Nemzeti szégyen

Egy lehetőségről beszélek amit a helyzet hozott már 6 napja és ténylegesen 4 éve jelen van. Nemzet szégyenben van! Kérem azon parlamenti képviselőket akik be kerültek eme választáson a parlamentbe, hogy elnézve a 4 év sikertelenségét a 2/3 többség azt és úgy cselekedte ahogy akarta, és igazából választ sem adott semmire sem, ha adott és amit cselekedtek...
Már lett volna lehetőségünk a technika segítségével élő egyenes adásban követni (közvetíteni) a delegáltak munkáját urnabontásokkor, minden tévedések és manipulációk kizárásával, hisz szemünk előtt zajlanak az események. Számomra a demokrácia nem a TITKOKRÓL szól és azok gyártásáról, ha a választásról legyen szó vagy népszavazásról mikor miben lehet róla szó. E technika lehetővé teszti ami nem kerül milliárdokba a mindenkori hatalom által hisz a népre hivatkozva van a finanszírozás mindenkor. Okos telefonok segítségével és a nett segítségével, szinte mindenki névvel rendelkezik kivéve a wifire csatlakozó anonimok esetében lehet zavar keltés lehetősége ( még). Emberek a (nép) saját önerőből fogja le adni a véleményét (tévé csatornák lehetősége már szépen ki is használja a tömegek ily szavazati lehetőségét). Parlament előtt sátorokban lehetnének a képviselők és a NÉPPEL együtt szavazhatják meg azokat a törvényeket, amiket a 2/3 többség a parlamentben éppen megtesz mindenki helyett is.
HIHETETLEN LEHETŐSÉGET kapott így nemzet e szégyenében amiben van jelenleg, hisz a hatalom megadta annak a lehetőségét hogy a politika kikerüljön a néphez, aki törvényeket azonnaliban megtudja mondani a véleményét, s nem kell 4 éveket várnia hogy formálhassa a véleményét ( amit rendre nem tartanak be az ígérgetők) és nem történik felelőse semmilyen döntésüknek). Kapitalizmusi demokráciába tömörültünk a vezér szónokok elérték céljukat, ha itt mindent a profit (kapzsiság) irányít, élve a lehetőségével talán eltudnánk érni így a parlament előtt a honfitársainkkal egyetemben, hogy EMBERISÉG ELLENES ÉS SOHA NEM ÉVÜLHET EL, ama tény aki nem jelenti be a dolgozóját nyugdíj évei biztosítására, és a egészségügyi ellátásra, azok kapják meg a méltó jutalmukat e tényért. Fáj a lelkem amikor olvasom kiket hogyan vertek át tudatosan, nem számít hogy emberek életéről és boldogulásáról van szó amikor munkát vállalnak valamely munkahelyeken. Könnyen vannak a munkabérüket megkapták (termelési költség) a munkáltatók számára, de a nyereséghez már nincs közük a dolgozóknak. Elnézve az iparosodott világunkat e nyereségek robotikába fektetett technológiákat amik munkások nélkül szinte termelik a profitot, olyan gazdaságokat létre hozva ahol a munkára áhítozó tömegeknek már nincs helyük sem jövedelmi lehetőségük. Nemzetközi ELÉVÜLÉST AMIT ÉVSZÁZADOKRA VISSZAMENŐLEG IS ÉRVÉNYES EMBERISÉG ELLENI BŰNCSELEKMÉNY, rengeteg nemzetet tudatosan más nemzetek gyarmati rendszerbe vettek nem törődve senkivel és semmivel sem céljuk elérése közben ásványi és munkaerő címen amit műveltek a múltban és tesznek a jelenben is, lásd Szíria, Irak eseményeit. ELKEZDHETIK AMA GYARMATOSÍTÓ NÉPEK A JÓVÁTÉTELT FIZETNI AKIKKEL SZEMBEN EZT A GYALÁZATOKAT ELKÖVETTÉK, végre tiszta víz legyen a pohárban, világunk rendes kerékvágásba kerüljék. Nett segítségével olyan platformot lehet létre hozni ahol az egész világunk letudja adni a szavazatát a gyarmatosítók megállítására és ama kárt amit okoztak, okoznak helyre hozniuk, és az ember lássa már be a másik esendőségét, és ne csak a kihasználtságát lássa benne hogyan és miként tudja elérni büntetlenül, nemzetközi jogokba takaródzni. Mennyi szétszabdalt ország van a világunkban e gyarmatosító népeknek köszönthetően, mindig és mindenkor elérik a céljukat. Legyen egy lehetőség élni a közvetlen szavazással hisz a világméretű rendszer létre van hozva hozzá. Biztos van aki ettől jobban megtudja oldani a lehetőségeket amik benne vannak a nemzet szégyenében amiben élünk jelenleg mint amiket írok, mert több szem többet lát és létre tudja hozni a változást amit ne erőfitogtatással és utcai harcokban legyen elérve, szinte némán és ki használva a technológiát tudjuk a világunk életét rendbe tenni. Nem kívánom az áramlatokat meglovagolni és népszerűségre szert tenni ha valakik látják az eseményben amit tálcán kapott a hon a 2/3 többségtől, és közvetlenül az egész világunkra tudunk hatást gyakorolni a változásokban, amit annyira vár már a magyarságtól akik rengeteg 13 nemzetiségben a többsége tud békében együtt élni önmagában a honban és a Bolygónkkal. Köszönöm

Nem kell hogy bárkiért ad az életedet. technológia adja hogy nem kell utcai harcot vívnod senkiért sem. Közvetlenül gyakorolhatod a demokráciát és a parlamenttel egyetemben fogadhatod el a mindenkori szavazásokat, nem kell várnod a nép jóvátételére sem mint népszavazáskor tettük eddig. Világháló adja a lehetőséget MIÉRT IS NEM ÉL A MINDENKORI HATALOM VELE. Nézve az utcai sorba állásokat a digitális aláírás régen ki van találva okos telefonok segítségével is....

Igazából nincs mára szükségünk politikai pártokra sem hisz a világháló és a telefonok már adják a mindenkori úgy nevezett demokráciákban élőknek a lehetőséget hogy azonnal reagáljon bárminemű dologra ami a honban élőket teljes mértékben érinti. Demokrácia nem a TITKOKRÓL szól....