Élethinta – egyszer fent, egyszer lent…

A kert számomra régen olyan volt, mint egy üvegbura alatti varázslatos világ. A sebhelyes valóság a kerítésén kívül rekedt, mert ott sikerült megfeledkeznem szinte mindenről: a kötelezettségeimről, az iskolai csúfolódásokról, az esetleges kudarcokról, és néha még a másnapi dolgozatról is. Felültem a hintámra, aztán uccu neki, már röpültem is, együtt lélegezve a szédítő magassággal, a kerti fák cakkos lombkoronájával, és nem kellett hozzá csupáncsak néhány röpke pillanat, hogy egy egészen másféle világban találjam magam. Egy olyan világban, ahol a létezés súlya könnyű volt, és ahol oly boldognak éreztem magam, mint az a kismadár, aki szabadon szeli a kék eget, az illatos, szénaszagú rétek fölött.

A hintámat egy hatalmas diófa vastag, erős ágára csomózta édesapám. Deszkájának bemetszéseibe feszültek bele azok a kötelek, amik a „világot váltó” utazásaimat lehetővé tették.

A két pólusa közötti ingamozgásának – előre és hátra lengő – magasságélményét általában egy kiabálás törte meg, ami kizökkentette és a föld közelébe kényszerítette a világot váltó „hajómat”.

- Pipacs, gyere vacsorázni… pakold be az iskolatáskádat… hegyezd ki a ceruzádat… menj el a csarnokba tejért… szaladj el a boltba… és egyéb olyan utasítások, amik rögtön emlékeztettek arra, hogy az élet tele van kötelességekkel, elvárásokkal és feladatokkal.

A lábaimmal engedelmesen végigszántottam gyér fűcsomós, kérges talajt, megállítottam a hintámat, majd elindultam a ház felé, hogy anyám újabb kiabálásokkal ne erőltesse a torkát. Ez a rövid emléktörténet az élet ritmusát érzékelteti:

- a boldogság szinkópáit,
- a kötelességek nehéz tá –it,
- az élmények ti-ti-ti-ti lüktetését, és a gondok, problémák nyújtott, nehézkes ritmusát.

Az élet senkinek sem fenékig tejföl, nem egy vég nélküli happy-ujjongás, hiszen éppen úgy tartogat jót és szépet, mint rosszat, és ezt a hinta ciklikus mozgása jól szemlélteti. A lenn és fenn váltakozása törvényszerű, hiszen a lengésben lévő hintát képtelenség szélső állapotában megtartani. Ezt nevezzük VÁLTOZÁSNAK, ami az élet elkerülhetetlen velejárója. Egyes életterületeken: fejlődést, előrelépést, sikert tapasztalunk, míg más területeken stagnálást, kudarcot, hanyatlást.

A fenn és lenn: mindannyiunk életében jelen van, de a kérdés az: vajon mit teszünk, hogyan viselkedünk akkor, amikor fenn vagyunk, vagy éppen lenn? Elbízzuk magunkat? Végsőkig elkeseredünk? Ej, a sikerek és a kudarcok kezelése nem egyszerű feladat! Ezek már a tudatos életszervezés, illetve önismeret területére terelnek bennünket, de előtte beszéljünk picikét még másról!

Hintázó kislányként komoly szimbólumtárakat még nem olvastam, ezért csak jóval később tudtam meg, hogy mit jelképez azon kívül a hinta, hogy az élet és a természet változásának legképszerűbb megjelenítője.

- Indiában a föld és az ég közötti kommunikáció eszköze,
- a bráhmanizmusban „égbe vivő hajó”-nak nevezik, amit igencsak találónak minősítettem, hiszen hajdanában engem is kiszakított a fizikai valóságom „börtönéből”.
- a Rig-véda szerint a Nap egy aranyhinta, aminek a mozgását (a Nap égi útját) a hinta mozgása rajzolja meg,
- jelképként a termékenységi rítusok szertartásain, az esővarázslásnál is szerepet kapott,
- egyes kultúrákban a hintamozgás érzékelteti: az idő, illetve az élet és halál ritmusát, az évszakok váltakozását és a létezés lényegét, a lélegzetet.
- A kínai terminológia a hinta mozgását a jin-nel és a jang-gal, a női és a férfi princípium dinamikus egységével azonosítja.
- Az európai kultúrában, különösen a rokokó művészetben az erotika és a múló pillanat, a carpe diem-gondolat jelképeként szerepel.

A szimbólumtárból kiemelt információkon kívül, a hintával kapcsolatosan mély filozófiai tartalmú idézeteket is hoztam.
Az elsőt Márai Sándor vetette papírra.

„S mégis van az egészben valamilyen rejtélyes, magyarázhatatlan egyensúly. Néha már azt hiszed, kiborulsz, olyan erővel röpít a magasba és ejt a mélybe - s ez a halálos lengés mégis öntudatos, csodálatos törvények vigyáznak reád, egy mértani képlet rögzített ábrája vagy... Hinta. Valami tartja, fogja az egészet”

A felsőbb törvények és hinta összefüggésére világít rá az is, aki Szikszai Szabolcs: Élethinta című könyvének bemutatóján a következőket fogalmazta meg.

„Ül egy gyermek a hintában. A csalódások a mélybe taszítanák, de kiderül, röppályáját kézben tartja valaki, aki visszalendíti”.

Az én olvasatomban mindkét idézet azt sugallja, hogy létezik valami (vagy Valaki), akit bár nem látunk, de a „hintaköteleket” tartja.

Szikszai Szabolcs 2010 szilveszterén indított egy blogot, eleinte névtelenül, de később nevét és foglalkozását is felfedve. Ő egy olyan blogger, aki a hívő gondolkodók, vagy az egyházban csalódott olvasóközönség ki nem mondott kérdéseit, érzéseit boncolgatja. Református lelkész, mégis rendszeresen írt például az újjászületésről is, mert lelkészség ide vagy oda, akkoriban neki is arra volt szüksége, hogy ezt a témát körüljárja.

Természetesen az Élethinták mögött Ő Istent feltételezi. „Eljutni a világtól önmagunkig: ez a felnőtté válás. Eljutni önmagunktól Istenig: ez a keresztyénné válás. Eljutni Istentől önmagunk és belső világunk valós megismeréséig: ez a felnőtt keresztyénné válás”.

A következő népszerű idézet ismeretlen szerzője már nem a hintára, hanem a hintázóra (hintázókra) fókuszál.

„Az élet olyan, mint amikor hintázol. Magasba emelkedsz, aztán zuhanni kezdesz, de van egy pont, ami után a hinta megáll, vagy újra a magasba emelkedik. Te döntesz, hogy hajtod-e tovább, vagy tétlenül várod, hogy megálljon. Tudnod kell, hogyha tovább hajtod, akkor is lesznek még mély pontok, és ha gyenge vagy, nem fogsz tudni tovább hintázni. De lehet, épp mások állítják meg a hintát vagy mögéd állnak és meglöknek, segítenek majd visszahúznak. Nézz szembe az életeddel. Hajtsd bátran a hintád, ameddig lehet, légy merész, ne félj attól, hogy kiesel.. Mert mi van, ha kiesel? Újra felülsz bár nem lesz ugyanaz, és a régi, de megpróbálod tovább hajtani. Újra és újra. érzed az arcodba vágó szelet, a magasságot és azt, hogy nem tudsz leállni, mert kell, és nem hagyhatod abba, még akkor se, ha a zuhansz.. Tudod ott az a pont, amikor megint emelkedni kezdesz, és csak magasabbra jutsz, mint eddig. Aztán belejössz és megszokod. Éld át!”

Visszakanyarodva a megválaszolatlan kérdésekre, a szakértők a következőket javasolják:

- A legnehezebb élethelyzetekben, krízishelyzetekben, a tragédiák közepette kell a legöntudatosabbnak lenni és bízni abban, hogy a lenn- élménye átmeneti.

Persze ezt nem könnyű kivitelezni, amikor az élet a borús, olykor viharos arcát mutatja, de a „felhők fölött mindig süt a Nap” bölcsességének hite sokat segíthet! Sokan erős félelmet éreznek, amikor kicsúszik a talaj a lábuk alól, rettegnek a jövőtől, a változástól, ezért görnyedten kucorogva, mozdulatlanságba merevedve üldögélnek a hintájukon, mert félnek bármilyen irányba is elmozdulni. A szakértők szerint a legfontosabb az, hogy soha ne veszítsük el a saját életünk fölötti kontrollt és jelmondatként lebegjen ott a szemünk előtt: „Segíts magadon, Isten is megsegít”!

Muszáj tudomásul venni, hogy egyes életesemények elkerülhetetlenek, például idős szeretteink halála, de más események elkerülhetővé válhatnak azáltal, ha figyelünk azokra a jelekre, amik általában a következőket harsogják: „ne ragaszkodj görcsösen a jelenlegi élethelyzetedhez, munkahelyedhez, párkapcsolatodhoz, vagy gondolkodásmódodhoz”! Aki képes a változás elkerülhetetlenségét elfogadni, sokkal könnyebben lendül együtt a hintával. Ugyanakkor a jelek a kedvező széljárásra, áramlásra – kinek melyik kifejezés tetszik jobban- is figyelmeztetnek, amik lehetőségét - a kockázatokkal együtt - érdemes bevállalja, mert új, pozitív élményekkel, sikerekkel gazdagíthatják az életet.

Néha a fenn- élménye - az örömteli és sikeres időszakok - megrészegítik az embert, de jó, ha a mámoros pillanatainkban is tudatosítjuk önmagunkkal, hogy egy-egy sikeresebb periódus fenntartásáért „dolgozni” kell, a munkahelyen is, párkapcsolatokban is.

Akik nem hajlandóak a figyelmeztető, a változást sürgető jelekről tudomást venni, akár egy komolyabb betegség képében, vagy egyéb válságos élethelyzet képében „társul” kapják maguk mellé, mindaddig, amíg nem hajlandóak lépni, változni, változtatni.

**
Hajdanában egy hatalmas diófa vastag, erős ágára csomózta édesapám a hintámat.

Az Élethinta köteleit is egy „vastag, erős ágra” csomózta valaki, akit egyesek Istennek neveznek, mások meg Sorsnak, Karmának, vagy Univerzumnak. A deszka bemetszéseibe feszülnek bele azok a „kötelek”, amik az Élet mozgásterét kirajzolják, behatárolják, de nem szabad megfeledkeznünk soha arról, hogy a hinta mozgását mégiscsak mi irányítjuk, akaraterőnkkel, hozzáállásunkkal… és ezt talán még azok is belátják, akik egyedül csakis Istenben bíznak, hiszen Isten megajándékozott bennünket a szabad akarattal, ezért nem a Sors szabja meg a döntéseinket, hanem mi magunk.

Hajtsd hát „bátran a hintádat, ameddig lehet, légy merész, ne félj attól, hogy kiesel.. Mert mi van, ha kiesel?
Újra felülsz … „ és bár nem lesz minden ugyanaz, de az élet megy tovább … és az életedért csakis te vagy a felelős, akár tetszik, akár nem!

---------------------------
Források: http://www.parokia.hu/v/elethinta/ ... Szimbólumtár ... és egyéb olvasmányaim.

Hozzászólásokmeadc

michael kors
Nike Air Max 2017
ugg boots
michael kors outlet
pandora deutschland
kate spade handbags
Prada bags
Jared Jewelry - Official
Prada Outlet
michael kors outlet online
Longchamp tote
snow boots uk
snow boots
pandora jewelry
baseball jerseys
nike jordan shoes
prada outlet woodbury
Burberry Shirt - Official
discount oakley sunglasses
Nike Air Force 1 Homme
kate spade
prada sunglasses
ray-ban aviator
official kate spade website
official coach outlet site
Kay Jewelers - Official
swatch watch
pandora uk
michael kors
coach outlet online
ray ban justin
burberry purse
michael kors outlet online
Sunglasses outlet sale
Nike Air Max
puma outlet
burberry outlet
pandora uk
mens sunglasses
nike air max 95
Longchamp outlet
michael kors bags
ray ban sunglasses sale
Jewelry Armoire - Official
basketball jerseys
louis vuitton purse
michael kors outlet online
birkenstock outlet
puma sneakers sale
puma outlet online
coach outlet online sale
kate spade wallet outlet
Ray Ban sunglasses
pandora jewelry sale
Air Max Enfants
Dreamland Jewelry - Official
Coach Sunglasses Outlet
birkenstock sandals
pandora rings
80's Fashion
ralph lauren polo
prada outlet online
Hermes Outlet
Wholesale Outlet Sale
official chrome hearts
chrome store
prada online
citizen watches
Watches
Nike Air Jordan Enfants
birkenstock sandals
Nike Free Run
rayban prescription sunglasses
Prada Sunglasses - Official
yeezy shoes
pandora rings uk
michael kors outlet online
sunglasses outlet
birkenstock gizeh
ẩm thực
Nike Air Max Chase
nflshop com
Jewelry Armoire - Official
michael kors purses
pandora jewelry uk
Nike Air Jordan enfants
ugg boots
birkenstock uk
nike huarache shoes
canada goose sale
pandora uk
michael kors outlet online
Nike Air Max 90
michael kors outlet online
Nike Air Max Enfant
breitling watches
Nike Air Max
kanye west shoes
kate spade outlet
Nike Jordans
canada goose sale online
coach tennis shoes
Air Jordan 10
michael kors
fulam shoes
pandora sale
kate spade handbags
Nike Air Jordan
puma outlet
louis vuitton us
Air Max Enfants
Nike Shox R3
Diamond Rings - Official
Nike Air Max 180
omega watches
puma sneakers
louis vuitton australia
articles
under armour outlet
prada purses
Adamson
Online Oyun
Nike Free 3.0
kate spade outlet online
chanel bag
Nike Free
coach outlet
sunglasses
puma shoes
sunglasses
timberland shoes
homepage keywords
michael kors outlet online
football jerseys
Lisinopril 10mg Us
Add Your Link Free
Nike Air Max Enfant
puma sneakers
michael kors us
Air Max 95
coach factory outlet
Nike Air Max 90
BURBERRYburberry australia
Wave Prophecy 2 Shoes
Jordan Fusion Femme
pandora charms
puma sneakers outlet
Pharmacy Discount Network
louis vuitton outlet online
rolex watch
Premier Jewelry. - Official
pandora jewelry
michael kors outlet
yeezy boost 350 shoes
Air Jordan Retro 3
gucci watches
pandora uk
Nike Schuhe Herren
coach australia
Wedding Rings- Official
Air Max 180 Homme
Doxycycline
ray ban polarized sunglasses
ray ban sunglasses
hermes bag
nike shox
payless shoes
yeezy boost 350
Oakley Sunglasses
hermes belt
birkenstock
payless near me
mcm outlet online
ray-ban sunglasses
Air Max 180
michael kors outlet
Air Jordan Homme
Oakley Sunglasses
tiffany co
Prada Bags
wayfarer sunglasses
burberry outlet online
Nike Air Max
Oakley Sunglasses
louis vuitton outlet online
ray ban shop
polo outlet online
Air Jordan Fly 23
pandora rings
mk outlet online
pandora uk
ray ban outlet
birkenstock outlet
Nike Air Jordan Enfants
Jared Jewelry - Official
abercrombie canada
coach outlet online
Engagement Rings - Official
Abercrombie Fitch
pandoracharms
kate spade bags
burberry australia
yeezy boost 350 white
michele watch
michael kors outlet
ua shoes
ray ban wayfarer
Air Max 180
burberry outlet
Nike Air Max 90 pas cher france
michael kors outlet
coach australia
nbastore
Nike Air Max 1
Nike Hyperdunk Shoes
nike shoes
ray ban sunglasses
kate spade outlet
coachs outlet
Nike Air Max 90 Mes
softball jerseys
prada handbags
michael kors watches
Prada Shoes - Official
Prada Shoes - Official
michael kors
louis vuitton
Nike Blazer Femmes
Wave Prophecy 2 Shoes
fake sunglasses
michael kors bags
Air Jordan Enfant
kate spade outlet
tiffany co
ray ban outlet
hermes outlet
birkenstock
coach bags
michael kors outlet
pandora charms
The Retail Compliance Association
spendless shoes
coach outlet online
yeezy boost 350 shoes
prada online
basketball jerseys
Nike Air Max 2017
prada sale
Nike Air Max
ray-ban glasses
louis vuitton outlet online
nike shox
tracking ups
Jimmy Choo Shoes
salomon sneakers
pandora charms sale
Air Max 90
kate spade outlet
Nike Free
ugg uk
rayban prescription glasses
prada outlet online
nike free shoes
pandora.com
michael kors australia official
Nike Zoom
Kate Spade - Online Sale
ray ban online
ray ban outlet
official michael kors
hockey jerseys
hermes bag
ray ban sunglasses outlet
nike outlet shoes
ray ban sale
nike running shoes
michael kors outlet online
ray-Ban sunglasses
prada outlet bags
ray ban frames
outlet sale
pandora charms sale clearance
football jerseys
Promise Rings - Official
burberry scarf
louis vuitton outlet
ray ban sunglasses
pandora rings
birkenstock sandals
ray ban wayfarer sunglasses
pandora charms
puma oulet sale
payless shoes
Nike Air Max
Green Cleaned
Nike Air Max 2017
pandora rings
Nike Air Max 2017
coach outlet online
Nike Air Jordan Homme
birkenstock sandals
louis vuitton bags
payless shoes
nike store
Jordan Flight 45 Femme
michael kors outlet bags
louis vuitton outlet online
Air Jordan Femme
Air Max 1 Homme
nike jordan shoes
Air Max 180
Pandora Bracelet - Official
louis vuitton outlet
michael kors
Nike KD 8
boulder shoes sew repair
coach usa online
burberry outlet
kate spade purses
Rolex Watch
moncler outlet
Air Max 90 Femme
backlink
Nike Boots
Premier Jewelry - Official
chrome store
prada outlet online
north face sale
moncler sale
ralph lauren sale
Zales Jewelry
Salomon Speedcross Shoes
hermes belt
Michael Kors Handbags Outlet Sale
ray ban uk
shoes sale
sunglasses sm
Nike Air Jordan Enfants
michael kors outlet
ray ban outlet
ray ban clubmaster sunglasses
Kruz-graphix
shop mlb
hermes outlet
poly sunglasses
michael kors
evbid
pandora bracelets charms
Wine
Nike Air Jordan Enfants
coach outlet
coach outlet
payless shoes online
Lifestyle
Air Max 90 Femme
chrome store
Nike Air Max Femme
diesel watches
birkenstock
ugg uk
Air Jordan 11 Femme
burberry outlet
michael kors watches
yeezy shoes
birkenstock outlet
pandora uk
timberland boots
skechers shoes
Nike Free
Celine Outlet Sale
Nike Air Jordan
spades uk
pandora necklaces
michael kors
Nike Air Force
michael kors uk online
burberry outlet sale
under armour shoes
puma suede outlet
louboutin shoes
kate spade outlet store
payless shoes
Nike Dunk SB Low
kate spade outlet
ray ban erika
Nike Free Run
oakley holbrook.
under armour stock
casio watches
Adidas Outlet
celine outlet online
sunglasses hut
hot dor
oakley frogskins sunglasses
kate spade
Brighton Jewelry - Official
burberry australia
seiko watches
puma sneakers online
Cartier Watches
puma shoes
prada us
coach handbags sale
trazodone100mg
Coach Handbags
kate spade italy
burberry outlet online
rayban sunglasses
burberry outlet canada
prada outlet sale
birkenstock sandals
Nike Air Jordan Enfants
nike running
pandora rings
oakley sunglasses
prada outlet
timberland outlet
sunglasses store
official michael kors
top sunglasses
moncler jacket
moncler us
yeezy boots 350
ray ban sunglasses
Nike Free Run
Dreamland Jewelry - Official
ray ban shop
Nike Air Max 1
Nike Free
Prada Sunglasses - Official
piumini moncler replica
burberry scarf
puma outlet
puma suede
coach outlet online
the beat
Nike Schuhe Damen
michael kors bags
coach watches
kate spade outlet online
puma outlet
Burberry Australia
pandora sale
myhermes parcel shop
michael kors
baseball jerseys
clb shoes sale
Brighton Jewelry - Official
michael kors outlet
Hugo Boss Store
sunglasses
coach carter
gel kayano
Nike Air Max Couple
coach outlet store
coach outlet us
Chanel Outlet
coach sale
chrome store canada
under armour
handbags online sale
prada wallet men
birkenstock canada
ray-ban eyeglasses
Nike Air Max 2017
kate spade outlet
moncler outlet
Michael Kors Outlet
michael kors
Nike Air Jordan Enfants
prada outlet online
me adc8.24meadc

Jewelry Armoire - Official
Zales Jewelry
fake sunglasses
chrome store
prada wallet men
ray ban clubmaster sunglasses
ray ban sunglasses outlet
pandora charms
oakley sunglasses
Kate Spade - Online Sale
puma sneakers
Nike Air Max 1
Salomon Speedcross Shoes
under armour shoes
Prada Outlet
coach sale
official coach outlet site
yeezy shoes
Jordan Fusion Femme
coach outlet store
burberry scarf
ray ban online
under armour
pandora bracelets charms
moncler jacket
moncler sale
hermes bag
michael kors bags
sunglasses
Air Max 90
Nike Air Jordan Enfants
ray ban outlet
Air Jordan 10
burberry purse
Air Jordan Homme
pandora jewelry
ugg boots
payless shoes
citizen watches
prada online
puma outlet
trazodone100mg
Nike Air Max Femme
puma suede
top sunglasses
coach outlet online
Nike Air Jordan
puma outlet online
kate spade handbags
prada outlet bags
snow boots uk
coach outlet
michael kors watches
Diamond Rings - Official
Coach outlet online
coach outlet
prada outlet
nbastore
Air Max Enfants
basketball jerseys
michael kors outlet online
pandora rings
birkenstock uk
chanel bag
puma sneakers online
kate spade outlet
Pandora Bracelet - Official
rayban sunglasses
Prada Shoes - Official
homepage keywords
Nike Air Max Enfant
prada sunglasses
piumini moncler replica
michael kors
pandora.com
Nike Hyperdunk Shoes
Nike Boots
michael kors us
Adidas Outlet
Online Oyun
coach outlet online
Nike Air Force 1 Homme
michele watch
birkenstock canada
poly sunglasses
coach outlet online
pandora rings
Dreamland Jewelry - Official
birkenstock
ray ban uk
pandora uk
baseball jerseys
puma outlet
Air Jordan Fly 23
pandora charms sale clearance
Nike Air Max
Air Jordan Retro 3
kate spade outlet online
ugg uk
kate spade bags
shop mlb
michael kors uk online
handbags online sale
ray ban shop
louis vuitton
Nike Air Jordan Enfants
Jimmy Choo Shoes
pandora charms sale
payless shoes
birkenstock sandals
michael kors bags
Nike Air Max 90 pas cher france
Oakley Sunglasses
spendless shoes
birkenstock outlet
moncler outlet
ray-ban aviator
pandora sale
birkenstock sandals
The Retail Compliance Association
michael kors australia official
coach tennis shoes
chrome store
michael kors purses
Cartier Watches
discount oakley sunglasses
Nike Air Max Enfant
Nike Air Max 90
kate spade
puma outlet
michael kors outlet online
prada online
Longchamp tote
Prada bags
puma shoes
yeezy boost 350
nike running shoes
official chrome hearts
nike shox
prada outlet woodbury
pandora rings
coach usa online
birkenstock
Jordan Flight 45 Femme
ray ban sunglasses sale
nike shox
pandora uk
birkenstock sandals
ray ban frames
louis vuitton purse
Doxycycline
michael kors outlet online
burberry australia
michael kors outlet online
Nike Air Max 90
basketball jerseys
oakley holbrook.
coach carter
Sunglasses outlet sale
tracking ups
kate spade outlet
Oakley Sunglasses
Nike Free
ray ban sunglasses
prada us
michael kors
omega watches
louis vuitton outlet online
puma outlet
gucci watches
Air Max 95
ẩm thực
moncler outlet
canada goose sale online
pandora deutschland
Air Max Enfants
Lisinopril 10mg Us
polo outlet online
Nike Air Jordan Enfants
outlet sale
ray ban outlet
michael kors outlet
Nike Air Max 1
baseball jerseys
kate spade purses
hot dor
kate spade outlet
michael kors outlet online
nike air max 95
moncler us
pandora uk
Brighton Jewelry - Official
Wave Prophecy 2 Shoes
ray ban outlet
nflshop com
Wedding Rings- Official
Nike Free
michael kors outlet online
Nike Shox R3
mcm outlet online
Nike Free Run
Nike Free
Nike Air Max
sunglasses outlet
Nike Air Jordan Homme
rolex watch
yeezy boost 350 white
birkenstock gizeh
nike running
Nike Air Max 2017
Nike Air Max 2017
Air Max 180
coach outlet us
coach factory outlet
pandora rings
hermes belt
Nike Air Max 2017
puma shoes
Nike Dunk SB Low
louboutin shoes
Nike Schuhe Herren
yeezy boost 350 shoes
burberry outlet online
prada outlet online
ray-ban eyeglasses
Nike Air Max Chase
Nike Air Max 90 Mes
louis vuitton outlet
Wholesale Outlet Sale
yeezy boost 350 shoes
michael kors outlet
Prada Sunglasses - Official
BURBERRYburberry australia
michael kors outlet
ray-ban glasses
Prada Bags
nike jordan shoes
canada goose sale
michael kors outlet
burberry australia
tiffany co
celine outlet online
Burberry Shirt - Official
pandora charms
skechers shoes
snow boots
sunglasses sm
Nike Air Jordan Enfants
coach outlet
ray ban sunglasses
pandora uk
Jared Jewelry - Official
michael kors outlet online
chrome store
Nike KD 8
ray-ban sunglasses
kate spade outlet
louis vuitton australia
sunglasses
puma suede outlet
pandora jewelry uk
hermes bag
Nike Zoom
Nike Air Jordan Enfants
ugg uk
oakley frogskins sunglasses
coach outlet online
spades uk
breitling watches
kate spade
hockey jerseys
Pharmacy Discount Network
Kay Jewelers - Official
timberland boots
coach bags
prada outlet online
timberland outlet
pandora jewelry sale
birkenstock outlet
Nike Free Run
ralph lauren sale
kate spade outlet store
ray ban polarized sunglasses
pandora jewelry
puma sneakers
louis vuitton bags
clb shoes sale
rayban prescription glasses
burberry outlet
coach australia
burberry outlet online
Michael Kors Outlet
Prada Sunglasses - Official
hermes belt
Jared Jewelry - Official
ralph lauren polo
sunglasses hut
burberry outlet
under armour stock
Nike Free
abercrombie canada
burberry scarf
casio watches
Promise Rings - Official
Nike Schuhe Damen
wayfarer sunglasses
pandora charms
Wave Prophecy 2 Shoes
Air Max 90 Femme
pandora uk
Premier Jewelry. - Official
puma oulet sale
ray ban justin
ray-Ban sunglasses
coach outlet online
boulder shoes sew repair
KRUZ-GRAPHIX,wordpress
michael kors outlet
nike outlet shoes
Nike Air Max 2017
Abercrombie Fitch
yeezy shoes
Air Max 180
mens sunglasses
Celine Outlet Sale
kanye west shoes
michael kors bags
ua shoes
ray ban erika
prada handbags
payless shoes online
official kate spade website
coach outlet online
pandora rings
pandoracharms
pandora rings uk
Coach Sunglasses Outlet
balenciaga outlet
Engagement Rings - Official
Nike Air Max 180
official michael kors
Ray Ban sunglasses
shoes sale
Nike Air Max
Air Max 180
burberry outlet
Dreamland Jewelry - Official
birkenstock sandals
birkenstock
Nike Air Max Couple
coach outlet online
prada outlet online
louis vuitton outlet online
Nike Air Jordan
gel kayano
official michael kors
michael kors outlet bags
Hugo Boss Store
payless shoes
Premier Jewelry - Official
ray ban outlet
Coach Handbags
pandora sale
coach watches
nike store
football jerseys
louis vuitton outlet online
coach outlet online sale
Add Your Link Free
backlink
louis vuitton us
michael kors
Nike Air Jordan Enfants
michael kors
Michael Kors Handbags Outlet Sale
kate spade outlet online
Green Cleaned
ugg boots
sunglasses
Nike Blazer Femmes
evbid
Wine
coach outlet
birkenstock outlet
Burberry Australia
payless near me
Chanel Outlet
north face sale
Nike Air Max
Prada Shoes - Official
michael kors outlet
ray ban wayfarer sunglasses
Oakley Sunglasses
puma sneakers outlet
payless shoes
nike free shoes
diesel watches
burberry outlet canada
prada sale
puma sneakers sale
louis vuitton outlet
Air Max 180 Homme
Jewelry Armoire - Official
coach handbags sale
Hermes Outlet
timberland shoes
Nike Air Max 2017
coachs outlet
louis vuitton outlet online
Nike Jordans
football jerseys
burberry outlet sale
Nike Free 3.0
michael kors outlet online
ray ban wayfarer
ray ban sunglasses
Rolex Watch
michael kors
michael kors
nike huarache shoes
ray ban sale
Adamson
pandora necklaces
kate spade italy
coach australia
pandora uk
pandora uk
swatch watch
michael kors watches
michael kors
rayban prescription sunglasses
Brighton Jewelry - Official
prada outlet online
Nike Air Force
michael kors outlet
fulam shoes
softball jerseys
Nike Air Max
balenciaga us
Air Max 1 Homme
michael kors
Watches
Air Jordan Enfant
chrome store canada
sunglasses store
coach outlet
michael kors outlet
Nike Free Run
mk outlet online
michael kors outlet
the beat
seiko watches
michael kors
Lifestyle
Air Max 90 Femme
hermes outlet
Nike Air Jordan enfants
hermes outlet
prada purses
kate spade outlet
nike jordan shoes
salomon sneakers
yeezy boots 350
ray ban sunglasses
kate spade handbags
prada outlet sale
Air Jordan 11 Femme
80's Fashion
Air Jordan Femme
birkenstock sandals
kate spade wallet outlet
articles
kate spade outlet
tiffany co
myhermes parcel shop
burberry outlet
Longchamp outlet
nike shoes
under armour outlet
ray ban shop
me adc8.5Rúzsa Magdi - HintaVas István: Rapszódia egy őszi kertben

http://dia.pool.pim.hu/html/muvek/LENGYEL/lengyel00089/lengyel00108/leng...
Ősszel minden az enyészeté lesz, de az egy ritmusra dobogó szívek őrzik a tavaszt és lángoló nyárt.
http://img.wallpaperfolder.com/f/444D7BC4A4FC/swing-love.jpgLent és fent :)Csakis a pasik kedvéért :)Egyszer fent, egyszer lent?

Áh, a fent élményére már nem is emlékszem, oly régen volt... és ez főképpen igaz akkor, ha női sikereimre koncentrálok!

De nem vagyok ezzel egyedül! http://igazszavak.hu/wp-content/uploads/2013/01/egyszer-fent-egyszer-len...Pasis hintázásra vágyom!

Ilyen pasis hintázásra vágyom!
http://s3.images.www.tvn.hu/2015/06/06/12/50/www.tvn.hu_540c102db1637f63...

Jelöltem is van: Secret Admin!
A határidős feladataim elszólítanak, de sietek, ahogy tudok...Törpakrobatika

A Vidor Fesztiválon (Nyíregyházán) ma romantikus „apróbaták” láthatók. „A cukiság garantált, a hátsó sorokban kéretik pipiskedni”. :)
Az időm sajnos nem engedi meg, hogy fesztiválozzak, de ha Papi üzen, akkor vele elmegyek, hogy hadd lássa mindenki, hogy velem sétálgat egy szédítő pasi.

**
Bűvös csákó: https://www.youtube.com/watch?v=Oq3In4l5MkQ

Mi köze ennek a hintához? Az égvilágon semmi, de sietnem kell dolgozni, ezért leraktam ide.

 

Címlapfotók, amiket a hinta ihletett

http://static.femina.hu/vilagsztar/natalie_portman_hintas_cimlapfotok/be...
http://static.femina.hu/vilagsztar/natalie_portman_hintas_cimlapfotok/be...
http://static.femina.hu/vilagsztar/natalie_portman_hintas_cimlapfotok/be...

Kislányként erről ábrándoztam a hintán:
http://www.mywaycoaching.hu/ftp/2012/09/hinto-kocsissal-feher.jpg

De „a szőke herceg, aki mellesleg lehetne barna, fekete, vörös… nem jön. A lova elszaladt, a hintó nem létezett, ő meg valahol a nagyvilágban bolyong”....

20 óra után leszek... (átszerkesztés alatt)A legrémisztőbb óriáshinta a világon

Hatalmas ívű lengések előre-hátra, fejjel lefelé, tűzcsóvák és vízsugarak között lavírozva. Csak erős idegzetűeknek!

videó: https://www.youtube.com/watch?v=oLbrRMz6E_Q

Egy német kalandparkban található ez a szerkezet, ami néhány hajmeresztő perc erejéig az egykori azték birodalomba röpíti az extrém kikapcsolódások kedvelőit. Ti kipróbálnátok?
forrás: http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/a-legremisztobb-oriashinta-a-vilagon/Nézzétek meg a világ legfélelmetesebb hintáját!

Az USA-ban Colorado államban létezik egy őrült kalandpark a Glenwood Springs. Ezen a helyen található a világ, állítólagos legfélelmetesebb hintája az Óriás Kanyon Hinta.

A hinta szerkezete a Colorado-folyó felett van 400 méterrel. Az extrém hintát a kalandpark tulajdonosa a 41 éves Steve Beckley találta ki, amellyel nagy élményben részesíti az ide látogatókat.

Fotók: http://hir.ma/kulfold/szines-hirek/a-legfelelmetesebb-hinta-a-colorado-f...Hm

"A halál az a fekete szolga, aki az élet hintája mögött lovagol" --Charles Haddon Spurgeon
Miért lovagol? :) Szerintem simán elegendő, ha csak mögötte áll...Voltak már olyan napok, amikor simán felültem volna...

erre a hintára. (lásd alul, mert a linkek kipurcantak)

A tériszonyosok messze kerüljék el az Ecuadorban található Baños települést, ahol a világ legfélelmetesebb hintája várja a látogatókat. A hinta nem kevesebb mint 2600 méterrel a tengerszint felett “üzemel”, így össze kell szednie a bátorságát annak, aki fel szeretne ülni rá.

A bátrakat viszont festői szépségű hegyek és páratlan panoráma fogadja. A két hosszú kötélen lógó hintáról csodálatos kilátás nyílik a szemközti a Tungurahua vulkánra, zöldellő erdőkre és a páraköntösbe bújt csúcsokra. A hintának otthont adó La Casa del Arbol-t (a Faház) évről évre rengeteg turista keresi fel, s annak ellenére, hogy a játék használata nem kevés veszélyt hordoz magában, roppant népszerűségnek örvend az odalátogatók körében.

Akik próbálták már a 2600 méter magasan lengő hintát, egytől egyig arról számoltak be, hogy soha nem tapasztalt szabadságérzetet, s addig nem ismert adrenalin löketet kaptak az élménytől. Ami – lássuk be – nem is csoda, hiszen a két vékony kötél közé erősített farúdon lengve az eszméletlen mélység felett mindenkinek a torkában dobogna a szíve.

Képek (és a forrás): http://mokavilag.com/details.php?news=991Egy vallomás, amit minden csaj szívesen hallana:)

Az előbb megadtam Alfikának is az ívet!
https://images8.okr.ro/auctions.v3/700_700/2012/03/09/3/c/69144691034850...
Ha én valakibe beleszeretek, akkor abba bele van szeretve!Ez az én szokásom! :)

Azonnal beleszeretni valamibe, valakibe. :)
Mint ebbe a képbe is: http://www.mikonos.hu/Images/Products/4fd6d5e9daf449c2644135a00636e440.jpg
Köszönöm Pipacska a bakancsot!

Szerintetek ez jó vagy rossz? Szeretni és nem tudni kiszeretni??Secret-hinta? Ó, azonnal beleszerettem!

https://images8.okr.ro/auctions.v3/700_700/2012/03/09/3/c/69144691034850...
A "miért ez a válasz" kérdésedre reagálva, bevallom töredelmesen, hogy csak blöfföltem. Bocsi!

Ajándék: http://www.mikonos.hu/Images/Products/4fd6d5e9daf449c2644135a00636e440.jpgMiért ez a válasz? :)

Megkérdezem hát én! :)
https://images8.okr.ro/auctions.v3/700_700/2012/03/09/3/c/69144691034850...
Ez a tied Pipacska!
Leire, neked ezt hoztam:
http://www.bzb.ro/files/articles/2016/01/thumbs300x451/leagan1301.jpg
Ne kérdezd miért, ez tetszett meg! :)

Ettől:https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/c5/dd/d4/c5ddd48ba82e54ab289c4ce76533a360.jpg meg jóleső hidegrázás lett urá rajtam, köszönöm!

Ölelésem! :)"Három napja szívemen hintázik a szerelem"

Három napja szívemen
hintázik a szerelem,
hintázik a szerelem
három napja szívemen.

Hintán piros szoknya ül,
piros szoknya elrepül,
fehér pendely penderül,
fehér pendely elrepül.

Száll a hiten, föl-le száll,
meztelen lány rúgkapál,
keze, lába, haja száll,
nevem után kiabál:

Három napja szívemen
hintázik a szerelem,
hintázik a szerelem,
három napja szívemen.

(Kormos István - Három napja) ... a forrást később még ellenőrzöm.

Kedves Leire, ez a válasz - de ne kérdezd, hogy miért - a lentiekre!Élethinta... (Barátaimnak)

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13891800_526214060909680_6...
Az élet olyan, mint amikor hintázol. Magasba emelkedsz aztán zuhanni kezdesz, de van egy pont, ami után a hinta megáll, vagy újra a magasba emelkedik. Te döntesz, hogy hajtod-e tovább, vagy tétlenül várod, hogy megálljon. Tudnod kell, hogyha tovább hajtod, akkor is lesznek még mély pontok és ha gyenge vagy, nem fogsz tudni tovább hintázni. De lehet épp mások állítják meg a hintát vagy mögéd állnak és meglöknek, segítenek majd visszahúznak. Nézz szembe az életeddel. Hajtsd bátran a hintád, ameddig lehet, légy merész, ne félj attól, hogy kiesel.. Mert mi van ha kiesel? Újra felülsz bár nem lesz ugyan az, és a régi, de megpróbálod tovább hajtani. Újra és újra. érzed az arcodba vágó szelet, a magasságot és azt hogy nem tudsz leállni mert kell és nem hagyhatod abba, még akkor se ha a zuhansz.. Tudod ott az a pont amikor megint emelkedni kezdesz, és csak magasabbra jutsz mint eddig. Aztán belejössz és megszokod. Éld át!
(Ismeretlen)

Kedves Pipacska és Kezdet!

Azt kívánom nektek, hogy a ti élethintátok csupa-csupa ilyen pillatokból álljon mindörökkön örökké... az idők végezetéig: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/c5/dd/d4/c5ddd48ba82e54ab289c4...
Mert:
"Megértettem, hogy a szerelem pillanata akkor jön el, amikor az ember úgy érzi, hogy megszakad a szíve.
Nincs rettenetesebb érzés, mint a félelem... elválhatunk örökre. De tudd, van egy pont, ami után a hinta megáll, vagy újra a magasba emelkedik."
/Stieg Larsson/

Csodás vasárnapot! Ölellek benneteket :)Léteznek ilyen hinták?Ezen szívesen elheverésznék...Ó, ez nagyon furi, de a kisfiúk kedvelhetik!Vannak az életnek olyan kis, zárt körei, ahol ….

az ember úgy érezheti, hogy értelme van az életének. A "kert", ahol elmerül a gyümölcsfák metszésében, a "műhely", ahol hamarosan az utolsó alkatrész is beleillik majd az örökmozgóba, a "padlásszoba", ahol remekművek születhetnek, a "könyvtár", ahol ott zsonganak az emberiség gondolatai. -- Hankiss Elemér

Kerti hinták, de nem sablonosak!

http://c.shld.net/rpx/i/s/i/spin/image/spin_prod_919663712??hei=64&wid=6...
http://www.gardensandhomesdirect.co.uk/media/catalog/product/i/m/image_3...
https://www.edimsel.com/9/2014/12/freestanding-garden-pergola-also-moder...

http://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/07/garden-7.jpg
http://www.workdon.com/wp-content/uploads/2015/07/remarkable-verdante-ur...
http://www.landscapinggallery.net/wp-content/uploads/2015/11/Creative-an...
http://idesign.today/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5...Hinta-palinta furulyán

https://www.youtube.com/watch?v=FZD4YAHliD8

Drága Istenem, ez a videofelvétel a régi kudarcaimra emlékeztet, mert 18-19 évesen még nem ismertem a Titkot!Mindig az erősebb győz

"A hinta ott állt az óvodaudvar sarkában, mindentől kissé távolabb, mégis azt gondoltuk, az udvar középpontja. Meg kell szerezni! Fel kell jutni rá! Mondhatni: a hintáért meg kell küzdeni! Mert az nem úgy van, hogy csak odamegyek és hintázok. Odasomfordálni, kicsit álldogálni, sóvárogva nézni a robogó rakétákat, a hátralibbenő hajfonatokat, majd ráutaló magatartással kivárni a sort. Persze van vadabb változat is: mikor az erősebb erőszakkal megállítja a hintát. Előbb csak szóval követel, majd fenyegetően közelebb lép, végül oldalról elfogja a láncot kapaszkodva a merevítő rúdba, a hinta közben táncot lejt a benne ülővel, jobbra-balra tér, majd lassulva megáll, s a hintázó kényszeredett csalódással veszi tudomásul, hogy érvényesült a történelemben lefektetett és újra megismételt valóság: az erősebb győz."

Kissé meglepett ennek az írásnak a játékos, könnyed hangvétele, mert valamiért mindig azt feltételezem, hogy az istenesek halálosan komolyan vesznek mindent!
http://www.parokia.hu/archivum/kozosseg/szam/76/cikk/1356/...

Jön a vihar. Ha eltűntem, akkor leszakadt a „hintám”.