Élethinta – egyszer fent, egyszer lent…

A kert számomra régen olyan volt, mint egy üvegbura alatti varázslatos világ. A sebhelyes valóság a kerítésén kívül rekedt, mert ott sikerült megfeledkeznem szinte mindenről: a kötelezettségeimről, az iskolai csúfolódásokról, az esetleges kudarcokról, és néha még a másnapi dolgozatról is. Felültem a hintámra, aztán uccu neki, már röpültem is, együtt lélegezve a szédítő magassággal, a kerti fák cakkos lombkoronájával, és nem kellett hozzá csupáncsak néhány röpke pillanat, hogy egy egészen másféle világban találjam magam. Egy olyan világban, ahol a létezés súlya könnyű volt, és ahol oly boldognak éreztem magam, mint az a kismadár, aki szabadon szeli a kék eget, az illatos, szénaszagú rétek fölött.

A hintámat egy hatalmas diófa vastag, erős ágára csomózta édesapám. Deszkájának bemetszéseibe feszültek bele azok a kötelek, amik a „világot váltó” utazásaimat lehetővé tették.

A két pólusa közötti ingamozgásának – előre és hátra lengő – magasságélményét általában egy kiabálás törte meg, ami kizökkentette és a föld közelébe kényszerítette a világot váltó „hajómat”.

- Pipacs, gyere vacsorázni… pakold be az iskolatáskádat… hegyezd ki a ceruzádat… menj el a csarnokba tejért… szaladj el a boltba… és egyéb olyan utasítások, amik rögtön emlékeztettek arra, hogy az élet tele van kötelességekkel, elvárásokkal és feladatokkal.

A lábaimmal engedelmesen végigszántottam gyér fűcsomós, kérges talajt, megállítottam a hintámat, majd elindultam a ház felé, hogy anyám újabb kiabálásokkal ne erőltesse a torkát. Ez a rövid emléktörténet az élet ritmusát érzékelteti:

- a boldogság szinkópáit,
- a kötelességek nehéz tá –it,
- az élmények ti-ti-ti-ti lüktetését, és a gondok, problémák nyújtott, nehézkes ritmusát.

Az élet senkinek sem fenékig tejföl, nem egy vég nélküli happy-ujjongás, hiszen éppen úgy tartogat jót és szépet, mint rosszat, és ezt a hinta ciklikus mozgása jól szemlélteti. A lenn és fenn váltakozása törvényszerű, hiszen a lengésben lévő hintát képtelenség szélső állapotában megtartani. Ezt nevezzük VÁLTOZÁSNAK, ami az élet elkerülhetetlen velejárója. Egyes életterületeken: fejlődést, előrelépést, sikert tapasztalunk, míg más területeken stagnálást, kudarcot, hanyatlást.

A fenn és lenn: mindannyiunk életében jelen van, de a kérdés az: vajon mit teszünk, hogyan viselkedünk akkor, amikor fenn vagyunk, vagy éppen lenn? Elbízzuk magunkat? Végsőkig elkeseredünk? Ej, a sikerek és a kudarcok kezelése nem egyszerű feladat! Ezek már a tudatos életszervezés, illetve önismeret területére terelnek bennünket, de előtte beszéljünk picikét még másról!

Hintázó kislányként komoly szimbólumtárakat még nem olvastam, ezért csak jóval később tudtam meg, hogy mit jelképez azon kívül a hinta, hogy az élet és a természet változásának legképszerűbb megjelenítője.

- Indiában a föld és az ég közötti kommunikáció eszköze,
- a bráhmanizmusban „égbe vivő hajó”-nak nevezik, amit igencsak találónak minősítettem, hiszen hajdanában engem is kiszakított a fizikai valóságom „börtönéből”.
- a Rig-véda szerint a Nap egy aranyhinta, aminek a mozgását (a Nap égi útját) a hinta mozgása rajzolja meg,
- jelképként a termékenységi rítusok szertartásain, az esővarázslásnál is szerepet kapott,
- egyes kultúrákban a hintamozgás érzékelteti: az idő, illetve az élet és halál ritmusát, az évszakok váltakozását és a létezés lényegét, a lélegzetet.
- A kínai terminológia a hinta mozgását a jin-nel és a jang-gal, a női és a férfi princípium dinamikus egységével azonosítja.
- Az európai kultúrában, különösen a rokokó művészetben az erotika és a múló pillanat, a carpe diem-gondolat jelképeként szerepel.

A szimbólumtárból kiemelt információkon kívül, a hintával kapcsolatosan mély filozófiai tartalmú idézeteket is hoztam.
Az elsőt Márai Sándor vetette papírra.

„S mégis van az egészben valamilyen rejtélyes, magyarázhatatlan egyensúly. Néha már azt hiszed, kiborulsz, olyan erővel röpít a magasba és ejt a mélybe - s ez a halálos lengés mégis öntudatos, csodálatos törvények vigyáznak reád, egy mértani képlet rögzített ábrája vagy... Hinta. Valami tartja, fogja az egészet”

A felsőbb törvények és hinta összefüggésére világít rá az is, aki Szikszai Szabolcs: Élethinta című könyvének bemutatóján a következőket fogalmazta meg.

„Ül egy gyermek a hintában. A csalódások a mélybe taszítanák, de kiderül, röppályáját kézben tartja valaki, aki visszalendíti”.

Az én olvasatomban mindkét idézet azt sugallja, hogy létezik valami (vagy Valaki), akit bár nem látunk, de a „hintaköteleket” tartja.

Szikszai Szabolcs 2010 szilveszterén indított egy blogot, eleinte névtelenül, de később nevét és foglalkozását is felfedve. Ő egy olyan blogger, aki a hívő gondolkodók, vagy az egyházban csalódott olvasóközönség ki nem mondott kérdéseit, érzéseit boncolgatja. Református lelkész, mégis rendszeresen írt például az újjászületésről is, mert lelkészség ide vagy oda, akkoriban neki is arra volt szüksége, hogy ezt a témát körüljárja.

Természetesen az Élethinták mögött Ő Istent feltételezi. „Eljutni a világtól önmagunkig: ez a felnőtté válás. Eljutni önmagunktól Istenig: ez a keresztyénné válás. Eljutni Istentől önmagunk és belső világunk valós megismeréséig: ez a felnőtt keresztyénné válás”.

A következő népszerű idézet ismeretlen szerzője már nem a hintára, hanem a hintázóra (hintázókra) fókuszál.

„Az élet olyan, mint amikor hintázol. Magasba emelkedsz, aztán zuhanni kezdesz, de van egy pont, ami után a hinta megáll, vagy újra a magasba emelkedik. Te döntesz, hogy hajtod-e tovább, vagy tétlenül várod, hogy megálljon. Tudnod kell, hogyha tovább hajtod, akkor is lesznek még mély pontok, és ha gyenge vagy, nem fogsz tudni tovább hintázni. De lehet, épp mások állítják meg a hintát vagy mögéd állnak és meglöknek, segítenek majd visszahúznak. Nézz szembe az életeddel. Hajtsd bátran a hintád, ameddig lehet, légy merész, ne félj attól, hogy kiesel.. Mert mi van, ha kiesel? Újra felülsz bár nem lesz ugyanaz, és a régi, de megpróbálod tovább hajtani. Újra és újra. érzed az arcodba vágó szelet, a magasságot és azt, hogy nem tudsz leállni, mert kell, és nem hagyhatod abba, még akkor se, ha a zuhansz.. Tudod ott az a pont, amikor megint emelkedni kezdesz, és csak magasabbra jutsz, mint eddig. Aztán belejössz és megszokod. Éld át!”

Visszakanyarodva a megválaszolatlan kérdésekre, a szakértők a következőket javasolják:

- A legnehezebb élethelyzetekben, krízishelyzetekben, a tragédiák közepette kell a legöntudatosabbnak lenni és bízni abban, hogy a lenn- élménye átmeneti.

Persze ezt nem könnyű kivitelezni, amikor az élet a borús, olykor viharos arcát mutatja, de a „felhők fölött mindig süt a Nap” bölcsességének hite sokat segíthet! Sokan erős félelmet éreznek, amikor kicsúszik a talaj a lábuk alól, rettegnek a jövőtől, a változástól, ezért görnyedten kucorogva, mozdulatlanságba merevedve üldögélnek a hintájukon, mert félnek bármilyen irányba is elmozdulni. A szakértők szerint a legfontosabb az, hogy soha ne veszítsük el a saját életünk fölötti kontrollt és jelmondatként lebegjen ott a szemünk előtt: „Segíts magadon, Isten is megsegít”!

Muszáj tudomásul venni, hogy egyes életesemények elkerülhetetlenek, például idős szeretteink halála, de más események elkerülhetővé válhatnak azáltal, ha figyelünk azokra a jelekre, amik általában a következőket harsogják: „ne ragaszkodj görcsösen a jelenlegi élethelyzetedhez, munkahelyedhez, párkapcsolatodhoz, vagy gondolkodásmódodhoz”! Aki képes a változás elkerülhetetlenségét elfogadni, sokkal könnyebben lendül együtt a hintával. Ugyanakkor a jelek a kedvező széljárásra, áramlásra – kinek melyik kifejezés tetszik jobban- is figyelmeztetnek, amik lehetőségét - a kockázatokkal együtt - érdemes bevállalja, mert új, pozitív élményekkel, sikerekkel gazdagíthatják az életet.

Néha a fenn- élménye - az örömteli és sikeres időszakok - megrészegítik az embert, de jó, ha a mámoros pillanatainkban is tudatosítjuk önmagunkkal, hogy egy-egy sikeresebb periódus fenntartásáért „dolgozni” kell, a munkahelyen is, párkapcsolatokban is.

Akik nem hajlandóak a figyelmeztető, a változást sürgető jelekről tudomást venni, akár egy komolyabb betegség képében, vagy egyéb válságos élethelyzet képében „társul” kapják maguk mellé, mindaddig, amíg nem hajlandóak lépni, változni, változtatni.

**
Hajdanában egy hatalmas diófa vastag, erős ágára csomózta édesapám a hintámat.

Az Élethinta köteleit is egy „vastag, erős ágra” csomózta valaki, akit egyesek Istennek neveznek, mások meg Sorsnak, Karmának, vagy Univerzumnak. A deszka bemetszéseibe feszülnek bele azok a „kötelek”, amik az Élet mozgásterét kirajzolják, behatárolják, de nem szabad megfeledkeznünk soha arról, hogy a hinta mozgását mégiscsak mi irányítjuk, akaraterőnkkel, hozzáállásunkkal… és ezt talán még azok is belátják, akik egyedül csakis Istenben bíznak, hiszen Isten megajándékozott bennünket a szabad akarattal, ezért nem a Sors szabja meg a döntéseinket, hanem mi magunk.

Hajtsd hát „bátran a hintádat, ameddig lehet, légy merész, ne félj attól, hogy kiesel.. Mert mi van, ha kiesel?
Újra felülsz … „ és bár nem lesz minden ugyanaz, de az élet megy tovább … és az életedért csakis te vagy a felelős, akár tetszik, akár nem!

---------------------------
Források: http://www.parokia.hu/v/elethinta/ ... Szimbólumtár ... és egyéb olvasmányaim.

HozzászólásokVas István: Rapszódia egy őszi kertben

http://dia.pool.pim.hu/html/muvek/LENGYEL/lengyel00089/lengyel00108/leng...
Ősszel minden az enyészeté lesz, de az egy ritmusra dobogó szívek őrzik a tavaszt és lángoló nyárt.
http://img.wallpaperfolder.com/f/444D7BC4A4FC/swing-love.jpgLent és fent :)Csakis a pasik kedvéért :)Egyszer fent, egyszer lent?

Áh, a fent élményére már nem is emlékszem, oly régen volt... és ez főképpen igaz akkor, ha női sikereimre koncentrálok!

De nem vagyok ezzel egyedül! http://igazszavak.hu/wp-content/uploads/2013/01/egyszer-fent-egyszer-len...Pasis hintázásra vágyom!

Ilyen pasis hintázásra vágyom!
http://s3.images.www.tvn.hu/2015/06/06/12/50/www.tvn.hu_540c102db1637f63...

Jelöltem is van: Secret Admin!
A határidős feladataim elszólítanak, de sietek, ahogy tudok...Törpakrobatika

A Vidor Fesztiválon (Nyíregyházán) ma romantikus „apróbaták” láthatók. „A cukiság garantált, a hátsó sorokban kéretik pipiskedni”. :)
Az időm sajnos nem engedi meg, hogy fesztiválozzak, de ha Papi üzen, akkor vele elmegyek, hogy hadd lássa mindenki, hogy velem sétálgat egy szédítő pasi.

**
Bűvös csákó: https://www.youtube.com/watch?v=Oq3In4l5MkQ

Mi köze ennek a hintához? Az égvilágon semmi, de sietnem kell dolgozni, ezért leraktam ide.

 

Címlapfotók, amiket a hinta ihletett

http://static.femina.hu/vilagsztar/natalie_portman_hintas_cimlapfotok/be...
http://static.femina.hu/vilagsztar/natalie_portman_hintas_cimlapfotok/be...
http://static.femina.hu/vilagsztar/natalie_portman_hintas_cimlapfotok/be...

Kislányként erről ábrándoztam a hintán:
http://www.mywaycoaching.hu/ftp/2012/09/hinto-kocsissal-feher.jpg

De „a szőke herceg, aki mellesleg lehetne barna, fekete, vörös… nem jön. A lova elszaladt, a hintó nem létezett, ő meg valahol a nagyvilágban bolyong”....

20 óra után leszek... (átszerkesztés alatt)A legrémisztőbb óriáshinta a világon

Hatalmas ívű lengések előre-hátra, fejjel lefelé, tűzcsóvák és vízsugarak között lavírozva. Csak erős idegzetűeknek!

videó: https://www.youtube.com/watch?v=oLbrRMz6E_Q

Egy német kalandparkban található ez a szerkezet, ami néhány hajmeresztő perc erejéig az egykori azték birodalomba röpíti az extrém kikapcsolódások kedvelőit. Ti kipróbálnátok?
forrás: http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/a-legremisztobb-oriashinta-a-vilagon/Nézzétek meg a világ legfélelmetesebb hintáját!

Az USA-ban Colorado államban létezik egy őrült kalandpark a Glenwood Springs. Ezen a helyen található a világ, állítólagos legfélelmetesebb hintája az Óriás Kanyon Hinta.

A hinta szerkezete a Colorado-folyó felett van 400 méterrel. Az extrém hintát a kalandpark tulajdonosa a 41 éves Steve Beckley találta ki, amellyel nagy élményben részesíti az ide látogatókat.

Fotók: http://hir.ma/kulfold/szines-hirek/a-legfelelmetesebb-hinta-a-colorado-f...Hm

"A halál az a fekete szolga, aki az élet hintája mögött lovagol" --Charles Haddon Spurgeon
Miért lovagol? :) Szerintem simán elegendő, ha csak mögötte áll...Voltak már olyan napok, amikor simán felültem volna...

erre a hintára. (lásd alul, mert a linkek kipurcantak)

A tériszonyosok messze kerüljék el az Ecuadorban található Baños települést, ahol a világ legfélelmetesebb hintája várja a látogatókat. A hinta nem kevesebb mint 2600 méterrel a tengerszint felett “üzemel”, így össze kell szednie a bátorságát annak, aki fel szeretne ülni rá.

A bátrakat viszont festői szépségű hegyek és páratlan panoráma fogadja. A két hosszú kötélen lógó hintáról csodálatos kilátás nyílik a szemközti a Tungurahua vulkánra, zöldellő erdőkre és a páraköntösbe bújt csúcsokra. A hintának otthont adó La Casa del Arbol-t (a Faház) évről évre rengeteg turista keresi fel, s annak ellenére, hogy a játék használata nem kevés veszélyt hordoz magában, roppant népszerűségnek örvend az odalátogatók körében.

Akik próbálták már a 2600 méter magasan lengő hintát, egytől egyig arról számoltak be, hogy soha nem tapasztalt szabadságérzetet, s addig nem ismert adrenalin löketet kaptak az élménytől. Ami – lássuk be – nem is csoda, hiszen a két vékony kötél közé erősített farúdon lengve az eszméletlen mélység felett mindenkinek a torkában dobogna a szíve.

Képek (és a forrás): http://mokavilag.com/details.php?news=991Egy vallomás, amit minden csaj szívesen hallana:)

Az előbb megadtam Alfikának is az ívet!
https://images8.okr.ro/auctions.v3/700_700/2012/03/09/3/c/69144691034850...
Ha én valakibe beleszeretek, akkor abba bele van szeretve!Ez az én szokásom! :)

Azonnal beleszeretni valamibe, valakibe. :)
Mint ebbe a képbe is: http://www.mikonos.hu/Images/Products/4fd6d5e9daf449c2644135a00636e440.jpg
Köszönöm Pipacska a bakancsot!

Szerintetek ez jó vagy rossz? Szeretni és nem tudni kiszeretni??Secret-hinta? Ó, azonnal beleszerettem!

https://images8.okr.ro/auctions.v3/700_700/2012/03/09/3/c/69144691034850...
A "miért ez a válasz" kérdésedre reagálva, bevallom töredelmesen, hogy csak blöfföltem. Bocsi!

Ajándék: http://www.mikonos.hu/Images/Products/4fd6d5e9daf449c2644135a00636e440.jpgMiért ez a válasz? :)

Megkérdezem hát én! :)
https://images8.okr.ro/auctions.v3/700_700/2012/03/09/3/c/69144691034850...
Ez a tied Pipacska!
Leire, neked ezt hoztam:
http://www.bzb.ro/files/articles/2016/01/thumbs300x451/leagan1301.jpg
Ne kérdezd miért, ez tetszett meg! :)

Ettől:https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/c5/dd/d4/c5ddd48ba82e54ab289c4ce76533a360.jpg meg jóleső hidegrázás lett urá rajtam, köszönöm!

Ölelésem! :)"Három napja szívemen hintázik a szerelem"

Három napja szívemen
hintázik a szerelem,
hintázik a szerelem
három napja szívemen.

Hintán piros szoknya ül,
piros szoknya elrepül,
fehér pendely penderül,
fehér pendely elrepül.

Száll a hiten, föl-le száll,
meztelen lány rúgkapál,
keze, lába, haja száll,
nevem után kiabál:

Három napja szívemen
hintázik a szerelem,
hintázik a szerelem,
három napja szívemen.

(Kormos István - Három napja) ... a forrást később még ellenőrzöm.

Kedves Leire, ez a válasz - de ne kérdezd, hogy miért - a lentiekre!Élethinta... (Barátaimnak)

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13891800_526214060909680_6...
Az élet olyan, mint amikor hintázol. Magasba emelkedsz aztán zuhanni kezdesz, de van egy pont, ami után a hinta megáll, vagy újra a magasba emelkedik. Te döntesz, hogy hajtod-e tovább, vagy tétlenül várod, hogy megálljon. Tudnod kell, hogyha tovább hajtod, akkor is lesznek még mély pontok és ha gyenge vagy, nem fogsz tudni tovább hintázni. De lehet épp mások állítják meg a hintát vagy mögéd állnak és meglöknek, segítenek majd visszahúznak. Nézz szembe az életeddel. Hajtsd bátran a hintád, ameddig lehet, légy merész, ne félj attól, hogy kiesel.. Mert mi van ha kiesel? Újra felülsz bár nem lesz ugyan az, és a régi, de megpróbálod tovább hajtani. Újra és újra. érzed az arcodba vágó szelet, a magasságot és azt hogy nem tudsz leállni mert kell és nem hagyhatod abba, még akkor se ha a zuhansz.. Tudod ott az a pont amikor megint emelkedni kezdesz, és csak magasabbra jutsz mint eddig. Aztán belejössz és megszokod. Éld át!
(Ismeretlen)

Kedves Pipacska és Kezdet!

Azt kívánom nektek, hogy a ti élethintátok csupa-csupa ilyen pillatokból álljon mindörökkön örökké... az idők végezetéig: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/c5/dd/d4/c5ddd48ba82e54ab289c4...
Mert:
"Megértettem, hogy a szerelem pillanata akkor jön el, amikor az ember úgy érzi, hogy megszakad a szíve.
Nincs rettenetesebb érzés, mint a félelem... elválhatunk örökre. De tudd, van egy pont, ami után a hinta megáll, vagy újra a magasba emelkedik."
/Stieg Larsson/

Csodás vasárnapot! Ölellek benneteket :)Léteznek ilyen hinták?Ezen szívesen elheverésznék...Ó, ez nagyon furi, de a kisfiúk kedvelhetik!Vannak az életnek olyan kis, zárt körei, ahol ….

az ember úgy érezheti, hogy értelme van az életének. A "kert", ahol elmerül a gyümölcsfák metszésében, a "műhely", ahol hamarosan az utolsó alkatrész is beleillik majd az örökmozgóba, a "padlásszoba", ahol remekművek születhetnek, a "könyvtár", ahol ott zsonganak az emberiség gondolatai. -- Hankiss Elemér

Kerti hinták, de nem sablonosak!

http://c.shld.net/rpx/i/s/i/spin/image/spin_prod_919663712??hei=64&wid=6...
http://www.gardensandhomesdirect.co.uk/media/catalog/product/i/m/image_3...
https://www.edimsel.com/9/2014/12/freestanding-garden-pergola-also-moder...

http://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/07/garden-7.jpg
http://www.workdon.com/wp-content/uploads/2015/07/remarkable-verdante-ur...
http://www.landscapinggallery.net/wp-content/uploads/2015/11/Creative-an...
http://idesign.today/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5...Hinta-palinta furulyán

https://www.youtube.com/watch?v=FZD4YAHliD8

Drága Istenem, ez a videofelvétel a régi kudarcaimra emlékeztet, mert 18-19 évesen még nem ismertem a Titkot!Mindig az erősebb győz

"A hinta ott állt az óvodaudvar sarkában, mindentől kissé távolabb, mégis azt gondoltuk, az udvar középpontja. Meg kell szerezni! Fel kell jutni rá! Mondhatni: a hintáért meg kell küzdeni! Mert az nem úgy van, hogy csak odamegyek és hintázok. Odasomfordálni, kicsit álldogálni, sóvárogva nézni a robogó rakétákat, a hátralibbenő hajfonatokat, majd ráutaló magatartással kivárni a sort. Persze van vadabb változat is: mikor az erősebb erőszakkal megállítja a hintát. Előbb csak szóval követel, majd fenyegetően közelebb lép, végül oldalról elfogja a láncot kapaszkodva a merevítő rúdba, a hinta közben táncot lejt a benne ülővel, jobbra-balra tér, majd lassulva megáll, s a hintázó kényszeredett csalódással veszi tudomásul, hogy érvényesült a történelemben lefektetett és újra megismételt valóság: az erősebb győz."

Kissé meglepett ennek az írásnak a játékos, könnyed hangvétele, mert valamiért mindig azt feltételezem, hogy az istenesek halálosan komolyan vesznek mindent!
http://www.parokia.hu/archivum/kozosseg/szam/76/cikk/1356/...

Jön a vihar. Ha eltűntem, akkor leszakadt a „hintám”.A fiúk az erdőben dolgoznak :)

és emeletes ágyakat raknak egymásra. :)
https://www.youtube.com/watch?v=PJc3fL9ZYPo21. századi romantika

Secret Papi, vegyél már nekem egy ilyen valamit! :)
http://www.dekozilla.com/wp-content/uploads/2015/11/Modern-Hamak-Modelle...