Nárcisztikus személyiségzavar

Nárcisztikus személyiségzavar

Habár a legtöbb egyénnek vannak nárcisztikus személyiségvonásai, ennek túlzott mértékű megjelenése már kórosnak számít, ennek neve a nárcisztikus személyiségzavar. Jellemzője, hogy az egyén túlbecsüli képességeit, és túlzott mértékben igényli a csodálatot és elismerést. Hotchkiss létrehozott egy listát, melyet a nárcizmus hét főbűnének nevezett el.

A nárcizmus hét főbűne Hotchkiss szerint:

Szégyentelenség: A szégyen az, ami a kóros nárcizmus mögött rejlik. Ezt az érzést nem képesek egészséges módon feldolgozni.
Mágikus gondolkodás: A nárcisztikusok tökéletesnek látják magukat, ehhez torzításra és illúzióra van szükség: ez a mágikus gondolkodás. Alkalmazzák a projekciót is, hogy a szégyent másokra vetítsék.
Arrogancia: Úgy tudják visszanyerni önbecsülésüket, ha másokat leértékelnek.
Irigység: Úgy biztosítják felsőbbrendűségi érzésüket másokkal szemben, hogy azok képességeit lekicsinylik.
Jogosultság: Úgy érzik, hogy különleges bánásmódra jogosultak, előzékenységet érdemelnek, aminek oka, hogy magukat rendkívülinek látják. Ha valaki ezt kétségbe vonja, az illető a nárcisztikus egyén szemében kellemetlen, alkalmatlan embernek tűnik fel. Az akaratukkal szembeszegülés dühkitöréshez vezethet.
Kizsákmányolás: Másokat többféleképp kizsákmányolnak, anélkül, hogy az érzéseiket, érdeklődésüket tiszteletben tartanák. A másik embert gyakran alárendelt pozícióban tartják, amiből a menekülés nehéz, vagy épp lehetetlen.
Elvétett határok: Nem észlelik határaikat, azt, hogy a többi ember különálló, és nem saját maguk kiterjesztései. A többi ember azért létezik a nárcisztikusok szerint, hogy az ő igényeiket kiszolgálja. Akik ezt megteszik, azokat saját maga részének tekinti, ezeknek az embereknek eleget kell tenniük elvárásainak. A nárcisztikus emberek elméjében nincs határ önmaguk és a többi ember között.

http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rcizmus

HozzászólásokHogyan ismerheted fel, hogy egy nárcisztikus manipulátorba...

szerettél bele?

- Eleinte folyton veled akar lenni, nem jártok társaságba, a barátainak nem mutat be, teljesen kisajátít magának. Később, amikor már elkerülhetetlen egy kis társasági élet, inkább olyan programokra hív meg, amelyeknél megmutathatja a hatalmát, vagy éppen tudja, hogy számodra nem lesz túl kellemes, esetleg kifejezetten extrém szituációkba kényszerít. A cél, hogy kiborulj, és ő utána helyrerakhasson, mint valami szigorú apuka.

- Rendszeresen, sokat és hosszan beszél a munkájáról. A konklúzió általában az, hogy nélküle semmi sem működik, ha ő nincs jelen, akkor minden összeomlik. Pótolhatatlanságáról, üzleti érzékéről, fifikás tárgyalástechnikájáról órákig tud mesélni. Ha figyelsz, akkor észreveheted, hogy ezekben a történetekben minden más szereplő buta, alkalmatlan, vagy éppen arra hivatott, hogy őt átverje, kikészítse, megalázza. A cél, hogy elismerd őt, nézz fel rá, és szidd vele együtt a sok alkalmatlan kollégát, beosztottat, üzleti partnert, ezáltal megerősítsd az ő nézeteit.

folytatás: http://www.coachingtime.hu/egy-narcisztikus-manipulator-karmai-kozott/Ilyen nincs! :)

Éppen az előbb járt a pszichológusnő az eszemben. Atyaúristen, ha minden gondolatom olvasható, akkor "a mindenki elfogadása" nevű tantárgyból nem kapok jelest! :)Egy érdekes vélemény

"Pszichoterapeuta ismerőseim úgy tudják, hogy kivétel nélkül mindenki,aki kiemelkedik az átlagból: nárcisztikus.

Az előadók, az írók, a művészek, a vezető személyiségek. Pál Feri atya is az, ezek szerint tehát.
Van pozitív nárcisztikusság is. Az övé az utóbbi. Ebből ugyanis mások profitálnak." (http://www.csaladhalo.hu/cikk/egeszseg-es-lelek/miert-vonzo-narcisztikus... )Miért vonzó a nárcisztikus személy? - Pál Feri atya előadása

Az érem egyik és másik oldala

Nézzünk meg valakit, aki:

1. Saját fontossága, rendkívülisége, egyedisége meggyőződésévé vált
2. El tudja képzelni a sikert, a győzelmet, egy nagyszerű szerelmes társat.
3. Tudja, hogy nem mindenki képes őt megérteni.
4. Elvárja, hogy tiszteljék az emberi méltóságát.
5. El tudja fogadni, ha megbecsülik, szeretik és elismerik.
6. Céljait hatékonyan képes elérni.
7. Döntéseiben célratörő, asszertív, magabiztos és eltökélt.
8. Ösztönzik a kihívások, miközben mások irigykednek rá.
9. Pozitív, rendíthetetlen pozitív önértékeléssel rendelkezik.

Meglepetésként hatott, amikor megtudtuk, ezek bizony a nárcisztikus személyiségzavar ismertető jegyei. Feri atya, mint elmondta, egy kis fondorlattal csak a pozitívumokat válogatta ki. Most nézzük meg, milyen árnyoldala van ugyanezen személyiségvonásoknak:

1. Saját fontossága, rendkívülisége, egyedisége meggyőződésévé vált, de másokét nem ismeri el!
2. El tudja képzelni a sikert, a győzelmet, egy nagyszerű szerelmes társat, miközben másoktól várja el, hogy őt éljenezzék.
3. Tudja, hogy nem mindenki képes őt megérteni. Ő annyira más és rendkívüli, hogyan is érthetnék meg?
4. Elvárja, hogy tiszteljék az emberi méltóságát, de a másét ő nem tiszteli.
5. El tudja fogadni, ha megbecsülik, szeretik és elismerik. - Gátlástalanul, mindenkin átgázolva meg is tesz érte bármit.
6. Céljait hatékonyan képes elérni. - El is várja, hogy teljesüljenek.
7. Döntéseiben célratörő, asszertív, magabiztos és eltökélt. - Együttérzés nélkül, mással nem törődve.
8. Ösztönzik a kihívások, miközben mások irigykednek rá, ő pedig irigy mindenki másra.
9. Pozitív, rendíthetetlen pozitív önértékeléssel rendelkezik - a felszínen.

Tovább is van: http://www.csaladhalo.hu/cikk/egeszseg-es-lelek/miert-vonzo-narcisztikus...Sárkányszelídítésben régen profi voltam!

S higgyétek el, hogy minden történetem igaz, amit itt papírra vetettem!

Egyébként a pszichológia jelesem - amiről lentebb írtam - hatalmas vihart kavart, ... nem önmagában, hanem más adalékokkal együtt, mert néhányan a kudarcukat az én dicsőségem fényében még nagyobbnak látták, ... és bizony egy nagyon csúnya lavinát zúdítottak a pszichológusnő nyakába.

- Nem akartam magát is belekavarni- mondta nekem az egyik utolsó beszélgetésünk alkalmával - ezért nem kértem, hogy hallgassák meg tanúként.

Már meghalt. Ő is.**

"Ismertem egyszer egy pszichológust, aki hihetetlenül arrogáns volt, ezért megrettenve ült mindenki a teremben az előadásán. Kivéve engem, :) ... mert valamiért, - aminek az okát nem sejtem, - szimpatikus voltam neki."

A mai napig sem értem ezt sem! Mármint a pszichológusnő kitüntetett figyelmét!
Jót nem hallottam róla, még véletlenül sem, és tényleg rettegett tőle mindenki, pedig olyan aranyos volt.
Még az étteremben is odajött hozzám beszélgetni. :)

Ezt annak volt köszönhető, szerintem, hogy a híres tesztjét azt csakis én tudtam jelesre megírni, ... intézményi szinten, állítólag évekre visszamenőleg!

Na, kérem szépen, ez valóban meglepő, és utólag lehetségesnek tartom, hogy telepatikus úton valaki súgott nekem, mert azt a tesztet én olyan könnyedén oldottam meg, mint a pinty.

Vagy pedig a válaszokat "lehalásztam", lehívtam a morfogenetikus mezőről. Persze nem tudatosan ...Pokolian arrogáns volt

"Nagyon könnyű beleszeretni egy önimádó emberbe, mert aki nárcisztikus az sokszor rendkívül tehetséges, szórakoztató és elbűvölő is. "

"Arrogancia: Nárcisztikusnak lenni azt is jelenti, hogy arrogánsnak lenni."

Hogyan lehet egyszerre elbűvölő és arrogáns? Sehogy sem értem én ezt.

Ismertem egyszer egy pszichológust, aki hihetetlenül arrogáns volt, ezért megrettenve ült mindenki a teremben az előadásán. Kivéve engem, :) ... mert valamiért, - aminek az okát nem sejtem, - szimpatikus voltam neki.

Minden 5 percben elsütött valamit, - verbális, de rejtett agresszió formájában, - amitől egyre kisebbre húzta össze magát mindenki! Nárcisztikus személyiségzavara lett volna? Én azt nem tudom.

De úgy gondolom, hogy hasonlóképpen működik a beleszeretősdi is. Valószínűleg nem arrogáns a személyiségzavaros ember ahhoz, aki isteni, és körülrajongja.

A félreértések elkerülése végett kijelentem, hogy én a pszichológusnőt semmilyen formában nem istenítettem, és tényleg nő volt, ... úgyhogy nem szerettem bele.

Na, ezt jól elmeséltem, de tényleg így volt! :)A nárcisztikus szülő

"A nárcisztikus szülőt elsősorban az különbözteti meg a normális szülőktől, hogy gyermekük iránti szeretete nem valódi, és kiváltképpen nem feltétlen szeretet, és a legtöbb esetben csupán egy kifelé mutatott szerepjáték.
Amikor a nárcisztikus ember szülővé válik, annak oka is csupán önérdek, aminek következtében, amennyiben a gyerek nem örökli illetve nem veszi át magát a zavart, és nem követi a szülőt annak erkölcsi és szellemi zavarodottságába, egy speciális áldozattá válik: tipikus módon bűnbakká és kitaszítottá.

A nárcisztikus szülő számára a gyerek funkciója a szülő önimádatának további táplálása, és egy jövőbeli támasz, azaz egy hosszútávú praktikus invesztíció a szülő számára. Az ilyen szülő a gyerekeit vagy teljesen elhanyagolja vagy végletes módon kényezteti, de minden esetben a saját képére és a maga szolgálatára neveli.
A gyerek szeretethiányban nő fel amelynek következményei sokszor szélsőségesen megmutatkoznak, kiváltképpen a beavatkozó, kontrolláló szülők esetében.
A beavatkozó szülők nem nevelik gyerekeiket, sokkal inkább betörik őket saját céljaikra.
Egyéb visszaélésekkel szemben a nárcisztikus szülő leggyakrabban a lelki érzelmi és mentális fenyítések eszközeit használja."

Jaj, mára elég is ennyi! Még szerencsére az én szüleim egyszerű, hétköznapi emberek!Önimádatot tekinti saját vallásának

"Számos vélemény a nárcisztikus zavart a szélsőséges erkölcstelen magatartással, patologikus önzéssel, olykor a vallási-mitológiai gonosszal azonosítja, amely önmagát helyezi Isten helyébe, és Isten és az emberek szeretete helyett az önimádatot tekinti saját vallásának.

Tipikus módon előbb-utóbb valamilyen vezetői szerepbe könyöklik magukat, ahol azután kiélik rosszindulatú, arrogáns és másokat kíméletlenül lenéző hajlamaikat és a vágyat hogy központi szerepben hivalkodhatnak és mások felett uralkodhatnak.

Legtöbbjük nem álmodozik nagy sikerekről és gazdagságról, mert nagyon gyakran elérik azt, éppen a gátlástalanságuk, sekélyes lényük, simulékony, gerinctelen, kétkulacsos és megalkuvó jellemtelenségük, jó politikus és intrikus képességeik, antiszociális könyörtelenségük és mások eltaposása révén."

Az ilyen embereket ezek szerint magas helyeken, jelentős pozíciókban kell keresni?

Néha találkozom olyan emberekkel, akik beültek egy székbe, és azóta tévedhetetlennek képzelik magukat, de nem hiszem azt, hogy ők nárcisztikusak lennének, csak megrészegedtek a hatalmuktól.Klinikai Pszichológiai Tanszék

... egyik munkatársának tetten fel a kérdést: Mi az a nárcisztikus személyiségzavar? Így válaszolt:

A nárcisztikus személyiségzavarban szenvedő ember mértéktelenül énközpontú, önszerető, a másik ember érzéseit, gondolatait nem veszi figyelembe. Magát olyan embernek tartja, akinek különleges jogai vannak.

Kapcsolatai felszínesek, társaira azért van szüksége, hogy kiszolgálják, felnézzenek rá és elismerjék.
Rövid ideig megnyerően is viselkedhet annak érdekében, hogy mások elismerését érezze.
A nárcisztikus személyiségzavarban szenvedő ember hosszútávú kapcsolatot nehezen létesít, de nem is vágyik komoly, bensőséges kapcsolatra.

Saját jelentőségét, a világban való szerepét irreálisan többnek éli meg, sikeresnek, tökéletesnek, hatalmasnak érzi magát, és gondolatai nagyon gyakran e körül járnak".

Na, ettől nem lettem okosabb, mert ez ugyanaz, amit fent is olvastam, csak más szavakkal. :))
Talán egy konkrét példa, ... az segítene nekem, ha ismernék egy ilyen embert!

Állítólag ilyen volt Hitler, és néhány más jelentős történelmi személyiség! No, de ők már régen meghaltak, ... most élő nárcisztikus meg nincsen a környezetemben, ezért nem értem.
Továbbkutatva a szakirodalomban, találtam néhány hasznosnak tűnő információt:

" A nárcisztikus ember jellegzetesen rosszindulatú, haragtartó, bosszúálló, könyörületre és megbocsátásra képtelen, jellemtelen hazug.

Gyakran magas intelligenciával megáldott, de azt mások manipulálására használja: Jágó-szerű intrikusként és zseniális sakkjátékosként az oszd-meg-és-uralkodj taktikái alkalmazásával áldozatait egymás ellen uszítja, és eközben a saját érdekei szerint irányítja őket.
Továbbá tipikus nárcisztikus tünet a projekció, miszerint a nárcisztikus egyén saját tulajdonságait és viselkedését áldozataira vetíti, rágalmazás, áldozatvádlás és bűnbakcsinálás révén, eközben mindent elkövet hogy önmagát a legelőnyösebb színben tüntesse fel.

A nárcisztikus ember olyan szinten képes eme visszájára fordított virtuális világban élni, és abban tartani környezetét is, hogy egy idő után saját hazugságait ő maga is elhiszi.
E látszatvilág megalkotása és fenntartása végett alkalmazott módszerei közé tartozik a bizalmát élvező egyén, kiváltképpen gyermeke, egyenesen őrületbe kergető gondolatkontrollja, amit Hitchcock Gázláng filmje után "gaslighting" szakszóval jelöl a pszichológiai irodalom.
Ez a gyakorlat annyit jelent hogy a valóságot, mind a jelent és a múltat, a nárcisztikus egyén az áldozat szeme előtt írja át, mígnem az áldozat valóban elkezd kételkedni önmaga ép elméjét tekintve."Hmm ...

Ha „nincs határ önmaguk és a többi ember között”, akkor hogyan érezhetik különbnek magukat? - kérdezte András.
A lelki kapcsolatnál nincs határ - válaszolta neki Kazsu.

Mi a csodát jelent ez? Még mindig nem értem..

.A határról felebarátikérdésnek:

Szerintem a határ a rabság és a magány között a szabad akarat megnyilvánulásában rejlik.
Ha valamit manipulációval vagy akár erőszakkal akarnak elérni az egyénnél, akkor az már a csoport rabjává válik. A józan eszét nem használhatja, nem KÉRDŐJELEZHET meg semmit sem, nem vitázhat.
Ez már rabság.
Az egyén önmagát is rabbá teheti, ha azért csatlakozik az adott csoporthoz, mert úgy érzi, hogy vezetésre van szüksége, nem tud felnőni. Vagy gyerekként esetleg már bemanipulálták. Ez utóbbi esetben a legnehezebb kitörni a dogmák rabságából.?

Asszalamu aleykum!

"...A szabad ember nem lehet sem önmaga, sem csoportok rabja..."

Hol az egeszseges hatar szerinted magany es a "csoport/kozosseg rabja" kozott?