Fontos telefonszámok – „hívj segítségül engem a nyomorúság idején”

„És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.” (Zsolt. 50,15.)

Az emberi élet hullámvölgyei néha igencsak keményen megpróbálnak bennünket. A legnagyobb „nyomorúság” idején a „felhők fölött mindig süt a Nap” ígérete már kevés, hiszen nem látunk mást életünk sötét égboltján, csak ijesztő, feketén gomolygó esőfelhőket.

Egyedül Isten ígéretének fénysugara képes áttörni azon a sűrű felhőrétegen: „hallak téged… hívj segítségül engemet a nyomorúság idején”.

Amikor gyenge vagy, szomorú és erőtlen, hívd fel Őt! Ezt megteheted „sima” szavakkal is, de Igéin keresztül (Igéinek olvasása közben) talán rögtön útmutatást is kapsz.

A LEGFONTOSABB TELEFONSZÁMOK

Ha szomorú vagy, hívd a János 14-et!
Ha valaki cserbenhagy, hívd a Zsoltárok 27-et!
Ha termékenyebb szeretnél lenni, hívd a János 15-öt!
Ha bűnt követtél el, hívd a Zsoltárok 51-et!
Ha aggódsz valami miatt, hívd a Máté 6,19-34-et!
Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et!
Ha Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt 139-et!
Ha hitednek erősítésre van szüksége, hívd a Zsidók 11-et!
Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at!
Ha keserű és kritikus lettél, hívd az 1Korintus 13-at!
Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Máté 11,25-30-at!
Ha a világ nagyobbnak tűnik Istennél, hívd a Zsolt 90-et!
Ha honvágyad van, hívd a Zsolt 121-et!
Ha imáid gyengék és önzőek, hívd a Zsolt 67-et!
Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józsué 1-et!
Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et!
Ha elvesztetted a bizalmadat az emberekben, hívd az 1Kor 13-at!
Ha az emberek rosszindulatúnak tűnnek, hívd a Jn 15-öt!
Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsolt 126-ot!

Figyelem! Ezeket a számokat csakis személyesen hívd! Minden vonal 0-24 óráig hívható.

MILYEN MEGERŐSÍTÉSEKRE SZÁMÍTHATSZ AZ ÚRTÓL?

1. Amikor szomorú vagy, s felhívod a János 14-et, az Úr a következőket mondja neked: „Ne nyugtalankodjon a Te szíved: higgy énbennem…(…) …”
(„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem”) Ha végigolvasod János evangéliumának 14. fejezetét, bizonyára megtalálod benne azt az üzenetet, amit csakis neked rejtett el benne az Úr. Ez lehet egyetlenegy szó, vagy egy olyan sor, ami valamire rávilágít. http://szentiras.hu/UF/Jn14)

2. Ha valaki cserbenhagy, hívd a Zsoltárok 27-et!
„Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?” Azt mondják, hogyha ezeket szavakat hittel ismételgeted, mint valamiféle mantrát, a feldúlt lelked lassan megnyugszik.
(Zsoltárok könyve 27. rész: http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=27&v=0&vs=)

3. Ha termékenyebb szeretnél lenni, hívd a János 15-öt!
„Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen …” (http://szentiras.hu/UF/Jn15) A szőlő az élet szimbóluma, az élet fája. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy Te sem, ha nem maradsz őbenne. Bízz a végtelen szeretetében és kérd a termékenységet! (… a kérésed életed bármelyik területére vonatkozhat)

Tóth Árpád: Isten oltó-kése című versének néhány sora mindenképpen ide kívánkozik.

Tudom és érzem, hogy szeretsz:
Próbáid áldott oltó - kése bennem
Téged szolgál, mert míg szívembe metsz,
Új szépséget teremni sebez engem.

Összeszorítom ajkam, ha nehéz
A kín, mert tudom, tiéd az én harcom
És győztes távolokba néz
Könnyekkel szépült, orcád - fényű arcom.

4. Ha bűnt követtél el, hívd a Zsoltárok 51-et!
„Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet” (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=51&v=0&vs= )
A zsoltáros szerint: az Úr számon tartja a bűnöket, semmi sem titok előtte. Vizsgáld meg a lelkiismereted, vedd számba vétkeidet, amiket gondolatban, szóban, cselekedetben vagy mulasztással elkövettél. Valahányszor egy vétked eszedbe jut, szakíts le egy virágot vagy egy fűszálat, és tartsd a markodban őket. Ezekért a vétkeidért elpusztult egy-egy fűszál vagy virág. De nem ez a legsúlyosabb következményük. Gondolj arra, hány embert bántottál, mennyi fájdalmat okoztál. Most vidd a csomót a tűzhöz, és dobd bele. Isten szeretetében vétkeink úgy válnak semmivé, ahogyan a tűz ezeket a növényeket elemészti.

5. Ha aggódsz valami miatt, hívd a Máté 6,19-34-et!
„Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felõl, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felõl, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?
Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csûrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?” (https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9+6%3A19-34&ve...)
Az aggodalmaskodás azt jelenti, hogy gyenge a hited. Persze ezt nem én állítom, hanem az igehirdetők. Azt tanácsolják, hogy erősen kell hinned abban, hogy Isten kezében tartja a jelened, a jövőd, a sorsod! S engedned kell, hogy Isten mércéje alá kerüljön minden! Sok ember a bizonytalanság elviselhetetlensége miatt vonja meg a bizalmát az Istentől, pedig akkor kéne még inkább bíznia. Mi Isten gyógyszere az aggodalmaskodás ellen? Ne aggódj, hanem imádkozz, s hálával a szívedben tárd fel előtte a kívánságaidat!

6. Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et!
Hívás után mondd: Oltalmam, váram vagy, drága Istenem, bízom benned!
(„Én oltalmam, váram, Istenem ő benne bízom!”)

Mire számíthatsz? Ezek a képszerű sorok elmesélik:
„… ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.
Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és pánczél az ő hűsége”.
(http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=91&v=1)

7. Ha Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt 139-et!
Isten mindenütt jelen van (http://szentiras.hu/UF/Zsolt139 )
A bibliai Dávid kérdezte: „hová mehetnék szellemed elől ?” (Vagyis létezik-e olyan hely a Földön, ahová el lehetne menekülni, bújni Isten jelenléte elől?) A válasz nemleges, hiszen Isten mindenütt jelen van, s akarata nélkül még egy fűszál sem nőhet. Ha Istent távolinak érzed, menj ki a természetbe, ahol valamilyen formában „megmutatkozik”! Ez úgy lehetséges, hogy minden teremtett létező magán viseli az istenség pecsétjét, ezért a természet bizonyságot tesz Istenről. Fizikailag, szellemileg és lelkileg is jót tesz, ha a szabadban „keresed” Isten lábnyomát.

8. Ha hitednek erősítésre van szüksége, hívd a Zsidók 11-et!
„A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés”. (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=58&c=11&v=1&vs=1-16)

9. Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at!
„Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem”. (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=23&v=1&vs=1-4)
Soha nem vagy egyedül! Talán néha úgy érzed, de Isten látja, hogy min mész keresztül. S nemcsak látja, hanem törődik is veled. Mindig, minden helyzetben veled van, és megsegít, ha bízol Benne! „Soha ne felejtsd: Isten és egy ember, vagyis Te és Isten, már nem egy, hanem kettő!”.

A továbbiakban elcsendesedem, s hagyom, hogy Isten Igéinek üzenete csakis a szöveg által fogalmazódjon meg!

10. Ha keserű és kritikus lettél, hívd az 1Korintus 13-at!
„A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.” (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=46&c=13&v=1&vs=1-13 )
A szeretet mindenre gyógyír!

11. Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Máté 11,25-30-at!
„Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket”. (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=40&c=11&v=25&vs=25-30 )

12. Ha a világ nagyobbnak tűnik Istennél, hívd a Zsolt 90-et!
„Térj vissza Uram! meddig késel? és könyörülj a te szolgáidon” (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=90&v=0&vs= )

13. Ha honvágyad van, hívd a Zsolt 121-et!
„Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem.
Az én segítségem az Úrtól van, a ki teremtette az eget és földet.” (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=121&v=0&vs= )

14. Ha imáid gyengék és önzőek, hívd a Zsolt 67-et!
(http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=67&v=0&vs=)

15. Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józsué 1-et!
Légy bátor és erős… (…)…Csak légy bátor és igen erős, (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=6&c=1&v=0&vs= )

Keress egy ágat, és törd ketté. Gondolj arra, és mondd el Istennek, hol törött ketté az életed, mikor érezted magad megtörtnek, milyen sebeket kaptál életed során és a közelmúltban, mi az a fájdalom, ami bensődet hasogatja, minek a hiányától szenvedsz, mire van szükséged. Mi az, ami miatt nem tudsz teljes életet élni? Rakd egymásra merőlegesen a két kis ágat, majd kötözd össze a cérnával. Isten együtt érez veled a fájdalmadban, bekötözi a sebeidet, meg tud vigasztalni, és meg tud gyógyítani, meg tudja adni, amire szükséged van, be tudja tölteni a hiányt, teljes életet akar ajándékozni neked, sőt, megtört ágacskaként is lehetsz az örömhír hordozója.

16. Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et!
„Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?” (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=27&v=0&vs= )
Megannyi kérésedet teljesítette már az Úr, sőt olyasmivel is megajándékozott már, amit kérni sem, remélni sem mertél. Keress magadnak egy helyet a patak partján (lejjebb is sétálhatsz), ahol hálaköveket gyűjthetsz. Attól lesznek hálakövek, hogy miközben egymásra helyezed őket, elmondhatod Istennek, miért vagy hálás Neki. A hálaoltárodba beleépítheted mindazt, amiért köszönetet akarsz mondani Istennek. A hála érzése segít leküzdeni a depressziót.

17. Ha elvesztetted a bizalmadat az emberekben, hívd az 1Kor 13-at!
„Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő ércz vagy pengő czimbalom”. (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=46&c=13&v=1&vs=1-13 )

18. Ha az emberek rosszindulatúnak tűnnek, hívd a Jn 15-öt!
„Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket”. (http://szentiras.hu/UF/Jn15 )
Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket.

19. Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsolt 126-ot!
„Sírva mennek előre, míg a magot szórják, de ujjongva jönnek visszafelé és összegyűjtik kévéiket”. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, ujjongva érkezzék, ha kévéit hozza! (http://szentiras.hu/UF/Zsolt126 )

Hívd hát Őt segítségül, gyermeki hittel, bizalommal, mint ahogy gyermekként szaladtál az édesapádhoz, amikor valamilyen sérelem, bánat ért, hiszen Ő: valamennyiünk Atyja! Számomra picikét furcsa, hogy cserében hálát vár: „én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem”, de ez talán azt jelenti, hogy nemcsak jogaink (lehetőségeink) vannak, hanem kötelességeink is, vagyis a „nem hiszek benned, de segíts” módszer éppen a hitetlenségünk miatt nem vezet (nem vezethet) eredményre.

-----------
Források: keresztény portálok sokasága … és a www.reformatus.huÓ, te folyton túlbonyolítasz mindent...

kedves Pipacs! Menj be abba a templomba, ahová rendszeresen jár, aztán sétálgass a padsora körül! Tutira szívinfarktust kap, :) amikor téged meglát és utána már nincs vele több gondod!Állítólag nem létezik lehetetlen...

de akárhonnan is közelítettem a tegnapi tervem gyakorlati megvalósításához - Ádám megkeresésének kérdéskörében - vastag, kőkemény "falak" jelezték, amiken semmiféle "ajtó" (és egyéb nyílás) nem volt, hogy a közelébe merészkednem: veszélyes és lehetetlen!

Majd Ő megkeres, :) ha az Isten is úgy akarja! :)
Igazam van, drága Mennyei Atyám!? :D

Nekem nincsen angyalian fehér ruhám, csak ilyen: http://joyzone.hu/media/catalog/product/cache/2/image/1280x/bbb5b0ec49b4... ... ezért istenes fiúkkal nem beszélgethetek! :)

A vastag, kőkemény "falak" ezért állanak közöttünk...„Soha-soha nem vártam igaz szerelmet tőled…

mégsem hittem, hogy idegen válik majd belőled”, és egy olyan idegen, akit még megszólítani se merészelek!
Ezt is add a tudtára a kedvenc „fiadnak”, a kedves gyermekednek, drága Mennyei Atyám, hiszen Te is nagyon jól tudod, hogy a megkeresése számomra hajdanában olyan pofonegyszerű volt, mint az egyszeregy!

Hová lett az az erős BIZALMAM, amivel hajdanában megajándékoztam Őt?

Úgy érzem, mintha egy elérhetetlen magas hegy tetején állna, én pedig az egyik völgy mély gödréből próbálnék szót váltani vele! Atyám, építs közénk egy olyan ideiglenes hidat, ami legalább egyetlenegyszer megtart, aztán eltüntetheted örökre!

Ennyi a kérésem, nem több!Bármennyire ódzkodom még a puszta gondolatától is…

de kénytelen leszek megkeresni Ádámot, mert az én értelmi képességeim totális csődöt mondottak! Ezt ma eldöntöttem, de fogalmam sincs, hogy milyen csatornán és miképpen kezdjek hozzá, hiszen egy rendkívül arrogáns, kiszámíthatatlan fószer!

Mit mondjak majd először is, kedves, szépet neki, :) hogy egyáltalán szóba álljon velem, hiszen tutira az lesz az első gondolata, hogy ismét a szerelmi vallomásaimmal óhajtom üldözni.

Ha e-mailben keresem, mások is olvashatják…
Ha telefonon hívom, akkor az első pillanat után vonalat bont… miután meghallja a nevemet: „Pipacs” … de ha véletlenül mégsem – amire eléggé kicsi az esélyem- valakik tutira hallani fogják, hogy mit mondok neki.

Személyesen keresni= egyenlő az öngyilkossággal,:) mert igencsak ritkán van mókás kedvében, ezért teljesen tanácstalan vagyok.

Ki a fenével üzenjem meg neki, hogy csupáncsak eget rengetően komoly témákról óhajtok vele szót váltani, semmi másról?

Mennyei Atyám, kérlek, add valahogyan a tudtára, hiszen neked semmi se lehetetlen, hogy muszáj beszélnem vele!
(... nem érzelmekről, nem szerelemről, hanem egészen másról)Hidd el, ez ő!Létezik egy pártfogóm...

Valamiféle nagyon- nagyon magas helyen nekem létezik egy PÁRTFOGÓM, dehogy
- az emberi világban,
- vagy még magasabban…. no, azt még nem is sejtem!

Már egy félórája töprengek, agyalok azon, hogy vajon miért lehetek én a PÁRTFOGÓM számára fontos (vagy érdekes), de egy ok, az nem sok, annyit se találtam!

*
Néha lehetségesnek vélem, hogy az Égi Atya egyik kedvence vagyok!Rövid vita Istenről (.... egészen humoros megközelítésből)

Kislány olvasgat a repülőn valamilyen keresztény könyvecskét, mire a mellette ülô ateista hozzáfordul:

- Nincs kedved beszélgetni? Tudod kislány, az idô gyorsabban múlik, ha beszélgetünk.
Erre a kicsi hölgy összecsukja a könyvét, és udvariasan válaszol.

-Rendben. Miről szeretnél beszélgetni?
-Mondjuk beszélhetnénk arról, hogy nincs semmilyen Isten, se mennyország, se karma, se élet a halál után! - dobja fel a témát az ateista.

A kislány elgondolkodik, és így szól:
-Rendben, de előtte hadd kérdezzek én valamit. A lovak, a tehenek és az őzikék is nagyjából ugyanazt legelik igaz? Füvet. Akkor miért van az, hogy a lovak gombócokat kakilnak, a tehenek nagy lepényt, az ôzek meg apró pici bogyókat hagynak maguk után?

Az ateista szemmel láthatóan meglepődik. Kikerekedett szemekkel csak annyit válaszol:
- Fogalmam sincs.

Erre az gyermek:
-Nos akkor már csak az a kérdés maradt, hogy mitől érzed magad olyan okosnak, hogy Istenről, mennyországról, karmáról, vagy halál utáni életről beszélj nekem, mikor igazából a kakihoz sem értesz! :)

Zárta le a beszélgetés a kislány, és ment vissza olvasni.

(Tom Retterbush írása alapján!)
forrás: http://velunkazisten.hu/blog/sa/Rovid_vita_IstenrolMennyei Atyám, újabb reformáció szükséges!

Én például nagyon szeretnék egy templom előtt így táncolni a többi lánnyal!
https://www.youtube.com/watch?v=lH-EEwcmnjM

Valószínűsítem, hogy ezt Ádám is remek ötletnek tartja, :) és hamarosan felterjeszti oda, ahová kell! :)Isten ujja és ereje....

Ez is egy csodaszép ének! https://www.youtube.com/watch?v=S-lgdgc0_msKeresztény dicséret (Pünkösd)

Érdemes meghallgatni, mert felemelő!
https://www.youtube.com/watch?v=5svP1TcMBpUA mai nap méltóságához illő énekNapi pozitív :)

1. Elesni
2. Felállni
3. Koronát igazítani :)

https://akphoto4.ask.fm/552/863/482/-459996993-1sq899c-953ht9otg4s6mna/o...

"Én még mit sem tudtam rólad, Te már akkor szerettél"
https://www.youtube.com/watch?v=GLPa6kg1Bfs

Atyám, megmondom neked őszintén, hogy jobb lett volna, ha soha nem ismerjük meg egymással! S Jézus fiaddal való találkozásomat is szívesen kihagytam volna! (.... és hogy ez pontosan így van, azt Te tudod a legjobban):)

Most meglepődtem azon, hogy egyesek milyen tájékozottak! Bandikám, megleptél! :)
Szerettem volna részt venni a "Láthatatlan ember" című pályázaton, de sajnos nem arról szól, amire én gondoltam! :)A reformáció dalai

https://www.youtube.com/watch?v=UUDB-BfWv2g

Atyám, én tudom, hogy 2017-es esztendő jelentős mérföldkő!
http://reformacio2017.hu/

Ez a délutáni programom része: https://www.youtube.com/watch?v=aLLX7Vaow6EPünkösdi előzetesMájus Isten legszebb ajándéka

http://sweethome.blogcdn.p3k.hu/files/2017/04/2017.05_SweetHome_1920x108...
Csodaszép álmokat, csodaszép holnapot kívánok mindenkinek!Nincs olyan fájdalom, gond...

Vesd az Úrra terhedet, és Ő gondot visel rád!
https://www.youtube.com/watch?v=LfZkV4aXmmAMikor még semmi nem létezett

"A szerző Michael W. Smith, az eredeti címe: Above All"
https://www.youtube.com/watch?v=kGneEVfJ34wOly szép az Ő neve!

Oly szép az Ő neve! - Pintér Béla: https://www.youtube.com/watch?v=PSWFPNCJasE

A Jézus nevet adhatom a fiaimnak?

"Mivel Jézus gyönyörű név. Vajon miért nem anyakönyvezett név? Pedig híres és régen nazeretben is lehetett adni akkor most miért nem? Vagy azért nem mert Isten fiából egy van? És így vallási okok miatt? Bar én pont vallási okok miatt adnám hogy Jézus megsegítse az én leendő kisfiamat védelmezze ha én mar nem leszek".

Válasz: vallási okok miatt... nem! Káin sem lehet míg Ábel igen.

Forrás: https://www.gyakorikerdesek.hu/csaladi-kapcsolatok__egyeb-kerdesek__5159...E titkos akkord, mely szívemben szól...

Szemerédi Bernadett: Hallelujah: https://www.youtube.com/watch?v=ZGIRVLQRwlA

E titkos akkord, mely szívemben szól,
mint Dávid lantja a zsoltárokból,
Belőled indul s Hozzád visszatér.
A sok-sok dal úgy felkavar,
de mélyen zeng egy ősi hang:
Ne félj, hited elég a hosszú útra!
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja!

(Nincs földem és nincs vagyonom,
a szükségest mégis megkapom,
Te mindent értesz, gondot viselsz rám.
Köszönöm, hogy sosem hazudsz,
nem ítélsz, bár bűnömről tudsz,
hadd zengjen másként most e Halleluja!
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja!)

Te ott vagy, hol a szeretet győz,
hol kételyt bizonyosság előz,
itt vagy vélem, érzem, szüntelen,
mint fény ajtómnak kulcslyukán
vagy billentyű a zongorán,
s csak állok én, a szívem lángra gyúlva.
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja!

Az utolsó versszakot tudatosan hagytam ki, Atyám! Miért?
Mert talán jobb lett volna, ha soha meg se születek!Tervek nélkül várom a holnapot...

de kell, hogy legyen megoldás!
https://www.youtube.com/watch?v=0L7DKKUYgWc

Lájk! Nekem nagyon tetszik!Atyám, a Te igazságod nem igazság...

és a Te "igazságosságod", megbocsátásod néha egy másik ember rovására történik. Ez bármennyire ünneprontó a mai napon, de mindenképpen kikívánkozott belőlem!

Feloldoztad azt, aki bizonyos értelemben megtagadott téged ... de engemet simán hagytál "keresztre feszíteni".
Sokan vakon hisznek abban, hogy TE, vagyis Isten nem személyválogató, de az utóbbi esztendőkben ez számomra egyértelműen megcáfolódott.

Már nem vádaskodom.
Legyen meg a Te akaratod!

Áldott húsvéti éjszakát kívánok mindenkinek!Minden látogatónak áldott ünnepeket kívánok!

Ezen a dalon könnyeztem. https://www.youtube.com/watch?v=_WalCvPOOzs

Azt mondjuk és hittel átitatva hangoztatjuk: "Ha Isten velem, kicsoda ellenem".
Hol volt Isten, amikor halandó emberek a fiát kínozták? Nem értem...Legnagyobb szeretet - Húsvéti dal

A Palánta Misszió gyermekdala: https://www.youtube.com/watch?v=CAtl4TPLZBYAz első Húsvét hajnala óta van feltámadás!

Pintér Béla énekel: https://www.youtube.com/watch?v=5yCFT1BVKHo

„Ha tehát azt hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt holtából, hogyan állíthatják néhányan közületek, hogy nincs feltámadás?
Ha nincs feltámadás, akkor Krisztus sem támadt fel.
Ha pedig Krisztus nem támadt fel, hiábavaló a mi igehirdetésünk, s hiábavaló a ti hitetek”.

(Pál apostol első levele a korintusiakhoz)Sokan azt mondják, hogy Isten már nem él…

vagy csak kőszobor egy kis templom mélyén!

Ó, ez egyáltalán nem így van, mert Pintér Béla személyesen is beszélt vele! Hiszek neki!
Az Úr él! https://www.youtube.com/watch?v=mqMD0oNXExs

  

"Meg tudom tenni a lehetetlent"

hirdeti Pintér Béla ebben a vadi új számában: https://www.youtube.com/watch?v=_N0Ro_Gi75Q
Bárcsak nekem is ilyen erős lenne a hitem!

Szép álmokat kívánok mindenkinek!"Népszerűbbek vagyunk, mint Jézus"

Ezt John Lennon jelentette ki 1966. március 4-én.
A 66 mindenképpen arra utal, hogy ezt csakis az ördög sugallatára tehette. :)

A „sokkal népszerűbbek vagyunk, mint Jézus”nyilatkozta természetesen hatalmas vihart kavart az akkori interjújában.
„A London Evening Standard újságírójának az énekes-dalszerző azt fejtegette, hogy a kereszténység haldoklik. Amikor a botrány hevében a Beatles dalait tiltólistára tették Amerikában, a Ku Klux Klan pedig megfenyegette őket, Lennon sajtótájékoztatón kért bocsánatot.”

Magyarázkodása: https://www.youtube.com/watch?v=kZ6NL3iNNMs
forrás: http://24.hu/tudomany/2010/03/05/nepszerubbek-mint-jezus-1966/