Csakra sorozat:a Szív csakra, Anáhata-csakra, a Lélek kapuja.

Eddig a csakráink alulról felfelé haladva megismertetnek minket a Föld- a Víz- a Tűz- és most a Levegő elemmel. Finom, érzékeny tápláló összefüggésben, egyfajta szimbiózisban van mindegyik működése a másikra:) Anáhata-csakra, szív-csakra, szívközpont, Anáhata, a Szív-csakra, az empátiáinkról, a toleranciánk, a tapintattal kezelt ügyeink, a megbocsátás csodálatos érvényre juttatása, az egymás iránt érző, szerető megnyílásaink, pozitív érzelmeink, valamint, kapcsolatainkban az adás és elfogadás törvényszerűségének megvalósításáról szól: Bővebben innen: http://www.ahimsa.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=133&Itemi...
Ezen a linken megismerkedhetünk bővebben is e xcsakránk működéséről:
http://www.ahimsa.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=127&Itemi...
Nyilvánvaló, hogy világunkban CSAKRÁINK díszharmonikusan működnek. Sikertelen emberéletek igazolják ezt. Akik sikeresek is, mutat náluk némelyik csakra működése, díszharmoniát.
Ha valakinél csak a Gyökér vagy a torok csakra működik jól, mert jól látható az illető jómódban él, és pl. énekléssel, vagy előadással keresi kalácsravalóját, nos, ebben az esetben a többi csakrája alul működik. Mondjuk pl. a Szív csakra. Ami a szeretetről és a másik ember felé odaadásról kellene, hogy szóljon.... ehhez képest ez a jómódú ember nem tanúsít embertársai felé semmiféle pozitív érzelmi odaadást, megnyilvánulást. És ez csak Egy példa.

A szívcsakránk 3 és 7 éves kor között, a külvilággal fenntartott kapcsolatokon keresztül fejlődik.
A hozzá tartozó tanulási feladatunk a szív tulajdonságainak kibontakozása, szeretet, együttérzés, jószívűség, önzetlenség, odaadás, gyógyítás.

Szimbóluma a Tizenkét szirmú lótuszvirág, melynek helye, a mellkas közepén található, szegycsonttól kicsit balra a szív felé helyezkedik el. Testünkön előrefelé nyílik a központi energia vezetékből. A szívcsakra köti össze a III, alsó - földhöz kapcsolódó csakráinkat, Gyökér- a Föld energiájával, - Szakrál csakra a Víz energiáival, - Napfonat, a Nap, a Tűz energiával;
és a III, felső - a mennyei szférákhoz kapcsolódó csakráinkat. A Torokcsakránk az Éteri finom energiával finomítja át erőközpontunkat. A Harmadik szem meg már a tiszta Szellemi energiákat kovácsolja össze bennünk a fizikai létsíkunk energiáival. Míg a Korona csakránk a megnyilvánulatlant, a színtiszta szellemi energia erőit hozza be életünkbe erőközpontunkon át.

A szívcsakra alapelve: a Lét odaadása, mely csak a szeretet adásán és kapásán keresztül működik, működhet. Ezért van az, hogy aki nem tud adni, annak gondja van a "kapással" is, és fordítva is igaz, aki nem tud kapni, annak problémát okoz az adás is.
E kettő harmóniája szükséges a szívcsakra megfelelő működéséhez. Amikor a szívcsakrán keresztül áramoltatjuk a szeretetet, és szemlékljük a világot, gondolataink által, és csak szeretetteljes érzéseinkkel vezérelten gondolkodunk, olyan életet élhetünk, mely harmonikus, kiegyensúlyozott, veszekedésektől mentes.
A feltétel nélküli szeretet átadása során, szinte katartikus élményt élhetünk át.

A szív-csakra, melyet a Levegő elem hatja át, és a "negyedik Lótusz a szívben van"-t jelenti szankszritul, a hang (Anáhata) centrumának hívják.
Tizenkét lángvörös szirma van a kinyílt Lótusznak, és k, kh, g, gh, n, cs, csh, dzs, dzsh, n, t, th betűket viseli.

Itt lakik gyönyörűségben a Szél Magja (Váju-Bídzsa) ez az éltető lélegzet forrása.
"A kutató elméjében emberi értelem feletti tudás keletkezik. Itt már látja a múltat, jelent és a jövőt, képes távolról meghallani és érzékelni hajszálfinom, szubtilis és messzi dolgokat. Tetszés szerint vándorolhat az űrben. "
A negyedik csakra hozzárendelései:
Színe: főképpen zöld, néha a rózsaszín és a sárga.
Hozzárendelt természeti elem: a levegő.
Érzékszervi funkciója: a tapintás.
Szimbóluma: a tizenkét szirmú lótuszvirág

Alapelv: az odaadás.

Hozzárendelt testrészek: a szív, a gerinc nyak és derék közötti része, a mellkas és a mellüreg, a tüdő alsó tájéka, a vér és a vérkeringési rendszer, a bőr.

A hozzárendelt mirigy: csecsemőmirigy. A csecsemőmirigy a növekedést szabályozza és a nyirokrendszert irányítja. Ezenkívül még feladata az immunrendszer erősítése és stimulálása is.

Asztrológiai hozzárendelések: Oroszlán/Nap: melegség, szívélyesség, nagyvonalúság.
Mérleg /Vénusz: kapcsolat, szeretet, törekvés a harmóniára, eggyé válás a másik emberrel, azaz az Én és a Te egybeolvadása, a Mi, az Együtt, érvényre jutása.
Szaturnusz: az önző ego legyőzése, mint egyetlen lehetőség az önzetlen szerelem megéléséhez.

Alulról felfelé haladva, sorrendben a negyedik csakra feladata és működése:
A szív-csakra a csakrarendszer középpontját képezi. Itt találkozik a három alsó, a fizikai-érzelmi központ, a három felső szellemi-spirituális központtal.
Szimbóluma a hatszög, amely világosan ábrázolja, miként érnek egymásba a három alsó és a három felső csakra energiái.
A negyedik csakra a levegőnek, mint természeti elemnek, illetve a tapintásnak, mint érzékszervi funkciónak van alárendelve. Ez a szív mozgékonyságát a valamely irányba tartó mozgást, a kapcsolatteremtést, a megérinthetőséget és a dolgok megérintését jelenti.
A negyedik csakrán keresztül jut kifejezésre az a képességünk, hogy átérezzük a lényünket, egyetértünk önmagunkkal, együttérzünk, és egy hullámhosszra kerülünk másokkal. Ezen a központon keresztül fogjuk fel a természet szépségét, valamint a zene, a képzőművészet és a költészet sugallta harmóniát. A képek, a szavak és a hangok itt alakulnak át érzésekké.

A szív-csakra feladata a szeretet vezette egyesülés elősegítése. Vágyunk a bensőséges kapcsolatokra, az intim együttlétre, a harmóniára és a szeretetre a szív-csakrán át fejeződik ki, még akkor is, ha ezt az érzést bánatként, fájdalomként, a szakítástól való félelemként vagy szerelmi csalódásként éljük meg. Tökéletesen nyitott állapotában a szív-csakra az igazi, önzetlen szerelem központja, az olyan szerelemé,amely saját akaratából jött létre, s amelyet az ember nem akar és nem is tud elveszíteni. Összekapcsolódva a felsőbb csakrákkal ez a szerelem úgynevezett Bhaktivá, azaz isteni szeretetté alakul át. Általa felismerjük Isten jelenlétét az egész teremtésben, s Eggyé válunk az univerzum belső lényegével, a teremtés legbenső magjával.
A legfontosabb követelmény, hogy a szív elérje célját; mert így igent mondunk saját magunknak,embertársainknak és az egész életnek. / Jaj ez nagyon szép!!! Anikó /

A harmadik csakra segítségével megtudtuk és elfogadtuk, hogy minden vágyunknak, érzelmünknek és élettapasztalatunknak mélyen gyökeredző értelme, jelentése van, amelyet ha megfejtünk, visszakerülünk a mindent átfogó "Rendbe".
Ugyanúgy a negyedik csakrában is megtalálható a szív tapasztalataiból származó alapfeltétel, mely szerint minden érzésünk, megnyilvánulásunk eredetileg a szeretet, az élettel való egyesülés utáni vágyunkból ered, melynek végső kifejeződése a szeretet.
Minden egyes tagadás-szakítást és negatív érzéseket von maga után, míg a pozitív szeretetteljes igenlés ezzel szemben olyan energiahullámokat vált ki, amelyekben a negatív megnyilvánulások és érzések nem tudnak megmaradni, s ezért feloldódnak.
Talán Te is átélted már egyszer, egyszer, hogy képes voltál semlegesíteni a bánat, a düh, vagy a kételkedés erőteljes érzését, azáltal, hogy ezeket az érzéseit a szeretetteljes, páratlan és osztatlan figyelmességgel cserélted föl. Ha nem, hát próbáld ki egyszer!

Ha fájdalmaink vannak, vagy valamilyen betegségben szenvedünk, próbáljunk meg szeretettel viseltetni a megbetegedett szervünk vagy testrészünk iránt. Ezzel nagymértékben segíthetjük gyógyulásunkat.

A szív-csakra ismeretével a gyógyítás és az átalakulás lehetősége nyílik meg előttünk, mind önmagunk, mind mások számára. Amikor képesek vagyunk arra, hogy szeretjük önmagunkat és tiszta szívből fogadjuk az életünket, azt, amit a Sors kínál, képesek leszünk a gyógyulásra és a dolgok megváltoztatására.
Ugyanakkor mindez alapvető feltétele a mások iránt érzett feltétel nélküli szeretetnek, az együttérzésnek, a megértésnek és az igaz barátságnak is.
A szív-csakra olyan energiaközpont, amelynek ereje különösen messzire kisugárzik. A nyitott szív-csakra spontán módon képes gyógyítani, és megváltoztatni másokat is. (A tudatos gyógyító tevékenység során a homlok-csakrát is bevonják a gyógyításba.) / A Torok csakra a következő, és azután jön a Homlok, vagy Harmadik-szem csakra. Anikó /

A szív-csakra kisugárzása zöld, rózsaszín és néha aranyszínű. A zöld a gyógyítás, a harmónia és az együttérzés színe. Ha valakinek a szív-csakra aurájában kivehető a tiszta, világoszöld szín, az egy jelzés, amely azt sugallja, hogy az illető gyógyító képességgel rendelkezik. Az aranyszínű, áttetsző rózsaszín aura olyan emberre utal, aki tiszta, odaadó szeretetben él az istenséggel.

A szív-csakrát gyakran a "lélek kapujának" is nevezik, mivel a mély és intenzív szeretetnek a központja. Ezenkívül ennek az energiaközpontnak a segítségével kapcsolatba léphetünk lelkünk univerzális részével, s magunkba engedhetjük az Isteni szikrát. A szív-csakra nagy szerepet játszik az érzékelés, a tapasztalás fejlesztésében is, amelyet a homlok-csakra, az úgynevezett "harmadik szem" nyitottsága segít elő, mert csak az odaadással válhatunk érzékennyé a teremtés kifinomult területei iránt. Ez azt jelenti, hogy a szív-csakra fejlődésével egyidejűleg a homlok-csakra, magasabb rendű képességei is felszínre kerülnek. Ez a magyarázata annak, hogy mind Keleten, mind Nyugaton számos spirituális tudományág foglalkozik a szív-csakra témájával.

Harmonikus működésben: ha a szív-csakránk tökéletesen nyitott és harmonikusan együttműködik a többi csakrával, és az összes hozzákapcsolt Meridián nyitott, akkor közel kerülünk az isteni szeretethez.
Szívünk energiái képesek megváltoztatni a környezetünket. Békítő, gyógyító energiákat áramoltatunk a külvilág felé, és egyesítik a közelünkben élő embereket. Természetes melegséget, kedvességet és boldogságot sugárzunk magunkból, s ez megnyitja embertársaink szívét, lelküket bizalommal és örömmel tölti el. Az együttérzés és a segítőkészség magától értetődő tulajdonságokká válnak számunkra. Érzéseinket nem befolyásolják belső konfliktusok, kétségek és nem hat rájuk a bizonytalanság.
Azért szeretünk, mert szeretni jó dolog, azért adunk, mert örömünket leljük benne, s cserébe semmit sem várunk el. Biztonságban érezzük magunkat a világban.

Mindent, amit teszünk, tiszta szívből tesszük. A szívünkben rejlő szeretet kifinomítja érzékelésünket, így a teremtés minden megnyilvánulásában felfedezzük a különválás és az újraegyesülés kozmikus játékát, amelyet isteni szeretet és harmónia irányít és hat át. Rájövünk arra, milyen fájdalmat okoz, ha elszakadunk az élet univerzális, isteni eredetű oldalától, és arra is, hogy ha újra egyesülünk az Istennel, tudatosan és tökéletesen átélhetjük az isteni szeretetet és a belőle sugárzó örömöt.

Ha felfedezzük szívünknek ezeket a rejtett zugait, más megvilágításban látjuk a világot és életünk eseményeit. A szívünkben lakozó szeretet teljesen önmagától támogat bennünket törekvéseinkben, s ez növelheti az Isten és teremtményei iránti szeretetünket. Megértjük, hogy a teremtett világ valamennyi élete a mi szívünkben is ott él. Az életet már nem kívülről szemléljük, nem tekintjük tőlünk távol állónak, hanem a részünknek érezzük.

Diszharmonikus működésében a szív-csakra zavarai különböző módon jelentkezhetnek.
Például úgy, hogy szívesen adnánk másoknak, és lennénk másokért, de nem érezzük, hogy összeköttetésben állunk a szeretet ősforrásával. Titokban - ami lehet, hogy nem tudatos - szeretetünkért elismerést, valamiféle visszajelzést várunk el, és csalódottak vagyunk, hogyha fáradozásainkat nem hálálják meg kellőképpen. Előfordulhat, hogy valaki ugyan erős és hatalmas, és erejéből másoknak is átad, de nem képes arra, hogy átérezze és befogadja a szeretetet.

A kedvesség, a gyöngédség zavarba hozza, és azt állítja, hogy nincs is szüksége mások szeretetére. Annak az embernek, akire jellemző ez a viselkedésforma, gyakran széles, túlzottan domború mellkasa van, ami arra utalhat, hogy az illető állandóan védekezik a fájdalom és a támadások ellen.

Csökkentett működés: Ha a szív-csakra csökkentett erővel működik, sebezhetővé válunk, és elkezdünk függeni mások szeretetétől és jóindulatától. Elég, ha egyszer elutasítanak bennünket, rögtön megbánjuk, hogy vettük a bátorságot és megnyíltunk mások előtt. Visszahúzódunk csigaházunk belsejébe, szomorúak és letörtek vagyunk. Szeretnénk szeretetet adni, de félünk az újabb elutasítástól. Ezért aztán nem találjuk meg a helyes módját érzéseink kimutatásának.

Lehetséges, hogy a szeretet hiányát túlzott kedvességgel és együttérzéssel próbáljuk kompenzálni. Ilyenkor kedvességünk személytelen formában jelentkezik és mindenkire általánosan kiterjed, anélkül, hogy bárkivel is bensőséges kapcsolatba kerülnénk. Ha valaki szívünk közelébe akar kerülni, ilyenkor vagy kitérünk, vagy bezárkózunk, mert félünk, hogy újra sérülünk. Ha szív-csakránk teljesen elzáródott, akkor tökéletes közöny, érdektelenség, sőt szenvtelenség alakulhat ki bennünk. Ahhoz, hogy egyáltalán valamit is érezzünk, erős külső hatásra van szükségünk: Belső egyensúlyunk felborul, és depresszióba esünk.

A negyedik csakra megtisztításának és aktivizálásának lehetősége

A természet érzékelése: A zöldben, a természet lágy ölén tett csendes séták harmonikusan hatnak egész lényünkre a szív-csakrán át. Minden virágszál a szeretet és az ártatlan öröm üzenetét sugározza, ami szívünkben kivirágozhat. A rózsaszínű virágok képesek a leghatásosabban élénkíteni és gyógyítani a szív-csakra energiáit. A rózsaszínű kis felhőkkel tarkított égbolt felemeli és kitágítja a szívünket. Engedjük, hogy a felhők formáinak, színeinek szépsége és szelídsége betöltse a lelkünket.

Hangterápia

A zene formája: mindenfajta klasszikus, meditációs és keleti vagy nyugati hagyományokon alapuló szakrális zenének felemelő hatása van. Segíti, hogy szívünk táncba fogjon az élet teremtményeivel, feléleszti bennünk a szeretet erejét, és élénkítő, harmonizáló hatással van ránk. Ugyanígy hatnak a szakrális vagy meditatív táncok, amelyekben a mozdulatok valós formát adnak a teremtés örömének és harmóniájának.

Magánhangzó: a szív-csakrához az "á" hang van hozzárendelve. A hangskálán az "F" hangon kell kiénekelni. Az "á" hang a szív közvetlen szimbóluma. mint ahogy ez az "Á!" felkiáltásban is megjelenik. Az emberi hangok közül ez a legnyitottabb és a legtökéletesebben képes kifejezni a teljesség érzését. Az "á ' hangban benne van a szeretet bárminemű megnyilvánulásának teljes elfogadása. Ezt a hangot hallatják legtöbbször a kisbabák, hiszen ők még nem tudnak jó és rossz között különbséget tenni, amikor élményeiket "magyarázzák".

Színterápia

Zöld: Földünk erdeinek, mezőinek a színe harmóniát és együttérzést sugall, békítően hat ránk, szeretettel és békességgel tölt el bennünket. Regenerálja a testünket, a lelkünket és a szellemünket, új energiát ad nekünk.

Rózsaszín: a rózsaszín lágy, gyengéd rezgéshullámai feloldják a szívünkben kialakult görcsöket. Előhívják a szeretetet és a barátság érzését, és újból életre keltik a bennünk szunnyadó gyermeki kreativitást, aminek következtében segítenek minket alkotó tevékenységünkben is.

Drágakőterápia

Rózsakvarc: a rózsakvarc lágy, rózsaszínű fénye erősíti a szelídség, a gyöngédség és a szeretet érzését. Lelkünket megtölti a szeretet hullámaival, amelyek gyógyítani tudják a durvaság, gorombaság okozta lelki sebeket, s amelyek megnyitják lelkünket a szeretet előtt. A rózsakvarc megtanít bennünket arra, hogy elfogadjuk és szeressük magunkat, hogy átérezzük a bennünk, embertársainkban és az egész világban rejlő szeretetet és gyöngédséget. Érzékennyé tesz bennünket a zene, a költészet és a többi művészet szépsége iránt, élénkíti fantáziánkat és fejleszti kreativitásunkat.

Turmalin: a vöröses-rózsaszín turmalin felszabadítja bennünk a betokosodott érzelmeket, megnyitja s kitágítja a szívünket, és tudatunkat a szerelem örömteljes oldala felé irányítja. Összekapcsol bennünket az isteni szeretet női megnyilvánulásával, amely a teremtés szépségében fejeződik ki: a határtalan életörömben, a spirituális táncban és játékban. Ezáltal a turmalin egyesíti az isteni és a világi szeretet különböző megnyilvánulásait. A rózsaszín turmalin, amelynek széle zöld színű, és általában lapocskák formájában lehet kapni, különösen jól hat a szív-csakrára. A rózsaszín turmalin tulajdonságai beleivódnak a zöld szín gyógyító és harmonizáló rezgéshullámaiba.

Kunzit: a kunzitban a magasabb rendű szeretet halovány rózsaszínje egyesül a korona-csakra ibolyakék színével, ami az istenséggel való egyesülést támogatja. A kunzit drágakő megnyitja szív-csakránkat az isteni szeretet előtt. Segítséget nyújt abban, hogy a szívünkből sugárzó szeretetet továbbfejlesszük az önzetlenség és a tökéletesség irányába. A kunzit energiái mindig visszavezetnek az egyenes útra.

Smaragd: a smaragd az összszeretet köve, mivel az élet minden szintjén erősíti és elmélyíti a szeretetet. Békét és harmóniát sugároz, összhangba hoz bennünket a természet erőivel. A smaragd, melynek sugárzó fénye igéző hatással van az emberre, megmutatja azokat a területeket, ahol az összhang még nem jött létre. A smaragd gyógyító energiákat szív magába a kozmoszból. Regeneráló, fiatalító, frissítő és nyugtató hatása van.

Jáde vagy más néven nefrit: a jáde, lágy zöld színe békességet, harmóniát, bölcsességet, igazságosságot és eltökéltséget sugároz magából. A jáde ellazítja, megnyugtatja a szívet. Segít felfedeznünk és átélnünk a teremtményekben rejlő szépséget, s ezáltal jobban tudjuk értékelni és szeretni az egész teremtett világot. A jáde képes megszüntetni a nyugtalanság állapotát és békés álomba ringat.

Aromaterápia Rózsaolaj: nincs még egy illat, amely olyan erős harmonizáló hatást tudna gyakorolni lényünkre, mint az értékes rózsaolaj illata. Lágy, szeretetet árasztó kisugárzása gyógyítja és csillapítja a szív sebeit. Segít észrevenni a teremtett világban a szeretetet, a szépséget és a harmóniát. A rózsaolaj örömmel és az odaadás vágyával tölti meg szívünket. Fokozza, de ugyanakkor finomítja az érzéki örömöket, amelyeket magasabb szintű szeretetté alakít át.

A negyedik csakrára leginkább ható jógatípus a Bhakti-jóga.
A Bhakti-jóga gyakorlásával a szereteten át eljuthatunk az Istenhez. A Bhakti-jógát gyakorló érzései elmélyülnek és megerősödnek, ő maga pedig közelebb kerül az istenséghez. Mindent az Istenre vezet vissza, mindenben Őt látja, s még a szeretetben is feléje közelít.

Forrás: Shalila Sharamon, Rejtett energiák, Édesvíz, 1997 / Én Anikó innen hoztam át:
http://www.ahimsa.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=127&Itemi... /
Köszönöm, hogy megoszthattam veletek!

HozzászólásokRészben itt található infó,

Részben itt található infó, és nagyobb részben az Internet ad segítséget, a keresőnek. : http://ezoterikustanacsok.shp.hu/hpc/web.php?a=ezoterikustanacsok&o=orlv...

A felébresztett csakrák működése fizikai síkon is érzékelhető lesz.
/Nagyon szenzitív vagyok, és amikor energetizálom magamat, érzem a csakráimat is egyben. Finom érintést adó, mint a tollpihe simogatása, olyan érzést ad. /
Néha csak egy csakra felébredéséről van szó, egy hirtelen stressz, trauma, baleset után, de a meditáció során is fokozatosan fel lehet ébreszteni a csakrákat.

Fontos!!!!!! Mindig figyelembe kell venni azt, hogy nem elég ”kérni”, hogy:
– Tisztánlátó szeretnék lenni!
- Tisztán halló szeretnék lenni!
Mert!!!!!!!!!! A csakra felébredésével, annak működése miatti változásokat a szellemünkben, fel kell tudni dolgozni magunkban. És ez nem könnyű feladat, ezért nagyon finoman, csak egyiket a másikra építve szabad csakráinkat "edzeni" finomítani, működésüket harmonizálni!

Példa erre: a negyedik csakra – szívcsakra felébredése során a mások örömében, bánatában való együttérzés, a szimpátia által a másik ember fájdalmát, kínjait is reprodukálhatja. Vagyis, mi az együtt és átérzésünkkel bevonzhatjuk az ő lelki kínjait is! Ugyanis ez szellemi törvény is egyben. A dualítás síkján élünk. Ha ez történne, szívcsakránkkal Isten segítségét kérve, megnyugtathatjuk, lecsendesíthetjük magunkban ezt a megnyilvánuló erőt.

A harmadik szem csakra felébredése néha olyan látomásokat hoz, amelyekre a személy nincsen felkészülve lelkileg, pl.: látni egy beteg magzatot az édesanyja hasában, az aura és a körülötte lévő mások számára láthatatlan világ észlelése. Mindig Istentől kérjük enyhítését valamely, számunkra érthetetlen dologban.

Tehát, amikor valaki tudatosan ébreszti fel valamelyik csakráját, vagy egyszerre többet is, annak fel kell készülnie a vele járó megváltozott életre is. És amikor ezek az energiák már ismertek, és a használatuk nem okoz gondot, akkor az élet sokkal könnyebb, kiegyensúlyozottabb és szebb lesz. Nem ijesztgetni akarok vele bárkit is! Sőt! Aki felkészülten harmonizálja magát, nem éri meglepetés, és élete jobbulása lesz a jutalma.

Minden csakrához tartozik egy mantra, mellyel a csakrával összefüggő problémákat lehet orvosolni.
Ezek a szavak szanszkrít eredetűek. Bár lefordítható a jelentésük, ennek ellenére a szó rezgése miatt az eredeti nyelvezet szerint kell mantraként használni.

Mantraként a szót lassan, nyugodtan, egyenlő ütemben kell ismételni, folyamatosan. Közben érezhetővé válik az adott csakra is.

Egyszerre csak egy csakrának a mantráját használjuk.
Aki mind a 7 csakráját szeretné ezzel a módszerrel aktivizálni, az mindegyik csakra – mantrát ugyanannyiszor ismételje.

A hatás fokozható, ha a csakrához tartozó hangmagasságon ejtjük ki.

7. "H"
6. "A"
5. "G"
4. "F"
3. "E"
2. "D"
1. "C"

7. csakra – Korona csakra - mantrája: AUM /OM
6. csakra – 3.szem csakra – mantrája: AUM /KSHAM
5. csakra – Torok csakra – mantrája: HANG, (g hang kiejtése nélkül), HAM
4. csakra – Szív csakra – mantrája: JANG, (g hang kiejtése nélkül), JAM
3. csakra – Akarat csakra – mantrája: RANG (g hang kiejtése nélkül), RAM
2. csakra – Szex csakra – mantrája: VANG (g hang kiejtése nélkül),VAM
1. csakra – Gyökér csakra – mantrája: LANG (g hang kiejtése nélkül) LAM "Magamon tapasztalom áldott hatásait a csakraműködtetésemnek.

Utazásaim közben odafigyelek a Földanya által magamhoz vehető Gyökércsakrám működtetésére. Vizualizálom, hogy folyamatosan feltölt Földanya a drága föld energiájával egy finom arany-fény spirál segítségével, melyet én a Gyökércsakrámból engedek ki a föld mélyébe.
/ itt hozzá teszem azt, hogy beleolvastam itt egy blogba, mely az : van- élet a halál után nevet viseli, és amelyikben a a pokolról írtak, és hogy a pokol a föld mélyében van.... és azután egy rövid ideig ez zavaró tényező volt meditálásaimban....- hoz: és úgy szüntettem meg, hogy rábízom magam Istenre amikor meditálok. Fontos, hogy milyen szellemiséget veszünk magunkhoz fejlődésünk során. Ami félelmet kelt bennünk, attól tartózkodnunk kell/ene!
És első komolyabb sikerem: ma reggel ment az egyik adón a Mennyei prófécia film. Kár, hogy reggel 7 órakor kezdődött! A végére kapcsoltuk át a TV.-ket és mivel párom nem értette a tekercsek tartalmának rövid és gyors áttekintésű útmutatását, elkezdtünk beszélgetni és a végén egy csakra tisztító meditációban részesíthettem Őt, aki nagyon jól vette a "leckét"!!!!! :) Csodálatos, hogy ennyire nyitott ember a párom:) Örülök neki.