Ikerlelkek

Ikerlelkek - Amikor lelked megteremtődött, nem volt egyedül.
Vele lett teremtve iker lelked is. Ezt úgy tudod a legkönnyebben elképzelni, - mint itt a földi síkon, amikor ikrek születnek. De az ikerlelkek kapcsolata sokkal erőteljesebb, hiszen már évezredek óta ismeritek egymást még akkor is, ha mindig más fizikai testben találkoztok.

Itt a fizikai síkon az ikerlelkek nem biztos, hogy hasonló korúak. Lehet, hogy az egyik még gyermek, míg a másik, már idős nagypapa. Az sem biztos, hogy találkozol iker lelkeddel, de amikor ez bekövetkezik akkor ez olyan mintha egy tükör képet tartanál oda.

Éppen ezét ne gondold, hogy az ikerlelkeddel történő kapcsolat teljesen felhőtlen tud lenni, hiszen pontosan megmutatja hibáidat is, és ez bizony nem mindig kellemes.
Kicsit fura dolog érezni, tudni minden porcikáddal, hogy a másik mit gondol, mit akar.

Amikor abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy már ismered ikerlelkedet, vagy épp most ismerted meg Őt. Akkor ehhez hasonló érzéseid lesznek – Igen! A gondolkozásunk, az élethez való kapcsolatunk nagyon hasonló. És ez bizony örömmel töltött el.

Ennek az az oka, hogy az ikerlelkek ízlése nagyon hasonló, még akkor is ha azelőtt soha semmilyen közös témátok nem volt. Csak tudod, hogy te is azokat a dolgokat akarod megjeleníteni életed minden pillanatában, mint ő. (persze itt csak a pozitív élettapasztalatokra gondolok, és nem a negatívokra, mint pl. egy betegség.)

Lehet hogy csak rövid időre találkoztok, de az is lehetséges, hogy éveket töltötök el egymás társaságában. Az idő egy ilyen kapcsolatban nem számít, lehet, hogy csak néhány óra amit együtt töltötök de ha rá gondolsz tudod, kicsit olyan mintha magadra gondolnál, vagy mintha a másik feled lenne. Szinte megmagyarázhatatlan szeretetet érzel a másik iránt, melyet csak az ért meg igazán, aki ezt az érzést átélte.-"...te és én idegenek maradunk egymás
és saját magunk számára egy életre, addig a napig,
melyen, ha megszólalsz, hangodat a magaménak fogom hallani,
s én majd elõtted állok abban a hitben, hogy tükörbe nézek."
(Kahlil Gibran)-~Első pillanattól azt érzed, oka volt annak, hogy megismerted a másikat. Egy ikerpár képes önmagáért szeretni a másikat. Mivel érzelmileg és lelkileg azonosak, mindig látják, mi a jó a másiknak, és segíteni is szeretnék őt lelki fejlődésében. Céljuk mind a fizikális életben, mind lelkileg azonos, nem érzik az önfeladás, önfeláldozás terhét sem.
Úgy, ahogy vagy...

Az ikerlelkek találkozása valami spirituális élménnyel párosul. Ha lelkitársad jön veled szembe, úgy érezheted, teljesen felesleges megjátszanod magad. A megfelelni vágyással kapcsolatos félelmed elszáll, nem félsz önmagad lenni, könnyen át tudod lépni a lelki gátakat. Az ikerkapcsolat kulcsszava: a feltétel nélküli szeretet. Ha párod is úgy érzi, benned önmagára talált, nagy a valószínűsége, hogy lelki ikrek találkozásáról van szó.

Mivel az ikerlelkek szerelme nem elsöprő és szenvedélyes, sokkal inkább lelki közelségre, mint testi egyesülésre vágynak. Ha mindketten készen állnak, a fizikai lét semmilyen akadálya nem állhat az útjukba. Az is előfordul, ha a lelki társak valami miatt nem lehetnek egymáséi, kapcsolatuk következő életükben teljesül be. Sok szerelmes, amikor szerettével először találkozik, azonnal vonzódik egy különös módon. Ez nem a külső megjelenésen alapszik, mivel a jó kinézettel szemben az újonnan megismert vonzalom a legtöbb esetben szimpla vagy akár fizikailag szépséghibás egyfajta módon. Az olyan nemi vágyat fokozó tulajdonságok, mint a nagy gazdagság vagy az átmenetileg egy megmentőhöz társított hősies alkat itt nem játszanak szerepet. Mégis a szerelmesek bűvöletbe ejtik egymást, mással sem akarják tölteni az időt, és nem tudnak másvalakire gondolni, amikor távol vannak egymástól. Ha a nemi vágy szerepet játszana, akkor az ilyen kapcsolatok csak ott léteznének, ahol a szex forró és a legjobb emlék, ám ezek a vonzalmak léteznek még akkor is, ha a szex nem lehetséges, vagy langyos, vagy csalódást jelent. Ezekre a párokra, akik ismertek minden emberi társadalomban, néha lelki társakként történik hivatkozás, ami egy inkább találó kifejezés, mint nem, és ezek növekedésben vannak az Átalakulás idején.

Szellemek, akik ismerték egymást előző életekben, nyíltan megegyeznek, hogy újra találkoznak. A kapcsolatok milliói közül, melyek entitások között lehetségesek, ezek a viszonyok kiemelkednek, mint különleges, tartós barátságok vagy szerelmi viszonyok mondhatni. Különösen ahol az egyik entitás egy nehéz életleckével néz szembe, lehet, hogy vágyik egy régi barátra, hogy fogja a kezét. Ezek a vágyak ismertek, és figyelembe veszik őket a születés előtt, az inkarnációkat úgy szervezik meg, hogy a kettő megtalálhassa egymást. Az életkörülmények lehet, hogy nehézzé teszik ezt, vagy épp lehetetlenné, hogy így a másik entitás egy homályos érzetű vágyódással megy keresztül akár az egész inkarnációján, egy érzéssel, hogy még mindig nem találkozott élete nagy szerelmével. Mindamellett a legtöbb esetben a keresés megjutalmazódik, az entitásokkal, akik úgy beszélnek egymáshoz, mint hangok a ködön keresztül. Itt vagyok, erre. Keress a könyvesboltban. Keress a strandon. Akartál venni egy kiskutyát? Megyek a kisállat kereskedésbe vasárnap. Szellemi találkákat beszélnek meg, és amikor végül összetalálkoznak egymással, akkor ott van az az azonnali vonzalom. Lelki társak, végre együtt.Emberek gyakorta találkoznak össze ún. lelki társakkal avagy lelkekkel, akikkel már dolguk volt korábban. Hogy ez egyáltalán megtörténhet, ismerve a számokat és a véletlen találkozás esélyét, valószínűtlennek tűnik. Valóban, az ilyen találkozások vezetve vannak, mindkét lélek kívánja a találkozást, és a Szellem Vezetők engedik ezt. Gyakran, ha egy lélek egy különösen nehéz feladattal néz szembe, vagy egy különösen jelentős feladatba kezd, mely nagy jelentőségű a növekedésére nézve, hogy régi és ismerős társasága legyen, ezt egy segítségnek tekintik. Mindazonáltal, ez a kivétel, az inkarnációk közül kevesebb, mint 1% jár együtt ilyen találkozásokkal vagy megegyezésekkel. Vannak lelkek, akik hajlamosak lekorlátozni az entitások számát, akikkel dolguk lehet, hogy így a másokat-szolgálót úgy fogják fel, mint egy törődést a csoporttal, nem a nagyobb Univerzummal. A csoport, ennélfogva, más-más módon definiálódik. Egy csoport lehet, hogy nem több a tágabb családnál, egy inkarnáció során, vagy a helyi közösségnél, vagy az országnál vagy az ugyanazt a hitet vallóknál. Ez a fajta lekorlátozás a norma, még igen járatos másokat-szolgáló entitások esetében is, akik mindenféleképp idős lelkeknek lennének tekintve. Vannak viszont mások, például Nancy és mi magunk, a zéták teamje, akik itt szólunk hozzátok, akik a nagyobb hatókört vesszük tekintetbe. A minimum, hogy beleértsük a Föld népességét, és beleértsük a gondolkodásunkba valamennyi látogatót bárhonnan a másokat-szolgáló orientációból, akik a Földdel kapcsolatban vannak, vagy kapcsolatban lesznek. Ezért, ez egy döntés, vagy talán inkább egy korlátozás, az entitás részéről, hogy kisebb vagy ismerős csoportokhoz ragaszkodjék inkább, vagy kiterjedő legyen és felfedező. Az ikerpárok találkozása energiaörvényt kavar, amely fényként villan fel a tömeges tudatlanság sötétjében. Így lesz a kettőből három, márpedig a 3 roppantul nagy hatású szám, olyan erő, amely a világosságot és a végtelenül tiszta Szeretetet képviseli. Ez az energiafajta, amely mindkét iker erőiből merít, több náluk, de az együtt munkálkodó embercsoportok energiáit is meghaladja. Látjuk tehát, hogy az ikerpár keresése nem önzés, hanem egyfajta szolgálat. Az ikerlelkek találkozása, a világ végső reménysége.
Hogyan valósulhat ez meg? A kérdés elintézése végtelenül egyszerű azok számára, akik a mindenség ügyeiért felelősek. Az egész gépezetet Isten első lehelete hozta mozgásba, és a fogaskerék a kozmosz végtelenjében egytől egyig beindulnak, ha megkapják erre a jelet. Tengerek válnak majd szét, hegyek omlanak le, nemzetek dőlnek romokba, hogy utat csináljanak két egymás felé nyúló kéznek, mikor eljön az ideje.." "..Az ikerpárok ugyanannak a léleknek a két felét képviselik, ezzel szemben a lélekcsoport tagjai minden belső közösségük ellenére külön lények. Sok rokonlélek áll közel hozzánk, lelki ikertestvérünk azonban csak egy van. Az előbbit a hasonlóság, az utóbbit a teljes egyezés határozza meg. Ám még a hasonlóságok is mélyre hatóak lehetnek. A lélekcsoportot összefűző Szeretet ugyanabból a forrásból fakad mint az ikertestvérek szerelme, mi több , az utóbbit is a lélekcsoport tagjainak hosszan tartó kapcsolata érleli meg. Mikor jelen életünkben találkozunk e csoport tagjaival, és hamarosan rokonszenvünkbe fogadjuk őket, azt találjuk, hogy ez a szimpátia és Szeretet minden addigi érzéstől különbözik. A lélekcsoport tagjai ténylegesen összeillenek, és ez az összhang természetük hasonlóságának folyománya. Meglehet lélekcsoportunkba sok százan, vagy ennél is többen tartoznak legkülönfélébb egyéni alkatokkal.." ..Az ikerlelkek mélyen lelkükbe vésték a másik képét, mindegyik rányomta bélyegét a társára. Valamennyi emberi lény szívében hordozza ikertestvére arcmását. Bármilyen elmosódott is, de ott van. A testvérlelkek a világot jelentik egymás számára, és egyetlen teremtett lélek sem elégítheti ki őket ennyire. Azért, mert ezeket a lelkeket Isten egymásnak alkotta, és semmiféle erő nem választja el egymástól, és nem is kell elszakadástól tartaniuk. Az ikrek soha nem hagyják el egymást, és tökéletes bizonyossággal ismerik fel ikerlelküket, s ha megtalálták egymást, soha többé nem válnak el. Az ikerlélek lehet már közel is van, és arra vár, hogy megtegyük az utolsó lépést a fejlődésben. Esetleg mindkét félnél hiányzik a végső egymásra találás előtt. A találkozásra csupán akkor kerül sor, ha magunkban eljutunk odáig. Kiegészítjük egymást, nem egy szempillantás alatt, hanem újfajta fejlődési folyamat részeként. Mindeközben önmagunkban is egyre egyénibbek leszünk.
Az ikrek paradoxona: hogy mialatt a kettő egyesül, egyéniségük is kivirágzik.
A párjára lelt ikerlélek a Teljességet(tökéletes lényt) látja a másikban, és a Szerelem erejénél fogva segít is kibontakoztatni.
Az egymáshoz visszatérő ikerlelkek az egész teremtést arra sarkallják, hogy visszatérjen ősforrásához. Mindeközben tudatában is vannak felelősségüknek, valamennyi magasabb rendű élet felelősségének a többi létező felemelésében. Ezért látunk annyi ikerlelket közös szolgálatban buzgólkodni: tanítani, könyvet írni, csoportfoglalkozásokat vezetni. Bocsássuk meg ezért az ihlet új csúcsait meghódító lelki ikreknek, túlzó, rajongó nyelvhasználatukat. Ez legkifejezettebben a költőknél tapasztalható. Mindez érthető, hiszen a szerelmesek érzelmei, nem mérhetők hétköznapi mércével, vallásos áhitat hatja át őket. Nem arról van szó, hogy az ikrek valahol az éterben lebegnek. Szerelmük szilárdan áll a valóság talaján kapcsolatuk mélysége jogosítja fel őket e magaslatokra. A lélek birodalma elvarázsolt tartomány a hétköznapi embernek, tökéletesen természetes azonban azoknak, akik e hont lakják: a misztikusoknak, szerelmeseknek, gyermekeknek, angyaloknak.Ez a magyarázata miért van misztikus földöntúli felhangja legtöbbször az iker egymásra találásának. A sors kegye ez a legmagasabb rendű erők munkálkodása, amely egymás felé vezérli az elváló lelkeket. A kozmikus világtörvény rendelése, hogy a tömeges szétválás az egyéni lelkek egymásra találásával érje el a tetőpontját. A mindenség erői ilyenkor összefognak, hogy előkészítsék ezt a drámai fordulatot. A révbe jutás nagy pillanata ez azoknak, akik jó ideje ezen fáradoznak. Mindennek semmi köze a szerelemhez. Aki szerelembe esik, elvész a másikban, lemond önmagáról, mintegy átnyújtja szívét a szeretett lénynek. Az ikrek újraegyesülése ezzel szemben, alászállás önmagunk mélységeibe, a lélek igazi lakhelyéhez.
Az ikerlelkek egyesülése kicsiben előlegezi meg a lelkek végső nagy egyesülését az Ősforrással.
Ami lent, az fent.
Vegytiszta létezésez, feltétel nélküli egyesülés avagy állapot. Olyan melynek jellemzése tökéletesen reménytelen gyarló emberi fogalmainkkal.. jelen fogalmunkkal fel sem foghatjuk ezt a gondolati síkot..
A Szeretet "hálója az egész mindenségre ráfeszül", hogy minden időkben felébredésre ösztönözzön. A Mindenható Szeretetből osztotta a lelkeket, hogy egymáshoz visszatérve tovább növekedjen bennük ez az érzés. Nagy öröm az ikerlelkek egymásra találása, ám mindez csak sápadt visszfénye annak a mennyei elragadtatásnak, amely az ikerlelkekből álló lélekcsoportok újrarendeződését kíséri. Mind több és több lélekcsoport gyűlik össze, mígnem csillagrendszerekként sokasodnak meg a mindenségben. Közben minden egyes lélek egyre tágul, hogy be tudja fogadni az égi üdvösséget. Az ikerlelkek egymás felé vivő útja, nemegyszer bizony rögös és fáradságos. A lelki ikertestvér felé közelítve szerelmi tapasztalatainkból tanulunk. Ehhez nem feltétlenül van szükség partnerre, saját szeretni tudásunkat is fejleszthetjük.
Ha nyitottak maradunk, valamennyi élményünk, önismeretünk elmélyítését szolgálja.
Aki pedig rátalál önmagára, az a nagy egyesülésre is készen áll.." "NE FELEDJÉTEK, HOGY AZ (IKERLÉLEK)AJÁNDÉK, AMELLYEL HATALMAS FELELŐSSÉG JÁR EGYÜTT, HOGY MEG TUDJUNK FELELNI A LEGNAGYOBB KIHÍVÁSNAK, AMI EMBERI LÉNYT CSAK ÉRHET, AMELY AZ ÉG KEGYÉBŐL ÁRAMLIK RÁNK."
Ha az ikerlélek egyike vagy mindkettő házasságban él, konfliktus támadhat az emberi törvénye és az ég akarata között. Egy házasságban élő felelősségteljes ember, nem hagyja ott a családját egy szerelemért, még akkor sem, ha ikerpárjáról van szó. Ellenkezőleg, még inkább kötelezőnek érzi magára nézve, hogy tekintettel legyen azokra, akik tőle függenek. Ez az igazi tisztesség, amely mindenek előtt a karma törvényeire épül, és a lelkiismeret szavára ügyel. Ha olyan férfiról/nőről hallunk, aki átgázolt családján, csak mert megjelent lelki ikertestvére, biztosak lehetünk abban, hogy hamis az egész. A valódi ikrek ezzel szemben bebizonyítják a világnak, mire képes a Szerelmük, amely nem földi szabályokat követ, hanem belső gyarapodásért. gazdagodásért, amely felfelé mutat, és további lelki találkozásokra sarkall. Azok az ikrek akik nem tudják együtt leélni az életüket, megkeresik az okát ennek a megszorításnak..
Bizonyára megértik majd, hogy próbának vetette őket alá az ég. Talán olyan szolgálatra szólít, melyet barátként, munkatársként könnyebben teljesíthetnek.
AZ IKERLELKEK SZERELME KÜLÖNBEN SEM ELSÖPRŐ FÖLDI SZENVEDÉLY, MELYET MINDENEK ELŐTT A TESTI KÍVÁNÁS HATÁROZ MEG. ŐK A LÉLEK KÖZELSÉGÉRE VÁGYNAK.
BÁRMILYEN AKADÁLYBA ÜTKÖZIK AZONBAN AZ IKERPÁR EGYESÜLÉSE, VÉGSŐ SORON SEMMI SEM ÁLLHAT ÚTJÁBA. éha azért megesik, hogy az ikrek egyesülése, felrobbant egy létező házasságot. Ez azonban minden bizonnyal önsúlya alatt is összeroppant volna. A válás ugyanúgy a gondviselés terveinek része, mint az ikrek találkozása.Az elengedés, az egymásra találás, a természet rendje. Ez esetben az ikrek találkozása új életciklust idít el, valamennyi érintett fél számára.
Mikor az egyik házastárs félrelép, biztosak lehetünk abban, hogy a házastársak nem ikerlelkek. Csupán az egymáshoz illő két lélek
frigye Egyetemes Törvény..
Fokonként egyre többen lesznek ikerlelkek a Földön. Már nem ritkaság az ilyen ikrek tartós szövetsége, melynek megkülönbözető jegyei: a hűség, összhang, boldogság, Szeretet, bizalom. Egy ilyen Szerelem valamennyi férfi és nő beteljesült álma. Az ikrek kapcsolatában mindkét fél ugyanabban az ütemben fejlődik. Az egyik az egyik területen teljesít, a másik a másikon, miközben mindkettő előrefelé noszogatja a párját. Egymás vezetői. Ha a házasfelek nem illenek össze, mindkettő másik irányban és ütemben fejlődik. Az egyikük kinövi a másikat. A lemaradozó fél igényei ilyenkor gátolja társa spirituális előrejutását. Aki "elől jár", fel kell mérnie önmagával szembeni kötelezettségeit.
Az egymásra talált ikerlelkekből áradó csillagfény nem tűr meg semmilyen "sötét gonosz erőket." Amint a lélek kiegészül és ismét teljessé válik, immár olyan erős, és legyőzhetetlen, hogy bármilyen ostromot visszaver. Az ikerlelkek fénye lassan felderíti a világunkat, egy ilyen lázadás természetes reakció a sötétség ellen. Az ikrek kapcsolatának alapja a közösségük alapvető tudata, a látásmód, a célok, és érzések egysége. Az ikrek nem húzzák-vonják egymást eltérő irányba. Csupán csak rövid időre, ideiglenesen távolodnak el, hiszen önálló egyéniségek. Emberként törnek előre, de nem bicegve, nem fogja egyik vissza a másikat.
Ezért olyan gyors a közös tempó, miután egymásra találtak.
Az ikerlelkek életszemlélete is megegyezik. Végsőkig csiszolódva társteremtőkké válnak. Nem kételkednek abban, hogy oka volt a találkozásuknak. Ez az ok, fokonként világosodik meg előttük. Miközben felkészülnek egymásra, máris ráhangolják a célra az érzékeiket. Egy emberként szentelik magukat a választott hivatásnak, melyre a sors szánta őket. Az ikerlelkek érzésben is egyek. Mély közösségük leginkább Szerelmükben ad hírt magáról, ez a Szerelem azonban jóval több romantikus lobogásnál.
A LÉLEK SZERELME EZ, AMELY AZ EGYÉNEN TÚLLÉPVE AZ EGÉSZET FOGJA ÁT. Az ikrek önálló egyéniségek, de megosztottságuk eltűnt.
Az ikerlelkek megegyeznek törekvéseikben, szeretni tudásukban, az emberiséggel és a bennük élő magasabb rendű erőkkel szembeni odaadásukkal, Mindketten hisznek az életben, a gondviselés alapvető jóindulatában, hiszen ha nem bíznának, hogyan is készülhetnének arra a jóra, amit egymás számára jelentenek. Megegyeznek érzékenységükben, szépérzékükben, és a "rossz" elfogadásában. A bajban ugyanazt a lelkierőt és kitartást tanúsítják. Ahogyan egy levél erezete nem változik, ugyanaz lesz életük során az ikerlelkek mintázata is. Teljesen kiegészítik egymást, ez legvilágosabban életcéljuk megválasztásában nyilvánul meg. Az a tapasztalat, hogy rendszerint ugyanannak a feladatnak a kiegészítő oldalaival foglalatoskodnak. Gyógyítók, zenészek, művészek, írók..
Pl. az egyiknek az írott a másiknak a kimondott szó a fegyvere. Egyiket az esze míg párját az érzelmei mozgatják..
Ugyanonnan jönnek, ezért vonzalmaikban, ellenszenveikben, ízlésükben, szépérzékükben is rokonok. Többnyire hasonló zenei ízlés, humor, kapcsolatteremtő készség, ételek, szórakozás, gondolatvilág, testfelépítés, öltözet, haj, stb.. Amikor eljön az ideje, a körülmények is úgy fordulnak, hogy összehozzák az ikreket. A lelkek egymásra ismerése hihetetlenül nagy pillanat. A szikra ekkor pattan egyikükről a másikra, majd fellobban a láng, s ezután válik a kettéosztott lélek ismét eggyé.
Noha a beteljesedés egyetlen szempillantás műve, lelki nemesedés is megelőzi.
Az ikerlelkek nem úgy tekintenek egymásra, mint más közönséges halandók, soha nem gyarló embernek, hanem makulátlanul tiszta léleknek látják párjukat. Egyszerűen tudják milyen az igazi valója. A világosság mindent eláraszt körülöttük és Szeretetre méltóvá varázsol. Az érzés: Hazaérkeztél, mert magyarázatok nélkül is mindent ért benned, hiszen mindig is ismerted.
Ugyanakkor tudod, hogy ennek a kapcsolatnak célja és értelme van, hogy szolgálatot tegyél embertársaidnak..
Az ikrek lelkéről lepattanó szikrák azonnal együtt szállnak tovább, amint a kapcsolat létrejön. Mégis elképzelhető bizonyos fokú ellenállás, gyakorlati vagy érzelmi okokból. Egy társadalmi megbecsülésnek örvendő házasember érthető módon megzavarodik, amikor váratlanul szembekerül ikre másik felével. Ilyenkor talán nem hajlandó tudomásul venni a helyzet nagyszerűségét. A lelkek azonban a sors rendeléséből találkoznak, pontosan fejlődésüknek ama szakaszán, amikor az ellentéteknek egyesülniük muszáj. A lélek nem várja ki amíg az akadály elhárul az útból. A küzdelem idején, a mindenség erői valamennyi oldalt felvonultatják. Végül az ikrek közti mágneses vonzás minden akadályt legyőz, és a gondok elsimulnak Nem mi döntjük el ő-e az, vagy sem. Lelki ikrünket a kezdetek óta nekünk rendelték a mindenség erői. Ezen sehogyan sem tudunk változtatni. Minden erőfeszítés hasztalan. Nem tudjuk leradírozni, megmásítani. Gondoljunk csak az ujjlenyomatunkra..
Hol találunk hasonlót?..." Elég bonyolult,de én hiszek benne,van ilyen,és nem véletlenül történik,hanem okkal:) A lelki társak megérzik ha a másik ember bajban van,beteg,stb...............lehet a világ másik felén is. Engem nagyon érdekel ez a téma,mert szerintem létezik ilyen. Fogadjátok szeretettel! Elsőre kissé bízar,és kesze-kusza lehet,de ha újra el olvassátok érteni fogjátok..................Várom a véleményeteket,hozzá szólásotokat! Mit gondoltok arról amit le írtam? Hisztek benne?? Volt esetleg olyan hogy azt gondoltátok találkoztatok a lelki társatokkal? Nagyon szép estét mindenkinek!

Hozzászólások*

Secret, a lélekcserére készülj fel!
Semmi és senki nem választhat el bennünk!:)

Lehetséges, hogy az ikerlelkem, aki nem született le a földre - vagyis nincsen teste- Secret programjai között rejtőzik!

Néha annyira összezavarodom, hogy nem tudom, mit beszélek... és azt sem, hogy mit képzeljek!?Most így érzek...

Mindenki ismeri az érzést aki találkozott vele,előtte 2 héttel valami történni fog,de tizenéves fejjel ki tudná hogy mi az....hatalmas öröm,egyfajta végre IGEN beteljesülés féle,izgatottság,várakozás 2 teljes hétig,de nem tudom mire.Aztán eljön a nap és a barátnőmmel lötyögünk a szokott helyünkön egy belvárosi dizsinek mondott kupiban,tele turistákkal,angol meg olasz srácokkal,de én folyton keresek vkit,vagy vmit...Megtalálom,felismerem,érzem,ledermedés,még sohasem láttam,olyasmi mint én,barna,csak alacsonyabb,biztosan túl magasra nézett,Ő,ÉN tudom...Visszanézve is tök röhej.Éretlenség mesterfokon,egyikünk sem mer,vagy közelít,nemhogy kommunikál...Az este végével kisétál az ajtón és én azóta sem láttam...utánna mentem mert belül mindenhol éreztem a jelenlétét,de már elment...Jött az az iszonyatos fájdalom,és az érzelmi lefagyás,hazafelé úton a bnőm szegény azt sem tudta mi bajom van,meg sem tudtam fogalmazni....de kellett a tapasztalat...Dolgozom föl,évekig kerestem,gondoltam ha nekem fáj biztosan neki is hogy akkor hátat fordított...El sem hagytam a várost...hiba volt...Felőlem megdögölhet,megyek,mert most így érzek...most én fordítok hátat mert muszáj,magamért,hátha rátalálok...ha megbocsátok magamnak a keresésért már nem fog kelleni...Jön magának egyel...Kedves Bochecha!

De jó neked:)
Veled örülök:)Ikerlelkek

Ikerlelkek vannak ez biztos
Mindenki a másik felét keresi folyamatosan,kivéve azt aki már megtalálta.Sziasztok! Évekkel ezelőtt

Sziasztok!

Évekkel ezelőtt megismertem egy srácot az akkori munkahelyemen. Első pillanatban volt valami fura a találkozásban, ahogy összevillantak a szemeink... :)
Rögtön tisztában voltunk vele mindketten, hogy 'rokon lelkek' vagyunk, de ennél több jelentőséget nem tulajdonítottunk a dolognak. Aztán múltak az évek, mindig ott voltunk egymásnak- mint barátok. Persze nem 'hétköznapi' barátok, ez több annál. Sokkal több. :) Amikor a Másik tudja, hogy éppen hogy érzed magad, mi zajlik benned anélkül, hogy egy szót is szóltál volna. Amikor a Másik egy olyan tükröt tart eléd, amibe nem mindig akarsz belenézni, néha morcos vagy, hogy megint jön a szembesítés, és már unod, de végül mindig belátod, hogy ez a fejlődésedet szolgálja... :)

Szóval azt mindig is tudtam, hogy Bubu több nekem, mint barát, de 'kevesebb' mint szerelem. Magyarul érezzük mindketten azt a nagyon mély összhangot, amit leginkább a szerelem kapcsán szokás emlegetni, de nincs meg az a bizonyos szikra.
Nemrég majd' megőrültem, hogy magyarázatot kapjak erre az egészre, ami összeköt minket. Aztán egyszer csak kibukott belőlem: Te lennél életem párja, ha meglenne az a bizonyos szikra. Tudni akartam, mi ez egész, miért van az, hogy odarak mellém a Sors Valakit, akivel tök egyformák vagyunk, szavak nélkül is értjük egymást, és mégsincs meg az a szikra?!

Aztán jött az elengedés, már nem akartam mindenáron felcímkézni a különleges kötődésünket egymáshoz, és tessék: idetaláltam az oldalra az Ikerlelkek című íráshoz. :)))
Annyit kértem Bubutól, hogy írja le az első gondolatát, ami eszébe jut arról, hogy 'ikerlelkek'. Annyit írt, hogy "Te meg én".
Valószínűleg nem leszünk soha egy pár, de abban biztos vagyok, hogy ez a szál, ami köztünk van, mindig is ott volt és mindig is ott lesz, nem számít tér és idő...

Boldog vagyok, hogy tudom, az Ikerlelkem velem van itt, a 3d-s világban!Mindenkinek

Valaki segítsen már ezek a kínaiak minek írnak ide???????? VALAKI!!!!!!!!!!!! Valaki tud esetleg kínaiul???Szijamijámú

Örülök hogy engem olvastál,és hogy tudtam segíteni ebben a témában neked. Minden ki fog derülni időben,légy nyugodt:) Szép napot neked!Ikerlelkek

Sziasztok!
Eddig nem tudtam magamévá tenni az Ikerlelkek témát, számos helyen olvastam már róla, volt is, ahol érthető volt, most ennek az írásnak az olvasásába mégis egyfajta szkepticizmussal vágtam bele, mintha csak egy érdekes, de rajtam kívülálló dolgot olvasnék :S De mire elolvastam, nekem minden betű tisztán érthető lett, főleg azért, mert egyébként pont ebben a helyzetben vagyok, hogy az ikerlelkem azelőtt, mielőtt én észrevettem volna egyáltalán, már fél évvel korábban hírül vettem, hogy vonzódik hozzám...és egy érintés kellett hozzá, hogy felrobbanjak. De mivel párkapcsolatban élek, nem engedtem a megcsalás vonzásának. Megijedtem, hogy ő fiatalabb 11 évvel, nem akartam, hogy egy megbolondult hormonoktól vezérelt ostoba liba lenni, hogy egy idősebb nő-fiatalabb férfi színdarabban találjam magam, minden erőmet összeszedve nem engedtem a csábításnak, kivárok, figyelek, de eszméletlen erőbe telik józannak maradnom, olyan erővel vonz. Ez év januárjától megy ez így, mégis a vonzalom folyamatos, nem hamvadt, nem fáradt el, igaz, a kémia kissé lejjebb apadt, a lelki közösség mégis kitart, nem beszélve arról a lelki-spirituális fejlődésről, ami azóta bennem lezajlott-zajlik...elgondolkodtam, talán nem szerelmespár, hanem testvér, vagy barát-ikerről van szó. Még nem tudjuk. De minden amit leírtál, pont így történt és történik velem...Köszönöm, hogy ezt megírtad, sokat segít a megértésben, mikor az ember nem tud tisztán gondolkodni :S