AMIKOR TALÁLKOZTAM ISTENNEL. IV. rész. Isten azonosítása!

"Kell lennie egy anyag, tér, idő és minden létezési szint fölötti értelemnek, amely végtelenül nagyobb, mint az emberi értelem, egy isteni természetű értelemnek." Heinrich Vogt

Én is erre a következtetésre jutottam.
Az én esetemben, mint ahogy az előző részekből kiderült, nem érzelmi alapon, hanem logikai úton kerestem Isten nyomait, a válaszokat az életre.
Engem nem az érdekelt, hogy a válasz, amit találok, az tetszeni fog-e, vagy egyezik-e az én elképzelésemmel, beleillik-e a népszerű tanításokba, hanem kizárólag az igazság érdekelt.
Valaki azt mondta, hogy ha az ember elméje nem tud valamit elfogadni, azt a szíve sem tudja a magáévá tenni.
Éppen ezért olyan választ kerestem, amely elfogadható logikai, filozófiai úton, amely nem mond ellent a tapasztalati tényeknek, egyszóval összhangban van a minket körülvevő valósággal.

Ha az életedet logikusan éled: eljársz dolgozni, befizeted a számláidat, eszel, alszol, stb., akkor te nagyon is a valóságnak megfelelően élsz. Ha pedig ez így van, akkor a gondolkodásodnak, a követett filozófiádnak is éppen így kellene alkalmazkodnia az élet tényeihez.

Tehát, amikor Istent keressük, akkor szintén figyelembe kell vennünk a valóságunk tényeit.

Első nekifutásra úgy tűnhet, hogy Isten megtalálása nem lesz könnyű feladat. A rengeteg vallás közül vajon melyik Isten az igazi? Melyik a valóságunk végső Oka?
Mert az előző részekben tisztáztuk, hogy egyszerre több ellentétes válasz egyszerre nem lehet igaz. (ellentmondás mentesség törvénye)

Ki kellene tudnunk szűrni a sok isten közül az egyetlen igazit! :-)

Ehhez pedig az annyira sokszor alkalmazott Kauzalitás törvényét fogjuk használni, azaz az Ok- okozati összefüggést.
Tudjuk, hogy minden okozatnak van egy oka.
Az okozat nem lehet önmaga oka, ezért kell lennie egy végső oknak, amely a világunkat létrehozta.

Őt fogjuk most megkeresni.
Egészen pontosan meg lehet határozni, hogy a keresett Istennek milyennek kell lennie és ezek után megnézzük, hogy van-e ilyen a vallások között!

A Kauzalitás elve kimondja, hogy az Ok sem minőségileg, sem mennyiségileg nem lehet kevesebb, mint az okozata!
Ha megnézzük az Univerzumot, akkor arra a feltételezésre jutunk, hogy végtelenül nagy. Még a legjobb távcsöveinkkel sem látjuk a végét.
Tehát Isten valószínűleg végtelen hatalmú.

Itt kiesnek azok a vallások, ahol sok istent imádnak, de azok korlátozott hatalmúak. Lásd: Hinduizmus, vagy a Japán istenek, stb.
Amelyik isten nem végtelen hatalmú, az nem lehet az oka, egy végtelen Univerzumnak.

Aztán megnézzük saját magunkat! Az ember személyes lény! Van éntudata, öntudata, vannak érzelmei, stb.
Ezek alapján a keresett Isten kizárólag személyes Lény lehet!
A mi Okunk nem lehet egy személytelen energia, vagy az "Univerzum", hiszen akkor Ő, mint Ok, a létezés alacsonyabb fokán állna személytelenként, mint mi személyesként.
Isten muszáj, hogy személyes legyen, egy azonosítható,megismerhető, érzelmekkel, logikus gondolkodással, stb. rendelkező Lény.
Ezt az Ok-okozati összefüggés követeli meg.

Ha Isten személytelen energia lenne, akkor Ő semmit sem tudna a szeretetről, a társas kapcsolatokról, az érzelmekről. Egy személytelen lény társalogni sem tudna.
Az ember alkotója ezek alapján egy Személy!

Itt kiesik minden olyan isten, amelyik nem személyes.

Sajnos a Buddhizmus Nirvánája és az ezoterikus vallások személytelen "Univerzuma" is.

2 Isten marad "versenyben". 2 olyan Isten, amelyik személyes Lény és végtelen hatalmú.

1. Allah, az Iszlám vallás Istene.
2. A kereszténység Istene.

Tovább kell szűkítenünk a kört.

Ha körülnézünk a világunkban, akkor azt látjuk, hogy sokszínű!
De a sokszínűségben ott van az egység is!
Lásd az állatokat, vagy a növényeket! Sok fajuk van, de a fajon belül hasonlóság mutatkozik, egység.
7 milliárd ember él a Földön, ugyanazzal a testfelépítéssel- két láb, két kéz, stb- de mégis minden egyes ember teljesen egyedi!
Nincs két egyforma arc!
A sokszínűségben ott van az egység!

Tehát mi egy végtelen hatalmú, személyes, sokszínű, de ugyanakkor egységben lévő Istent keresünk.

Ennek az elvárásnak pedig egyedül a Biblia Szent Háromság Istene felel meg!
Őbenne van meg a sokszínűség és az egység egyszerre.
Ha Isten egyetlen személy lenne, akkor semmit sem tudna arról, mit jelent egy társas kapcsolat, nem tudná, mi a szeretet, nem lenne képes kommunikálni, nem tudna sokszínű lenni.
Gondoljátok végig!

A Biblia Istene egy Személyben három Isten. Az Atya Isten, a Fiú Isten és Szent Lélek(vagy Szent Szellem) Isten.
Az eredeti görögben pneuma szó szerepel, ami Szellemet jelent.
Ők alkotják azt az Istent, Aki itt mindent teremtett.

Egy Isten, de mégis három! :-)
Nem értjük, hogy ez miképpen lehetséges, de emberként véges értelemmel nem tudunk mindent felfogni egy végtelen Isten létezéséből.

Ez olyan, mintha 2 dimenziós lényeknek szeretnéd elmagyarázni, mit jelent a 3 dimenzió.

Egyszóval én logikai úton ide jutottam.
Kizártam tehát az összes többi lehetőséget és elkezdtem vizsgálni a kereszténységet.
Nem érdekelt a vallás, nem érdekeltek a papok, a sok külsőség, hagyomány, hanem csak és kizárólag a Biblia Istene!

Vajon tényleg Ő az, Akit kerestem?
Megismerhető?
Egyáltalán mit gondoljak róla, milyen a jelleme, mik a céljai?
Miért teremtett minket?

És a legjogosabb kérdés:
Félnem kell tőle?

Elkezdtem becsületesen vizsgálódni és megkaptam a válaszokat, megkaptam azokat a bizonyítékokat, személyes megtapasztalásokat, amiket kerestem.

Őszinte meglepetésemre a válaszok, amik vártak rám, sokkal bátorítóbbak, sokkal reményteljesebbek, sokkal igazibbak voltak, mint reméltem!
Hihetetlen kép rajzolódott ki előttem a világról, a működéséről, az emberről, mint teremtett lényről és Isten személyéről, céljairól.

Megtudtam, honnan jövök, merre tartok, mi a célja az életemnek és azt is, hogy hová megyek a halál után!

Rájöttem, hogy az egész addigi életem egy vaksi tapogatózás volt csupán, pedig én azt hittem, hogy egész jól csinálom a dolgomat! :-)

A következő részekben érdekes dolgokkal szeretném folytatni. Szeretnék beszélni a világ működéséről, a csapdákról, hazugságokról, amelyek megkeserítik a mindennapjainkat és persze a megoldásokról.
Szeretném azt is leírni, hogyan szállhatsz ki abból az őrületből, ami jelenleg uralkodik, hogyan segíthetsz másoknak abban, hogy az életük megváltozzon egy jó irányba, stb.
(Ha ez egyáltalán bárkit is érdekel)

Enti írta nekem, hogy mindig csak a negatívumokról beszélek. Ezután szeretném megmutatni a valódi megoldást, ami nekem is segített.

Folyt. Köv.

HozzászólásokZarandok

Asszalamu aleykum!

Zarandok, jol latod/gondolod.

"...Tudom, hogy ezt Allah nem tette meg érted..."

Igy van! Nem kell, hogy felaldozza magat miattam.
En se fogadtam volna el Ot Egy es Orok Mindenhatonak, ha ilyen mesekkel amitott.

Szep estet neked!

U.i.: Mi lesz azokkal, akik hitetlenul halnak meg Zarandok?Szervusz, Szent Zarándok!

Szerinted mi lesz velem, ha nem térek meg?

Kedvencem a Barátomnak: http://www.youtube.com/watch?v=-DYsDefTznw

Szép estét :)Szervusz, Enti!

Igen, az anyag valóban energiából áll össze, ebben egyetértünk! Látod, vannak azért közös pontok! :-)
A Biblia mondja is, hogy a látható dolgok a láthatatlanból állnak elő.
De ettől az anyag tulajdonságai adottak és eddig évezredek óta állandó módon viselkednek.

Nem léteznek külön szentek, ezt csak a jó öreg Katolikus egyház találta ki sajnos.
A Biblia szerint minden olyan ember szent, aki elfogadta Jézus Krisztust Megváltójának.
A szent azt jelenti, hogy elkülöníteni, félretenni, megőrizni egy adott céllal.

Azt nem tudom, hogy Assisi Ferenc levitált -e vagy sem, meg azt sem, hogy pontosan mit csinált Simon mágus, mert az írás nem részletezi. De ő megtért, amikor beszélt Fülöp apostollal. Jézus követője lett.

Az én értelmemet is sok minden meghaladja, de azért nagyon sok alap infót ismerhetünk.

Neked is szép napot!Kedves Zarándok :)

Felebaráttal nem az a bajom, hogy másként látja a világot.
Az a bajom vele, hogy egyetlenegy kérdésemre nem felelt még.
Fenntartom a véleményem róla :(

Természetes a Newtoni fizika érvényes az anyagra Egy nézőpontból.
Más nézőpontból az anyag nem is létezik.
Úgy tudom, hogy éltek keresztény szentek (Asziszi Szent Ferenc is) akik képesek voltak a levitációra.
Jézus maga is levitált. Simon mágus is. Szerintem erről a Biblia is írt. (nem olvasom :)

Kérések és válaszok :)

Te mit értesz az Igazság szó alatt? NEM TUDOM ÉRTELMEZNI
Te mit értesz az Isten szó alatt? NEM TUDOM ÉRTELMEZNI
Te mit értesz a Lélek szó alatt? NEM TUDOM ÉRTELMEZNI
Te mit értesz az Élet szó alatt? NEM TUDOM ÉRTELMEZNI

BELÁTOM HOGY VANNAK DOLGOK AMIK MEGHALADJÁK AZ ÉRTELMET

Te nem látod be, hogy meghaladja az értelmedet?

A filozofálgatás emberi értemen belül van. Biztos, hogy létezik több mint az agyad :)

Örömteli napot :)Kedves Felebarátikérdés!

Igen, mint ahogy írtam Isten feláldozta Önmagát a kereszten értem és mindenki másért is.
Tudod, ez azért lehetséges mert a Biblia Istene a Szent Háromság Isten! (Ez a kauzalitás miatt nem lehet másképpen)
Atya Isten, Fiú Isten, Szent Szellem Isten.
Ennek az Istennek a 2-ik Személye, a Fiú jött el a megmentésünkre. Ő Jézus Krisztus!
Ő emberré lett, levetette az Istenségét és vállalta értünk a halált.
De Ő feltámadt, ahogy a Biblia írja és most is él! :-)
Barátok vagyunk, úgyhogy tanúsíthatom! :-)

De olvasd, mit ír Pál apostol:

" Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is
Aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő,
Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;
És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.
Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név fölött való;
Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.
És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére." Filippi 2:5-11

Jézus pedig ezt mondta:

"Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért."János 15:13

Tudom, hogy ezt Allah nem tette meg érted.
El kell gondolkodnod azon, hogy vajon miért.Zarandok

Asszalamu aleykum!

Zarandok, nagyon szepen tudsz eloadni, komolyan!
A vegen meg mindent felboritasz!

"...Erről mind beszél a Biblia és hangsúlyozza, hogy Isten mindenkit meg akar menteni, ezért áldozta fel magát!.."

Felaldozta magat!???

Akkor most van vagy nincs Istened?
(Nekem van, Allah, nem kell felaldoznia magat senkiert.)

Isten meghalhat?

Azt hittem te is az Egy Orok es Mindenhatorol beszeltel eddig!Kedves Felebarátikérdés!

A Biblia pontosan leírja, hogy Isten miért adta a 10 parancsolatot! Nem kell találgatnunk! :-)
Ádám és Éva döntöttek úgy, hogy ők Isten nélkül, önállóan akarják megítélni mi a jó és mi a rossz. (jó és rossz tudásának fája)
Isten ezért adott egy viszonyítási pontot nekik, azaz a 10 parancsolatot, amely ma is a jog rendszerünk alapja.
De nem azért adta, hogy azt bárki betartsa, mert az lehetetlen! :-)
3 oka van, amiért adta:

1. Bemutatta a 10 parancsolaton keresztül az Ő saját jellemét.
2. Ráébressze az embereket, hogy ezt nem lehet önerőből betartani.
3. Ráirányítsa a figyelmünket a Megváltás szükségességére.

Isten nem hibázott, hanem felkészítette az emberiséget Jézus Krisztus eljövetelére.
Az Ószövetségben nem azok kaptak bűnbocsánatot, akik betartották a Törvényt, hanem akik 1 évben egyszer állat- áldozatot mutattak be Istennek! :-)
Ott sem a törvényről szólt a dolog, hanem az áldozat szükségességéről!

Tudod mit áldoztak a zsidók a bűneikért?

Bárányt!

Amikor Jézus eljött, akkor az egyik neve Isten Báránya volt!
Ő önmagát áldozta fel és így fizette ki a bűneinket egyszer, s mindenkorra. Így a további áldozatok feleslegessé váltak!
Le is lett rombolva a Rómaiak által Salamon temploma Kr.u 70-ben és nem épült fel többé, így áldozni sem tudnak a zsidók a mai napig! Hát nem érdekes?

Az ember sosem a törvény alapján üdvözült, hanem a bűnökért való helyettesítő áldozaton keresztül.

Hogy mi történik azzal, aki nem fogadja el a helyettesítő áldozatot?
Őt Isten kénytelen lesz a törvény alapján megítélni! Ez pedig garantált bukta! :-(

Jézus ezt mondja róluk:
"Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre."János 5:24

"Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik; aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében."János 3:18

Az ember döntése tiszteletben van tartva Isten előtt.

Az, aki sosem hallotta az evangéliumot, a megváltást, az a lelkiismerete alapján lesz elbírálva.
Egyetértett-e a lelkiismeretével, vagy ellene ment? Itt sem a cselekedetek fognak számítani.

Erről mind beszél a Biblia és hangsúlyozza, hogy Isten mindenkit meg akar menteni, ezért áldozta fel magát!

De erről külön fogok írni!Kila....

Asszalamu aleykum!

......hallgat, mint a siiiir! :))Zarandok

Asszalamu aleykum!

"...Adott egyszer a 10 parancsolat, vagyis a Törvény. Ennek egyetlen ember sem képes megfelelni..."-irtad.

Zarandok, abban mar egyertettunk, hogy Isten Tokeletes, ugye?!

Az, amit te allitasz, azt sugallja, hogy Hibazott -Uram bocsa-, mikor az embereknek Lekuldte a 10 parancsolatot!
Minek Kuldte, ha ugyse tudjuk betartani???
Szerintem epp azert Kuldte, mert pontosan Ismeri a teremtvenyeit es Tudja, mit mennyit Szabhat ki kovetendonek. Aki elfogadja, olyan kovetkezmennyel jar, aki nem fogadja el, amolyan kovetkezmennyel jar. Ha a hitetleneket nem Itelne el csak mert nem kernek a kegyelembol, akkor Igazsagtalan lenne.
Allah Igazsagos!

De abban igazat adok neked, hogy nehezen betarthato pontok is vannak, pl. hazugsag! :)

KERDESEM TOVABBRA IS, HOGY MI LESZ A HITETLENEKKEL HALALUK UTAN, szerinted?Kedves Enti!

Először is megkérlek, hogy ne minősíts embereket jelzőkkel. Szerintem Felebarátikérdés nem bunkó, hanem egy embertársunk. Értéket képvisel.
Viseld el, hogy mást gondol az életről, mint te.
Én sem azt vallom, amit Ő, de mégis tisztelem benne az embert.

Ez a mondatod megmosolyogtat:

"Tájékoztatlak, hogy 2012 írunk és túljutottunk a Newtoni világszemléleten. "

Valóban így lenne?
Én azt tapasztalom, hogy az alma még mindig leesik a fáról, azaz a gravitáció éppen úgy hat, mint Newton idejében és amit ő meghatározott a fizikában, az még nem évült el.

Szegény Enti, ha leugranál egy 10 emeletes ház tetejéről, akkor itt nélküled folynának tovább az épületes viták.
Összezúzódnál a becsapódástól, mert a gravitáció, még rád is érvényes függetlenül attól, hogy mit gondolsz róla.

Vannak megváltoztathatatlan kategóriák, amelyek nem függenek a te elképzelésedtől.
Legfeljebb ráfaragsz, ha nem veszed őket figyelembe.

Például a 10 parancsolat sem évült el.
A hazugság éppen úgy ártalmas, mint 5000 éve.
A házasságtörés pont úgy pusztítja el a családokat, mint hajdanán.
Stb.

Végül válaszolok a kérdéseidre, de szeretném, ha te is megválaszolnád ezeket!

- Igazság- A valóságnak való megfelelés. A valóság tényei pedig tőlünk függetlenek.

- Isten- A valóságunk végső Oka.

- Lélek- Az ember valódi lényege, amely magasabbra emeli az állatoknál.

- Élet- Keresztényként kétféle életet különböztetünk meg: biosz és zoé.
A biosz a természeti életünk, amely véges, a zoé pedig a szellemi, amely már Istennel együtt létezik.
Jézus szerint az, aki nem fogadja el őt, valójában halott.
Élet=Ismerni Istent.

Szóval most te jössz!

Üdv.Béke, Felebarátikérdés!

"Aki nem ker az altalad emlitett megvaltasbol -a hitetlenekkel- azzal mi lesz? Halaluk utan?"

A kérdésedre engedd meg, hogy téged bevonva válaszoljak.

Adott egyszer a 10 parancsolat, vagyis a Törvény. Ennek egyetlen ember sem képes megfelelni. De ott van Isten kegyelme, amelyet ha elfogadsz, akkor mentesülsz a Törvény ítélete alól. Ezért hívják Jézust Megváltónak! Mert Ő váltott meg a bűneidből.
Ha tehát te nem fogadod el a kegyelmet, akkor mi alapján leszel megítélve szerinted?Kedves Zarándok :)

Tájékoztatlak, hogy 2012 írunk és túljutottunk a Newtoni világszemléleten.

"Nem létezik többé objektív realitás, illetve sohasem létezett. a megfigyelés megváltoztatja a "valóságot", csak addig olyan, amilyen, ameddig megfigyeletlenül maradhat. S hogy mivé változik, az a megfigyelőtől függ."
/Werner Heisenberg/

Kérlek, gondolj már bele a dolgokba őszintén!

"Nem mi hozzuk létre az igazságot, legfeljebb felismerhetjük, vagy elvethetjük, de megváltoztatni nem vagyunk képesek."

Én nem vagyok ebben biztos.

Kila szerint is fontos, hogy tisztázzuk, ki, mit, ért a leírt/kimondott szavakon.

Te mit értesz az Igazság szó alatt?
Te mit értesz az Isten szó alatt?
Te mit értesz a Lélek szó alatt?
Te mit értesz az Élet szó alatt?

Köszönöm a válaszod.

(felebarát még soha nem válaszolt a kérdésemre) (bunkónak tartom ezt a p...)

Örömteli napot :)Mara egy utolso.....

Asszalamu aleykum!

......kerdes Zarandok, "...Isten különbséget tesz a hívők és a nemhívők között!...."-irtad.

Tiszta sor!

Aki nem ker az altalad emlitett megvaltasbol -a hitetlenekkel- azzal mi lesz? Halaluk utan?:-)))

Rendben, ha úgy érzed, hogy a helyeden vagy, akkor ezt alaposan átgondoltad.

Nem titok az életkorom, habár én nem kérdezhetek vissza, mivel nem illik!
40 éves vagyok.

A terveimbe pedig nem fér bele a gyors öregedés, de ennek ellenére mégis megtörténik! :-)

Miért kérdezted?Zarandok

Asszalamu aleykum!

"...Nem vagyok senki ellensége, a tiéd sem, sőt!..."

Mit jelent a sot?Zarandok

Asszalamu aleykum!

Hany eves vagy?
Csak azert kerdem, mert aki kivancsi, az hamar megoregszik! :)
Belefer egy gyors oregedes a terveidbe? :))

A konkretumokat velem kapcs. nem szeretem nyilvanossag ele tarni, tudod, szemelyes csodak, koztem es Allah kozott. De nem veletlen kerultem egy muszlim kozossegbe, ezt kertem, megkaptam. Allahtol. Elhamdulilleh.

Te jossz a valasszal! :)Kedves

Kedves Felebarátikérdés!

Miért gondolod, hogy meg karlak sérteni?
Te kezdtél engem vizsgáztatni.
Én nem tehetek fel kérdéseket neked?

Egyébként én itt mindenkivel tisztelettel bántam.
És egyáltalán nem érdekel, ki mit gondol rólam. Ezt már észrevehetted. Nem népszerűségre törekszem.

De azért vannak itt titokban jó néhányan, akiket érdekel a mondanivalóm.
Miattuk vagyok itt.

Nem vagyok senki ellensége, a tiéd sem, sőt!Én arra lennék kíváncsi,

Én arra lennék kíváncsi, kedves Felebarátikérdés, hogy Allah tett- e érted valamit személyesen, amivel azt bizonyítja, hogy szeret téged!

Nem idézet halmokra vágyom, hanem egy egyenes válaszra ezzel kapcsolatban. Ha van hozzá egy-két idézet, azt megköszönném.vigyazz!

Asszalamu aleykum!

Zarandok, ha megsertesz, nem marad beszelgeto partnered!
Itt mindenki kibukik toled, engem kiveve!
Becsuld meg, amit Istentol kapsz! :))jajjj Zarandok!

Asszalamu aleykum!

Tehat, Istennek nem egyformak a hivok es hitetlenek, szerinted?!
Megnyugtattal. :)

Hogy mit tett ertem Allah?
Beidezzem az teljes egesz Korant?
Mar az is nagy segitseg, hogy Utmutatast kuldott nekunk, es mindenkihez eljuttatja!
Nem gondolod?Ja és meg ne sértődj nekem!

Ja és meg ne sértődj nekem! :-)
Egyébként tudtam, hogy egy Hölggyel állok szemben...Isten különbséget tesz a

Isten különbséget tesz a hívők és a nemhívők között! Ezt félreértetted, vagy nem voltam világos.
Ő minden egyes embert szeret, de ha valaki nem fogadja el a Megváltást, akkor nem fog üdvözülni!
Ez a szabad akarat, amit te is említettél.

Így már érthető?

Ja és kérlek, ne csak a szeretetre vonatkozó idézeteket írd le, hanem konkrétan azt, hogy Allah mit tett tevőlegesen érted!
Miben nyilvánul meg az Ő szeretete?

Köszi!Zarandok! :(

Asszalamu aleykum!

Mindjart megsertodom, azta nemjojat!:((

En nem vagyok lovag!
Te lehetsz, ha ferfi vagy. En nem, mert nem vagyok ferfi!
OK-s?!

"...Isten a hitetlen embereket is éppen úgy szereti mint a hívőket, ..."-vallod.

Akkor minek a Szentiras? Minek a szabad akarat? Minek van Tanitas altal valaszthato Egyenes Ut?
Ha nem tesz kulonbseget Isten hivo es hitetlen kozott, minek vagyunk itt?

U.i.: Koszonom keresed, igyekszem idezeteket hozni es valaszolni. Orommel! :)Vizsga kérédések? :-)

Ám legyen, de akkor tartsuk be a lovagiasság nemzetközi szabályait! :-)
Te kérdezel egyet, aztán én.
Szerintem így fair!

A féljetek engem kifejezés egy megkülönböztetett tiszteletet fejez ki. A félelem ebben az értelemben nem egy negatív érzelem, hanem az elismerése Isten végtelen hatalmának.

Isten a hitetlen embereket is éppen úgy szereti mint a hívőket, hiszen:

"Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." János 3:16

A hitetlen emberekért is meghalt Jézus. Az más kérdés, hogy elfogadják-e őt Megváltójuknak. De ez már a mi döntésünk.

Miért szeret engem Isten?
Had válaszoljak a Biblia szavaival:

"Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt." Római levél 5:8
Isten odaadta értem önmagát. Ez elég meggyőző bizonyíték a szeretetére?

Az én kérdésem ugyanez hozzád!

Honnan tudod, hogy Allah szeret téged?
Szeret egyáltalán? Erre vonatkozólag írhatnál idézeteket a Koránból. De ne az irgalomról, vagy a kegyelemről, hanem kifejezetten Allah szeretetéről.

És Allah szereti a hitetleneket?Zarandok

Asszalamu aleykum!

A Szentirasban gyakran szerepel ez a kifejezes "Feljetek Engem", szerinted hogy kell erteni?

Miert szeret teged Isten?
A hitetleneket is szereti ugy, mint teged?Úgy tűnök, mint aki fél,

Úgy tűnök, mint aki fél, Felebarátikérdés? :-)
Nem kell félnem.
Ő szeret engem.Szalam!

Asszalamu aleykum!

Zarandok, en nem egesszen ertelek, ezert inkabb kerdezek.(Hupsz, meg rimel is! :))

"És a legjogosabb kérdés: Félnem kell tőle?....."-irtad.

Felned kell Tole?Kedves Enti!

Az ellentmondás mentesség elve egy működő, bizonyított, tapasztalati úton igazolt filozófiai alaptétel.
Nem én találtam ki. :-)

Idézet tőled:

"Egy kísérlet eredménye, függ a kísérletező tudós, előzetes elvárásáról. Tudtad?"

Szerinted Newton elképzelése hatással van a gravitációra? :-))
Kérlek, gondolj már bele a dolgokba őszintén!

Nem mi hozzuk létre az igazságot, legfeljebb felismerhetjük, vagy elvethetjük, de megváltoztatni nem vagyunk képesek.
A valóság nagyobb, mint te, vagy én...Béke!

Persze, hogy megértettelek, Felebarátikérdés!
Mindig érthetően fejezed ki magad!

De szerintem te is tökéletesen érted, hogy én miről beszélek. :-)Kedves Zarándok :)

Köszönöm a megtiszteltetést, hogy figyelembe vettél.

"Mert az előző részekben tisztáztuk, hogy egyszerre több ellentétes válasz egyszerre nem lehet igaz. "

Ezt nem tisztáztuk. Csak az ostoba emberi agy képzeli, hogy nincs más nézőpont/meglátás. Akár teljesen ellentétes következtetés Egy dologról. De lehetséges is-is eredmény is-is :)

Azt is-is tudnod kell és figyelembe venni, hogy mire jutott a tudomány.

Egy kísérlet eredménye, függ a kísérletező tudós, előzetes elvárásáról. Tudtad?

Tehát, a Te Istenkeresésed eredménye már előre adott. Felfogtad?

Szép estét :)