mandorla blogja

2012 és a maja próféciák

2012Világunk és a bolygó jelenleg már zajló hatalmas változásai sokakat elgondolkodtatnak. Mi történik körülöttünk, milyen folyamatok részesei vagyunk, melyek nyilvánvalóan és vissazavonhatatlanul elindultak és bekövetkeznek. Honnan tudhatunk ezekről többet, hogyan lehetséges ezek megfejtése? A figyelem egyre inkább a régi korok üzeneteire tevődik, az ősök ránk hagyományozódott próféciáira és jóslataira. Kilépve az európai kultúrkörből a legtöbb figyelmet kétség kívül a maják jóslatai kaphatják. A Kr. u. 200 és 900 körül virágkorát élt maják - melynek leszármazottai ma Tovább »

Új húsvét kezdetén

húsvét, JézusAz ősi időkben az igazi évkezdetet a tavasz beköszönte jelezte, a mindenség akaratából újjáéledő természet csodáját, a fény növekedését, újjászületésünket egyéni és közösségi szinten egyaránt. Ennek a misztériuma egyidős az emberiséggel, azaz sok tízezer éves. S egykor jött valaki, aki magát az EMBERFIÁNAK jelölte, - holott mint mindannyian csak félig volt ember, félig Isten volt - s elszenvedte a legnagyobb szenvedést, hogy a halál kapuját átlépve visszajöjjön, FÉNYTESTET öltsön és feltámadása után még sokakat tanítson. Igen, a húsvét nem csak az egykori történésekre való EMLÉKEZÉS, annál sokkalta több, önmagunk Tovább »

Univerzális hit

hitA világ mai nagy-nagy felfordulásában kevés szó esik arról, ami összeköt bennünket a mindenség erőivel, azzal amiről maga a TITOK című film is szól, magáról a HITről. Egy kiváló - ma már nem ebben a dimenzióban élő - egykori EMBERtől, Dombi Ferenc atyától tanultam legtöbbet a HITről. Tulajdonképpen három féle hit van a világon. Az egyiket úgy hívják ÁLTALÁNOS vagy GENERÁLIS HIT. Ez alatt azt érthetjük, hogy mindenki a világon valamiben hisz. Aki azt mondja hogy nem hisz semmiben, az azt HISZI, hogy nem hisz senkiben. Aztán van a SPECIÁLIS HIT. A különböző vallások hitvallási tételeikben fogalmazzák meg a tételeiket, azokat akik azt elfogadják, azokat magukéhoz tartozónak érzik az egyes vallási alakultok, egyházak, felekezetek. A harmadik fajta hit az UNIVERZÁLIS HIT. E szerint minden ember hisz abban, Tovább »

Címkék:

Csontváry

"Ismerem az utat, amerre mennem kell,
Ismerem a szellemi hatalmat, világteremtő energiát, mellyel számolnom kell,
semmi kétség, hogy egy még legjobb világrészbe kerülünk s kiapaszthatatlan szépségekben gyönyörködünk." (A túlvilág - Csontváry Kosztka Tivadar) Tovább »