"...amikor legközelebb tükörbe néztek, nézzetek más szemmel önmagatokra!"

tükörbeKedveseink, mikor összegyűltök ezekben a terekben, általunk nagyrabecsült csodákat teremtetek. Új terekre és új dimenzionális valóságokra nyittok ajtót, és még sincs róla halvány elképzelésetek sem, hogy mennyire fontosak vagytok valójában. Ma olyasmit osztunk meg veletek, ami talán segít abban, hogy betekintést nyerjetek abba, kik is vagytok valójában, és milyennek látszotok a mi nézőpontunkból. Megosztjuk veletek a mi nézőpontunkat, így láthatjátok magatokat ember-angyalként, mivel azok vagytok. Az emberi tapasztalás valójában arról szól, hogy segítetek együttdolgozni egymással és segítetek saját szívhúrjaitokat eggyé összekapcsolni. Valójában nem különültök el egymástól. Bár megtanultatok különböző nyelveken beszélni, és különböző területeken nőttetek fel, különféle hiedelemrendszerekkel, igazából egy szív vagytok. Az emberi lét játékához egy biológiai buborékba helyezitek magatok, és aztán azt gondoljátok, hogy a biológia vagytok. Ez egy félreértés, mivel minden részetek – lelketek és testetek – nem fért bele ebbe a buborékba. Mikor a Játékasztalra léptek, egy részeteknek muszáj Otthon maradnia, hogy a titeket egyedileg jellemző kapcsolatot fenntartsa, és teljesen használhatóvá tegye. Ez az a részetek, amit felsőbb énnek neveztek. Most, ez a részetek akcióba lép, erősebben, mint korábban bármikor.

A tökéletesség visszatükröződése

A dualitásból a trialitás mezejére lépni egyszerűen azt jelenti, hogy nem csak fényes és sötét oldalatokat becsülitek meg, hanem hogy ezeket kiegyensúlyozzátok felsőbb énetekkel, így háromszöget hozva létre hármójuk között. Kezditek megérteni, hogy nincs fekete és fehér, nincs fent és lent, nincs helyes és helytelen, nincs szeretet és félelem. Inkább arról van szó, hogy ezek az elemek, amikre mi elkülönültként gondolunk, valójában egymás részei, egy nagy kört formálva ezzel. Ezért hát mikor tisztelitek fényes önmagatok, tiszteltek sötét oldalatok is. Sokatoknak gyönyörű sötét oldala van. Mikor megteremtitek az egyensúlyt felsőbb énetekkel, újra teljes egész lénnyé váltok. Ám még a trialitás új nézőpontjából is, a ti szemetekben úgy tűnik, hogy egy rész hiányzik. Számunkra ti vagytok a legesleggyönyörűbb lények, mivel olyan angyalok vagytok, akik elég sokáig eltávolodtak a mennyországtól ahhoz, hogy magukra ölthessék a biológia ezen fizikai buborékait, és csodát teremtsenek a Földön. Önmagatok számára mindazonáltal, egyáltalán nem így tűnik, mert mikor a tükörbe néztek csak hibákat és hiányosságokat láttok. Hát nem érdekes? Nem számít, milyen gyönyörűek vagytok, nem számít, milyen tökéletesnek hiszitek és érzitek magatokat, abban a pillanatban mikor a tükörbe tekintetek, azonnal csak hibákat találtok. Tükörképetekből csak a hibák és tökéletlenségek ragadják meg figyelmetek, úgyhogy hagy beszéljünk ma ezekről a tökéletlenségekről.

El kell mondjuk, hogy ti vagytok isten lehető legtökéletesebb tökéletlenségei. Játékotok arról szól, hogy meglássátok és meghatározzátok istent. Isten a mindenség tökéletessége, ezért aztán ahhoz, hogy valaki láthassa a tökéletességet, a tökéletlenség szemszögéből kell néznie. Ennek érdekében be kell lépnie a tökéletlenség mezejébe, így aztán amint magatokra néztek, csak a tökéletlenséget látjátok. Hát nem érdekes, hogy minden ember istenszerű szeretne lenni, és tökéletes, hogy soha ne hibázzon? Egyfolytában a magasabb rezgéssé válás, a jobb emberi lénnyé válás után kutattok, hogy magasztosabbá váljatok, és önmagatokban hordozhassátok a teljes isteni energiát. Mégis megcsonkítjátok magatokat a tükörben tökéletlenségeknek látott dolgokkal. Talán úgy gondoljátok túlsúlyosak vagytok, vagy túl sok folt van az arcotokon. Talán túl mélyek a ráncaitok, vagy nem szeretitek a hajatok színét. Bármiről is legyen szó, tökéletlenségeitek azok, amik a tökéletesség leggyönyörűbb visszatükröződéseivé tesznek titeket. Amit ti hibáknak gondoltok, azok sokkal inkább isten legelképesztőbb szépsége, ami általatok emberi formában tükröződik vissza. Elárulhatjuk, hogy ezek lesznek azok a dolgok, amikre emlékezni fogtok, ha majd hazatértek. Ezek a gyönyörű tökéletlenségek lesznek a darabkák, amiket magatokkal hoztok hazatérésetekkor. Ezek a tökéletlen visszatükröződései isten tökéletességének.

Tökéletes kristályok

Engedjétek meg, hogy egy pillanatra a technikai fejlődésetek felé vigyünk benneteket, mivel tudományaitok nagyon érdekes fejlődési pontnál tartanak most a Földön. A közelmúlt technológiai fejlesztései a Földön mind a természet tökéletességének újrateremtésével kapcsolatosak. A tökéletesség elérése természetes emberi törekvés. Mi azonban azt állítjuk, hogy ez nem a természet tökéletességéről szól. Hogy konkrétabbak legyünk, technológiátok fejlődésével eljutottatok annak határára, hogy képesek legyetek ember-alkotta - általatok gyémántnak nevezett - kristályok előállítására. Már kifejlesztettétek az eljárást, amivel csaknem tökéletes mesterséges gyémántokat tudtok előállítani. Habár ezek a gyémántok felhasználásuk tekintetében leginkább az elektronika és a technika területén kerülnek előtérbe, nem telik el sok idő, és díszkövekként is elkezdik használni őket. És itt jön az érdekes rész: azok az emberek, akik befektetettek a gyémántbányászatba és kereskedelembe, elkezdtek rettegni a közel tökéletes, ember-alkotta gyémántgyártás folyamatától. Még a szakértők sem képesek megkülönböztetni a mesterséges gyémántokat a természetben található, legmagasabb minőségű kristályoktól. Ezért aztán, az elmúlt években energiák nagy részét arra fordították, hogy sorozatszámokat vésessenek a természetes kövekbe, így megállapítható a különbség. Eddig az volt az általános szabály, hogy minél tökéletesebb a gyémánt, annál magasabb áron adható el. Azt mondjuk, hogy a közeljövőben lesznek emberek, akik az után kutatnak majd, hogy hogyan lehetne véletlenszerű tökéletlenségeket juttatni a mesterséges gyémántokba, hogy azok versenyképesebbek legyenek a természetes kövekkel. Könnyen megérthető, hogy ha a gyémántokat közel tökéletesen állapotban, olcsón elő lehetne állítani, akkor az emberek nem értékelnék és nem viselnék többé úgy, mint ahogy most teszik. Ezért aztán megjelennek azok, akik keresik a módját a tökéletes véletlenszerű tökéletlenítésnek. A természetes köveket támogatók azt mondják, hogy mindegyiken különleges bevésés, jel van, a különböző fényvisszaverési módjaik szerint. Igazából azt mondják, hogy mindegyiknek egyedi hibái vannak, ami egyedien széppé teszi őket.

Nem árulunk el azzal nagy titkot, hogy ez a fajta fejlődés hamarosan elkezdi megváltoztatni a világotokat. Hát nem érdekes, hogy a természet tökéletlen gyémántjai lesznek továbbra is a legértékesebbek? Ugyanez áll rátok is.

A tökéletes tökéletlenség

Arra kérünk benneteket, hogy ebben a fényben tekintsetek magatokra, mivel ti vagytok a teremtő által létrehozott tökéletes tökéletlenség, és ennek eredményeként páratlan, egyedi szépségek vagytok a Minden Létezőben. Egyedi, páratlan jelzésetek van, amit a tökéletlenségeiteknek köszönhettek. Engedjétek, hogy egyediségetek isten visszatükröződéseként jöhessen keresztül, mert ebben rejlik az igazi erőtök. Elsősorban ezért jöttetek a Földre. Ahogy egyre mélyebbre haladtok a tökéletes tökéletlenségekbe, akik vagytok, követeljétek igazi örökségetek erejét. Követeljétek a jogot, hogy teljesen azok lehessetek, akik vagytok, tökéletesen boldogok, és hogy inkább csak legyetek, mint hogy valakivé próbáljatok válni. Ez tesz benneteket minden angyalok közül a legszebb tökéletlen angyalokká. A tökéletességre való állandó törekvésetek egyfajta kozmikus vicc, mivel szépségetek a mi nézőpontunkból leírhatatlan.

Fizikai biológiai buborékaitok nagyon különlegesek, mivel lehetővé teszik isten számára, hogy rövid időre véges formát öltsön, lehetővé teszik, hogy az Otthon természetének kifejezését pont ott, ahol most vagytok, a tökéletes tökéletlenségben. Ezek a testek lehetővé teszik, hogy gyönyörű módokon lépjetek kapcsolatba egymással, oly módokon, ahogy még a mennyország angyalai sem tudnak. Ti megérinthetitek egymást. Átélhetitek az emberi tapasztalásban a szomorúság, öröm, szenvedély és fájdalom érzéseit. Ezek mind ott rejlenek, abban, amit ti tökéletlenségnek láttok. Ez isten tökéletes tökéletlenségeinek emberi tapasztalata. Ez a legnagyobb ajándék, amit adhattok, és nem csak magatoknak, hanem egymásnak és nekünk is. Amint ezt megértitek, igazi valótok egyéni hatalmának birtokosaivá válhattok. Elárulhatjuk, hogy hatalmas szemellenzővel érkeztetek, és történjék bármi, soha sem lesztek képesek teljesen átpillantani a fátylon. A Föld bolygó játékának megteremtésekor az volt leghőbb vágyatok, hogy idejöhessetek, magatokra ölthessétek a fátyolt, és tökéletesen elveszettekké váljatok. Ebben pedig óriási munkát végeztek.

A gyönyörű emberi tapasztalás

Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy akkor sem bukhattok el, ha megpróbáljátok? Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy ha sikerülne is félrehúznotok a fátylat, mosolyra fakadnátok, hogy milyen egyszerű is ez az egész. Megpróbáltok mindent racionalizálni, betenni egy helyes kis dobozba. Mi azt kérjük, hogy ehelyett inkább tapasztaljatok, érezzetek! A dualitás mezejében próbáltok valamit erőltetni, ami jó, középszerű, vagy rossz érzéseket vált ki belőletek. Mi most arra kérünk benneteket, hogy egyensúlyozzátok ezt a felsőbb én trialitásával, és egyszerűen tapasztaljátok meg, mint emberi érzést. Egyszerűen emberi módon fejezzétek ki, hogy kik vagytok és merjétek megérinteni egymást! Merjétek ezt megosztani egymással! Merjétek egymással megosztani esszenciátokat, és élvezzétek az utazást! Sokkal inkább ezért jöttetek, mint bármi másért. Nem azért jöttetek, hogy magasabb rezgésűvé válva felemelkedjetek a Földről, hanem inkább azért, hogy magas rezgést hozzatok biológiátok fizikai buborékjaiba, és így átélhessétek a gyönyörű emberi tapasztalást. Gyakran emberi lényekként gondoltok magatokra, akik a spirituális ébredést keresik, miközben valójában spirituális lények vagytok, akik próbálnak megbirkózni az emberi ébredéssel. Egy nap egyszer csak biológiátok fizikai buborékaiban ébredtetek. Bizonyos szinten tudatában voltatok, hogy szerződés köt ide, ti írtátok alá, ti kelteztétek, és saját energiátokkal pecsételtétek le. Sokan egész életüket azzal töltik, hogy azt mondogatják: „El akarom olvasni az utolsó sort. Nem hiszem, hogy ezt én aláírtam volna.” Fogadjátok el!

Arra sarkallunk benneteket, hogy mikor legközelebb a tükörbe néztek, nézzetek más szemmel önmagatokra. Természetesen emberi, ahogy az általatok tökéletlenségeknek gondolt részletek felé húzódtok; ez alkalommal, mikor tekintetetek egyenest tökéletlenségeitekre szegeződik, azt kérjük, hogy keressetek szépséget minden egyes ilyen hibátokban. Azt kérjük, hogy találjatok valami gyönyörűt abban a tükörképben. Áldjátok meg tökéletlenségeiteket és találjatok bennük szépséget, ahogy mi is, és akkor igazi valótok tökéletes tökéletlenségét tükrözitek majd vissza. Ezen a Földön az emberiség isten tökéletes tökéletlensége. Ti hordozzátok az Otthon energiáját, és visszatükrözitek azt, értelmet és szépséget kölcsönözve neki ezáltal. Minden egyes lélegzetvételetetekkel életet adtok neki. Még az ember-angyal jele is szándékosan hibás, mivel az emberekben rejlő istent jelképezi.

El kell mondjuk, hogy hihetetlenül szeretve vagytok a fátyolnak ezen az oldalán. Elképzelésetek sincs róla, mennyi angyal van körülöttetek, akik minden lépéseteket vigyázzák. Mikor azt gondoljátok, hogy teljesen egyedül vagytok és nem találjátok önmagatok, még akkor is angyalok ölelnek benneteket. Lények ölelnek át, vezetőitek ölelnek át, és mind segítenek az utatokon. Fogadjátok el! Engedjétek, hogy szeressenek benneteket! Engedjétek meg magatoknak, hogy fényetekben állva isten tökéletes tökéletlenségei legyetek, mivel ti vagytok a valaha létezett legnagyszerűbb emberi kifejeződései. És bizony ti is hordozzátok azt az energiát.

Ma azzal az egyszerű emlékeztetővel búcsúzunk, hogy mikor legközelebb a tükörbe néztek, nézzetek kicsit mélyebbre és áldjátok meg a tökéletlenségeket, mert jelenleg ebből származhat az erőtök. Három egyszerű emlékeztetővel távozunk. Bánjatok egymással tisztelettel! Ti vagytok a valaha élt legnagyszerűbb angyalok. Kényeztessétek egymást minden adódó alkalommal, mert önmagatokat kényeztetitek. Legyetek tudatában, hogy ez egy grandiózus bújócska. Isten önmagát keresi. Ne vegyétek túl komolyan! Játsszatok együtt egy jót!

Espavo.

A csoport, kis „cs”-vel

(Fordította: Mácz Annamária)

Forrás: http://shaumbra.wire.hu/index.php

Hozzászólásokmt0916 louis vuitton

mt0916
louis vuitton outlet
hermens bags
nfl jerseys wholesale
coach outlet
burberry sale
red bottoms
coach factory outlet
red bottom shoes
coach outlet
michael kors outlet online
mulberry handbags
ugg outlet store
salvatore ferragamo
polo ralph lauren outlet online
ray ban sunglasses
coach factory outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
rayban
burberry outlet
ugg boots
michael kors factory outlet
adidas yeezy
hermes handbags
cheap mlb jerseys
canada goose sale
cheap oakley sunglasses
uggs outlet
mbt shoes
moncler outlet
birkenstocks
coach factory outlet
uggs
polo ralph lauren outlet online
michael kors outlet
ugg boots canada
ugg ustralia
ugg outlet
moncler outlet
michael kors outlet
coach outlet store
polo ralph lauren outlet
cheap jordans
ralph lauren outlet
christian louboutin outlet
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
ugg ustralia
ugg outlet store
louis vuitton factory outlet
pandora outlet
ugg boots for women
ugg boots on sale
beats by dr dre
nike outlet
kate spade outlet store
kate spade handbags
michael kors outlet
cheap nfl jerseys wholesale
air max 2018
kate spade handbag
coach outlet
valentino shoes outlet
coach outlet store
ugg outlet
pandora jewelry
toms shoes outlet
pandora charms
ralph lauren outlet
cheap uggs
ugg outlet online
canada goose outlet
coach factory outlet
fred perry polo
canada goose sale
adidas outlet
canada goose
ralph lauren outlet
cheap ray ban sunglasses
christian louboutin outlet
discount oakley sunglasses
polo ralph lauren
coach factory outlet
coach factory outlet
nike shoes
ralph lauren outlet
coach outlet
uggs on sale
beats by dre
michael kors outlet
jordans
ralph lauren outlet
canada goose
ugg outlet
adidas superstar
salvatore ferragamo shoes
ralph lauren outlet
louboutin shoes
cheap ray ban sunglasses
uggs canada
ray ban sunglasses
ralph lauren outlet
timberland boots
ugg outlet
nike outlet online
air jordans
ray ban sunglasses discount
pandora jewelry
burberry handbags
christian louboutin
michael kors outlet
burberry outlet canada
moncler jackets
jordan shoes
michael kors handbags
polo ralph lauren outlet online
canada goose jackets
cheap jordans
pandora charms uk
adidas yeezy
moncler outlet
yeezy boost
cheap mlb jerseys
ray ban sunglasses discount
ralph lauren sale clearance
air max 2017
coach factory outlet
birkenstock sandals
ralph lauren uk
toms shoes
timberland outlet
ugg boots
yeezy boost 350
michael kors canada
pandora charms
coach outlet store online clearances
louis vuitton outlet
canada goose jackets
birkenstock outlet
jordan retro 11
ray ban sunglasses
ugg boots
christian louboutin
pandora uk
yeezy boost
michael kors outlet store
oakley sunglasses
cheap uggs
rayban
michael kors outlet
ultra boost
ralph lauren uk
pandora jewelry outlet
canada goose jackets
hermes bags
hermes outlet
ugg outlet
oakley sunglasses
superdry
tory burch outlet
michael kors handbags
toms shoes outlet
coach outlet
pandora charms
birkenstocks
pandora jewelry
polo ralph lauren
canada goose jackets
coach outlet
mulberry uk
adidas yeezy
coach outlet
pandora jewelry
pandora jewelry
gucci outlet
mlb jerseys cheap
ralph lauren uk
cheap ugg boots
christian louboutin outlet
coach handbags
jordan retro
ugg sale
cheap jordans free shipping
nike shoes
oakley sunglasses
ralph lauren outlet
ugg boots outlet
north face outlet online
north face outlet
ugg boots on sale
toms outlet
kate spade outlet
christian louboutin
air jordans
nike air max
toms outlet
superdry uk
coach factory outlet
discount ray ban sunglasses
cheap jordans
coach factory outlet
cheap uggs
nike shoes
coach outlet
nike huarache
mulberry outlet
cheap ray ban sunglasses
ralph lauren outlet online
coach outlet
cheap jordan shoes
yeezy boost 350
coach outlet
ugg slippers
michael kors outlet online
coach outlet
doudoune moncler
moncler
coach outlet
uggs
ugg outlet
oakley sunglasses
hermes birkin
ugg shoes
nmd shoes
yeezy boost
coach outlet
pandora uk
coach outlet store online
coach factorty outlet
ralph lauren sale clearance
ralph lauren sale clearance
adidas nmd
ugg slippers
coach bags
pandora
ugg boots
uggs on sale
michael kors handbags
canada goose outlet
coach canada
cheap ugg boots
pandora charms
ugg outlet
moncler jackets
michael kors outlet store
ugg boots
cheap jordans
canada goose sale
yeezy 350 boost
louis vuitton outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
ugg boots
michael kors outlet clearance
coach outlet store
cheap jerseys
louboutin shoes
coach outlet online
pandora charms sale clearance
polo ralph lauren outlet
adidas outlet
birkenstock sandals
ray ban sunglasses
cheap ray bans
ralph lauren outlet online
pandora jewelry
red bottoms shoes
coach outlet
moncler jackets
michael kors outlet
nike outlet store
toms shoes
coach outlet
michael kors outlet
michael kors outlet store
canada goose outlet
ugg boots
coach factory outlet
ugg boots
polo ralph lauren outlet
michael kors canada
fitflops sale
coach outlet store
pandora outlet
ugg australia
coach factory outlet
ralph lauren outlet
michael kors outlet
kate spade
coach outlet
michael kors outlet
michael kors handbags
ugg outlet
supreme uk
adidas shoes
canada goose outlet
birkenstock sandals
ray ban sunglasses
mulberry bags
pandora charms
coach outlet
longchamp uk
nike cortez
birkenstock sandals
nike shoes for men
adidas yeezy boost
ugg sale
polo ralph lauren outlet online
canada goose outlet
fitflops
ralph lauren outlet online
cheap uggs
ugg outlet
louis vuitton outlet store
harden vol 1
coach outlet
nmd adidas
canada goose sale
louis vuitton outlet online
ugg sandals
ugg outlet
louis vuitton outlet store
adidas nmd
fred perry
cheap oakley sunglasses
pandora charms sale clearance
michael kors outlet clearance
ugg outlet
louis vuitton
christian louboutin outlet
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
cheap mlb jerseys
ugg boots
coach outlet
ralph lauren outlet
ugg sandals
burberry outlet
canada goose uk
coach outlet
birkenstock shoes
polo outlet
mbt shoes
canada goose clothing
longchamp handbags
canada goose outlet
adidas yeezy
coach outlet store
longchamp outlet
michael kors uk
cheap jerseys from china
ray ban sunglasses
nike outlet
adidas outlet
uggs clearance
tory burch outlet
pandora charms sale
coach factory outlet
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet online
cheap jordans
adidas shoes
valentino shoes
tory burch outlet store
nmd adidas
kate spade outlet
ralph lauren outlet online
cheap uggs
ugg outlet store
air jordan shoes
louboutin shoes
canada goose coats
michael kors handbags
mlb jerseys wholesale
polo ralph lauren
longchamp uk
ugg outlet
louis vuitton outlet
kate spade bags
james harden shoes
north face jackets
ugg boots
canada goose
supreme
longchamp handbags
canada goose jackets
moncler outlet
longchamp bags
kate spade
louis vuitton outlet online
ugg shoes
pandora outlet
hermes handbags
adidas nmd
nike store
coach factory outlet
coach factory outlet online
nike air max
hermes handbags
cheap oakley sunglasses
cat boots
ugg boots
burberry sale
michael kors outlet
pandora charms sale
moncler outlet
moncler coats
canada goose coats
adidas yeezy boost
moncler jackets outlet
pandora charms
adidas superstar
coach canada
ralph lauren uk
adidas nmd
adidas shoes
coach outlet
coach outlet
mt0916;)

erus83
kellemes írás volt!
... a hibáktól vagyunk egyediek...
egyedien szépek..
:)