Találjunk rá az angyalokra!

Az angyalok azóta velünk vannak, mióta megérkeztünk a Földre.
Soha nem hagynak el bennünket. Tisztában vannak azzal, hogy elsősorban
lelkek vagyunk, és az emberi test csak egy öltözék, amelyet addig kell viselnünk, amíg a Földön vagyunk, és be nem töltjük sorsunkat.
Az angyalok ugyanis segítők, akik azokban a feladatokban nyújtanak segítséget, amelyek elvégzéséért útnak indultunk. Mert minden embernek van feladata, küldetése, amiért erre a Földre érkezett. Szellemünk képes arra, hogy ráhangolódjon az angyalokra, csak meg kell próbálnunk.

Volt már olyan érzésed, hogy nem is ide tartozol?
Ez bizonyos értelemben helytálló. A Föld ugyanis nem
a természetes élőhelyünk, és spirituális énünk emlékszik arra, hogy odakint más dolgok is vannak. Ezeket
a dolgokat már megtapasztaltuk, és meg is fogjuk tapasztalni. Amikor a Földre kerülünk, esküt teszünk arra, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk feladatunk teljesítése érdekében, a számunkra kimért időben. Erről az esküről gyakran megfeledkezünk, és csak spirituális fejlődésünk során nyerünk egyre tisztább képet arról, hogy mi is a küldetésünk valójában.
Az angyalok azonban soha nem feledkeznek meg ígéretünkről, hogy mit teszünk, amíg itt vagyunk
a földön. Segítenek nekünk emlékezni, és folyamatos segítségünkre vannak a személyes küldetésünkben is. Meg kell tanulnunk tehát, hogy figyeljünk rájuk, mert ha kizárjuk őket
az életünkből, akkor csupán az álmok, és a szép mesék tündéri lényei maradnak. Soha ne feledjük tehát: nem vagyunk egyedül!

Egy kis történelem

Az angyalokról szóló történetek már jóval a kereszténységet megelőzően összefonódtak az emberi mítoszokkal és legendákkal. A legendákban és mítoszokban, pedig mindig van valami alapvető igazságmag.
Az angyalok minden kultúrával érintkeztek. A rómaiaknál a védelmező házi szellemek szerepét töltötték be. Viking változataik a valkűrök voltak, azok
a gyönyörű, erős nők, akik a mennyből ereszkedtek alá azért, hogy a megölt harcosok szellemét a Valhallába vigyék.
Az angyalok aranykora Európában a késő középkorra esett, de a XIV. században véget ért, amikor a fekete halál (pestis) végigsöpört a szárazföldön, mérget szórva emberek és angyalok között egyaránt. Ez után következett az inkvizíció.
Az angyaloknak tehát sikerült lépést tartani az emberiség viharos történelmével. Képeik kastélyok, templomok, szentélyek, családi otthonok, csarnokok falait díszítették, és díszítik még ma is. Munkájuk tehát időről időre folytatódik, állandó és folyamatos. Csupán egyetlen dolog van, ami nem jellemző rájuk: az ingatagság.
Megtanuljuk majd, hogy az angyalok elérhetők meditáció révén, segítenek kapcsolatba lépni felsőbb éneddel, fontos üzeneteket és tanácsokat közvetítenek, és még reinkarnációs emlékekkel való munkában is támogatnak. Amennyiben hiszel abban, hogy létezik egy felsőbb, pozitív erő
a világegyetemben, és hajlandó vagy munkálkodni az angyalokkal, akkor mindenképpen folytasd az iskolát.

Hogyan léphetnek velünk kapcsolatba az angyalok?

Az angyalok mindig a mi szükségleteinkhez szabják a velünk való érintkezést. Vannak, akik hangokat hallanak a fejükben - békés, bölcs gondolatokat.
Mások álmaikban kapnak üzeneteket. Végül olyanok is vannak, akik látomások formájában kapnak segítséget az angyaloktól.
Rengetegen állítják, hogy láttak már angyalokat, vagy érezték hatásukat
az életükben. Ez természetes, de leckéink célja nem az, hogy példákat hozzunk más emberek tapasztalataiból, hanem az, hogy mi magunk szerezzük meg
a tapasztalatokat az angyalokkal kapcsolatban.

Kik, vagy mik számunkra az angyalok?

A válasz igen egyszerű: az angyalok azok, aminek mi érzékeljük őket. Mielőtt azonban dolgozni, együttműködni kezdenénk velük, el kell döntenünk, mit is jelent számunkra egy angyal, és mit nem. Ez a kiinduló pont.
El is érkeztünk a legfontosabbhoz: gondolkodjunk a saját fejünkkel! Amit választunk, abban szabadon hihetünk. Lehet, hogy az elképzelések érdekében el kell szakadnunk néhány kemény gondolattól, melyet még gyerekkorunkban sulykoltak belénk. Tartsunk tehát magunk mellett egy képzeletbeli szemétkosarat, ahova ezeket a helytelen gondolatokat "beledobhatjuk".
Ha ez meg van, akkor bátran megváltoztathatjuk a véleményünket.

Ahogy a leckékben előrehaladunk, észre fogjuk venni, hogy az angyalokkal kapcsolatos meglátásaink, gondolataink változni fognak. Átértékeljük tehát
az életünkben jelenlévő mintákat, és ez így van rendjén.

A legfontosabb kérdések

További munkánk szempontjából néhány kérdés igen nagy fontossággal bír. Észrevételeinket jegyezzük fel egy naplóba. Az angyalnapló nagyon fontos lesz
a későbbiekben is!

Hiszel-e abban, hogy minden angyal hasonlít az emberhez?
Az angyalok energiaformák, külsejük akaratuktól függően változhat, és olyan formában jelennek meg, amely a feladat megoldáshoz szükséges. Természetesen, amikor emberekkel dolgoznak, akkor ember alakjában bukkannak fel, nehogy túlságosan megrémisszenek bennünket. Az angyalok tehát bármilyen faj képében megjelenhetnek bolygónkon, férfiként és nőként egyaránt. Úgy fogjuk látni és vizualizálni őket, ahogyan arra a leginkább szükségünk van az adott pillanatban.

Mit gondolsz? Az angyalok ebben a dimenzióban jelennek meg előtted, a fejedben szólnak hozzád, vagy csak ötleteket küldenek feléd?
Az angyali látogatásoknak mindezen fajtáit megtapasztalták már. A legszokványosabb azonban, ha ötleteken és benyomásokon keresztül kapunk üzeneteket.

Mit gondolsz? Az őrangyalok és az égi angyalok azonosak, vagy különbözőek?
Lehetnek azonosak, és lehetnek különbözőek is. Van egy olyan elgondolás, miszerint az égi angyalok alkalmanként segítséget nyújtanak az őrangyalunknak, ezáltal erre az időre védelmezőinkké is válnak. Az égi angyalok tehát általában az őrangyalaink segítői.

Mit gondolsz? A szellemek és az angyalok azonosak lehetnek?
Nem valószínű, hogy ugyanazok lennének. Bár elhunyt szeretteinknek minden bizonnyal lehetőségük van segíteni bennünket. Nekünk kell tehát meghatároznunk, hol húzzuk meg azt a bizonyos határvonalat a szellemektől kapott segítség az angyali segítségnyújtás között.

Mit gondolsz? A szellemi vezetők és az angyalok azonosak?
Nem feltétlenül azonos entitások, viszont ugyan annak az isteni energiának
a részei.

Kell, hogy legyen nevük az angyaloknak?
Nem fontos, bár vannak, akik nevet adnak azoknak az angyaloknak/szellemi vezetőknek, akikkel rendszeres kapcsolatban állnak. Mások inkább ahhoz
a tényhez ragaszkodnak, melyet az adott angyal képvisel, pl. a gyógyítás,
a siker, a vidámság, a szeretet angyalai.

Hogy néznek ki az angyalok?
Ez mindig rajtunk múlik. Kizárólag olyan öltözéket öltenek magukra, amilyennek mi magunk képzeljük őket. Az angyalábrázolások között vannak szárnyas, dicsfényben (glóriában) ragyogók, de vannak kecskebőrt viselő lények is.

Emberek is lehetnek angyalok, vagy az angyalok egy külön fajt alkotnak?
Vannak, akik úgy gondolják, hogy bizonyos emberek tanuló angyalok,
míg mások azt hiszik, hogy az angyalokat az idő hajnalán teremtették
egy sajátos fajként. Egy azonban biztos: az Isten/Istennő részét jelképezik.

Biztos, hogy a fentieken kívül más gondolataink is vannak az angyalokkal kapcsolatban. Ez helyes is. Ezek a kérdések csak a leggyakoribbak, amik megfogalmazódnak bennünk. Ha van olyan kérdés, amit még nagyon fontosnak tartunk, akkor írjuk bele az angyalnaplóba! A későbbiekben ugyanis biztos, hogy választ kapunk rá.

Mikor alkalmazzuk az angyalmágiát?

Az életünkben számos olyan dolog van, amin változtatni szeretnénk. Ezek között biztos, hogy van olyan, amiről úgy gondoljuk, hogy egyedül képtelenek vagyunk rá. Ezért kell segítséget kérni az angyaloktól, és ezért kell bevonnunk életünkbe az angyalokat.

Eljött az idő, hogy megtaláljuk első angyalunkat!

Komoly feladat előtt állunk, de aggodalomra semmi ok, nem lesz nehéz.
Egyetlen feltétel van csupán: soha, de soha ne hívjunk angyalt játékból!!!

Először is foglaljunk helyet egy kényelmes fotelban, és dőljünk hátra. Gondolkozzunk el egy pillanatra azon, hogy jelen pillanatban miért is akarunk kapcsolatba lépni az angyalok birodalmával. Legyünk teljes mértékben őszinték magunkhoz! Javítani szeretnénk az életmódunkon? Szerelmi bánatunk van, amin képtelenek vagyunk egyedül túl tenni magunkat? Esetleg valami hiba csúszott
a számításainkba, amelyet rendbe akarunk hozni?
Ha ezeket végiggondoltuk, akkor vegyünk egy darab papírt, és írjunk egy apróhirdetést az angyalok számára. Ez kicsit furcsán hangzik, de próbáljuk úgy felfogni a dolgot, hogy keresünk egy olyan valakit, aki elvégezne nekünk egy szolgáltatást, vagy egy tanárt, akitől tanulhatnánk.

Íme egy minta az angyalhirdetésre:

"Angyalt keresek, aki hajlandó segíteni pénzügyi gondjaim megoldásában. Olyan támogatást várok, amely segít békét és jólétet teremteni az életemben."

Ha elkészültünk a hirdetés megírásával, akkor tartsuk a kezünkben a papírkát, csukjuk be
a szemünket, és összpontosítsunk arra, hogy egy fénylényt idézzünk fel magunk előtt. Felolvashatjuk hangosan is a hirdetést. Nem kell aggódnunk, hogy valamit elrontottunk, hiszen nincs rossz módszer arra, hogy segítséget kérjünk egy angyaltól. Legalábbis addig nem, amíg udvariasak vagyunk.
Ha szükségét érezzük, még egy imát is elmondhatunk. Ha ezekkel meg vagyunk, tegyük a zsebünkbe a papírt.

Egy valami azonban nagyon fontos: ne kürtöljük szét a világban, hogy angyali segítséget kértünk. Semmi szükség arra, hogy negatív gondolatok megzavarjanak bennünket.

Ne számítsunk arra, hogy az angyalunk arany, vagy ezüst pompában megjelenik körülöttünk. Az angyalok működése gyakran titokzatos. Olyan esemény keretén belül fogjuk megtapasztalni jelenlétüket, és segítségüket, amely a mindennapi életünkhöz tartozik. Pl. kinyitunk egy könyvet, és megtaláljuk benne azt a választ, amit keresünk. Amikor angyalok vannak körülöttünk, nincsenek véletlenek. A mi dolgunk tehát az, hogy felnyissuk a szemünket, és fejlesszük érzékenységünket.

Az angyalok keresik a mágikus embereket

Az angyalok alig várják, hogy olyan emberekkel dolgozhassanak, akiknek a hite jól megalapozott, és erős. Ne felejtsük el, hogy ők nem tesznek megkülönböztetéseket. Minden esélyünk meg van tehát arra, hogy együttműködhetünk velük.
Ne higgyük, hogy az angyalokat nem érdeklik hétköznapi problémáink, vagy túlságosan elfoglaltak az égi birodalomban ahhoz, hogy figyeljenek ránk.
Az angyalok vezetők, segítők, barátok, és csak a hívásunkra várnak.

Hozzászólások



20170602lck

20170602lck
juicy couture tracksuit
adidas shoes
ferragamo outlet
true religion outlet
cheap oakley sunglasses
cheap oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
adidas wings shoes
michael kors outlet
cartier watches for sale
ray ban sunglasses uk
asics,asics israel,asics shoes,asics running shoes,asics israel,asics gel,asics running,asics gel nimbus,asics gel kayano
links of london jewellery
polo outlet
longchamp handbags
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet online
oakley sunglasses
lebron shoes
true religion jeans
coach outlet
cheap jordan shoes
coach outlet
coach outlet
cartier watches
pandora outlet
vans outlet
prada outlet
rolex orologi
jordan shoes
coach outlet online
ray ban sunglasses
kobe shoes
gucci bags
ralph lauren outlet
oakley sunglasses
louis vuitton borse
tory burch outlet
swarovski crystal
ray ban sunglasses uk
christian louboutin
louis vuitton outlet stores
salomon outlet
polo outlet online
christian louboutin outlet
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
oakley sunglasses wholesale
soccer jerseys wholesale
michael kors outlet online
michael kors canada
oakley sunglasses
coach outlet online
cheap jordan shoes
los angeles lakers
louis vuitton outlet
polo ralph lauren
hermes birkin bag
michael kors uk
polo outlet
coach outlet clearance
ralph lauren outlet
coach outlet store online
oakley sunglasses sale
cheap oakley sunglasses
ralph lauren uk
michael kors outlet
mlb jerseys
tory burch outlet online store
polo outlet stores
kd shoes
cheap jordans free shipping
coach outlet
cheap oakley sunglasses
ray ban sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
chrome hearts outlet
instyler
cheap jerseys wholesale
coach outlet online
rolex watches outlet
ralph lauren outlet
ray ban sunglasses
oakley sunglasses sale
coach outlet clearance
michael kors outlet online
louis vuitton outlet
polo outlet
michael kors outlet clearance
ralph lauren outlet
chrome hearts
foamposite shoes
polo ralph lauren
mbt shoes outlet
mizuno shoes
cheap mlb jerseys
louis vuitton
nfl jerseys
coach factory outlet
air max 2015
polo ralph lauren outlet
coach outlet
cheap oakley sunglasses
oakley sunglasses
coach outlet
true religion outlet uk
coach outlet online
pandora charms sale clearance
ysl outlet online
birkenstock shoes
ferragamo shoes
ralph lauren outlet stores
coach outlet
louis vuitton outlet
ferragamo outlet
mulberry handbags sale
cheap football shirts
hollister clothing store
air max 90
coach outlet online
michael kors outlet online
polo outlet
rolex uk
rolex watches,rolex watches,swiss watches,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex
michael kors outlet
cheap oakley sunglasses
sac louis vuitton pas cher
oakley sunglasses wholesale
yeezy boost
louis vuitton
nike air max
rolex watches
ralph lauren polo
louis vuitton outlet store
mbt shoes
burberry outlet sale
tory burch outlet online
christian louboutin outlet
cheap oakley sunglasses
true religion outlet
coach factory outlet
louis vuitton outlet online
polo outlet stores
oakley sunglasses wholesale
camisetas futbol baratas
canada goose uk
louis vuitton outlet
coach outlet online
cheap oakley sunglasses
true religion jeans sale
hermes outlet
longchamp outlet
coach outlet online coach factory outlet
louis vuitton outlet
ralph lauren shirts
michael kors outlet
louis vuitton uk
pandora jewelry
christian louboutin outlet
christian louboutin shoes
polo ralph lauren
reebok shoes
louis vuitton
coach outlet clearance
louis vuitton outlet
polo shirts
michael kors outlet online
mulberry handbags
polo ralph lauren
adidas nmd runner
polo pas cher
michael kors handbags outlet
michael kors outlet clearance
coach outlet clearance
ferragamo shoes sale
pandora jewellery
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
nike store uk
coach outlet online
michael kors handbags
kobe bryants shoes
rolex outlet
adidas shoes
michael kors outlet clearance
adidas shoes
nike uk store
michael kors outlet clearance
coach outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
coach outlet
michael kors factory outlet
cheap ray ban sunglasses
cleveland cavaliers jerseys
kate spade uk
polo ralph lauren
cheap oakley sunglasses
tory burch outlet online
michael kors outlet online
oakley sunglasses wholesale
pandora outlet
michael kors outlet stores
coach outlet online
ecco outlet
reebok shoes
oakley sunglasses wholesale
ray ban sunglasses
longchamp
longchamp
cheap ray ban sunglasses
cartier watches for women
fitflops uk
louis vuitton outlet
cheap replica watches
fitflops
prada sunglasses for women
mulberry outlet
adidas outlet
christian louboutin shoes
cheap oakley sunglasses
adidas outlet
kate spade uk
michael kors outlet
fitflops sale clearance
coach outlet
coach factory outlet
fitflops sale clearance
oakley sunglasses sale
cheap jordans
rolex watches
puma shoes
michael kors outlet
michael kors wallets for women
air max 90
coach factory outlet
michael kors uk
basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes
mlb jerseys
michael kors outlet clearance
coach outlet online
cheap ray bans
polo outlet store
tory burch outlet stores
oakley sunglasses wholesale
gucci outlet online
coach outlet online
cheap nfl jerseys
coach outlet
adidas shoes
mulberry outlet,mulberry handbags outlet
nike outlet online
nike shoes for women
louis vuitton outlet stores
oakley sunglasses wholesale
jordan 4
michael kors outlet clearance
louis vuitton
fitflops
christian louboutin shoes
louis vuitton outlet stores
mcm backpacks
michael kors uk
coach factory outlet
nike shoes uk
cheap jordans for sale
christian louboutin uk
cheap ray bans
gucci outlet online
nike trainers
michael kors outlet
nike trainers uk
true religion jeans
nfl jersey
polo ralph lauren
ralph lauren
cheap nike shoes
michael kors outlet online
coach factory outlet
true religion jeans outlet
christian louboutin sale
ralph lauren outlet
burberry canada
burberry outlet store
coach outlet store online
coach outlet online
louis vuitton
cheap ray ban sunglasses
louis vuitton handbags
michael kors outlet clearance
ralph lauren outlet
coach factory outlet
nike roshe run
Nike Free shoes
michael kors outlet store
kate spade
cheap ray ban sunglasses
polo ralph lauren outlet
cheap jordan shoes
birkenstock shoes
swarovski crystal
coach outlet store online
mac cosmetics sale
new balance outlet
gucci outlet online
michael kors outlet clearance
pandora outlet
Basketball Shoes
michael kors outlet clearance
rolex watches for sale
tods outlet online
louis vuitton bags
adidas uk store
fitflops
cheap oakley sunglasses
rolex watches,rolex replica watches,replica rolex watches,replica watches
polo ralph lauren
nike trainers
nike shoes
kate spade handbags
ralph lauren uk
longchamp handbags
tory burch outlet online
nike shoes
michael kors outlet
michael kors outlet online
coach outlet store
ray-ban sunglasses
coach outlet
bottega veneta outlet online
coach outlet store online
lacoste shirts
louis vuitton outlet
coach outlet store online
swarovski outlet
nike free running
coach factory outlet
coach outlet online
nike blazer pas cher
mbt shoes outlet
thomas sabo charms
michael kors outlet
louis vuitton outlet online
coach outlet clearance
louis vuitton
nhl jerseys wholesale
giuseppe zanotti shoes
coach outlet
ralph lauren
longchamp outlet
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
cheap oakley sunglasses
michael kors handbags
michael kors outlet online
coach outlet online
kobe 9 elite
louis vuitton
kate spade outlet online
coach factory outlet
louis vuitton outlet online
gucci outlet store
swarovski jewellery
prada outlet online
marc jacobs sale
gucci borse
louis vuitton handbags
swarovski jewelry
longchamp handbags
ray bans
michael kors outlet clearance
ray-ban sunglasses
snapbacks wholesale
hollister shirts
air max 90
true religion jeans
coach outlet
true religion uk
gucci outlet online
ferragamo shoes
ralph lauren outlet
cheap nfl jerseys
supra shoes sale
coach outlet online coach factory outlet
coach outlet store online
fitflops sale clearance
coach factory outlet
ralph lauren
louis vuitton outlet online
jerseys wholesale
cheap ray ban sunglasses
nike outlet store online
ray ban sunglasses outlet
herve leger dresses
longchamp outlet online
polo ralph lauren outlet
coach outlet online
coach outlet
nike air huarache
louis vuitton uk
hermes outlet store
ralph lauren polo
coach outlet online
mulberry handbags sale
lacoste outlet
true religion outlet
michael kors outlet
true religion jeans
michael kors handbags
air force 1 shoes
cheap ray ban sunglasses
soccer cleats
coach factory outlet
ferragamo shoes
mont blanc outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
air max 90
ed hardy outlet
cheap oakley sunglasses
cheap soccer jerseys
polo ralph lauren
michael kors outlet clearance
cheap jerseys wholesale
ferragamo outlet
polo ralph lauren
coach outlet store online
louis vuitton
cheap ray ban sunglasses
hermes belts
louis vuitton outlet
kate spade handbags
michael kors outlet
mont blanc pens
cazal outlet
nike roshe run
coach outlet
ralph lauren
ray ban sunglasses outlet
oakley sunglasses wholesale
true religion jeans
omega outlet
cheap ray ban sunglasses
ralph lauren uk
cheap oakley sunglasses
outletkatespade.us
cheap oakley sunglasses
christian louboutin
nfl jerseys
true religion outlet
tory burch outlet online
gucci outlet
oakley sunglasses sale
oakley sunglasses wholesale
cheap nba jerseys
cheap jordans
valentino shoes
fred perry polo
nike air huarache
ray ban sunglasses
cheap oakley sunglasses
mulberry bags
nike air max 90
coach outlet online
coach handbags outlet
coach outlet
roshe run
ralph lauren outlet
nike outlet store
nhl jerseys
nfl jersey wholesale
michael kors outlet store
canada goose jackets
tory burch outlet online
nba jerseys wholesale
lebron shoes
louis vuitton handbags
burberry outlet store
ray ban wayfarer
cartier watches
converse shoes sale
michael kors outlet
michael kors outlet online
cartier outlet
coach outlet online
true religion canada
michael kors handbags
coach outlet online
adidas nmd
michael kors uk
ralph lauren polo
louis vuitton outlet online
mulberry handbags
yeezy boost 350
nfl jersey wholesale
polo ralph lauren outlet
michael kors handbags clearance
christian louboutin sale
prada outlet
louis vuitton
coach outlet online
swarovski uk
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet online
nba jerseys
christian louboutin shoes
coach outlet store online
louis vuitton
fitflops uk
cheap oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
cheap jordan shoes
mulberry uk
michael kors outlet clearance
20170602lck



Kíváncsi lennék a forrásra

honnan tudjuk mindezt!? Millió webhely foglalkozik angyalos témákkal, de megbízható forrást egyik sem jelöl meg.

"Első pillanatban zavarba ejtő lehet az angyalok sokfélesége: Szerafimok, Kerubok, Ofanimok, Irinek, Trónok, Quddisinek.

Kezdjük a Szerafimokkal, a szeretet angyalaival.
Ők képezik a legfelsőbb angyalcsoportot. A Szerafim a héber seraph szóból ered, jelentése: égni. A forrón lángoló emberi szeretetnél csak az isteni szeretet lángja lehet nagyobb. Nincs ennél nagyobb és hatalmasabb erő, ezért állnak a Szerafimok legközelebb Istenhez.

A Trónok Isten szellemi törvényeinek képviselői.

Az Irinek a Mennyek Őrzői.

Az Ofanim jelentése: kerék. Az Ofanimok hídként szolgálnak az angyalok és az emberek között, összekötve az Eget (az isteni szintet) és a Földet (az anyagi szintet).

A Quiddisin szentet jelent. Azokat az angyalokat hívják így, akiknek Isten dicsőítése a feladatuk. "



Angyalok

Aki angyalt szeretne kapni az ezen az e-mail címen érdeklődhet "namarika0802@freemail.hu. Az angyalok április 29-én mennek el tőlem és május 4-én érkeznének meg hozzátok!



Hány éves vagy?

10-12 ??? Mesék, azok mesék.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
A szabad gondolkodás mindenkinek kijár, akárcsak a széles látókör.



Csodás dolgokat írsz!! Nagyon

Csodás dolgokat írsz!! Nagyon jó olvasni a szellemnek és a léleknek egyaránt !