A megbocsátás ábécéje

A cím hangzatos, mégsem pontos.

A célom egy olyan gondolati útmutatónak az összeállítsa volt, amely ábécés sorrendben tartalmazza azokat a fogalmakat, közismert szókapcsolatokat, melyek a megbocsátás kérdéskörének kulcselemei.

Mivel a „Megbocsátási kalauz” főcímet piszkosul nagyképűnek éreztem, még ötletcsírájában elfojtottam, hiszen „tanuló” vagyok magam is. Hogyan is kalauzolhatnék másokat egy olyan úton, melyen magam is gyakran megbotlok, elesek, megtorpanok, visszafordulok, araszolok, lassan haladok.

Egy „vak” nem vezethet világtalanokat, vagy olyanokat, akik már látják az út végét.

Azt mondják, az igazi, őszinte, szívből jövő, lélekszintű, feltétel nélküli megbocsátás, amelyről Jézus is beszélt, bár sokszor nehéz, azért mégsem annyira nehéz, mint például vízen járni. Megtanulható.
A „tanul” szó sem tévedés, hiszen hatalmas belső munka szükségeltetik ahhoz, hogy a saját egónk ellen meg tanuljunk csatát nyerni.

Nem a „bocsánat” szó kimondásával van gond, mert az aránylag könnyen megy, hanem azzal, hogy a múltunk harag vagy a fájdalom „tüskéje” a „bőrünk” alatt ragadt, s a hajdani rossz, bántó érzéseket néha előhívja.
Vagyis a "sebével" megfertőzi a jelenünket.
Elég csupán visszaemlékeznünk a sértő eseményre, és hipp- hopp megjelenik a hajdani rossz érzés.
Miért? Mert a múltat nem zártuk le. Az adósságot nem engedtük el. Úgy érezzük, a másik még tartozik nekünk, és fizetnie kell, amiért ellenünk vétkezett, ellenünk vétetett!

Megbocsátás iskolájában mindaddig diák marad mindenki, - korától, hivatásától, titulusától függetlenül, - amíg a Jézus pecsétjével ellátott diplomáját kézhez nem veszi. A pecsét persze jelképes, hiszen nem a vallásosságra utal, hanem arra a csodára, amelyre Isten fia tanított bennünket.

"Az igazi megbocsátás ugyanis arról szól, hogy az illetőt, aki vétett ellenünk, ugyanoda, pontosan ugyanabba a státuszba fogadjuk vissza, ahonnan vétke miatt kiesett."Ha ez nem így történik, akkor csak látszatszínjáték az egész megbocsátási ceremónia.

MEGBOCSÁTÁS A- ZS -ig:

A – ajándék

A megbocsátás egy olyan ajándék, melyet jó adni, jó kapni, mégis elsősorban önmagunknak szóló ajándék. Ahhoz, hogy a megbocsátás valódi csodáját átéljük, el kell engednünk a sérelmeinket és szívből kell megbocsátanunk a másiknak, illetve önmagunknak.
Az érzés, amit a megbocsátás pillanatában átélünk, felülmúlja mindenféle ajándékbontás örömét.
(Vallási körökben a megbocsátás Isten különleges ajándéka az emberiség számára).

B – belső béke

A belső béke megteremtéséhez feltétlenül szükséges a megbocsátás, amely a múlt sérelmeinek lezárását jelenti. Amikor egy ember szívemben béke van, jobbnak, szebbnek látja a körülötte levő világot is.

C - CS – csoda

A megbocsátás mindig csoda. Olyan csoda, amire csak az Isten képes. És ha egy ember igazán meg tud bocsátani az ellene vétkezőnek, az a legmélyebb értelmében sohasem a saját erejéből sikerül, hanem Isten nyilvánul meg rajta keresztül. Ez a felfogás vallásos szemléletű.

De ugyanúgy csoda azok számára is, akik nem Istenhívők, mert egy 180 fokos nézőpontváltás a haragból (sértettségből) a szeretetbe.

D – diadal

“Az önmagunk felett aratott győzelem a legnagyobb diadal”.

Az ember fölülemelkedik a történteken, elengedi a másik adósságát.
„A megbocsátás természetes módon következik be, amint megérted, hogy a sérelemnek nincs egyéb célja, mint fenntartani az egót. Ez a megértés felszabadító hatású. Jézus tanítása – „bocsáss meg ellenségeidnek” – alapvetően az emberi elmében működő egyik legfontosabb egós szerkezet lebontására vonatkozik."

E - erősek tulajdonsága

A gyenge nem tud megbocsátani, a megbocsátás az erősek tulajdonsága!

F – felszabadít

A megbocsátás, ha sikerül, felszabadít minket. Megpillanthatjuk általa a jelen pillanatainak varázsát, a múlt sérelmeinek béklyói nélkül.

G – GY – gyógyít

A megbocsátás gyógyít – a harag öl! A magunkban dédelgetett negatív érzések a saját lelki és testi egészségünket, lassan de biztosan rombolják le. Ezt Elmer Gates professzor kísérletei is kimutatták.
A megbocsátásban viszont hatalmas gyógyító erő rejlik.

H - Hit (remény, szeretet)
Hit a szeretetben, a szeretet erejében, ezért válhat a szebb jelen és a jövő reményévé.

I – „illat”
A megbocsátás az az illat, melyet az ibolya hint arra a cipősarokra, amely eltapossa őt. (Mark Twain)

J - Jóság íze
A jóság íze a megbocsátás.
“A jóság: a megértés előtt való megértés, a megértéstől függetlenített megbocsátás.” (Osvát Ernő)

K – kiengesztelődés

A kiengesztelődés tágabb fogalom, amely a megbocsátást is magában foglalja, sőt, feltételezi. A megbocsátás inkább a sértett félben lezajló folyamat, míg a kiengesztelődés mindkét fél közötti történést takarja.

L- (LY) – Lelkigyakorlat

A megbocsátás gyakorlata talán mind közül a legnehezebb gyakorlat, ám ha kellő jártasságra teszel szert a „léttudatossági” szintjén, akkor rájössz, hogy a neheztelés csupán egy öngerjesztő érzés és nem függ másoktól.
A múltunk csak az elménkben létezik!
Engedd el a neheztelést önmagad és mások iránt! Erősítsd meg magadban, hogy emberek vagyunk, akik nem tökéletesek. Ezt nagyon mélyen meg kell értened, és el kell fogadnod!

M – mérföldkő
A megbocsátás lelki fejlődésünk fontos mérföldköve, amely azt mutatja, hogy jó irányba haladunk!

N – naggyá tesz!

Lelki értelemben igazán naggyá csak a megbocsátás képessége tesz bennünket.

O- Ö - öröm költözik vele a szívünkbe

Ez nem jelenti a múlt feledését, azonban nem szabad a régi sérelmeket felemlegetni, mivel az ilyen viselkedés szűklátókörűségre vall. Természetesen az sem jó, ha magadban tartod dühödet, mert így megterhelheted lelkedet és megbetegítheted testedet Ha megbocsátasz másnak és önmagadnak is, megszabadulhatsz ezektől a veszélyektől, és öröm költözik a szívedbe.

P – példa
A megbocsátás erénye az igazi követendő példa.
S vajon hány példa szükséges ahhoz, hogy felismerjük a megbocsátás előfeltétele a tovább lépésünknek, a fejlődésünknek.

R – remény
A megbocsátás a szebb jelen és a jövő reménye, illetve az újrakezdésé vagy a továbblépésé.

S – sohasem tévedés
Aki a másik embert elítéli, az tévedhet, aki megbocsát neki, az sohasem téved.” (Heinrich Waggerl)


SZ – szabaddá tesz
Aki megbocsát, szabad lesz. Aki dédelgeti a múltat, az pedig rab marad, a múltjának foglya.

T- (Ty) - több egy puszta szónál
A megbocsátás több egy puszta szónál! Tudatos, szabad, akarati cselekvés.

U – utópisztikusnak tűnik, de nem utópia

A megbocsátás nem lehet utópia, hiszen már sokaknak sikerült, a múltban, a jelenben és természetesen a jövőben is sikerülni fog, hiszem megbocsátás nélkül senkinek sem volnának barátai, közeli ismerősei.

V - visszafogadás


Az igazi megbocsátás ugyanis arról szól, hogy az illetőt, aki vétett ellenünk, ugyanoda, pontosan ugyanabba a státuszba fogadjuk vissza, ahonnan vétke miatt kiesett. Ha nem a valóságban, akkor gondolatban.

Z- (ZS) – zálog
A megbocsátás több mindennek a záloga: a boldogságunknak, lelki békénknek, jelenünknek, jövőnknek és a fejlődésünknek.

**
Miért jó, ha a fenti gondolatokat ismered, illetve ismerjük?

Mert minden cselekvést, így a megbocsátást is megelőzi egy gondolati munka, egy lelki nagytakarítás, melynek eredményeképpen megszületik az elhatározás.

Hogyan kezdjünk hozzá? - Gyakorlati útmutató

1. Engedjük el a dühöt és a fájdalmat!

Figyeljünk a rossz érzéseket okozó pillanatainkra! Próbáljunk meg nem azonosulni azzal a gondolattal, amely a múltban történt, és amelyhez azonnal társul azaz kínzó érzelem, a fájdalom, amely a sérülésünket okozta!
Ezt hívja Echkart Tolle: fájdalomtestnek. Ilyen fájdalomteste szinte mindenkinek van, de ki lehet metszeni, mint egy tumort. Hogyan? Tudatosítani kell a „mintha most történne” érzésről, hogy csak egy kísértet, egy lidérc, amely azonnal eltűnik, szertefoszlik, ha „felkapcsoljuk” a „hahó, ez a jelen” lámpáját.

2. A megbocsátás számunkra fontosabb, mint a másik félnek!

Ez is nagyon fontos gondolat! Felkiáltójeles.
Ugyanis, amikor haragszunk valakire, akkor elsősorban a saját lelkünket mérgezzük. Rengeteg negatív energiát termelünk, amit szokás egy kővel megrakott hátizsákhoz hasonlítani.
Van értelme egy kővel megrakott úti csomaggal bandukolni, amely nyomja, feszíti a hátunkat, vállunkat? Nincs!
Én is tudom, te is tudod, mások is tudják, de letenni nem könnyű. Sokat gondolkodtam rajta, amíg rájöttem, hogy miért. Azért, mert szeretnénk annak a hátára áttenni, - néhány kővel még megnövelve a súlyát, - aki megbántott bennünket, hogy érezze át, min mentünk keresztül.
Amikor eljutunk odáig, hogy a hátizsákot már csak letenni kívánjuk, nyert ügyünk van.
A megbocsátás energiája kiegyenesíti a hátunkat, megkönnyíti lépéseinket.

3. Magunknak is meg kell bocsátanunk, nemcsak az elkövetőnek!

Néha ez még nehezebb, mint a másoknak való megbocsátás, de nem lehetetlen!
Senki sem üthet nagyobb sebet rajtunk, mint önmagunk. A belső hangunk néha nagyon kegyetlen, s a legszigorúbb kritikusunkként ostoroz bennünket. Muszáj, a hibáinkkal együtt elfogadnunk, feloldoznunk önmagunkat, hiszen senki sem tökéletes.

Ha valaki megbántott, bocsáss meg neki! Néha nem azért, mert megérdemli, hanem azért, mert Te megérdemled a nyugalmat!

-----------------------------
Forrás: számtalan olvasmányom alapján állítottam össze.

A felső képen: a megbocsátás pillanata
Az alsó képeken azok láthatók, akik még előtte állnak.

HozzászólásokA három legnehezebb dolog az életben: bízni, hinni, megbocsátani

S talán "nem megbocsátani nehéz, hanem elfelejteni és újra hinni."

(Rákos Sándor)Magam se óhajtok jó példával elől járni...

Olyan személyek, aki mélységesen megbántottak, megaláztak, a lelkembe gázoltak, még soha nem kértek tőlem bocsánatot, ezért magam se óhajtok jó példával elől járni, amikor a megbocsátásról van szó.

Szép álmokat kívánok mindenkinek!hxy

HXY4.27
pandora outlet
cheap nike shoes
cheap football shirts
polo ralph lauren
ecco outlet
christian louboutin shoes
instyler ionic styler
fred perry polo shirts
true religion jeans
longchamp
longchamp outlet
links of london
cartier watches for sale
michael kors outlet
cheap ray bans
cheap ray bans
michael kors handbags clearance
ecco shoes
ferragamo outlet
michael kors outlet
tory burch outlet
oakley sunglasses
nike free 5
oakley sunglasses wholesale
coach factory outlet
nike outlet
gucci borse
ralph lauren pas cher
michael kors handbags outlet
pandora charms sale clearance
nike free running
coach factory outlet
lebron james shoes
christian louboutin outlet
prada shoes
true religion jeans
kate spade
hermes outlet store
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
coach outlet online
oakley sunglasses wholesale
lebron shoes
ralph lauren outlet
coach outlet store online
ray ban sunglasses
ralph lauren polo
ferragamo shoes
rolex watches
vans shoes
kate spade uk
oakley sunglasses
cheap jordans
christian louboutin sale
cheap oakley sunglasses
mlb jerseys
ferragamo shoes
burberry outlet store
coach outlet online
louis vuitton outlet
chrome hearts
los angeles lakers
cheap oakley sunglasses
montblanc pens
nike mercurial
gucci outlet online
nike shoes uk
louis vuitton borse
coach outlet
coach outlet store online
louis vuitton
coach outlet store online
longchamp outlet online
coach factory outlet
coach outlet online
cartier watches for sale
hermes birkin
louis vuitton
coach outlet online
michael kors outlet
coach factory outlet
coach outlet clearance
oakley sunglasses
gucci outlet
nike air huarache
hermes belt
nike roshe run
hermes outlet
mulberry uk
fitflops uk
coach outlet store online
coach outlet
fred perry polo
christian louboutin uk
swarovski outlet
michael kors outlet
michael kors outlet online
reebok shoes
coach outlet
cheap ray ban sunglasses
fitflops sale clearance
nike trainers
nike outlet store
louis vuitton bags
fitflops
coach outlet
polo ralph lauren
nike trainers
hollister uk
chrome hearts outlet
beats by dr dre
gucci bags
christian louboutin
louis vuitton
tory burch outlet
longchamp outlet
polo ralph lauren
oakley sunglasses wholesale
cheap jordans for sale
coach factory outlet
adidas uk store
cheap oakley sunglasses
nhl jerseys
coach outlet
rolex outlet
oakley sunglasses
lebron james shoes
tods outlet online
christian louboutin shoes
beats by dre
christian louboutin outlet
fitflops sale
ray ban wayfarer
oakley sunglasses wholesale
polo ralph lauren
longchamp handbags
coach outlet
mulberry bags
ralph lauren uk
louis vuitton outlet online
marc jacobs sale
cartier outlet
mulberry handbags
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
omega outlet
ralph lauren polo
coach outlet
swarovski jewellery
michael kors outlet
cheap jordans
ray ban sunglasses outlet
nike huarache
puma shoes
true religion outlet
rolex watches
louis vuitton outlet store
longchamp handbags
mbt shoes outlet
coach outlet online
michael kors outlet
michael kors uk
coach outlet store online
michael kors
coach outlet store online
air max 90
louis vuitton
gucci outlet online
beats by dr dre
ralph lauren polo shirts
michael kors outlet
cheap ray ban sunglasses
louis vuitton
kobe bryants shoes
louis vuitton outlet
polo ralph lauren
pandora charms
michael kors factory outlet
christian louboutin outlet
links of london jewellery
tory burch outlet online
cheap jordans
polo shirts
iphone case uk
bottega veneta outlet
mont blanc pens
louis vuitton outlet
michael kors
asics
thomas sabo charms
oakley sunglasses wholesale
coach outlet online
burberry outlet
michael kors outlet
louis vuitton outlet
ferragamo shoes
coach outlet store online
cheap jordans
true religion jeans
michael kors outlet clearance
camisetas futbol baratas
foamposite shoes
hollister clothing
coach outlet clearance
nike trainers uk
michael kors outlet clearance
polo outlet online
fitflops shoes
hollister clothing
fitflops shoes
christian louboutin shoes
adidas wings shoes
christian louboutin outlet
coach outlet online
coach outlet online
mcm backpack
louis vuitton handbags
nfl jerseys wholesale
louis vuitton
vans outlet
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
ferragamo outlet
nike air max
ralph lauren
fitflops sale clearance
rolex orologi
oakley sunglasses wholesale
true religion uk
true religion outlet
coach outlet online
hermes bags
ralph lauren
michael kors outlet
fitflops sale clearance
louis vuitton outlet
roshe run
polo outlet
coach outlet
longchamp handbags
michael kors handbags
salomon outlet
nike shoes
burberry canada
coach factory outlet
ray ban sunglasses
nike roshe one
swarovski crystal
borse gucci
cartier watches
coach outlet
polo ralph lauren outlet
hollister shirts
cheap soccer jerseys
coach outlet
cheap oakley sunglasses
coach outlet clearance
ralph lauren outlet
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
gucci outlet
mulberry handbags
beats by dre
ed hardy tshirts
reebok outlet store
birkenstock shoes
jordan shoes
michael kors uk
coach outlet store online
cheap oakley sunglasses
rolex watches outlet
fitflops sale clearance
michael kors outlet
coach outlet online coach factory outlet
nba jerseys
nike air max 2015
polo outlet
polo ralph lauren
prada outlet
pandora outlet
cheap jerseys wholesale
true religion outlet
coach outlet online
polo outlet
nike roshe run
louis vuitton handbags
tory burch outlet online
oakley sunglasses
valentino shoes
coach outlet online
coach outlet canada
ray bans
michael kors outlet clearance
michael kors factory outlet
basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes
coach outlet
louis vuitton outlet online
ralph lauren polo
reebok shoes
polo outlet
fitflops
oakley sunglasses
christian louboutin shoes
louis vuitton handbags
true religion outlet uk
jordan 4
beats headphones
coach outlet store online
cheap nhl jerseys
michael kors handbags
coach outlet store online
oakley sunglasses sale
ferragamo shoes sale
ray ban sunglasses
cartier outlet
fitflops sale clearance
gucci outlet online
swarovski outlet
mulberry outlet
louis vuitton handbags
adidas trainers
futbol baratas
ralph lauren outlet
tory burch outlet
coach outlet online
marc jacobs outlet
louis vuitton outlet clearance
louis vuitton outlet online
ferragamo outlet
oakley sunglasses wholesale
cheap oakley sunglasses
tory burch outlet online
coach outlet online
true religion jeans
ralph lauren outlet
christian louboutin outlet
oakley sunglasses
coach outlet
michael kors outlet
cheap ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
rolex watches,rolex replica watches,replica rolex watches,replica watches
kate spade handbags
coach outlet store online
giuseppe zanotti shoes
oakley sunglasses wholesale
cheap oakley sunglasses
ralph lauren uk
michael kors uk
cheap nfl jerseys
mulberry handbags
fitflops sale clearance
michael kors handbags
michael kors handbags
fitflops
coach outlet
oakley sunglasses
louis vuitton
coach outlet store
michael kors outlet
nike store
kate spade outlet
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
michael kors canada
coach outlet clearance
mulberry handbags
ralph lauren outlet
michael kors handbags
pandora jewelry
longchamp handbags
nike roshe run
ray ban sunglasses
thomas sabo
oakley sunglasses wholesale
tods outlet
louis vuitton outlet
ferragamo outlet
swarovski crystal
soccer jerseys
ferragamo shoes
oakley sunglasses wholesale
fitflops sale clearance
hollister clothing
instyler
ray-ban sunglasses
tory burch outlet
prada sunglasses for women
michael kors outlet
polo ralph lauren
coach outlet store online
true religion jeans
nike outlet store
ralph lauren polo
swarovski jewelry
coach factory outlet
nba jerseys wholesale
coach factory outlet
polo outlet
true religion outlet
coach factory outlet
michael kors canada
christian louboutin online
louis vuitton outlet
lacoste pas cher
christian louboutin outlet
air max 90
cheap nba jerseys
coach outlet online coach factory outlet
true religion canada
mulberry sale
nike outlet online
hollister clothing
cheap oakley sunglasses
kobe 9 elite
michael kors wallets for women
cartier watches
air max 90
oakley sunglasses sale
fitflops uk
cartier watches for women
basketball shoes
oakley sunglasses
hollister clothing
cleveland cavaliers jersey
coach outlet online
polo shirts
coach outlet online
beats by dre
louis vuitton
oakley sunglasses wholesale
longchamp outlet
kobe shoes
coach outlet store online
christian louboutin
ray ban sunglasses
soccer jerseys
michael kors outlet
michael kors outlet
mlb jerseys
louis vuitton
oakley sunglasses
nike trainers
cheap jordans free shipping
coach outlet online
michael kors outlet
bottega veneta outlet online
cheap oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
polo outlet stores
ralph lauren shirts
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ysl outlet online
mcm outlet
michael kors outlet clearance
nfl jerseys
cheap replica watches
ray ban sunglasses uk
true religion jeans
hermes belts
oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
yeezy boost
true religion jeans
herve leger dresses
burberry outlet store
rolex watches
michael kors outlet online
rolex watches,rolex watches,swiss watches,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex
gucci outlet
hollister shirts
los angeles lakers jerseys
nike outlet store online
oakley sunglasses
christian louboutin uk
burberry outlet sale
adidas nmd runner
cheap ray ban sunglasses
salomon shoes
adidas uk
rolex watches
yeezy boost 350
nike air huarache
mizuno running shoes
air max uk
polo outlet
omega watches
polo ralph lauren
oakley sunglasses wholesale
adidas wings
coach outlet
louis vuitton outlet
michael kors outlet
louis vuitton online
ray ban sunglasses uk
ralph lauren
mac cosmetics sale
mac cosmetics
chrome hearts
ferragamo shoes
ralph lauren polo
michael kors outlet online
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
new balance shoes
mbt shoes
nike store uk
polo ralph lauren outlet
coach handbags
christian louboutin shoes
louis vuitton outlet
coach outlet store online
michael kors outlet
supra shoes sale
yeezy boost 350
louis vuitton outlet stores
michael kors outlet
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
adidas nmd runner
replica watches
hollister
true religion jeans outlet
louis vuitton outlet clearance
coach outlet online
michael kors handbags
coach outlet store online
coach handbags outlet
coach outlet store online
pandora jewellery
prada outlet online
mont blanc outlet
michael kors outlet clearance
ralph lauren outlet
ray bans
michael kors outlet
tory burch outlet
coach outlet store online
ray ban sunglasses
football shirts
cartier watches
louis vuitton outlet
pandora outlet
mulberry handbags sale
new balance outlet
polo ralph lauren
polo ralph lauren outlet
prada sunglasses
true religion jeans
kd shoes
kobe shoes
gucci outlet
gucci outlet
giuseppe zanotti outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
louis vuitton handbags
cheap jordan shoes
ray ban sunglasses
coach outlet
coach outlet clearance
air force 1 shoes
swarovski crystal
mulberry bags
oakley sunglasses wholesale
polo outlet
louis vuitton uk
cazal sunglasses
chrome hearts outlet
ray ban sunglasses
cheap nfl jerseys
michael kors outlet clearance
polo outlet store
nike uk store
louis vuitton pas cher
coach outlet
michael kors outlet online
nike blazer pas cher
cheap oakley sunglasses
pandora jewelry
jordan shoes
cheap ray bans
mulberry outlet
ralph lauren uk
louis vuitton outlet
true religion outlet
longchamp outlet
air jordan 4
ed hardy clothing
cartier watches
adidas outlet store
snapbacks wholesale
juicy couture tracksuit
ralph lauren outlet
adidas shoes
ralph lauren outlet stores
coach outlet
louis vuitton handbags
nike air max 90
cheap ray ban sunglasses
michael kors factory outlet
coach factory outlet
nike foamposite
ralph lauren outlet
nfl jersey wholesale
coach outlet
air max 2015
mont blanc pens
cheap oakley sunglasses
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
yeezy boost
ralph lauren polo
coach factory outlet online
louis vuitton outlet online
ray ban sunglasses
swarovski crystal
michael kors
rolex watches
converse shoes
louis vuitton handbags
air max uk
coach outlet store online
michael kors outlet online
kevin durant shoes
gucci outlet online
oakley sunglasses
lebron shoes
gucci handbags
rolex watches for sale
michael kors outlet online
cheap oakley sunglasses
juicy couture outlet
swarovski outlet
louis vuitton
longchamp
reebok trainers
longchamp handbags
mulberry handbags sale
louis vuitton outlet
ray ban sunglasses
kate spade handbags
coach outlet
rolex uk
nba jerseys
michael kors outlet store
nike shoes
ray ban sunglasses
tory burch outlet online
ralph lauren outlet
valentino outlet
nike shoes
rolex watches
true religion jeans
oakley sunglasses
cheap oakley sunglasses
tory burch outlet stores
nike air force 1
coach outlet
swarovski crystal
ray ban sunglasses wholesale
christian louboutin
prada handbags
beats headphones
louis vuitton
coach outlet online
coach outlet
cheap ray ban sunglasses
mizuno shoes
true religion outlet
ralph lauren uk
louis vuitton
longchamp handbags
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
cazal outlet
replica watches
tory burch shoes
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
louis vuitton
michael kors outlet clearance
michael kors outlet online
cheap nba jerseys
jordan shoes
coach outlet online
cheap oakley sunglasses
iphone case
nike trainers
dior sunglasses
michael kors uk
swarovski uk
kobe bryant shoes
cheap mlb jerseys
coach factory outlet
ferragamo outlet
michael kors bags
michael kors handbags
coach factory outlet
coach outlet store online
polo outlet stores
cleveland cavaliers jerseys
oakley sunglasses
louis vuitton outlet
air max 90
polo outlet
mulberry bags
cheap mlb jerseys
oakley sunglasses
cartier watches
coach outlet
nike air max
michael kors outlet online
coach outlet online
louis vuitton
puma outlet
sac louis vuitton pas cher
michael kors handbags
nike store uk
mulberry handbags
fitflops
louis vuitton
cheap oakley sunglasses
louis vuitton outlet stores
cheap nfl jersey
longchamp
cheap nfl jerseys
louis vuitton outlet stores
ray-ban sunglasses
rolex watches
tory burch outlet online store
nike blazer pas cher
rolex outlet
hermes birkin bag
herve leger outlet
coach outlet store online
coach factory outlet
coach outlet online
true religion jeans
oakley sunglasses wholesale
converse shoes sale
cheap jordans
cheap ray bans
michael kors outlet stores
ralph lauren outlet
gucci site ufficiale
christian louboutin shoes
louis vuitton outlet
ysl outlet
ray ban sunglasses
pandora outlet
nike shoes for women
fitflops outlet
coach outlet
cheap jordans
michael kors handbags sale
michael kors
longchamp handbags
michael kors handbags
supra shoes
michael kors outlet online
true religion sale
louis vuitton outlet
true religion jeans
polo ralph lauren
borse louis vuitton
coach outlet online
louis vuitton outlet
birkenstock sandals
hollister clothing store
michael kors outlet
michael kors handbags
coach outlet
michael kors
polo ralph lauren outlet
ray ban sunglasses
adidas outlet
michael kors outlet online
cheap oakley sunglasses
ferragamo outlet
cheap jordan shoes
polo ralph lauren
lacoste polo shirts
coach outlet
burberry outlet
michael kors wallets
true religion jeans
hollister clothing
true religion outlet
adidas nmd
christian louboutin outlet
coach outlet online
coach outlet online
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet stores
nike roshe
nike soccer shoes
louis vuitton
polo ralph lauren
longchamp outlet
rolex watches
beats headphones
coach outlet online coach factory outlet
cheap ray ban sunglasses
pandora jewelry
prada outlet
louis vuitton outlet stores
ray-ban sunglasses
coach outlet online
coach outlet
burberry outlet
jerseys wholesale
ferragamo shoes
adidas nmd
polo ralph lauren
mulberry outlet,mulberry handbags outlet
polo ralph lauren
ray-ban sunglasses
asics,asics israel,asics shoes,asics running shoes,asics israel,asics gel,asics running,asics gel nimbus,asics gel kayano
oakley sunglasses sale
michael kors handbags
polo pas cher
tory burch outlet online
coach outlet
michael kors outlet online
ray ban sunglasses
true religion jeans
coach outlet online
coach outlet online
louis vuitton uk
oakley sunglasses
air max 90
burberry outlet
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
swarovski jewelry
coach outlet clearance
ray ban sunglasses
coach outlet
fitflops
coach outlet store online
polo ralph lauren
coach factory outlet
christian louboutin sale
christian louboutin shoes
ray bans
ferragamo shoes
kobe 9
swarovski crystal
ralph lauren
air max 90
oakley sunglasses
cheap jordan shoes
michael kors handbags
gucci outlet store
true religion jeans sale
air max 90
true religion uk
ralph lauren uk
coach outlet online
cheap oakley sunglasses
ray ban sunglasses
kate spade uk
hollister sale
polo outlet
hermes outlet
lacoste shirts
oakley sunglasses wholesale
true religion jeans
mulberry handbags
swarovski jewelry
louis vuitton outlet
cheap snapbacks
louis vuitton
nike huarache
christian louboutin
soccer jerseys wholesale
coach outlet
nike outlet store
coach outlet online
oakley sunglasses
oakley sunglasses
tory burch outlet
oakley sunglasses sale
coach outlet online
michael kors outlet
michael kors outlet online
rolex watches for sale
prada sneakersIgazad van, András, ugyanis az emberek nem gépek...

és léteznek olyanok, akik hamarabb elkopnak, hamarabb elhasználódnak, hamarabb elfáradnak, ezért kőbe vésni egy dátumot, mármint a nyugdíjazás évét: embertelenség!

Minden ember maga érzi, hogy meddig bírja a hazáját becsülettel és erővel szolgálni, ezért lehetőséget kellene biztosítani mindenkinek arra, hogy a nyugdíjba vonulásának idejét maga határozza meg, és a ledolgozott éveinek arányában kapja a nyugdíját!

Kevesebb szolgálati év után: kevesebb nyugdíjat .... több szolgálati év után: magasabb nyugdíjat!
Ezt én ezt tök logikusnak és igazságosnak vélem, de valamiért másoknak ez mégsem logikus!A szelídség: fegyver

http://images.slideplayer.hu/9/2231998/slides/slide_11.jpg

Mit (kit) értett Jézus „szelíd” alatt?
A szelídség bibliai meghatározása: Az a szelíd, aki szüntelenül, folyamatosan egy nála hatalmasabb, és őt meghatározó „törvény” ellenőrzése alatt áll. Ez a felsőbb törvény = ISTEN

Ki a szelíd?
Az, aki tisztában van a maga valódi helyével, szerepével, fontosságával ebben a világban, mind az emberekkel, mind pedig az Istennel való viszonyában – és életét ennek a szerep és helyfelismerésnek a tiszteletben tartása mellett éli le...

Ezekkel a világhálón talált - igazán elgondolkodtató - gondolatokkal búcsúzom mára, hiszen holnap hétfő, munkanap és sok-sok feladat vár reám!

Szép álmokat!Tartsatok önvizsgálatot! :)

Egy secretesnek soha nem fájnak a nyaka körüli izmok, ugye!? :)

http://www.tudnodkell.info/data/news/teasers/2016/11/18/1532/9-fajdalomt...

Bevallom, hogy néha nekem nem ártana egy csontkovács!<3

Egyetlenegy weblapot sem tölt be (tölt le) a gépem, csak ezt! KÖSZÖNÖM!
Secret, szeretlek, de az erőm még kevés, ezért most lefekszem! <3Megbocsátani a megbocsáthatatlant

Merényi Zoltán adta közre a következő sorokat.

Egy megható történetet olvastam Corrie Ten Boom-ról, egy zsidó származású asszonyról, aki a második világháború idején koncentrációs táborban szenvedett. Elvesztette családját, ő pedig túlélte. Keresztény lett, és sok helyen bizonyságot tett hitéről. Egyszer Németországban szolgált, ahol a hallgatók között megpillantotta a régi tábor egyik tisztjét. Eszébe jutott a sok szenvedés, és szinte képtelen volt beszédét megtartani. Egyszer csak megállt, és elmondta, hogy itt van az az ember, aki sok fájdalmat okozott neki, de ő kész arra, hogy teljesen megbocsásson neki. A férfi felment a színpadra és összeölelkeztek. Ez isteni csoda, a megbocsátás csodája, veled is megtörténhet.A megbocsátást nem lehet gombnyomásra irányítani...

mint a kerti locsolót. Nagyon szép, amit a keresztyéni könyörületességről mondanak, de bizony a megbocsátó szónak, amikor nem őszintén gondolják, van valami mellékíze. --Daniel KeyesEgy bocsánatkérő levél :DKözismert. Sokszor idézett...

de nem árt újra és újra elolvasni: http://www.elmetukre.hu/wp-content/uploads/2014/02/bocsanatkeres.jpg
(Azok, akik engemet megbántottak: nem érezték fontosnak a kettőnk kapcsolatát, mert a bocsánatkérésük elmaradt)

Erre vágytam:
http://kep.cdn.index.hu/1/0/662/6627/66273/6627390_c5cbf084748a8570461b4...Bocsánatkérő vers

Éles Attila: Bocsánatot kérek

Haragos volt a reggel. A tél,
fagy fogával a bokám mardosta.
A kabátom ujján bebújt a metsző szél.
Hozzád indultam. Talpam alatt
fájdalmasan nyikorgott a fagyott hó.
A sarkon sült gesztenyét árult
egy idős nő. Mellette koldus kuporgott
kezét a parázshoz tartva. Vettem egy
zacskó gesztenyét, a koldus rám nézett
nem kért csak igézett. Odaadtam a gesztenyém
felét aztán tovább indultam feléd.
Gondolataim mint a hullámzó víz minek
tetején megcsillan a nap, de a hullámvölgyben
sötét marad. Nem kellett volna veszekednünk,
nem kellett volna elrohannom. Hagynom
kellett volna, hogy elmondd, hogy értsem
mi a gond. Én már megbocsátottam.
Az üres zacskót a zsebembe dugtam.
Lassan hozzád érek, azt hiszem bocsánatot kérek.Az ilyen szitukat én soha nem fogom megérteni!

(... és nem is akarom!)

A hír: Londonban meghalt egy 14 éves fiú, Milad, amikor focizás közben bandatagok támadták meg és késszúrásokkal megölték. Édesanyja, Fatemah Golmakani megbocsátott a gyilkosoknak, sőt eladta minden értékét, és alapítványt hozott létre, hogy segítsen a kallódó tinédzsereken, köztük fia gyilkosain is, ha kikerülnek a börtönből. Azt mondja, ez a szeretet jó útra térítheti a gyilkosokat, neki pedig a megbocsátás a legjobb gyógyír a bánatára.

http://www.nlcafe.hu/ezvan/20120528/megbocsatas-gyilkossag-anya/

Nézzétek meg, hogy mivé lett Európa is a nagy megbocsátásával!Atyám, bocsásd meg, de én nem tudnék ilyet tenni!

Ez a videó felkavaró és döbbenetes! https://www.youtube.com/watch?v=tdAc6t_9-_0"Megbocsátok neked!"

Dupla KáVé - Megbocsátok Neked: https://www.youtube.com/watch?v=jHzL6iuo7_o.

Hajtsd is le a fejed, Ádám lovag, mert nem vagy méltó arra, hogy az égre nézz!
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/b7/b1/e0/b7b1e065bb438b0b58ec0...„Vagy haragszik, vagy beteg, vagy talán nem is szeret”

Ó, de sokat dúdoltam 2010-ben ezt a nótát!

http://magyarnotaeloadokoldala.network.hu/video/abram_tibor_felveteleibo...

Ma is eltöprengtem azon, hogy egy másik emberrel nem szokás úgy viselkedni, mint ahogy Ádám viselkedett velem.

A megbocsátással, a felebaráti szeretettel kapcsolatos Igéket, Tanításokat ismerte/ ismeri, de nem érintőlegesen, felszínesen, hanem 100 százalékosan, mégsem tudta gyakorlatra átültetni.

Azért nem tudok, nem bírok efölött napirendre térni, mert Ő nem egy hétköznapi ember, hanem Isten katonája. A „sima” embernek már megbocsátottam, de Isten katonájának sokkal nehezebb.A mélységes csalódás

szinte megbénít. Nem haragot érzek, hanem egy olyan fokú kiábrándultságot - a romantikából és minden olyasmiből, ami egy nőt éltet – amit szavakba önteni már nem lehet.

Nőként már csak lézengek ezen a földön… tartógyökerek nélkül, keserűen és végtelenül szomorúan. Érdekel-e ez valakit? Nem hiszem… de nem is várom el…Üzenet

Vajon ki haragszik reám annyira, hogy a dühe néha olyan, mint a háborgó tenger? S miért nem hajlandó velem: őszintén, nyíltan és intelligens módon a sérelmeit megbeszélni? Nem szokásom elzárkózni a tényfeltáró kommunikációk elől, ezért felajánlom neki a párbeszéd lehetőségét.

Üzenet: "Mondd el, hogy mikor, hol és mivel bántottalak meg annyira, hogy képtelen vagy nekem megbocsájtani!? Állok elébe…"Egy bocsánatkérő "üzenet"

Ha haragszol, megkövetlek;
Békélj meg, szép angyalkám!
Csak azt mondtam, hogy szeretlek,
S e szóért haragszol rám?

(Csokonai Vitéz Mihály)

Ó, ez a mai nap fergeteges volt!Fáj a szívem gyógyítani nem lehet...

Nahát, ettől a videótól megborzongtam! Léteznek még ilyen magyar legények?

Fáj a szívem gyógyítani nem lehet
Majd meggyógyít a Jóisten, ha szeret
Majd meggyógyít a koporsó támasz fája
Mikor a föld suhogva omlik rája.

Amigod - Este van: https://www.youtube.com/watch?v=MLy8n7EPB6o
Félelmetes! Ez a pasi aztán nem viccelt.... Még szerencse, hogy nem miattam fájt a szíve!...

Lehet, hogy csak az érem egyik oldalát nézegetve tűnik úgy számomra, hogy néhányan tartoznak nekem: némi magyarázattal és egy-egy bocsánatkéréssel, mert a saját oldalamról szemlélve: valóban az adósaim.Mágus uram, talán neheztel rám valamiért!?

Mágus uram, talán neheztel rám valamiért, s azért nem árulja el a nevét!? Tegnap este azt kérdeztem az angyalkámtól: "Angyalka, én rossz vagyok!?" Magához ölelt és biztosított arról, hogy szerinte: nem!

Ez összefüggéstelennek tűnhet, de van benne logika! Mégpedig az, hogy az ölelő angyali energiák forrását mágus uramhoz kötöm."Ne menjen le a nap a Te haragoddal!"

Én ilyen kiscica vagyok, amikor Mágus Uram mérges: https://i.ytimg.com/vi/4D-gSyVv0kk/maxresdefault.jpg

Szép álmokat mindenkinek!A szerető szív

http://azeletigazsagai.net/wp-content/uploads/A-szeret%C5%91-sz%C3%ADv-m...

"A szerető szív mindent átél, mindent eltűr, mindent megbocsát, mindent elnéz - s nem tud ítéletet mondani. Gyenge az igazlátáshoz. Túlságosan benne van a másikban, összekeveredik vele, átöleli, még a tüskéivel együtt is. Bármilyen riasztó bajt, vétket, hibát lát a másikban - ha egyáltalán lát! -, azt mondja: "Jaj, szegénykém!" Együtt fáj vele. Ha a másik a pokolba tart, sajgó, szomorú szívvel, de megy vele". (Müller Péter)A megbocsátás ereje (1 percbe sűrítve)

https://www.youtube.com/watch?v=Hmzh-5zGK04

*

A mai napomnak is ez a vigasza: "Én el tudok számolni a saját lelkiismeretemmel, s ez a legfontosabb"....

Vajon kinek és mit bocsássak meg? És kitől kérjek én megbocsájtást, amikor már abban is kételkedek, hogy a tetteink számon vannak tartva valahol… Én el tudok számolni a saját lelkiismeretemmel, s ez a legfontosabb.

Friderika - Kinek mondjam el vétkeimet: https://www.youtube.com/watch?v=iEYt1kd1K1gBocsánatpirulák

Elgondolkodtatott ez a kép: http://4everstatic.com/kepek/674xX/egyeb/sorry,-bocsanat,-pirulak-142274...

Vajon kinek kell a pirulákat beszedni?
- Annak, aki nem tud bocsánatot kérni?
- Vagy annak, aki bocsánatkérésre vár?Talán egyszer ez is megtörténik... és velem