Hellinger-féle családálltás

Dátum: 
2013. Augusztus 31. Szombat - 09:30 - 18:00

Augusztus 31-én, szombaton családállítási csoport lesz, ahova képviselőket és témahozókat is szeretettel várunk. Olyanokat, akik akár újként szeretnének megismerkedni a módszerrel, akár már gyakorlottként részt vennének mások vagy saját témájuk oldásában.

Mi az a családállítás?

Sokan azt gondolják, hogy életük eseményei teljesen független az őseikétől.

Mások meg vannak győződve, hogy, természetük adott és megváltozhatatlan. „Én ilyen vagyok!”- mondják, ezzel magyarázva viselkedésüket

Vagy ha fel is ismerik az azonosságot valamelyik ősük és az ő életük között, azt hiszik, csak genetikusan örökölhették ezt.

A családfelállítás bebizonyította, hogy nem csak a genetika, a nevelés vagy a környezet hat az ember életére, hanem az őseivel történt események is.

Bert Hellinger pszichoterapeuta észrevette, hogy a hozzá forduló emberek nagy részének a problémája nem vezethető vissza a saját életének eseményeire, viszont élt a családban olyan ős, aki küzdött az adott gonddal. A kliens lojalitásból átvette a bajt, de ez már akadályozta abban, hogy saját céljait elérje.

Ezért azt találta hogy a testi-lelki problémák hátterében nem csak az ember saját életében lezajlott események játszanak szerepet. Vagyis a klánunk, a tágabb értelemben vett családunk tagjaink sorsa meghatározza az életünket.

Klánunk életeseményei bekerülnek egy közös (tudattalan) energiamezőbe (morfogenetikus mező) és ezek hatással lehetnek a család bármelyik tagjára. A gyakorlatban kiderült, hogy ennek a mezőnek szigorú törvényei vannak, és ha ezek sérülnek, boldogtalanságot, tragédiákat, tönkrement emberi kapcsolatokat, betegségeket okoznak.

A törvények a következők:
1, Odatartozás törvénye: minden közeli és távoli családtagnak egyenlő joga van ahhoz, hogy a többiek elismerjék odatartozását.
2, A hely törvénye: mindenki csak a saját helyén élheti az életét
3, Adok-kapok egyensúlya, kiegyenlítés törvénye.

A családfelállítások új felfedezése az úgynevezett csoport lelkiismeret, amelyik akkor kezd mozgásba, ha az előbbi törvények valamelyike sérül. Ilyenkor a lélek kiegyenlítő mozgásba kezd, vagyis ha valaki nem kapta meg az őt megillető helyet a családban, akkor a következő generációban valaki tudattalanul megismétli a sorsát.

A családfelállítás legtöbbször csoportban zajlik, de esetenként vannak úgynevezett egyéni állítások is.
Célja, hogy feltárjuk a zavarok okát, és helyre állítsuk a rendet, aminek a következménye egy kiegyensúlyozottabb, boldogabb élet.

A családállításon kétféle minőségben lehet részt venni.

1, Állítóként. Az állító konkrét problémával jön, és a csoport annak a megoldásán dolgozik.

2, Képviselőként. A képviselő megnyilvánulásaival segít az állítónak a megoldásban.

Harmadik az állításvezető, (ő az, aki tanulta a módszert) aki ha kell, kézben tartja a folyamatot, megérzéseivel, jelenlétével segít.

A családállítás gyakorlata:

Összegyűlik 6-12 egymást számára ismeretlen ember, és körben ülnek a teremben. Az állító néhány mondatban elmondja a gondját, majd megállapodnak az állításvezetővel, hogy kik azok a családtagok, akik az adott témában illetékesek.

Az állító kiválaszt a körből egy – egy embert mondjuk apja és anyja képviseletére. Ők felállnak a térben – konkrétan ebből származik a felállítás kifejezés – és érzéseikkel, mozdulataikkal, gondolataikkal segítenek abban, hogy eljussunk a megoldás felé.

Amikor valaki először képviselő, sokszor bizonytalanság fogja el, hogy jó-e az, amit érez, megfelelő módon viselkedik-e. Ez természetes és mindenki átéli, de ebben a helyzetben mindennek helye van, illetve egy tapasztalt vezető felismeri, ha ez akadályozza az állítás menetét, és lecserélheti a képviselőt. Vagyis mindenki nyugodt lehet.

Fontos tudni, hogy ugyan a képviselő nem dolgozik saját konkrét problémáján, mégis nagyon sok felismerésre tehet szert személyes életére vonatkozóan, ugyanis nem véletlen, hogy ki milyen csoportba kerül, és milyen képviseletre kérik fel.

Jelentkezni kizárólag telefonon: Száraz Ildikó: 06202613869 vagy email-ben lehet: diko01@vivamail.hu

Állítás ára: 14000,-

Képviselet: 5000,-

Hely

Lélekfogadó
V. ker. Szemere u 21. II/3
Budapest
Hungary