A szellemek(ről)

Minden kor embere azt tartja, hogy a szellem, bár a test kisugárzása csupán, mégis túléli a testi világot.

Oktalan dolog illúziót látni abban, amiben mindenki hisz, és elfogultság volna az általános meggyőződést tudatlanságnak és hiszékenységnek bélyegezni. A kritika nyomán éppen nem szűnik meg a hit, és közepes gondolkodásra vall, ha a meg nem értett dolgokat nem-létezőknek hisszük. A hullámok világában például érzékelésünk a semminél is kevesebb.

Ha a dolgokban nem hiszek, ha mindenben kételkedem, önmagamban akkor sem vesztem el hitem, mert magamban érzem a minden kételynek ellenszegülő sötéten hatalmas elemet, és bárhogy nevezzük is a tudat e lényeges magját: akár élő szellemnek mondjuk, akár kétkedő monásznak, létezésében nem kételkedhetünk, mert az élet itt nem tűr kételkedést. Megismeréséhez pedig a szeretet vezet el, mert ez a magunkból való kilépésnek és a másba való átömlésnek szenvedélye.

Az én gyakran vágyik eldobni magától a test terheit és hevesen áhítja a megszabadító változást. A szerelem, mint annyi szenvedély, akkor óhajtja a halált, mikor a szenvedély célhoz ér. A laboratóriumban méricskélő tudákos azt mondaná ugyan, hogy ez a fáradt test gyengesége csupán. Pedig e lendület a szerelem mélyéből, a szerelem teljességének pillanatában ered, a test elernyedése előtt, s az erősek szívében. Mert erősek azok, akik magukénak mondják az igazi szenvedély ritka erejét.

Nem tudjuk, hogy a szellem és a test külön életet élnek-e, s a szellem kisugárzásának módja is ismeretlen.
De mindenesetre nehezebb hinni a lélek elpusztulásában, mint abban, hogy a test elomlik. A szerelem örökkévalónak hiszi magát. Hogy e szónak: örökkévalóság, van-e értelme, nem tudom. De az érzés bizonysága önmagában van, akár az életé. Milyen nyomorultul üres, mélység nélküli és sivár az a tudat, melyet nekünk szán a világ! A tudósok kinevethetik a szellemet, de bizonyítékaikon csak mi fogunk nevetni. De rászednek-e valóban, s ha igen, ki tesz bolonddá? A szellem örökkévalósága bizonyára látszat, de talán van az örök jelenvalóságnak is törvénye. A tiszta lélek számára minden jelenvaló. Az idő a testet öltött gondolat illúziója, a test földi mozgásának ábrája. Goethe is erre gondolt egy este, mikor Schiller szellemének sugallatára az örök életről elmélkedett. A szellemekkel is üzérkedés folyik, akár a testtel.

De nem is erről van szó. Bohócok és piszkoskezű szélhámosok sem tudják eloszlatni azt a hitet, hogy a síron túli fenséges titok más, mint a semmi.

Talán nem is olyan együgyű az az egyszerű lélek, amelyik asztalt táncoltat és apró kopogások útján érintkezik a szellemekkel. Sok ilyen lelket a remény éltet, többeket a nagylelkűség vezet. Nem félnek a haláltól. Nem egy egyszerű embert ismerek, aki az örök életnél jobban szereti a megsemmisülés gondolatát, s ha módjában lenne, tudná, mit válasszon. Az örökkévalóság, kivált a szellemé, megborzasztja az ilyen embert. Ha az élethez ragaszkodunk, akkor a testet és annak örömeit szeretjük, s csak az átmenetitől félünk, mely a véghez vezet, de nem a haláltól.

Forrás:http://www.unicafe.hu/korseta/a-szellemrol/

http://sidhe.blogol.hu/?tag_id=143

Kik azok a szellemek? Milyen típusaik vannak? Milyen szándékúak a mennyei kasztból származók és milyenek a krízis-szellemek? Hogyan használhatja képességeit egy médium? Miként jön létre kapcsolat az e világi ember és egy szellem között? A „hang a fejben” kitől származik? Hogyan kommunikálhatunk egy szellemmel? Mitől mások a spirituális ünnepek? A téma szinte kimeríthetetlen: médiumok, beavatottak, látók, szellemlények, spontán fantomok, és persze mi.

http://www.boldognapot.hu/cikkek/128/hogyan-szolnak-a-szellemek-a-tulvil...

Biztos sok dolgot hallottatok már a szellemekről, de kezdjük az alapoknál: kik és mik ők?

1. lecke : fontosabb tudnivalók

A szellemek azon a földön maradt lelkek, akik vmi bűnt követtek el életükben, és lelkük a földön maradt.azon, ill. azokon a napokon, amelyeken elkövették a bűnt, megpróbálhatják helyrehozni, s ha ez sikerül nekik, felkerülhetnek a mennybe.Az elkövetett hibákat az élő ember még életében jóvá teheti. A szellemek közt is vannak gonoszak és jók: a lélek ilyenkor teljesen(na jó, nem teljesen, de nagyon) megváltozik, és egyetlen célja van : jóvátenni az életében tett rosszat, vagy gonoszat cselekedni.Ezt úgy értem, hogy rendesen gondolkozik, meg minden, de azért bármit megtenne, hogy jóvátehesse hibáit, ill. ha gonosz szellemről beszélünk, ölhessen.Na jó, a gonosz szellemekkel nem nagyon lehet kommunikálni, de megérti ha mondassz neki valamit.Nagy részük jóvá akarja tenni. Sokszor jeleznek nekünk, ilyenkor mi beszarunk, de ha tudjuk, hogy rokonunkkal jó volt a kapcsolatunk, nem kell félni.Próbáljuk megérteni, és (ha van) kérését teljesíteni.--(Ezt nem tudtam eddig tényleg)

Forrás:http://szellemtan.mindenkilapja.hu/html/22956516/render/szellemek-kik-es-mik-ok

http://www.youtube.com/watch?v=purTyKwAb7s
Ezt nézzétek meg!

http://www.youtube.com/watch?v=x6FfhjIWJo0

http://www.youtube.com/watch?v=0OhYOA8yWhQ

Szellemek vannak vagy nincsenek?
Szellemek léteznek vagy nem?

Szerintem igen, vannak, és léteznek!

Címkék:

HozzászólásokKedves

Orgami!

Az írást nem én írtam,ott van a forrás is!
Nézd meg!

Én csak írtam erről a támáról,vagyis keresgéltem a világ hálón..........
ennyi

Amugy nem is értem mire írod a hitet meg a kételyt---Csak azt nem értem, hogy jön a szellemek témájához...

a hit és a kétely? :-)
Magyarázd el, kérlek, Sünike!Harmi!

Oksa:)
No problem!