Harang, harangszó – tények, hiedelmek, babonák

Sokáig nem tudtam megfejteni annak a harangnak a nyelvét, amely a piactéri, karcsú templomtoronyból adta hírül a különböző üzeneteit. Kislányként csodálkozva tátottam a számat, amikor az udvaron vagy a konyhában tevékenykedő nagymamám - a harangszót meghallva - néhány pillanatra megállt, majd egy rövidke fülelés után kijelentette: „meghalt valaki, mert két harang szól”. Később pedig azzal is ki tudta egészítette az előzőeket, hogy nő, avagy férfi a szerencsétlen megboldogult.

- Igyekezz már, mert a harmadikot húzzák– noszogatta a készülődő nagyapámat vasárnap délelőttönként – és nem szeretnék miattad elkésni az istentiszteletről!

Nagyapám pedig kapkodta magát, feltette a fekete, karimás kalapját, és ünneplőruhában, szépen karonfogva - ahogy komoly házaspárokhoz illik - elindultak a harangszó irányába. Már értük is szólott a harang, hiszen meghaltak mindketten, de örökül hagyták nekem a harang sajátos jelrendszerének megfejtési tudományát.

Vaskos könyveket lehetne teleírni erről a témáról, amelyre természetesen nem vállalkozom, de néhány érdekességet csokorba kötöttem.

Tény, hogy a harang az egyik legrégibb tömegkommunikációs eszköz, hiszen a kongásával már évszázadok óta jelzi: a tűzvészt, az árvizet és az ellenség közeledtét.

„Pár nap múlva fél szendergésemből
Félrevert harang zúgása vert föl”.

Az emberek hittek abban is, hogy a harangszó elkergeti a pusztító vihart, a jégesőt és a mindent elmosó égszakadást, ezért szorgosan „a felhők elé harangoznak”, amikor meglátták az ég alján gyülekező koromfekete felhőket.

A MAGYAR TÖRTÉNELEM ÉS A HARANGOK

Számos olyan híres harang létezik, amiknek a története szorosan összefonódik nevezetes történelmi eseményekkel, de a felsorolásukra én most nem vállalkozom, hanem helyette az 1456-os nándorfehérvári győzelem emlékére megszólaló déli harangszóval kapcsolatban oszlatok el egy tévhitet. A legújabb kutatások szerint ugyanis: a déli harangozást elrendelő pápai bullát a valóságban több mint három héttel korábban, 1456. június 29-én hirdették ki, vagyis a diadalt megelőzően. Áh, egy legendával így kevesebb, de a fényes diadalunk még mindig tény!

A harangokat őseink nagy becsben tartották, s minden időben hazafias jelképként tisztelték. Országok megszállása idején a leigázottak harangjait, mint az ellenállás szimbólumait, a megszállók hadizsákmányként szinte azonnal elnémították.
A fentiekhez kapcsolódóan hoztam két szívbemarkoló dalt:

„Ne késsetek, harangok,
siessetek csatába,
Isten tornyából szálljatok
a szegény föld sarába!”

Kormorán - Harangok dala: https://www.youtube.com/watch?v=lYblxfA6uRg

„Három hegyen, három völgyben három virág nyílt,
Három harang szól azóta, vissza-visszahív,
Elvitték az elsőt messze, az otthon védelmére
A második útra indult, tengereken túl ébredt.

Harmadikra szállt az átok, nem ment el falujából
Új határt húzott az élet, csak énekelt hazáról”

Kormorán - Három harang: https://www.youtube.com/watch?v=Ka5g9PoBC6s

Mi, magyarok egyébként annyira tiszteltük hajdanában a harangszót, hogy amikor meghallottuk keresztet vetettünk, és amíg szólt, nem beszéltünk. Ez a tisztelet mára már erősen megkopott, de a temetéseken még mindig némán, a fájdalomtól összeroskadva hallgatjuk a szavát.

„Búsan kondult meg a harang a templom tornyában
Most indult el egy valaki utolsó útjára,
Ismerősök, jó barátok elkísérik csendben,
Küszködik a könnyeivel, aki sírni nem mer.”

https://www.youtube.com/watch?v=8JLaehinMLw

A VILÁG HARANGJAIRÓL

Európában a szűk derekú, gömbölyű tetejű, széles szájú, tulipán formájú harangok terjedtek el, Kelet-Ázsiában általában félgömb vagy hordó alakúak, a kínai harangok pedig lótuszra hasonlítanak.

Az öblös harang a női, a hosszúkás harangnyelv pedig a férfi nemet szimbolizálja, együttesen a nő és a férfi közötti harmóniát testesítik meg. A harang feltehetően üressége miatt is lett reprezentánsa a női princípiumnak.

A római katolikus egyházban a harangok a Paradicsomot és Isten hangját jelképezik. Harangszó szólítja az embereket: imára, a szertartásokra, körmenetek, temetések kezdetére. Számlálja az órák múlását, de szól akkor is, ha előkelő személy érkezik, ha tűzvész vagy árvíz fenyeget. A római katolikus egyház régebbi kiközösítés szertartásán a harangszó jelezte a teljes nyilvánosságot.

Szakrális tárgyként közvetít ég és föld között, hirdetője Isten kinyilatkozásainak.

A Koránban a harangszó az isteni hatalom visszhangja.

A buddhistáknál és keresztényeknél a harangokat a liturgikus használat előtt megszentelik. Kelet-Ázsiában halkuló hangjának spirituális jelentése van.

Kelet- és Dél-Ázsia vallásaiban a harangszó megtisztító erejében hisznek. A kínaiak a harang kongatása révén érintkeznek a szellemekkel, az orosz ortodox egyház hívei pedig azt mondják, a harangszó közvetlenül Istent szólítja meg.

RÉGI NÉPI HIEDELMEINK

A harangszóról feltételezték, hogy elűzi a gonoszt. Amulettként viselve, bíztak abban, hogy megszabadít a démonoktól, a boszorkányoktól és hatástalanítja az átkokat. Házakra, istállókra rontás elhárítás céljából harangot festettek, rajzoltak.

Érdekes, hogy a viharkergetés mellett hittek az esőhozó, esőcsináló varázserejében is.

Sokan gondolták úgy, hogy amikor a harangok megkondulnak, akkor egy új angyal szárnyakat kap a mennyországban.

Az Ormánságban harangozás közben tilos volt a trágyadombhoz menni, vagy favágótuskón ülni, mert úgy tartották, hogy akkor a démonok elcsábítják az illetőt.

**
Kisebb településeken a harang jellegzetes hangja szinte beleivódik az ott élők lelkébe, olyannyira, hogy más, idegen harangok hangjával össze soha, senki sem téveszti, ezért a közösséghez tartozásnak még mindig az egyik legjellegzetesebb szimbóluma, függetlenül a vallásosságtól.

--------------------

Forrás: Hiedelmek, hagyományok, babonák - A világ minden tájáról, összeállította: Rábai Attila - Rosta Erzsébet

HozzászólásokKassák Lajos: Harangszó

Feltámadott, mondják a népek és
Megsüvegelik,
Nevét a názáretinek, ki az ács fia volt
s megenyhült már a szél is s a rügyek
kisarjadtak.
Kétezer éve látják Őt a vének és a gyerekek
Amint hosszú, fehér ingecskéjében lépeget
S alszik a tengerre szállt halászok bárkájában.

Én is emlékszem rá, mint az egykori
Játszótársra
S ti is útszéli csavargók és mesteremberek
Akik hű követői vagytok valamennyien
A nincstelenségben, az útban és az igazságban

Igen, igen, az Ő árnya is visszhangja vagyunk
mi
s bár nem ízlelgetjük a húsvéti bárány húsát
mindennapi kenyerünkben s vizünkben
dicsérjük,
hogy vérünkből való s meghalt értünk
a kereszten.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Obuda_reformed...

 

:)

Pokolgép - Éjféli harang: https://www.youtube.com/watch?v=acrIpV871Q8

"Mikor az Ördög templomba ment,
Síri csend lett odabent.
A pap szájából kihullt a beszéd,
Mindenki tördelte a kezét.
Leült az Ördög az orgonához,
A sánta kántor menekült.
A zsoltár metálba váltott,
Nem a vég volt ez, csak a kezdet!"

Jaj, ilyen istenkáromló nóták is léteznek!? :) No, én tutira nem hallgatom meg, :) hanem gyorsan lefekszem és imádkozok! :)

Szép álmokat!Három pici darab a harangkötélből :)

Mint minden ünnephez, az adventhez is kapcsolódtak kereszténység előtti varázslatok, főként a szerelmi varázslásokat kell megemlíteni. Egy példa: ha egy eladó sorban levő leány hajnalban, a mise előtt három pici darabot letépett a harangkötélből, s azt hajfonó pántlikájában viselte, farsang idején számíthatott arra, hogy bekötik a fejét.

Kérdés: Vajon milyen gyakran kellett új harangkötelet venni? :)

forrás: világháló"Neked ajánlott" - mondta a youtube :)

Frank Steijns sokoldalú tehetség, de legszebben talán a harangokat szólaltatja meg.
https://www.youtube.com/watch?v=BQzEvZEIqsAPetőfi is hitt a kísértetekben

Bizonyíték:

TIZENKETTŐT ÜTÖTT AZ ÓRA...

Tizenkettőt ütött az óra,
Fölébredék a harangszóra,
És ím sötét szobámban egy
Fehér alak
Föl- és lemegy...
Te vagy, te vagy, kit annyit vártalak,
Te vagy, boldogságom fájának
Idő előtt lehullt gyümölcse!
Jer, karjaim kitárva állnak,
S kész ajkam, hogy csókját ajkadra hintse,
Jer, elröpűlt kedves galambom!...
De szólt a lyányka halk, fájdalmas hangon:
"Megállj, megállj! előbb megkeresem
Elvesztett életem;
Lásd, élet nélkül ott a sírban
Fekünni olyan szomorú dolog:
Ott oly sötét és oly hideg van...
Én újra élni akarok;
Megkeresem
Elvesztett életem.
Nincs nálad?
Add vissza, kérlek, hogyha megtaláltad." -
Oh nincs az nálam,
Meg nem találtam,
Meg nem találtam drága életed!
De hogyha az enyém kell: íme vedd!...
S átadni akarám
Tulajdon éltem,
De már a látomány
Eltűnt az éjben.

Pest, 1845. január-február : http://mek.oszk.hu/01000/01006/html/vs184502.htmSzép harangok

Nótár Mary - Szép harangok: https://www.youtube.com/watch?v=d4T6JK5YKuY
(Ismerkedem más kultúrájú zenékkel is)Reggeli harangszó Trianon emlékére

Június 4. az év 155. (szökőévben 156.) napja. Látszólag egy sima nyári nap, mégis gyászkeretes a magyar történelemben, hiszen a trianoni békeszerződést: 1920. június 4-én írták alá.

Hol volt a magyarok Istene, illetve védőangyala? Hm, szeretném tudni!
Kormorán - Három harang: https://www.youtube.com/watch?v=JC-TGvH5kkshttp://www.doctorsdiet.org So

http://www.doctorsdiet.org So many people go on a diet and have no idea how the diet is supposed to work or how it will effect them. Truth be told, you should know how your diet is supposed to work simply in order to understand what you can expect from it. This article will attempt to help you understand this aspect of weight loss and dieting.
http://www.diettalk.org A side effect of living in a world where access to information is unlimited, there are many trendy and "fad "diets, purporting weight loss, reduced cholesterol, and healthier bodies. Here we talk about how the Ornish, DASH, Mediterranean, Mayo clinic and vegan diet are examined in relation to their benefits for improving cardiovascular health.
http://www.bewellfitness.org Health Related Physical Fitness (usually referred to as "Health Related Fitness") is a fitness term which is not well-understood, yet often mentioned and very widely used. It is not merely an approximate term for "healthy and fit." There is a specific reason for its meaning and intention.
http://www.alliancehealthandwellness.org As human beings, we can often times lead busy lives. As a consequence of which, we tend not to focus too much on our Health and wellness. We may during these times not take care of ourselves as well as perhaps we should. That is until we become ill and then due to the illness, we vow to improve our lifestyle.
http://www.healthfitrevolution.org Organic honey, known for its numerous health benefits, is an extremely versatile food product, so much so that this its usage extends beyond simple dietary purposes. Organic honey possesses properties that make it a complete food - as in it is hygroscopic, antioxidant, antibacterial and richly nutritional.
http://www.freedomclothes.org you love fashion then you definitely love standing out from the rest in elegance. Jewelry has a way of making outfits stylish, however plain they might have looked initially. The choice you make when it comes to jewelry and other accessories can determine your overall look.
http://www.coachyourstyle.org Are you ready to break out and find your very own fashion style? Everyone has his or her own unique fashion sense. Don't just blindly follow the trends set by someone else. Here are some tips for you to help you search for the fashion that speaks of who you are...
http://www.freestylefam.org Statement necklaces are still on trend, and have been for quite a while. It's a given that they're not disappearing into fashion history any time soon. This is a good thing, as the right statement necklace can boost any outfit from "meh" to "wow." A truly glamorous one, say, gem necklaces will transform what was originally a basic outfit into something truly special.
http://www.coloursoffashion.org You might think that the best places to get your fashion inspiration are from the well-spring of fashion design - from newly revealed fashion collections, from the catwalk, perhaps from the movie, TV and music stars who debut collections on the red carpets.
http://www.fashion4fashion.org The year 2016 is considered as the year for the fashion freaks. The lifestyle of every single person is highly influenced by the ever changing fashion trends. The world is becoming fashionable in every sense as people are adapting to new fashion trends.http://www.petadvantage.org A

http://www.petadvantage.org Aromatherapy has been around since before the pyramids, and is making a big comeback. People are now branching out and using them for their pets. This introduces us to what aromatherapy is, how to start, and safety precautions to take.
http://www.doc4pets.org Dogs are often kept in open areas but to prevent them from fleeing and keeping them safe from intruders and miscreants, they are often kept in steel cages. The cages vary in size depending on the size of the dog and sometimes even bigger to allow space for them to move.
http://www.myinteriordesignonline.org I will assume that you are searching for a tattoo design online, which is a good thing. Most people tend to find out that locating the quality artwork on the web can be very hard, though, because it is filled with so much generic artwork that your eyes start to bleed.
http://www.ballethome.org Some people just seem like they can't look on the bright side. How do you deal with those individuals that always want to bring you down?
http://www.worldcitizentraveler.org Have you always dreamed of traveling the world but thought it was out of reach because of budget restrictions? Or have you always wanted to travel and make money while doing so? Below we explore ways to travel on a budget and make money while seeing the world.
http://www.roadsyoutravel.org The function of corporate travel agencies and having a dedicated corporate travel agent is very significant especially for making travel arrangements whether domestically or overseas. Acting as your own travel agent will most probably lead you to a losing end. Utilizing the expertise of corporate travel agencies can save you money no matter what the destination is and seat accommodation you require.
http://www.mytravelspot.org Travel insurance is just one of things that are necessary when traveling abroad. Travel insurance can be a very practical solution to providing protection for unexpected emergencies while traveling. This type of insurance protects your investment and allows individuals to travel with peace of mind.
http://www.travelpodcasts.org If you are over 50, retired or nearing retirement, it is time to start dreaming and thinking about your travel and future holidays. Having a little more time on your hands, means that you can be your own travel agent and plan your holiday from start to finish - without the added costs of travel agency commissions.
http://www.grouptravelorganiser.org Getting travel insurance is something that is necessary for when people travel and this serves to provide you with protection from the time you leave for the trip to the time when you return to your origin.
http://www.travelmachine.org As a general rule, travel expenses are deductible as a business expense as long as the expense is considered by the IRS to be an ordinary and necessary business expense under (IRC section 162). But when you incur a travel expense outside the United States, that is when the rules begin to change.http://www.buyersdesire.org S

http://www.buyersdesire.org Shopping carts, since their advent in 1937 have proved to be buyers' delight. People say their first usage was in the supermarket Humpty Dumpty in Oklahoma City. With refinement in the manufacturing process and advent of newer technology improved versions of shopping carts flooded the markets.
http://www.shopmckenzietn.org Online clothes shopping is becoming very popular with people all over the world for so many different reasons. There are many different benefits to using the world wide web to shop for any item you need.
http://www.glassmanlaw.org As a prospective law student, it is important that you begin to think about what law school is and what you hope to gain from law school. Understanding these principles can help you decide whether to attend law school, which law school to attend...
http://www.forsheylaw.org The Universe is an orderly place, governed by a set of unbreakable Laws. To live a successful and fulfilling life, one must understand and live by these Laws.
http://www.sports-index.org For daily news on sports, different sports channels are providing the best to their regular viewers. Fox is based in Australia working as a cable and satellite sports news channel.
http://www.ninjasports.org Sports are very prevalent in many countries these days. Many countries are striving very hard to become Sports Nations. But what is a Sports Nation? What constitutes becoming a Sports Nation? What are some of the reasons why different countries are striving so hard to become one? In this article we will find out.
http://www.womenandsport.org Are you in to sports? Do need exercise equipment? Do you want to avoid injury when playing? If you are any of the above, then knowing the types of sports equipment will be necessary for you. Sports equipment is used for both sporting activities and even exercising.
http://www.gsmglobalsports.org Many gifts for men are designed as sports gifts, but can you say that all men's gifts are sports gifts? Many sports gifts are available for the sports fan, and this covers all sports, from the NFL to NASCAR. How do you know what to get for a sports fan, including those who support a team and those who attend nearly every sports game in a season?
http://www.realestateguide2success.org National Highways happen to be the lifelines of a nation. Connecting one far end of the country to another, these become the most important parts of its infrastructure. Besides the connectivity feature, national highways also act as the growth corridors for real estate.
http://www.petcheck.org Like humans, dogs enjoy food. But how do you know what is good for them? Creating a healthy diet for your dog is easy by following this one rule.

 

Hogyan kell harangot önteni

„Harangot csak egyféleképpen lehet önteni. Csak úgy, ahogy Borisz, dehogy Borisz – Boriszka teszi az Andrej Rubljovban.

A harangöntéshez nem akármilyen anyag kell. Az ilyen anyagért a világ végére is el kell menni, az ilyen anyagot rettentő türelemmel kell fölkutatni, s közben tilos arra gondolni, hogy az embert le is fejezhetik, ha nem készül el időben.

Mivelhogy a harangöntést nem szabad elsietni.

A harangöntésnek vannak kritikus pillanatai. Akik ilyenkor kételkednek és leállnak, azokkal nem szabad vitatkozni, azokat kényszeríteni kell, hogy folytassák a munkát. De a jó harangöntő szenved ettől a kényszerű erőszaktól.

Ha harangöntés közben az ember lángra lobban, akkor teljes nyugalommal, mellékesen és majdnem félvállról szóljon a mellette állónak, hogy oltsa el.

A harangöntést csak az vezetheti, aki ért hozzá, az sem baj, ha fiatalkorú.

Harangot komolyan kell önteni, hiszen nem közönséges használatra szolgál, hanem az lesz a dolga, hogy közös gyakorlatra szólítsa az embereket.

Harangot nem lehet önteni apáink tapasztalata nélkül, de az öröklött tudás nem elég hozzá.

Ha a harang megkondul, és mindenki ujjong, akkor az, aki öntötte, lehetőleg az emberek szemétől távol zokogjon, amiért nem tökéletes a hangja, mivelhogy nincs tökéletes harang.

Aki nincs megelégedve a haranggal, amit öntött, csak pillanatnyi elkeseredésében vádolhatja őseit, amiért nem adták át titkukat. Az átok úgysem segít.

Ehelyett jobb, ha útra kél, hogy még kiválóbb anyagot találjon hozzá, és tökéletes harangot öntsön.

Harangot akkor is ugyanúgy kell önteni, ha a megbízatás akkora – s olyannyira újfajta öntvény elkészítésére szól –, amelynek megalkotásához nem elég egy emberélet. Harangot tehát akkor is Borisz-módra: türelmes szenvedéllyel kell önteni, ha tudja az ember, hogy sohasem fogja meghallani a kondulását. Hiszen úgysem saját használatára önti.” (Ancsel Éva)

Szép éjszakát mindenkinek!Egy kis irodalom sem árt senkinek :)

A prózavers egyik lehetetlen meghatározása az, hogy verssora lapszéltől lapszélig ér. Bárki meggyőződhet róla, hogy Nagy László: Jönnek a harangok értem c. versének ideiglenesen áttördelt szövege értelmileg ugyanaz marad. Valószínűsíthetjük, hogy a költő nem a prózavers miatt írta lapszéltől lapszélig a verset, hanem a folyamatos harangozás érzékeltetésére, mert az áttördelt változatban a sorok végén lévő szünet megszakítja a harangozást; ez a szövegvers tökéletes példája:

„Harangok, harangok - ajkukhoz féreg nem érhet. Harangokat nem lehet megfertőzni. Agyvérzés foltjaival nem remegnek. Szívgörcs nem öli meg őket. Alvó csillagok s baglyok alatt szólnak a harangok, bongnak, rengve csikorognak tengelyükön.”

Nagy László: Jönnek a harangok értem

(Harangok, harangok - ajkukhoz féreg nem érhet.
Harangokat nem lehet megfertőzni.
Agyvérzés foltjaival nem remegnek.
Szívgörcs nem öli meg őket.
Alvó csillagok s baglyok alatt szólnak a harangok,
bongnak, rengve csikorognak tengelyükön.)

Írta: Németh Dezső (A LANT (1990) folyóirat és a 2004-ben megjelenő Kis Lant Irodalmi Folyóirat főszerkesztője)Egy érdekes sztori

"Közismert szólás, hogy nagycsütörtökön a harangok Rómába mennek. E hagyománynak költői, mondai hajtása is van.* Az 1674. év nagyszombat napján Rómában a Szent Péter-templomában a sekrestyés, amint a templom tornyába felment, ott nagy álmélkodására egy idegen öltözetű ifjat talált mély álomba merülve. Nagy nehezen fölébresztették. Maga köré bámult, alig tudta megérteni, mi történt vele, amíg végre latin nyelven elmondotta, ki ő és hogyan jött ide. Neve Kopeczky Mihály, Késmárkon diák volt, és nagy vágy támadt benne az örök várost és híres templomait látni. Minthogy azt hallotta, hogy húsvétkor a harangok Rómába repülnek, ő is elhatározta, hogy a haranggal együtt megteszi ezt az utat. Felmászott tehát a késmárki toronyba, ott az öreg harang belsejébe bújt és szíjjal odakötözte magát a harang nyelvéhez. Egyszerre csak nagy rázkódást érzett, mintha kirepült volna a toronyból, mire elvesztette eszméletét. Nem is nyerte vissza elébb, amíg a Szent Péter sekrestyése föl nem ébresztette."Még 7 vasárnap, de lélekben már készülhetünk

Benedek Elek: Pünkösdi harangok

Olyan szépen cseng a harang,
Mintha nem is harang volna,
hanem ezer harangvirág
Imádságos szava szólna.

Piros pünkösd vasárnapján
Piros rózsa nyíl a kertben,
Kis szívünkben tiszta öröm
Imádsága énekeljen.

Piros pünkösd vasárnapján
Szálljon reánk a szentlélek,
S térde hullva mondjunk hálát
A mindenség Istenének.

kép: http://noivilag.hu/sites/default/files/field/image/bordo_punkosdi_rozsa.jpgHARANGSZÓ (Túrmezei Erzsébet verse)

Napfényes dallamot zendítve meg
a szélbe’ halkan hóvirág remeg:
giling-galang, fehér harang.

Soká, soká szunnyadt a föld alatt,
életre hívták meleg sugarak –
és most harangoz, percre sem pihen,
húsvét zenéje zeng a kelyhiben.
Amint a szélben egyre imbolyog,
olyan mint fénylő, tiszta mosolyok.

Ha arra járnak sápadt emberek,
a szívükön valami átremeg,
valami vágy, egy mozdulásnyi még…
Egy pillanatra közelebb az ég…
Giling-galang, fehér harang.

Életre hívott kis harangomat,
Lelked szele zengesse hangomat!
Fénylő napom, megmentő életem,
Jézus, neved, kegyelmed hirdetem.
Szunnyadtam én is lenn a föld alatt.
Életre keltett tüzes sugarad.
Lelkem harangja véredtől fehér,
és most, ameddig zendülése ér,
rólad, rólad harangozok vele,
Téged zeng, hirdet minden mozdulás:
Húsvét, új élet, nagy megújulás!

Hóvirágok fehér zenéjiben
suhanjon át minden sötét szíven
valami halk vágy… leheletfinom,
Jézus felé, mely újjá lenni von.
S amint a tavasz üde zöldje nő,
legyen belőle akarat, erő,
elpihenés a Megváltó szívén.
Boldog, boldog, aki már ott pihen.
Giling-galang, fehér harang."...mint a hóvirágok fehér harangja"

HÚSVÉTI CSEND

Lelkem, dalolj a húsvét öröméről!
Csengjen a hangod, mint a hegyi csermely
fentről hozott kristályos-tiszta hangja,
mint a hóvirágok fehér harangja.
Legyen dalodban élet és erő…
fakadó rügyek, fesledő virágok:
a tavasz, mely meggyőzte a világot.
Legyen benne ragyogó diadallal
a hosszú éjszakát elűző hajnal!
Az a mosolygó, bíborfényű reggel,
melyben a sírban hasztalan keresték
gyászt illatozó, könnyes kenetekkel
a Názáreti Jézus drága testét,
mert élt, előttük feltámadva járt.
Visszhangozd szívük ujjongó szavát.
Húsvétról zengjen, zengjen hát az ének!
Lelkem, adj hangot húsvét örömének!

Figyelek… várok… Csend van, hosszú, tiszta,
mint mikor az ég harmatkönnyét issza
minden fűszál még… és hiába kérem:
ösvényein ott jár az élő Mester
feltámadottan, tündöklő-fehéren,
bűn és halál felett vett diadallal.
Ujjongó lelkem lépteire hallgat
és ezt a csendet hogy zavarná dallal?!

Túrmezei ErzsébetTavaszi harangok

virágcsilingelésével köszöntök mindenkit.
http://www.mindenamiasztrologia.hu/upload/news/4/b_kos-hava-a-termeszet-...
http://ametisztkozmetika.hu/wp-content/uploads/2014/03/tavasz21.jpg

Március 20 –át mutatnak a naptárak. Szép napot!Néha szeretnék nagyon gazdag lenni...

mert az ízlésem már megvan hozzá! :) Egy ilyen toronyórát szívesen elnézegetnék a kanapémról.
kép: http://www.stylemagazin.hu/static/medias/75466/900x5630/22-otletes-szoba...

Egyéb méregdrága, dizájnos ötletek: http://hirverzum.hu/hir/22-otletes-szoba-dizajn-651560A toronyórák már régóta érdekelnek engem...

ezért ide egy érdekes összeállítást fogok készíteni!.

„Az élőket hívom, a halottakat elsiratom, a villámokat megtöröm” -- Hrotkó Gézajlgg

trx for sale
gucci clutch purse
louis vuitton artsy mm
prada messenger bag
Ray Ban Outlet
Ugg Outlet sale 2016
cheap coach purses
Nike KD 7
Longchamp Bags Macy's
discount louis vuitton diaper bag sale
Prada Nylon Messenger Bag
uggs australia outlet
longchamp le pliage medium shoulder tote
louis vuitton diaper cheap
michael kors hamilton tote
burberry handbag sale
gucci purses
discount ugg boots for women
louis vuitton australia
Cheap Ugg Boots
burberry bags
coach tote bags outlet
cheap michael kors purses outlet
Lebron 13
Prada Outlet
Gucci on Sale from Factory
Burberry Outlet Online
Outlet Michael Kors Handbags
michael kors crossbody
MCM Backpack sale
louis vuitton shoes men
prada handbags sale
Chanel Factory Outlet
cheap louis vuitton purses
gucci bags outlet
Coach Outlet
michael kors tote
birkin bag hermes
louis vuitton speedy 25
burberry belts
burberry bags on sale
louis vuitton belt
Uggs On Sale
Coach Crossbody Sale
michael kors outlet
Authentic Louis Vuitton Eva Clutch
trx exercises
longchamp backpack purse
ugg bailey button boots
Louis Vuitton Monogram Canvas
michael kors outlet store
michael kors tote
MCM Bags at Macy's
gucci diaper bag on sale
mcm clutch bag
Hyperdunk 2016
louis vuitton purses
louis vuitton shoulder bag
Longchamp Tote Bag Outlet
authentic louis vuitton duffle bag
cheap louis vuitton belts
louis vuitton neverfull
coach purses on sale macy's
Prada Cross Body Nylon Bags
gucci messenger bag for women
Prada Totes
Coach Factory Outlet 85% Off
Louis Vuitton Tote Bags
michael kors handbags cheap
michael kors purses
coach hobo bag
louis vuitton wallet for women
Womens Ugg
michael kors outlet
prada handbags sale online
coach hobo bags outlet
mcm purses
Prada Factory Outlet Store
MCM Bags on sale
prada loafers women
Burberry Handbags On Sale
cheap louis vuitton speedy
coach purse outlet online 80% off
Coach Bags
mcm outlet sale
Gucci Luggage Outlet
Sunglasses for men
trx band workouts
MCM Bags at Macy's
chanel flap bag price
gucci messenger bag
michael kors bag
prada purses
Burberry Outlet
Coach Wallets on Sale Outlet
louis vuitton wallets for men
ray ban online
vintage chanel bags for sale
louis vuitton alma bag
chanel tote
Gucci Belt
Nike Hyperdunk Shoes
burberry bags on sale
Hermes Birkin Price 2015
vintage chanel bags
Gucci Crossbody Handbags
louis vuitton diaper bag
birkin bag hermes cost
prada purses and handbags
Louis Vuitton Monogram Tote
prada messenger bag in nylon
free ugg
michael kors store online
Cheap Real Gucci Belts for Men
louis vuitton artsy mm
Sunglasses outlet sale
cheap michael kors tote
louis vuitton watllets
mcm handbags
michael kors black handbags
mcm tote
Coach Purse Outlet Online 80% Off
louis vuitton neverfull mm
cheap michael kors clutch
Gucci Handbags Outlet
ugg slippers on sale
Chanel Bag Prices 2014
Nike Lebron Shoes
cheap gucci belts for men
sheepskin boots
louis vuitton handbags sale
louis vuitton artsy
Louis Vuitton Shoulder Bag Tote
ugg boots
prada tote bag
Gucci Backpack for Sale
longchamp bags
uggs australia boots
uggs australia
cheap louis vuitton wallet
burberry purses
michael kors black handbags
trx straps
louis vuitton mens wallets cheap
hermes purses
coach purse outlet
prada belts for men
Oakley Outlet
MCM Cheap Duffle Bags
Prada Clutches on Sale
coach diaper bags on sale
Cheap MCM backpack
gucci bags
coach diaper bags on sale
coach backpack
louis vuitton belt for men
louis vuitton travel bag
mcm tote bag
prada outlet online usa
michael kors factory outlet online
Cheap ugg boots
chanel bags prices fall winter 2015
Coach Factory Outlet Online
trx ab workouts
coach purses on sale
trx workouts
louis vuitotn speedy
Kate Spade Australia
michael kors bags
gucci backpack
Gucci Sunglasses for Women on Sale
Louis Vuitton Neverfull GM
true religion Canada
Chanel Flap Bag Price
michael kors purses outlet
true religion uk
ugg boots for sale
mcm handbags at bloomingdale's
gucci handbags outlet authentic
mcm duffle bag for sale
coach handbags sale outlet
prada belts
Prada Shopper Tote
gucci cross body bag messenger
louis vuitton purses on sale
longchamp le pliage large tote sale
ugg slippers for women
free ugg boots
longchamp bags macy's
coach sunglasses
Kate Spade Australia
burberry backpack
MCM Bags at Macy's
cheap louis vuitton tote
cheap louis vuitton speedy
cheap louis vuitton handbags
coach crossbody handbags
Prada Handbags Outlet
burberry bags on sale
burberry wallet
MCM Factory Outlet
burberry outlet canada
mcm bag
gucci luggage outlet
ugg bailey button
michael kors purses on sale
cheap coach purses from china
Ray Ban Outlet store
longchamp sale
MCM Outlet Online
gucci purses and handbags
cheap uggs clearence
chanel flap bag
kate spade uk
Coach Outlet Store Online
discount louis vuitton purses
louis vuitton shoes
Coach Outlet Diaper Bag
Chanel Tote Bag 2015
Burberry Backpack for Women
hermes birkin price list
MCM Handbags
mcm tote bag
michael kors clutch 2015
coach diaper bag
cheap gucci belts
coach bags on sale factory outlet
mcm bags
louis vuitton tote bag
prada-crossbody
michael kors handbags
cheap michael kors satchel
mcm purses handbags
Longchamp Factory Outlet Online
Ugg Outlet Online
burberry backpack for women
sheepskin boots for women
burberry purses outlet
ugg leather shoes
Michael Kors Purses
trx workout
discount michael kors satchel
Cheap Oakley Sunglasses
mcm backpack
michael kors crossbody handbag
cheap uggs
longchamp sale outlet
coach handbags sale
Mens Sunglasses
Burberry Handbags On Sale
coach bags on sale
gucci clutch
louis vuitton speedy 35
Hermes Belts for Cheap
prada crossbody bags on sale
gucci diaper bag
trx
Authentic Louis Vuitton Neverfull
Louis Vuitton Bags
Louis Vuitton Eva Clutch Bag
louis vuitton neverfull
louis vuitton speedy 30
Cheap Purses Michael Kors
michael kors black purse
prada tote bag black
coach diaper bags
burberry bags
nike australia
chanel bags outlet authentic
gucci luggage
trx straps
coach wallets
coach crossbody
Vintage Chanel Handbags
burberry bags on sale
michael kors factory outlet
sheepskin boots on sale
louis vuitton belt price
chanel tote bag
Michael Kors Outlet
prada clutch bag
louis vuitton purses
cheap louis vuitton shoes
cheap trx straps
longchamp tote
louis vuitton damier
Louis Vuitton Diaper Bags
louis vuitton monogram
louis vuitton alma
michael kors purse
Hermes Outlet
ugg leather short boot
louis vuitton wallet
louis vuitton artsy
michael kors tote
prada bags
gucci handbags outlet
Cheap Ray Ban
Chanel Clutch
michael kors purses outlet
coach sunglasses for women
louis vuitton belts for men
Ray Ban sunglasses
hermes purses prices
coach crossbody bags on sale
michael kors handbags
longchamp tote bag outlet
Coach Purses Outlet Online
burberry bags on sale online
Oakley Sunglasses Outlet
Authentic Louis Vuitton Neverfull bag
coach crossbody bags
MCM Factory Outlet
louis vuitotn speedy
ugg boots for women
uggs
Coach Outlet Store Online
michael kors satchel
louis vuitton duffle bag for men
free shoes
kate spade
michael kors hobo bag
chanel bags prices
mcm backpack price
louis vuitton eva clutch
Prada Clearance Sale
louis vuitotn speedy
Burberry Outlet Online
cheap basketball shoes
cheap ray ban sunglasses
cheap louis vuitton speedy
MCM Bags at Macy's
burberry wallets for women
louis vuitton belts
louis vuitton artsy handbag
Longchamp Backpacks Nylon
coach backpacks on sale
prada crossbody bags
Louis Vuitton Messenger Bag
MCM Bags
michael kors hamilton
michael kors purses
mcm bags at macy's
MCM Clutch Bag
louis vuitton
louis vuitton zippy wallet
Nike Lebron 12
coach tote bags
Prada Women's Loafers
hermes belt price
longchamp le pliage large tote
Louis Vuitton Damier Azur
louis vuitton handbags on sale
burberry belts for men
Coach Laptop Bag
Price of Hermes Purses
louis vuitton messenger bag
michael kors tote bag
Longchamp Medium Shoulder Tote
Kevin Durant Shoes
hermes birkin price
Louis Vuitton Outlet Online Store Authentic
michael kors tote bags
discount louis vuitton purses outlet
mcm backpack
cheap michael kors purses
prada clutch
ugg slippers
Burberry Wallets Women
Ugg Boots sale
uggs clearence
ugg leather boots
uggs clearence sale
michael kors clutch
michael kors black handbags
louis vuitton zippy
Nike Hyperdunk 2015
Coach Handbags Sale Outlet
coach messenger bag
michael kors crossbody bag
ugg bailey button triplet
mcm tote bag under 100
Burberry bags
ugg boots for men
prada tote
chanel bags outlet
louis vuitton tote
gucci sunglasses for women on sale
KD 8 shoes
louis vuitton travel bag replica
discount ugg boots
burberry bags on sale
mcm clutch
Louis Vuitton Damier Ebene bag
basketball shoes
louis vuitton messenger
michael kors handbags sale
mcm rucksack
michael kors purse outlet
coach wallets on sale outlet
longchamp backpack
gucci backpack for men
discount uggs
michael kors handbags on sale
discount michael kors bags
Coach Sunglasses Outlet
Ugg for women
Burberry Outlet Online
discount michael kors tote
gucci sunglasses for women
Burberry Handbags Factory Outlet
louis vuitton travel bag men
UGG Outlet
cheap michael kors handbags
louis vuitton artsy handbag
michael kors bags on sale
prada loafers
Fendi Belt
trx for sale
Longchamp Le Pliage Sale
gucci cross body bag
mcm duffle bag
hermes belt
burberry bags on sale online
Louis Vuitton Red Alma
michael kors on sale
longchamp le pliage medium
burberry handbag
nike basketball shoes
trx for sale
louis vuitton wallet cheap
prada outlet
MCM Backpack
mcm bags
Coach Purses Outlet Online
prada bags on sale
coach messenger bag for women
louis vuitton duffle bag
jlgg12.31HARANG SZÓL AZ ESTI SZÉLBEN

Egy dal, amit nem ismertem: https://www.youtube.com/watch?v=ASTXjlcyUZQ

"Harangszó az esti szélben,
Alkonypír a hegyeken,
Virág, amit félbetéptem
És egy régi szerelem.
Mennyi, mennyi fájó emlék
Gyötri most a szívemet".Amikor a harangok maguktól megszólaltak...

Egy szláv legenda szerint:
Jézus születésének estéjén éjfélkor a harangok maguktól megszólaltak a Földön.

„A Karácsonyi harangok az egyik legismertebb, legtöbbször feldolgozott karácsonyi dal, de vajon azt tudtátok-e róla, hogy eredetileg ukrán népdal?”

Tetszik ez a videókkal teletűzdelt írás:
http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/karacsonyi-harangok-10-modon/

Szép napot kívánok mindenkinek!Ez tetszik! Rézből készült...Hamarosan bekopog a Lélekpillangósokhoz

és viszek nekik mézeskalácsos jókívánságot.
http://1.bp.blogspot.com/-vEliZsyCreM/UotstvnVlFI/AAAAAAAAC7g/IbiMyL8x1_...Adventi harang - mézeskalács díszKosárfonók harangjaiHárs Ernő - Karácsonyi harangok

Van egy éj az évben, mikor
egy harang sem alszik,
a leglágyabb hangútól
a leghatalmasabbig.

Észak havas fenyői közt,
pálmalombú Délen
egy nyelvet zeng minden érc
a tornyok tetejében.

Megérti a cifra király
s az egyszerű pásztor,
mily üzenet száll felé
a téli éjszakából.

Harangszóba öltözött
a szeretet beszéde,
hallatára újjáragyog
a világ reménye.