„Szulejmán” és ágyasai (Érdességek a kakasról)

Kislányként török szultánnak képzeltem a színes tollú kakast, aki olyan büszkén járkált a tyúk-háremhölgyei között, mint egy született császár. A piros turbános taréjával előkelőséget sugárzott, a színes tollkaftánjában pedig messzire virított a baromfiudvarban.

Járt-kelt a birodalmában – peckesen és öntudatosan - és kénye-kedve szerint csapott le egy-egy békésen kapirgáló tyúkra. A földre teperte, rámászott, aztán férfiasan tette a dolgát.

2017 a Kakas éve, de én az unalomig ismételt világhálós cikkek helyett egészen más nézőpontból mutatom be Őméltóságát!

Képzeljétek, az időmilliomos Oxfordi Egyetem kutatói mélyrehatóan vizsgálták, hogy melyik tyúkra gerjed rá leginkább a kakas, majd számos kísérlettel bebizonyították, hogy a tyúkok tarajának nagysága a döntő. Amikor kis sapkával letakarták a tojók taraját, a kakas véletlenszerűen választott párt magának a szexuális aktushoz, de a sapka nélküli tyúkok közül már öntudatosan.

Mindez bizonyítja, hogy tyúkháremben is vannak a „császárnak” kedvencei, akiket többször megpeteréz, leteper, és a magáévá tesz, vagyis a férfiúi kegyeit korántsem egyenlő mértékben osztogatja a háremhölgyei között.

Ha több kakas kerül egy baromfiudvarba, akkor a „császár” megküzd a trónbitorlókkal és a kialakult hierarchiát, minden alsóbb rangú kakasnak illik tiszteletben tartani. A tyúkokkal való párzás joga csakis a domináns kakasé, vagyis „Szulejmáné”, a többieknek meg pofa be, apelláta nincsen!

Jaj, a kedvenc háremhölgyek az intenzív és gyakori párzásoknak köszönhetően kissé agyonstrapáltak lesznek és kopaszodásra hajlamosak, de ez „Szulejmánt” egyáltalán nem érdekli.

Mivel a szultánhoz hasonlítottam, először a törökök, az iszlám hitűek véleményét adom közre a kakasról, és csak utána említem meg, hogy a világ más tájain miképpen vélekednek róla. A kakas, mint jelkép az archetipikus szimbólumok egyike, de igencsak különböző jelentésekkel társítva.

Az iszlám kultúrában nagy tisztelet övezi. A fehér kakas a Próféta madara. A kakasszó az angyalok jelenlétére figyelmezteti az igazhitűeket és imára hívja őket, azt kiáltozva: „Nincs más isten, csak Allah!”

A zsidó hagyományban a mátkapárt megjelenítő kakas és tyúk-ábrázolások a kakas megtermékenyítő szerepére utalnak, vagyis a szexuális együttlétekre. Régen a magyar lagzikban is gyakran tálaltak fel a menyasszonyoknak kakasherét, hogy az ifjú asszony minél hamarabb teherbe essen.

A továbbiakban a kakas szexualitásán túllépek, hiszen az élet sem csak szexből áll!

ÉRDEKESSÉGEK A KAKASRÓL

A kakas ősi Napszimbólum, hiszen a Nappal egy időben ébred és fekszik, a napkeltét pedig hangos kukorékolással adja tudtul.

- Számos vallásban a Napisten attribútuma, a fény, hajnal, idő, éberség, figyelem jelképe.
- Egyes népeknél a hírnév madara, míg a buddhizmusban a végzet szimbóluma.
- A franciák nemzeti identitása szorosan kötődik a kakashoz. A reneszánsz korában a francia nemzettel való azonosítása annyira elterjedt, hogy a Valois- és a Bourbon-ház királyai alatt pénzérmékre is rákerült. A nagy francia forradalom hadi jelvényül választotta a kakast. Vele óhajtották érzékeltetni a francia nemzet harciasságát, illetve a sötét kor elűzését.
- Az ókori Japánban és Skandináviában egyaránt a férfiasság, a harcias erények megtestesítőjeként tekintettek rá. A hajdani magyar csendőrök kakastolla is a fegyveres testület marsikus jellegét hangsúlyozta.
- A szabadkőművesek hagyományában az éberség és a beavató fény érkezésének jelképe.
- A Kakas a kínai zodiákus tizedik állata. A régi Kínában a kakast sohasem ették meg. Ennek oka: a kakas elriasztja a gonosz szellemeket és ártó démonokat, épp ezért esetenként kakasvérrel kenték be a védő istenek szobrait, képeit.
- A magyar táltosok is viseltek a fejükön, hajukban kakastollat, amikor egy másik világba, a szellemvilágba utaztak. Úgy képzelték, hogy a lélekvezető madár a tollával segíti őket, ezért a démonok kiűzésekor is segítőjüknek vélték.

BABONÁS HIEDELMEK A KAKASRÓL

Az európai népek hitvilágában a kakas kiáltásának szellemriasztó tulajdonságot tulajdonítottak, mert az éjjel szabadon járó-kelő kísérteteket, gonosz lelkeket hajnalban elriasztotta, hazaküldte.
A germánok hite szerint a nappalt és éjjelt elválasztó kakas a túlvilág határának őre.

A pogány vallásokban gyakran volt különféle rituálék áldozati állata, mellyel a rontásokat hatástalanították.
Az angolok a fehér kakast szerencsét hozónak tartják, és tiltják a megölését, mert megvédi a farmokat, ahol élnek. Hitük szerint a fekete kakas viszont a gonosz szellemekre figyelmeztet. Úgy vélik, hogy a világvége utolsó napján a kakasok mindegyike varjúvá változik, hogy felkeltse a holtakat. Emellett a szigetlakók a halál előjelének tartják, ha a kakas napnyugta és éjfél között háromszor kukorékol, de ugyanúgy balszerencsére utaló jelnek vélik azt is, ha a szokásostól eltérő időben kukorékol.

Némelyik nép a fekete kakast az ördög szolgájának tekintette és okkult praktikákhoz használta.

A svábok nagyra tartják a kakas nemzőképességét, ezért szerelmi varázslásoknál a kakas nyelvét belecsempészik a kiválasztott fiú ételébe, aki ezután rögvest beleszeret az epekedő lányba. A cseh lányok ugyanebből a célból a kakas farktollával háromszor érintik meg a kiszemelt fiatalembert, hogy elnyerjék szerelmét.
A magyar leányok a szemétdombra állva, a kakaskukorékolás irányából próbálják kikövetkeztetni, hogy melyik irányból várható az a kedvesük, aki majd feleségül kéri őket.
Időjós szerepet is betölt a kakas: például, ha a kerítésen kukorékol, szép idő lesz; ha a kapun ülve, vagy alkonyatkor kukorékol, másnap esős idő várható.

Az álomfejtők szerint kakast látni álomban, tűzvészre utal vagy valamiféle tűzvész szerű változásra. Amikor megjelenik valamilyen formában a kakas – álmunkban vagy akár a valóságosan - arra hívja fel a figyelmünket, hogy legyünk éberek, mert születőben van számunkra valamilyen értelemben vett feltámadás, hatalmas változás. Ébresztőt kiált: hogy ébredjünk saját tudatunkra és ne riadjunk vissza az összeütközésektől, hanem álljunk ki bátran az érdekeinkért.

A vörös kakas megvéd a tűztől, ugyanakkor a tűzvészre is utalhat. Kínában a házak falára hajdanában kakast pingáltak, tűz elleni védekezés céljából. A magyar hitvilágban is a vörös kakas a tűz szinonimája.
Tibetben a kakas a tűzként lobogó szenvedélyes vágyat, a szexuális étvágyat is jelképezi, ami a hétköznapi tapasztalatainkat igazolja.

A KAKAS AZ ANTIKVITÁS KORÁBAN

Az antikvitás korában a kakas sokszínű jelentés hordozott. Apolló és Zeusz/Jupiter madara volt. Mivel úgy tartották, hogy meggyógyítja a betegeket, feláldozták Aszklépiosznak, az orvostudomány istenének is. Úgy vélték, hogy a kakas az evilági lét után egy új világ hajnalának fényébe vezeti a halottak lelkét, ezért lélekkísérő szerepe is közismert volt. A keltáknál inkább az alvilág isteneihez kapcsolták, a halált a halottas ágy lábához kötött kakas szimbolizálta.

A KAKAS A KERESZTÉNY VALLÁSBAN

Az ókeresztény művészetben a kakast a Krisztusért küzdő keresztényekkel azonosíthatták. Például az aquileai templom padlómozaikján ábrázolt kakas és a teknős küzdelme: Krisztus és a Sátán örök harcára utal. Szt. Ambrus püspök Himnusz kakasszóra című művében is megjelenik a kakas keresztény jelentése: „Kakas szaván remény fakad, s a szenvedőknek enyhület.”

A spirituális éberség jelképeként szerepel a Biblia egyik közismert történetében: miután Péter háromszor megtagadta Jézust, megszólalt a kakas. Éppen ezért a keresztény templomok szélkakasai a gonosz elleni éberség jelképei, illetve Krisztus második eljövetelét hirdetik.

A megújuló reformatus.hu portál, amikor új arculatot kapott, egy kakas lett a hivatalos logója.
A kakas a fény, az újjászületés, de ugyanakkor Jézus visszatérésének hírnöke. A minden irányba körbeforgó szélkakas az éberség őre, ami a gonosz erőit lesi, majd hangjával elűzi. A IX. sz.-tól van arról adat, hogy a templom tornyára fémkakast erősítettek. A hívők számára a kakas maga az igehirdető, aki az új hit felvirradását hirdeti, ugyanakkor a Péter apostollal kapcsolatban az emberi gyengeségre, bűnösségre emlékeztet. ** Érdekességképpen még megemlítem, hogy a korábbi keresztény felfogásban a kakas a szexuális mohóság és zsarnoki természete miatt különböző bűnök megtestesítője volt. A középkorban a bűnösöket előszeretettel varrtak zsákba és dobtak vízbe egy kutya, egy kakas és egy vipera (esetleg más állat) kíséretében.

**
Visszatérve „Szulejmánra” és az ágyasaira, egy ellentmondásos érdekességgel zárom a bejegyzésem!

A KAKAS SZERENCSÉT HOZÓ FENG SHUI SZIMBÓLUMOK EGYIKE. Egyik szakértő a következőket javasolja: „Ha hűséges partnert szeretnél, szerezz be egy Feng Shui kakast. A kakas megvéd azoktól, akik kívülről tolakodnak bele a kapcsolatokba és meghiúsítja egy esetleges külső viszony kialakulását. Hogy ezt elérd, helyezd el a kakast úgy, hogy kifele nézzen, mintha a bejárati ajtót őrizné”.

Áh, ez aztán meglepett, hiszen a közönséges kakas soha nem egy „nővel” bújik „ágyba”, hanem úgy váltogatja a partnereit, mint más az alsóneműjét! Mint ahogy az igazi Szulejmánnak sem hittem volna el soha, hogy hűséges lesz hozzám, a Feng Shui kakas hűségmegőrző szerepében sem hiszek!

-----------------------
Források: Szimbólumtár (http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/szimbolumtar/adatok.html )
Jeanne Ruland: Az állatok ereje, Ted Andrews: Az állatok szimbolikája, Hoppál-Jankovics-Nagy-Szemadám: Jelképtár (http://www.karmaasztrologia.com/p/szimbolumok.html ... és egyéb olvasmányaim.

HozzászólásokEgy igazi pasi megvédi a nőjét... :)

úgyanúgy mint a kakas a tyúkját: https://www.youtube.com/watch?v=cGS2yPJ2bjAEz egy felháborító hozzáállás!

"Ha semmi sem működik, és a kakasunk menthetetlen, legalább lesz egy finom kakaspörkölt vasárnap!"
Szegény kakas tutira nem tehet arról, hogy egy agresszív barom. Szelíd kakasokat kell mellé tenni, hogy azoknak a pozitív mintáját követve, Ő is a baromfi-társadalom hasznos, értékes tagjává válhasson! :)

(Ez a lenti hozzászólásom kiegészítése)Mit tehetünk a biztonságunk érdekében? :)

Ezen jót kacagtam!

Tartózkodjunk a lehető legtöbbet a baromfiudvaron belül, :) hogy ne ellenségként tekintsen ránk a kakas. Nem elég kiskorától kezdve kézhez szoktatni, megszelídíteni, lényeg, a folytonosság. :)

Legyen nálunk egy zacskó, nejlon szatyor, amit ha meglobogtatunk, zörög, elijesztheti a kakast. Hasonló hatása lehet egy seprűnek is, amivel inkább csak védjük a testünket, de ne suhintsunk felé.

Az is egy jó megoldás lehet, ha nem megijedünk tőle, hanem megmutatjuk, hogy mi vagyunk a ház ura. Akárcsak a kutyáknál, a kakasnak is tisztában kell lennie azzal, hogy mi vagyunk a gazdája, és nem fordítva. Támadáskor próbáljuk elkapni, és pár percig a földhöz nyomni óvatosan, hogy megmutassuk neki az erőfölényünket. :) Vagy kapjuk el a szárnya alatt, és tegyük be a tyúkólba, zárjuk rá mondjuk 1 órára, hogy ne tudjon kijönni. Valószínűleg, ezt a taktikát többször is meg kell ismételni a siker érdekében…

Ha semmi sem működik, és a kakasunk menthetetlen, legalább lesz egy finom kakaspörkölt vasárnap!

A jó tanácsok forrása: http://www.magro.hu/agrarhirek/szakcikkek/ha-tamad-kakas/

Az agresszív kakast mindenképpen integrálni kell a társadalomba ... és a gazdáját rengeteg továbbképzésen kiképezni arra, hogy hogyan legyen elfogadó vele szemben!A kakas miért támad rá emberekre?

Védik a tyúkudvart, megmutatják, hogy ki az úr, vagy nem tudom. Csak azt nem tudják, hogy nálunk így vezet az út a lábas felé.. :D

A területét és a tyúkjait védi. Az a gáz, amikor falun a tyúkudvarban van a budi és támadós a kakas. Seprűvel kell menni slozira. XD

... ez egy védekezési mechanizmus náluk így mutassák ki hogy ők a főnökök.te meg úgy tudod kimutatni hogy te vagy a főnök hogy pörköltet csinálsz belőle.

(forrás: http://www.gyakorikerdesek.hu/allatok__madarak__1744635-a-kakas-miert-me...)

Állatpszichológiai kérdéseket azért boncolgatok, :) mert a kakas engem is gyakran megtámadott, amikor még kicsi voltamErotikus tartalmú dalszöveg

Balkán Fanatik & Fourtissimo - Komámasszony kakasa:
http://www.dailymotion.com/video/x26t317_balkan-fanatik-fourtissimo-koma...

A magyar kultúrához ez is hozzátartozik!Egy igazi férfi a pitbulltól sem fél! :)Szép reggelt!Fotósorozat szemüveges kakasokról

Tudtátok, hogy léteznek kakasszemüvegek is?
Fotósorozat: http://www.tudtad.com/2011/05/kakas-szemuvegek.html

A speciális szemüvegek célja az, hogy a kakasok ne harcoljanak, és ne gyilkolják le egymást.Szulejmán egyik riválisa

Vajon a kutyus tényleg magáévá tette a tyúkot? http://ahumor.network.hu/video/humor/ez_aztan_a_kakas?

Vajon kik és miért támadják meg újra és újra Secretet? Ezek hackertámadások? Vagy csak reklámozók?
Ha hackerek, akkor az Ördög kössön görcsöt arra a kakasukra, ami a lábuk között van!Úgy látom, hogy valakik korábban ébredtek, mint a kakas

és összeszemetelték Secretfalva utcáit!

Üzenem nekik: A kakas csípjen a s@ggetekbe! :)
(Címzettek: lzm és a másik elkövető):)

Részeges Kakas: http://www.superzenek.eoldal.hu/img/mid/13/kakas33.jpg ... de egy jó asszony mindent megbocsájt!

https://www.youtube.com/watch?v=u4JIQhNAYqM
Mágus uram, ha elvesz feleségül, akkor én is így teszek, :) de remélem, hogy nem háremet tartó Kakas és nem iszákos!Holnap szombat

és én akkor sem ébredek korán, ha kávéval ébreszget a Kakas:
http://www.alliteracio.eoldal.hu/img/picture/2049/kakas1-600x424.jpg

Egy igazi Kakas egyébként is mással ébresztgeti a társát az ágyban! :)
Szép álmokat!:)

A hapsi odamegy egy igen szép hölgyhöz, majd megszólal:
- Én szívesen elkukorékolgatnék magával.
A hölgy végignézi, majd ezt mondja:
- Nem vagyok tyúk, de azért tojok magára.Humor

A székely nézi, amint a kakas kergeti az ólban a tyúkot, hogy meghágja.
Gondol egyet, belemarkol a kukoricába, és egy marékkal bedob a kakas elé.
A kakas megáll, elgondolkodik, majd elkezdi összecsipegetni a kukoricát.
A székely felnéz az égre, majd így szól:
-Ó, Uram, add, hogy soha ne legyek ilyen éhes.

*
Egy autó laposra vasal az országúton egy kakast. A sofőr a baleset után fölveszi a döglött állatot és elballag vele a közeli házhoz.
- Asszonyom - mondja a gazdaasszonynak - természetesen mindent megteszek, hogy pótoljam a veszteséget.
- Rendben van, uram. Menjen hátra a kert végébe, a tyúkok már nagyon nyugtalanok. :)A Google képkeresőjének találatai arcpirítóak voltak

Amikor a fenti bejegyzéshez angol nyelven kerestem a kakasról képeket, nagyon meglepődtem, mert meztelen férfiak meredező farkait mutogatta nekem.

Időközben rájöttem, hogy a Google nem bolond, ugyanis kakasnak, kakaskának is becézik a pasik péniszét.

„A férfiak bűvös szerszámának sokféle elnevezése van, ismertebb néven hímvessző, hímtag, hímszerv vagy nemi szerv, pénisz, fallosz, de hívják fütyülőnek, fütyinek, kakasnak, kakaskának, kukacnak, bájdorongnak, gyönyörhorognak.” (http://www.erzsebetrosta.hu)A kakasnak nincs pénisze?

Hm, eddig ezt nem tudtam. Egyébként kiderült, hogy miért nincs a madaraknak péniszük.
http://www.origo.hu/tudomany/20130607-rajottek-miert-nincs-a-madaraknak-...Cseles udvarlóA pap kakasa :)

Kis írországi faluban a papnak volt egy kakasa és tíz tyúkja. A templom mögött egy ólban tartotta őket.
Egyik vasárnap mise előtt ment etetni őket és észrevette, hogy a kakas hiányzik.

Tudta, hogy a falusiak sutyiban tartanak kakasviadalt, ezért a mise közben megkérdezte a hívőket:
- Kinek van kakasa? ( kukija angolul)
Erre minden férfi felállt.

- Nem, nem arra vagyok kíváncsi, hanem azt akarom tudni, ki látott egy kakast ?
Erre minden nő felállt.

- Nem, nem! - mondta a pap - nem úgy értettem. Van-e valaki, aki látott olyan kakast ami nem az övé ?
Erre a nőknek a fele felállt.

- Nem, nem! - mondta a pap - nem úgy értettem! Van-e valaki a hívők közt, aki látta az én kakasom?
Erre felállt tizenhat ministráns, két pap és egy kecske, a miséző pap pedig elájult. :)

(Az ördög kényszerített arra, hogy ezt elküldjem!) http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=csibi52&pid=139245&blog_cim=A%20Papnak...

 

Nagy az Isten állatkertje

A videó első filmkockáin az látható, hogy egy pasi a péniszére kötött pórázon sétáltat egy kakast.
https://www.youtube.com/watch?v=CPDhmM9bFIEA gyerekek a szólások kódolásával gyakran hadilábon állnak

1. Kakas alatt tojást keres.
a) esztelenséget, hiábavalóságot művel;
b) annyira kapzsi, hogy mindenből hasznot szeretne húzni.

2. Olyan, mint a kakas.
Mérges természetű, hirtelen haragú.

3. Hogy a kakas csípje meg!
Bosszankodást, mérgelődést kifejező szólás.

4. Két kis kakas összeveszett.
Akkor mondják, ha két kisfiú verekedik.

5. Minden kakas úr a maga szemétdombján.
A maga birtokán, házában, vagy a maga hatáskörében joga van mindenkinek úgy tenni, ahogy neki tetszik.

6. Mifelénk az ok nélkül síró gyerekre azt mondják, hogy "ránézett a kakas", ami az eltörött a mécses megfelelője.

**
1. A tyúkokkal kel és fekszik.
Nagyon korán ébred (virradatkor) és nagyon korán fekszik (sötétedéskor).

2. Annyit ért hozzá, mint tyúk az ábécéhez.
Egyáltalán nem ért valamihez, fogalma sincs róla.

3. Vak tyúk is talál szemet.
Néha az ügyetlen, hozzá nem értő embernek is sikerül valami.

4. Amelyik tyúk sokat kárál, az keveset tojik.
Aki sokat hangoskodik, kiabál, az keveset dolgozik.

(forrás: világháló)Építőjellegű kritika

A cím és a tartalom ellentmondásos, hiszen nem a tyúkokról írtál! Javaslom az átfogalmazását!

Úgy látom, hogy Kosztolányi Dezső: Petőfi Sándorka című írásának taktikáját választottad. Ő is beszélt mindenről, csak Petőfi Sándorról nem… de végül – talán a 8-as számú szövegrésznél – mégiscsak megtudhatták végre az olvasói, hogyan született meg Sándorka. :)Kukorékol már a kakas...:)És ez az emberi világban is így van! :)Előbb- utóbb minden beérik :)