Mitológiai „Kis növényhatározó”

Emlékszel még a Kis növényhatározó című tankönyvedre, amit lázasan forgattál azokon a biológiaórákon, amikor a növények pontos beazonosításáért jelest ígért a tanár? A könyv morfológiai tulajdonságok alapján kényszerített döntésekre, és minden jó döntésed után szűkült a kör, míg végül célhoz értél. Picikét hasonló logikát követ a bejegyzésem, mert felvillanó eseményképek, illusztrációk addig szűkítik a kört, míg végül egyértelműen kirajzolódik annak a növénynek (virágnak) a képe, amely kulcsfontosságú szerepet játszott valamelyik mitológiában, legendában.

Ha kedvet érzel egy rövid, növényhatározós játékhoz, akkor olvasd el a lenti történeteket!

1. TÖRTÉNET

A görög mitológia csodálatos szépségű ifjúként jegyzi Adónisz (Adonis) nevét, akibe több Istennő is belehabarodott. De a kettőnél több elemű szerelmi játszmák elég gyakran drámai színezetűek, és bizony Adónisz vesztét is éppen az okozta, hogy belesodródott egy szerelmi négyszögbe.

Kik lángoltak, kik epekedtek érte? Perszephoné az alvilág istennője és Aphrodité a szerelem istennője.
Köztudott, hogy a buja természetű Aphrodité jó néhány pasit az ujja köré csavart és az ágyába csalogatott. Korábban például több gyermeket is szült a vérengző és féktelen természetű Arésznak, aki egyáltalán nem tartozott a jóságos istenek közé. A ravasz Perszephoné éppen ezért tőle – mármint Aphrodité egykori szerelmétől, Árésztől – kért segítséget, hogy a riválisát legyőzze. Az aljas, etikátlan magatartása, viselkedése mögött egyértelműen felismerhető a cél szentesíti az eszközt elve, amely bizony az Istenek világában sem volt ismeretlen.

De Árészt sem kellett ám sokáig biztatnia, noszogatnia és cukkolnia Perszephonénak, mert az álnok szívében elég könnyedén fellobbant a féltékenység és a harag. Vadkanná változott és agyarával halálosan megsebesítette a libanoni hegyek erdeiben vadászgató Adóniszt. A vadászifjú után siető Aphrodité már későn érkezett, ezért vérbe fagyott kedvesének már csak a haláltusáját nézhette végig. Adónisz a pázsiton feküdt és a teste körül élénkvörös színű virágok fakadtak a földből. (A történet másik változata szerint: az eredetileg fehér színű virágokat Adónisz kiomló vére festette vörösre).

A végzetes vadászat illusztrációja: https://phillipkay.files.wordpress.com/2014/10/5-adonis-and-the-anemone.jpg

Tudod- e, hogy melyik virágról van szó? Ha nem, folytatom.

Ugyanez a virág a keresztény mitológiában: Krisztus kereszten kiontott vérének szimbóluma, ezért a keresztre feszítést ábrázoló festményeken, freskókon, ikonokon gyakorta ott virít. Hasonló a magyarázat is, amit a keresztények hozzáfűztek: „… korábban a virág fehér volt, és szirmaikat a keresztről lecsepegő vér festette pirosra”.

Sikerült kitalálnod, hogy melyik virágról van szó? Ha nem, akkor néhány információval még kiegészítem a fentieket.

A virág magyar nevének eredete abból fakad, hogy a szél segíti elő a virágok nyílását, és gyorsítja termésük szóródását.

Mutatok róla egy képet: http://www.botanikaland.hu/botanica/koronas-szellorozsa/1.jpg

Ugye milyen szép? A szellőrózsa, a piros anemóna az, amit:
- a görög mitológia Adónisz halálához,
- a keresztény mitológia pedig Jézus halálához kapcsol.

Az utóbbiak tutira plágiumot követtek el, de a görög istenek nem reklamáltak. A szellőrózsa jelentése virágnyelven: összetört remény, amire a gyorsan hervadó szirmai is utalnak, ha valaki csokorba köti őket.
Az istenek világában azonban a reménytelenség ismeretlen fogalom, mert valamiféleképpen az Ő világukban még a halál sem szabhat határt az események visszafordíthatóságának. Hogyan mutatkozik ez meg a fenti történetek tragikus tetőpontja utáni időszakra vonatkozólag?

A ravaszkodó Perszephoné (az alvilág istennője) hiába fondorlatoskodott, mert Adóniszt még a halála után sem tudta teljesen magának megkaparintani, ugyanis történt valami, amire nem számított. Természetesen a csodálatos szépségű ifjú lelke leszállt az alvilágba, mint ahogy halott lelkekhez illik, de a vigasztalhatatlan Aphrodité rávette Zeuszt, a hatalmas főistent, hogy Adónisz legalább a nyári hónapokat vele töltse. A főisten rábólintott. Így lett Adónisz a tavasszal újjáéledő természet szimbóluma, akit Aphrodité néhány hónapra mindig – újra és újra - visszakap. Ez a különleges szerelmi történet a későbbi nagy költőket, Ovidius-t és Shakespeare –t is megihlette. A keresztény mitológiában pedig a halálából feltámadó Jézus lett valamennyi keresztény reménye.

2. TÖRTÉNET

Amikor Szent Lajos (francia király) az Úr 1270. esztendejében a második keresztes hadjáratát vezette, a seregében kitört a pestis. A felcserek (a katonai tábori orvosok) éjjel- nappal ápolták a betegeket, de hiába igyekeztek, nem tudták megfékezni a gyilkos ragályt, és a halál csak szedte, és szedte az áldozatait Lajos király táborában. Mivel a gyógyító ellenszerét a ragálynak nem ismerték, csak isten kegyelmében bizakodtak.

A király, aki a gyógyfüvek ismeretében is igencsak jártas volt, erősen feltételezte, hogy a bölcs természet – a gondviselő Isten jóságának köszönhetően- mégiscsak bővelkedik a betegség elleni gyógynövényben, vagyis Isten patikájában megtalálható a pestis „gyógyszere”. Elhatározta, hogy feltevése igazságának maga jár utána, ezért fáradhatatlanul járta a réteket. Hosszas keresgélés után rábukkant egy fűszeres illatú virágra, amiből gyógyszert készíttetett és általa sokakat sikerült megmentenie. A sors fintora, hogy később őt is megtámadta a ragály, aztán pedig elragadta a zord halál. A legenda másik változata szerint, Lajos király nem véletlenül bukkant rá a virágra, mert a lépteit egy angyal vezette.

Tudod- e, hogy melyik virágról van szó? Ha nem, folytatom.
A virág „Zeusz virága” néven is ismert. Nevét az ókori görög természettudós-filozófus, Teophrasztosz alkotta meg a (Dios=Zeusz, anthos=virág) szóösszetételből. Ez öröklődött át a későbbi füvészkönyvekbe, a ma használatos tudományos megnevezésére. A későbbi korokban is nagy megbecsülésnek örvendett, ott található a középkori „pestisfüvek” sorában.

„Zeusz virága” – avagy a középkori pestisfüvek egyike: http://3.bp.blogspot.com/-BmpHM9bnEWI/T-TKBYczwCI/AAAAAAAADKk/MHNcxerKs0...

Meg tudod nevezni a fenti, rojtos szirmú, fehér virágot?
Élénk színű változatát sokáig démonűző hatásúnak vélték, ezért ezen a portrén a gonosz szellemeket távol tartó amulettként jelenik meg (Jan van Eyck: Szegfűs férfi: https://hu.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Eyck#/media/File:Jan_van_Eyck_093.jpg )

A keresztény szimbolika több ponton Krisztushoz kapcsolja. A fehér színű istenségének és ártatlanságának szimbóluma, a piros színű pedig Passiójelkép, mert megjelenésével a Krisztus végtagjait átszúró szögekre utal. A szög (szeg) a virág magyar nyelvű elnevezésében is megjelenik.

Az utolsó, igencsak árulkodó mondat után teljesen egyértelmű, hogy a szegfű, de annak a mezei, réti változata kapcsolódik Szent Lajos legendájához. A szegfüvek sokáig a lovagkertek díszei voltak, s csak később váltak dísznövényekké. A reneszánsz kor idején a szerelem és az életöröm népszerű szimbólumaként jegyezték.

3. TÖRTÉNET

Történt egyszer Spártában, az egyik diszkoszvető versenyen, hogy Zeusz fia, Apollón (a költészet, a művészetek istene) diszkoszával véletlenül eltalált és megölt egy másik ifjút. Róluk szól a harmadik történet. Apollón szerelmeinek listáján nemcsak lánynevek olvashatók, hanem fiúneveket is. Férfi szerelmei közül a mitológia említést tesz: Hyachinthus-ról (Hüakinthosztról), egy spártai hercegről. Állítólag a herceg olyan vonzó volt – még a férfiszemek számára is – hogy Apollón kívül: Zephürosz, a szelek istene is beleszeretett. A végzetes diszkoszvető versenyen az történt, hogy az irigy és féltékeny Zephürosz rossz szelet küldött az Apollón által eldobott diszkoszra, ezért a nehéz korong fejen találta Hüakinthoszt. Az ifjú fejsérülései olyan súlyosak voltak, hogy Apollón, még a rendkívüli gyógyereje ellenére sem tudta megmenteni kedvese életét. Egy másik változat szerint a korong a földről felpattanva találta el Hüakinthoszt. A herceg összecsuklott, koponyából vér buzogott és a kiomló vére nyomán nőtt ki a földből az a virág, amit róla neveztek el.

illusztráció: http://www.hatter.hu/sites/default/files/kepmezo/szineshir/kep1831.jpg

Tudod- e, hogy melyik virágról van szó? Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a mítoszban megénekelt virág – a festmények tanúvallomásai szerint - egyáltalán nem hasonlít a ma ismert változatára.
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/e3/ae/89/e3ae89f6be2725f4633cf...

Mi így ismerjük: http://www.fexin.eu/termekeinkhtml/1307964343_1x.jpghttp://www.sieberz.hu/wp-content/uploads/2013/09/1324-56421-334x600.jpg (Jácint – latinul: Hyacinthus)

Olyan érdekes, hogy a közismert virágok többsége: a mítoszok, a legendák mezején is ott nyílik, csak időközben megfeledkeztünk a történeteikről, ezért talán nem véled haszontalannak, hogy közülük, most, háromnak – a szellőrózsának, a szegfűnek és a jácintnak - a történetét közösen felidéztük!

---------------------

források: http://www.edenkert.hu/vilagos-zold/idezetek-tortenetek/viragok-mitologi...
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tkt/magyarsag-viragai/ch07.html

HozzászólásokTalán ilyen a Remény virága

amikor a zord reménytelenség ezerféle tényezőjével dacolva szirmot bont.
https://utazom.com/sites/default/files/u9/2012.02.29._156.jpg

Ma egyáltalán nem vagyok beszédes kedvemben, ezért megpróbálok aludni... és elmenekülni a valóságból.

Szép álmokat kívánok mindenkinek!A magyar mitológia világfelépítése

"A magyar mitológia világfelépítésében a samanisztikus háromszintű modellt követi, mely szerint egy ún. középső világ az általunk ismert fizikai valóság, ebben a világban él az ember és rajta kívül a földön élő természetfeletti lények. Ezen a világon kívül létezik még egy ún. felső világ vagy jó szellemek világa, illetve egy alsó világ vagy rossz szellemek világa. Más archaikus világfelépítésekhez hasonlóan a magyar mitológiában is egy mitológiai vagy szent közép az, amihez a világszerkezet viszonyul. Ezt általában a világfa, égig érő fa, vagy más néven tetejetlen fa szimbóluma jeleníti meg.

A háromszintű világban a mindennapi ember a középső világban él, azonban szükség van arra, hogy a fizikai világon túl létezőkkel, a nálunk hatalmasabb lényekkel, a szentséggel megmaradhasson a kapcsolat. A világ szintjei között az erre (isteni tulajdonságai, testi elváltozásai, képességei alapján és a szentség vagy származás által) kijelölt személy, a sámán vagy táltos biztosítja a kapcsolatot."

http://magyarno.com/wp-content/uploads/eletfa4.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-lq551jCX6VQ/Ulayy1DBd8I/AAAAAAAAPlE/PO6YzHiEp...A magyarság egyik lélekvezető állata

Kezdet barátom egyik üzenetének érdekes tartalma miatt néztem utána a szarvasnak.
A szarvas nem növény, :) de mitológiai háttérrel rendelkezik.

http://1.bp.blogspot.com/-d_lGbkwKlfU/VCbbrUTHtxI/AAAAAAAAlww/Q3wc_w3wio...

"A magyar nép egyik lélekvezető állata, s az egyetemes mítoszkészlet fontos szimbóluma a szarvas.

Külön kiemelném a magyarság ősvallásában betöltött szerepét.
Mivel az emberek úgy tartották, hogy a szarvasnak van olyan energiája, amely megvédi az embert az ártalmas varázslatoktól, ezért előszeretettel készítettek agancsából védő amuletteket.
Állítólag a szarvasagancs jobb oldali ágában több az erő, mint a bal oldaliban.

"Éneklő pogány asszonyok dalolásából született a magyar nyelv. A csodaszarvas rázta le agancsával az erdő ékszereit, a piros bogyókat, hogy szép magyar szavak legyenek belőlük." - Krúdy Gyula

Mint csodaszarvas transzcendentális tulajdonságok hordozója: ő a magyarság egyik lélekvezető állata, ezenkívül ismeri a gyógynövények és az örök ifjúság titkát." (forrás: világháló)

Szép álmokat!Sjcg123

Kobe Shoes Nike
Timberland Outlet
ray ban wayfarer eyeglasses
Nike Air Max Cheap
billige nike sko
Air Max Femme
Nike Air Max 90
Boutique Ugg
Boty Nike Air
Nike Pas Cher Homme
nike air
Michael Kors Outlet
newest lebron shoes
Sneakers Nike
chaussure Nike homme
uggs for cheap
adidas store
Adidas Originals Superstar
reebok running shoes
new jordan releases
Air Jordan Retro Sale
Jordan Schoenen
nike tn pas cher
chaussures de foot pas cher
Nike Store
Ugg Button
Adidas Superstar
Adidas Shoes Discount Marketplace
scarpe hogan outlet
official NHL jerseys
Moncler Store
botas de futbol
Doudoune Moncler Solde
Ugg Femme Pas Cher
tru religion jeans
uggs for women
moncler coats for women
pandora jewelry store
nike sneakers
nfl store
vans shoe store
pandora beads
ugg clearance
Michael Kors
Bottes Ugg Pas Cher
huarache sneakers
Air Nike
cheap nike air max
canada goose jackets on sale
toms sale
zapatilla adidas
Orecchini Pandora
pandora rings
Pandora Official Website
Canada Goose Official Site
Canada Goose Outlet
Cheap Michael Kors
hogan scontate
Nike Zapatos
Moncler Sale
cheap uggs
Canada Goose Outlet
Womens Ugg Boots
nike sportschuhe damen
australia uggs outlet
portafoglio michael kors
Soccer Boots Outlet nike
pandora online
Cheap Stone Island Jackets
michael kors handbags on sale
longchamp tote bag
moncler outlet
nike mercurial soccer cleats
moncler girls
Ugg Pas Cher En France
Moncler Outlet Online
coach factory outlet online
Uomo Hogan
Lebron 13
Coach Bags On Sale
Ugg boots Sale
Botte Ugg Femme
Uggs Outlet Store
religion store
Moncler Jacket Womens
Michael Kors handbag discount
Michael Kors handbag on sale
ugg factory outlet
nike chaussures
Nike Online Store
nike jordan shoes
new pandora charms
Air Jordan News
Bottes Ugg Femme Pas Cher
Doudoune Moncler Pas Cher
Nike Air Jordan 11
hogan rebel donna
Timberland skor
ugg boots for women
Chaussure Nike Air Max Pas Cher
Air Jordan Release Date
nike schuhe günstig
nike air max running shoes
retro jordans for cheap
pandora charm bracelet sale
Doudoune Moncler Femme Pas Cher
Michael Kors Handbags Discount
Ugg Outlet Online Store
zapatillas nike baratas
Oakley Sunglasses Cheap
zapatillas running
australia uggs outlet
Stone Island Outlet
womens nike air max
christian louboutin outlet
Air Huarache
Air Max For Sale
Ray ban sale online
23 is back
Nike Air Women
cheap christian louboutin
Chestnut Ugg Boots
chaussure basket homme
Yeezy Black
nike sportschuhe
adidas schoenen
Veste Moncler Femme
Oakley Outlet
nike joggesko
Jordan Store
Ugg Grise Pas Cher
fitflops sale uk
nike shoes
sac coach soldes
Ugg Boots On Clearance
Chaussure Nike Pas Cher
sac a main michael kors
nike air jordan pas cher
ugg boots cheap
adidas kläder
The official UGG
prada outlet
chaussures nike pas cher
adidas outlet stores online
new yeezy shoes
Toms Shoes For Women
Pandora Store
uggs outlet
Yeezy Boost Sale Online
converse store
Canada Goose Outlet Store
longchamp bags on sale
cheap real uggs
adidas outlet
abercrombie and fitch store
nike free
air force one pas cher
louboutin heels
michael kors bags outlet
nike damenschuhe
Sportschuhe Nike
scarpe nike
nike air schuhe herren
Air Max Sneakers
Nike Shoes Sale Store
Nike Air Sneakers
cheap air max outlet
ugg store
zapatos de futbol nike
ugg outlet online
Nike Air Huarache For Sale
Nike Air 90
Nike Air Max Boutique
canada goose jacket outlet
Nike Pas Cher Femme
ugg boots outlet online
hyperdunk 2014
nike sb stefan janoski
ugg boots classic
goedkope nike air max
Sheepskin Ugg Boots
air jordan
Pandora Beads And Charms
Jordan Sneakers For Sale
Soldes Ugg
Ugg Noir Pas Cher
Ugg Pas Cher Femme
Uggs Pas Cher Soldes
Negozi Pandora
Toms Outlet Online
Ray-Ban Official Discounted Site
Ugg Classic Tall
Anelli Pandora
moncler jacket sale
Nike Factory Store
Doudoune Femme Pas Cher
Air Max 90
Jordan Future
Veste Moncler Pas Cher
Doudoune Moncler Site Officiel
canada goose sale online
Vans Black Sneakers
pandora bracelet charms
cheap uggs for women
pandora outlet store
toms shoes outlet
Ugg Homme Pas cher
Original Ugg Boots
0123Sjcg123Virágos koreográfiák

Harsány színek, jelmezek, kellékek jellemzik, de egy anyák napi ünnepségen, átírva magyarra, el tudom képzelni.
https://www.youtube.com/watch?v=Ii0uhq4E2IE
https://www.youtube.com/watch?v=GZso2tKm3nY

 

Piros biciklivel kerekezek végig a főutcán

augusztus 20-án, a debreceni virágkarneválon:
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/8e/44/06/8e4406d9225e9f271cafa...

Ötletnek nem rossz, de valószínűsítem, hogy csak terv marad!Ők az ellenfeleim a versenyen :)Virágdíszes kerékpáros felvonulás lesz Debrecenben

A korábbi évek sikerére való tekintettel 2016. augusztus 20-án is virágdíszes kerékpáros felvonulással indul a Debreceni Virágkarnevál.

"Díszítsd fel virágokkal a bringád és nevezz a Karneváli Kerékpáros Felvonulásra!
Legyen a TE bringád a legdíszesebb, melyre rátapad a kamera, és amelynek a legnagyobb taps szól!"

Ó, ezt halálos vétek volna kihagyni! :)
Pipacsokkal díszítem fel a bringámat és piros ruhába öltözök. :) Secret Papi pedig elintézi, hogy én legyek a győztes!Picikét vérszegény, de felismerhetőVirágóra

http://szepvilagunk.weebly.com/uploads/2/6/0/1/26017485/2637368_orig.jpg

Nemrég a „Vasárnapi Újság” 19. század közepén íródott cikkében találkoztam egy ilyen óra leírásával. Roppant érdekesnek találtam (külön élvezet az ízes régi virágnevek sora), ezért úgy gondoltam közreadom változtatás nélkül, az akkoriban használatos nyelvezeten, mely csak növeli az olvasás élményét. Íme az írás (részlet):

„Nagyrészint a fény hatásától függ e növényeknél azon jelenet, melly a virágok bezáródásában és isméti kinyilásában, a leveleknek egymáshoz, vagy a szárhoz lapulásában és isméti lekonyulásában áll, vagyis a növények álma és ébrenléte. Ezen tulajdonságon alapul az ugynevezett virágóra, miszerint a virágok kinyilásából és bezáródásából a napnak idejét meghatározhatni, amennyiben vannak növények, mellyeknek, virágai reggel vagy délelőtt, mások ismét, mellyek délben, délután vagy este nyilnak. Linné állitott illyet az upszalai füvészkertben. A mutatókat olly virágok alkották, mellyek a napnak bizonyos óráján nyilnak és záródnak, mellyekből hát az órát is meg lehetett határozni.”

(forrás: http://szepvilagunk.weebly.com)A világ legszebb órái

Carl von Linné (1707 – 1778) svéd természettudós, orvos és botanikus. Megalkotta a modern tudományos rendszerezés alapelveit, alapjaiban ma is az ő elveit és eljárását használják a biológiában. Ezt a bizonyos virágórát az 1751-ben íródott Philosophia Botanica című munkájában mutatta be, ám soha nem készítette el. Az általa leírt „virágóra” azonban csak Uppsalában „jár jól”, mert az ott élő virágokból alkotta.

http://szepvilagunk.weebly.com/uploads/2/6/0/1/26017485/5799768_orig.jpg

Magyarországon ketyeg ez a virágóra: http://turizmus.szekesfehervar.hu/_upload/images/catalog/257/Viragora-04...Ezzel a tanmesével kívánok csodaszép éjszakát!

Címe: Versengő színek

Egyszer volt, hol nem volt, a világ színei egyszer csak elkezdtek civakodni. Mindegyik azt állította, ő a legjobb, a legfontosabb, a leghasznosabb, a kedvenc.

A zöld azt mondta: „Tiszta sor, hogy én állok az első helyen. Az élet és a remény színét képviselem, a fű, a fák és a levelek is az én árnyalataimban pompáznak. Nélkülem az összes állat meghalna. Nézzetek végig a vidéken, meglátjátok, hogy nekem van a legnagyobb szerepem.”

A kék közbevágott: „Te csak a Földről beszélsz, de vedd szemügyre az égboltot és a tengert. A víz az élet alapja, a felhőktől a mély tengerekig mindenhol szükség van rá. Az égbolt békét, derűt, teret biztosít; béke nélkül senki és semmi nem lenne.”

A sárga így szólt: „Ti mind olyan komolyak vagytok. Én vidámságot, boldogságot, nevetést hozok az embereknek. A Nap, a Hold, a csillagok – mindegyik sárga színben pompázik. Minden alkalommal, amikor ránézel egy napraforgóra, az egész világ elmosolyodik. Nélkülem nem lenne se móka, se kacagás.”

A narancs a saját nótáját fújta: „Én vagyok az erő és az egészség színe. Talán félelmetesnek tűnök, de az emberek igényeit szolgálom. Én szállítom a legfontosabb vitaminokat: gondoljatok csak a répára, a sütőtökre, a mangóra. Bár nem vagyok mindig jelen, ha napkeltekor és napnyugtakor feltűnök az égen, a szépségem olyan letaglózó, hogy mindenkinek elakad a szava.”

A piros nem bírta tovább, és kifakadt: „Én vagyok a vezetőtök. Én vagyok a vér – a vér pedig az élet! A düh és a bátorság, a szerelem és a szenvedély színe is belőlem jön, nélkülem olyan üres lenne az élet a Földön, mintha a Holdon élnék.”

A lila kihúzta magát, és így, teljes magasságában nagyon félelmetes volt: „Én vagyok az erő és az előkelőség színe. Királyok, vezetők, püspökök mindig engem választanak, hiszen a tekintélyt és a bölcsességet képviselem. Az emberek nem kérdeznek tőlem – hallgatnak és engedelmeskednek.”

Utolsónak az indigó szólalt meg, halkabban, mint a többek, de legalább olyan meggyőzően. „Gondoljatok rám. Én vagyok a csend színe. Nehezen veszel észre, de nélkülem minden sekélyes lenne. Én képviselem a gondolatokat, az alkonyatot és a mély vizet. Az egyensúly és a kontraszt miatt van szükség rám, az imádságért és a belső békéért.”

A harcot hatalmas vihar szakította meg, villámlott, dörgött az ég. A színek félősen összebújtak, mire az eső beszélni kezdett.

„Buta színek! Harcoltok egymással, mindegyikőtök próbál dominálni. Nem tudjátok, hogy egytől-egyig egy különleges célért jöttetek létre, hogy mindannyian egyediek vagytok? Fogjátok meg egymás kezét és gyertek ide hozzám.”

A színek megtették, amire az eső kérte őket, aki így folytatta: „Mostantól, ha esni kezd, mindannyian feltűntök majd az égen, egységben, egyetértésben, hogy megmutassátok, békében is lehet élni egymással. A szivárvány a remény jelképe lesz, úgyhogy ha a jó eső átmossa a világot, mindig meg fog jelenni az égen, hogy emlékeztessen: értékelni kell a másikat.”.

A Rózsák Birodalma a Virágbolygó ékszerdobozkája volt évszázadokon keresztül. Persze vívtak harcot a büszke, ugyanakkor erőszakos Liliomokkal, a könyörtelen Húsevő virágokkal, de minden háború után sikerült ismét virágba borítaniuk a lugasokat, a kerteket csodaszép rózsákkal.

Egy Gonosz, akinek a kilétét sűrű homály fedi, eldöntötte, hogy a Rózsák Birodalmát eltörli a virágbolygó felszínéről. Ismerte a Virág-kódexek történeteit, ezért egészen új taktikához folyamodott. A bolygó törvényhozóinál kivitelezte, hogy iktassák törvénybe, miszerint a rózsákon élősködő levéltetű nemes, hasznos faj, ezért minden eszközzel támogatni szükséges a szaporodásukat, a boldogulásukat, vagyis belülről támadta meg a Rózsák Birodalmát.

Ezt a történetet a világhálón találtam…Szép reggelt! Ragyogó napot!

http://pctrs.network.hu/clubpicture/1/8/3/_/nyari_virag_1083227_1039.jpg
Kedves Barátaim, bárhol is vagytok, a fenti színek hangulata kísérjen benneteket!A tökéletes szerető

Kedves Kezdet, találtam a tulipánról még néhány érdekességet, amit megmutatok neked!

Hafiz a török azt tartja a tulipánról, hogy azért emeli magasra tarka virágleplét, mert borital után áhítozik. Más költők szerint olyan a tulipán, mint az ő szíve: kívül láng, belül parázs.

E vad tulipán egyébiránt – bizonyára kedves illata miatt – a nyugati népek lelkiéletét is foglalkoztatja, amennyiben a rege szerint, a bimbója az emberi szív boldogságát rejtegette egykor; e bimbót sem esdekléssel, sem csellel, sem erőszakkal, sem mesterkedéssel nem lehetett nyílásra bírni. Végre jött egy szegény asszony, hogy a csudálatos bimbót megcsudálja, s midőn kis gyermeke tárt karokkal, s ártatlan mosollyal futott a tulipán bimbó üdvözlésére: azonnal, önként kinyílt. Azóta boldog az ember.

Virágnyelven a tulipán jelentése: „tökéletes szerető”! A sárga tulipán szerint „mosolyod olyan, mint a napfény”. A vörös tulipán egy szerelmi vallomás, „higgy nekem”! Azok a „csodálatos szemek”, sugallja a tarka virágú tulipán.

Teljes pompájában díszlik a belül fehér virágú, kívül bordós-lila Tulipa tarda, vagy kétszínű tulipán. Ő Közép-Ázsia szabadon tenyésző képviselője. (http://ostermelo.com/rovatok/kert%C3%A9szet/198-a-tavasz-vir%C3%A1gainak...)Orchidea és cica

http://m.cdn.blog.hu/sc/scrap/image/P3260098.JPG

Az orchideafélék egyébként a macskák számára mérgezőek, mégis szívesen ábrázolják őket együtt:
http://www.e-kucko.hu/webshop/images/keresztszemes/Orchid%20Kitty%20%202...

Tanulság: A kandúr ne hozzon nekünk orchideát! :)
Sziasztok Barátaim!Ó, de szép!

http://ingyen-hatterkep.hu/wallpapers/allatok/macskak/_teljeskep/13845.jpg ... és tegnap nem vettem észre! Délután megköszönöm Kezdetnek...Virágos reggel

Virágos reggelt kívánok mindenkinek, mert aki ébredés után virágot lát, az a világ szépségét pillantja meg. Kissé suta megfogalmazás, de kapkodtam.
https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/09/28/12/25/flower-961980_...
( … és ilyen virágok is léteznek: http://4.bp.blogspot.com/-mfB9kLzScko/UjVTzhYgRmI/AAAAAAAAKRU/KFbouKCh3N... )

Sietek dolgozni… sziasztok!Csak úgy... :)

Csak úgy én is, hoztam nektek tulipánt. :)
http://ingyen-hatterkep.hu/wallpapers/allatok/macskak/_teljeskep/13845.jpg

"A magyar népi világban a tulipán az egyik legerőteljesebb szerelem-szimbólum. A tulipán, mint általában a virág, a nőiséget, nőiességet jelképezi, továbbá erős erotikus szimbólum is, főként, ha piros vagy égővörös. A tulipánjel tulajdonképpen költői vulvaábrázolás, felfogható széttárt női comboknak és az „élet kapujának” ábrázolásaként is. Használatának gyakorisága azonban nemcsak a szerelem kifejezésével hozható összefüggésbe. A keleti eredetű hiedelem, miszerint a nemi szervek kendőzetlen megmutatása elijeszti a gonoszt, hozzánk is eljutott, s így védelmi célból kapufélfákra is felvésték a tulipánszimbólumot." Innen: http://m.nyest.hu/hirek/erotikus-vonzas-vagy-szuziesseg-a-noi-viragnevekrol

Csodás napot kedveseim!
NSzB és Ö! :)Csak úgy...

mert tetszik! https://people.desktopnexus.com/get/1335087/?t=ae060g9igfdq50ptsv3659k5m...
Kattintás után lesz óriási méretű a fotó!Szép reggelt!Átlátszóvá válnak a különleges virág szirmai az esőben

Mindössze három helyen: Japánban, Kínában és az Egyesült Államokban, az Appalache-hegységben él a különleges erdei virágos növény, a Diphylleia grayi, vagy ismertebb nevén a csontvázvirág. A csontvázvirág arról nevezetes, hogy amint elered az eső a fehér szirmai átlátszóvá válnak, üvegszerűek lesznek. Erre a nem mindennapi jelenségre utal a neve is. Mikor a szirmai megszáradnak, ismét fehér színűek lesznek. A csontvázvirág felismerhető a nagy, esernyőszerű leveleiről is.

http://www.erdekesvilag.hu/kepek/csontvaz-virag/virag-5.jpg
http://www.erdekesvilag.hu/kepek/csontvaz-virag/virag-2.jpg

(A forrást a képek linkje mutatja)

Nagyon tetszik! Kedves Kezdet, tanultam tőled!De jó, hogy befutottál!

Angyalkám nevét szeretném tudni! Ez a kívánságom!
http://sharethis.ro/wp-content/uploads/2015/07/cigz_6xuaaes0pa.jpg
Kedves Kezdet, de jó, hogy befutottál! Mindig emlegetünk... Ölellek!Virágot a virágnak! :)

Lányok, nagyon-nagyon ölellek benneteket!
Nézzétek mit találtam! Egy babona szerint, ha először látsz valamit az életedben, kívánhatsz valamit és az teljesül biztosan. Én kívántam!

http://sharethis.ro/wp-content/uploads/2015/07/cigz_6xuaaes0pa.jpg

Ezt csak mert a piros vidám szín.
https://geaninalisandru.files.wordpress.com/2010/06/opiumdreams.jpg

Csodás estét, álmokat! NSzB és Ö! :)Nagyon köszönöm!

Szeretem a madarakat! Az én ajándékom NEKED: http://3.bp.blogspot.com/-0cumsrjgSdo/Uh0Dh1pNJeI/AAAAAAAAGEo/gzKDjRxRpW...Ezt a virágot és szirmokatEz felétek röpítemOlyan mint egy dobogó szívMár jobban vagyok

és ez neked köszönhető, kedves Leire!
A macskás kép a kedvenceimhez landol! Remélem, hogy Kezdet valóban koktélokat iszogat és színesek a napjai!
http://m.cdn.blog.hu/te/testunkegeszsegunk/image/animalt_koktel.gif
http://image.hotdog.hu/user/csepreghyt68/uzenet/9LxDTKpliXZBKd5l910XewgS...

Szép álmokat mindkettőtöknek!