Fontos telefonszámok – „hívj segítségül engem a nyomorúság idején”

„És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.” (Zsolt. 50,15.)

Az emberi élet hullámvölgyei néha igencsak keményen megpróbálnak bennünket. A legnagyobb „nyomorúság” idején a „felhők fölött mindig süt a Nap” ígérete már kevés, hiszen nem látunk mást életünk sötét égboltján, csak ijesztő, feketén gomolygó esőfelhőket.

Egyedül Isten ígéretének fénysugara képes áttörni azon a sűrű felhőrétegen: „hallak téged… hívj segítségül engemet a nyomorúság idején”.

Amikor gyenge vagy, szomorú és erőtlen, hívd fel Őt! Ezt megteheted „sima” szavakkal is, de Igéin keresztül (Igéinek olvasása közben) talán rögtön útmutatást is kapsz.

A LEGFONTOSABB TELEFONSZÁMOK

Ha szomorú vagy, hívd a János 14-et!
Ha valaki cserbenhagy, hívd a Zsoltárok 27-et!
Ha termékenyebb szeretnél lenni, hívd a János 15-öt!
Ha bűnt követtél el, hívd a Zsoltárok 51-et!
Ha aggódsz valami miatt, hívd a Máté 6,19-34-et!
Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et!
Ha Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt 139-et!
Ha hitednek erősítésre van szüksége, hívd a Zsidók 11-et!
Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at!
Ha keserű és kritikus lettél, hívd az 1Korintus 13-at!
Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Máté 11,25-30-at!
Ha a világ nagyobbnak tűnik Istennél, hívd a Zsolt 90-et!
Ha honvágyad van, hívd a Zsolt 121-et!
Ha imáid gyengék és önzőek, hívd a Zsolt 67-et!
Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józsué 1-et!
Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et!
Ha elvesztetted a bizalmadat az emberekben, hívd az 1Kor 13-at!
Ha az emberek rosszindulatúnak tűnnek, hívd a Jn 15-öt!
Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsolt 126-ot!

Figyelem! Ezeket a számokat csakis személyesen hívd! Minden vonal 0-24 óráig hívható.

MILYEN MEGERŐSÍTÉSEKRE SZÁMÍTHATSZ AZ ÚRTÓL?

1. Amikor szomorú vagy, s felhívod a János 14-et, az Úr a következőket mondja neked: „Ne nyugtalankodjon a Te szíved: higgy énbennem…(…) …”
(„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem”) Ha végigolvasod János evangéliumának 14. fejezetét, bizonyára megtalálod benne azt az üzenetet, amit csakis neked rejtett el benne az Úr. Ez lehet egyetlenegy szó, vagy egy olyan sor, ami valamire rávilágít. http://szentiras.hu/UF/Jn14)

2. Ha valaki cserbenhagy, hívd a Zsoltárok 27-et!
„Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?” Azt mondják, hogyha ezeket szavakat hittel ismételgeted, mint valamiféle mantrát, a feldúlt lelked lassan megnyugszik.
(Zsoltárok könyve 27. rész: http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=27&v=0&vs=)

3. Ha termékenyebb szeretnél lenni, hívd a János 15-öt!
„Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen …” (http://szentiras.hu/UF/Jn15) A szőlő az élet szimbóluma, az élet fája. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy Te sem, ha nem maradsz őbenne. Bízz a végtelen szeretetében és kérd a termékenységet! (… a kérésed életed bármelyik területére vonatkozhat)

Tóth Árpád: Isten oltó-kése című versének néhány sora mindenképpen ide kívánkozik.

Tudom és érzem, hogy szeretsz:
Próbáid áldott oltó - kése bennem
Téged szolgál, mert míg szívembe metsz,
Új szépséget teremni sebez engem.

Összeszorítom ajkam, ha nehéz
A kín, mert tudom, tiéd az én harcom
És győztes távolokba néz
Könnyekkel szépült, orcád - fényű arcom.

4. Ha bűnt követtél el, hívd a Zsoltárok 51-et!
„Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet” (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=51&v=0&vs= )
A zsoltáros szerint: az Úr számon tartja a bűnöket, semmi sem titok előtte. Vizsgáld meg a lelkiismereted, vedd számba vétkeidet, amiket gondolatban, szóban, cselekedetben vagy mulasztással elkövettél. Valahányszor egy vétked eszedbe jut, szakíts le egy virágot vagy egy fűszálat, és tartsd a markodban őket. Ezekért a vétkeidért elpusztult egy-egy fűszál vagy virág. De nem ez a legsúlyosabb következményük. Gondolj arra, hány embert bántottál, mennyi fájdalmat okoztál. Most vidd a csomót a tűzhöz, és dobd bele. Isten szeretetében vétkeink úgy válnak semmivé, ahogyan a tűz ezeket a növényeket elemészti.

5. Ha aggódsz valami miatt, hívd a Máté 6,19-34-et!
„Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felõl, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felõl, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?
Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csûrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?” (https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9+6%3A19-34&ve...)
Az aggodalmaskodás azt jelenti, hogy gyenge a hited. Persze ezt nem én állítom, hanem az igehirdetők. Azt tanácsolják, hogy erősen kell hinned abban, hogy Isten kezében tartja a jelened, a jövőd, a sorsod! S engedned kell, hogy Isten mércéje alá kerüljön minden! Sok ember a bizonytalanság elviselhetetlensége miatt vonja meg a bizalmát az Istentől, pedig akkor kéne még inkább bíznia. Mi Isten gyógyszere az aggodalmaskodás ellen? Ne aggódj, hanem imádkozz, s hálával a szívedben tárd fel előtte a kívánságaidat!

6. Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et!
Hívás után mondd: Oltalmam, váram vagy, drága Istenem, bízom benned!
(„Én oltalmam, váram, Istenem ő benne bízom!”)

Mire számíthatsz? Ezek a képszerű sorok elmesélik:
„… ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.
Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és pánczél az ő hűsége”.
(http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=91&v=1)

7. Ha Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt 139-et!
Isten mindenütt jelen van (http://szentiras.hu/UF/Zsolt139 )
A bibliai Dávid kérdezte: „hová mehetnék szellemed elől ?” (Vagyis létezik-e olyan hely a Földön, ahová el lehetne menekülni, bújni Isten jelenléte elől?) A válasz nemleges, hiszen Isten mindenütt jelen van, s akarata nélkül még egy fűszál sem nőhet. Ha Istent távolinak érzed, menj ki a természetbe, ahol valamilyen formában „megmutatkozik”! Ez úgy lehetséges, hogy minden teremtett létező magán viseli az istenség pecsétjét, ezért a természet bizonyságot tesz Istenről. Fizikailag, szellemileg és lelkileg is jót tesz, ha a szabadban „keresed” Isten lábnyomát.

8. Ha hitednek erősítésre van szüksége, hívd a Zsidók 11-et!
„A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés”. (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=58&c=11&v=1&vs=1-16)

9. Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at!
„Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem”. (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=23&v=1&vs=1-4)
Soha nem vagy egyedül! Talán néha úgy érzed, de Isten látja, hogy min mész keresztül. S nemcsak látja, hanem törődik is veled. Mindig, minden helyzetben veled van, és megsegít, ha bízol Benne! „Soha ne felejtsd: Isten és egy ember, vagyis Te és Isten, már nem egy, hanem kettő!”.

A továbbiakban elcsendesedem, s hagyom, hogy Isten Igéinek üzenete csakis a szöveg által fogalmazódjon meg!

10. Ha keserű és kritikus lettél, hívd az 1Korintus 13-at!
„A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.” (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=46&c=13&v=1&vs=1-13 )
A szeretet mindenre gyógyír!

11. Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Máté 11,25-30-at!
„Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket”. (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=40&c=11&v=25&vs=25-30 )

12. Ha a világ nagyobbnak tűnik Istennél, hívd a Zsolt 90-et!
„Térj vissza Uram! meddig késel? és könyörülj a te szolgáidon” (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=90&v=0&vs= )

13. Ha honvágyad van, hívd a Zsolt 121-et!
„Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem.
Az én segítségem az Úrtól van, a ki teremtette az eget és földet.” (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=121&v=0&vs= )

14. Ha imáid gyengék és önzőek, hívd a Zsolt 67-et!
(http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=67&v=0&vs=)

15. Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józsué 1-et!
Légy bátor és erős… (…)…Csak légy bátor és igen erős, (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=6&c=1&v=0&vs= )

Keress egy ágat, és törd ketté. Gondolj arra, és mondd el Istennek, hol törött ketté az életed, mikor érezted magad megtörtnek, milyen sebeket kaptál életed során és a közelmúltban, mi az a fájdalom, ami bensődet hasogatja, minek a hiányától szenvedsz, mire van szükséged. Mi az, ami miatt nem tudsz teljes életet élni? Rakd egymásra merőlegesen a két kis ágat, majd kötözd össze a cérnával. Isten együtt érez veled a fájdalmadban, bekötözi a sebeidet, meg tud vigasztalni, és meg tud gyógyítani, meg tudja adni, amire szükséged van, be tudja tölteni a hiányt, teljes életet akar ajándékozni neked, sőt, megtört ágacskaként is lehetsz az örömhír hordozója.

16. Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et!
„Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?” (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=27&v=0&vs= )
Megannyi kérésedet teljesítette már az Úr, sőt olyasmivel is megajándékozott már, amit kérni sem, remélni sem mertél. Keress magadnak egy helyet a patak partján (lejjebb is sétálhatsz), ahol hálaköveket gyűjthetsz. Attól lesznek hálakövek, hogy miközben egymásra helyezed őket, elmondhatod Istennek, miért vagy hálás Neki. A hálaoltárodba beleépítheted mindazt, amiért köszönetet akarsz mondani Istennek. A hála érzése segít leküzdeni a depressziót.

17. Ha elvesztetted a bizalmadat az emberekben, hívd az 1Kor 13-at!
„Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő ércz vagy pengő czimbalom”. (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=46&c=13&v=1&vs=1-13 )

18. Ha az emberek rosszindulatúnak tűnnek, hívd a Jn 15-öt!
„Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket”. (http://szentiras.hu/UF/Jn15 )
Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket.

19. Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsolt 126-ot!
„Sírva mennek előre, míg a magot szórják, de ujjongva jönnek visszafelé és összegyűjtik kévéiket”. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, ujjongva érkezzék, ha kévéit hozza! (http://szentiras.hu/UF/Zsolt126 )

Hívd hát Őt segítségül, gyermeki hittel, bizalommal, mint ahogy gyermekként szaladtál az édesapádhoz, amikor valamilyen sérelem, bánat ért, hiszen Ő: valamennyiünk Atyja! Számomra picikét furcsa, hogy cserében hálát vár: „én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem”, de ez talán azt jelenti, hogy nemcsak jogaink (lehetőségeink) vannak, hanem kötelességeink is, vagyis a „nem hiszek benned, de segíts” módszer éppen a hitetlenségünk miatt nem vezet (nem vezethet) eredményre.

-----------
Források: keresztény portálok sokasága … és a www.reformatus.huAtyám, kérlek, hallgasd meg a szívem..

Figyelemreméltó! https://www.youtube.com/watch?v=XkiO05VxJ4s
A lelkem egy része mindig is vonzódott a templomok, a misék és a prédikációk varázslatos világához!Itt vagyok most, Jó Uram!

Szeretlek, ó, Uram! https://www.youtube.com/watch?v=5oWfgK65LeA
No, ezzel a dicsőítő énekkel most biztosan bevágódtam nála!Az előbb lefagyott a számítógépem...

nem működött a telefonom. Teljesen kétségbeestem: Jaj, Istenem, hogyan hívom most fel a mennyei Atyát!? De utána megnyugodtam, hiszen pillanatok alatt rádöbbentem arra, hogy Istennek nincs szüksége XXI. századi kütyükhöz ahhoz, hogy meghallja azok szavát, akik beszélnek őhozzá!A SZERETET HATALMA

János 4:8" A ki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet."

https://www.youtube.com/watch?v=IybGBYL244ENevetve nézek a holnap elé :)

Csatlakozom a képmutatók táborához. :)

Gianni- Nevetve nézek a holnap: https://www.youtube.com/watch?v=pURJVqmp46M

Eléggé népesnek tűnik ez a tábor. :)
https://www.youtube.com/watch?v=PUTLJyI8ejgAmikor rám találtál, Istenem...

https://www.youtube.com/watch?v=eVNBu8RZAVE
(Csodaszép dicsőítő ének, de részemről csak képmutatás volt közreadni)http://www.nikeshoes.us.org

Everyone has to walk coach outlet every day,Tory Burch Outlet and the most Coach Outlet relevant with Ray Ban Sunglasses the walk pandora charms is the shoes.Cheap Oakley Shoes burberry Vans Store under armour outlet the north face longchamp sale fitflop sale swarovski crystal wearing polo ralph lauren timberland shoes ugg store polo ralph lauren timberland boots comfortable,Coach Outlet Stores easy to walk.Pandora Charms To walk swarovski outlet UGG Australia comfortable,Kate Spade Handbags Outlet it is sure to Ray Ban Outlet Storepick a pair Coach Outlet of good Cheap NFL Jerseys shoes. Summer,longchamp bags we do not want to Tory Burch foot shoes Cheap Ray Ban were nausea,oakley sunglasses feet are nause vans shoes will be very ray ban outlet uncomfortable,Kate spade outlet online but also sweat,Polo Ralph Lauren then we kate spade handbags need a pair uggs of sandals,Timberland Outlet and that Kate Spade Handbags mont blanc Prada Salomon Shoes Moncler montblanc pen sale moncler how to choose Michael Kors Outlet Store Online a pair of sandals Ray Ban Sunglasses for their own Coach Handbags Outlet Today I Prada Handbags come to Coach Outlet Store Online teach you how to coach factory outlet pick sandals.oakley sunglasses A pair of good shoes to sac longchamp pliagewear comfortable,Coach outlet must be Nike Shoes nba jerseys sale nhl jerseys under armour outlet Coach Outlet the standard size.Coach Factory Outlet Store Shoes did not try to nike store wear,Coach Outlet do not know the coach outlet store size will Coach Factory Outlet not be standard,Polo Ralph Lauren you can put adidas nmd runner the foot size,north face outlet including foot Nike Air Max 2017 width and north face jackets foot high,the north face Jackets shoes can be Coach Outlet adjusted and nba jerseys then shipped.Air Max 90Shoes are more Michael Kors Factory Outlet retro sports type,Cheap nba jerseys is made of leather,Coach Outlet Online more neutral,Coach Factory Outlet Online wear it is also Michael Kors Outlet Online very good to see.Oakley Sunglasses Sandals texture oakley vault and comfort,oakley sunglasses it is best to Polo Ralph Lauren Shirts soft texture Ray Ban outlet is better.Oakley Sunglasses Sandals are relatively Coach Outlet Online thick soles,ray ban eyeglasses made of rubber.Coach Outlet Online Store Muffled shoes will be Cheap Christian Louboutin more comfortable to wear,Ray Ban Outlet Store but also make air jordan shoes the height becomes Coach Factory Outlet more like,Michael Kors US but this pair Michael Kors Outlet of sandals,adidas yeezy boost 350 v2 are half Ray Ban Sunglasses Outlet the code,Salomon Shoes Outlet suitable for foot Kate Spade Outlet Store between the two yards of the girl,Coach Outlet Store if the mind doesray ban sunglasses not matter,Christian Louboutin Outlet because Sandals,Polo Ralph Lauren as long as wearing Kate Spade Handbags Outletcomfortable,Converse Outlet big a little Coach factory outlet bit is no Coach Outlet relationship.Michael Kor Outlet Online Clothing true religion jeans color andCoach Bags Outlet sandals color to Michael Kors Handbags be relative.Fitflops Sale Clearance Choose a pair Ralph Lauren Outlet of suitable longchamp sandals,Coach Outlet Store have to Coach Outlet Store Online pay attention Michael Kors Handbags Outlet to with tory burch shoes their own Coach Outlet online clothes with theadidas yeezy boost 750 color of the Polo Outlet color difference vans outlet should not be too Cheap Oakley Sunglasses obvious.The North Face Outlet Like the famousPandora Bracelet wind of the shoes mont blanc is difficult to pandora jewelry charms ride,Red Bottom Shoes although Burberry Outlet the shoes look Swarovski Jewelry very beautiful tory burch sale and very Coach Factory Outlet Online unique,true religion out of the door michael kors bags will have Cheap Jordans a highCoach Outlet retention rate,Coach Factory Outlet but generally only Michael Kors Bags suitable for polo ralph lauren wearing time Oakley Sunglasses Outlet to wear.Ray Ban Sunglasses Want to go to Cheap Jordans 11 the exclusive Coach Factory Outlet play of the girl,Nike Outlet or like the air jordan shoes national wind,cheap oakley outlet do not Moncler Jackets Outlet miss this.Coach Handbags Outlet If the feet Michael Kors outlet of the skin is cheap true religion outletvery white,true religion outlet store then what cheap Jordan bright colors,Giuseppe Zanotti Shoes you are suitable.Michael Kors Outlet Online Gentle Rome Fitflop Sandals tied leather shoes,Ugg Australia is suitable Polo Ralph Lauren Shirts for the Michael Kors Outlet Online skin of the Uggs Outlet white you.Christian Louboutin Outlet Sandals coach outlet store are very thin,chaussures louboutin gray and blue cheap air Jordan is not common,Ray Ban Outlet more special Polo Ralph Lauren Outlet a color.adidas nmd Everything Michael Kors Outlet Online is about a fate,Nike Outlet if you prefer Air Jordans this pair Nike Factory Outlet of words,the north face outlet is a fate,The North Face Outlet missed may Moncler sale really missed.Prada Outlet If the skin ray ban sunglasses is partial Coach Outlet online yellow partial Salomon Outlet yellow,Ray Ban Sunglasses Outlet it is necessary to cheap jerseys baseball choose the true religion jeans outlet dark color.Timberland Boots Brown red Christian Louboutin Outlet leather sandals,Under Armour Outlet Online will be Polo Ralph Lauren Outlet Store more white,Michael Kors Bags Outlet the skin is slightly Christian Louboutin Outlet more black Fitflop Sandals girl,coach outlet online this retro nice Salvatore Ferragamo Shoessandals are true religion outlet for you.coach outlet online Chic design,Ray-Ban Sunglasses Outlet art retro style,Cheap Jordans take the Coach Outlet Online pants are adidas nmd R1 very good to coach outlet wear skirts.uggs outlet A short Coach Outlet Clearance leg picks a wedge or Asics Shoes a thick cake.coach outlet store online For the short legs of the girls,Swarovski Jewelry Outlet the high heel must be jordan shoes for sale their heart is good,Michael Kors Factory Outlet Onlinecan be high polo outlet and difficult to wear,cheap jordan shoes how do michael kors outlet online Then buy Oakley Sunglasses thick cake or slope ray ban outlet online with the shoes f the bar,oakley sunglasses outlet not only good to walk,Ed Hardy Outlet but also toMichael Kors Outlet block the weaknesses,Kate Spade Handbags why swarovski jewelry Cheap UGGS not it Michael Kors Outlet Legs are yeezy boost 350 more slender Giuseppe Zanotti Outlet that do not buy Polo Ralph Lauren Outlet this summer's North Face Jackets Outlet hottest adidas nmd strap shoes Michael Kors Handbags Simple straps Pandora Jewelry are relatively Michael Kors Online low strap shoes,nike shoes the color is very gentle,retro jordan shoes wear it will be Timberland Outlet very art.Adidas Yeezy ShoesShoes workmanship Cheap Asics Shoes is very detailed,oakley outlet but also New Balance Shoes Outlet leather production,true religion jeans matte models,oakley sunglasses and this shoe strap Coach Outlet Store Online can have two Coach Outlet kinds of law,Coach Factory Outlet it depends kate spade outlet on personalmichael kors outlet hobbies,tory burch outlet stores like how the yeezy boost 350 Department of Ferragamo Shoes how the Department.Ralph Lauren Outlet This pair ofkate spade outlet store sandals sac longchamp paris combined coach outlet online with several tory burch outlet popular elements,New Balance there are straps,Nike Outlet Store there are tassels,nike outlet store but also a very simple one. Would not you be so nice nike outlet Shoes are flat Red Bottom Shoes and in Cheap NBA Jerseys the heel,Adidas Outlet with the kind of side Timberland with the kind sac longchamp pas cher of rough with,Michael Kors Outlet Store Online is a more classic one.Coach Outlet StoreFeet wide girl,Michael Kors Outlet Online do not choose Cheap Ray Ban Sunglasses the pointed shoes,Michael Kors Handbags choose round polo outlet Timberland Outlet ugg outlet ralph lauren timberland shoes small shoes.Michael Kor Factory Outlet Beige hollow sandals,cheap nike shoes looks very gentle,jordan shoes 11 more Japanese Polo Outlet Sen Sen,true religion jeans will be burberry sale Vans Shoes under armour shoes north face longchamp fitflops sale clearance swarovski jewelry more white.longchamp handbags Round Nike Outlet Store nba jerseys nhl jerseys sale under armour shoes Coach Outlet Online shoes have mont blanc michigan always been oakley sunglasses store symbol of the lovely Longchamp Outlet Japanese women,Jordan Shoes the goddess when more,Coach Outlet and occasionally Tory Burch Outlet Store come when the Tory Burch Outlet Store lovely fairy it.Coach Outlet Design simple andLouboutin Outlet generous,Under Armour Outlet Store recommended.Coach Outlet Pointed shoes Oakley Sunglasses have a constant Ray Ban Eyeglasses classic,Ray Ban Sunglasses but also michael kors outlet canada star must,oakley sunglasses regardless of what dinner to Coach Outlet Online attend the Fitflop Shoes red carpet,Tommy Hilfiger Polos the stars are coach factory outlet online love to wear it.nike air max Pointed cheap jerseys from china high heels cheap oakley sunglasses is not only beautiful,longchamp but also a good way to Cheap Oakley Outlet adjust the stature.Michael Kors Handbags Dressed in blue dressConverse Shoes fresh and North Face Jackets temperament,Air Jordans Shoes short skirt Pandora Bracelets the length of the louboutin legs lining Kate Spade montblanc pen Prada Handbags Salomon Outlet Moncler Jacket Outlet Mont blanc Pens Moncler Outlet just right,ray ban sunglasses outlet rivets Roman pointed shoes Ray Ban Sunglasses completely into Burberry Outlet the body of Tommy Hilfiger Shirts the bright spot,oakley outlet online dotted with a match,Ed Hardy Clothing Outlet looks fashion Ray Ban Sunglasses sense full.Egy katolikus pap vallomása az önkielégítésről. Nike Air Damen Nous

. Nike Air Damen Nous oubliions les calamités qui avaient Nike Air Sneakers fondu canada goose jacket outlet sur le reebok running shoes Globe et Christian Louboutin Shoes Outlet qui Canada Goose Outlet livraient le milliard subsistant de nos air force one pas cher contemporains cheap uggs à Nike Air 90 la nike sportschuhe folie longchamp bags on sale du désespoir.
Accoudés à la balustrade de la plate-forme, sur les tours de la cathédrale, avec des nike sb stefan janoski centaines d’autres ADIDAS NMD SALE ON LINE fervents admirateurs du couchant, nous Adidas Yeezy Boost 350 For Sale apprenions Nike Outlet à Kobe Shoes Nike ne Nike Store voir Canada Goose Outlet qu’une Nike Soccer Cleats Boots magnificence Nike Air Max Sale supplémentaire dans les suivre un envoi colorations Pandora Official Website fantastiques Doudoune Moncler Site Officiel que prenaient Moncler Outlet Online les feux du Doudoune Moncler Pas Cher soleil grace aux Nike Shoes Online poussières et aux vapeurs de nike air max running shoes plus en plus chaussure basket homme denses Canada Goose Online Store répandues dans Negozi Pandora l’atmosphère vans shoe store par les lointaines éruptions des bouches toms shoes outlet ignivomes Nike Air Jordan 11 expulsant Hugo Boss Sale les newest lebron shoes entrailles enflammées Air max dam du Globe ; et nike shoes les pandora beads colonnes Air Max Pas Cher de fumée Cheap Air Max pourpre Yeezy Black ou noire Moncler Jackets Discount Marketplace s’élevant new pandora charmsOfficial Toms Shoes Outlet et Moncler Sale là dans nike air le paysage ugg factory outlet comme les piliers d’attente du Nike joggesko futur Nike Roshe Run d?me Abercrombie and fitch store de Nike Shox Cheap la Nuit-éternelle faisaient Zapatillas Nike Air Max Baratas la joie Ugg boots Sale des peintres et l’admiration des Scarpe Nike Scontate simples amateurs Cheap Michael Kors de beauté.
La Beauté ! nike tn pas cher celle-ci uniquement, sous toutes ses formes, préoccupait la adidas store population d’Amiens. Il faudrait Air Jordan Retro Sale un Toms Outlet Online volume pour énumérer les nfl store manifestations qu’elle Cheap Real Jordans revêtit womens nike air max dans Chaussure Air Max cette serre Adidas Originals Sale chaude Timberland Outlet de l’Art ! Le costume UGG BOOTS FOR WOMEN même, libéré Toms Factory Outlet des Louboutin Wedding Shoes préjugés Adidas Superstar vulgaires, Boost Yeezy Sale On Line participait Soccer Boots Outlet nike de la fantaisie Michael Kors Outlet de chacun Adidas Neo Discount Sale : pourpoints de adidas schoenen soie, Nike Roshe Run Sale manteaux Air Max Kopen de brocart, Ray Ban Sunglasses Online souliers à la poulaine, louboutin heels fraises Michael Kors Clearance Henri IV, huarache sneakers chlamydes grecques, Nike Shoes Sale Store calasiris égyptiennes, réjouissaient à chaque pas, dans les pandora jewelry store rues, notre adidas outlet sens esthétique Adidas Yeezy Cheap ; Boty Nike Air et chaussures nike pas cher dans les Ugg Outlet Online Store salons zapatos de futbol nike bien Ugg Pas Cher Femme chauffés, new yeezy shoes des christian louboutin outlet formes olympiennes ne Pandora Store Sale craignaient pas Zapatillas Air Max de Nike Air Pas Cher s’exposer sans voiles cheap uggs for women aux regards purifiés par Yeezy Shoes Discount Marketplace le culte New Air Max 2017 exclusif Discount Christian Louboutin Shoes et Adidas Superstar Sale Online permanent des formes belles.
L’ancien Musée de Picardie, nike air jordan pas cher avec ses günstige nike schuhe fresques Ray Ban Sunglasses Cheap de Puvis de Bottes Ugg Femme Pas Cher Chavannes Nike Polo Sale et ses notables trésors, fitflops sale uk n’était plus qu’une Jordan Store dépendance Uggs Pas Cher Soldes infime des nouveaux musées qui accaparèrent tour Ugg Pas Cher En France à tour la retro jordans for cheap Préfecture, Air max levně le Canada goose dam Palais de Hogan Outlet Justice, la nike mercurial soccer cleats Gare Uggs For Cheap du Nord, Cheap True Religion Jeans également désaffectés, pour Adidas NMD For Sale loger Nike Pas Cher Femme les chefs-d’?uvre du Soccer Boots Outlet nike passé Christian Louboutin Heels acquis dans les Michael Kors villes soviétiques, New Nike Shoes en Cheap Nike Air Huarache échange de denrées alimentaires Pandora Store puisées aux Nike Free Run 5.0 Womens entrep?ts amiénois et Vans Black Sneakers rendues inutiles par nos stocks d’Aliment.
Deux Cheap Retro Jordans For Sale fois, je Michael Kors Handbags Discount pris part UGGS Outlet avec Chaussure Nike Pas Cher mon Cheap Nike Huarache cher pilote, dans Nike Tn Requin Pas Cher notre rotatif convoyant un aérobus de coach factory outlet online transport, Air Max Femme à une expédition de ce genre.
La première, Descuentos Nike à Lille, qui Air Max Sneakers nous valut, prada outlet entre Nike Air Women autres, la délicieuse ? Pandora Store Tête toms sale de モンクレール レディース cire ? botas de futbol attribuée Pandora Outlet à Rapha?l, me Cheap Michael Kors Handbags donna l’occasion de revoir la malheureuse ville, où le Soviet succombait sous Mens Nike Air Max les Nike Air Max Cheap quotidiennes Yeezy Men incursions des Nuit-éternalistes Nike Air Huarache For Sale qui avaient Nike Online Store déjà réduit Discount Air Max en cendres Roubaix, Cheap True Religion Jeans Croix-Wasquehal Cheap Toms Outlet Store et Tourcoing, respectant les seules cheminées d’usines, Doudoune Moncler Femme Pas Cher employées ジョーダン スニーカー par nike sneakers eux Jordan Sneakers For Sale à déverser dans l’atmosphère des torrents Nike Air Max Goedkoop de Chaussure Nike Air Max Pas Cher la Nike Shoes Discount Marketplace fumée Adidas Originals Superstar pourpre dont Official NHL Jerseys le linceul TOMS For Sale recouvrait scarpe nike toute la converse store région, Cheap Michael Kors Tote Bag depuis Armentières jusqu’à Pandora Style Beads Douai. à Lille même, le soleil, Original Ugg Boots en plein Cheap Air Max Trainers midi, avait l’aspect Air Max 90 d’une sinistre lune carminée, Air Nike et le TOMS SHOES OUTLET Dr Goulliard, Boutique Ugg que Cheap Louboutin Heels je revis Portafoglio michael kors alors, Nike Air Shoes attribuait à l’influence ? dynamogène ? de cette lumière cheap nike air max rouge Jordan Shoes For Cheap la nike jordan shoes recrudescence Jordan Shoes Air des cas Discount Ray Ban Sunglasses de folie Scarpe Air Max incendiaire et assassine.
Il fallut bient?t renoncer à ce genre d’expédition, TOMS OUTLET car nike schuhe günstig les villes Cheap Nike Free Run tombaient, Adidas Soccer Cleats Cheap l’une Discount TOMS après l’autre, aux mains de Nike Huarache Womens Cheap l’anarchie, moncler jacket sale et nous asics sko faill?mes être ugg store capturés, lors Canada Goose Womens Coats de mon canada goose jackets on sale voyage à Rouen, que nous pandora outlet store croyions toujours soviétique.
Il va sans Billige Nike Sko dire Nike Shox discount Sale que dès North Face Outlet le début de ugg clearance notre séjour à Amiens, Stone Island Outlet je Nike Factory Store m’étais enr?lé spontanément avec Coach Bags On Sale ? Raymond ? dans 23 IS BACK Store la ? Phalange des Hyperdunk 2014 4-z’arts ?. Tous new jordan releases les quinze zapatillas nike baratas jours chaussure adidas pas cher revenait notre Adidas Shoes Discount Marketplace tour de garde, Moncler Outlet Store ou plut?t Yeezy Boost Sale Online notre faction Cheap Toms Shoes Outlet de rotatif, hogan scontate destinée àAdidas Originals Stan SmithElgondolkodtató„Uram, áldalak a nyárban”

Túrmezei Erzsébet: Nyár

Uram, áldalak a nyárban.
Aranykalászos határban
száll most hálával teli
trónusod elé az ének,
tüzéért a nap hevének,
mert a szemet érleli.
Esőcseppek záporáért,
hajnalok hűs harmatáért,
mindenért az ég alatt
vigassággal áldalak.

Friss vetés, szép zöld ígéret
magot hozott és megérett,
s amint lengeti a szél,
zizegő, szelíd szavával,
hitet tevő himnuszával
nagy jóvoltodról beszél.
Boldog, aki érti, hallja,
s míg aratni indul karja,
miközben rend rendre dűl,
Téged dicsér egyedül.

Minden kicsiny búzaszemben
térdre kényszerítesz engem,
csodatevő Istenem.
Kezed odatette áldva
a nyár gazdag asztalára
mindennapi kenyerem.
S asztalán a keresztfának
Fiadat is odaszántad,
hogy benne legyen nekünk
kenyerünk és életünk.Holnap kiderül, hogy mennyire számíthatok reád...

drága Atyám! Előre közlöm veled, hogyha ismét keresztbe teszel nekem, :) akkor káromkodni fogok!

Egyértelmű, hogy Jézus a szemed fénye.... de az én szemem fényéről se feledkezz meg!Isten szerelmes levele

"Nem véletlenül születtél!" https://www.youtube.com/watch?v=XQYJFKBLP50

Szép álmokat!Július az aratás hónapja

A MEGSZEGETT KENYÉR
10 feb

Meghal a búzaszem. Aranykalász
Sarjad szívéből. Kaszasuhanás…
Halál, melyet megint halál követ:
a cséplőgép…kemény malomkövek…
az erjedés… a tűz… a fájdalom…
És most fehér kenyér az asztalon.

A szenvedések útján ím, felér
a Koponyák hegyének asztalára
és vár reánk a megszegett kenyér.
Mi, akik epedünk és éhezünk,
kinyújtjuk érte elaszott kezünk…
égi erőt, új életet nyerünk
és üdvösség az, amit érezünk.

Túrmezei ErzsébetIsten egész életünkben próbál magához vonni bennünket

Isten egész életünkben próbál magához vonni bennünket. Már ha engedjük. Néhányan azonban olyan makacs természettel rendelkezünk, hogy hosszú időbe telik, mire rádöbbenünk, hogyan munkálkodik az ő akarata az életünkben. -- Francine RiversMegtévesztés :)

A valóságban soha nem veszem fel ezt a ruhámat, mármint a pirosat, ugyanis nem szeretném, ha valakik rám ismernének! :)

http://joyzone.hu/media/catalog/product/cache/2/image/1280x/bbb5b0ec49b4...

De ha létezik sikeres megtévesztés, akkor ott kell lennie a megtévesztés Mesterének, az ördögnek is! :)A lányok angyalok :)

A lányok, a lányok, a lányok angyalok* ... mégis inkább ördögök, :) mert ilyen csúnya dolgokat írnak: "Menj be abba a templomba, ahová rendszeresen jár, aztán sétálgass a padsora körül! Tutira szívinfarktust kap, :) amikor téged meglát és utána már nincs vele több gondod!"

Persze Harmat mindezt csak viccből írta.
*
https://www.youtube.com/watch?v=ow8gwrCnpYsÓ, te folyton túlbonyolítasz mindent...

kedves Pipacs! Menj be abba a templomba, ahová rendszeresen jár, aztán sétálgass a padsora körül! Tutira szívinfarktust kap, :) amikor téged meglát és utána már nincs vele több gondod!Állítólag nem létezik lehetetlen...

de akárhonnan is közelítettem a tegnapi tervem gyakorlati megvalósításához - Ádám megkeresésének kérdéskörében - vastag, kőkemény "falak" jelezték, amiken semmiféle "ajtó" (és egyéb nyílás) nem volt, hogy a közelébe merészkednem: veszélyes és lehetetlen!

Majd Ő megkeres, :) ha az Isten is úgy akarja! :)
Igazam van, drága Mennyei Atyám!? :D

Nekem nincsen angyalian fehér ruhám, csak ilyen: http://joyzone.hu/media/catalog/product/cache/2/image/1280x/bbb5b0ec49b4... ... ezért istenes fiúkkal nem beszélgethetek! :)

A vastag, kőkemény "falak" ezért állanak közöttünk...„Soha-soha nem vártam igaz szerelmet tőled…

mégsem hittem, hogy idegen válik majd belőled”, és egy olyan idegen, akit még megszólítani se merészelek!
Ezt is add a tudtára a kedvenc „fiadnak”, a kedves gyermekednek, drága Mennyei Atyám, hiszen Te is nagyon jól tudod, hogy a megkeresése számomra hajdanában olyan pofonegyszerű volt, mint az egyszeregy!

Hová lett az az erős BIZALMAM, amivel hajdanában megajándékoztam Őt?

Úgy érzem, mintha egy elérhetetlen magas hegy tetején állna, én pedig az egyik völgy mély gödréből próbálnék szót váltani vele! Atyám, építs közénk egy olyan ideiglenes hidat, ami legalább egyetlenegyszer megtart, aztán eltüntetheted örökre!

Ennyi a kérésem, nem több!Bármennyire ódzkodom még a puszta gondolatától is…

de kénytelen leszek megkeresni Ádámot, mert az én értelmi képességeim totális csődöt mondottak! Ezt ma eldöntöttem, de fogalmam sincs, hogy milyen csatornán és miképpen kezdjek hozzá, hiszen egy rendkívül arrogáns, kiszámíthatatlan fószer!

Mit mondjak majd először is, kedves, szépet neki, :) hogy egyáltalán szóba álljon velem, hiszen tutira az lesz az első gondolata, hogy ismét a szerelmi vallomásaimmal óhajtom üldözni.

Ha e-mailben keresem, mások is olvashatják…
Ha telefonon hívom, akkor az első pillanat után vonalat bont… miután meghallja a nevemet: „Pipacs” … de ha véletlenül mégsem – amire eléggé kicsi az esélyem- valakik tutira hallani fogják, hogy mit mondok neki.

Személyesen keresni= egyenlő az öngyilkossággal,:) mert igencsak ritkán van mókás kedvében, ezért teljesen tanácstalan vagyok.

Ki a fenével üzenjem meg neki, hogy csupáncsak eget rengetően komoly témákról óhajtok vele szót váltani, semmi másról?

Mennyei Atyám, kérlek, add valahogyan a tudtára, hiszen neked semmi se lehetetlen, hogy muszáj beszélnem vele!
(... nem érzelmekről, nem szerelemről, hanem egészen másról)Hidd el, ez ő!Létezik egy pártfogóm...

Valamiféle nagyon- nagyon magas helyen nekem létezik egy PÁRTFOGÓM, dehogy
- az emberi világban,
- vagy még magasabban…. no, azt még nem is sejtem!

Már egy félórája töprengek, agyalok azon, hogy vajon miért lehetek én a PÁRTFOGÓM számára fontos (vagy érdekes), de egy ok, az nem sok, annyit se találtam!

*
Néha lehetségesnek vélem, hogy az Égi Atya egyik kedvence vagyok!Rövid vita Istenről (.... egészen humoros megközelítésből)

Kislány olvasgat a repülőn valamilyen keresztény könyvecskét, mire a mellette ülô ateista hozzáfordul:

- Nincs kedved beszélgetni? Tudod kislány, az idô gyorsabban múlik, ha beszélgetünk.
Erre a kicsi hölgy összecsukja a könyvét, és udvariasan válaszol.

-Rendben. Miről szeretnél beszélgetni?
-Mondjuk beszélhetnénk arról, hogy nincs semmilyen Isten, se mennyország, se karma, se élet a halál után! - dobja fel a témát az ateista.

A kislány elgondolkodik, és így szól:
-Rendben, de előtte hadd kérdezzek én valamit. A lovak, a tehenek és az őzikék is nagyjából ugyanazt legelik igaz? Füvet. Akkor miért van az, hogy a lovak gombócokat kakilnak, a tehenek nagy lepényt, az ôzek meg apró pici bogyókat hagynak maguk után?

Az ateista szemmel láthatóan meglepődik. Kikerekedett szemekkel csak annyit válaszol:
- Fogalmam sincs.

Erre az gyermek:
-Nos akkor már csak az a kérdés maradt, hogy mitől érzed magad olyan okosnak, hogy Istenről, mennyországról, karmáról, vagy halál utáni életről beszélj nekem, mikor igazából a kakihoz sem értesz! :)

Zárta le a beszélgetés a kislány, és ment vissza olvasni.

(Tom Retterbush írása alapján!)
forrás: http://velunkazisten.hu/blog/sa/Rovid_vita_IstenrolMennyei Atyám, újabb reformáció szükséges!

Én például nagyon szeretnék egy templom előtt így táncolni a többi lánnyal!
https://www.youtube.com/watch?v=lH-EEwcmnjM

Valószínűsítem, hogy ezt Ádám is remek ötletnek tartja, :) és hamarosan felterjeszti oda, ahová kell! :)Isten ujja és ereje....

Ez is egy csodaszép ének! https://www.youtube.com/watch?v=S-lgdgc0_msKeresztény dicséret (Pünkösd)

Érdemes meghallgatni, mert felemelő!
https://www.youtube.com/watch?v=5svP1TcMBpUA mai nap méltóságához illő énekNapi pozitív :)

1. Elesni
2. Felállni
3. Koronát igazítani :)

https://akphoto4.ask.fm/552/863/482/-459996993-1sq899c-953ht9otg4s6mna/o...

"Én még mit sem tudtam rólad, Te már akkor szerettél"
https://www.youtube.com/watch?v=GLPa6kg1Bfs

Atyám, megmondom neked őszintén, hogy jobb lett volna, ha soha nem ismerjük meg egymással! S Jézus fiaddal való találkozásomat is szívesen kihagytam volna! (.... és hogy ez pontosan így van, azt Te tudod a legjobban):)

Most meglepődtem azon, hogy egyesek milyen tájékozottak! Bandikám, megleptél! :)
Szerettem volna részt venni a "Láthatatlan ember" című pályázaton, de sajnos nem arról szól, amire én gondoltam! :)