Aki műveli földjét...

Aki műveli a földjét, annak elég kenyér jut, de aki hiábavalóságokat hajhász, annak szegénység jut. (Példabeszédek 28:19)

A szorgalmas és a lusta munkavégzés közötti lényegi különbséget mutatja fel Igénk. Előbbinek jut kenyér, utóbbi szegénységet von maga után. Bár egyre nehezebb világot élünk, olyat, melyben sok esetben a szorgalmasan fáradozó is nehezen él meg. Mégsem az élvezethajhász, léha élet a megoldás. Sokkal inkább az, hogy tedd a dolgod, a többit pedig bízd az Úrra! Isten nem léhaságra, semmittevésre rendelt bennünket, hanem tevékeny életre. Ezzel is Őt dicsőíthetjük, azon túl, hogy családunk boldogulását is elősegíthetjük. Jól élünk a lehetőségeinkkel?

******************************************************************

A nap gondolata:

A lehetőség utat nyit annak az embernek, aki tudja merre tart.

********************************************************

Imádság:

Drága Istenünk, nyisd meg szemünket, hogy észrevegyük, ahogyan a mindennapi eseményeken keresztül munkálkodsz életünkben. Ámen.

Címkék: