Meghaladni a belső-külső falakat

"Meghaladni a belső-külső falakat

Mi az, ami elzár önmagamtól? Attól, hogy azt tapasztaljam meg, aki vagyok...ahelyett, akinek gondolom-érzem magam?
Ki-mi akadályozza azt, hogy egy boldog, békés, harmonikus világban éljek bőségben, szeretetben és azt teremtsem, amire vágyok?

Sokáig tartott, amíg megértettem, hogy semmi sincs kívül. Rajtam kívül. Minden bennem van. A teljes világ nem odakint van, hanem belül.
A világom nélkülem nem létezik. Pedig az elmém ezt akarja elhitetni velem, hogy létezik egy objektív külvilág, egy kőbe vésett valóság, amit mindenki ugyanolyannak, vagy hasonlónak tapasztal.
Minden alkalommal, amikor megváltoztatom egy kérdésben a hozzáállásomat, a világom reagál, és szintén megváltozik.
Ez súlyos következményekkel jár. Ha így van, akkor én teremtem a világomat, és felelős vagyok mindenért, amit teremtettem. De kinek is vagyok felelős, ki az, aki számon kérhetne?
Mivel mindent, amit teremtettem, én magam fogom megtapasztalni – mégpedig a polaritás mindkét oldaláról – ezért csakis én vagyok, aki számon kérhetném magamat a teremtményeimmel kapcsolatban.

Na ez azért túlzás – mondhatnád. Ha mindenki így gondolkodna, anarchia lenne, senki nem tartana be külső szabályokat – főként, mivel rájönne, hogy azok nélküle, a jóváhagyása, azonosulása, elfogadása nélkül nem is léteznek – és akkor hova lenne a „közös békés valóság, a biztonság”? Épp ez a bibi: sem nem „közös”, sem nem „békés”, sem nem „valóság”...”biztonságnak” pedig végképp nem nevezhető az, amit a külső szabályok tartanak fenn. Ezek az elme félelem-szabályozói, amit ha elfogadok, akkor elkezdem „kényszerből, mert biztos kötelező” alkalmazni őket, azaz beépítem a magatartásomba a követésüket, megfelelek nekik. Ebben a pillanatban azonban el is fogadtam őket, innentől rám is vonatkoznak.
Létezik tehát egyfajta „kollektív elme”, amely "külső szabályokat" alkot, amiket követnem kellene. Ez a kollektív elme az egyéni elmék összessége, azok adják az energiát a működéséhez.
Minden hamis azonosulásom, identitásom létrehozza az elmének ezt a működését, amellyel csatlakozik a többiek szabályrendszeréhez, akik ezen identitás (nyáj) részei, és ezzel a kollektív elméhez.
Az egyik ilyen hamis azonosulásom az, hogy azt hiszem magamról, hogy egy személy, egy állampolgár vagyok, vagyis egy állam polgára.Ez valójában egy közmunkás (régen rabszolgának hívott) identitás, amire a társadalom rászoktat, beleszületünk, és az oktatással ezt az önképet erősítik bennünk. De ugyanilyen szerep a munkavállalóval-munkáltatóval, a tanulói státusszal, a tanárral, a szülővel, a házastárssal...stb való - örökölt és tanult mintákon alapuló - azonosulásunk.
Nos, az elmét a hitrendszereink irányítják, az aszerint teremti a valóságunkat, amiben hiszünk. Így természetes, hogy ha hiszünk abban, hogy állampolgárok vagyunk, akkor ezzel elfogadjuk az ezzel járó szabályokat, és innentől ezen identitás pályáján focizunk. Legfeljebb időnként tiltakozhatunk, hogy nagyok a terhek, az elvonások, elégedetlenkedhetünk a „rendszerrel”, javasolhatunk egy jobb rendszert, ami igazságosabban osztja el a javakat, de valójában semmi nem történik. A kollektív elme rendszerét nem érdekli a véleményünk, mert külön véleménye van:) és erőfölénnyel, azaz erőszakkal tartatja be az állampolgárokkal a szabályait. A kollektív elme az öntudatlan kezelhető arctalan nyáj (értsd: személytelen személyek tömege) fenntartásában érdekelt, mert az jól irányítható az ismert szabályokkal. Ha a nyáj elégedetlenkedik, akkor fokozza a szigort, az elvonást, rövidebbre húzza a pórázt, mert az elme az árnyék-én irányítása alatt csak a félelem és az erőszak eszközeit ismeri, és mindig hierarchiát épít.

Hol ebből a csapdából a kijárat? Most akkor van külső valóság, kényszerpálya, vagy nincs?
Is-is.
A személyiségnek, amíg fenntartja a hamis identitását, nincs kijárata ebből a helyzetből. Ez egy olyan kijárat, amin csak akkor léphetünk ki, ha a hamis gúnyáinkból is kilépünk, és az álarcainkat (szerepeinket) a ruhatárban hagyjuk.
Persze elhagyni a „nyáj biztonságát” (ami illúzió) roppant félelmetes és őrült vállalkozásnak tűnik. Mert birka énem (elmém) egy olyan külvilág képét sulykolja, ami nyáj nélkül maga a halál. Félelmetes és tele van démonokkal, akiktől mind megvéd az „állambácsi”.
Ezt vagy elhiszem, és félek a riogatástól egy életen át, és félelmemben hűséges rabszolga maradok, vagy megnézem, hogy igaz-e. Valóban ilyen félelmetes a „falon túl”? Ez a fal-rendszer – ezzel a rengeteg szabállyal, amit mind be kéne tartanom, pedig a töredékét sem ismerem - tényleg az én védelmemet szolgálja?

Tehát megszületik bennem a döntés: megnézem, mi van a falon túl.
De hogyan csináljam?
Amerre nézek, mindenhol falak.
Az elmém azt mondja, ez lehetetlen, és elrettentő példákat mutat: olyanokat, akik megpróbálták áttörni a falat, és akik most kipreparálva bűnbakként ott díszelegnek a falra tűzve.
Hát ez elég sokkoló látvány. Végül is minden kor elégette a maga eretnekeit..miután megkínozta őket. Ez öngyilkos vállalkozásnak tűnik.
Erre nem mehetek.
De nem is maradhatok többé ebben a bizonytalanságban. Én nem erre születtem, nem lehet ennyi az élet. Egyre rosszabbul érzem magam, valamit tennem kell.

Egy csendes pillanatban egyszer csak meglátom....a falamat belül....magamban. Abban a pillanatban megértem, hogy a külső fal csak vetület. A belső falam tükröződése, ami félelmetesen visszatart attól, hogy az elmém működését megvizsgáljam, megkérdőjelezzem. Mert ezt az elmém vetíti, aki abban hisz, hogy az a túlélésem záloga, hogy a nyájban maradok, annak szabályai alatt. Vetített valóság, illúzió, amit csak azért érzékelhettem valóságosnak, mert hittem benne. Ez azonban csak az elme túlélése, nem az enyém.
Aki eddig az elmét kezelte, irányította, az a hamis identitásom volt, amivel azonosultam. Ő pedig az elme segítségével szépen felhúzta a falaimat, hogy „biztonságban” legyek. Azt állítja, hogy a falon kívül nem lennék biztonságban.
Nos, hazudik. Ez van. Védi az építményét, az állását, a pozícióját, ezért hazudik. Ez a természete. :)

Most minden igazságtalan élethelyzetem mögött megláthatom a belső hazugságomat,amit az árnyék-énem bent mantráz, amit elhittem. Nincs olyan borzalmas helyzet, ha érzékenyen érint, amiben ne láthatnám meg a teremtményemet, és olyan szörnyű TE, akiben ne láthatnám meg az ÉN-t. Ezért nincs okom panaszra, abbahagyom mások hibáztatását, az ítélkezést, és egyre mélyebben megismerem a belső működésemet.
Már nem akarok elmenekülni a világ nehézségei elől, hanem valódi kihívásokként élem meg őket, amiket nem legyőznöm kell, hanem szembenézni velük, mert pont azt mutatják meg, hol hozok létre akadályokat.
Megszűnt az elutasítás bennem, megszületett a valódi elfogadás, ami nem beletörődés, hanem a felismerésből születő „minden rendben van” érzése.
Megtapasztalom, hogy a világ nem ellenség, hisz nincs is olyan, hogy tőlem független világ. Ha ellenséges velem a világ, akkor én vagyok ellenséges magammal, és elég belül letennem a fegyvert, ha felderítem a játszmámat.
Igazi hatalmam lehet a világom felett. Ez óriási szabadságélmény.

Már tudom a megoldást.
Nincs más dolgom, mint lebontom a belső falamat, amit a hamis identitásom épített, és ezeknek az árnyék-éneknek (azonosulásoknak) is búcsút mondok.
Ha pedig belül nincs fal, akkor kívül sincs, hiszen a világ tükör.

Ezt belátva megértem, hogy nincs dolgom a „rendszerrel” odakint. Sem azzal, hogy megjavítsam, sem azzal, hogy fejet hajtsak neki, üzleteljek vele, vagy éppen letiltakozzam, ellene forduljak. Ahogyan a belső hamis azonosulásaimnak búcsút mondok, úgy tűnik el a világomból a „rendszer” a maga külső kényszereivel együtt.
Az én világomban egyszerűen nem létezik.
Az én elmém irányítását visszaveszi az EGYÉNiségem, az a tudatosság, aki vagyok a megszűnő árnyék-énem kezéből, és ezzel lecsatlakozik a kollektív elméről, annak a korábbi öntudatlan működéséről is. Szerződést bontok.
Többé nem vagyok egy állam polgára, alattvalója, sem a személy, aki az anyakönyvi nevén az államadósság fedezete. Többé nem a szerepeim vagyok, hanem az vagyok, aki ezeken túl VAN, létezik. Akinek nincs szüksége külső engedélyre a létezéséhez, sem mások által hozott szabályokra. A tudatosságom, aki irányítja az életem mindig pontosan tudja, mire van szükségem, hogy viselkedjek. Vége a gyámságnak, a gyermekkornak.
Nem kérem meg a Pásztort, hogy engedjen el a nyájból, mert nincs szükségem az engedélyére. Azért hagyom el a nyájat, mert már nem vagyok birka, és ezt az életemmel bizonyítom, nem egy papírral.
Teljesen közömbös, hogy mit gondol erről a Pásztor. Már nem félek tőle, mert nem vagyok játszmában vele. Nincs hatalma a tudatosságom felett, aki vagyok.
Visszavettem az életem irányítását. Minden pillanatban én döntök, és nem hiszek a kényszerekben.
Már tudom, hogy a hiány is egy mesterségesen keltett illúzió. Tudom, hogy bőség van, amelynek elválaszthatatlan része vagyok, és ha hagyom – nem akadályoznak a falaim – akkor az hozzám áramlik, abban, mint egy óceánban fürdök.
A lehetőségek óceánjában.
Mindegy mit vetít a kollektív elme, az én világomban mindig minden VAN. Többé nem hiszek a NINCSben.
Álomnak tűnik? Pedig ez a valóság. Amit eddig éltünk, életnek hittünk, az volt az álom...sokak számára rémálom. A falaink mögött aludtunk, míg az árnyékunk az elménket birtokba vette, és szépen mérleghintázott fel-le-fel-le...ringatott bennünket, hogy mélyen aludjunk. :)

AZ ELME MÉRLEGHINTÁJA

Megtapasztaltam, hogy mindegy, hogy az elme-hinta melyik végén ülök. Ez a mérleghinta folyamatosan ismétli a mintát fel-le-fel-le.....a végtelenségig..egyre nagyobb mélységekbe taszítva és egyre nagyobb magasságokba emelve.
Amikor alul-értékeltem magam, mindig megjelentek a világomban a magukat felül-értékelők, és fordítva...ültünk a hinta két végén, és hintáztunk, játszmáztunk, drámáztunk.
Rájöttem lassan, hogy a negatív elmeprogramjaimra nem a pozitív elmeprogram a válasz, mert az ugyanazon polaritás két vége, és játszmában tart akkor is, ha nem a kellemetlenebb „túl kevés” hanem a kellemesebbnek tűnő „túl sok” van éppen soron. Ezért nem tartós a „spiri technikák” hatása, és ezért van az a rövid távú rózsaszín életérzés tőlük, mert átbillentenek a lentből a fentbe, de aztán jön megint a zuhanás. ..és ismételhetem újra a „technikát”..vagy egy másikat. De még mindig ugyanazon a hintán vagyok.

Most eljött az idő, hogy felébredjek ebből az álomból, leszálljak az elme mérleghintájáról, beszüntessem a játszmákat az életemben, lebontsam az elkülönülésem falait, hogy felébredjen bennem az, aki vagyok, az az EGY, és ezzel helyreállítva magamban az EGYséget visszatérjek EGYÉNiségként az EGYbe.

Forrás: Zoé - http://magunk.hu

Hozzászólások

 

terima kasih

Kota malang yang berada di tengah-tengah pegunungan ini menjadi tujuan para wisatawan yang ingin menghabiskan waktu liburan menghilangkan penat dan stress karena pekerjaan. Saat ingin menikmati liburan yang nyaman di malang Anda bisa pesan paket wisata malang kepada jasa tour & travel disana. Mereka pasti akan mempersiapkan segala kebutuhan teknis anda selama berada di kota malang. Ada beragam pilihan seperti paket wisata malang 4 hari, paket wisata malang 3 hari atau paket wisata malang 2 hari saja. Semua tergantung anda mau memilih paket mana; yang cocok untuk kebutuhan liburan anda website terkait. Cara reservasi paket wisata malang city tour ataupun di gabung dengan wisata bromo paket wisata malang.
Butuh transportasi rent car malang yang melayani pick & drop dengan satu tujuan, misalnya jasa drop off dari bandara malang ke hotel di malang batu. Kami rent car malang OC Rea Reo melayani antar jemput sekali jalan yang bersifat one way (point to point) yang tentu harga sewanya lebih murah jika dibandingkan dengan paket rental reguler full day (mobil+supir+bbm). Supir dalam jasa rent car malang ini profesional dan sangat menguasai medan di daerah malang batu atau Jawa Timur pada umumnya. Jika lebih dari satu tujuan sebaiknya pesan paket rental reguler saja agar anda punya banyak waktu dan tidak terburu-buru sewa mobil malang terlengkap. Reservasi paket rent car malang tarif murah dengan beragam pilihan paket sewa yang beragam lihat disini.
Kegunaan jamu empot-empotan asli madura sangatlah banyak, terutama untuk keharmonisan dalam rumah tangga. Tentu suami sangat senang jika istrinya mengkonsumsi jamu empot-empotan asli madura sebab hubungan seksual akan semakin memuaskan bagi suami dan juga hasrat gairah sang istri akan semakin meningkat. Khasiat jamu empot-empotan madura asli ini untuk menjadikan vagina bisa berdenyut-denyut saat berhubungan intim dan bisa menggenggam mister p suami dengan sempurna. Para wanita yang memakai jamu empot-empotan asli madura terlihat lebih percaya diri di hadapan suami karena tentu suami akan semakin lengket kayak di lem. Bahan jamu empot-empotan asli madura semua herbal alami tanpa efek samping dan tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia jamu empot-empotan ayam asli madura. Info yang jual jamu empot-empotan asli madura yang harganya murah di internet info terkait.
Salah satu cara alternatif untuk mengobati keputihan yang sudah mulai akut adalah dengan pengobatan herbal. Salah satunya memakai ramuan tongkat madura asli yang berkhasiat untuk menyembuhkan keputihan dan juga menghilangkan cairan dan bau tak sedap yang ditimbulkan oleh keputihan tersebut. Cara pakai ramuan madura ini juga cukup mudah. Ramuan madura untuk mengobati keputihan ini tidak dikonsumsi, melainkan dimassukkan ke lubang miss v dan nanti cairan keputihan akan ikut keluar. Ramuan herbal madura ini berbentuk stick oval dengan panjang kurang lebih 12 cm. Ada juga ramuan madura yang berbentuk jamu yang cara mengkonsumsinya dengan diminum dan manfaatnya untuk menjaga kesehatan dari organ intim kewanitaan. Info tempat jual ramuan madura untuk mengobati keputihan secara ampuh dan cepat buka halaman berikut ini.
Miss v yang kurang menggigit saat berhubungan seksual selalu menjadi masalah dalam kehidupan rumah tangga. Untungnya sekarang ada tongkat madura super yang merupakan ramuan herbal asli madura. Jadi anda tidak perlu khawatir rumah tangga anda tidak harmonis. Kegunaan tongkat madura original untuk merapatkan miss v agar bisa menggigit lebih keras, bisa menjepit penis secara maksimal. Ramuan tongkat madura asli ini diproduksi oleh prosusen yang ternama. Ada beberapa produsen yang membuat tongkat madura, seperti Jokotole, Sumber Madu, Ibu Maemunah, dll. Meskipun berbeda produsen, bahan yang digunakan untuk membuat tongkat asli madura semuanya sama dengan komposisi yang sama pula. Semua terbuat dari bahan herbal alami seperti majakani, kapur sirih, delima putih, daun sirih dll. Cara memakai tongkat madura ini dengan memasukkan ujungnya ke dalam vagina selamat 3 menit, tidak boleh lebih. tongkat madura super . Tongkat madura asli harga murah khusus untuk organ intim kewanitaan link info disini.http://www.svbusiness.net Whe

http://www.svbusiness.net When you are looking to create a reputable brand and remain profitable, it is not enough to have a business website. A website gives you an online presence, but what you do with it is what determines whether you are visible and whether you drive the message home and garner traffic that will help you build a strong brand.
http://www.rfmbusiness.net To realize all your online goals, it's important to have a charming, interactive and responsive website. The website has to function properly on all devices and it also has to deliver simplicity of use to its target audience.
http://www.optimumfinancetaxconsultants.net Businesses are becoming more complex. It's harder to predict outcomes because intricate systems interact in unexpected ways. Staying on track is much easier with a guide or checklist.
http://www.creditreporterror.org There is a success gap between business opportunities and training business owners. The common denominator to assist business owners who are failing is increase training and education.
http://www.businessnetpages.org Business ventures, in their startup have a considerable amount of fear. The fear is of failing the venture and hence a considerable amount of capital, and in extreme cases, of going bankrupt. Business consultants have a very important duty of saving businesses from going bust right at the beginning.
http://www.avonbusinessassociation.org Every good business person is always on the look out for good opportunities to do business. Such opportunities may just be plain buying and selling or selling goods for others to earn commissions. Other more advanced business opportunities could be negotiating Franchises, Partnerships, Distributorships and Suppliers deals.
http://www.bestkeptsecretofinternetbusiness.org Small and mid-sized businesses don't understand what identity theft can do to their business until it is too late. These thieves can gain access to key accounts and drain them, many times, before the bank is aware of the act.
http://www.glasgowbusiness-magazine.org With the US economy continues to pick up steam from the Great Recession, businesses are looking for growth capital and as a result, commercial banks are beginning to be IN STYLE once again. If anything we can be sure of both as consumers and producers in the US, business cycles are a given reality that requires wisdom and discipline to foresee and adequately prepare for.
http://www.gammatech.org There is no written evidence which can tell us exactly who has coined the phrase educational technology. Although developments in educational technology is of recent phenomenon, still plenty of research studies carried out separately in the field of technology and education during different time interval of the human civilization provides us some clues which can be treated as the source to study the history of educational technology.
http://www.superiorecotech.org Technology oriented careers have been making a comeback. Accordingly, talented technology managers are necessary in every area of the field - from Web design and development, to database-driven e-commerce, to software engineering, to technical service and support.http://www.texashillcountrytr

http://www.texashillcountrytravel.net There is no dearth of travel enthusiasts in India. Most Indian travelers prefer international destinations to spend their holidays. In spite of increased awareness about travel insurance policies, most people shy away from buying travel insurance plans because of their lack of understanding about the benefits associated with travel covers.
http://www.bajatraveler.net This article will give you the basic points to consider when putting together or revamping your corporate travel program. Does your travel program take in to account these important elements? Leverage your budget for all its worth by following these tips.
http://www.studenttravelog.net I've been a medical traveler for many years now and have had numerous occasions to review a large number of Travel Company web sites. Most of them contain some type of Q & A section that explains how they work and what they offer. I've found that the information given, while accurate, is very incomplete.
http://www.vantage-travel.net There are really as many type of travelers as there are people. Here we take a tongue-in-cheek look at some of the common types of people.
http://www.hellastravel.net If you plan to become a travel agent or want to learn how to start a travel agency from home, you'd be glad to know that there are plenty of agencies that offer certifications, trainings, and the chance to own your very own travel agency.
http://www.str-health.net Many people ask me what should we eat to get a lean body. There is lot of confusion what we should eat and what we should avoid. Let us clear this doubt and get a healthy and an active life.
http://www.raphaelhealthcare.net In the food industry, the health and wellbeing of your customers and staff is top priority. The last thing that any restaurant owner wants is to have a customer subdued by food poisoning after eating something at their restaurant. It could be just as bad to have a staff member injured in the kitchen due to the restaurant's negligence.
http://www.we-care-for-your-health.net An expert in nutrition works as a nutritionist consultant and together with a registered diet professional, they make use of food items as well as nutrition science to deal with health and overall diet problems. Typically, the primary benefit of being an expert in nutrition is the capability to be connected to and encourage individuals on their nutritional needs.
http://www.businessobjectstips.net Whether you own a home or a busy, bustling business, the collection, storage and distribution of water are always key concerns. Many property owners do not have adequate, in-built systems for accommodating their full range of needs.
http://www.rockawaybusiness.net Why do we give up so easily? The Navy SEALS call it ringing the bell. They go through torturous training. They can quit at any time. All they have to do is ring the bell. Do you ring the bell to quickly in your business?http://www.harrelllawfirm.net

http://www.harrelllawfirm.net We live in a world where laws are constantly being created or re-written. Each one of these laws is meant to make the madness in this world conform so that we can feel safe. Most would agree it is not having that effect as we still live in fear about what will happen.
http://www.torontolawfirms.net Nearly everyone in Western society has heard the phrase "Law of Attraction". A lot of people, however, have picked up snippets and incomplete information here and there. This has led to a widespread misunderstanding of how the Law of Attraction really works.
http://www.bruckerlaw.net To redirect the civilization of the 21st century towards a positive direction, there is need for humanity to expound on quality and positive social laws and concepts as instruments of change. This is the purpose of this visionary work. In the absence of hypothetical laws and concepts, humanity is compelled to operate as blind horses without governing principles and ideologies to order her operation.
http://www.libertyhomesolutions.net This article discusses issues with popular home search sites and how they can add unnecessary stress to the home buying process. Do these home search sites have your best interest at hand? Why is the human element of searching for a new home slowly being eliminated?
http://www.homeinspection4u.net Home staging checklists can be found everywhere in the Internet, but this is only half the battle. See what a Professional Home Stager can do.
http://www.schomeshopper.net Security is a major factor that you should enjoy -- and invest a considerable amount of money at -- in your home. Affordable and basic security systems in your home can help in keeping your family safe and peacefully sleeping at night.
http://www.allourhomes.net Home Warranties - Are you questioning if a home warranty protection plan is for you? Well, you're not alone.
http://www.ballethome.net You might be familiar with the concept of home staging as a way to increase mass appeal of your for sale home to the general public. But what if the home you wish to sell is empty? Can an empty home also be effectively staged? The answer to this question is: definitely yes! Read on for more information.
http://www.mrcalgaryrealestate.net Suburban living was not always as trendy as it is now. With real estate in cities flowing up to the brim, there is no space left for more development and apparently the middle class cannot afford to live in the existing city homes because of the skyrocketing rates.
http://www.vivianrisirealestateuniversity.net What kind of business will allow you to use compounding in order to build your business? Most of us have heard about compound interest and how great it is for our bank accounts. What about a business that allows you to use other peoples efforts to make money for you, your children, and your children's children?hát

átfutva bevillant a biztonság
rávillant a komfortzóna kifejezés
meg a szeretet
ezekre ráködösödött megannyi vélemény és idézet
de villanások nélkül is tiszta
hogy csak "isten" tisztasága biztonságos
a valódi komfortzóna és szeretet
csakis az én-nélküliség, a jelenlét
mely nem gondolati termék
s nem is a képzelet szüleménye
csak a szimpla örökkévalóság