Szent István

Augusztus 20. alkalmából óhatatlan, hogy ne jusson eszünkbe Szent István.
A vele kapcsolatos időszak amúgy is a magyar történelem mondhatni csuklópontja. De nem csak augusztus 20-a miatt érdemes megemlíteni, hanem azért is, mert vele, rajta keresztül kiválóan be lehet mutatni a magyar történelem szemléletei közötti súrlódásokat, konfliktusokat.
Induljunk ki egy általános Szent István képből:

AZ ÁLTALÁNOS SZENT ISTVÁN KÉP:
Szakított a régmúlt hagyomány rendszerével. A római katolikus vallás bevezetésével, illetve új államforma szervezéssel újraformálta Magyarországot. Magyarország mai képe, mondhatni fiatalon ekkor született meg. Fontos kitétel még: a kereszténység felvétele.
Ezt az általános Szent István képet aztán bizonyos erők különböző megfontolásokból, érdekekből átszínezték. Az egyszerűség és a közérthetőség kedvéért nevezhetjük a most következő képeket bal oldali, ill. jobb oldali Szent István képeknek. Természetesen ezek így nincsenek megnevezve, de ide vágó hasonlattal élve, mindenki tudja, hogy a király meztelen. Hozzá kell tenni, hogy ahányszor megjelent a világban egy történelmet formáló hatalmi érdek-erő, az mindig a maga képére akarta formálni a múltat. Így az is elmondható, hogy a hazugságok, torzítások (most a jó szándékú torzításokkal nem foglalkozunk) rétegesen rakódnak egymásra, s így kölcsönösen egymást erősítik, s létre jön egy nagy - nem szépen fogalmazva - katyvasz. Nézzük összefoglalva a főbb kettő példát, mely mindig erre az előbb említett általános képre épít:
BAL OLDALI SZENT ISTVÁN KÉP:
Szent István nagyon helyesen felzárkóztatta Magyarországot a művelt nyugathoz, mert jó előre kifigyelte, hogy Magyarország érdeke ezt kívánja. Sok bajtól kímélte meg ezzel az országot, ettől is nevezhető bölcs vezetőnek. Felismerte, hogy a haladó értékek merre vannak, és arra irányította az ország sorsát. Ezt még lehetne tovább színezni, de nem teszem. A rövid lényeg, hogy ő a nagy felzárkóztató, integráló, csúnya, mai szóval élve, segítette a globalizációs folyamatokat. És természetesen fontos még megjegyezni, hogy az ő működése alatt volt a kereszténység felvétele.
JOBB OLDALI SZENT ISTVÁN KÉP:
Szent Istvánnak döntenie kellett: a régi hagyományok mellett teszi le a voksát, vagy enged a kor szellemének és hagyja, hogy idegen erők és idegen érdekek vegyék át az ország irányítását. Szent István döntött: hogy a túlélés érdekében e - ez egy jó szándékú feltételezés - , vagy direkt előre megfontolt, ahogy mondani szokták aljas szándékból, ezt nem tudni, de biztos, hogy döntött. Döntése értelmében pedig betiltatta a régi hagyományokat, megtörtént a nagy fordulat, és a magyar társadalmat erőszakkal, vagy szép szóval de átállította a művelt nyugat rendszerére, nem csak államhatalmi, de vallási szempontból is. Fontos tehát itt is megemlíteni, hogy amíg egyik kezével kiirtotta az ősvallást, másik kezével besegítette a római kereszténységet, tehát kereszténység felvétele.

Látszólag ez a Szent István mozaik. Ezek közül lehet választani... de csak látszólag. Ha valaki megfelelő tényanyagok vizsgálatával a dolgok mélyére tud látni nagyon érdekes kép bontakozik ki.
E szerint pedig a következő történt:
Szent István valóban belátta, hogy a magyarság által vállalt (vallás=vállalás) életsors most új lehetőségek medrében tud csak akadálymenetesen tovább haladni, tovább bontakozni. Így valóban volt fordulat. Az első nagyon fontos fordulat a Szent Korona megjelenése, mely képi világával programjával egy az egyben az Új Szövetségre épül és a Jézusi küldetés testesül meg benne. Itt fontos megjegyezni, hogy a Szent Koronát biztosan nem a pápa küldte, annak mondanivalója, tartalma, működésrendje nem helyezhető bele a római pápaság gondolkodásmódjába. Ennek kibontásától, levezetésétől most eltekintenék. A lényeg, hogy ha úgy tetszik, az égtől új "eszközöket", új lehetőséget kaptunk, melyre úgymond át kellett állnunk, ha... ha vállaljuk. Szent István azt is látta, hogy a régi, ősi hagyományokra visszautaló vallásunk védelemre szorul. Ő a védelmet csak is a "bújtatás" segítségével tudta elképzelni. Ez azt jelenti, hogy a keresztény világkép keveredett olyan elemekkel, melyekkel se egy református pap, se egy keresztény pap nem tud mit kezdeni, ha látja. Miért? Azért, mert mind a kettő judeo-keresztény alapokra néz vissza, s annak képi, mondai világából tud csak kiindulni. A mi ősvallásunk, viszont nem csak azt, hanem más képzetkört is ismer. Ezen ismeretek nélkül értelmezhetetlenek bizonyos templomok kazettás mennyezetei. Az idők folyamán, kb. az 1970-es évek alatt az is kiderült, hogy vannak honfoglalás kori mellkeresztek, melyek bizony magyar sírokból kerülnek elő, s bizony nem szórványnak tekinthetők, hanem magas rangú magyar emberek sírjaiból kerültek ki nagy tételben. Természetesen ezt a tényt igyekeztek szőnyeg alá söpörni. Ma is tabu.
Egy kérdés: jó rendben, a kereszt az egy ősi képjel, de a magyarság akkor honnan ismeri az Európában elterjedt kereszténységet? A válasz egyszerű: Jézus tevékenysége, közvetlenül az apostolokon keresztül jutott el ide is, s bizony azok a kultúrák, amelyek hasonlóképpen látják a világot, könnyebben meg is értik egymás vallását, gondolkodását. Jézus frissítő megújító gondoltai, melyre több fajta kereszténység is épül, könnyen otthonra lelt a korabeli Kárpát-Medencében. (Természetesen ez azok számára értelmezhetetlen, akik szerint a magyarság történelme a Kárpát Medencében csak az Árpád féle honfoglalással kezdődik.) Mire elérkezünk szent Istvánhoz ez a jótékony keveredés igen kifinomult lett, és hangoztatott egy kérdést: vállalja e a magyar nemzet, hogy más népeket felemel egy olyan erkölcsi magaslatra, melyet ő is, mint nép, s természetesen más népek is megéltek. Vállalja e ezt a Szent küldetést?
Ha igen, bizonyos lépéseket meg kell tenni. Ezek közé tartozott az is, hogy ha minden áron el akarjuk fogadni a kereszténység Róma által vezetett szárnyát, akkor vannak bizonyos feltételek, melyek Szent István után aztán meg is valósultak. Röviden ez úgy foglalható össze: az európai kereszténység két pillérre épül: az egyik a Péteri szerepkört, földi síkon megtestesítő római pápaság intézménye. A másik pedig a Jézusi szerepkört, földi síkon megtestesítő Magyar Apostol Királyság intézménye. Az apostol küldött, aki térít. Mindjárt más a leányzó fekvése... akkor most ki térített kit?
Tényleg csak a vázlat vázlata volt mindez, de úgy érzem első nekifutásra ennyi elég.
Búcsúzóul foglaljuk össze a tényeket:
1. A magyarság táptalajául is szolgáló ősvallás és a Jézusi kereszténység igen hamar találkozott egymással, és nagyon szépen össze tudott működni. (Ennek oka a hasonló világlátás, és a hasonló erkölcsi nívó, viselkedés rend megfogalmazása.) Ez a találkozás az apostolok első térítő útjainak volt köszönhető.
2. Szent István tisztában volt a magyarok ősvallásával, de azt NEM irtotta ki, helyette megmentette az utókor számára.
3. A valódi Szent István fordulat magja, oka: Ha vállaljuk más népek felemelését, akkor azt lehetetlen úgy megtenni, hogy ne engedjük őket magunk közé. Nem kellett kétszer mondani, a Kárpát-Medence minden nagy hatalom számára az adott korban vonzó célpont volt. Ezzel, az ezen erők által szorgalmazott vallási rendet is át kellett venni, de nem mindegy, milyen módon...:
4. Szent Istvánnal induló, nem a római pápa által küldött Szent Koronával működtetett, Szent Királyság, Apostol királyság, magyar központtal, római pápaság nem utasíthatja.

Ez egy merőben más képet fest elénk. Ez a kép korabeli magyar és külföldi források, krónikás hagyományok, honfoglalás kori régészeti leletek, és bizonyos templomok, templombelsők vizsgálatával tárulhat elénk.
Természetesen az imént felvázolt Szent Istváni fordulat biztosabb talapzaton nyugszik, ha képesek vagyunk a magyar történelmet nagyobb távlatba helyezni. Ha valaki ismeri nem csak a történelmi tényanyagot, hanem azt is, hogy magyar őseink, történelmi nagyjaink mit hittek önmagukról, hogy honnan jöttek, kik ők és éppen ezért hová tartanak, ennek fényében sokkal érthetőbb és áttekinthetőbb a Szent István-i kép, hogy miért pont ezt tette Szent István, amit tett.
A magyarság ugyanis egyben látta saját vállalásának történetét, egyetlen lélegzetbe. Ennek ívének kezdete pedig Attiláig nyúlik vissza, Szent Istvánon keresztül vezet, és egy egységes egészként Mátyás királlyal fejeződik be. (Krónikáink Attilát első királynak, és Szent Istvánt is első királynak nevezik, pont ezen egybelátás miatt. Mátyást pedig második Attilának is hívták.) Máris fontos két dolgot megemlíteni: Ez nem a magyarság történelmének íve, ez a magyar sorsvállalás történetének íve. A kettő bár összetartozik, nem összekeverendő. Ezt azért fontos megjegyezni, mert a magyarság saját ősiségét, néptörténetét nem Attiláig látta, hanem messzebb. A másik fontos megjegyzendő, hogy természetesen Mátyás halálával lezárult egy olyan korszak, ahol a magyarság még domináns helyzetben képes volt példát mutatni. Igen ám, de ez a sorsvállalás nem szűnt meg! (Lehet, hogy ez az a sorsvállalás, amely miatt például a keleti filozófia történelmi nagyjai annyit tudják dicsérni a magyarságot?) Ha rá nézünk saját történelmünkre, az óhatatlanul kínálja, hogy vegyük észre ezt a nemes feladatot. De természetesen ahogy a gyógyításban, itt is: ilyen jellegű folyamatot először önmagunkban kell létrehozni, és csak ezután, saját életpéldánkon keresztül lehet másokat is arra késztetni, hogy kezdjék más módon szemlélni a világot.
Egy biztos: a magyarságnak annyi hazugság, eltitkolás és hamisítás ellenére is meg van a szellemi, lelki, földrajzi, anyagi lehetősége arra, hogy önmaga felemelkedésével felemeljen másokat is egy olyan szintre, mely lehetőséget biztosít az emberhez méltó, szeretetben, bőségben gazdag élethez.

HozzászólásokSzent István hordavezér volt

Hordavezérként kezdte pályáját I. István, későbbi magyar király. Nem volt neki sem állama, sem királysága vagy három-négy évig. 997-től úgy köbö 1000 decemberéig. Aztán pápa elvtárs, Jézuska földi helytartója varázsolt neki államot. Biza ígyen volt.

A koronája meg annyira magyar, ahogyan a vörös csillag is az volt a parlament tetején.köszönöm a hozzászólásokat,

köszönöm a hozzászólásokat, bár volt amit nem egészen értettem (kéthetes hullákról meg gyíkokról - ez valami szexuális utalás lenne? :)) de szerintem lényegében egyetértünk. Keisla, igazad van de nekem is :) persze hogy befolyásolTA, és akár befolyásolJA is ha hagyod vagy hagyjuk, de szerintem nem feltétlenül kell, hogy befolyásolja a továbbiakban, sőt, én annyira nem is éreztem az elmúlt x eddig leélt évemben sem, noha tényleg volt hatása, csak nálam egész már mint Entinél. egyszerűen nem hagytam hogy zavarjon. volt a héten is valaki feltett ide azt a történetet az ikrekről, akik ugyanabból az élethelyzetből egész mást "hoztak ki". valahogy én is úgy érzem, hogy ez a lényeg, persze senkinek nem lehetek a helyében, de ha arra koncentrálunk hogy mit tudunk a saját lehetőségeinkből kihozni, és nem arra hogy mi lett volna ha... akkor máris előbbre vagyunk :)

persze ez is csak egy hangos gondolkodás, nem kell mindenkinek így gondolnia, pont az a jó ha mindenki máshogy gondolja mert úgy izgalmas az élet ha színes. nekem nem az egység megélése a célom itt a földön, azt majd később is ráérek... itt szerintem pont a sokszínűség, és a tolerancia a fontos, az, hogy mindenki legyen önmaga, és segítsen másokat is ahhoz, hogy kibontakozhassanak. pont az egységesítési törekvések miatt vannak mindig a háborúk, uniformizálás, falanszter... még mielőtt bárki azt hámozza ki ebből hogy anarchista vagyok, szólok hogy nem :) sokkal inkább békepárti. meg önmegvalósítás párti. és emeljük fel egymást párti :) amenAnnyit tennék hozzá Keisla

Annyit tennék hozzá Keisla fejtegetéséhez, hogy:
1. Amiről ő beszélt, mint információs tartalmak, ez a kereszténységnek egy bizonyos ágának, és azon belül is hatalom orientált részének a sugalmai. Ezt az ágat judeo kereszténységként ismerjük. Régen azonban tudták, hogy a kereszténységnek több ága van, jelesül: szkíta kereszténység, manikeista kereszténység, de még ezeken kívül is. Az, hogy ennyi kereszténység közül miért pont a judeo maradt fent olyan erősen, hogy sokan egyenlőség jelet tesznek a kereszténység és a judeo kereszténység közé az egy külön tétel, nem térnék ki rá. De a lényeg, hogy a régi kereszténység egyértelműen arról szólt, amiről Jézus is. Arról, hogy az ingyen kegyelem működtetésével, áldozathozatallal fel lehet emelni nem csak önmagunkat, de másokat is egy emberhez méltó életre. Ennek ismerete nem Jézussal kezdődött, de Jézus volt az, aki az egész világ számára, mint mintát ismertette.
2. Adminban az tetszik, hogy az ő véleménye, álláspontja, mindig azt juttatja eszembe, hogy ha itt és most, a jelenben nem tudjuk véleménykülönbségeinket félre tenni, és szeretettel megfogni egymás kezét (akár egy secret találkozó alkalmával is) az egész nem ér egy fabatkát sem! Ha valóban magasabb tudatállapotba lépünk, nem követhetjük el ugyanazokat a hibákat, mint elődeink. Persze a jelen fórumban létrejövő beszélgetés szerintem még belefér az egészséges eszmecsere fogalmába.:)Kedves Admin!

Egyáltalán nem értek egyet azzal, amit mondtál, jelesül, hogy mindegy, behozták-e a kereszténységet anno, mert ma már annak semmi hatása nincs.

Ezt komolyan gondolod?

1. Őseink évszázadokon át a kereszténység energiáiban éltek, rettegve az inkvizíciótól, rettegve attól, hogy vétkeznek, márpedig a keresztény tanok szerint egy rossz pillantás is elég ahhoz, hogy vétkesnek érezhesd magad, vagy annak lássanak mások. Ezt az energiát adták tovább nekünk, és talán tudatunk elnyomja, azért a génjeinkben, az érzéseinkben igen erősen ott van, ha hiszed, ha nem.

2. Az emberben léteznek afféle háttérinformációk. Adott nép, adott kultúra valójában nem egyéb, mint a háttérinformációk összessége, melyek szerint élünk, melyekhez tartjuk magunkat akkor is, ha nem tudatosan teszünk így.

A Biblia - és a kereszténység - által észrevétlenül belénk sulykolt háttérinfók:

a.) A férfi felsőbbrendű, mint a nő.
b.) A nő ostoba, gonosz, és bűnös.
c.) Minden, ami élvezetet jelent a testnek, bűnös dolog, ebből következik, hogy bűnben fogantunk, mocsokban születtünk.
d.) Ha nem vagy elég engedelmes, nem teszed gondolkodás nélkül, amire tanítanak, büntetést kapsz.
e.) Jóra ne is számíts, legfeljebb halálod után, addig viseld méltósággal, zokszó nélkül, hogy eltaposnak, megaláznak, kihasználnak, rabszolgává tesznek, becsapnak...

És ez csupán egy része a dolognak:)

Igenis, a keresztény vallás káros hatással van ma is, ahogy mindig is azzal volt. Viszont - bizonyos tények alapján - nekem az a gyanúm, hogy István király nem a kereszténység mellett állt, és nem Ő vezette azt be nálunk. Kár szidni miatta, már csak azért is, mert többek között az ősök tisztelete teremti meg egy nemzet békéjét, és bőségét, az ellenkezője pedig az ellenkezőjét - amit élünk ma.mindenki részére

Az eleje jó összefoglaló a magyarság tekintetében is, Szent István tekintetében is.
Szántai Lajos előadása valamilyen Táltos Iskola meghívására hangzott el.
http://www.youtube.com/watch?v=Xex2oWRl_rE&feature=relatedMegnéztem a felvételt.Csak

Megnéztem a felvételt.

Csak belehallgattam, de tulajdonképpen a lényegi pontban egyetértünk.
Az Enti által itt közrebocsátott hangfelvételen ugyanis - többek között - az hallható, hogy a kereszténység tartalmi alapjai nem Ószövetségi alapokon nyugszanak. Több más vallásra hasonlítanak, de leginkább a Szkíta kereszténységre.
Ezzel kapcsolatosan a magyar vonatkozás...
Szent Gellért a Deliberatio c. munkájában írja, hogy a magyarországi vallás emlékezteti a Manikeizmusra,de nem az. Vagy: "Ebben az országban azokat üldözik, akik a Manikeistákat üldözik." Leírja a magyarok vallását: "szkitikus etnikus et gentilis".
(A Manikeista kereszténység oldalága a Szkíta kereszténységnek.)
A szkíta erkölcsről és azok magyar vonatkozásairól pedig itt egy videó:
http://www.youtube.com/watch?v=qMdASIUe2TA.

A kereszténység eredetéről folyik a kutatás.
Ha érdele, hallgasd végig ezt az előadást.
Most ezt találtam neked.

http://szalma.info/cokog/Avatara/20110327_Ami_%20a_Bibliabol_kimaradt.mp3

Szép napot :)Sziasztok!

Ez a honlap tényleg jó. Az eltérő vélemények miatt is, meg hát itt kiírhatjuk magunkból az érzéseinket, fejlődésünket, hova tartozásunkat.

Más:

Részemről a vallás, illetve vallások, nagyon sokáig nem mondtak semmit. Bár megvagyok keresztelve /református)
a családomban soha nem esett szó, Istenről, Jézusról, Allahról, Buddháról és még sorolhatnám.
Valahogy magamtól kezdtem el után járni (Jézusnak). Nekem fontos lett, hogy nagyjából sejtsem mi volt Ő. Az az érzésem, nyúlfarknyi információt tettem csak magamévá. A családomban ketten (pedig sokan vagyunk) lettünk Isten szeretők. Hozzá teszem nem a vallásos formában van ez jelen ma sem. Inkább ahogy az értelmem e felé fordult. Inkább amolyan jó érzés. Ez által nem is értem, az Isten félő embereket. Sok könyvet tanulmányoztam, és kiszűrtem ami számomra a legelfogadhatóbb. És ez így helyes is.
A karácsonyt, húsvétot én is nagyon szeretem, de sokáig csak a hagyomány miatt. Végül is megünnepeltük, de én gyerekként nem tudtam mit jelent. Most is csak sejtem, hiába mondanám, hogy tudom, az nem lenne igaz.

Én értelek Enti! Sőt valószínűleg még egyet is értenénk dolgokban, de valahogy az az érzésem, hogy magunkban kell átlépni ezeket. Gondolom neked kötelező volt ministrálni, meg templomba járni. Gyerekként rád kényszerítettek dolgokat, és ezt én sem méltányolom. De, ma már felnőtt ember vagy, tehát nyugodt szívvel abba is hagyhatod. Ma már meglehet mondani a szülőknek, nagyszülőknek, hogy Én mást akarok tenni.
Ugyan most csak találgattam, és persze okoskodni sem akarok, de az ember csinálja azt, amihez kedve van.

Az öcsémet nem keresztelték meg a szüleim, mert nem volt templomi esküvőjük. Így az egyház teljesen elfordult a kérésüktől. Aztán amikor 18 éves lett, önmagától ment el hittanra és mivel akkor már az édesapja nem élt, csak édesanyánk, ezért nagy kegyesen megkeresztelték (görög katolikus).
Igen, az egyház sajnos sok szabályt állít fel, nekünk ici pici embereknek. De, kit érdekel az egyház? Engem nem.
Viszont a kereszténység eredete, tartalma, az már igen.

Érzékeltetni szeretném neked, hogy Zsul barátunk, mit is akart felvázolni nekünk.

Szép napot mindenkinek..

Jó ez a honlap :) Itt, meglehet figyelni, hogy egy gyíkocska miként cenzúrázza a hozzászólásokat. Így sokat lehet tanulni a gyíkok gondolkodásmódjáról.

Örömteli napot :).

Csak magamnak köszönhetem?

Majd ha neked is egy kéthetes hulla mellett kell ministrálnod, akkor nem fogsz örvendezni a harangszónak.

Akkor nem fogsz röhögcsélni ...........................................................................................................................

Értesz?sosem láttam még ezeket a

sosem láttam még ezeket a dolgokat ilyen oldalról mint te, Enti, de most hogy belegondoltam, nem is akarom. nekem a karácsony meg a húsvét egy kedves szokás, a harangszó jókedvre derít, és szépnek találom, az hogy van szeretet ünnepe, és vasárnap áldást osztanak a templomban, szerintem jó dolog. szerintem minden azon múlik hogy milyen érzelmeket párosítasz hozzá. te döntésed, nem a külvilágé, és még csak nem is Szent Istvánnak köszönheted, hanem csak magadnak :) de gondolhatod máshogy is, ha neked máshogy jobban tetszik :) bosszankodj kedvedre ha az jobban esik neked :).

"Jó, hát így már világosan látszik miben térnek el ezzel kapcsolatban a gondolataink..."

Ha nem lennének vallások, nem térnének el a gondolataink.

Csodálattal felfedeznénk az Élet szépségét és szeretnénk egymást. :)Kedves Zsul!

Én személy szerint örülök az írásodnak. Legalább van min gondolkodni. Az pedig, hogy a több ezer éves hagyományainkról és okfejtésekről olvasok, felnyitja a szemem, hogy semmit nem tudok az igazi történelmünkről

Kedves Enti!

Téged is értelek és valahol igaz amit mondasz, de ami régen kötelező volt, ma már nem. A vallással nincs baj, inkább azzal, akik kezében van. (tisztelet a kivételnek)
Ma már nem kell követni azokat. Abban viszont egyetértek veled, hogy megkeresztelkedni, igen is saját döntésen kéne, hogy alapuljon. Az ember dönthesse el, melyikhez akar tartozni.

De, talán ez még sem olyan nagy probléma, ha gyermekként megkeresztelnek, inkább azzal van baj, ha a szülők nincsenek, a gyermeket sem emelik fel. Ez, számomra jobban kicsapja a biztosítékot, mint maga a keresztelkedés.

Szép napot mindenkinek.

Rózsafa.

1/ hozzájárulásom nélkül megkereszteltek

2/ kötelező templomba járás (hajnali misék)

3/ ha meglógtam a ministrálástól, akkor bezártak a fürdőszobába és nem kaptam ebédet

4/ kötelező.....

5/ kötelező.....

6/ kötelező harangszóhallgatás misék előtt, közbe és utána

7/ kötelező ....

8/ kötelező ünnepek...

GONDOLOD HOGY KÜLÖNLEGES EGYEDI ESET VAGYOK?csak kapkodom a fejem...

csak kapkodom a fejem... mennyiben befolyásolja a mai életünket az hogy 1000 évvel ezelőtt mi történt? :) Enti, neked mennyiben befolyásolja mondjuk a mai napod alakulását az hogy kereszténység van Magyarországon? büntettek meg már azért hogy mondjuk nem mentél templomba? vagy mi az ami zavar abban hogy magyarországon kereszténység van? jobb lenne ha mondjuk a templomi mise helyett táltos dobolások lennének minden vasárnap? és egyébként nem teheted meg azt ma, hogy elmész egy ilyen táltos dobolásra amúgy? tudok több helyet is ahol van. szóval mi a probléma, ami a te életedben oly sok szenvedést okoz e kérdés kapcsán? :)Jó, hát így már világosan

Jó, hát így már világosan látszik miben térnek el ezzel kapcsolatban a gondolataink....

Lehetséges hogy akkoriban jó döntés volt felvenni a kereszténységet.

De jó lenne ha most már levenné valaki rólunk ezt a zsidó-keresztény átkot.

Örömteli napot :)Zsul,világosan

Zsul,világosan fogalmazok:Leszarom,hogy milyen professzor mit mond.Viszont szívesen leírom a saját véleményemet ezzel kapcsolatban.Egy aprócska tény kimaradt az írásodból,miszerint a magyarok egyharmadát mészárolta le istván király őköcsögsége,hogy ezt a vallást meghonosítsa. Kötelezővé tette erőszakkal a templomba járást egy olyan népnek,aki már akkor is tudta,hogy erre neki nincs szüksége.Ez nálunk magyaroknál is ugyanúgy,mint mindenhol máshol,egy vérben fogant hittérítés volt.A magyarok jóval a kereszténység felbukkanása előtt már képben voltak,a magyar sámánizmus sokkal magasabb szinten ismerte az élet működését,mint ez az elbarmolt vallás.Pistike valójában egy hűbéres volt,hatalomért,és mezőgazdasági érdekekből eladta az országát. Ezzel együtt,amit tett törvényszerű volt, tehát felmentem,de elismerni azt,amit tett,nem tudom, és nem is fogom.Egyébként még a tibeti lámák is többször utaltak arra,hogy a saját életfilozófiájukat,valójában tőlünk,illetve a mi irányunkból vették át.
Összegezve:A magyarok,illetve hunok (de igaz ez más népekre is),jóval az első keresztények felbukkanása előtt egy kifinomult kultúrát képviseltek,az embert, a természet rendjét,az élet működését ismerő nép voltunk,ez a vallás,illetve ennek a vallásnak a felvétele,az egymást basztató kultúra erőszakos bevezetése volt csupán,amihez találtak egy köcsögöt,akit istván királynak neveztek.
Csók:)Kedves Ugyanaz!

Nyilván, ha véleményünk ugyanaz volna, nem írtam volna le mindezt. Számomra azért tűnik igaznak, mert mindezek alapjai gyönyörűen kiolvashatók bizonyos anyagokból (Ezen anyagok nem csak magyar forrásokra épülnek, hanem külföldi anyagokra is). Nem beszélve bizonyos költőnk, festőnk elhívatás élményeiről. A régebbi korok számára még világos volt, ami ma baromságnak tűnik... Ma viszont, ha azt mondom magyar, és őstörténet, akkor a finnugortól kezdve a kínain keresztül a "Szíriuszról jöttünk"-ig minden elhangzik, csak az nem, hogy a mi őseink mit gondoltak önmagukról. Vagy, hogy a krónikákban pl. miért nevezik Attilát is első királynak, meg Szent Istvánt is első királynak, vagy hogy miért gondolta mindenki régen Európában, hogy minket Szittya/Szkíta erényekkel kell illetni, és csak minket. Természetesen nem ösztökéllek, hogy hallgass Pap Gábor művészettörténész előadást, vagy Szántai Lajos előadást, mert ha ez fájt, azok is fájnának, bármilyen emelkedett is mindkét előadó stílusa...:)ez úgy baromság,ahogy van

ez úgy baromság,ahogy van szerintem.végre van kép

Sikerült feltölteni....:)secret oldal technikai megjegyzés

Elnézést, de nem tudtam képet a cikkhez feltölteni. Már a rendszer által korábban elfogadott képpel is próbálkoztam - egy Columbo képecske - , de annak feltöltését is elutasította azzal, hogy nem ismert formátum.
Amint működik a képfeltöltés, ellátom képpel a cikket.