Magzat-, gyermek- és családellenes sorsprogram (Kozma Szilárd asztrológus)

Lilith, vagy Sárkányfarok a Rákban és a másik karma-pont valamely Víz, vagy földjegyű konstellációk, valamint az azoknak megfelelő házak valamelyikében.

A magzat- gyermek- és családellenes, vagyis a teremtés és természetellenes programok azt jelzik, hogy az illető személy édesanyja, vagy annak az anyai ági felmenői, rejtetten: lelkük és öntudatuk legmélyére süllyesztett és ott lefojtott, negatív anyasági problémákkal: gyermekvállalási, gyermekszülési, magzat- és gyermekvesztési (gyermek-eltevési: "angyalcsinálói" tetteikkel), tudományos családszűkítési, vagy családszétszakítási gondolatokkal és érzelmekkel küzdöttek huzamosan és intenzíven.
Az adott személynek is ilyen jellegű gondjai, problémái lesznek állandóan, annak ellenére, hogy esetleg olyan közkedvelt személyiségről van szó, aki például nagy ambícióval és kitűnő eredményekkel halad a politikai, a tudományos, vagy a művészi karrier-építés útján. Amennyiben férfiről (fiúról) van szó, az életút elején enyhébb a program következménye, mert csak abban nyilvánul meg, hogy nem képes meglátni szerelmi partnereiben a potenciális anyát, hogy hiába vágyik családi nyugalomra, mert igazából nem akar, vagy nem képes családot alapítani, illetve azért felelősséget vállalni. Amennyiben mégis családot alapított fiatalon, később indokolatlanul szétdúlja azt, elszakad a családtól és nem képes újabb családot létrehozni.
A negatív családi (gyermek- és életellenes) program külső hatásai úgy is jelentkezhetnek, hogy családon kívüli kapcsolatokból származó (vállalt, vagy letagadott, esetleg közönyösséggel kezelt) gyermekei születnek, akikhez zavaros viszonyok fűzik.
Nőknél az előbb leírtak annyiban változnak, hogy ők már kamaszkorukban, nyíltan, vagy rejtetten, de elutasítják magukban a saját anyaságuk képzetét, de legalább is, nagyon félnek attól, illetve elhárítják maguktól az anyai szerepkört. Nem képesek és/vagy nem akarják saját magukban felismerni a potenciális anyát, sőt: ha önkéntelenül és öntudatlanul is, de ellenséges érzelmekkel töltik el az ilyen jellegű képzetek.

Mindez korai menstruációs zavarokkal és a havi vérzéssel kapcsolatos (tisztulási) problémákkal tetéződik és szerencsés esetben igen korán és véletlenszerűen (váratlanul) válnak anyává. Szerencsétlenebb helyzetben a meddőség ördögi körével küszködnek, miután a méhüket és a petefészküket tönkretették mentálisan a gyermekszüléstől való irracionális félelmeiknek, valamint a tudományos családtervezés különböző eszközeivel.
Az életellenes programok betegségtünetei tehát a gyomortájéki és az emésztőrendszeri betegségek mellett, a gyermekszüléssel és gyermektáplálással kapcsolatos női szerveknek a megbetegedései és elváltozásai. De ide tartózik a málformációs utódok (csonkák, bénák, púposok, farkastorkuk, félkegyelműek, stb.) kialakulásának és világra hozásának a jelensége, a szülési és "teherviselési" szövődmények, valamint az imént felsorolt szervek rákosodása.
Példa az Indiában szentként tisztelt Véda fordító és értelmező Ramana Maharisi aszkéta. Ő, annak ellenére, hogy rendkívüli aszkézisével: lelki fegyelemmel a diszharmonikus hajlamait megfékezte, a legfájdalmasabb betegségek egyikében, csontrákban halt meg. Ennek a misztikusnak azért kellett idejekorán meghalnia, mert annak ellenére, hogy olyan gyermek- és életellenes családi mintázat fedezhető fel a sorsképletében, amit csakis a családalapító szülőként, illetve a családról és a gyermekekről való gondoskodással lehet feloldani, nem alapított családot. Ráadásul soha nem élt élettársi viszonyban, ehelyett a halott anyjának állított szentélyt. Mindig utazó - mozgó remeteként és Véda fordítóként - értelmezőként élvén, nem részesült nyers földi tapasztalásban, ami ráébreszthette volna, hogy az erőfeszítéseket igénylő, konkrét életfeladatait felvállalva ("Vegye fel mindenki a maga keresztjét"), bárki jobban megvilágosulhat mind a normálistól eltérő életet folytató szentek.
Ramana Maharisi, félreismert sorsfeladatának áldozataként és szentként, csupán a poláris ellentéte volt Sztálinnak, Hitlernek és a húszadik század többi sátáni személyiségének. Életének tragikus vége csak szomorú beigazolódása a Csuang-Ce azon híres aforizmájának, miszerint a szentek élete, a követhetetlensége és a „csodás”, de steril megvalósítás feleslegessége miatt, spirituális szempontból a rablógyilkosokéval egyenértékű. A követhetetlenség alatt itt nem azt kell érteni, hogy nem lehet azt az egyedi misztikus utat végig járni, hanem azt, hogy nem érdemes. Spirituális szempontból tévút az ilyen, máskülönben nem végződne rettenetes fájdalommal járó betegséggel és persze korai halállal. Ramana Maharishi Tevékenységével ugyan nem okozott tragédiákat mint Sztálin és Hitler, de amennyiben a magukat a szent öncsalás állapotában ringató híveire és a tömeges öngyilkosságoknak elméleti alapul szolgáló elméleteit a lét és az élet - az ember - rendeltetése szemszögéből felülvizsgáljuk, ugyanúgy az intő példákként szolgáló szomorú történelmi tények közé kell sorolnunk, mint a nagy felforgatókét.

HozzászólásokValószínű, hogy az engem fafejező két tés Edit ebben is szenved

> Lehet, egyeseket meg fog lepni ez a hangnem, de miután kilenc hónapon át kellett tűrnöm a budapesti feminista terrorista bloggerina: Gerle Éva pofátlan hazudozásokon alapuló (tehát tárgyi valóság-alap nélküli!) rágalmazásait és e két t-és Edit fafejezéséhez hasonlóan nagyképű sértéseit, eldöntöttem, hogy nulla toleranciával kezelem ezeket az internetes gonosztevőket, akik abban lelik élvezetüket, hogy gyötörjék azokat, akik kreatív munkájuk közkinccsé tételével, segíteni próbálják a jóravaló és jó szándékú magyar emberek boldogulását. Tehát:
>
> Az engem, az anyai ági karma-programok közlése miatt le fafejező két t-és Edit bizonyára- az én általa "leleplezett" fafejűségemmel ellentétben HÍG AGYÚ, ugyanis, normális emberi logikával nem lehet kikövetkeztetni, hogy végül is mi baja van, miért is kötött belém. Egyszerűen elképesztő az a vadszamárság, amivel azt meri állítani, hogy a mai Magyarországon ő, és a hozza hasonlóan a fent leírt karma-programtól szenvedő nők, éppen ama apokaliptikus időket élik, amikor a gyerekszülő nőktől - az anyáktól - még a száraz kenyeret is megtagadják! Minden olyan személy tehát, aki a mai Magyarországon, ahol a fent leírt karma-program elképesztő fokozódása miatt beállt vészterhes nemzet-sorvadás jelenségét úgy próbálják megállítani, hogy a történelemben sosem látott - és más országokban - államokban messzemenően nem ekkora méretben, mennyiségben biztosított - nem is gazdasági, hanem egyenesen gazdagsági ellátásban részesítik az anyákat és főként a több gyermekes anyákat, azt meri állítani, hogy most éljük azokat az apokaliptikus időket, amiket a Názáreti Jézus állítólag megjósolt, ti., amikor a kenyeret kérő, éhező anyákat kiverik az utcára, nem, hogy valóság-ferdítési kerge korban szenved, de egyenesen sátáni elmével rendelkező gonosz lélek.
> És ez a Romániában élő (Tehát ott, ahol az Editt által leírt jelenségnek van némi valóság-alapja, de nem az anyákkal, hanem a fentii karma program hatására családjukat elhagyó anyák dolgát is elvégző édesapákkal szemben!) négy gyermekes családapai nézetem attól független, hogy ez a szemtelen idióta, aki bizonyára, hogy nálam minimum 25-30 évvel fiatalabb, nem csak, hogy egyáltalán le merészelt tegezni (Milyen alapon?), de még le is fafejezett, tehát csak egy esz betűvel tett itt közzé rólam szebb jelzőt, mint a fenti programnak egy másik vad-feminista áldozata, aki Gerle Évával kézen fogva szidalmazza internet szinten a tisztességes férfiasságot és a helytálló családapai - édesapai magtartást: Lelkes Villő. (Ha nem tudja valaki, hogy miről is van szó: a pénisz vulgáris változatában mint fej. Mármint, hogy én az lennék...)
> Elviccelődhetnék még azon, hogy ez a két t-és idióta, milyen alapon tegez, annak ellenére is, hogy nálam bizonyára sokkal fiatalabb - mert különben nem firkálgatna ilyen mértékű felelőtlen marhaságokat az interneten -, tehát, hogy a végzettsége alapján esetleg ő egyből főmérnöki diplomával rendelkezik, és talán ettől képzeli a főnökömnek magát, vagy esetleg neki már tíz metafizikai jellegű irodalmat is tartalmazó könyve jelent meg, miközben nekem csak hét, vagy ne adj isten, ő már négy, vagy netalán öt danos karate mester, és emiatt a érzi velem szemben magát rangban fölényben, de minek? A hülye úgy is hülye marad, ha el veri rajta valaki a port, ha nem.Szilárd!

"Az Életellenes és moralitás-ellenes gyűlőlködés nem kifizetődő"

Akkor miért teszed?

ÜdvAz Életellenes és moralitás-ellenes gyülőlködés nem kifizetődő

Tekintsétek meg a Gerle Éva röhejes bukásának agóniájáról szóló "helyszíni közvetítéseit" a petíciónkon.

Valamikor több helyen is ezt állította rólunk: "Híressé tettem őket. Mindenki rajtuk röhög. (Még korábbról: Fél Erdély és egész Székelyföld csapkodja a térdét. A 12 kerületi jogászok csapkodják a térdüket. stb.)
Most meg mi derülünk nagyokat a szellemesnél szellemesebb, tipikusan Pesti beköpésektől:
Olvassátok ti is, mert kész asztrológiai, akarom mondani: "ezotterikuszi" tanulmány ahogy ez a minket - Bizonyára, már ő maga sem tudná megmondani, hogy mi célból? - kicsinálni akaró lelki nyomorék tombol a végomlásban:

http://www.peticiok.com/forum/83179/start/45375#45381