AMIKOR TALÁLKOZTAM ISTENNEL. IV. rész. Isten azonosítása!

"Kell lennie egy anyag, tér, idő és minden létezési szint fölötti értelemnek, amely végtelenül nagyobb, mint az emberi értelem, egy isteni természetű értelemnek." Heinrich Vogt

Én is erre a következtetésre jutottam.
Az én esetemben, mint ahogy az előző részekből kiderült, nem érzelmi alapon, hanem logikai úton kerestem Isten nyomait, a válaszokat az életre.
Engem nem az érdekelt, hogy a válasz, amit találok, az tetszeni fog-e, vagy egyezik-e az én elképzelésemmel, beleillik-e a népszerű tanításokba, hanem kizárólag az igazság érdekelt.
Valaki azt mondta, hogy ha az ember elméje nem tud valamit elfogadni, azt a szíve sem tudja a magáévá tenni.
Éppen ezért olyan választ kerestem, amely elfogadható logikai, filozófiai úton, amely nem mond ellent a tapasztalati tényeknek, egyszóval összhangban van a minket körülvevő valósággal.

Ha az életedet logikusan éled: eljársz dolgozni, befizeted a számláidat, eszel, alszol, stb., akkor te nagyon is a valóságnak megfelelően élsz. Ha pedig ez így van, akkor a gondolkodásodnak, a követett filozófiádnak is éppen így kellene alkalmazkodnia az élet tényeihez.

Tehát, amikor Istent keressük, akkor szintén figyelembe kell vennünk a valóságunk tényeit.

Első nekifutásra úgy tűnhet, hogy Isten megtalálása nem lesz könnyű feladat. A rengeteg vallás közül vajon melyik Isten az igazi? Melyik a valóságunk végső Oka?
Mert az előző részekben tisztáztuk, hogy egyszerre több ellentétes válasz egyszerre nem lehet igaz. (ellentmondás mentesség törvénye)

Ki kellene tudnunk szűrni a sok isten közül az egyetlen igazit! :-)

Ehhez pedig az annyira sokszor alkalmazott Kauzalitás törvényét fogjuk használni, azaz az Ok- okozati összefüggést.
Tudjuk, hogy minden okozatnak van egy oka.
Az okozat nem lehet önmaga oka, ezért kell lennie egy végső oknak, amely a világunkat létrehozta.

Őt fogjuk most megkeresni.
Egészen pontosan meg lehet határozni, hogy a keresett Istennek milyennek kell lennie és ezek után megnézzük, hogy van-e ilyen a vallások között!

A Kauzalitás elve kimondja, hogy az Ok sem minőségileg, sem mennyiségileg nem lehet kevesebb, mint az okozata!
Ha megnézzük az Univerzumot, akkor arra a feltételezésre jutunk, hogy végtelenül nagy. Még a legjobb távcsöveinkkel sem látjuk a végét.
Tehát Isten valószínűleg végtelen hatalmú.

Itt kiesnek azok a vallások, ahol sok istent imádnak, de azok korlátozott hatalmúak. Lásd: Hinduizmus, vagy a Japán istenek, stb.
Amelyik isten nem végtelen hatalmú, az nem lehet az oka, egy végtelen Univerzumnak.

Aztán megnézzük saját magunkat! Az ember személyes lény! Van éntudata, öntudata, vannak érzelmei, stb.
Ezek alapján a keresett Isten kizárólag személyes Lény lehet!
A mi Okunk nem lehet egy személytelen energia, vagy az "Univerzum", hiszen akkor Ő, mint Ok, a létezés alacsonyabb fokán állna személytelenként, mint mi személyesként.
Isten muszáj, hogy személyes legyen, egy azonosítható,megismerhető, érzelmekkel, logikus gondolkodással, stb. rendelkező Lény.
Ezt az Ok-okozati összefüggés követeli meg.

Ha Isten személytelen energia lenne, akkor Ő semmit sem tudna a szeretetről, a társas kapcsolatokról, az érzelmekről. Egy személytelen lény társalogni sem tudna.
Az ember alkotója ezek alapján egy Személy!

Itt kiesik minden olyan isten, amelyik nem személyes.

Sajnos a Buddhizmus Nirvánája és az ezoterikus vallások személytelen "Univerzuma" is.

2 Isten marad "versenyben". 2 olyan Isten, amelyik személyes Lény és végtelen hatalmú.

1. Allah, az Iszlám vallás Istene.
2. A kereszténység Istene.

Tovább kell szűkítenünk a kört.

Ha körülnézünk a világunkban, akkor azt látjuk, hogy sokszínű!
De a sokszínűségben ott van az egység is!
Lásd az állatokat, vagy a növényeket! Sok fajuk van, de a fajon belül hasonlóság mutatkozik, egység.
7 milliárd ember él a Földön, ugyanazzal a testfelépítéssel- két láb, két kéz, stb- de mégis minden egyes ember teljesen egyedi!
Nincs két egyforma arc!
A sokszínűségben ott van az egység!

Tehát mi egy végtelen hatalmú, személyes, sokszínű, de ugyanakkor egységben lévő Istent keresünk.

Ennek az elvárásnak pedig egyedül a Biblia Szent Háromság Istene felel meg!
Őbenne van meg a sokszínűség és az egység egyszerre.
Ha Isten egyetlen személy lenne, akkor semmit sem tudna arról, mit jelent egy társas kapcsolat, nem tudná, mi a szeretet, nem lenne képes kommunikálni, nem tudna sokszínű lenni.
Gondoljátok végig!

A Biblia Istene egy Személyben három Isten. Az Atya Isten, a Fiú Isten és Szent Lélek(vagy Szent Szellem) Isten.
Az eredeti görögben pneuma szó szerepel, ami Szellemet jelent.
Ők alkotják azt az Istent, Aki itt mindent teremtett.

Egy Isten, de mégis három! :-)
Nem értjük, hogy ez miképpen lehetséges, de emberként véges értelemmel nem tudunk mindent felfogni egy végtelen Isten létezéséből.

Ez olyan, mintha 2 dimenziós lényeknek szeretnéd elmagyarázni, mit jelent a 3 dimenzió.

Egyszóval én logikai úton ide jutottam.
Kizártam tehát az összes többi lehetőséget és elkezdtem vizsgálni a kereszténységet.
Nem érdekelt a vallás, nem érdekeltek a papok, a sok külsőség, hagyomány, hanem csak és kizárólag a Biblia Istene!

Vajon tényleg Ő az, Akit kerestem?
Megismerhető?
Egyáltalán mit gondoljak róla, milyen a jelleme, mik a céljai?
Miért teremtett minket?

És a legjogosabb kérdés:
Félnem kell tőle?

Elkezdtem becsületesen vizsgálódni és megkaptam a válaszokat, megkaptam azokat a bizonyítékokat, személyes megtapasztalásokat, amiket kerestem.

Őszinte meglepetésemre a válaszok, amik vártak rám, sokkal bátorítóbbak, sokkal reményteljesebbek, sokkal igazibbak voltak, mint reméltem!
Hihetetlen kép rajzolódott ki előttem a világról, a működéséről, az emberről, mint teremtett lényről és Isten személyéről, céljairól.

Megtudtam, honnan jövök, merre tartok, mi a célja az életemnek és azt is, hogy hová megyek a halál után!

Rájöttem, hogy az egész addigi életem egy vaksi tapogatózás volt csupán, pedig én azt hittem, hogy egész jól csinálom a dolgomat! :-)

A következő részekben érdekes dolgokkal szeretném folytatni. Szeretnék beszélni a világ működéséről, a csapdákról, hazugságokról, amelyek megkeserítik a mindennapjainkat és persze a megoldásokról.
Szeretném azt is leírni, hogyan szállhatsz ki abból az őrületből, ami jelenleg uralkodik, hogyan segíthetsz másoknak abban, hogy az életük megváltozzon egy jó irányba, stb.
(Ha ez egyáltalán bárkit is érdekel)

Enti írta nekem, hogy mindig csak a negatívumokról beszélek. Ezután szeretném megmutatni a valódi megoldást, ami nekem is segített.

Folyt. Köv.

HozzászólásokKedves Lebeke!

"Szerintem gyakran azt látjuk, amit magunk akarunk látni. Nem azt, ami maga ott van. Sok mindentől függ ez. :) "

Szerintem pedig jelentenek valamit a tények és a bizonyítékok, amelyek tőlünk függetlenek.
A Biblia sztoriját több, mint 36.000 másolat és kézirat- töredék hitelesíti+ kb. 8 független, vagy ellenséges ókori történet író.
De persze, ha neked nem tetszenek a tények, akkor nyugodtan maradj a véleményednél.

Egyébként Fehérlófia nem rossz kis mese.
Csak tök értelmetlen.
És József Attilát sem ajánlanám jó szívvel neked, sem senkinek.
Aki gyilkolásra buzdít, érdekesen nyilatkozik a szüleiről, aztán öngyilkos lesz...Kedves Maci,

több ezer év történelmét az istenhívők határozták meg.
Meglehet nézni, hova jutottunk :(
Rosszul teszed, ha nem harcolsz a gonoszság ellen.
Ha vesztünk is a hitesekkel szemben, legalább megpróbáltuk szebbé tenni az Életet.Fehérlófia

Amikor le kell mennie a 3 testvérnek a lenti világba: először Kőmorzsoló megy. Pillanatok telnek el, de már kiabál két fivérének: -Húzzatok fel! Húzzatok fel! - s azok felhúzták. Elmondja nekik mily rettenetes dolgokat látott, kígyók kapkodtak felé.
Másodjára Vasgyúró megy. Ereszkedik, ereszkedik. Majd hosszas idő után ő is felkiált:
-Gyorsan! Húzzatok fel! - rángatta a kötelet. Kimászik a lyuk peremén, szuszog, sóhajtozik, fogja a fejét, jajong mit látott ő, az rettenetes...
Elindult harmadjára Fanyűvő. Szívében, lelkében bátorság, elszántság, higgadtság. Kívül csak a setét verem fala, sehol egyetlen kígyó.

Szerintem gyakran azt látjuk, amit magunk akarunk látni. Nem azt, ami maga ott van. Sok mindentől függ ez. :)

Egyébként lehet van, aki azért nem osztja meg tapasztalatát Aranyatyáról, mert kikezdenék. Lehet a tapasztalatot nem osztja meg, de megértett vagy megérett lelkiséget, szellemiséget (ezt tessék bárhogy érteni) igen. Nem győzköd. :)

"Az meglett ember, akinek
szívében nincs se anyja, apja,
ki tudja, hogy az életet
halálra ráadásul kapja
s mint talált tárgyat visszaadja
bármikor - ezért őrzi meg,
ki nem istene és nem papja
se magának, sem senkinek."
/József Attila- Eszmélet részlet/Krisztian, jo.....

Asszalamu aleykum!

.........munkahoz, ido kell!

A folos gozt kiengedted, ugyes vagy. :)

Ha elakadsz, ujra jonni fogsz!
Tudom. :)

Bekes napokat!Isten nem vallásos! :-)

"Számomra az "isten" sosem egyezett egy vallással sem. "
Egyetértek ezzel a mondattal!
Istent a vallás megpróbálja skatulyába tenni és kivenni a lényegét mindannak, ami Ő valójában.
Nem szeretem a vallásokat, mint ahogy Isten sem szereti őket! :-)

Amikor Jézus itt járt a Földön, akkor a vallási vezetőkkel volt a legnagyobb konfliktusa, mivel azok a saját érdekeik szerint torzították el Isten üzenetét és visszaéltek a hatalmukkal.
Ez most sincs másképpen sajnos, tisztelet a kivételeknek.

Ady-n gondolkodom néha. Vajon hitt-e a szívében?
Ha hitt is, az életén ez nem látszott meg. Elég szégyenletes véget ért, mondhatnám méltatlant.
Kár érte..."Lámpás volt reszkető

"Lámpás volt reszkető kezemben
És rongyolt lelkemben a Hit
S eszemben a régi ifjuság:
Éreztem az Isten-szagot
S kerestem akkor valakit.

Megvárt ott, a Sion-hegy alján
S lángoltak, égtek a kövek.
Harangozott és simogatott,
Bekönnyezte az arcomat,
Jó volt, kegyes volt az öreg."
/Ady Endre- A Sion- hegy alatt részlet/

Szerkezetileg ugyan nem a legnagyobb verse a költőnek, de tartalmilag szerintem nagyon "ott" van. Emlékszem, amikor a Tanárnő felolvasta. Az osztály csendben hallgatta. Síri csendben. Olyan volt, mintha a Tanárnő gyónna, teljesen átszellemülve az Égre mondta a verset, nem is nézett ránk. Akkor meghatódtam, bár visszatuszkoltam a könnyeimet a csatornájukba. Egytől- egyig óra után minden tanuló azt mondta: érezte az "Isten- szagot". Nem tudom, hogy csak képzelődtem e, de úgy éreztem Isten akkor tényleg közel hajolt az Emberhez. Szívesen átadnám azt az érzést, amit akkor éreztem és érzek, mikor erre gondolok, mert leírni.. nem tudnám.

Számomra az "isten" sosem egyezett egy vallással sem. Még a sajátommal sem. Az nem "isten". Valójában nem is tudok róla írni, egyszerűen csak tudom, hogy mindig ott volt és van az életünkben, bármihez is kötjük őt. Lehet azért függünk valamitől, amivel őt magyarázzuk, mert azon keresztül tud hozzánk a legkönnyebben elérni. Csak rajtunk múlik meglátjuk e. Szerintem. :)Futkosok mint pók a falon

Futkosok mint pók a falon :)
Futás közben megállapítom, hogy az isten szóval van a baj.
Kilát tarom itt a legokosabbnak Harmat után, mivel az Ő indítványa, hogy tisztázzuk ki, mit, kit, ért az isten szó alatt, fölött, mellett.
Kimondani/alkalmazni az isten szót csak úgy, spirituális analfabetizmusra vall.
Megvagyok értve?

Örömteli napot :)

ui. Zarándok nem válaszolt a kérdésemre :( 1/2 barát kategóriába esett számomra :(Kedves Krisztián!

Barátilag mondom neked, hogy amit válaszoltál nekem, az szín tiszta rizsa!
Én azt hiszem tisztességesen, legjobb tudásom szerint szoktam válaszolni, ha pedig valamiben nem vagyok biztos, vagy nem tudom, akkor beismerem.

És most ne érts félre, de muszáj tisztába tennünk néhány dolgot, ami szerintem neked is érdeked.
Először is te magad is hívő vagy.
Te abban hiszel, hogy nem létezik semmi természetfölötti!
Senki nem képes hit nélkül élni! :-)

Én azt kértem, hogy hozz fel érveket, mutass bizonyítékokat, tényeket, amelyek alátámasztják az állításaidat!
Ha te nem ezek alapján hiszed, hogy Isten nem létezik, akkor vallásos vagy. Ezt írtam.

Tehát ismételten megkérlek, hogy ne beszélj mellé, hanem sorold fel nekem azokat a dolgokat, amelyeket alaposan mérlegelve úgy döntöttél, hogy aki hisz Istenben, az át van verve.

Komolyan várom a válaszaidat! Ne felejtsd el, hogy te támadtál meg engem!
Most itt a lehetőség, hogy bebizonyítsd, az állításaid mennyire állják meg a helyüket!
Aki ilyen magabiztos, mint te, annak biztosan van valami a tarsolyában!

Végül még reagálnék erre a mondatodra:
"Én döntöm el mi igaz és mi a helyes."

Kedves barátom! Ezt ha egy bíróságon mondod, akkor is kinevetnek, hát még ha Isten előtt fogsz állni! :-(
Egyébként Ádám és Éva pont így döntöttek az Édenben. Nézz körül és láthatod a következményeit!

Egyszóval várom a válaszaidat!
Üdv. és neked is minden jót!andras

Asszalamu aleykum!

"A humán erőforrásról később tájékoztatlak!"

Mar kesobb van!

???ha figyelnél másokra is nem

ha figyelnél másokra is nem csak magadra akkor nem lenne kérdésed.
Nincs szükségem hitre, mivel az a bizonytalan ember eszköze. Én pedig nem vagyok bizonytalan.
Tehát én nem hiszek, hanem tudok. Még érthetőbben, figyelek. tudom, hogy nehéz a hit szemüvegén kívülre tekinteni, és felfogni mi az hogy figyelem. megértelek. Ezért nehéz válaszolni a kérdésre. vagyis könnyű csak felfogni nehéz. Ha figyelsz nyitottan szemüveg nélkül, akkor rácsodálkozol az életre. Ezért mondtam korábban, hogy van rajtad egy szemüveg ami lekorlátozza a látásodat. Ezt pedig egyenlőre képtelen vagy levenni, mert tele vagy félelemmel. pont a félelmek miatt. Tudom, hogy tiltakozni fogsz az ellen, hogy félsz. Ezért vagy most itt. tudom, hogy nyers vagyok de azért, mert nincs bennem megfelelési vágy senki és semmi iránt. Nincs szükségem hitre. önmagam vagyok mindig. És nem szégyellem megváltoztatni a véleményem bármikor. Még akkor sem, ha éppen ellentétes a korábbiaknál. vállalom magam bármikor. olyannak amilyen éppen vagyok. Nem tartozom senkihez semmilyen felekezethez, valláshoz. szabadon gondolkodom. Én döntöm el mi igaz és mi a helyes.
Azért írok ide mert tudom hogy át vagyunk verve. Az istennel kapcsolatosan meg végképp. Ez az út valószínűleg kell nektek ahhoz, hogy később felismerjétek. Nem áll szándékomban elvenni tőletek ezt, de van akinek nincs szüksége ekkora kerülőre. Nem ellenetek irányul, hanem a vallás ellen. Ez a világ legnagyobb árverése. A félelemben élők kegyetlen kihasználása. gátlástalanul. Tehát a tudatlanság gátlástalan kihasználása. Nem minősítésként írom, de tudatlanok vagytok. természetesen sokmindenben én is és én sem látok át mindent.

Remélem sikerült választ adnom. De azt is tudom, hogy kérdéseket is keltettem még.

Minden jót nem csak Zarándoknak.Kedves Szent Zarándok!

Nekem sincs sok időm, és csak futólag olvastam a hozzászólásokat.

EGY kérdésem lenne, ha megtisztelnél a válasszal.

Mi a bűne az állatoknak, hogy a Biblia engedélyezi az ölésüket.

Az is bűn ha te másokat bűnre/ölésre késztetsz a húszabálásod miatt.

Szégyelld magad ...

Örömteli napot :)Kérdés Krisztiánnak!

Kedves kifogástalan modorú barátom!
Lenne egy kérdésem feléd!

Te miben hiszel? Kifejtenéd?
És utána kérlek, hogy indokold is meg tényekkel, érveléssel, hogy milyen alapon hiszel abban, amiben.
Ha nem tudod megindokolni értelmesen, akkor sajnos vallásosnak kell, hogy minősítselek, mert egy olyan dologban hiszel, amit nem vagy képes bizonyítani.

Előre is köszönöm, nagyon várom a válaszodat!!!Beszeltek itt ossze-vissza hulyesegeket!

Asszalamu aleykum!

Zarandok meg elvesztette a fonalat!

:)Kila

Asszalamu aleykum!

Te csak tudod!
Szoval megis vannak fejlesztett kulonc kepessegeid! :)
Megbeszeljuk?
Ok-okozat.......

Ami egynek nehez teher, kettonek konnyebb!andras...

Asszalamu aleykum!

Andras, mibol van ez a reszlet, erdekelne a tobbi resze:

"...A részlet gyermekneveléssel kapcsolatos, ebből emeltem ki néhány gondolatot:...."

:)1/2 Barát

***** MODERÁLVA *****Kedves Szent Zarándok!

Melléfogtam :(

"Minden mozgó állat, amely él, legyen nektek eledelül; amint a zöld füvet, nektek adtam mindazokat." 1 Mózes 9:3

Tehát, a Biblia engedélyezi az ölést, de az 5. parancs tiltja.

Jó vicc :)))

Örömteli napot :)Kedves Enti!

Megint melléfogtál!
Van egy mondás: Ha egy társaságban azt gondolják rólad, hogy ostoba vagy, akkor inkább jobb hallgatni, mint eloszlatni minden kételyt ezzel kapcsolatban! :-)

Olvasd, Cimbora, mit ír a Biblia a húsevésről:

"Minden mozgó állat, amely él, legyen nektek eledelül; amint a zöld füvet, nektek adtam mindazokat." 1 Mózes 9:3

További szép estét kívánok.Kedves Szent Zarándok!

Ne felejts el válaszolni a kérdésemre.
Szerintem te nem tarod be az 5. parancsot és ölsz állatokat. Vagy másokra hárítod az ölés bűnét, hogy húst ehess.
A növények ölése is bűn. Ezért én mostantól csak fényt eszek.
Kövess Barátom és ne vétkezzél többé.

Szeretettel: EntiKedves András!

Sokkal könnyebb szívvel válaszolnék a kérdéseidre, ha te nem döntötted volna el előre, hogy mit gondolsz az általad idézettekről.
Már azelőtt véleményt nyilvánítottál, mielőtt válaszolhattam volna.
Mondd meg őszintén, van egyáltalán értelme, hogy én bármit mondjak ezek után?Kedves Zarándok :)

Engem komolyan érdekelne, hogy milyen magyarázatot fűzöl az 5. Ne ölj! parancshoz.
Csak embert nem szabad ölni?

"Ők el lesznek törölve a létezésből."

Én örülnék neki, ha kitörölnének a létezésből :)

Boldog Békés ünnepeket :)Zarandok

Asszalamu aleykum!

Azert juthatott eszedbe ez az idezet, mert a muszlimok egyetlen profeta elott sem "csukjak be az ajtot", nem teszunk kulonbseget a profetak kozott, mind elfogadjuk Allah kuldottenek. :)

Szep almokat!Igen, valóban tudom a

Igen, valóban tudom a választ. Tanítok a vallásokról, így ismerem őket.
De te is kérdezel tőlem. Én miért ne tenném?

Megyek aludni.
Van egy Jézus idézetem a számodra még. Nem tudom, miért jutott pont ez az eszembe, de leírom.

"Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok és ő én velem." Jelenések 3:20

Jó éjt, béke!Zarandok

Asszalamu aleykum!

"...Nem ezt mondja..."- vitatod?!

Minek kerdezed, ha tudod???Nem ezt mondja. Allah mit

Nem ezt mondja.
Allah mit tesz azokkal, akik nem jó muzulmánok?
Létezik-e a Koránban a pokol és a paradicsom?Zarandok

Asszalamu aleykum!

............. az HITETLEN. Ezt mondja.És a Korán mit mond arról az

És a Korán mit mond arról az emberről, aki nem hisz Allahban?"A pokol ás a halál

"A pokol ás a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava. És ha valaki nem találtatott beírva az életkönyvébe, a tűznek tavába vetteték." Jelenések 20:14,15

Ők el lesznek törölve a létezésből.Zarandok

Asszalamu aleykum!

"...Aki nem fogadja el Istent, azaz nem hisz Őbenne, arra az örök pusztulás vár..."-irtad.

Van a Bibliaban vmi konkret kifejezes erre az orok pusztulasra?Felebarátikérdés.

Ne csináljuk azt, mint a homokozóban a gyerekek! Tudod: az én apukám erősebb, az én apukám jobban szeret, stb. :-))
Végül majd úgyis kiderül, ki az igaz Isten és mi a valós sztori.

Aki nem fogadja el Istent, azaz nem hisz Őbenne, arra az örök pusztulás vár.
Isten senkit nem küld a halálba, az enyészetbe, hanem az emberek döntenek úgy, hogy nem kell nekik a kegyelem.
Te is visszautasítod, így láthatod, hogy szabad vagy ellene dönteni.
Megfelelő a válaszom?