Fontos telefonszámok – „hívj segítségül engem a nyomorúság idején”

„És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.” (Zsolt. 50,15.)

Az emberi élet hullámvölgyei néha igencsak keményen megpróbálnak bennünket. A legnagyobb „nyomorúság” idején a „felhők fölött mindig süt a Nap” ígérete már kevés, hiszen nem látunk mást életünk sötét égboltján, csak ijesztő, feketén gomolygó esőfelhőket.

Egyedül Isten ígéretének fénysugara képes áttörni azon a sűrű felhőrétegen: „hallak téged… hívj segítségül engemet a nyomorúság idején”.

Amikor gyenge vagy, szomorú és erőtlen, hívd fel Őt! Ezt megteheted „sima” szavakkal is, de Igéin keresztül (Igéinek olvasása közben) talán rögtön útmutatást is kapsz.

A LEGFONTOSABB TELEFONSZÁMOK

Ha szomorú vagy, hívd a János 14-et!
Ha valaki cserbenhagy, hívd a Zsoltárok 27-et!
Ha termékenyebb szeretnél lenni, hívd a János 15-öt!
Ha bűnt követtél el, hívd a Zsoltárok 51-et!
Ha aggódsz valami miatt, hívd a Máté 6,19-34-et!
Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et!
Ha Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt 139-et!
Ha hitednek erősítésre van szüksége, hívd a Zsidók 11-et!
Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at!
Ha keserű és kritikus lettél, hívd az 1Korintus 13-at!
Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Máté 11,25-30-at!
Ha a világ nagyobbnak tűnik Istennél, hívd a Zsolt 90-et!
Ha honvágyad van, hívd a Zsolt 121-et!
Ha imáid gyengék és önzőek, hívd a Zsolt 67-et!
Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józsué 1-et!
Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et!
Ha elvesztetted a bizalmadat az emberekben, hívd az 1Kor 13-at!
Ha az emberek rosszindulatúnak tűnnek, hívd a Jn 15-öt!
Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsolt 126-ot!

Figyelem! Ezeket a számokat csakis személyesen hívd! Minden vonal 0-24 óráig hívható.

MILYEN MEGERŐSÍTÉSEKRE SZÁMÍTHATSZ AZ ÚRTÓL?

1. Amikor szomorú vagy, s felhívod a János 14-et, az Úr a következőket mondja neked: „Ne nyugtalankodjon a Te szíved: higgy énbennem…(…) …”
(„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem”) Ha végigolvasod János evangéliumának 14. fejezetét, bizonyára megtalálod benne azt az üzenetet, amit csakis neked rejtett el benne az Úr. Ez lehet egyetlenegy szó, vagy egy olyan sor, ami valamire rávilágít. http://szentiras.hu/UF/Jn14)

2. Ha valaki cserbenhagy, hívd a Zsoltárok 27-et!
„Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?” Azt mondják, hogyha ezeket szavakat hittel ismételgeted, mint valamiféle mantrát, a feldúlt lelked lassan megnyugszik.
(Zsoltárok könyve 27. rész: http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=27&v=0&vs=)

3. Ha termékenyebb szeretnél lenni, hívd a János 15-öt!
„Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen …” (http://szentiras.hu/UF/Jn15) A szőlő az élet szimbóluma, az élet fája. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy Te sem, ha nem maradsz őbenne. Bízz a végtelen szeretetében és kérd a termékenységet! (… a kérésed életed bármelyik területére vonatkozhat)

Tóth Árpád: Isten oltó-kése című versének néhány sora mindenképpen ide kívánkozik.

Tudom és érzem, hogy szeretsz:
Próbáid áldott oltó - kése bennem
Téged szolgál, mert míg szívembe metsz,
Új szépséget teremni sebez engem.

Összeszorítom ajkam, ha nehéz
A kín, mert tudom, tiéd az én harcom
És győztes távolokba néz
Könnyekkel szépült, orcád - fényű arcom.

4. Ha bűnt követtél el, hívd a Zsoltárok 51-et!
„Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet” (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=51&v=0&vs= )
A zsoltáros szerint: az Úr számon tartja a bűnöket, semmi sem titok előtte. Vizsgáld meg a lelkiismereted, vedd számba vétkeidet, amiket gondolatban, szóban, cselekedetben vagy mulasztással elkövettél. Valahányszor egy vétked eszedbe jut, szakíts le egy virágot vagy egy fűszálat, és tartsd a markodban őket. Ezekért a vétkeidért elpusztult egy-egy fűszál vagy virág. De nem ez a legsúlyosabb következményük. Gondolj arra, hány embert bántottál, mennyi fájdalmat okoztál. Most vidd a csomót a tűzhöz, és dobd bele. Isten szeretetében vétkeink úgy válnak semmivé, ahogyan a tűz ezeket a növényeket elemészti.

5. Ha aggódsz valami miatt, hívd a Máté 6,19-34-et!
„Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felõl, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felõl, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?
Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csûrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?” (https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9+6%3A19-34&ve...)
Az aggodalmaskodás azt jelenti, hogy gyenge a hited. Persze ezt nem én állítom, hanem az igehirdetők. Azt tanácsolják, hogy erősen kell hinned abban, hogy Isten kezében tartja a jelened, a jövőd, a sorsod! S engedned kell, hogy Isten mércéje alá kerüljön minden! Sok ember a bizonytalanság elviselhetetlensége miatt vonja meg a bizalmát az Istentől, pedig akkor kéne még inkább bíznia. Mi Isten gyógyszere az aggodalmaskodás ellen? Ne aggódj, hanem imádkozz, s hálával a szívedben tárd fel előtte a kívánságaidat!

6. Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et!
Hívás után mondd: Oltalmam, váram vagy, drága Istenem, bízom benned!
(„Én oltalmam, váram, Istenem ő benne bízom!”)

Mire számíthatsz? Ezek a képszerű sorok elmesélik:
„… ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.
Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és pánczél az ő hűsége”.
(http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=91&v=1)

7. Ha Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt 139-et!
Isten mindenütt jelen van (http://szentiras.hu/UF/Zsolt139 )
A bibliai Dávid kérdezte: „hová mehetnék szellemed elől ?” (Vagyis létezik-e olyan hely a Földön, ahová el lehetne menekülni, bújni Isten jelenléte elől?) A válasz nemleges, hiszen Isten mindenütt jelen van, s akarata nélkül még egy fűszál sem nőhet. Ha Istent távolinak érzed, menj ki a természetbe, ahol valamilyen formában „megmutatkozik”! Ez úgy lehetséges, hogy minden teremtett létező magán viseli az istenség pecsétjét, ezért a természet bizonyságot tesz Istenről. Fizikailag, szellemileg és lelkileg is jót tesz, ha a szabadban „keresed” Isten lábnyomát.

8. Ha hitednek erősítésre van szüksége, hívd a Zsidók 11-et!
„A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés”. (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=58&c=11&v=1&vs=1-16)

9. Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at!
„Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem”. (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=23&v=1&vs=1-4)
Soha nem vagy egyedül! Talán néha úgy érzed, de Isten látja, hogy min mész keresztül. S nemcsak látja, hanem törődik is veled. Mindig, minden helyzetben veled van, és megsegít, ha bízol Benne! „Soha ne felejtsd: Isten és egy ember, vagyis Te és Isten, már nem egy, hanem kettő!”.

A továbbiakban elcsendesedem, s hagyom, hogy Isten Igéinek üzenete csakis a szöveg által fogalmazódjon meg!

10. Ha keserű és kritikus lettél, hívd az 1Korintus 13-at!
„A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.” (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=46&c=13&v=1&vs=1-13 )
A szeretet mindenre gyógyír!

11. Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Máté 11,25-30-at!
„Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket”. (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=40&c=11&v=25&vs=25-30 )

12. Ha a világ nagyobbnak tűnik Istennél, hívd a Zsolt 90-et!
„Térj vissza Uram! meddig késel? és könyörülj a te szolgáidon” (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=90&v=0&vs= )

13. Ha honvágyad van, hívd a Zsolt 121-et!
„Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem.
Az én segítségem az Úrtól van, a ki teremtette az eget és földet.” (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=121&v=0&vs= )

14. Ha imáid gyengék és önzőek, hívd a Zsolt 67-et!
(http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=67&v=0&vs=)

15. Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józsué 1-et!
Légy bátor és erős… (…)…Csak légy bátor és igen erős, (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=6&c=1&v=0&vs= )

Keress egy ágat, és törd ketté. Gondolj arra, és mondd el Istennek, hol törött ketté az életed, mikor érezted magad megtörtnek, milyen sebeket kaptál életed során és a közelmúltban, mi az a fájdalom, ami bensődet hasogatja, minek a hiányától szenvedsz, mire van szükséged. Mi az, ami miatt nem tudsz teljes életet élni? Rakd egymásra merőlegesen a két kis ágat, majd kötözd össze a cérnával. Isten együtt érez veled a fájdalmadban, bekötözi a sebeidet, meg tud vigasztalni, és meg tud gyógyítani, meg tudja adni, amire szükséged van, be tudja tölteni a hiányt, teljes életet akar ajándékozni neked, sőt, megtört ágacskaként is lehetsz az örömhír hordozója.

16. Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et!
„Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?” (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=27&v=0&vs= )
Megannyi kérésedet teljesítette már az Úr, sőt olyasmivel is megajándékozott már, amit kérni sem, remélni sem mertél. Keress magadnak egy helyet a patak partján (lejjebb is sétálhatsz), ahol hálaköveket gyűjthetsz. Attól lesznek hálakövek, hogy miközben egymásra helyezed őket, elmondhatod Istennek, miért vagy hálás Neki. A hálaoltárodba beleépítheted mindazt, amiért köszönetet akarsz mondani Istennek. A hála érzése segít leküzdeni a depressziót.

17. Ha elvesztetted a bizalmadat az emberekben, hívd az 1Kor 13-at!
„Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő ércz vagy pengő czimbalom”. (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=46&c=13&v=1&vs=1-13 )

18. Ha az emberek rosszindulatúnak tűnnek, hívd a Jn 15-öt!
„Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket”. (http://szentiras.hu/UF/Jn15 )
Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket.

19. Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsolt 126-ot!
„Sírva mennek előre, míg a magot szórják, de ujjongva jönnek visszafelé és összegyűjtik kévéiket”. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, ujjongva érkezzék, ha kévéit hozza! (http://szentiras.hu/UF/Zsolt126 )

Hívd hát Őt segítségül, gyermeki hittel, bizalommal, mint ahogy gyermekként szaladtál az édesapádhoz, amikor valamilyen sérelem, bánat ért, hiszen Ő: valamennyiünk Atyja! Számomra picikét furcsa, hogy cserében hálát vár: „én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem”, de ez talán azt jelenti, hogy nemcsak jogaink (lehetőségeink) vannak, hanem kötelességeink is, vagyis a „nem hiszek benned, de segíts” módszer éppen a hitetlenségünk miatt nem vezet (nem vezethet) eredményre.

-----------
Források: keresztény portálok sokasága … és a www.reformatus.huhttps://meetmeattheopera.com/

https://meetmeattheopera.com/groups/5-brilliant-ways-to-use-dream-league...
http://whers1959.booklikes.com/post/1667954/looking-for-the-best-guns-of...
http://groupspaces.com/gaminghacks/pages/the-truth-about-hungry-shark-ev...
http://community.swnews4u.com/blogs/detail/35318/
http://www.cinenetworld.com/member/blog_post_view.php?postId=44702
http://prnp.org/groups/make-use-of-the-best-hay-day-hack/
https://www.givology.org/~gamehacks/blog/618802/
http://faithrootedorganizing.net/gaminghacks/2018/05/19/which-appnana-ha...
http://www.moonrok.com/groups/how-will-subway-surfers-hack-be-in-the-fut...
http://brooklynne.net/profiles/blogs/how-to-get-the-right-guns-of-boom-h...
https://meetmeattheopera.com/groups/10-best-practices-for-real-racing-3-...
http://www.charlottestories.com/groups/fast-track-your-boom-beach-hack/
http://brooklynne.net/profiles/blogs/seven-reasons-why-people-love-fortn...
http://www.allpix.net.ee/blogs/post/14067
https://www.pin2ping.com/blogs/722685/42625/searching-for-the-best-guns-...
http://thebikersroadhouse.com/blog/4128/efficient-ways-to-look-for-the-i...
http://muzikspace.com/blogdetails.aspx?blogid=21311
http://groupspaces.com/gaminghacks/pages/five-advantages-of-real-racing-....
http://www.mypolonia.com/account/submit/add-blog/added_97478/
http://www.clubwww1.com/dating/member/blog_post_view.php?postId=24054
http://talking.hotcom-web.com/wordpress/community/ten-things-your-compet...
https://gamehackss.pressbooks.com/chapter/5-ways-to-simplify-rules-of-su...
http://www.trigridonline.com/trigridcollective/pg/blog/read/5495/ten-bea...
http://muzikspace.com/blogdetails.aspx?blogid=21322
http://joehilldottvcom.jamroomhosting.com/androidgamehacks/blog/12156/ho...
http://greecefriends.de/blog/Chadmanemoj/think_you039re_an_expert_in_war...
https://www.efghouston.org/ToupieDev/groups/golf-clash-hack-this-is-what...
http://www.fbioyf.unr.edu.ar/evirtual/blog/index.php?entryid=68037
https://www.gamerlaunch.com/community/users/blog/5025626/1893858/the-mos...
http://bdfriendship.com/blog/88367/now-you-can-buy-an-app-that-is-really...
http://simefuneralforum.com/blogs/gaminghacks/2018/05/23/best-asphalt-8-...
https://connect.opensuse.org/pg/groups/59884/strange-facts-about-golf-cl...
http://community.effinghamherald.net/blogs/detail/40320/
http://muzikspace.com/blogdetails.aspx?blogid=21317
http://www.cross.tv/blog/85784
https://www.bloglovin.com/@johnsimmons2/how-to-set-up-right-hay-day-hack
https://www.pin2ping.com/blogs/722685/42686/the-best-5-examples-of-rules-of
http://templatedevelopers.grou.ps/talks/7807341
http://www.petsusa.org/events/the-ultimate-revelation-of-golf-clash-hack
http://www.gorelations.com/blogs/3725/29315/10-questions-about-pixel-gun...
https://meetmeattheopera.com/groups/you-will-thank-us-10-tips-about-msp-...
http://greecefriends.de/blog/Chadmanemoj/what039s_the_ideal_8_ball_pool_...
https://www.pin2ping.com/blogs/722685/42685/7-things-about-fortnite-hack...
http://cuisinedrop.com/blogs/4222/34456/fears-of-a-professional-real-rac
http://empowerus.coop/profiles/blogs/obtaining-appnana-hack-with-success
http://coininfifa.mixxt.at/networks/blog/post.chad.simmons:14
http://coininfifa.mixxt.at/networks/blog/post.chad.simmons:22
http://www.osnabruecker.com/blog_entry.php?user=miller1&blogentry_id=19987
http://bdfriendship.com/blog/88395/the-most-effective-technique-of-roblo...
http://www.gayflorida.com/index.php/jomsocial/groups/viewgroup/913-dream...
https://fortalent.com/blog/view/s/2018-05-16-seven-lessons-that-will-tea...
https://www.union.ic.ac.uk/arts/artifact/connect/groups/10-reasons-you-n...
https://meetmeattheopera.com/groups/finding-the-greatest-bullet-force-ha...
https://notehub.org/en2zm
http://bdfriendship.com/blog/88398/why-fortnite-hack-is-the-only-skill-y...
https://connect.opensuse.org/pg/groups/59932/real-racing-3-hack-is-essen...
https://www.missunitedstatesagriculture.org/groups/100-lessons-learned-f...
https://meetmeattheopera.com/groups/whats-the-perfect-8-ball-pool-hack-o...
http://www.gayflorida.com/index.php/jomsocial/groups/viewgroup/909-pick-...
http://bandmag.com/henrylee/blog/485/7-questions-to-ask-at-rules-of-surv...
http://muzikspace.com/blogdetails.aspx?blogid=21323
http://community.smithvillereview.com/blogs/detail/14852/
https://notehub.org/j07qj
http://staging.oceanactionhub.org/best-way-dream-league-soccer-hack
http://faithrootedorganizing.net/gaminghacks/2018/05/22/why-real-racing-...
http://cuisinedrop.com/blogs/4222/34490/why-most-zombie-tsunami-hack-fai
http://bandmag.com/henrylee/blog/469/ways-to-install-the-best-hay-day-hack
https://connect.opensuse.org/pg/groups/59941/3-ways-to-have-a-more-appea...
http://faithrootedorganizing.net/gaminghacks/2018/05/19/never-underestim...
http://www.mysittingbourne.co.uk/blogs/post/2445
https://meetmeattheopera.com/groups/why-pixel-gun-3d-hack-succeeds/
http://www.tibc.tv/jomsocial/31497-chad/groups/viewgroup/1407-the-best-r...
http://faithrootedorganizing.net/gaminghacks/2018/05/23/everything-you-w...
https://fortalent.com/blog/view/s/2018-05-17-get-better-fortnite-hack-re...
http://joehilldottvcom.jamroomhosting.com/androidgamehacks/blog/12154/fi...
http://brooklynne.net/profiles/blogs/quiz-how-much-do-you-know-about-gol...
http://muzikspace.com/blogdetails.aspx?blogid=21310
http://foodtube.net/profiles/blogs/15-unheard-ways-to-achieve-greater-fo...
http://www.cinenetworld.com/member/blog_post_view.php?postId=44775
http://www.allpix.net.ee/blogs/post/14066
https://www.bloglovin.com/@johnsimmons2/succeed-with-pixel-gun-3d-hack-i...
http://www.osnabruecker.com/blog_entry.php?user=miller1&blogentry_id=19962
http://muzikspace.com/blogdetails.aspx?blogid=21326
http://thebikersroadhouse.com/blog/4119/what-039-s-the-ideal-bullet-forc...
http://dailygram.com/index.php/blog/468636/seven-common-mistakes-everyon...
http://www.mypolonia.com/blog/view/id_97487/title_Must-Have-Resources-Fo...
http://groupspaces.com/gaminghacks/pages/27-ways-to-improve-zombie-tsuna...
https://truxgo.net/blogs/15889/24436/looking-for-the-leading-guns-of-boo...
https://www.missunitedstatesagriculture.org/groups/random-gunship-battle...
https://www.feedsfloor.com/technology/latest-trend-boom-beach-hack
http://groupspaces.com/gaminghacks/pages/the-best-5-examples-of-golf-cla...
http://faithrootedorganizing.net/gaminghacks/2018/05/21/10-alternatives-...
http://www.allpix.net.ee/blogs/post/13994
http://faithrootedorganizing.net/gaminghacks/2018/05/21/ideas-to-downloa...
http://www.moonrok.com/groups/how-to-find-the-topmost-asphalt-8-hack/
https://fortalent.com/blog/view/s/2018-05-16-5-common-misconceptions-abo...
https://truxgo.net/blogs/15889/24494/seven-secrets-about-msp-hack-that-h...
http://www.allpix.net.ee/blogs/post/14108
http://simefuneralforum.com/blogs/gaminghacks/2018/05/20/how-golf-clash-...
http://templatedevelopers.grou.ps/talks/7807304jordan 11 win like

jordan 11 win like 82
converse outlet
barbour
fitflops sale clearance
birkenstocks
polo ralph lauren outlet
skechers outlet
kobe 12
nike clearance
asics gel lyte
curry 4
yeezy boost 350 v2
jordan 12
pandora charm
ecco shoes for men
jordan retro 12
asics shoes
mbt shoes clearance
cheap nfl jerseys china
yeezy shoes
canadian goose jacket
win like 96
louboutin shoes
longchamp bags
red bottoms
yeezy beluga 2.0
nike air vapormax
fitflops
beats headphones
pandora bracelets clearance
calvin klein underwear
nike air vapormax
pandora bracelets clearance
louboutin mens
mbt
pandora rings
adidas nmd
balenciaga shoes
fake yeezys
the north face jackets
pandora uk
jordan 11 red
rihanna puma
the north face outlet online
yeezy zebra
air max plus
louboutin
timberland boots
red bottom
pandora jewelry
pandora sale
yeezy boost 350 v2
red jordan 11
timberland outlet stores
north face clearance
jordan 11 red
yeezy boost 350 v2
nike air max 2018
kd 10 shoes
christian louboutin mens shoes
ecco
adidas yeezy
yeezy zebra v2
birkenstock shoes
nike vapor max plus
timberland outlet stores
red bottom shoes for women
air jordan retro 11
ralph lauren sale clearance uk
calvin klein outlet
michael kors outlet clearance
coach handbags outlet
salvatore ferragamo shoes
soccer cleats
superdry uk
fitflop
cheap nfl jerseys
pandora jewelry official site
clarks shoes for women
adidas yeezy
supreme hoodie
yeezy boost
vapor max
barbour jackets
timberland
vapor max
pandora
jimmy choo outlet
kobe bryant shoes
pandora bracelet
birkenstock sandals
yeezy
supremenewyork
yeezy boost
red bottom heels
skechers uk
nike factory store
under armour clearance
vapormax flyknit
adidas outlet
christian louboutin
timberland outlet
fake rolex watches
under armour outlet online
curry shoes
christian louboutin shoes
coach outlet
michael kors handbags outlet
pandora ring
vapormax plus
air max plus
red bottom shoes
pandora
curry 4 shoes
birkin bag
adidas outlet store
pandora earrings
yeezy beluga
pandora jewelry
beats wireless headphones
red bottoms for men
air max 97
pandora charms
asics running shoes
fitflop
red bottom
louboutin outlet
pandora bracelet
lebron 15
balenciaga triple s
pandora jewelry
adidas ultra boost
canadian goose
adidas yeezy
wholesale jerseys china
nike vapor max
pandora jewelry
huarache shoes
pandora rings
jordan retro
lacoste polo shirts
pandora charms sale
kd 10
louboutin shoes
nike vapor max
air max 2018
beats headphones
birkenstock outlet
kyrie irving shoes
timberland shoes
ferragamo shoes
fitflop sandals
pandora jewelry
beats wireless
blue tint yeezy
north face uk
adidas yeezy boost
pandora charms
jordan 11 win like 96
ralph lauren factory store
skechers shoes
fake yeezy
birkenstock outlet
pandora charms
louboutin boots
christian louboutin men
north face jackets
salvatore ferragamo
nike factory
win like 82
pandora bracelet charms
fenty puma
lebron 15 shoes
canada goose jackets
red bottoms louboutin
nike outlet online
calvin klein online
birkin bags
cheap nike
pandora jewelry outlet
pandora charms
pandora bracelet
nike outlet store
barbour uk
ultra boost
replica watches
birkenstock sandals
nike uk
nike kyrie
red bottom shoes
cheap soccer cleats
pandora jewelry 70 off clearance
skechers shoes
converse shoes
lacoste outlet
kyrie 4
red 11s
fake yeezy boost
nike air max plus
longchamp handbags
pandora jewelry official site
yeezy blue tint
wholesale nfl jerseys
pandora necklace
louboutin shoes
nmd r1
kyrie 3
canada goose sale
clarks shoes
barbour jackets
huaraches nike
valentino shoes
replica rolex
supreme clothing
timberland uk
goyard
asics gel
vapor max
jimmy choo shoes
north face jackets clearance
gym red 11
valentino outlet
air max 2018
goyard bags
balenciaga sneakers
pandora charms
clarks shoes for women
yeezy boost 350 v2
rihanna fenty puma
2018-0524yAtyám, ugye neked semmi sem lehetetlen!?

Mivel ebben feltétel nélkül hiszek, megpróbálom most ezt a dalt elénekelni angolul! :)
https://www.youtube.com/watch?v=MvYJcJ7w8F4Annyit hívom, mégse felel... halló, halló, halló, halló!

Miért nem veszi fel? Olyan lehangoló.
Napok óta nem található.
Újra hívom hátha felel.
Halló, halló, halló, halló
Foglalt, de azt hiszem,
nem csak én keresem.

https://www.youtube.com/watch?v=COyiydF2k0k

Telefon, segíts most nekem!
Telefon, ne játssz már velem!
Te tudod, hogy őt hol találom.
Valamit még el kell mondanom.
Ha felhívom, csak ő feleljen.
Mikor kérem, rögtön ott legyen.
Telefon csak azt ne mondd meg,
hogyha foglalt, kivel beszélget!

Mennyei Atyám, már oly sokszor hívtalak, hogy még a telefonom aksija is tűzforrón izzott, mégsem vetted fel! Szeretném, ha valamikor visszacsörögnél, ugyanis éppen itt az ideje, hogy végre beszéljünk egymással!Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj ....

hagyni kell, hadd vigye a szél! https://www.youtube.com/watch?v=v-fozo2vGGM
Pintér Béla dala a megbocsátás himnusza.

Szép álmokat!„Mert szeretlek”Hiszem a csodát

Pintér Béla - Hiszem a csodát (szöveges videó): https://www.youtube.com/watch?v=kJdDlfpIe3c

Szép álmokat!Sokszor szólok hozzád, Atyám!Csend hangjai

Előadók: Sólyom Tamás és Silling Tibor
https://www.youtube.com/watch?v=43fasPIHtUIAz Úr irgalma végtelenEz tényleg benne van a Bibliában?

Pintér Béla - Pletyka: https://www.youtube.com/watch?v=Pph2w7T1RMk

"Azt mondja a Biblia hogy csak akkor beszélj, ha meggyőződtél valamiről.
Ha össze-vissza fecsegsz, és csak járatod a szád,
Ne csodálkozz azon, ha megütöd a bokád".

Pipacs hajdani lángeszű "lovagja" majd tutira megmondja, hogy hányadik oldalon említi a Biblia a pletykát!? :)Mennyei Atyám, az üzeneted megkaptam!

Mennyei Atyám, az üzeneted megkaptam, nem is egyszer, hanem duplán! A képüzeneteid oly egyértelműek és világosak voltak, mint Nap! Köszönöm a jeleket!

http://pctrs.network.hu/clubblogpicture/3/6/4/_/364648_445805802_big.jpgAz emberi karok által kirajzolt, dobogó, lüktető ♥

igencsak látványos eleme ennek a koreográfiának, bár a zenei anyaga kissé távol áll az ízlésemtől: https://www.youtube.com/watch?v=gLig848RhaEHozsanna***

Atyám, az ország dolgai - hála Neked- a kedvemre alakultak, így most már visszakanyarodok az ezoterikus témakörökhöz!Tegnap ezt énekeltem

Ne késsetek, harangok, siessetek "csatába",
Isten tornyából szálljatok a szegény föld sarába!

https://www.youtube.com/watch?v=lYblxfA6uRg

De ezt nem egyedül énekeltem, hanem sokad magammal, és Isten meghallotta a kérésünk!Isten-dicséretre most magam is kiállokMennyei Atyám, ma kapsz tőlem egy lájkot!

Szép álmokat kívánok mindenkinek!Istennek semmi nem lehetetlen!Nincs más IstenTovábbi szép húsvéthétfőt kívánok mindenkinek!Lelki próbáimban (keresztény ének)

"Nagyon szép református dicséret, sokszor énekeljük az istentiszteleti alkalmakon" - írta az egyik hozzászóló.
https://www.youtube.com/watch?v=IQp5IORLUigSzelíd szemed, Úr Jézus...Jézus szavai

Sasvári Sándor - Jézus Krisztus Szupersztár (Getshemane)
https://www.youtube.com/watch?v=iJ1Vi0qb8EkHa Te velem, ugyan ki lehetne ellenem!?

Atyám, a Te segítségeddel akár még legyőzhetetlen is lehetek!

Ha Te velem, ugyan ki lehetne ellenem!?
Néha úgy érzem, hogy szent áldásod által még Dávid királyon is többszörösen túltehetek!
Pintér Béla dala: https://www.youtube.com/watch?v=p4ZgguAnMs8Jelképe a szenvedésnek...

Pintér Béla-Messze fenn egy hegyen \ Az én Megváltóm vére:
https://www.youtube.com/watch?v=6ooNaNuzWfs

A fenti keresztény ének szövege e link alatt olvasható:
http://www.keresztenydalok.hu/enekek/regi_kereszt

További szép estét kívánok mindenkinek!Van feltámadás!

Pintér Béla - Van feltámadás!
https://www.youtube.com/watch?v=5yCFT1BVKHoÁroni áldás

https://www.youtube.com/watch?v=xfDTLjZOCAI

"Azután így beszélt az Úr Mózeshez: Mondd meg Áronnak és fiainak:
Így áldjátok meg Izráel fiait, ezt mondjátok nekik:
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged!
Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad!
Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet!
Így szóljanak nevemben Izráel fiaihoz, és én megáldom őket."

Holnap az Áron nevezetűek ünnepelik a névnapjukat, ezért adtam most közre az Ároni áldást!Miért engeded ezt, mennyei Atyám!?

Friss blogbejegyzések
The Blackhawks aren Really optimistic, and there not a lot they can do in the direction of repair it
Wednesday Mailbag: utmost horrifying NHL coaches, upgrade upon Adidas 3rd jerseys, Jordan Staal
fsaf
Vargas hits tying HR within 9th, Twins combat Royals 4-3 within just 10
Blue Jays Commencing Pitcher Projections

Szabadítsd meg Secretet az idegen betolakodóktól és én dicsőítelek téged!
Ámen!Isten fia feláldozta önmagát