„Szulejmán” és ágyasai (Érdességek a kakasról)

Kislányként török szultánnak képzeltem a színes tollú kakast, aki olyan büszkén járkált a tyúk-háremhölgyei között, mint egy született császár. A piros turbános taréjával előkelőséget sugárzott, a színes tollkaftánjában pedig messzire virított a baromfiudvarban.

Járt-kelt a birodalmában – peckesen és öntudatosan - és kénye-kedve szerint csapott le egy-egy békésen kapirgáló tyúkra. A földre teperte, rámászott, aztán férfiasan tette a dolgát.

2017 a Kakas éve, de én az unalomig ismételt világhálós cikkek helyett egészen más nézőpontból mutatom be Őméltóságát!

Képzeljétek, az időmilliomos Oxfordi Egyetem kutatói mélyrehatóan vizsgálták, hogy melyik tyúkra gerjed rá leginkább a kakas, majd számos kísérlettel bebizonyították, hogy a tyúkok tarajának nagysága a döntő. Amikor kis sapkával letakarták a tojók taraját, a kakas véletlenszerűen választott párt magának a szexuális aktushoz, de a sapka nélküli tyúkok közül már öntudatosan.

Mindez bizonyítja, hogy tyúkháremben is vannak a „császárnak” kedvencei, akiket többször megpeteréz, leteper, és a magáévá tesz, vagyis a férfiúi kegyeit korántsem egyenlő mértékben osztogatja a háremhölgyei között.

Ha több kakas kerül egy baromfiudvarba, akkor a „császár” megküzd a trónbitorlókkal és a kialakult hierarchiát, minden alsóbb rangú kakasnak illik tiszteletben tartani. A tyúkokkal való párzás joga csakis a domináns kakasé, vagyis „Szulejmáné”, a többieknek meg pofa be, apelláta nincsen!

Jaj, a kedvenc háremhölgyek az intenzív és gyakori párzásoknak köszönhetően kissé agyonstrapáltak lesznek és kopaszodásra hajlamosak, de ez „Szulejmánt” egyáltalán nem érdekli.

Mivel a szultánhoz hasonlítottam, először a törökök, az iszlám hitűek véleményét adom közre a kakasról, és csak utána említem meg, hogy a világ más tájain miképpen vélekednek róla. A kakas, mint jelkép az archetipikus szimbólumok egyike, de igencsak különböző jelentésekkel társítva.

Az iszlám kultúrában nagy tisztelet övezi. A fehér kakas a Próféta madara. A kakasszó az angyalok jelenlétére figyelmezteti az igazhitűeket és imára hívja őket, azt kiáltozva: „Nincs más isten, csak Allah!”

A zsidó hagyományban a mátkapárt megjelenítő kakas és tyúk-ábrázolások a kakas megtermékenyítő szerepére utalnak, vagyis a szexuális együttlétekre. Régen a magyar lagzikban is gyakran tálaltak fel a menyasszonyoknak kakasherét, hogy az ifjú asszony minél hamarabb teherbe essen.

A továbbiakban a kakas szexualitásán túllépek, hiszen az élet sem csak szexből áll!

ÉRDEKESSÉGEK A KAKASRÓL

A kakas ősi Napszimbólum, hiszen a Nappal egy időben ébred és fekszik, a napkeltét pedig hangos kukorékolással adja tudtul.

- Számos vallásban a Napisten attribútuma, a fény, hajnal, idő, éberség, figyelem jelképe.
- Egyes népeknél a hírnév madara, míg a buddhizmusban a végzet szimbóluma.
- A franciák nemzeti identitása szorosan kötődik a kakashoz. A reneszánsz korában a francia nemzettel való azonosítása annyira elterjedt, hogy a Valois- és a Bourbon-ház királyai alatt pénzérmékre is rákerült. A nagy francia forradalom hadi jelvényül választotta a kakast. Vele óhajtották érzékeltetni a francia nemzet harciasságát, illetve a sötét kor elűzését.
- Az ókori Japánban és Skandináviában egyaránt a férfiasság, a harcias erények megtestesítőjeként tekintettek rá. A hajdani magyar csendőrök kakastolla is a fegyveres testület marsikus jellegét hangsúlyozta.
- A szabadkőművesek hagyományában az éberség és a beavató fény érkezésének jelképe.
- A Kakas a kínai zodiákus tizedik állata. A régi Kínában a kakast sohasem ették meg. Ennek oka: a kakas elriasztja a gonosz szellemeket és ártó démonokat, épp ezért esetenként kakasvérrel kenték be a védő istenek szobrait, képeit.
- A magyar táltosok is viseltek a fejükön, hajukban kakastollat, amikor egy másik világba, a szellemvilágba utaztak. Úgy képzelték, hogy a lélekvezető madár a tollával segíti őket, ezért a démonok kiűzésekor is segítőjüknek vélték.

BABONÁS HIEDELMEK A KAKASRÓL

Az európai népek hitvilágában a kakas kiáltásának szellemriasztó tulajdonságot tulajdonítottak, mert az éjjel szabadon járó-kelő kísérteteket, gonosz lelkeket hajnalban elriasztotta, hazaküldte.
A germánok hite szerint a nappalt és éjjelt elválasztó kakas a túlvilág határának őre.

A pogány vallásokban gyakran volt különféle rituálék áldozati állata, mellyel a rontásokat hatástalanították.
Az angolok a fehér kakast szerencsét hozónak tartják, és tiltják a megölését, mert megvédi a farmokat, ahol élnek. Hitük szerint a fekete kakas viszont a gonosz szellemekre figyelmeztet. Úgy vélik, hogy a világvége utolsó napján a kakasok mindegyike varjúvá változik, hogy felkeltse a holtakat. Emellett a szigetlakók a halál előjelének tartják, ha a kakas napnyugta és éjfél között háromszor kukorékol, de ugyanúgy balszerencsére utaló jelnek vélik azt is, ha a szokásostól eltérő időben kukorékol.

Némelyik nép a fekete kakast az ördög szolgájának tekintette és okkult praktikákhoz használta.

A svábok nagyra tartják a kakas nemzőképességét, ezért szerelmi varázslásoknál a kakas nyelvét belecsempészik a kiválasztott fiú ételébe, aki ezután rögvest beleszeret az epekedő lányba. A cseh lányok ugyanebből a célból a kakas farktollával háromszor érintik meg a kiszemelt fiatalembert, hogy elnyerjék szerelmét.
A magyar leányok a szemétdombra állva, a kakaskukorékolás irányából próbálják kikövetkeztetni, hogy melyik irányból várható az a kedvesük, aki majd feleségül kéri őket.
Időjós szerepet is betölt a kakas: például, ha a kerítésen kukorékol, szép idő lesz; ha a kapun ülve, vagy alkonyatkor kukorékol, másnap esős idő várható.

Az álomfejtők szerint kakast látni álomban, tűzvészre utal vagy valamiféle tűzvész szerű változásra. Amikor megjelenik valamilyen formában a kakas – álmunkban vagy akár a valóságosan - arra hívja fel a figyelmünket, hogy legyünk éberek, mert születőben van számunkra valamilyen értelemben vett feltámadás, hatalmas változás. Ébresztőt kiált: hogy ébredjünk saját tudatunkra és ne riadjunk vissza az összeütközésektől, hanem álljunk ki bátran az érdekeinkért.

A vörös kakas megvéd a tűztől, ugyanakkor a tűzvészre is utalhat. Kínában a házak falára hajdanában kakast pingáltak, tűz elleni védekezés céljából. A magyar hitvilágban is a vörös kakas a tűz szinonimája.
Tibetben a kakas a tűzként lobogó szenvedélyes vágyat, a szexuális étvágyat is jelképezi, ami a hétköznapi tapasztalatainkat igazolja.

A KAKAS AZ ANTIKVITÁS KORÁBAN

Az antikvitás korában a kakas sokszínű jelentés hordozott. Apolló és Zeusz/Jupiter madara volt. Mivel úgy tartották, hogy meggyógyítja a betegeket, feláldozták Aszklépiosznak, az orvostudomány istenének is. Úgy vélték, hogy a kakas az evilági lét után egy új világ hajnalának fényébe vezeti a halottak lelkét, ezért lélekkísérő szerepe is közismert volt. A keltáknál inkább az alvilág isteneihez kapcsolták, a halált a halottas ágy lábához kötött kakas szimbolizálta.

A KAKAS A KERESZTÉNY VALLÁSBAN

Az ókeresztény művészetben a kakast a Krisztusért küzdő keresztényekkel azonosíthatták. Például az aquileai templom padlómozaikján ábrázolt kakas és a teknős küzdelme: Krisztus és a Sátán örök harcára utal. Szt. Ambrus püspök Himnusz kakasszóra című művében is megjelenik a kakas keresztény jelentése: „Kakas szaván remény fakad, s a szenvedőknek enyhület.”

A spirituális éberség jelképeként szerepel a Biblia egyik közismert történetében: miután Péter háromszor megtagadta Jézust, megszólalt a kakas. Éppen ezért a keresztény templomok szélkakasai a gonosz elleni éberség jelképei, illetve Krisztus második eljövetelét hirdetik.

A megújuló reformatus.hu portál, amikor új arculatot kapott, egy kakas lett a hivatalos logója.
A kakas a fény, az újjászületés, de ugyanakkor Jézus visszatérésének hírnöke. A minden irányba körbeforgó szélkakas az éberség őre, ami a gonosz erőit lesi, majd hangjával elűzi. A IX. sz.-tól van arról adat, hogy a templom tornyára fémkakast erősítettek. A hívők számára a kakas maga az igehirdető, aki az új hit felvirradását hirdeti, ugyanakkor a Péter apostollal kapcsolatban az emberi gyengeségre, bűnösségre emlékeztet. ** Érdekességképpen még megemlítem, hogy a korábbi keresztény felfogásban a kakas a szexuális mohóság és zsarnoki természete miatt különböző bűnök megtestesítője volt. A középkorban a bűnösöket előszeretettel varrtak zsákba és dobtak vízbe egy kutya, egy kakas és egy vipera (esetleg más állat) kíséretében.

**
Visszatérve „Szulejmánra” és az ágyasaira, egy ellentmondásos érdekességgel zárom a bejegyzésem!

A KAKAS SZERENCSÉT HOZÓ FENG SHUI SZIMBÓLUMOK EGYIKE. Egyik szakértő a következőket javasolja: „Ha hűséges partnert szeretnél, szerezz be egy Feng Shui kakast. A kakas megvéd azoktól, akik kívülről tolakodnak bele a kapcsolatokba és meghiúsítja egy esetleges külső viszony kialakulását. Hogy ezt elérd, helyezd el a kakast úgy, hogy kifele nézzen, mintha a bejárati ajtót őrizné”.

Áh, ez aztán meglepett, hiszen a közönséges kakas soha nem egy „nővel” bújik „ágyba”, hanem úgy váltogatja a partnereit, mint más az alsóneműjét! Mint ahogy az igazi Szulejmánnak sem hittem volna el soha, hogy hűséges lesz hozzám, a Feng Shui kakas hűségmegőrző szerepében sem hiszek!

-----------------------
Források: Szimbólumtár (http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/szimbolumtar/adatok.html )
Jeanne Ruland: Az állatok ereje, Ted Andrews: Az állatok szimbolikája, Hoppál-Jankovics-Nagy-Szemadám: Jelképtár (http://www.karmaasztrologia.com/p/szimbolumok.html ... és egyéb olvasmányaim.

HozzászólásokSzulejmán is lehet depressziós

A Ferma Apricot Lane kakasa, Poodle Roo egyetlen éjszakát sem volt hajlandó a megszokott helyén, a tyúkólban tölteni. Miután rendszeresen többször előfordult az eset, gazdái aggódni kezdtek. A kakas zárkózott lett, visszahúzódó, és nagyon furán viselkedett.

fotó: http://static.napjaink.org/2016/08/kakas-depi2.jpg

Az éjszakákat inkább a farm melletti legelőn, a zöld fűben megbújva töltötte. Többször próbálták visszaszoktatni a tyúkólba, de a kakas állandóan megszökött onnan. Poodle Roo állapota válságos lett, egy nap vérbe borulva találtak rá. Kiderült, hogy a tyúkól lakói nem szívesen viselik el a társaságát, és bántalmazták is a megromlott látású és hallású kakast.

videó: https://www.youtube.com/watch?v=n6JZlsQwW2Q

Poodle Roo ekkortól kezdve egy külön ketrecet kapott, és a farm egy a legyengült állatok számára fenntartott részén éldegélt tovább. A kakas ettől kezdve rohamosan kezdett felépülni, önbizalma is egyre inkább nőt, és új barátságokra tett szert. Az egyik legjobb barátja egy magányos macska lett, de az új helyén a tyúkok között is sokkal jobban érezte már magát.

Tanulság:
Szegény kakas már a halálán volt, de szerencsére sikerült új környezetben egy sokkal teljesebb életet kezdenie. Mindenkinek van lehetősége egy számára sokkal jobb életre. Ha rosszul érezzük magunk a jelenlegi környezetünkben, merjünk váltani, megéri!

forrás: http://www.napjaink.org/ez-a-kakas-egyetlen-ejszakat-sem-akar-a-tyukolba...A kakasok kakaskodnak?Mi a különbség a nő és a tyúk között?Napi bölcsesség :)Hihetetlen sztori! 18 hónapig élt fej nélküli egy kakas!

„Mike eleinte még kissé esetlenül mozgott – vélhetően az egyik füle, valamint a szemei elvesztése miatt. A csőr hiánya miatt az önálló táplálkozás is lehetetlen feladatnak tűnt, a házaspár egy szemcseppentővel juttatott élelmiszert és vizet Mike nyelőcsövébe”.

Képekkel illusztrált sztori: http://mult-kor.hu/a-csirke-amely-18-honapot-elt-fej-nelkul-20150910Kakastaréj vagy kakasvirágFenyőfi Nándor - Apám tyúkja :)A Klapka indulóra menetelő magyar huszárkakas

Érdemes rászánni 1-2 percet!
https://www.youtube.com/watch?v=bn77N1fsB4I

Ilyen katonákkal tutira legyőzzük a törököket! :)Látványos koreográfia…

de a Kakas évét köszöntő „tyúkhölgyek” között nem jelent meg a Kakas! Furcsa.
https://www.youtube.com/watch?v=pxqw_0KWCpkLájk!

Köszöntsünk együtt ezzel a mókás videóval a Kakas évét!
https://www.youtube.com/watch?v=q50n-1OHqdgA nagy harcosok találkozása

fotó: http://naplo.org/hirek/261971342043001_l

De az igazi kakaskodók a pasik.
"A férfiak ősi biológiai programja a vetélkedés, ami egykor a fajfenntartás céljait szolgálta, de máig fennmaradt olyan tevékenységekben, mint a sport, a karrier világa, akár a háborúk - vagy épp a hétköznapokban az átfogóan csak "farokméregetésnek” nevezett kakaskodások." Ezért kívánatosabbak számukra a foglalt csajok is, akiért összemérhetik az erejüket.

fotó: http://erdelyiriport.ro/content/images/1427887852-23-thalia-tesztosztero...Cuki fotó

A kisfiú kakasnak, a kislányok csibéknek öltöztetve.

http://kep.cdn.indexvas.hu/1/0/1436/14364/143646/14364668_129ce98dfe052d...

„Bár csak január 28-án kezdődik a kínai holdnaptár szerint a kakas éve, egy thaiföldi kórházban már most kakasos, illetve csibés ruhába öltöztetik az újszülötteket”. (http://index.hu/mindekozben/poszt/2017/01/03/a_kakas_evere_keszulnek/)Honnan tudja a kakas, hogy hajnal van?

Vidéken senkit sem érdekel, hogy mi-miért történik, de a tudósokat izgatta a kérdés, hogy honnan tudják a kakasok a kukorékolás időpontját?

A székely válasz merő egyszerűség: hajnalban.

A tudósok válasza összetettebb: a kakasok zárt helyen, a napvilágtól elzárva is helyes időben kukorékolnak, ami valamiféle belső, biológiai “időmérőt” feltételez. (http://filantropikum.com/honnan-tudja-a-kakas-hogy-hajnal-van/)

Magam is vidéki vagyok, de engem rengeteg minden érdekel, még a kakas is.Egy igazi pasi megvédi a nőjét... :)

úgyanúgy mint a kakas a tyúkját: https://www.youtube.com/watch?v=cGS2yPJ2bjAEz egy felháborító hozzáállás!

"Ha semmi sem működik, és a kakasunk menthetetlen, legalább lesz egy finom kakaspörkölt vasárnap!"
Szegény kakas tutira nem tehet arról, hogy egy agresszív barom. Szelíd kakasokat kell mellé tenni, hogy azoknak a pozitív mintáját követve, Ő is a baromfi-társadalom hasznos, értékes tagjává válhasson! :)

(Ez a lenti hozzászólásom kiegészítése)Mit tehetünk a biztonságunk érdekében? :)

Ezen jót kacagtam!

Tartózkodjunk a lehető legtöbbet a baromfiudvaron belül, :) hogy ne ellenségként tekintsen ránk a kakas. Nem elég kiskorától kezdve kézhez szoktatni, megszelídíteni, lényeg, a folytonosság. :)

Legyen nálunk egy zacskó, nejlon szatyor, amit ha meglobogtatunk, zörög, elijesztheti a kakast. Hasonló hatása lehet egy seprűnek is, amivel inkább csak védjük a testünket, de ne suhintsunk felé.

Az is egy jó megoldás lehet, ha nem megijedünk tőle, hanem megmutatjuk, hogy mi vagyunk a ház ura. Akárcsak a kutyáknál, a kakasnak is tisztában kell lennie azzal, hogy mi vagyunk a gazdája, és nem fordítva. Támadáskor próbáljuk elkapni, és pár percig a földhöz nyomni óvatosan, hogy megmutassuk neki az erőfölényünket. :) Vagy kapjuk el a szárnya alatt, és tegyük be a tyúkólba, zárjuk rá mondjuk 1 órára, hogy ne tudjon kijönni. Valószínűleg, ezt a taktikát többször is meg kell ismételni a siker érdekében…

Ha semmi sem működik, és a kakasunk menthetetlen, legalább lesz egy finom kakaspörkölt vasárnap!

A jó tanácsok forrása: http://www.magro.hu/agrarhirek/szakcikkek/ha-tamad-kakas/

Az agresszív kakast mindenképpen integrálni kell a társadalomba ... és a gazdáját rengeteg továbbképzésen kiképezni arra, hogy hogyan legyen elfogadó vele szemben!A kakas miért támad rá emberekre?

Védik a tyúkudvart, megmutatják, hogy ki az úr, vagy nem tudom. Csak azt nem tudják, hogy nálunk így vezet az út a lábas felé.. :D

A területét és a tyúkjait védi. Az a gáz, amikor falun a tyúkudvarban van a budi és támadós a kakas. Seprűvel kell menni slozira. XD

... ez egy védekezési mechanizmus náluk így mutassák ki hogy ők a főnökök.te meg úgy tudod kimutatni hogy te vagy a főnök hogy pörköltet csinálsz belőle.

(forrás: http://www.gyakorikerdesek.hu/allatok__madarak__1744635-a-kakas-miert-me...)

Állatpszichológiai kérdéseket azért boncolgatok, :) mert a kakas engem is gyakran megtámadott, amikor még kicsi voltamErotikus tartalmú dalszöveg

Balkán Fanatik & Fourtissimo - Komámasszony kakasa:
http://www.dailymotion.com/video/x26t317_balkan-fanatik-fourtissimo-koma...

A magyar kultúrához ez is hozzátartozik!Egy igazi férfi a pitbulltól sem fél! :)Szép reggelt!Fotósorozat szemüveges kakasokról

Tudtátok, hogy léteznek kakasszemüvegek is?
Fotósorozat: http://www.tudtad.com/2011/05/kakas-szemuvegek.html

A speciális szemüvegek célja az, hogy a kakasok ne harcoljanak, és ne gyilkolják le egymást.Szulejmán egyik riválisa

Vajon a kutyus tényleg magáévá tette a tyúkot? http://ahumor.network.hu/video/humor/ez_aztan_a_kakas?

Vajon kik és miért támadják meg újra és újra Secretet? Ezek hackertámadások? Vagy csak reklámozók?
Ha hackerek, akkor az Ördög kössön görcsöt arra a kakasukra, ami a lábuk között van!Úgy látom, hogy valakik korábban ébredtek, mint a kakas

és összeszemetelték Secretfalva utcáit!

Üzenem nekik: A kakas csípjen a s@ggetekbe! :)
(Címzettek: lzm és a másik elkövető):)

Részeges Kakas: http://www.superzenek.eoldal.hu/img/mid/13/kakas33.jpg ... de egy jó asszony mindent megbocsájt!

https://www.youtube.com/watch?v=u4JIQhNAYqM
Mágus uram, ha elvesz feleségül, akkor én is így teszek, :) de remélem, hogy nem háremet tartó Kakas és nem iszákos!Holnap szombat

és én akkor sem ébredek korán, ha kávéval ébreszget a Kakas:
http://www.alliteracio.eoldal.hu/img/picture/2049/kakas1-600x424.jpg

Egy igazi Kakas egyébként is mással ébresztgeti a társát az ágyban! :)
Szép álmokat!:)

A hapsi odamegy egy igen szép hölgyhöz, majd megszólal:
- Én szívesen elkukorékolgatnék magával.
A hölgy végignézi, majd ezt mondja:
- Nem vagyok tyúk, de azért tojok magára.Humor

A székely nézi, amint a kakas kergeti az ólban a tyúkot, hogy meghágja.
Gondol egyet, belemarkol a kukoricába, és egy marékkal bedob a kakas elé.
A kakas megáll, elgondolkodik, majd elkezdi összecsipegetni a kukoricát.
A székely felnéz az égre, majd így szól:
-Ó, Uram, add, hogy soha ne legyek ilyen éhes.

*
Egy autó laposra vasal az országúton egy kakast. A sofőr a baleset után fölveszi a döglött állatot és elballag vele a közeli házhoz.
- Asszonyom - mondja a gazdaasszonynak - természetesen mindent megteszek, hogy pótoljam a veszteséget.
- Rendben van, uram. Menjen hátra a kert végébe, a tyúkok már nagyon nyugtalanok. :)A Google képkeresőjének találatai arcpirítóak voltak

Amikor a fenti bejegyzéshez angol nyelven kerestem a kakasról képeket, nagyon meglepődtem, mert meztelen férfiak meredező farkait mutogatta nekem.

Időközben rájöttem, hogy a Google nem bolond, ugyanis kakasnak, kakaskának is becézik a pasik péniszét.

„A férfiak bűvös szerszámának sokféle elnevezése van, ismertebb néven hímvessző, hímtag, hímszerv vagy nemi szerv, pénisz, fallosz, de hívják fütyülőnek, fütyinek, kakasnak, kakaskának, kukacnak, bájdorongnak, gyönyörhorognak.” (http://www.erzsebetrosta.hu)A kakasnak nincs pénisze?

Hm, eddig ezt nem tudtam. Egyébként kiderült, hogy miért nincs a madaraknak péniszük.
http://www.origo.hu/tudomany/20130607-rajottek-miert-nincs-a-madaraknak-...