Új kor gyermekei

Először is azzal kezdeném hogy nekem is van egy 9 éves fiam, aki születése óta okoz nekem meglepetéseket. Sok mindent "lát" és "érez" és ezáltal sok olyan dolgot élünk meg együtt ami sok szülőnek csak álom. Pedig ha kicsit jobban figyelnének és hinnének akkor ezek a dolgok csodás élményekkel gazdagítanák az életüket. Mert a gyermekink a szeretet követői önzetlenségükkel, nyelvük a szeretet nyelve, hangjuk a szeretet hangja.

És hogy kik az új kor gyermekei? Hát ők a mi gyermekeink: egy új, a korábbinál vitathatatlanul fejlettebb nemzedék, aki 1997-től érkeztek a világunkba. Ők nem mind indigó gyermekek. Az indigók voltak az úttörők, a paradigma váltók. Ők készítették elő a terepet a mai kor gyermekei számára, akik fejlettségben messze túlszárnyalják az indigógyermekeket. Ez nem azt jelenti, hogy többek, vagy jobbak náluk, mindössze annyit tesz, hogy más az energiájuk. Ők a kristály-, és a csillag-gyermekek.

A most gyermekei különleges, a szüleiktől és a többi embertől eltérő energiával rendelkeznek. DNS-ük sem ugyanaz, valójában egy új faj képviselői. Míg az átlag ember DNS-ében a fehérjék lineálisan, láncszerűen kommunikálnak egymással, addig a kor gyermekeinek DNS-ére sokkal szabadabb, kevésbé meghatározott sorrendű kommunikáció a jellemző.

Ennek következtében felismernek olyan elektromágneses jeleket, amelyeket a szüleik még nem. Finomabb energiaszintre hangolódva elérnek olyan információkat, melyek számunkra nehezen, vagy egyáltalán nem elérhetők. Ezek a gyermekek ebből merítik csodás intuíciójukat, telepatikus és gyógyító képességeiket. Bolygónk emelkedésének és sorsának jobbra fordulásához szükség van egy kritikus tömegre, akik felismerik a bennünk rejlő, elfelejtett életigazságokat, és a szeretet tiszta energiájával tovább emelik a Föld rezgésszintjét.
A különleges képességű emberek nem újkeletűek világunkban. A különbség csak annyi, hogy többen vannak , mivel egyre több felnőtt ébred rá a tágabb világok létezésére, és egyre több gyermek születik olyan különleges adottságokkal, amelyek túlmutatnak azon, amit a jelenlegi kultúránk és társadalmunk normálisnak tart.

Mindannyian ugyanabból a forrásból, egyazon tökéletességből jöttünk, csak elfelejtettük. A gyermekekről való gondoskodás minden korban a lehető legfontosabb dolog volt, azonban a mai kor gyermekei további gondoskodást és egy másfajta figyelmet és nevelést kívánnak meg tőlünk. Sok gyermek olyan családba születik, ahol a szülők még nem, vagy csak az egyik fél nyitott a mostani világ dolgaira, energetikai állapotára. Ezeknek a gyerekeknek nehéz dolguk van, mert első körben a szüleiket jöttek ébreszteni. És sokan vannak akik már előkészített terepre jönnek, de még így is adódhatnak problémák és nehézségek a boldogulással kapcsolatban mind két fél részéről. A legfontosabb a megbecsülés, a megfelelő gondoskodás, hogy a jövő különleges nemzedékeinek felnőtt korukban meglegyen az erejük, bátorságuk, bölcsességük és személyes energiájuk az emberiség javáért tenni. Mi felnőttek nem vagyunk könnyű helyzetben, mert mindezekre a minőségekre nekünk is nagy szükségünk lett volna, s talán sokan vannak akik még saját maguk sem tudták az életükben ezeket megvalósítani.

De ne feledjük semmi sem történik véletlenül. A hozzánk érkező indigó, kristály vagy csillag csöppség, nagyon is jól tudja hogy miért éppen hozzánk jött. Az Ő jelenlétük katalizátorként szolgálhat arra, hogy magunkon belül rövid idő leforgása alatt meglépjük azokat a lépcsőfokokat, melyeket eddig halogattunk, vagy talán a létezésünkről sem tudtunk. Az irántuk érzett szeretet és felelősség,"nem hagyja" majd annyiban a dolgot. Éppen ezért az ő felnövekedésük és biztonságuk záloga a mi tudatosságunk és az őszinte kommunikációnk.

Sokan nem is gondolnák, hogy milyen értelem és tudás lakozik már nagyon kicsi korban. Tiszteletet és elismerést kíván a helyzet, hogy az Élet érdemesnek tartott bennünket arra, hogy egy ilyen gyermeket neveljünk vagy csak meghallgassunk. Az indigók kimondják és megmondják, a csillag gyermekek pedig csendesen érzik mi zajlik benned, és egyszer csak ott teremnek és szavak nélkül hozzád bújnak és megsimogatnak. És az hogy "csendben" érzik mi zajlik "benned" is, egy nagyon fontos terület. Nagyon sok szülő elköveti azt a hibát, hogy ragyogó teljesítménye miatt teljesítményre kényszeríti gyermekét. Ezek a szülők sajnos a régi valóságkép felfogásából indulnak ki, amely már nincs hasznára a világnak. Engednünk kell, hogy nagyszerűségük vezesse ezeket a gyermekeket az útjukon. Nagyon jól tudják hogy mit tesznek. Meg kell becsülnünk teljesítményüket, bármilyen nagyok vagy kicsik is, és tiszteletben kell tartanunk érzéseiket és érzékeléseiket, tudván hogy egész lényükkel átélik.

Ezek a gyermekek világosan tudják, mi az igazság még akkor is ha mi nem. Összhangban állnak e szavaink a tetteinkkel? Mit árul el a testbeszédünk a gyermeknek? Rendesen feléjük fordulunk a figyelmünkkel, vagy csak mondjuk amit kell, mert el vagyunk foglalva az életünkkel? Észrevesszük-e, hogy mi van a tekintetében? Velük már nem tudjuk bűntelenül játszani a manipulációs hatalmi játszmákat. És ez így van jól!

"Ha megtudod mivel nyújthatod a legnagyobb segítséget az új gyermekeknek, az elválaszthatatlanul együtt jár azzal, hogy Te magad is felébredsz az utazásodon."

És még valami: sokszor a fejemhez vágták, hogy a fiam hiperaktív, ahogy sok szülő megkapta már ezt a jelzőt a gyermekére. Ez semmi más, csak egy divatos kifejezés azok számára, akik még nem ismerték fel ezeknek a gyermekeknek a különlegességét, ha szabad ezt mondanom. Azért mert egy gyermeknek a figyelme több mindenre kiterjed, és ez még egy időben is történik semmi mást nem jelent, mint hogy él az adott képességeivel. Semmi mást nem kell tennünk csak szeretettel és figyelemmel gondoskodni róluk, és valami olyat kapunk cserébe, ami semmi mással ne hozható egy síkra, az önzetlen figyelmet, és szeretetet részükről. Mert a szeretet és az erő törvénye is azt mondja: ami vagy, amit adsz, azt kapod!