A szellemek(ről)

Minden kor embere azt tartja, hogy a szellem, bár a test kisugárzása csupán, mégis túléli a testi világot.

Oktalan dolog illúziót látni abban, amiben mindenki hisz, és elfogultság volna az általános meggyőződést tudatlanságnak és hiszékenységnek bélyegezni. A kritika nyomán éppen nem szűnik meg a hit, és közepes gondolkodásra vall, ha a meg nem értett dolgokat nem-létezőknek hisszük. A hullámok világában például érzékelésünk a semminél is kevesebb.

Ha a dolgokban nem hiszek, ha mindenben kételkedem, önmagamban akkor sem vesztem el hitem, mert magamban érzem a minden kételynek ellenszegülő sötéten hatalmas elemet, és bárhogy nevezzük is a tudat e lényeges magját: akár élő szellemnek mondjuk, akár kétkedő monásznak, létezésében nem kételkedhetünk, mert az élet itt nem tűr kételkedést. Megismeréséhez pedig a szeretet vezet el, mert ez a magunkból való kilépésnek és a másba való átömlésnek szenvedélye.

Az én gyakran vágyik eldobni magától a test terheit és hevesen áhítja a megszabadító változást. A szerelem, mint annyi szenvedély, akkor óhajtja a halált, mikor a szenvedély célhoz ér. A laboratóriumban méricskélő tudákos azt mondaná ugyan, hogy ez a fáradt test gyengesége csupán. Pedig e lendület a szerelem mélyéből, a szerelem teljességének pillanatában ered, a test elernyedése előtt, s az erősek szívében. Mert erősek azok, akik magukénak mondják az igazi szenvedély ritka erejét.

Nem tudjuk, hogy a szellem és a test külön életet élnek-e, s a szellem kisugárzásának módja is ismeretlen.
De mindenesetre nehezebb hinni a lélek elpusztulásában, mint abban, hogy a test elomlik. A szerelem örökkévalónak hiszi magát. Hogy e szónak: örökkévalóság, van-e értelme, nem tudom. De az érzés bizonysága önmagában van, akár az életé. Milyen nyomorultul üres, mélység nélküli és sivár az a tudat, melyet nekünk szán a világ! A tudósok kinevethetik a szellemet, de bizonyítékaikon csak mi fogunk nevetni. De rászednek-e valóban, s ha igen, ki tesz bolonddá? A szellem örökkévalósága bizonyára látszat, de talán van az örök jelenvalóságnak is törvénye. A tiszta lélek számára minden jelenvaló. Az idő a testet öltött gondolat illúziója, a test földi mozgásának ábrája. Goethe is erre gondolt egy este, mikor Schiller szellemének sugallatára az örök életről elmélkedett. A szellemekkel is üzérkedés folyik, akár a testtel.

De nem is erről van szó. Bohócok és piszkoskezű szélhámosok sem tudják eloszlatni azt a hitet, hogy a síron túli fenséges titok más, mint a semmi.

Talán nem is olyan együgyű az az egyszerű lélek, amelyik asztalt táncoltat és apró kopogások útján érintkezik a szellemekkel. Sok ilyen lelket a remény éltet, többeket a nagylelkűség vezet. Nem félnek a haláltól. Nem egy egyszerű embert ismerek, aki az örök életnél jobban szereti a megsemmisülés gondolatát, s ha módjában lenne, tudná, mit válasszon. Az örökkévalóság, kivált a szellemé, megborzasztja az ilyen embert. Ha az élethez ragaszkodunk, akkor a testet és annak örömeit szeretjük, s csak az átmenetitől félünk, mely a véghez vezet, de nem a haláltól.

Forrás:http://www.unicafe.hu/korseta/a-szellemrol/

http://sidhe.blogol.hu/?tag_id=143

Kik azok a szellemek? Milyen típusaik vannak? Milyen szándékúak a mennyei kasztból származók és milyenek a krízis-szellemek? Hogyan használhatja képességeit egy médium? Miként jön létre kapcsolat az e világi ember és egy szellem között? A „hang a fejben” kitől származik? Hogyan kommunikálhatunk egy szellemmel? Mitől mások a spirituális ünnepek? A téma szinte kimeríthetetlen: médiumok, beavatottak, látók, szellemlények, spontán fantomok, és persze mi.

http://www.boldognapot.hu/cikkek/128/hogyan-szolnak-a-szellemek-a-tulvil...

Biztos sok dolgot hallottatok már a szellemekről, de kezdjük az alapoknál: kik és mik ők?

1. lecke : fontosabb tudnivalók

A szellemek azon a földön maradt lelkek, akik vmi bűnt követtek el életükben, és lelkük a földön maradt.azon, ill. azokon a napokon, amelyeken elkövették a bűnt, megpróbálhatják helyrehozni, s ha ez sikerül nekik, felkerülhetnek a mennybe.Az elkövetett hibákat az élő ember még életében jóvá teheti. A szellemek közt is vannak gonoszak és jók: a lélek ilyenkor teljesen(na jó, nem teljesen, de nagyon) megváltozik, és egyetlen célja van : jóvátenni az életében tett rosszat, vagy gonoszat cselekedni.Ezt úgy értem, hogy rendesen gondolkozik, meg minden, de azért bármit megtenne, hogy jóvátehesse hibáit, ill. ha gonosz szellemről beszélünk, ölhessen.Na jó, a gonosz szellemekkel nem nagyon lehet kommunikálni, de megérti ha mondassz neki valamit.Nagy részük jóvá akarja tenni. Sokszor jeleznek nekünk, ilyenkor mi beszarunk, de ha tudjuk, hogy rokonunkkal jó volt a kapcsolatunk, nem kell félni.Próbáljuk megérteni, és (ha van) kérését teljesíteni.--(Ezt nem tudtam eddig tényleg)

Forrás:http://szellemtan.mindenkilapja.hu/html/22956516/render/szellemek-kik-es-mik-ok

http://www.youtube.com/watch?v=purTyKwAb7s
Ezt nézzétek meg!

http://www.youtube.com/watch?v=x6FfhjIWJo0

http://www.youtube.com/watch?v=0OhYOA8yWhQ

Szellemek vannak vagy nincsenek?
Szellemek léteznek vagy nem?

Szerintem igen, vannak, és léteznek!

Címkék:

HozzászólásokHalott nő szelleme hívta fel a rendőröket

Ezt a cikket pár hete olvastam. Aki kedvet érez a cím hallatán hozzá, kukkantson a link alá! http://life.ma/eletmod/ezoterika/21471-halott-no-szelleme-hivta-fel-a-re...

Jó éjszakát kívánok mindenkinek!Meresztgettem a szemem...

de nem láttam meg a szellemet. Ti látjátok?
Azt állítják, hogy a piros nyíl mutatja a sokak által valószínűsített paranormális jelenséget.

Bor­zon­gató szel­lemala­kot rög­zí­tett egy biz­ton­sági ka­mera?
https://www.youtube.com/watch?v=oJPD-CLKpWw:)

Azért adom közre ezt a szellemes szellemtörténetet - bár nem friss a sztori - mert mosolyra fakasztott!

TAPIZÓ SZELLEM

"Egy polipszerű tapogató kísértet keseríti meg egy 73 éves brit nagymama éjszakáit. A hölgyre négy hónapja jár rá az enyhén perverz szellem, amit a nő vehemens védekezése sem tántorít el a menetrendszerű tipitapitól.

Az angliai Herne Bay-ben élő Doris Birch élete enyhén szólva sem mondható nyugodtnak az elmúlt néhány hónapban. Elmondása szerint ugyanis egy pajkos kísértet lepi meg minden éjjel, ami össze-vissza tapogatja, semmissé téve az éjszakai pihenőt.

"Az egész négy hónappal ezelőtt kezdődött" - idézi Doris szavait a Huffington Post. "Az ágyon feküdtem, mikor egy ijesztő kézpárt éreztem magamon. Olyan volt, mint egy polip, idegesen rúgkapálni kezdtem, mire békén hagyott. Mikor legközelebb jött, még a paplant is ledobtam magamról."

Dacára a brit nagymama masszív védekezésének, a kísértet egyre csak jött. A nő egyre drasztikusabb eszközökhöz folyamodott, de semmi sem használt. "Megpróbáltam takaró nélkül aludni, de akkor a matracot kezdte el rázni. Lecseréltem a matracot egy újra, de semmi sem változott. Mikor elmeséltem a 16 éves lányunokámnak, hogy min megyek keresztül, azt hitte, viccelek." - mondta a nő.

Alexander Holzer parajelenség kutató szerint egy képzett médiummal és kutatóval végrehajtott teljes körű nyomozás nélkül nehéz megmondani, mi inspirálja ezeket az ijesztő erotikus attakokat. Hozzátette: a ház történetét is alaposan át kell vizsgálni. Holczer elmondta: a Doris Birch által leírt élményekből arra lehet következtetni, hogy az idős nőnek egy durva látogatója van, aki életében hasonló módon bánhatott a nőkkel. Holzer szerint ez nem is tekinthető klasszikus poltergeist tevékenységnek, hanem inkább egyfajta ördögi entitásnak, amely szabályos időközönként a nagyinál vendégeskedik, akinek mindegy, hogy hány éves nővel akad dolga. A parajelenség kutató véleménye, hogy a kísértet életében ismerhette a hetvenes éveiben járó nőt.

forrás: http://www.stop.hu/tudomany/horror-tapizo-szellem-kisert-egy-oregasszony...További érdekes esetekKonfuciusz szelleme

A 19. század végén felbukkant New York-i médium, George Valiantine 1924-ben Dennis Bradley angol író meghívására látogatott Angliába, ahol öt héten keresztül szinte minden nap tartott spiritiszta összejöveteleket. Ezekre a szeánszokra számos prominens személyiséget meghívtak, akik a „túlvilági hangzavar” ellenére is kivétel nélkül azonosították egykori hozzátartozóik hangját.

A legérdekesebb beszélgetésnek egy 1930 körül tartott New York-i szeánsz vendégei lehettek fültanúi, köztük dr. Neville Whymant, a kínai történelem, filozófia és irodalom avatott szakértője. Először egy jellegzetes kínai stílusú furulyaszóra figyeltek fel, majd egy alig hallható hang a 6. századi filozófus és tanító, Konfuciusz nevének eredeti alakját suttogta. A szkeptikus tudós eleinte még így sem akarta elhinni, hogy valóban „K’ung fu-ce” szelleme jelent meg a résztvevők előtt, ezért utalt a híres filozófus egyik írására, amit szerinte hibásan fordítottak le. „A hang azonnal átvette a szót, és a feljegyzésekben szereplő részt szóról szóra elmondta kínaiul. Tizenöt másodpercnyi csend után újra megismételte a kérdéses részt, ám ezúttal apróbb változtatásokkal, amelyek révén új jelentést kapott az idézet. Ezután megkérdezte, hogy az utóbbi változatban nem lett-e világosabb a szöveg értelme.” Miután ismét beszélgetett a hanggal, dr. Whymant kijelentette, hogy a világon mindössze hat tudós járatos olyan magas szinten az ókori kínai nyelvben, hogy utánozhatta volna Konfuciuszt, de közülük bizonyítottan senki nem tartózkodott akkor az Egyesült Államokban.SÍRON TÚLI HANGOK

Az előző századforduló világszerte ismert skót médiuma, John Campbell Sloan (1869–1951) tekintélyes vagyont tudott volna összegyűjteni, ha pénzre váltja egyedülálló képességeit. Jelenlétében ugyanis állítólag eredeti hangjukon szólaltak meg a halottak, és hosszas beszélgetéseket folytattak élő rokonaikkal és barátaikkal. A Sloan által tartott egyedülálló „direkthang-szeánszokról” először J. Arthur Findley adott hírt On the Edge of the Etheric (Az éteri határán) című bestsellerében.

A neves spiritiszta író részletesen beszámol arról a szellemidézésről, amelyen 1918-ban vett részt. „Hirtelen egy hang szólalt meg mellettem. Először nagyon megrémültem, de miután felismertem édesapám jellegzetes orgánumát, szokatlan beszélgetésbe elegyedtünk. Apám olyan történeteket kezdett mesélni, amelyekre rajtunk kívül még egy ember emlékezhetett, aki szintén több éve meghalt. Így kizárólag én tudhattam az elhangzottakról” – írta Findley. Majd így folytatta: „Már ez is elég elképesztőnek bizonyult, de a megdöbbenésem csak fokozódott, amikor egy másik hang David Kidstonként mutatkozott be. Mondanom sem kell, ő volt az a bizonyos harmadik személy, és folytatta a bizalmas beszélgetést, amit apám kezdeményezett.”

A szkeptikusok rendszerint azzal magyarázzák az ilyen eseteket, hogy a hasbeszélő médiumok véletlenül hibáztak rá a részletekre. De Findley a következő válasszal cáfolta ezt a teóriát: „Senkit nem ismertem a jelenlévők közül, és ők sem tudhattak rólam semmit, így esélyük sem nyílt kideríteni az igazságot.”"Jó dolog tudni, hogy léteznek szellemek"

"Jó dolog tudni, hogy léteznek szellemek, mert akkor tudjuk, hogy folytatódik az élet"

A Reggeli műsorában Csonka András és Erdélyi Mónika vendége volt Kovács Magyar András, akitől a szellemekről informálódhattunk:
http://www.szellemvilag.hu/kovacs-magyar-andras/a-szellemek-jeleket-adnak4 féle szellem is kísérthet az otthonodban

Te melyiktől tartasz jobban?
Nem csupán ódon kastélyokban, hanem akár az otthonodban is lehetnek szellemek.

1.Intelligens szellem
2. Ott maradó feszültség
3 .Poltergeist-jelenség
4. Démoni jelenlét

Forrás és a részletek: http://www.femina.hu/ezo/4_fele_szellem

Hajdanában sokat jártam temetőkben, de sohasem tapasztaltam olyasmiket, amik szellemekre utaltak volna. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy olyan helyeket kedvelnek, ahol élet, s élők vannak.

Ugyanis számukra energiakonzervek vagyunk! :)Rózsaszín öltönyös szellemet fotóztak le véletlenül

"A texasi nő, igazán kísérteties meglepetésben részesült, amikor felfedezte, hogy okostelefonjával készült fotói között van egy szellemet ábrázoló kép is.

Marcella Davis Clevelandből az unokaöccsét próbálta lefotózni az iskola előtt, amikor a srácnak már elege lett belőle és hátat fordítva megkérte a nőt, hogy hagyja abba. Később Marcella Davis lánya nézte át a telefonon levő fotókat, amikor felhívta anyja figyelmét arra, hogy az egyik képen furcsa jelenség látható világos rózsaszín hetvenes évekbeli öltönyben."

Megdöbbentő képek: http://global-mystery.blogspot.hu/2013/04/rozsaszin-oltonyos-szellemet-f...A halott nagyi bukkant fel a fotón

Valószínűleg mind megijednénk, ha az egyik fotónkon felbukkanna egy elhunyt szerettünk elmosódott alakja, ám akkor igazán megrémülnénk, ha olyan állapotban látnánk viszont a rokonunkat, mit ahogy Gina Mihai. A román nő halálra rémült, amikor a minap kapcsolatba lépett vele az elhunyt nagyija.

Az eset akkor történt, amikor a 34 éves nő egy fotót készített önmagáról, majd megnézte, hogy a mobiltelefonnal készített felvétel, milyen lett. Mihai ekkor vette észre a mögötte álló szellemet, ami úgy nézett ki, mint a nagymamája, annyi különbséggel, hogy a kísértetet lelőtték, és egy kígyót tettek a nyakába.

Az ijesztő történetet az teszi még hátborzongatóbbá, hogy Mihai néhány nappal a fotó elkészítése előtt, elment egy jósnőhöz, aki elmondta, hogy a nő nagymamája kapcsolatba akar lépni vele, mert a túlvilágon nagyon keményen megbüntették.

Nem meglepő módon, Mihai annyira megrémült, hogy most nem igazán tud aludni, mert fél, hogy a nagymamája szelleme még mindig a közelében van, és tőle várja, hogy valahogy segítsen neki.

(Forrás: neon.hu)

Kép: http://hir.ma/wp-content/uploads/2014/07/Gina-Mihai-e1404728960223.jpg

Miért lőnének le egy kísértetet, akinek nincs fizikai teste? Fura nekem ez a sztori!Egy halottlátót kérdeztek, mi igaz a szellem-filmekből

Csodás álmok jönnek (1998)

Kedves, szórakoztató film, néhány igazán bölcs gondolattal, de a valósághoz nem sok köze van. A történet szerint az egyik főszereplő öngyilkosságot követ el, mert képtelen feldolgozni imádott gyermekei halálát, ezért a pokolba kerül.

Nos, a valóságban a halált követően mindenki arra a rezgésszintre hangolódik be, ahol energetikailag áll, tehát ilyen formában a pokol – a félelem, a fájdalom, a szégyen, a düh, a frusztráció szintje – sajnos valóság, noha üstben főni senki nem fog.

Ugyanakkor az öngyilkosság nem jelenti automatikusan azt, hogy valaki az alsóbb dimenziókban reked, úgyhogy a film alapja egy meglehetősen naiv – sőt, dogmatikus – elképzelésre épül.

Gothika (2003)

A film végtelenül butuska, hiszen a démoni megszállás hollywoodizált változatát nagyvonalúan összemossa az elhunyt emberek szellemének látogatásával. Míg az előbbi a sötét oldal asztala, az utóbbi egyszerűen halott embertestvéreinkről szól, akik a halál beállta után nem tudják, mi történik velük, és itt maradnak velünk, nem kelnek át a fénybe. Ennek az oka sokszor a büntetéstől való félelem (a vallások szívesen keltenek bűntudatot), máskor pedig az, hogy végtelenül ragaszkodnak a szeretteikhez és/vagy a vagyonukhoz, ezért köztünk maradnak, test nélkül. A filmben az ok nem más, minthogy a szellemnek elintézetlen ügyei vannak… de ettől még nem lesz belőle démon, ahogyan az élő emberekből sem.

Bill és Ted haláli túrája (1991)

Ú, ez aztán egy rémesen idegesítő film, ami még a gyenge vígjáték kategóriában is a béka feneke alatt marad. A szellemi látásmódja pedig külön gáz: nem, nincs kaszás, aki elragad, a halál beállta egy jóval kevésbé látványos, békés folyamat, noha tény, hogy a megélését nagymértékben befolyásolja személyes hitrendszerünk.
Pontosabb kép, de…

A hatodik érzék (1999)

A Bruce Willis főszereplésével készült film meglepően hiteles, rengeteg olyan jelenség van, amivel a munkánk során mi is találkozunk. Például több olyan földhöz ragadt, átkelésre képtelen szellem van, aki nem is tudja, hogy már nem él, hiszen egész életében materialista volt, ezért nem fogja fel, hogyan létezhetne test nélkül. Persze, sok a Hollywoodi látvány-elem itt is: például nem rejtőznek az ágyunk alatt sápadt szellemek, akik hánynak, mint a lakodalmas kutya, és a levegő sem fagy meg körülöttük. De a libabőr és a borzongás például igaz.

Ghost (1990)

Amikor az életed végén kileheled a lelkedet, egy fénynyaláb jelzi az utat a fényhazába. De megvan a lehetőséged arra, hogy ne kelj át: ahogyan azt Patrick Swayze is tette, hiszen elintézetlen ügye volt, meg akarta tudni, ki ölte meg. A legtöbb ember egy kis ideig – a temetéséig mindenképp – marad, hogy lezárja az aktuális életét. A fény negyven napon át látható, s neked elengedő energiád van ahhoz, hogy átkelj. Ezt követően azonban lemerülnek az elemeid, és segítségre lesz szükséged ahhoz, hogy hazatérj a fényhazába. Ami persze őrült hülyeség volt a filmben, az az, amikor a fickó beleugrott Whoopi Goldberg bőrébe: ilyen a valóságban nincs, noha az átkelésre képtelen szellem gyakran tapad meg élő ember aurájában, hogy energiához jusson.

Másvilág (2001)

Egészen hiteles film arról, hogy az elhunyt, de átkelésre képtelen szellem gyakran nem is tudja, mi történik vele, hiszen egy erős mentális képe van arról, hogy él, és testének az ura, márpedig fizikai agy híján teljes egészében a mentális képei határozzák meg az érzékelését. Sokan hiszik, hogy aki elhunyt, az máris a birtokába kerül a „teljes valóságnak”, az „univerzum titkainak”, de ez természetesen nem így van, hiszen a szellemünk pallérozása mindig munka, függetlenül attól, hogy van-e épp testünk hozzám vagy sem. Nicole Kidman bigott és dogmatikus volt éltében és holtában is, de miután átkelt a fénybe, kapott esélyt a fejlődésre ő is. Az persze orbitális marhaság, hogy a szellemek fényérzékenyek, de a filmet sötétebbé tette a sok elhúzott függöny, az fix.

Folytatás és videók:
http://www.men.hu/a-halottlatot-kerdeztuk-mi-igaz-a-hollywoodi-szellem-f...A múmia keze

Louis Hamon gróf híres lélekgyógyász és okkultista volt. Hálás páciensei sokszor egzotikus ajándékokkal lepték meg. De a legkülönösebb ajándék sok fejtörést okozott a grófnak.
1890-ben, Luxorban tett látogatása során, kigyógyított a maláriából egy híres sejket, aki ragaszkodott hozzá, hogy Hamon elfogadjon egy különös és hátborzongató ajándékot. Ami egy régen eltemetett egyiptomi hercegnő mumifikált jobb keze volt.

A gróf feleségében már az elejétől kezdve visszatetszést keltett a száraz, összement végtag. De amikor meghallotta a hozzá fűződő történetet, ellenszenve viszolygássá és rémületté falyult. Az egyiptomi Ehnaton fáraó - Tutanhamon eretnek apósa - uralkodásának utolsó évében összeveszett leányával, emiatt szörnyű bosszút állt. A papjaival megerőszakoltatta, majd megölette lányát. Majd levágatta jobb kezét, így nem kerülhetett emiatt a paradicsomba, mivel temetésekor hiányzott az egyik kézfeje.
Hamon a hercegnő kezét az egyik üres széfjébe záratta. Később felesége társaságában felnyitotta a széfet, mindketten ijedten hőköltek vissza. Ugyanis a lány keze puhának látszott és friss szövetek kezdtek kialakulni rajta( nem tudom mennyire igaz??? ).

Hamon felesége hisztérikusan követelte, hogy semmisítsék meg a kezet , bár a gróf soha nem félt az ismeretlen jelenségekről most beleegyezett a felesége kérésébe. Viszont ragaszkodott, hogy a kéz méltó temetést kapjon. Halottak napján ez meg is történt. A kandallóba téve, hozzá olvasott egy részletet az Egyiptomi Halottak Könyvéből, majd amikor becsukta hatalmas mennydörgés rázta meg a házat, az épület nagy sötétségbe borult, az ajtót meg kicsapta szél. A gróf és felesége a földre estek. Pár perccel később amikor felpillantottak egy női alakot láttak. Hamon leírása szerint "a nő a régi egyiptomiak királyi öltözékét viselte, magas fejdíszén a fáraók kígyója csillogott".

A nő egyik keze csonkban végződött. A jelenés a tűz fölé hajolt majd hirtelen eltűnt pont úgy ahogyan megjelent, a kezet soha többet nem látták.

Forrás: http://www.hotdog.hu/teenytitkok/ezoterica/szellemAz autóversenyző szelleme

"Vincent Herman volt az első halálos áldozata a régi Brooklands versenypályájának Weybridge mellett (Surray). A helyi lakosok elmondása szerint az autóversenyző úttörőjének szelleme időnként meglátogatja azt az útszakaszt, ahol autója 1907 szeptemberében felborult."Van itt valaki, vagy valami? - kérdezem olyankor az angyalomtól

Velem már számtalanszor megesett, hogy a telefonom a sötétben világítani kezdett, a nyomtató az éjszaka közepén megbolondult és dolgozni akart, meg olyasmi is, hogy fura hangokat hallottam.

- Van itt valaki, vagy valami? - kérdezem olyankor az angyalomtól - van rá okom, hogy féljek?
- Aludj nyugodtam, itt vagyok! - szinte mindig ezt a választ adja, én pedig belesimulok a karjaiba.

Egyszer viszont jelezte, hogy jól hallom, nem vagyunk egyedül a szobában.
Felugrottam, s felkapcsoltam a villanyt.

Tudjátok mi volt az? A macskám. :)
Beszökött valahogyan, s leheveredett a szoba egyik sarkában.GYERMEKEK SZELLEMEI

Gárdonyi Géza is említést tesz egy ilyen gyermek kísértetről „A vízen járó lélek”című novellájában. Az egyik faluban egy kislány fulladt megáradt patakban, s azóta tavaszi és őszi áradások idején a szelleme rendszeresen visszatér, mielőtt a patak kilépne medréből. Soha nem szól ugyan az emberekhez, de aki a patakon átívelő híd felé közelít, azt igyekszik elijeszteni a rozoga tákolmánytól, amelyet bármely pillanatban elsodorhat az áradat.

Hasonló élményben lehet részük az egyik texasi kisvárosban a könnyelmű autósoknak is. Itt 1948-ban egy iskolabusz hajtott egy tehervonat elé, és nyolc gyermek lelte a halálát. Azóta a vasúti átjáróban többször megismétlődött egy furcsa jelenség. Az átjáró elé érkező járművek ugyan is szinte maguktól gurulnak át a síneken, ha nem közeledik a vonat. A lassító autók hirtelen felgyorsulnak, hogy minél hamarább átérjenek a túloldalra- legalábbis így mondják a helyiek. Kísérleteket is végeztek, melyek során a leállított motorral, de kiengedett kézifékkel várakozó járművek gurultak át hirtelen a síneken minden látható külső beavatkozás nélkül. Ráadásul ezekben az esetekben többen is látni vélték az út mentén néhány kislány elmosódott sziluettjét?

A leghíresebb eset mégis Londonban történt 1815-ben, a neves államférfi, Castleragh báró otthonába. A politikus egy nyugodtnak induló estén kandallója előtt pihent, amikor a tűz furcsa táncot kezdett járni, és egy gyermek alakja formálódott belőle. A sugárzó, lángoló kisfiú kilépett a kandallóból és közeledni kezdett a megdermedt férfiú felé. Minden egyes lépésnél nagyobb lett, és a gyermek képéből fokozatosan egy rettenetes, halott sápadt óriás bontakozott ki, akinek a szeme fölött szörnyű seb vérzett, a tekintetében pedig düh és kétségbeesés izzott. Nem bántotta azonban a bárót, nem is szólt hozzá, és mielőtt elérte volna, hátrálni kezdett vissza a kandallóba, ismét gyermekké vált, majd eltűnt a lángok közt.

Az eset után elterjedt az a vélemény, hogy a gyermekek kísértetei akkor mutatják meg magukat az élőknek, ha valakinek a halálát akarják előre jelezni. A báróra azonban nem illett ez a megállapítás, hiszen a történtek után hét évvel hunyt csak el?

Forrás: Hihetetlen magazinFélelmetes szellemvideó!

2012. november 1. napjának korai óráiban rögzítették ezeket a félelmetes történéseket a biztonsági kamarák:

http://www.youtube.com/watch?v=IWV2PlojU0Q#t=226Ez egyik ismerősömmel is megesett, csak ő nem verte nagy dobra

A bélmez-i arcok:

Az egyik legkülönösebb kísértethistóriát Spanyolországban jegyezték fel 1971-ben. Egy bélmez-i kis házban furcsa arcok jelentek meg.

Maria Pereira falusi háziasszony egy női arcot vett észre konyhai tűzhely kövén. Megpróbálta lesúrolni, de mintha magában az anyagban lett volna. Ezután újabb cementréteget rakatott a kőre, de az arc továbbra is látszott. Később a konyha padlóján is megjelentek az arcok,amelyek arckifejezése néha változott.

Szerencsére Dr. Hans Bender német professzor és parapszichológus már értesült az esetről, és úgy döntött, hogy spanyol kollégájával, Dr. German de Argumosával utánajár a dolognak. Hogy megvizsgálják az arcokat, műanyag tálcát rögzítettek a padlóra. Néhány hétig ott hagyták, és miután összegyűlt alatta a lecsapódott pára, levették a tálcát, de az arcok továbbra is ott voltak.

Argumosa prof. Szemtanúja volt egy arc kialakulásának 1974. április 9-én. Le is fényképezte azt, de később eltűnt.

További vizsgálatok során kiderítették, hogy nincs szó hamisításról, mesterséges színezettségről. A kémiai vizsgálat eredményét közölték a Schweizerisches Bulletin für Parapsychologie című folyóiratban.

A helyi lakosok közül néhányan felásták az asszony konyháját, és régi csontokra bukkantak. A szóbeszéd szerint a házat egy ősi temetőre építették, ahol azokat a keresztény mártírokat temették el, akiket a XI. században a mórok öltek meg.

Forrás:jelensegek.hupont.huA láthatatlan világ létezése számomra egyértelmű!

Éppen úgy létezik, mint a látható világ.

Viszont az én láthatatlan társam: nem szellem!Szellemet láttak a német kupadöntőn!

Nehéz bármit is hozzáfűzni a látottakhoz, és persze meg van biztos a tudományos magyarázat a látványra, ám valóban kísértetiesen fest az a bizonyos áttetsző alakzat, a Bayern – Dortmund kupadöntő felvételén.

http://www.fociclub.hu/2014/05/video-szellemet-lattak-a-nemet-kupadonton/Szellemet látott egy biztonsági kamera Chilében

A felvételen az látszik, amint egy szürke árny sétálgat a bevásárlóközpontban. Bár nincs emberi formája, a chilei média már tudni véli, hogy egy kisfiú szelleme jár az áruházban:

http://www.delmagyar.hu/kulfold_hirek/video_-_szellemet_latott_egy_bizto...Amikor leszáll a fehér sötétség…

A titokzatos köd

"Németország egyes vidékein szinte már néphagyomány a ködtől való rettegés. A babonás, a természetfeletti erők létezését elfogadó emberek számára a fehér sötétségnek is nevezett jelenség nem csupán egy érdekes és hétköznapi meteorológiai sajátosság, hanem a valódi horror tárháza.

Egyes népek szerint a fehér sötétség egy olyan félelmetes, túlvilági megjelenési forma, melyben szörnyűséges energiák bujkálnak, amelyek olykor lecsapnak áldozataikra. A ködtől való elementáris rettegés valóban szinte néphagyomány, például annak a Boden-tónak a partvidékén, ahol a földrajzi és meteorológiai adottságok révén egyáltalán nem ritka a ködös időjárás, amikor szinte áthatolhatatlannak ható, mindent eltakaró, tejfelszerű takaró lepi be a vidéket.

A legrégibb feljegyzések szerint ekkor tűntek el a leggyakrabban emberek, akiket soha többet nem láttak viszont sem élve, sem pedig halva. A ködben lakozó szellemek, démonok, túlvilági lények legendája egyre tovább dagadt és a mai napig tartja magát. "

A szellemek történetei: http://www.ghoststory.eoldal.hu/cikkek/kisertettortenetek/a-titokzatos-k...Lehet belém szerelmes egy szellem?

"Már régóta nálam "lakik" , gyakran találom a Valentin napi plüssállataimat a földön,és a párom fényképét a kukában találtam ami igen ijesztő és meglepő mert én biztos nem dobtam ki. Meg egyszer este mikor felébredtem éreztem hogy valaki néz rám felkapcsoltam a villanyt és halálra rémültem egy árny suhant át rajtam azt hittem ott halok meg... De nem mindig ilyen erőszakos van amikor kifejezetten barátságos pl: omlettet csinál reggelire meg ilyenek..."

Itt kérdezte valaki: http://www.gyakorikerdesek.hu/egyeb-kerdesek__egyeb-kerdesek__1062152-le...

Szegény komolytalan válaszokat kapott, pedig tény, hogy a szellemek éreznek, érző lények!Kettétört a fejfa

Előrezuhant a fejfa és kettétört. Állítólag a nagy szél okozta. Elvált a ragasztása. Különös.
Gondolkodtam, hogy jelnek vegyem-e vagy csak a véletlen művének?Szellemes :)

Bizonyíték a szellemek létezésére – eredeti fotó!

Vannak, akik hisznek benne, vannak pedig akik tagadják a kísértetek létezését. Mi nem szeretnénk állást foglalni, de az biztos, hogy a következő kép gyökeresen változtathatja meg az emberek véleményét a túlvilággal és a szellemekkel kapcsolatban. Nézni kell egy darabig, mire te is észreveszed. Szerintünk semmiféle utómunkát nem hajtottak végre a képen. Te is látod?

Humoros fotó: http://2perc.net/bizonyitek-a-szellemek-letezesere-eredeti-foto/

Naiv készítők! Ők semmit sem tudnak még a szellemvilágról.Tényleg léteznek szellemek?

"Sziasztok!
Van egy 2 és fél éves keresztlányom.
Mostanra már elég összefüggően megtanult beszélni.
A múlt héten a konyhában ültem apámmal és a kislány anyukájával, és beszélgettünk, mikor a kislány oda szól nekünk: "Ott van néni!" és közben mutat a mennyezetre.
Aztán, mikor a szobában voltam vele, azt mondja: "Csukd be ajtót, jön néni!"...
És ezt egyre sűrűbben csinálja.
Mit láthat a plafonon?
Nem nagyon hittem/hiszek a szellemekben de ez már kicsit nekem is furcsa."

A kérdés forrása: http://www.gyakorikerdesek.hu/ezoteria__termeszetfeletti-lenyek__5509356...

Válasz:

Kedves Kérdező!

Hogy mit láthatott a kislányod, amit ő így fogalmazott meg, az nem tudom, és találgatni sem akarnék.

Annyit viszont tudok Neked mondani, hogy sokkal gyakoribb jelenség, hogy a kisgyerekek - a saját elmondásuk szerint - olyan dolgokat látnak, érzékelnek, amiket mi, felnőttek nem, mint azt a legtöbben gondolnák.

Én - részben a munkám miatt - elég sok kisgyerekes anyukát ismerek, és miután hosszabb idő után a bizalmukba fogadnak, időnként igencsak meglepő dolgokat mondanak el a gyerekeik - mondjuk azt a tárgyilagosság kedvéért, hogy vélt vagy valós - élményeivel, általuk látott lényekkel és jelenségekkel kapcsolatban.

Nyilván mindenki olyan magyarázatot talál ezekre a tapasztalatokra, ami neki hihető és elfogadható, és harmóniában van a saját világképével, hitrendszerével és meggyőződésével, de azt is megfigyeltem, hogy a szülők jellemzően tartanak tőle, hogy ha erről őszintén beszélnének a családon kívül, annak valamilyen hátrányos következménye lenne a gyerekre nézve - pl. sokan tartanak tőle, hogy "furabogárnak" bélyegeznék a gyereküket, azt gondolnák, hogy valami nincsen rendben vele, vagy esetleg gyerekpszichológushoz akarná őket küldeni az óvónő, ha tudna ezekről.

Pár éve beszélgettem erről egy terapeutával, aki azt mondta, hogy ilyen esetekben azt szokta tanácsolni a szülőknek, hogy viselkedjenek teljesen természetesen, hallgassák meg, amit a gyerek magától elmond, de lehetőleg se ne faggassák őket további kérdésekkel, se azt ne mondják nekik, hogy "de hát nincs is ott semmi".

A saját unokaöcsémnek két éves kora körül volt egy olyan időszaka, amikor hetente többször "látott" egy bácsit a kanapén ülni. Úgy beszélt róla, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, és időnként megkérdezte a sógornőmet, hogy "Anya ugye nem baj, hogy nem adom neki oda az autómat / markolómat stb.?"

Velem többször előfordult, hogy egy másfél év körüli kislányra vigyáztam napközben, és amíg mellettem ült az etetőszékben, egyik pillanatról a másikra elkezdett úgy viselkedni, mint aki lát valakit mellettem, és azt láttam a szemein, hogy egy hozzám közeli pontra fókuszál a levegőbe. Úgy billentette oldalra a fejét, és úgy vigyorgott, mint aki valami vicceset lát, és úgy mozgott a feje, mintha lassan követne valamit a tekintetével, amit érdekesnek lát, és mosolygott hozzá. (Forrás: uo).Szellemvilág

"Az, hogy egy lélek mikor lép át a következő dimenzióban, függ attól, milyen körülmények között hal meg.
Nem véletlenül tartja úgy a fáma, hogy ha valaki hirtelen halállal hal meg, az sokáig kötődik a földi világhoz, hiszen nem tudott felkészülni a távozásra, nem tudta lerendezni a dolgait, mert aki beteg, az gondol arra, hogy mi van, ha meghal, és a környezete is lassan hozzászokik ahhoz, hogy el fog menni.

Ha hirtelen elvágnak valamit, zavart helyzet áll elő, amiben az eltávozott és az itt maradt is úgy érzi, hogy még él az elhunyt. Ha megnyitunk kapukat, akár mi is átmehetünk és átvesszük az eltávozott rezgéseit, és olyankor semmit sem csinálunk, csak tengünk-lengünk a semmiben, mint egy várakozási kapuban, vagy a másik fél jön át, és itt szenved szegény, mert hiába böködi akár meg az itt maradtat, az nem látja, észre sem veszi. A legjobb az, ha valamilyen kompromisszumot kötve elengedjük. Hányszor mondják azt, hogy visszasírják az elhunytat?! Aki addig nem is tud elmenni. És ez mindenkinek rossz. Az itt maradók szomorúsága ugyanis bűntudatot kelt az elmenőnek, aki emiatt képtelen továbblépni. Nincs más megoldás, mivel a megtörténtet nem lehet meg nem történtté tenni, el kell tudni fogadni.

Az nem lehet, hogy az elhunytnak van szüksége a kapcsolatra, a földi létre?

Akkor, ha nem tudott elrendezni valamit, és ezért az itt maradottakat megpróbálja rávezetni, hogy például vigyázzanak a gyerekeire, vagy egy behajtandó tartozásra próbálja felhívni a figyelmet, hogy a családja ne érezzen hátrányt. Kapcsolatot jeleken keresztül létesítenek velünk, de hogy ők ezt miként csinálják, az az ő titkuk. Nemrég mesélte egy rendkívül racionális gondolkodású hölgy, hogy a férje halálának első évfordulóján ugyanolyan cigarettafüstöt érzett, mint amit a férfi szívott.

Figyeljünk az ilyen jelekre haláleset után? Hogy érkezik-e üzenet?

Sőt kell is. Az üzenetek jöhetnek érzés formájában, és addig nem száll le rólam az az elhunyt, amíg át nem adja azt az üzenetet. Az orrom előtt lesz mindig a szituáció, hogy vegyem észre.

De létezik más forma is: a sírnál találok egy szív alakú követ, vagy a temetőbe menet a közös dalunk szólal meg a rádióban, vagy leesik egy könyv, amiben az ő írása van. Én például azt tapasztalom, hogy születésnapon a szeretteknek olyan dolgai kerülnek a kezembe, amiket nem keresek, de a legszebb ajándék, amit tőlük kaptam valaha.

A halál után meddig jöhetnek ezek a jelek?

Ahogy telnek az évek, elhalványodnak, hiszen jeleket is addig lehet küldeni, amíg közel vannak a földi szférához. Ahogy múlik az idő, ők kifinomulnak, és a mi rezgéseink már durvák ahhoz, hogy megérezzük. Ők mennek tovább, és ez a helyes, mert leszületnek újra. "Az alkohol spirituális hatása

Hogy jön ez ide? Könnyen!

"Az alkohol hatására valószínűbb a megszállottság:
Amikor az ember kedveli az alkoholos italokat, a szellemek, vagy az elhunyt ősök, akiknek hasonló hajlamuk volt egykor, ezt kihasználva könnyebben megszállhatják és befolyásolhatják az egyént.
Amikor a szellem egyszer megszállja az embert, majd tovább fokozza az ember alkohol iránti vágyát. Így a szellem könnyen átveszi az egyén fölött az irányítást és az egyén függőségét kihasználva, hódolhat az élvezetnek – ugyanis a szellem az egyénen keresztül fogyasztja – szubtilisen – az alkoholt."

Nézzétek meg ezt a rajzot! Mrs. Yoya Vallee rajzolta, aki magasan fejlett -a szubtilis dimenziót látó- hatodik érzékkel rendelkezik.

http://www.spiritualresearchfoundation.org/hu/spiritual-research/spiritu...

**
Az én családomban is volt alkoholista, például a nagybátyám, aki a temető közelében lakott.
A végén már olyan volt, mintha nem is Ő lett volna!

Aztán volt egy olyan kedves ismerősöm is, aki szintén az ital rabjává vált. Utólag úgy gondolom, hogy tutira szellem volt rajta. Ezzel nem bántani akarom, mert halottról jót, (jól) vagy semmit, .... de mortuis nil, nisi bene ... :) és én egyébként is nagyon csíptem az öreget !A halott apa meglátogatta kislánya megmentőjét!

„Kenny Johnson seattle-i lakos megmentette egy 3 éves kislány életét, amikor kihúzta az égő autóroncsból, de az édesapján már nem tudott segíteni. Ugyan az apuka a kórházba szállítást követően
meghalt, később mégis meglátogatta Kenny-t.

Kenny Johnson nem mindennapi lélekjelenlétről adott tanúbizonyságot, amikor a baleset utáni másodpercekben bemászott a három méteres lángokkal égő roncsba, hogy megmentse a bennrekedt kislányt és édesapját.„Ugyan többen is a helyszínre siettek, de senki sem merte a lángok miatt megközelíteni a roncsot – mindenki mintha lefagyott volna” – emlékszik vissza Johnson. Amikor megközelítette a lángoló autót, átfutott az agyán hogy felrobbanhat miközben Ő is bent tartózkodik, de azzal nyugtatta magát, hogy ha így történik, akkor jó cselekedetéért cserébe biztosan egyenesen a mennybe jut.
Kenny Johnson a tűz ropogásán keresztül is tisztán hallotta a kislány sírását, és végül sikeresen kimentette a 3 éves Anna Kotowicz-et, aki egy törött kézzel és néhány horzsolással szerencsésen megúszta a balesetet.
Apukája, a 37 éves Andy Kotowicz épp a bölcsődéből vitte haza a gyereket amikor a szerencsétlenség történt. Az édesapa, aki egy lemezkiadó cégnél dolgozott, három nappal később a Harborview Medical Center kórházban meghalt.

A szemtanúk beszámolója szerint az autó majdnem másfél méteresre zsugorodott az ütközés során, az eleje teljesen összepréselődött, és a hátsó ülés a benne ülő kislánnyal együtt előrenyomódott.
Kenny az utasoldalon levő ajtót kiszakítva beugrott az autóba. Elmondta, hogy néhány másodpercig mindent lassított felvételben látott: nem hallott hangokat, és nem érzett szagokat sem. Kioldotta a kislány biztonsági övét, majd a vállára vetve biztonságba helyezte egy, a közelben álló nőnek átadva.
A baleset után napok teltek el, és Johnson visszatért a rendes kerékvágásba, hétköznapi életéhez, négy nappal később reggel 6 órakor azonban egy rendkívüli élménynek volt részese:
„Feleségem mellettem feküdt az ágyban. Aludt. Minden olyan volt mint máskor” – mondta Johnson. „És akkor ott állt ez az ember az ágyam mellett. Azt mondta hogy segítségre van szüksége néhány dologban. Mondtam, hogy rendben.”
„Bár életemben csak egyszer láttam, és akkor sem normális állapotban, tudom, hogy Ő volt (Andy Kotowicz).
Azt mondta, hogy egy üzenetet szeretne
Velem küldeni a feleségének és a lányának, de hogy mit azt az ügy magántermészetéből adódóan nem mondhatom el. Ugyanakkor arra is megkért, hogy a munkatársainak is mondjam el hogy ne legyenek mérgesek a sofőrre aki a tragédiát okozta. Ez volt számukra az üzenete.”
Johnson elmesélte, hogy később megkereste a lemezkiadó weboldalát, ahol egy emlékfotót talált Kotowicz-ről.

Felismerte benne az embert, aki az ágya mellett állt. Ezután felkereste a céget, ahol találkozott Andy munkatársaival és átadta számukra az elhunyt üzenetét.”Eltűnt

Egyszer velem történt egy különös eset! Nem állítom, hogy szellemkategóriába tartozik , de magyarázatot azóta sem találtam rá!

Egy meleg nyári napon egy étteremben ebédeltünk. Négyen ültünk az asztal körül. Rajtunk kívül minden asztal szabad volt, sehol egy teremtett lélek.

A hajam a meleg miatt fel volt tűzve egy nagyméretű csattal. Egyszer gondoltam egyet és kivettem belőle.
Megebédeltünk annak rendje-módja szerint. Miután letettem az evőeszközeimet, gondoltam, hogy ismét összefogom a hajam, mert kint erősen tűzött a nap.

Bekerestem mindenhol: táskámban, széken, asztal alatt, de nyoma veszett.
Mind a négyen felálltunk, kihúztuk a székeket, de a keresés úgysem vezetett eredményre.

Higgyétek el, ebéd közben egyikünk sem ment ki a mosdóba, ... a csat mégis eltűnt.
A pincérnek meghagytam, hogy másnap benézek, hátha mégis előkerül valahonnan.

Úgy is tettem.
- A takarítónk sem talált semmit, hölgyem! - mondta a pincér.Szellem a stúdióban