„Szulejmán” és ágyasai (Érdességek a kakasról)

Kislányként török szultánnak képzeltem a színes tollú kakast, aki olyan büszkén járkált a tyúk-háremhölgyei között, mint egy született császár. A piros turbános taréjával előkelőséget sugárzott, a színes tollkaftánjában pedig messzire virított a baromfiudvarban.

Járt-kelt a birodalmában – peckesen és öntudatosan - és kénye-kedve szerint csapott le egy-egy békésen kapirgáló tyúkra. A földre teperte, rámászott, aztán férfiasan tette a dolgát.

2017 a Kakas éve, de én az unalomig ismételt világhálós cikkek helyett egészen más nézőpontból mutatom be Őméltóságát!

Képzeljétek, az időmilliomos Oxfordi Egyetem kutatói mélyrehatóan vizsgálták, hogy melyik tyúkra gerjed rá leginkább a kakas, majd számos kísérlettel bebizonyították, hogy a tyúkok tarajának nagysága a döntő. Amikor kis sapkával letakarták a tojók taraját, a kakas véletlenszerűen választott párt magának a szexuális aktushoz, de a sapka nélküli tyúkok közül már öntudatosan.

Mindez bizonyítja, hogy tyúkháremben is vannak a „császárnak” kedvencei, akiket többször megpeteréz, leteper, és a magáévá tesz, vagyis a férfiúi kegyeit korántsem egyenlő mértékben osztogatja a háremhölgyei között.

Ha több kakas kerül egy baromfiudvarba, akkor a „császár” megküzd a trónbitorlókkal és a kialakult hierarchiát, minden alsóbb rangú kakasnak illik tiszteletben tartani. A tyúkokkal való párzás joga csakis a domináns kakasé, vagyis „Szulejmáné”, a többieknek meg pofa be, apelláta nincsen!

Jaj, a kedvenc háremhölgyek az intenzív és gyakori párzásoknak köszönhetően kissé agyonstrapáltak lesznek és kopaszodásra hajlamosak, de ez „Szulejmánt” egyáltalán nem érdekli.

Mivel a szultánhoz hasonlítottam, először a törökök, az iszlám hitűek véleményét adom közre a kakasról, és csak utána említem meg, hogy a világ más tájain miképpen vélekednek róla. A kakas, mint jelkép az archetipikus szimbólumok egyike, de igencsak különböző jelentésekkel társítva.

Az iszlám kultúrában nagy tisztelet övezi. A fehér kakas a Próféta madara. A kakasszó az angyalok jelenlétére figyelmezteti az igazhitűeket és imára hívja őket, azt kiáltozva: „Nincs más isten, csak Allah!”

A zsidó hagyományban a mátkapárt megjelenítő kakas és tyúk-ábrázolások a kakas megtermékenyítő szerepére utalnak, vagyis a szexuális együttlétekre. Régen a magyar lagzikban is gyakran tálaltak fel a menyasszonyoknak kakasherét, hogy az ifjú asszony minél hamarabb teherbe essen.

A továbbiakban a kakas szexualitásán túllépek, hiszen az élet sem csak szexből áll!

ÉRDEKESSÉGEK A KAKASRÓL

A kakas ősi Napszimbólum, hiszen a Nappal egy időben ébred és fekszik, a napkeltét pedig hangos kukorékolással adja tudtul.

- Számos vallásban a Napisten attribútuma, a fény, hajnal, idő, éberség, figyelem jelképe.
- Egyes népeknél a hírnév madara, míg a buddhizmusban a végzet szimbóluma.
- A franciák nemzeti identitása szorosan kötődik a kakashoz. A reneszánsz korában a francia nemzettel való azonosítása annyira elterjedt, hogy a Valois- és a Bourbon-ház királyai alatt pénzérmékre is rákerült. A nagy francia forradalom hadi jelvényül választotta a kakast. Vele óhajtották érzékeltetni a francia nemzet harciasságát, illetve a sötét kor elűzését.
- Az ókori Japánban és Skandináviában egyaránt a férfiasság, a harcias erények megtestesítőjeként tekintettek rá. A hajdani magyar csendőrök kakastolla is a fegyveres testület marsikus jellegét hangsúlyozta.
- A szabadkőművesek hagyományában az éberség és a beavató fény érkezésének jelképe.
- A Kakas a kínai zodiákus tizedik állata. A régi Kínában a kakast sohasem ették meg. Ennek oka: a kakas elriasztja a gonosz szellemeket és ártó démonokat, épp ezért esetenként kakasvérrel kenték be a védő istenek szobrait, képeit.
- A magyar táltosok is viseltek a fejükön, hajukban kakastollat, amikor egy másik világba, a szellemvilágba utaztak. Úgy képzelték, hogy a lélekvezető madár a tollával segíti őket, ezért a démonok kiűzésekor is segítőjüknek vélték.

BABONÁS HIEDELMEK A KAKASRÓL

Az európai népek hitvilágában a kakas kiáltásának szellemriasztó tulajdonságot tulajdonítottak, mert az éjjel szabadon járó-kelő kísérteteket, gonosz lelkeket hajnalban elriasztotta, hazaküldte.
A germánok hite szerint a nappalt és éjjelt elválasztó kakas a túlvilág határának őre.

A pogány vallásokban gyakran volt különféle rituálék áldozati állata, mellyel a rontásokat hatástalanították.
Az angolok a fehér kakast szerencsét hozónak tartják, és tiltják a megölését, mert megvédi a farmokat, ahol élnek. Hitük szerint a fekete kakas viszont a gonosz szellemekre figyelmeztet. Úgy vélik, hogy a világvége utolsó napján a kakasok mindegyike varjúvá változik, hogy felkeltse a holtakat. Emellett a szigetlakók a halál előjelének tartják, ha a kakas napnyugta és éjfél között háromszor kukorékol, de ugyanúgy balszerencsére utaló jelnek vélik azt is, ha a szokásostól eltérő időben kukorékol.

Némelyik nép a fekete kakast az ördög szolgájának tekintette és okkult praktikákhoz használta.

A svábok nagyra tartják a kakas nemzőképességét, ezért szerelmi varázslásoknál a kakas nyelvét belecsempészik a kiválasztott fiú ételébe, aki ezután rögvest beleszeret az epekedő lányba. A cseh lányok ugyanebből a célból a kakas farktollával háromszor érintik meg a kiszemelt fiatalembert, hogy elnyerjék szerelmét.
A magyar leányok a szemétdombra állva, a kakaskukorékolás irányából próbálják kikövetkeztetni, hogy melyik irányból várható az a kedvesük, aki majd feleségül kéri őket.
Időjós szerepet is betölt a kakas: például, ha a kerítésen kukorékol, szép idő lesz; ha a kapun ülve, vagy alkonyatkor kukorékol, másnap esős idő várható.

Az álomfejtők szerint kakast látni álomban, tűzvészre utal vagy valamiféle tűzvész szerű változásra. Amikor megjelenik valamilyen formában a kakas – álmunkban vagy akár a valóságosan - arra hívja fel a figyelmünket, hogy legyünk éberek, mert születőben van számunkra valamilyen értelemben vett feltámadás, hatalmas változás. Ébresztőt kiált: hogy ébredjünk saját tudatunkra és ne riadjunk vissza az összeütközésektől, hanem álljunk ki bátran az érdekeinkért.

A vörös kakas megvéd a tűztől, ugyanakkor a tűzvészre is utalhat. Kínában a házak falára hajdanában kakast pingáltak, tűz elleni védekezés céljából. A magyar hitvilágban is a vörös kakas a tűz szinonimája.
Tibetben a kakas a tűzként lobogó szenvedélyes vágyat, a szexuális étvágyat is jelképezi, ami a hétköznapi tapasztalatainkat igazolja.

A KAKAS AZ ANTIKVITÁS KORÁBAN

Az antikvitás korában a kakas sokszínű jelentés hordozott. Apolló és Zeusz/Jupiter madara volt. Mivel úgy tartották, hogy meggyógyítja a betegeket, feláldozták Aszklépiosznak, az orvostudomány istenének is. Úgy vélték, hogy a kakas az evilági lét után egy új világ hajnalának fényébe vezeti a halottak lelkét, ezért lélekkísérő szerepe is közismert volt. A keltáknál inkább az alvilág isteneihez kapcsolták, a halált a halottas ágy lábához kötött kakas szimbolizálta.

A KAKAS A KERESZTÉNY VALLÁSBAN

Az ókeresztény művészetben a kakast a Krisztusért küzdő keresztényekkel azonosíthatták. Például az aquileai templom padlómozaikján ábrázolt kakas és a teknős küzdelme: Krisztus és a Sátán örök harcára utal. Szt. Ambrus püspök Himnusz kakasszóra című művében is megjelenik a kakas keresztény jelentése: „Kakas szaván remény fakad, s a szenvedőknek enyhület.”

A spirituális éberség jelképeként szerepel a Biblia egyik közismert történetében: miután Péter háromszor megtagadta Jézust, megszólalt a kakas. Éppen ezért a keresztény templomok szélkakasai a gonosz elleni éberség jelképei, illetve Krisztus második eljövetelét hirdetik.

A megújuló reformatus.hu portál, amikor új arculatot kapott, egy kakas lett a hivatalos logója.
A kakas a fény, az újjászületés, de ugyanakkor Jézus visszatérésének hírnöke. A minden irányba körbeforgó szélkakas az éberség őre, ami a gonosz erőit lesi, majd hangjával elűzi. A IX. sz.-tól van arról adat, hogy a templom tornyára fémkakast erősítettek. A hívők számára a kakas maga az igehirdető, aki az új hit felvirradását hirdeti, ugyanakkor a Péter apostollal kapcsolatban az emberi gyengeségre, bűnösségre emlékeztet. ** Érdekességképpen még megemlítem, hogy a korábbi keresztény felfogásban a kakas a szexuális mohóság és zsarnoki természete miatt különböző bűnök megtestesítője volt. A középkorban a bűnösöket előszeretettel varrtak zsákba és dobtak vízbe egy kutya, egy kakas és egy vipera (esetleg más állat) kíséretében.

**
Visszatérve „Szulejmánra” és az ágyasaira, egy ellentmondásos érdekességgel zárom a bejegyzésem!

A KAKAS SZERENCSÉT HOZÓ FENG SHUI SZIMBÓLUMOK EGYIKE. Egyik szakértő a következőket javasolja: „Ha hűséges partnert szeretnél, szerezz be egy Feng Shui kakast. A kakas megvéd azoktól, akik kívülről tolakodnak bele a kapcsolatokba és meghiúsítja egy esetleges külső viszony kialakulását. Hogy ezt elérd, helyezd el a kakast úgy, hogy kifele nézzen, mintha a bejárati ajtót őrizné”.

Áh, ez aztán meglepett, hiszen a közönséges kakas soha nem egy „nővel” bújik „ágyba”, hanem úgy váltogatja a partnereit, mint más az alsóneműjét! Mint ahogy az igazi Szulejmánnak sem hittem volna el soha, hogy hűséges lesz hozzám, a Feng Shui kakas hűségmegőrző szerepében sem hiszek!

-----------------------
Források: Szimbólumtár (http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/szimbolumtar/adatok.html )
Jeanne Ruland: Az állatok ereje, Ted Andrews: Az állatok szimbolikája, Hoppál-Jankovics-Nagy-Szemadám: Jelképtár (http://www.karmaasztrologia.com/p/szimbolumok.html ... és egyéb olvasmányaim.

Hozzászólásokleilei3915

20171111 leilei3915
canada goose outlet store
canada goose outlet
mont blanc outlet
ugg outlet
air max shoes
coach outlet
ralph lauren polo
ugg outlet online
fitflop sandals
canada goose outlet
pandora outlet
fitflop sale
michael kors outlet
ugg boots
ugg outlet
polo ralph lauren
michael kors outlet clearance
ugg outlet
michael kors outlet online
coach outlet
michael kors outlet online
ralph lauren
michael kors outlet
michael kors outlet online
ugg outlet
ugg outlet
polo ralph lauren
michael kors handbags
cheap uggs
canada goose outlet
canada goose jackets
ugg boots clearance
hermes outlet
coach factory outlet
cheap uggs
canada goose outlet
cheap ugg boots
coach factory outlet
ed hardy clothing
mbt outlet
kate spade handbags
valentino outlet store
air max 90
michael kors outlet
mlb jerseys
mont blanc pens
ugg boots
uggs outlet
polo outlet
mlb jerseys wholesale
canada goose jackets
ralph lauren outlet
giuseppe zanotti sneakers
uggs outlet
cheap ugg boots
pandora jewelry
cheap mlb jerseys
cheap uggs
pandora outlet
michael kors outlet online
polo ralph lauren
fitflops sale clearance
michael kors outlet online store
michael kors outlet
canada goose jackets
ugg outlet
ugg outlet
michael kors outlet online
canada goose outlet
michael kors outlet
michael kors outlet store
polo ralph lauren outlet online
oakley sunglasses
polo outlet
canada goose outlet
ugg outlet
adidas shoes for women
uggs outlet
cheap oakley sunglasses
ugg outlet store
michael kors outlet online
moncler jackets
fred perry polo
true religion jeans sale
coach outlet store online
canada goose outlet store
mont blanc
canada goose outlet
cheap ugg boots
ugg outlet
true religion outlet
fitflops sandals
nike outlet
nike outlet
ugg outlet
michael kors outlet clearance
ugg sale
pandora jewelry
adidas yeezy boost
ugg sale
adidas superstar
ugg outlet
mlb jerseys
kate spade handbags
michael kors outlet
lebron shoes
ralph lauren polo
oakley sunglasses
cheap ugg boots
nike shoes outlet
ugg outlet online
ugg boots
coach outlet store online
yeezy boost 350
canada goose outlet store
oakley sunglasses
ugg boots australia
canada goose outlet
ralph lauren outlet
michael kors outlet
longchamp outlet
asics outlet
coach factory outlet online
uggs outlet
polo outlet
ferragamo shoes
adidas yeezy shoes
cheap ugg boots
ugg sale
canada goose jackets
pandora jewelry
ugg outlet
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
mont blanc pens
tory burch handbags
polo ralph lauren shirts
mlb jerseys wholesale
ugg boots
canada goose jackets
nike shoes outlet
yeezy boost 350
adidas outlet online
canada goose outlet
canada goose outlet
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
pandora charms sale clearance
nike outlet store
michael kors outlet online
canada goose outlet
nike outlet store
michael kors outlet clearance
yeezy shoes
polo outlet
coach outlet
pandora outlet
cheap jerseys wholesale
cheap oakley sunglasses
ralph lauren sale clearance
coach factory outlet
canada goose jackets
michael kors outlet clearance
true religion outlet online
canada goose uk
pandora charms
ugg boots
pandora jewelry
asics running shoes
canada goose parka sale
kate spade sale
michael kors handbags
polo ralph lauren outlet
canada goose
christian louboutin sale
ralph lauren pas cher
ralph lauren
canada goose
canada goose outlet store
canada goose outlet
oakley sunglasses
ugg boots on sale
mulberry outlet
pandora jewelry
fitflops sale clearance
cheap jordans for sale
mont blanc outlet
michael kors handbags
michael kors handbags sale
christian louboutin
pandora rings
cheap oakley sunglasses
polo shirts
coach outlet
kate spade outlet online store
canada goose outlet
nike air jordan 4
coach outlet store online
valentino outlet
ugg outlet
canada goose
coach factory outlet
true religion outlet store
canada goose jackets
ugg boots
polo outlet
mbt shoes outlet
ralph lauren
pandora charms
coach outlet
ugg boots for women
cheap nike shoes
moncler sale
adidas outlet online
canada goose outlet
mont blanc
canada goose jackets
coach outlet store online
coach outlet
kate spade outlet store
nike outlet online
polo ralph lauren
cheap jordans
michael kors outlet clearance
canada goose outlet
true religion outlet
michael kors outlet
canada goose jackets
coach outlet
ralph lauren shirts
canada goose outlet
tory burch handbags
christian louboutin shoes
mbt shoes
ralph lauren
nike shoes
adidas nmd r1
coach outlet online
nike shoes on sale
tory burch outlet stores
prada outlet online
puma outlet
polo ralph lauren
kate spade bags
coach factory outlet
canada goose jackets
polo ralph lauren outlet
oakley sunglasses
lebron james shoes
ray ban sunglasses
michael kors outlet online
mulberry handbags
fred perry polo shirts
cheap ugg boots
canada goose
nike outlet
nike shoes for men
cheap nfl jerseys
michael kors outlet
coach outlet
cheap jordans
yeezy boost 350 v2
pandora charms
polo ralph lauren
mulberry uk
canada goose outlet
ralph lauren shirts
ugg outlet
cheap jordans
canada goose outlet online
ugg outlet
cheap ugg boots
mont blanc pens for sale
michael kors outlet online
canada goose outlet
ugg outlet stores
ugg outlet online
cheap ugg boots
tory burch outlet online
ralph lauren uk
pandora rings
polo ralph lauren outlet online
polo shirts
canada goose outlet
canada goose outlet
snapbacks wholesale
cheap oakley sunglasses
ugg outlet online
coach factory outlet
canada goose outlet store
cheap nba jersey
canada goose outlet store
nhl jerseys
coach outlet
coach outlet
ray ban sunglasses
mulberry outlet
uggs on sale
canada goose outlet store
adidas yeezy shoes
jordan retro
michael kors outlet
polo ralph lauren
fred perry shirts
coach factory outlet
coach factory outlet
ugg boots
cheap authentic nba jerseys
coach factory outlet
ray ban sunglasses
canada goose outlet store
coach outlet store online
cheap oakley sunglasses
christian louboutin
christian louboutin outlet
polo ralph lauren
polo outlet stores
ugg boots
tory burch outlet
ralph lauren outlet
michael kors outlet
nike outlet
mcm backpack
canada goose jackets
ralph lauren
ugg boots outlet
canada goose jackets
michael kors outlet
canada goose outlet store
ralph lauren uk
fitflops sale clearance
coach outlet online
nike shoes
canada goose jackets
adidas outlet store
christian louboutin outlet
coach outlet online
nike outlet store
michael kors outlet clearance
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet store
ugg outlet
canada goose jackets
cheap oakley sunglasses
mlb jerseys
ugg outlet
polo ralph lauren
michael kors outlet online
michael kors handbags
polo ralph lauren
michael kors handbags clearance
longchamp outlet
pandora charms
canada goose jackets
ugg outlet
pandora bracelet
true religion outlet
mulberry bags
polo ralph lauren outlet online
canada goose outlet
coach factory outlet
pandora outlet
ugg canada
mbt
adidas yeezy shoes
uggs outlet online
christian louboutin uk
coach outlet online
michael kors outlet clearance
ugg outlet
oakley sunglasses wholesale
yeezy boost 350
adidas nmd
michael kors outlet store
ralph lauren
cheap uggs
nike outlet store
michael kors outlet store
michael kors outlet clearance
michael kors handbags
yeezy boost
coach outlet online
coach outlet online coach factory outlet
coach outlet
coach factory outlet
cheap ugg boots
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet online
polo ralph lauren outlet online
ray ban
ralph lauren
uggs on sale
uggs outlet online
lacoste polo
fitflop sandals
ugg outlet
ralph lauren uk
ugg boots
polo shirts men
michael kors outlet
coach outlet
coach factory outlet online
nike factory store
coach outlet store online
cheap ugg boots
canada goose jackets canada
michael kors outlet
cheap ugg boots
fitflops sale clearance
michael kors outlet
canada goose
lacoste outlet
ugg outlet
ultra boosts
michael kors outlet online
canada goose outlet
moncler jackets
coach outlet
ed hardy outlet
michael kors outlet
uggs canada
nike outlet
oakley sunglasses
ugg outlet
fred perry
coach outlet online
pandora bracelet
polo ralph lauren
oakley sunglasses wholesale
ugg outlet
moncler outlet
canada goose outlet store
ferragamo outlet
canada goose jackets
ray ban sunglasses wholesale
uggs on sale
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet online
canada goose jackets
adidas nmd
valentino outlet store
canada goose jackets
moncler outlet online
adidas yeezy boost
ray ban pas cher
nike outlet store
moncler outlet
coach outlet
cheap jordans for sale
kate spade outlet
cheap jordan shoes
nike trainers
pandora jewelry
fitflops sale
canada goose jackets
kate spade handbags
canada goose outlet
coach outlet store online
ugg outlet
polo outlet
canada goose outlet
adidas ultra boost
christian louboutin outlet
ugg boots
air jordan shoes
fred perry polo shirts
coach outlet
canada goose jackets
adidas outlet store
tory burch outlet
uggs outlet
cheap mlb jerseys
canada goose outlet
cheap ugg boots
coach outlet online
canada goose jackets sale
longchamp bags
longchamp handbags
canada goose sale
ugg outlet store
michael kors outlet
ugg outlet
vintage nhl jerseys
true religion
canada goose jackets
ugg outlet
ugg outlet stores
cheap oakley sunglasses
ralph lauren uk
fitflops shoes
ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
michael kors outlet
coach factory outlet
christian louboutin outlet
mbt outlet
pandora jewelry
ugg outlet
canada goose outlet online
michael kors outlet
ralph lauren uk
longchamp handbags
uggs outlet
ugg boots
mulberry handbags
longchamp outlet
cheap uggs
mcm outlet
yeezy boost
adidas yeezy shoes
michael kors outlet online
uggs outlet
kate spade handbags
polo outlet
ralph lauren uk
nba jersey
polo ralph lauren pas cher
canada goose outlet online
fred perry polo
prada outlet store
canada goose
ugg outlet
canada goose jackets sale
cheap jordan shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
cheap oakley sunglasses
puma shoes
coach outlet online
michael kors outlet
clarks outlet
moncler jackets
canada goose outlet store
ugg outlet
hermes belts outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet store online
nike outlet online
air jordan retro
canada goose jackets
canada goose jackets
cheap ray bans sunglasses
oakley sunglasses
adidas nmd r1
ugg outlet online
ralph lauren
lacoste shirts
canada goose outlet
air jordan shoes
ugg outlet store
polo ralph lauren
canada goose outlet
canada goose outlet
polo shirts
ralph lauren outlet
ugg outlet online
pandora charms
cheap nfl jerseys
ray bans sunglasses outlet
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
ugg outlet
ralph lauren outlet
michael kors handbags
polo outlet
oakley sunglasses wholesale
polo outlet
ugg outlet store
cheap jerseys
kate spade outlet
coach factory outlet
christian louboutin sale
uggs outlet
ugg outlet
uggs on sale
canada goose jackets
uggs outlet
prada outlet
ugg outlet
canada goose jackets
pandora outlet
michael kors outlet online
ugg outlet stores
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
nike outlet
ralph lauren outlet
cheap oakley sunglasses
adidas nmd r2
mont blanc outlet
michael kors outlet stores
cheap ugg boots
polo ralph lauren
cheap mlb jerseys
ralph lauren outlet
jordan shoes
pandora outlet store
michael kors outlet
canada goose uk
canada goose jackets
coach outlet online
pandora rings
coach outlet
fitflops sale
ugg outlet stores
ray ban sunglasses
fred perry clothing
uggs on sale
christian louboutin shoes
coach outlet online
ralph lauren uk
ugg outlet
oakley sunglasses
adidas yeezy
uggs outlet
michael kors outlet
coach factory outlet
coach outlet online
ralph lauren shirts
canada goose jackets
canada goose outlet store
cheap uggs
ugg outlet store
canada goose
ugg boots outlet
mbt shoes
cheap uggs
canada goose outlet
clarks shoes
true religion jeans
pandora outlet online
uggs outlet
cheap ugg boots
cheap snapbacks
canada goose outlet store
cheap ray ban sunglasses
polo ralph lauren outlet
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
canada goose
canada goose jackets
michael kors outlet clearance
nike shoes
christian louboutin shoes
cheap ugg boots
oakley sunglasses wholesale
canada goose jackets
nike shoes
michael kors outlet
canada goose outlet
pandora outlet
tory burch sandals
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors outlet
moncler coats
coach outlet store online
canada goose uk
polo outlet
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
michael kors outlet online
ugg outlet
ferragamo outlet store
canada goose outlet
mont blanc pens
ray ban sunglasses on sale
uggs outlet
michael kors outlet online
canada goose jackets
air jordan 4 retro
canada goose jackets
ugg boots outlet
adidas outlet
nike factory outlet
jordan retro shoes
ugg boots
michael kors outlet
kate spade outlet
coach outlet canada
christian louboutin outlet
canada goose uk
christian louboutin sale
ugg outlet
ugg boots
ralph lauren sale
cheap nfl jerseys
true religion jeans
cheap uggs
moncler coats
canada goose outlet store
ugg outlet
jordan shoes
coach outlet online store
pandora jewelry sale
canada goose jackets
canada goose jackets
oakley sunglasses wholesale
nike outlet online
ralph lauren
michael kors outlet online
canada goose outlet
nike outlet
pandora jewelry
yeezy boost
ugg outlet
michael kors outlet
canada goose outlet
ugg outlet
ugg outlet store
ugg boots
ugg boots clearance
kate spade outlet store
ray ban sunglasses
air max 2017
ugg outlet store
pandora bracelet
pandora jewelry
polo ralph lauren
ugg outlet
canada goose jackets
polo ralph lauren sale
michael kors outlet online
fred perry polo shirts
uggs outlet
fred perry shirts
cheap jordans
cheap ugg boots
cheap ugg boots
moncler outlet
ralph lauren outlet
coach outlet online
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet online
cheap ray ban sunglasses
air max 90
christian louboutin shoes
ferragamo shoes sale
adidas yeezy
prada outlet store
canada goose outlet
ugg outlet
cheap nhl jerseys
ralph lauren uk
polo ralph lauren
ugg outlet
ugg outlet store
coach outlet store online
hermes birkin
coach outlet
canada goose outlet store
polo ralph lauren
pandora charms
canada goose jackets canada
nike air max 90
canada goose jackets
michael kors outlet clearance
coach outlet
christian louboutin shoes
coach canada
kate spade purses
longchamp outlet online
canada goose outlet
canada goose outlet store
ugg outlet online
coach factory outlet
michael kors outlet
ugg boots
canada goose outlet
kate spade bags
valentino shoes
michael kors outlet
canada goose outlet store
michael kors outlet
coach factory outlet
canada goose outlet online
pandora charms
air jordan shoes
mulberry uk
coach factory outlet
michael kors outlet store
polo outlet
ugg boots black friday
ugg outlet stores
michael kors outlet
uggs outlet
ugg boots for women
canada goose jackets
cheap ugg boots
ralph lauren outlet
fred perry clothing
coach outlet online
nfl jerseys
longchamp
cheap ugg boots
michael kors outlet
ugg outlet
moncler jackets
prada outlet stores
pandora jewelry outlet
ugg outlet store
true religion outlet store
valentino shoes
ralph lauren polo
ray ban sunglasses
canada goose outlet
oakley sunglasses wholesale
ray ban sunglasses outlet
coach outlet
ralph lauren polo
fitflops outlet
ralph lauren polo shirts
coach outlet online
oakley sunglasses
kate spade handbags
michael kors outlet online
coach outlet store online
michael kors outlet clearance
christian louboutin
kate spade outlet
nfl jerseys
canada goose jackets
ugg outlet
pandora jewelry
pandora bracelet
michael kors outlet clearance
nike shoes
ugg outlet
canada goose jackets
canada goose jackets
hermes outlet
fitflops clearance
michael kors outlet online
coach outlet store
cheap ugg boots
polo ralph lauren
canada goose outlet store
cheap ugg boots
lunette ray ban
uggs outlet
polo ralph lauren
coach outlet
canada goose uk
ugg outlet
cheap uggs
coach outlet
ed hardy
ralph lauren outlet
coach outlet clearance
canada goose outlet store
canada goose outlet store
nike shoes
valentino outlet
michael kors handbags
canada goose jackets
cheap ray bans
michael kors outlet online
adidas superstar shoes
coach outlet online
ray ban sunglasses
polo outlet
polo outlet
canada goose outlet online
canada goose outlet online
uggs outlet
fred perry polo
canada goose outlet online
ugg boots
uggs clearance
cheap ray ban sunglasses
nike outlet store
mont blanc pens
coach outlet online
polo outlet
canada goose jackets
asics shoes
longchamp outlet store
cheap ray ban sunglasses
uggs outlet
giuseppe zanotti shoes
michael kors outlet clearance
cheap jordan shoes
ugg boots
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet
fred perry outlet
michael kors official site
ugg outlet stores
cheap jordans
ugg outlet store
adidas outlet
polo ralph lauren
uggs outlet
ugg outlet
oakley sunglasses for men
mcm bag
tory burch outlet
ugg boots clearance
nike air max
canada goose jackets
coach outlet
lacoste clothing
mbt shoes
kate spade sale
coach outlet
polo ralph lauren
pandora outlet
ugg outlet
mulberry bags
ugg outlet
canada goose outlet
ugg outlet
canada goose outlet online
oakley sunglasses wholesale
canada goose jackets
ugg boots
adidas shoes for men
canada goose parka
ugg outlet online
canada goose outlet stores
michael kors outlet
ray ban sunglasses outlet
cheap uggs
polo outlet
coach outlet online
cheap ugg boots
ugg outlet store
polo ralph lauren outlet
mont blanc outlet
oakley sunglasses
kate spade outlet online
tory burch shoes
adidas shoes
christian louboutin shoes
nfl jerseys
ugg outlet
giuseppe zanotti outlet
uggs outlet
air jordan 4
ugg outlet
adidas nmd
canada goose outlet
michael kors outlet
coach outlet online
ralph lauren uk
mbt shoes clearance outlet
canada goose jackets
ugg sale
ugg boots
canada goose outlet
coach outlet online
true religion jeans
michael kors outlet online
ralph lauren outlet
polo ralph lauren factory store
michael kors
true religion outlet
canada goose outlet online
michael kors outlet online
canada goose sale
michael kors outlet
uggs canada
uggs on sale
lacoste shoes
ugg outlet online
moncler outlet
michael kors outlet
prada outlet
ray ban sunglasses for men
oakley sunglasses outletA "Szulejmán” kakasos ötletedet....

ellopták, kedves Szilvácska! :) Ezt András a saját két szemével látta!leilei

20170918 leilei3915
michael kors outlet online
coach factory outlet online
coach outlet store online
polo ralph lauren
ray ban sunglasses wholesale
polo outlet
canada goose outlet
pandora bracelet
polo outlet
christian louboutin
ugg outlet
mulberry uk
moncler jackets
polo ralph lauren
polo outlet
pandora jewelry
air jordan retro
michael kors outlet clearance
ugg outlet
coach outlet
oakley sunglasses wholesale
nike outlet
coach outlet
fitflops sandals
cheap mlb jerseys
canada goose
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren factory store
ugg outlet
pandora bracelet
polo ralph lauren sale
coach outlet
polo ralph lauren outlet
ugg outlet
ugg outlet
ugg boots
nike shoes for men
polo ralph lauren outlet
adidas superstar shoes
coach outlet store online
adidas superstar
michael kors outlet
nike shoes outlet
ralph lauren polo shirts
coach outlet online
cheap oakley sunglasses
longchamp outlet
coach outlet online
polo shirts men
michael kors outlet
polo ralph lauren outlet
polo outlet
cheap ugg boots
true religion outlet store
cheap ugg boots
polo ralph lauren
christian louboutin outlet
coach outlet
adidas shoes for women
giuseppe zanotti sneakers
fred perry polo shirts
pandora charms
cheap ray ban sunglasses
coach outlet
oakley sunglasses wholesale
coach factory outlet
pandora jewelry sale
adidas yeezy shoes
canada goose jackets
ralph lauren polo
oakley sunglasses for men
coach outlet
ugg outlet
true religion jeans
coach factory outlet
ugg boots
ralph lauren outlet
cheap ugg boots
coach outlet store online
nike outlet
ugg outlet
ralph lauren
nike outlet
jordan retro
cheap oakley sunglasses
coach outlet online
michael kors outlet clearance
pandora jewelry
michael kors outlet online
mlb jerseys wholesale
michael kors outlet online
moncler sale
christian louboutin sale
mulberry handbags
pandora jewelry
ugg boots
polo outlet
polo ralph lauren
coach outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
coach outlet
michael kors outlet online
michael kors outlet
ralph lauren polo
nike outlet
coach outlet online
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin shoes
longchamp outlet
ralph lauren outlet
canada goose outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren
mulberry handbags
ralph lauren shirts
coach outlet online
cheap jordans for sale
hermes outlet
mont blanc pens for sale
ugg outlet
mbt shoes
polo ralph lauren pas cher
canada goose outlet store
canada goose jackets
puma outlet
ugg outlet
christian louboutin outlet
ugg boots outlet
ugg outlet
michael kors handbags
michael kors outlet
lebron shoes
mont blanc pens
ralph lauren outlet
fitflops outlet
coach factory outlet
fred perry outlet
coach factory outlet
polo ralph lauren
moncler outlet
lunette ray ban
lacoste outlet
ugg outlet online
oakley sunglasses wholesale
ugg outlet
michael kors outlet clearance
mbt shoes outlet
nike outlet store
nike outlet
nba jersey
uggs outlet
true religion outlet
fred perry clothing
coach outlet store online
canada goose jackets
coach outlet
canada goose jackets sale
canada goose outlet
ralph lauren outlet
jordan shoes
mont blanc outlet
coach outlet online
canada goose outlet
ugg outlet
ray ban sunglasses
ralph lauren uk
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet
pandora jewelry
polo outlet
michael kors outlet
yeezy boost 350
coach factory outlet
true religion jeans sale
canada goose
cheap jordans
coach outlet
kate spade handbags
longchamp handbags
fred perry clothing
fred perry shirts
ralph lauren outlet
fitflops shoes
adidas yeezy boost
ray ban sunglasses for men
yeezy boost
michael kors outlet
polo ralph lauren outlet
ralph lauren uk
moncler coats
pandora outlet
tory burch outlet
michael kors handbags
pandora outlet
canada goose jackets
prada outlet
valentino outlet store
canada goose jackets
cheap jordans
coach factory outlet
cheap ugg boots
ugg boots
uggs outlet
canada goose outlet
canada goose jackets
michael kors outlet
ugg outlet
canada goose jackets
kate spade handbags
giuseppe zanotti shoes
mcm bag
polo ralph lauren
tory burch outlet
canada goose outlet
kate spade outlet
michael kors outlet clearance
ugg outlet
oakley sunglasses
coach factory outlet
air jordan shoes
michael kors outlet
cheap oakley sunglasses
ray ban pas cher
michael kors outlet online
tory burch outlet stores
christian louboutin sale
tory burch outlet
cheap nike shoes
ralph lauren outlet
polo outlet
ugg boots
polo ralph lauren
ugg outlet
kate spade outlet online
fred perry shirts
michael kors outlet clearance
christian louboutin shoes
ugg boots
ralph lauren polo
ralph lauren outlet
ralph lauren shirts
mont blanc
cheap jordans
polo ralph lauren outlet online
canada goose
true religion jeans
christian louboutin shoes
polo ralph lauren outlet online
cheap uggs
oakley sunglasses
polo outlet stores
adidas ultra boost
ralph lauren outlet
pandora jewelry
canada goose outlet online
cheap ray ban sunglasses
moncler jackets
cheap jerseys
pandora charms
prada outlet
nike air jordan 4
canada goose jackets
kate spade outlet
coach outlet
yeezy boost 350
prada outlet store
michael kors outlet
adidas outlet store
nike shoes
ralph lauren uk
kate spade outlet store
cheap jordans
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet
christian louboutin
pandora rings
michael kors outlet
polo outlet
yeezy shoes
polo ralph lauren
cheap ray ban sunglasses
nike shoes outlet
cheap ugg boots
pandora jewelry
nike shoes
coach outlet online
kate spade handbags
fitflops sale
moncler coats
asics running shoes
ralph lauren
michael kors outlet online
oakley sunglasses
cheap jordan shoes
valentino outlet
polo outlet
true religion
pandora charms
canada goose outlet
canada goose outlet
uggs outlet
uggs outlet
oakley sunglasses wholesale
mont blanc outlet
canada goose
polo outlet
cheap ray ban sunglasses
oakley sunglasses outlet
kate spade outlet online store
michael kors outlet store
ugg outlet online
moncler jackets
mulberry outlet
adidas yeezy
coach outlet
michael kors outlet
michael kors outlet online
true religion outlet online
jordan retro shoes
ray ban sunglasses outlet
canada goose outlet
uggs outlet
ray ban sunglasses
ugg outlet
coach canada
pandora bracelet
canada goose outlet
mbt shoes
snapbacks wholesale
canada goose outlet stores
prada outlet online
adidas yeezy boost
oakley sunglasses
canada goose outlet
coach outlet
coach factory outlet
nhl jerseys
asics outlet
adidas shoes for men
coach outlet online
canada goose outlet
pandora outlet
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet
fitflop sandals
canada goose jackets
cheap jordans for sale
fred perry
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
yeezy boost 350 v2
 lacoste clothing
kate spade handbags
ugg outlet
oakley sunglasses wholesale
air jordan 4 retro
cheap authentic nba jerseys
coach outlet online
cheap ugg boots
kate spade bags
pandora outlet
polo outlet
canada goose parka
mbt outlet
oakley sunglasses wholesale
mulberry bags
polo ralph lauren
pandora jewelry
ugg outlet
nike outlet store
tory burch shoes
michael kors outlet
polo ralph lauren outlet online
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet stores
michael kors outlet online
cheap nhl jerseys
michael kors outlet
uggs outlet
michael kors outlet online
canada goose outlet store
polo shirts
ralph lauren outlet
michael kors outlet online
coach factory outlet online
pandora rings
pandora charms sale clearance
nike outlet store
michael kors outlet online
ed hardy outlet
canada goose jackets
canada goose jackets
pandora jewelry
fitflop sale
canada goose outlet
ugg outlet
ugg outlet
cheap oakley sunglasses
ugg boots
mlb jerseys
canada goose outlet
coach outlet
ugg boots
coach outlet
moncler outlet online
coach outlet store online
valentino outlet store
michael kors outlet online
tory burch outlet online
oakley sunglasses
coach outlet online
oakley sunglasses
michael kors outlet clearance
pandora outlet store
ugg boots
pandora jewelry
canada goose outlet
michael kors outlet
fred perry polo
ugg boots
ray ban sunglasses
ralph lauren
cheap oakley sunglasses
fitflops sale clearance
ultra boosts
nike shoes for women
michael kors outlet clearance
michael kors outlet store
nike outlet store
nike trainers
michael kors outlet
polo ralph lauren
ugg boots
polo ralph lauren
kate spade outlet store
ugg boots
canada goose jackets
polo shirts
mcm backpack
cheap ugg boots
christian louboutin outlet
mlb jerseys
michael kors outlet store
coach outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
cheap ugg boots
canada goose jackets
michael kors outlet clearance
michael kors outlet online
polo ralph lauren shirts
michael kors outlet online
oakley sunglasses
michael kors outlet clearance
ugg outlet
ray ban sunglasses
pandora jewelry outlet
pandora outlet
adidas outlet
ray ban
valentino outlet
moncler outlet
ralph lauren outlet
ralph lauren uk
longchamp outlet online
christian louboutin
michael kors outlet
true religion outlet store
tory burch handbags
asics shoes
oakley sunglasses
canada goose jackets
ugg outlet
polo ralph lauren outlet
ralph lauren sale clearance
fred perry polo shirts
lebron james shoes
canada goose outlet
hermes outlet
polo ralph lauren
polo outlet
adidas yeezy shoes
coach outlet online
cheap ugg boots
cheap snapbacks
polo ralph lauren outlet
canada goose outlet
christian louboutin uk
oakley sunglasses
adidas yeezy shoes
uggs outlet
pandora charms
cheap nfl jerseys
tory burch sandals
ugg outlet
fitflops sale clearance
cheap ray bans
michael kors handbags clearance
kate spade outlet
ralph lauren
valentino shoes
adidas nmd
canada goose jackets
mont blanc outlet
coach outlet online
ugg outlet
mont blanc
mlb jerseys wholesale
coach factory outlet
ed hardy clothing
polo ralph lauren
mbt outlet
adidas yeezy shoes
true religion outlet
ralph lauren uk
michael kors outlet
coach outlet online
yeezy boost
polo ralph lauren outlet online
fitflops sale
ugg outlet
ralph lauren
pandora charms
michael kors outlet
pandora rings
michael kors handbags
mont blanc pens
air jordan 4
canada goose outlet store
true religion outlet
ugg outlet
ralph lauren uk
michael kors outlet online
longchamp outlet
michael kors outlet online
canada goose outlet store
ugg outlet
canada goose outlet
michael kors outlet online
kate spade handbags
uggs outlet
pandora jewelry
polo ralph lauren
pandora outlet
christian louboutin shoes
fitflops sale clearance
nike shoes
lacoste shirts
kate spade outlet
christian louboutin sale
ray bans sunglasses outlet
polo shirts
canada goose outlet store
canada goose
ed hardy
coach outlet
prada outlet stores
ralph lauren polo
nike shoes
cheap ray ban sunglasses
adidas outlet online
ray ban sunglasses
oakley sunglasses wholesale
coach outlet clearance
coach outlet online
ralph lauren uk
cheap jordan shoes
christian louboutin outlet
michael kors handbags sale
oakley sunglasses
ugg boots
coach outlet online
michael kors outlet
christian louboutin outlet
nike outlet store
ray ban sunglasses
hermes belts outlet
coach factory outlet
canada goose jackets
michael kors outlet clearance
mont blanc pens
christian louboutin shoes
prada outlet store
mont blanc pens
coach outlet online
michael kors outlet online
canada goose outlet
ray ban sunglasses
coach outlet online coach factory outlet
michael kors outlet clearance
ralph lauren pas cher
ralph lauren uk
coach outlet online
coach outlet online
adidas outlet store
michael kors outlet
michael kors outlet online
michael kors outlet
polo ralph lauren
pandora outlet
polo outlet
ralph lauren
ugg boots
coach outlet
nike shoes on sale
coach factory outlet
giuseppe zanotti outlet
coach factory outlet
cheap mlb jerseys
michael kors handbags
fitflops sale clearance
lacoste polo
coach factory outlet
uggs outlet
adidas outlet online
cheap ray bans sunglasses
mulberry bags
nfl jerseys
coach outlet store online
vintage nhl jerseys
ralph lauren
coach outlet online
uggs outlet
uggs outlet
uggs outlet
air jordan shoes
ugg boots
mlb jerseys
cheap ugg boots
coach outlet canada
canada goose jackets
polo ralph lauren
nike shoes
coach outlet store online
christian louboutin shoes
hermes birkin
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
nike shoes
mbt shoes clearance outlet
polo ralph lauren
coach factory outlet
fred perry polo
longchamp
ralph lauren outlet
true religion outlet
fitflops clearance
true religion jeans
adidas nmd r1
coach factory outlet
tory burch handbags
adidas outlet
longchamp bags
michael kors outlet online
ralph lauren shirts
coach outlet online
nike factory outlet
cheap jerseys wholesale
ray ban sunglasses outlet
canada goose outlet store
cheap uggs
michael kors outlet clearance
michael kors
kate spade purses
michael kors outlet online
puma shoes
air jordan shoes
kate spade bags
uggs outlet
fred perry polo
ralph lauren
michael kors outlet store
polo ralph lauren outlet
cheap oakley sunglasses
kate spade sale
valentino shoes
polo outlet
polo ralph lauren
michael kors outlet online store
lacoste shoes
longchamp outlet store
ralph lauren
cheap uggs
ugg boots
coach outlet store online
polo ralph lauren
polo outlet
ugg outlet
mont blanc outlet
coach factory outlet
kate spade sale
coach factory outlet
fitflop sandals
ralph lauren uk
ugg outlet
cheap mlb jerseys
adidas shoes
nike shoes
adidas yeezy
pandora outlet online
longchamp handbags
ray ban sunglasses on sale
cheap oakley sunglasses
moncler jackets
mcm outlet
polo ralph lauren
michael kors handbags
nike shoes for men
cheap nba jersey
coach outlet online
canada goose
coach outlet
michael kors outlet online
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet onlineEgyeseknek tényleg nincsen önkritikájuk...

de az önbizalmuk és a bátorságuk dicséretes!
https://www.youtube.com/watch?v=H4py7fP2lIwIstenem, ettől még a kakas is világgá szaladna! :)

Secret Papi, esküszöm, hogy itt nem én énekelek!
https://www.youtube.com/watch?v=H4py7fP2lIw

Rettenetes!Szép szakmári (szatmári) lányok, Isten veletek...

már én többet nem beszélek veletek! Így szóltam pár esztendővel ezelőtt, aztán felköltöztem Budapestre, :) Secret házába.
https://www.youtube.com/watch?v=yjHMpxae8IInike joggesko Descuentos

nike joggesko
Descuentos Nike
goedkope nike air max
cheap uggs for women
UGG BOOTS FOR WOMEN
Adidas Originals Superstar
Hugo Boss Sale
ugg store
ADIDAS NMD SALE ON LINE
louboutin heels
TOMS For Sale
Discount TOMS
nike sneakers
Cheap Michael Kors
Toms Factory Outlet
Air Max 90
vans shoe store
Cheap Michael Kors Tote Bag
Michael Kors Handbags Discount
Air Max Femme
Canada Goose Womens Coats
nike sportschuhe
Timberland Outlet
Yeezy Boost Sale Online
reebok running shoes
Boost Yeezy Sale On Line
Canada goose dam
Nike Zapatos
Nike Shox Cheap
Jordan Store
toms sale
converse store
Jordan Schoenen
scarpe nike
cheap uggs
nfl store
moncler jacket sale
Adidas Neo Discount Sale
christian louboutin outlet
Yeezy Men
Air Max Sneakers
Nike Air Max Cheap
adidas outlet
Pandora Store Sale
Cheap Air Max Trainers
Nike Air 90
pandora outlet store
new pandora charms
nike shoes
Uggs For Cheap
Bottes Ugg Femme Pas Cher
Michael Kors
zapatillas nike baratas
Stone Island Outlet
pandora jewelry store
Doudoune Moncler Pas Cher
Cheap Toms Outlet Store
nike air
Vans Black Sneakers
new jordan releases
cheap nike air max
Adidas Originals Stan Smith
Pandora Official Website
Air Jordan Retro Sale
Jordan Sneakers For Sale
air force one pas cher
Nike Air Huarache For Sale
Moncler Outlet Store
religion store
Adidas Superstar
Nike Soccer Cleats Boots
Ugg Pas Cher En France
Ray-Ban Official Discounted Site
toms shoes outlet
Nike Shox discount Sale
23 IS BACK Store
nike tn pas cher
nike air jordan pas cher
Adidas Superstar Sale Online
Oakley Sunglasses Cheap
Ray ban sale online
chaussure Nike homme
Nike Air Damen
Canada Goose Outlet
Yeezy Black
TOMS OUTLET
zapatilla adidas
nike schuhe günstig
uggs for women
Air max dam
Ugg Pas Cher Femme
Discount Air Max
Official Toms Shoes Outlet
canada goose jackets on sale
Ugg boots Sale
Hogan Outlet
ugg clearance
adidas store
moncler outlet
uggs outlet
longchamp bags on sale
Yeezy Shoes Discount Marketplace
zapatillas running
Nike Store
Boutique Ugg
Nike Air Sneakers
suivre un envoi
Air Max Pas Cher
Canada Goose Outlet
Air max levně
Air Nike
scarpe hogan outlet
Ugg Outlet Online Store
Scarpe Air Max
abercrombie and fitch store
fitflops sale uk
Soccer Boots Outlet nike
nike jordan shoes
Nike Air Max Goedkoop
hogan scontate
Nike Online Store
Nike Air Pas Cher
nike sb stefan janoski
Ray Ban Sunglasses Online
Coach Bags On Sale
Pandora Store
Cheap Toms Shoes Outlet
botas de futbol
official NHL jerseys
billige nike sko
Moncler Sale
pandora beads
Nike Air Women
Boty Nike Air
Air Max Kopen
Uggs Pas Cher Soldes
chaussures nike pas cher
Nike Roshe Run Sale
Moncler Outlet Online
Negozi Pandora
canada goose jacket outlet
Nike Factory Store
Original Ugg Boots
womens nike air max
ugg factory outlet
Nike Air Jordan 11
Pandora Store
coach factory outlet online
TOMS SHOES OUTLET
Kobe Shoes Nike
Nike Pas Cher Femme
newest lebron shoes
retro jordans for cheap
zapatos de futbol nike
Chaussure Nike Air Max Pas Cher
chaussure basket homme
Moncler Jackets Discount Marketplace
huarache sneakers
prada outlet
Doudoune Moncler Site Officiel
The official UGG
Nike Shoes Sale Store
Doudoune Moncler Femme Pas Cher
Nike Shoes Discount Marketplace
Adidas Shoes Discount Marketplace
nike air max running shoes
nike mercurial soccer cleats
Jordan Shoes Air
new yeezy shoes
günstige nike schuhe
Toms Outlet Online
Michael Kors Outlet

ypMs 2017.4.5burberry scarf Free Run coach

burberry scarf
Free Run
coach outlet
oakley sunglasses
kate spade
Michael Kors Outlet
MIZUNO Shop US
michael kors handbags outlet
Pandora Charm
oakley frogskins sunglasses
Prada bags
jordan shoes
ray ban clubmaster
china factory sale
pandora necklace
yeezy boost 350
louis vuitton outlet
chanel bag
yeezy boost 350 shoes
michael kors handbags
abercrombie and fitch
Jordan retro
michael kors outlet
coach outlet online
abercrombie and fitch
nike huarache shoes
pandora charms sale clearance
Ralph Lauren Polo
coach outlet
coach outlet
michael kors uk
nike australia
pandora rings
canada goose sale online
michael kors outlet
moncler us
prada bags
michael kors outlet
prada outlet online
michael kors outlet
nike basketball shoes
pandora charms
abercrombie outlet
Oakley Outlet
louis vuitton factory outlet
michael kors canada
pandora rings
coach outlet
louis vuitton outlet
abercrombie outlet
moncler jacket
prada outlet online
prada sale
kate spade bags
burberry outlet
michael kors outlet online
coach outlet
Pandora bracelet
pandora charms black friday
pandora australia
adidas yeezy boost 350
asics shoes
michael kors totes
pandora charms
air jordan shoes
sunglasses hut
kate spade outlet
prada online
baseball jerseys
coach australia
coach outlet store
michael kors outlet
coach factory
mens sunglasses
bercrombie Nederland
tiffany co
pandora necklaces
sunglasses sm
michael kors jet set tote
moncler jacket mens
pandora jewelry
nike store
kate spade outlet
burberry canada
chanel australia
coach factory outlet
coach factory outlet
prada glasses
ray-ban sunglasses
kate spade handbags
michael kors purses
moncler mens jackets
Yeezy 350
prada us
michael kors outlet
mk handbags
nike huarache
ray ban glasses
michael kors bags outlet
official michael kors
coach outlet
pandora rings sale
michael kors outlet
mlb store
prada outlet prices
asics Australia
prada outlet online
cheap moncler jacket
salomon shoes
pandora charms sale online
moncler jacket
Mizuno Running Shoes
football jerseys
nike lebron shoes
prada purses
snow boots
jordan retro shoes
burberry scarf
prada outlet
pandora jewelry
football jerseys
oakley sunglasses
kate spade black friday
coach bags
Basketball shoes
canada goose jacket
coach outlet
coach outlet
Nike Hyperdunk Shoes
coach outlet
longchamp outlet
ray ban new wayfarer
ray ban sunglasses
major league baseball
ray ban wayfarer
michael kors online
michael kors wallet
prada factory outlet online
Nike Free
nike com
coach purse
coach outlet
kate spade bags outlet
nike shox shoes
prada handbags
jimmy choo australia
pandora rings
Kevin Durant Shoes
michael kors australia
ray-ban sunglasses
mk bags
brand sunglasses
coach outlet online
cheap ray ban sunglasses
mcm outlet
nike id
nike free run
burberry
pandora rings
pandora uk
oakley australia
prada bag
Michael Kors Canada
authentic prada outlet online
ray ban prescription sunglasses
pandora charms uk
ray ban prescription glasses
kate spade outlet
nike air huarache
coach bags
michael kors outlet
pandora charms sale
michael kors bags
Nike Jordan Shoes
michael kors
burberry outlet
prada sunglasses
pandora uk
shoes online
sunglasses outlet
burberry outlet online
michael kors outlet
burberry outlet
abercrombie and fitch
air jordan shoes
michael kors outlet
pandora charms
baseball jerseys
ray ban outlet
cheap coach purse
prada factory outlet online
coach diaper bag
Yeezy Boost 350
prada bags
michael kors tote
kate spade black friday
nike jordan
pandora rings
veronique billat
louis vuitton outlet
nike jordan shoes
ray ban sunglasses
Nike Air Max
Hermes Outlet
moncler down jackets
prada factory outlet online
ray-ban sunglasses
coach outlet
prada outlet online
prada factory outlet
pandora bracelets
coach usa
oakley sunglasses
kate spade outlet online
abercrombie outlet
abercrombie paris
burberry canada
abercrombie outlet
nike shoes australia
abercrombie outlet
Mizuno Shop
ray ban sunglasses
coach factory outlet online
Mizuno Shop Japan
KD 8 shoes
kate spade outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
longchamp outlet
michael kors italy
louboutin shoes
prada outlet
adidas australia
louis vuitton uk
ray ban eyeglasses
ate spade handbags
mcm outlet online
Canada Goose Outlet
prada outlet
hermes bag
Burberry outlet online
CHanel Factory Outlet
nfl shop
timberland boots
Hugo Boss Online
Prada Factory Outlet
moncler outlet
Nike Hyperdunk 2015
oakley frogskins
nike shox
pandora jewelry
prada outlet
Jordan Retro Shoes
michael kors purses
burberry outlet
Hyperdunk 2016
kate spade
paul smith uk
burberry us
michael kors uk
Nike Air Jordan
abercrombie us
moncler clothing
pandora princess ring
Abercrombie Fitch
nike jordan shoes
ugg uk
coach online
ups tracking
coach factory outlet
Mizuno Shoes
coach outlet
michael kors outlet
prada official site
prada outlet
michael kors outlet
burberry scarf
authentic prada handbags outlet
abercrombie outlet us
piumini moncler replica
michael kors
Chanel bags Outlet
michael kors purses outlet
coach outlet
ugg slippers
coach handbags
louis vuitton outlet
Adidas Yeezy Boost 350
burberry online
nike shoes
moncler outlet
basketball jerseys
pandora.com
rayban aviator
clk benz
michael kors handbags
michael kors outlet
authentic prada outlet online
Coach Sunglasses Outlet
coach carter
official prada site
Jordan Retro
ray ban outlet
burberry purse
polo outlet online
nike jordan shoes
pandora bracelet
Cheap Ray Ban
michael kors factory outlet
kate spade outlet
moncler jacket
chanel
nike australia
michael kors outlet
top sunglasses
Billat
canada goose jacket
abercrombie & fitch
michael kors outlet bags
Coach Outlet
sunglasses hut
canada goose sale
michael kors outlet
baseball jerseys
ray ban sunglasses
pandora rings
coach handbags
ugg boots
kate spade outlet online
asics shoes Australia
polo online
landing gears
nike outlet
mlb shop
ralph lauren australia
beats headphones
prada outlet online
coach outlet online
mlb shop
michael kors outlet
coach sunglasses for women
air jordan retro
Coach Outlet Store
polo outlet
coach bag
canada goose outlet
adidas australia
coach factory outlet
prada outlet online
official prada site
Michael Kors Outlet
Nike Jordans
huaraches shoes
huarache nike
pandora australia
michael kors bags
yeezy boost 350
michael kors handbags
paul smith sale
coach australia
nike air max
flash sunglasses
adidas shoes
pandora australia
beats by dre
pandora necklace charms
pandora ring
ugg australia
michael kors outlet online
kate spade canada
Ray Ban Outlet
nfl jerseys
Hugo Boss Outlet
nike shoes
moncler outlet
mk outlet
kate spade outlet
michael kors outlet
michael kors
pandora bracelet
coach sunglasses
coach
coach outlet
burberry online
Oakley Holbrook sunglasses
prada handbags
pandora rings jewelry
michael kors outlet
pandora rings
michael kors outlet
pandora australia
pandora charms
burberry australia
cheap basketball shoes
moncler coats
Chanel Outlet
michael kors black friday
nike outlet
burberry outlet online
lebron james shoes
hockey jerseys
michael kors outlet
pandora rings
michael kors purses on sale
prada outlet online
nike lebron james
huaraches
mlb.com
prada handbags
Prada Outlet
salomon hiking shoes
coach outlet online
kate spade
basketball jerseys
burberry outlet canada
landinggear
ugg australia
Longchamp Outlet
mcm factory outlet
wholesale
burberry outlet
pandora charms
ray ban aviator
michael kors us
michael kors outlet
moncler sale
prada bags
timberland uk
Hugo Boss Store
Kate Spade Australia
beats studio
abercrombie fitch
Coach outlet online
michael kors outlet
shoes sale
landing gear
Nike KD 8
michael kors outlet online
véronique Billat
burberry australia
coach shoes
michael kors tote
china wholesale
Oakley Holbrook
paul smith
ralph lauren
prada bags outlet
coach australia
ray ban online
burberry outlet
pandora charms
Ralph Lauren
louis vuitton australia
tiffany co
Mizuno Wave
michael kors bags
pandora bracelet
kate spade bags
burberry outlet canada
yeezy boost 350
prada bags on sale
abercrombie us
coach purses
pandora charms sale
prada outlet online
Nike Air Jordan
oakley outlet
moncler uk
michael kors outlet
coach outlet
ray ban polarized
burberry scarfs
michael kors
prada outlet
shoes online sale
Coach Outlet Online
lzm3.25Góliát :)

Egy óriás tyúk (vagy kakas): http://darwin.reblog.hu/felbukkan-az-oriascsirke
Egyszerűen nem akartam hinni a szememnek, amikor megláttam, hogy milyen hatalmasra nőtt a fenti szárnyas!lcklck16

20170316lck
rolex watches
coach factory outlet
polo outlet stores
ralph lauren
cheap ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
adidas outlet store
cartier watches
michael kors
cheap oakley sunglasses
coach outlet
polo ralph lauren
fitflops outlet
cheap jordans free shipping
burberry outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
ray ban sunglasses
kevin durant shoes
louis vuitton handbags
cazal sunglasses
hermes belt
true religion jeans
michael kors handbags
ugg uk
coach outlet clearance
ralph lauren
cartier watches for women
rolex watches
polo ralph lauren
coach outlet online
cheap oakley sunglasses
oakley sunglasses
burberry outlet
nike roshe one
cheap jordans
cheap oakley sunglasses
longchamp handbags
true religion outlet
mulberry handbags
ray ban sunglasses wholesale
oakley sunglasses
louis vuitton outlet
vans shoes
reebok outlet store
mac cosmetics
juicy couture outlet
nike huarache
christian louboutin outlet
yeezy boost
cartier outlet
longchamp handbags
gucci handbags
oakley sunglasses wholesale
ralph lauren polo
louis vuitton outlet
ralph lauren pas cher
cheap ray ban sunglasses
nike outlet store
ray ban sunglasses
fitflops sale clearance
louis vuitton online
ray ban sunglasses uk
louis vuitton
links of london
ray ban sunglasses
oakley sunglasses sale
mulberry handbags
pandora jewelry
oakley sunglasses
coach factory outlet
nike foamposite
fitflops sale clearance
michael kors outlet clearance
michael kors handbags outlet
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
ralph lauren shirts
nike huarache
pandora outlet
gucci outlet
adidas nmd runner
louis vuitton outlet
los angeles lakers
michael kors outlet
cheap ray ban sunglasses
oakley sunglasses wholesale
los angeles lakers jerseys
fitflops sale clearance
cartier watches
rolex watches
pandora outlet
louis vuitton handbags
swarovski crystal
cheap ray bans
ugg boots
ysl outlet
cheap oakley sunglasses
beats by dre
ralph lauren uk
salomon outlet
fitflops sale clearance
true religion jeans
michael kors outlet
louis vuitton outlet stores
michael kors outlet
nike blazer pas cher
polo ralph lauren outlet
coach outlet store online
adidas wings
hermes bags
herve leger outlet
nike free run
polo outlet online
marc jacobs outlet
coach outlet store online
true religion outlet
louis vuitton outlet
michael kors factory outlet
swarovski crystal
hollister
michael kors handbags
louis vuitton outlet online
michael kors
longchamp outlet
polo outlet
fitflops
mulberry outlet
kate spade handbags
mbt shoes
michael kors outlet clearance
ecco shoes
coach outlet
michael kors handbags
tods outlet
louis vuitton handbags
christian louboutin
ferragamo outlet
coach outlet clearance
cheap ray ban sunglasses
swarovski jewellery
ferragamo outlet
air max 90
coach outlet
tory burch outlet online
true religion jeans
dior sunglasses
oakley sunglasses sale
christian louboutin shoes
lacoste pas cher
michael kors handbags outlet
new balance shoes
michael kors handbags
replica watches
versace sunglasses
fitflops sale clearance
michael kors outlet clearance
ralph lauren polo
michael kors wallets for women
nike blazer pas cher
jordan shoes
air max uk
mulberry sale
louis vuitton
gucci outlet
louis vuitton borse
ray bans
christian louboutin shoes
oakley sunglasses
oakley sunglasses
instyler ionic styler
coach factory outlet
louis vuitton
oakley sunglasses wholesale
michael kors handbags
nike outlet
louis vuitton
louis vuitton outlet online
christian louboutin outlet
ralph lauren
michael kors outlet clearance
pandora outlet
louis vuitton
cheap oakley sunglasses
air max uk
michael kors handbags
michael kors handbags
jordan shoes
nike trainers
oakley sunglasses sale
coach outlet online
coach outlet
true religion jeans
coach outlet online
hollister shirts
cheap oakley sunglasses
louis vuitton
coach outlet
louis vuitton outlet stores
christian louboutin online
pandora jewelry
tory burch outlet
cartier watches
ralph lauren uk
michael kors canada
christian louboutin outlet
louis vuitton
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren
michael kors outlet
lebron james shoes
louis vuitton outlet
ralph lauren outlet
ray-ban sunglasses
nike roshe run
coach outlet online
oakley sunglasses
polo ralph lauren
gucci bags
oakley sunglasses wholesale
football shirts
michael kors outlet clearance
michael kors outlet
rolex watches
tory burch outlet online
hermes outlet
louis vuitton outlet
mulberry bags
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
air jordan 4
lebron james shoes
cheap nfl jerseys
longchamp outlet
louis vuitton
louis vuitton outlet stores
true religion jeans
michael kors handbags
coach factory outlet
louis vuitton
coach outlet online
michael kors outlet store
christian louboutin outlet
louis vuitton handbags
polo ralph lauren
mcm outlet
michael kors
michael kors outlet
longchamp handbag
chrome hearts
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
louis vuitton outlet
coach factory outlet
ray ban sunglasses
hollister clothing
christian louboutin shoes
oakley sunglasses
oakley sunglasses
air max uk
ralph lauren polo
michael kors outlet
louis vuitton outlet online
oakley sunglasses
polo ralph lauren
nike mercurial
louis vuitton outlet
tory burch outlet
tory burch outlet online
michael kors handbags
coach outlet
coach outlet
tory burch outlet
coach outlet online
louis vuitton outlet stores
soccer jerseys
mulberry handbags
hollister sale
basketball shoes
michael kors outlet clearance
oakley sunglasses
ray-ban sunglasses
michael kors outlet online
coach outlet
ray ban sunglasses
adidas trainers
christian louboutin uk
coach outlet store online
mac cosmetics sale
ray ban sunglasses uk
coach outlet online
oakley sunglasses wholesale
coach outlet online
cheap nba jerseys
bottega veneta outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
coach outlet online coach factory outlet
michael kors outlet online
gucci outlet online
20170316lckÍgy „játszik” egy kecskegida a tyúkkalSzulejmán is lehet depressziós

A Ferma Apricot Lane kakasa, Poodle Roo egyetlen éjszakát sem volt hajlandó a megszokott helyén, a tyúkólban tölteni. Miután rendszeresen többször előfordult az eset, gazdái aggódni kezdtek. A kakas zárkózott lett, visszahúzódó, és nagyon furán viselkedett.

fotó: http://static.napjaink.org/2016/08/kakas-depi2.jpg

Az éjszakákat inkább a farm melletti legelőn, a zöld fűben megbújva töltötte. Többször próbálták visszaszoktatni a tyúkólba, de a kakas állandóan megszökött onnan. Poodle Roo állapota válságos lett, egy nap vérbe borulva találtak rá. Kiderült, hogy a tyúkól lakói nem szívesen viselik el a társaságát, és bántalmazták is a megromlott látású és hallású kakast.

videó: https://www.youtube.com/watch?v=n6JZlsQwW2Q

Poodle Roo ekkortól kezdve egy külön ketrecet kapott, és a farm egy a legyengült állatok számára fenntartott részén éldegélt tovább. A kakas ettől kezdve rohamosan kezdett felépülni, önbizalma is egyre inkább nőt, és új barátságokra tett szert. Az egyik legjobb barátja egy magányos macska lett, de az új helyén a tyúkok között is sokkal jobban érezte már magát.

Tanulság:
Szegény kakas már a halálán volt, de szerencsére sikerült új környezetben egy sokkal teljesebb életet kezdenie. Mindenkinek van lehetősége egy számára sokkal jobb életre. Ha rosszul érezzük magunk a jelenlegi környezetünkben, merjünk váltani, megéri!

forrás: http://www.napjaink.org/ez-a-kakas-egyetlen-ejszakat-sem-akar-a-tyukolba...A kakasok kakaskodnak?Mi a különbség a nő és a tyúk között?Napi bölcsesség :)Hihetetlen sztori! 18 hónapig élt fej nélküli egy kakas!

„Mike eleinte még kissé esetlenül mozgott – vélhetően az egyik füle, valamint a szemei elvesztése miatt. A csőr hiánya miatt az önálló táplálkozás is lehetetlen feladatnak tűnt, a házaspár egy szemcseppentővel juttatott élelmiszert és vizet Mike nyelőcsövébe”.

Képekkel illusztrált sztori: http://mult-kor.hu/a-csirke-amely-18-honapot-elt-fej-nelkul-20150910Kakastaréj vagy kakasvirágFenyőfi Nándor - Apám tyúkja :)A Klapka indulóra menetelő magyar huszárkakas

Érdemes rászánni 1-2 percet!
https://www.youtube.com/watch?v=bn77N1fsB4I

Ilyen katonákkal tutira legyőzzük a törököket! :)Látványos koreográfia…

de a Kakas évét köszöntő „tyúkhölgyek” között nem jelent meg a Kakas! Furcsa.
https://www.youtube.com/watch?v=pxqw_0KWCpkLájk!

Köszöntsünk együtt ezzel a mókás videóval a Kakas évét!
https://www.youtube.com/watch?v=q50n-1OHqdgA nagy harcosok találkozása

fotó: http://naplo.org/hirek/261971342043001_l

De az igazi kakaskodók a pasik.
"A férfiak ősi biológiai programja a vetélkedés, ami egykor a fajfenntartás céljait szolgálta, de máig fennmaradt olyan tevékenységekben, mint a sport, a karrier világa, akár a háborúk - vagy épp a hétköznapokban az átfogóan csak "farokméregetésnek” nevezett kakaskodások." Ezért kívánatosabbak számukra a foglalt csajok is, akiért összemérhetik az erejüket.

fotó: http://erdelyiriport.ro/content/images/1427887852-23-thalia-tesztosztero...Cuki fotó

A kisfiú kakasnak, a kislányok csibéknek öltöztetve.

http://kep.cdn.indexvas.hu/1/0/1436/14364/143646/14364668_129ce98dfe052d...

„Bár csak január 28-án kezdődik a kínai holdnaptár szerint a kakas éve, egy thaiföldi kórházban már most kakasos, illetve csibés ruhába öltöztetik az újszülötteket”. (http://index.hu/mindekozben/poszt/2017/01/03/a_kakas_evere_keszulnek/)Honnan tudja a kakas, hogy hajnal van?

Vidéken senkit sem érdekel, hogy mi-miért történik, de a tudósokat izgatta a kérdés, hogy honnan tudják a kakasok a kukorékolás időpontját?

A székely válasz merő egyszerűség: hajnalban.

A tudósok válasza összetettebb: a kakasok zárt helyen, a napvilágtól elzárva is helyes időben kukorékolnak, ami valamiféle belső, biológiai “időmérőt” feltételez. (http://filantropikum.com/honnan-tudja-a-kakas-hogy-hajnal-van/)

Magam is vidéki vagyok, de engem rengeteg minden érdekel, még a kakas is.Egy igazi pasi megvédi a nőjét... :)

úgyanúgy mint a kakas a tyúkját: https://www.youtube.com/watch?v=cGS2yPJ2bjAEz egy felháborító hozzáállás!

"Ha semmi sem működik, és a kakasunk menthetetlen, legalább lesz egy finom kakaspörkölt vasárnap!"
Szegény kakas tutira nem tehet arról, hogy egy agresszív barom. Szelíd kakasokat kell mellé tenni, hogy azoknak a pozitív mintáját követve, Ő is a baromfi-társadalom hasznos, értékes tagjává válhasson! :)

(Ez a lenti hozzászólásom kiegészítése)Mit tehetünk a biztonságunk érdekében? :)

Ezen jót kacagtam!

Tartózkodjunk a lehető legtöbbet a baromfiudvaron belül, :) hogy ne ellenségként tekintsen ránk a kakas. Nem elég kiskorától kezdve kézhez szoktatni, megszelídíteni, lényeg, a folytonosság. :)

Legyen nálunk egy zacskó, nejlon szatyor, amit ha meglobogtatunk, zörög, elijesztheti a kakast. Hasonló hatása lehet egy seprűnek is, amivel inkább csak védjük a testünket, de ne suhintsunk felé.

Az is egy jó megoldás lehet, ha nem megijedünk tőle, hanem megmutatjuk, hogy mi vagyunk a ház ura. Akárcsak a kutyáknál, a kakasnak is tisztában kell lennie azzal, hogy mi vagyunk a gazdája, és nem fordítva. Támadáskor próbáljuk elkapni, és pár percig a földhöz nyomni óvatosan, hogy megmutassuk neki az erőfölényünket. :) Vagy kapjuk el a szárnya alatt, és tegyük be a tyúkólba, zárjuk rá mondjuk 1 órára, hogy ne tudjon kijönni. Valószínűleg, ezt a taktikát többször is meg kell ismételni a siker érdekében…

Ha semmi sem működik, és a kakasunk menthetetlen, legalább lesz egy finom kakaspörkölt vasárnap!

A jó tanácsok forrása: http://www.magro.hu/agrarhirek/szakcikkek/ha-tamad-kakas/

Az agresszív kakast mindenképpen integrálni kell a társadalomba ... és a gazdáját rengeteg továbbképzésen kiképezni arra, hogy hogyan legyen elfogadó vele szemben!A kakas miért támad rá emberekre?

Védik a tyúkudvart, megmutatják, hogy ki az úr, vagy nem tudom. Csak azt nem tudják, hogy nálunk így vezet az út a lábas felé.. :D

A területét és a tyúkjait védi. Az a gáz, amikor falun a tyúkudvarban van a budi és támadós a kakas. Seprűvel kell menni slozira. XD

... ez egy védekezési mechanizmus náluk így mutassák ki hogy ők a főnökök.te meg úgy tudod kimutatni hogy te vagy a főnök hogy pörköltet csinálsz belőle.

(forrás: http://www.gyakorikerdesek.hu/allatok__madarak__1744635-a-kakas-miert-me...)

Állatpszichológiai kérdéseket azért boncolgatok, :) mert a kakas engem is gyakran megtámadott, amikor még kicsi voltamErotikus tartalmú dalszöveg

Balkán Fanatik & Fourtissimo - Komámasszony kakasa:
http://www.dailymotion.com/video/x26t317_balkan-fanatik-fourtissimo-koma...

A magyar kultúrához ez is hozzátartozik!Egy igazi férfi a pitbulltól sem fél! :)