Mi a lélek?

Ha megnézzünk egy emberi testet, egy formáció. Ez a formáció milliárdnyi sejtnek halmaza, mely önmagában képes csendben vegetálva működni, egy ideig.

Vagy is azt mondhatjuk, hogy testünk egy biológiai anyag, formáció. De ha csak ennyi lenne az ember, akkor csak vegetálni lenne képes. Az által válik élővé, elevenné, gondolkodó biológiai formációvá, hogy ezt a csodálatosan megtervezett testet, két fantasztikus energia szövi át, mint két csodálatos LÉLEK ENERGIA.

Élünk ebben a világban, érzékelünk, mozgunk, szaporodunk, szeretünk, gyűlölünk, alkotunk és elpusztítunk, és azt mondjuk: Én vagyok, Ember vagyok, élő vagyok, vagy is létezem.

Én vagyok, létezem! Na de mi által létezem? Testem által, amely megfogható, tapintható, amely meleg és lüktet, mely élő?

Élő, lüktető, de mitől van bennem - e lüktetés, izzás?

Attól lüktet bennem az élet, mert van szívem, vagy attól, amit naponta elfogyasztok élelmiszert?

Erre már régen is megpróbáltak válaszolni nagy gondolkodók. Azt mondjuk, amíg élünk bennünk a lelkünk, ha meghalunk, kiszáll belőlünk a lélek és azzal az élet is.

Ahogy értelmeztem a nagy gondolkodókat olvasva, Arisztotelész gondolatait fűzte tovább és építette be filozófiai elméletébe Aquinói (szent) Tamás, mikor elméletében meghatározta az ember lényegét, helyzetét a világban. Azt mondja írásában, hogy az ember központi helyet foglal el a szellemi és az anyagi világ mezsgyéjén. Anyagi testénél (matéria) és szellemi lelkénél (forma) fogva egyesíti magában mind két világot.

Az emberben a matéria és forma, a test és a lélek szoros egységet alkot. Ez egységen belül a lélek, a forma az elsődleges, az éltető elv és az összes tevékenységek meghatározója. Valamint első olyan gondolkodó aki azt mondja, hogy a lélek halhatatlanná válik, -- vagy képes válni -- a halál után

De bármennyire igaza van is a lélek halhatatlanná válásával kapcsolatban, /legalább is a lehetősége adott / azt nem határozta meg pontosan, hogy akkor mi is a lélek? Az hogy forma az, hogy éltető elv, még kevés a meghatározáshoz. Még mindig nem tudom mi tulajdonképpen, főleg, ha forma? Milyen forma? A tudat formája?

A tudat láthatatlan, nem több így, mint fogalom, ha viszont csak fogalom, akkor miképp határozhatja meg az emberi összes tevékenységet? Szóval az egész vallásos meghatározás kissé sántít. - Nem érzékelem, nem tapintom, nem látom, nem határozza meg logikával sem. Vagy is nem magyarázza meg számomra, mi akkor a Lélek?

Odáig rendben is lenne, hogy forma. De milyen, minek a formája, hisz ha képes halhatatlanná lenni, akkor azt is meg kell határozni, hogy milyen szubsztancia, ami létezik és létezése örökké lehetséges? Mert ha csupán egy lehelet, mint mondani szoktuk, amit halálunkkor, mint utolsó sóhajjal kilehelünk, annak tulajdonképpen, nincs meghatározható formája, egy laza párával keveredett levegő csupán. Akkor mi tulajdonképpen a lélek?

A tudományok felboncolták a testet, zsigereire, sejtjeire bontotta, majd azt is tovább bontotta a génekig, de abban nem talált semmit, ezért azt mondja a tudomány, nincs lélek, az egész csupán képzelet. !

ateista; ha nincs lélek, Isten létezése nem igazolható tehát, Isten meghalt. --

Attól kezdve a lélek fogalmát belepréselte a pszichiátria hatalmas psziché-lombikjába, amiből aztán analizálva a pszichiáterek ki-kiemelnek egy -egy emberi terméket, amit meghatároznak, diagnosztizálnak, gyógyítva azt, amit a neveléssel, az életkörülmények hatásaival eltorzítottunk önmagunk.

Tulajdonképpen a pszichiátria orvosai képesek érzékelni a lelket az emberi viselkedésből, gyógyítani is képes, de azt, hogy valójában milyen szubsztancia, azt Ők sem tudták megmagyarázni, és mivel nem tudják, hogy valójában egy létező valami, így természetesen, pusztán sérült tudat és torzult agysejtek összességének veszi

Tehát a tudomány nem foglalkozik a lélekkel, csak lélekre vonatkoztatva az ún. Lelki jelenségek összességével foglalkozik.

Azt mondja a lélekkel kapcsolatosan; pszichikum. Ebben a vonatkozásban a pszichikum fogalma azonos értelmű a tudat, a gondolkodás, a megismerés, az ész, az eszme, a szellem stb. fogalmával. Az idealista filozófiai-pszichológiai koncepciókban a pszichikum különálló, az anyagtól független lelki szubsztancia. De ebben a megvilágításban sem tudja megoldani, megmagyarázni, az ún. Pszichofizikai problémát, vagy is azt a kérdést, hogy hogyan függ össze a lélek a testtel, a pszichikai a fizikával?

Az, rendben is lenne, hogy ész, hogy tudat, hogy gondolkodás, de mi által?

Mi tulajdonképpen a lélek? Megint csak nincs egyértelműen meghatározva.

Tehát megint ott vagyunk: mi a lélek?

S akkor itt a következő kérdés is, mi a tudat, szellem, mi a gondolkodás? Maga a lélek a tudat, vagy csak agyunk által képződik?

Azt mondja az ember; LÉLEK, Lelkünk. Meghatározható egyáltalán a lélek, van egyáltalán valamiféle szubsztanciája?

Na de mit jelent ez a szó, ez a fogalom? Megfogható valami, vagy csupán egy érzet? Parányi valami vagy hatalmas, hisz szoktuk mondani nagylelkű, gyenge lelke van, nincs valakinek lelke, ha meghal valaki, jó lelkű ember volt, ezért lelke a mennybe száll, ha gonosz volt a pokolba kerül, de miről beszélünk egyáltalán? Megfogható, körülírható, megismerhető? Valami, ami létezik is, meg nem is? Egy lehelet, amelyet kisóhajtunk halálunkkor?

Most nézzünk körül más, keleti népeknél, például a kínai filozófia, vajon megemlíti-e a lelket, mint fogalmat?

Az ázsiai filozófia azt mondja, hogy mindenkiben benne van az életerő, az energia kisugárzásnak magja, csak kevesen tudják. Ha nem is Lélekről mesélnek, de azt mondják, életenergia, amely minden élőben benne van, bennünk is, amely által élünk, amely által van elevenségünk, mozgásunk, egészségünk, életünk. Már az Ó-korban élt olyan ember, aki ezt a fajta életenergiát, annak testen való kisugárzását érzékelte, de csak a pontokat tartotta fontosnak, lejegyezte, gyógyításra használta, és használják ma is.

Címkék:

HozzászólásokKedves Pipacs!

Köszönöm:)
Szép vers!Kedves Kila!

Köszönöm szépen:)
Ez szép:)*

Lélekkaputól lélekkapuig járunk. A kapuk egy-be nyílnak. Egy termet, egy csarnokot alkotunk. Egymásba fogózkodva virrasztunk. A Végtelen, a Mindenség vagyunk. A csillagos Éjszaka. Köztünk nincs hideg, fényes melegség kel. Szívünkből élet fakad.