Fontos telefonszámok – „hívj segítségül engem a nyomorúság idején”

„És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.” (Zsolt. 50,15.)

Az emberi élet hullámvölgyei néha igencsak keményen megpróbálnak bennünket. A legnagyobb „nyomorúság” idején a „felhők fölött mindig süt a Nap” ígérete már kevés, hiszen nem látunk mást életünk sötét égboltján, csak ijesztő, feketén gomolygó esőfelhőket.

Egyedül Isten ígéretének fénysugara képes áttörni azon a sűrű felhőrétegen: „hallak téged… hívj segítségül engemet a nyomorúság idején”.

Amikor gyenge vagy, szomorú és erőtlen, hívd fel Őt! Ezt megteheted „sima” szavakkal is, de Igéin keresztül (Igéinek olvasása közben) talán rögtön útmutatást is kapsz.

A LEGFONTOSABB TELEFONSZÁMOK

Ha szomorú vagy, hívd a János 14-et!
Ha valaki cserbenhagy, hívd a Zsoltárok 27-et!
Ha termékenyebb szeretnél lenni, hívd a János 15-öt!
Ha bűnt követtél el, hívd a Zsoltárok 51-et!
Ha aggódsz valami miatt, hívd a Máté 6,19-34-et!
Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et!
Ha Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt 139-et!
Ha hitednek erősítésre van szüksége, hívd a Zsidók 11-et!
Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at!
Ha keserű és kritikus lettél, hívd az 1Korintus 13-at!
Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Máté 11,25-30-at!
Ha a világ nagyobbnak tűnik Istennél, hívd a Zsolt 90-et!
Ha honvágyad van, hívd a Zsolt 121-et!
Ha imáid gyengék és önzőek, hívd a Zsolt 67-et!
Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józsué 1-et!
Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et!
Ha elvesztetted a bizalmadat az emberekben, hívd az 1Kor 13-at!
Ha az emberek rosszindulatúnak tűnnek, hívd a Jn 15-öt!
Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsolt 126-ot!

Figyelem! Ezeket a számokat csakis személyesen hívd! Minden vonal 0-24 óráig hívható.

MILYEN MEGERŐSÍTÉSEKRE SZÁMÍTHATSZ AZ ÚRTÓL?

1. Amikor szomorú vagy, s felhívod a János 14-et, az Úr a következőket mondja neked: „Ne nyugtalankodjon a Te szíved: higgy énbennem…(…) …”
(„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem”) Ha végigolvasod János evangéliumának 14. fejezetét, bizonyára megtalálod benne azt az üzenetet, amit csakis neked rejtett el benne az Úr. Ez lehet egyetlenegy szó, vagy egy olyan sor, ami valamire rávilágít. http://szentiras.hu/UF/Jn14)

2. Ha valaki cserbenhagy, hívd a Zsoltárok 27-et!
„Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?” Azt mondják, hogyha ezeket szavakat hittel ismételgeted, mint valamiféle mantrát, a feldúlt lelked lassan megnyugszik.
(Zsoltárok könyve 27. rész: http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=27&v=0&vs=)

3. Ha termékenyebb szeretnél lenni, hívd a János 15-öt!
„Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen …” (http://szentiras.hu/UF/Jn15) A szőlő az élet szimbóluma, az élet fája. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy Te sem, ha nem maradsz őbenne. Bízz a végtelen szeretetében és kérd a termékenységet! (… a kérésed életed bármelyik területére vonatkozhat)

Tóth Árpád: Isten oltó-kése című versének néhány sora mindenképpen ide kívánkozik.

Tudom és érzem, hogy szeretsz:
Próbáid áldott oltó - kése bennem
Téged szolgál, mert míg szívembe metsz,
Új szépséget teremni sebez engem.

Összeszorítom ajkam, ha nehéz
A kín, mert tudom, tiéd az én harcom
És győztes távolokba néz
Könnyekkel szépült, orcád - fényű arcom.

4. Ha bűnt követtél el, hívd a Zsoltárok 51-et!
„Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet” (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=51&v=0&vs= )
A zsoltáros szerint: az Úr számon tartja a bűnöket, semmi sem titok előtte. Vizsgáld meg a lelkiismereted, vedd számba vétkeidet, amiket gondolatban, szóban, cselekedetben vagy mulasztással elkövettél. Valahányszor egy vétked eszedbe jut, szakíts le egy virágot vagy egy fűszálat, és tartsd a markodban őket. Ezekért a vétkeidért elpusztult egy-egy fűszál vagy virág. De nem ez a legsúlyosabb következményük. Gondolj arra, hány embert bántottál, mennyi fájdalmat okoztál. Most vidd a csomót a tűzhöz, és dobd bele. Isten szeretetében vétkeink úgy válnak semmivé, ahogyan a tűz ezeket a növényeket elemészti.

5. Ha aggódsz valami miatt, hívd a Máté 6,19-34-et!
„Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felõl, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felõl, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?
Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csûrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?” (https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9+6%3A19-34&ve...)
Az aggodalmaskodás azt jelenti, hogy gyenge a hited. Persze ezt nem én állítom, hanem az igehirdetők. Azt tanácsolják, hogy erősen kell hinned abban, hogy Isten kezében tartja a jelened, a jövőd, a sorsod! S engedned kell, hogy Isten mércéje alá kerüljön minden! Sok ember a bizonytalanság elviselhetetlensége miatt vonja meg a bizalmát az Istentől, pedig akkor kéne még inkább bíznia. Mi Isten gyógyszere az aggodalmaskodás ellen? Ne aggódj, hanem imádkozz, s hálával a szívedben tárd fel előtte a kívánságaidat!

6. Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et!
Hívás után mondd: Oltalmam, váram vagy, drága Istenem, bízom benned!
(„Én oltalmam, váram, Istenem ő benne bízom!”)

Mire számíthatsz? Ezek a képszerű sorok elmesélik:
„… ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.
Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és pánczél az ő hűsége”.
(http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=91&v=1)

7. Ha Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt 139-et!
Isten mindenütt jelen van (http://szentiras.hu/UF/Zsolt139 )
A bibliai Dávid kérdezte: „hová mehetnék szellemed elől ?” (Vagyis létezik-e olyan hely a Földön, ahová el lehetne menekülni, bújni Isten jelenléte elől?) A válasz nemleges, hiszen Isten mindenütt jelen van, s akarata nélkül még egy fűszál sem nőhet. Ha Istent távolinak érzed, menj ki a természetbe, ahol valamilyen formában „megmutatkozik”! Ez úgy lehetséges, hogy minden teremtett létező magán viseli az istenség pecsétjét, ezért a természet bizonyságot tesz Istenről. Fizikailag, szellemileg és lelkileg is jót tesz, ha a szabadban „keresed” Isten lábnyomát.

8. Ha hitednek erősítésre van szüksége, hívd a Zsidók 11-et!
„A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés”. (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=58&c=11&v=1&vs=1-16)

9. Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at!
„Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem”. (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=23&v=1&vs=1-4)
Soha nem vagy egyedül! Talán néha úgy érzed, de Isten látja, hogy min mész keresztül. S nemcsak látja, hanem törődik is veled. Mindig, minden helyzetben veled van, és megsegít, ha bízol Benne! „Soha ne felejtsd: Isten és egy ember, vagyis Te és Isten, már nem egy, hanem kettő!”.

A továbbiakban elcsendesedem, s hagyom, hogy Isten Igéinek üzenete csakis a szöveg által fogalmazódjon meg!

10. Ha keserű és kritikus lettél, hívd az 1Korintus 13-at!
„A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.” (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=46&c=13&v=1&vs=1-13 )
A szeretet mindenre gyógyír!

11. Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Máté 11,25-30-at!
„Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket”. (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=40&c=11&v=25&vs=25-30 )

12. Ha a világ nagyobbnak tűnik Istennél, hívd a Zsolt 90-et!
„Térj vissza Uram! meddig késel? és könyörülj a te szolgáidon” (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=90&v=0&vs= )

13. Ha honvágyad van, hívd a Zsolt 121-et!
„Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem.
Az én segítségem az Úrtól van, a ki teremtette az eget és földet.” (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=121&v=0&vs= )

14. Ha imáid gyengék és önzőek, hívd a Zsolt 67-et!
(http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=67&v=0&vs=)

15. Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józsué 1-et!
Légy bátor és erős… (…)…Csak légy bátor és igen erős, (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=6&c=1&v=0&vs= )

Keress egy ágat, és törd ketté. Gondolj arra, és mondd el Istennek, hol törött ketté az életed, mikor érezted magad megtörtnek, milyen sebeket kaptál életed során és a közelmúltban, mi az a fájdalom, ami bensődet hasogatja, minek a hiányától szenvedsz, mire van szükséged. Mi az, ami miatt nem tudsz teljes életet élni? Rakd egymásra merőlegesen a két kis ágat, majd kötözd össze a cérnával. Isten együtt érez veled a fájdalmadban, bekötözi a sebeidet, meg tud vigasztalni, és meg tud gyógyítani, meg tudja adni, amire szükséged van, be tudja tölteni a hiányt, teljes életet akar ajándékozni neked, sőt, megtört ágacskaként is lehetsz az örömhír hordozója.

16. Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et!
„Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?” (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=27&v=0&vs= )
Megannyi kérésedet teljesítette már az Úr, sőt olyasmivel is megajándékozott már, amit kérni sem, remélni sem mertél. Keress magadnak egy helyet a patak partján (lejjebb is sétálhatsz), ahol hálaköveket gyűjthetsz. Attól lesznek hálakövek, hogy miközben egymásra helyezed őket, elmondhatod Istennek, miért vagy hálás Neki. A hálaoltárodba beleépítheted mindazt, amiért köszönetet akarsz mondani Istennek. A hála érzése segít leküzdeni a depressziót.

17. Ha elvesztetted a bizalmadat az emberekben, hívd az 1Kor 13-at!
„Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő ércz vagy pengő czimbalom”. (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=46&c=13&v=1&vs=1-13 )

18. Ha az emberek rosszindulatúnak tűnnek, hívd a Jn 15-öt!
„Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket”. (http://szentiras.hu/UF/Jn15 )
Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket.

19. Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsolt 126-ot!
„Sírva mennek előre, míg a magot szórják, de ujjongva jönnek visszafelé és összegyűjtik kévéiket”. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, ujjongva érkezzék, ha kévéit hozza! (http://szentiras.hu/UF/Zsolt126 )

Hívd hát Őt segítségül, gyermeki hittel, bizalommal, mint ahogy gyermekként szaladtál az édesapádhoz, amikor valamilyen sérelem, bánat ért, hiszen Ő: valamennyiünk Atyja! Számomra picikét furcsa, hogy cserében hálát vár: „én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem”, de ez talán azt jelenti, hogy nemcsak jogaink (lehetőségeink) vannak, hanem kötelességeink is, vagyis a „nem hiszek benned, de segíts” módszer éppen a hitetlenségünk miatt nem vezet (nem vezethet) eredményre.

-----------
Források: keresztény portálok sokasága … és a www.reformatus.huIsten egész életünkben próbál magához vonni bennünket

Isten egész életünkben próbál magához vonni bennünket. Már ha engedjük. Néhányan azonban olyan makacs természettel rendelkezünk, hogy hosszú időbe telik, mire rádöbbenünk, hogyan munkálkodik az ő akarata az életünkben. -- Francine RiversMegtévesztés :)

A valóságban soha nem veszem fel ezt a ruhámat, mármint a pirosat, ugyanis nem szeretném, ha valakik rám ismernének! :)

http://joyzone.hu/media/catalog/product/cache/2/image/1280x/bbb5b0ec49b4...

De ha létezik sikeres megtévesztés, akkor ott kell lennie a megtévesztés Mesterének, az ördögnek is! :)Ó, te folyton túlbonyolítasz mindent...

kedves Pipacs! Menj be abba a templomba, ahová rendszeresen jár, aztán sétálgass a padsora körül! Tutira szívinfarktust kap, :) amikor téged meglát és utána már nincs vele több gondod!Állítólag nem létezik lehetetlen...

de akárhonnan is közelítettem a tegnapi tervem gyakorlati megvalósításához - Ádám megkeresésének kérdéskörében - vastag, kőkemény "falak" jelezték, amiken semmiféle "ajtó" (és egyéb nyílás) nem volt, hogy a közelébe merészkednem: veszélyes és lehetetlen!

Majd Ő megkeres, :) ha az Isten is úgy akarja! :)
Igazam van, drága Mennyei Atyám!? :D

Nekem nincsen angyalian fehér ruhám, csak ilyen: http://joyzone.hu/media/catalog/product/cache/2/image/1280x/bbb5b0ec49b4... ... ezért istenes fiúkkal nem beszélgethetek! :)

A vastag, kőkemény "falak" ezért állanak közöttünk...„Soha-soha nem vártam igaz szerelmet tőled…

mégsem hittem, hogy idegen válik majd belőled”, és egy olyan idegen, akit még megszólítani se merészelek!
Ezt is add a tudtára a kedvenc „fiadnak”, a kedves gyermekednek, drága Mennyei Atyám, hiszen Te is nagyon jól tudod, hogy a megkeresése számomra hajdanában olyan pofonegyszerű volt, mint az egyszeregy!

Hová lett az az erős BIZALMAM, amivel hajdanában megajándékoztam Őt?

Úgy érzem, mintha egy elérhetetlen magas hegy tetején állna, én pedig az egyik völgy mély gödréből próbálnék szót váltani vele! Atyám, építs közénk egy olyan ideiglenes hidat, ami legalább egyetlenegyszer megtart, aztán eltüntetheted örökre!

Ennyi a kérésem, nem több!Bármennyire ódzkodom még a puszta gondolatától is…

de kénytelen leszek megkeresni Ádámot, mert az én értelmi képességeim totális csődöt mondottak! Ezt ma eldöntöttem, de fogalmam sincs, hogy milyen csatornán és miképpen kezdjek hozzá, hiszen egy rendkívül arrogáns, kiszámíthatatlan fószer!

Mit mondjak majd először is, kedves, szépet neki, :) hogy egyáltalán szóba álljon velem, hiszen tutira az lesz az első gondolata, hogy ismét a szerelmi vallomásaimmal óhajtom üldözni.

Ha e-mailben keresem, mások is olvashatják…
Ha telefonon hívom, akkor az első pillanat után vonalat bont… miután meghallja a nevemet: „Pipacs” … de ha véletlenül mégsem – amire eléggé kicsi az esélyem- valakik tutira hallani fogják, hogy mit mondok neki.

Személyesen keresni= egyenlő az öngyilkossággal,:) mert igencsak ritkán van mókás kedvében, ezért teljesen tanácstalan vagyok.

Ki a fenével üzenjem meg neki, hogy csupáncsak eget rengetően komoly témákról óhajtok vele szót váltani, semmi másról?

Mennyei Atyám, kérlek, add valahogyan a tudtára, hiszen neked semmi se lehetetlen, hogy muszáj beszélnem vele!
(... nem érzelmekről, nem szerelemről, hanem egészen másról)Hidd el, ez ő!Létezik egy pártfogóm...

Valamiféle nagyon- nagyon magas helyen nekem létezik egy PÁRTFOGÓM, dehogy
- az emberi világban,
- vagy még magasabban…. no, azt még nem is sejtem!

Már egy félórája töprengek, agyalok azon, hogy vajon miért lehetek én a PÁRTFOGÓM számára fontos (vagy érdekes), de egy ok, az nem sok, annyit se találtam!

*
Néha lehetségesnek vélem, hogy az Égi Atya egyik kedvence vagyok!Mennyei Atyám, újabb reformáció szükséges!

Én például nagyon szeretnék egy templom előtt így táncolni a többi lánnyal!
https://www.youtube.com/watch?v=lH-EEwcmnjM

Valószínűsítem, hogy ezt Ádám is remek ötletnek tartja, :) és hamarosan felterjeszti oda, ahová kell! :)Napi pozitív :)

1. Elesni
2. Felállni
3. Koronát igazítani :)

https://akphoto4.ask.fm/552/863/482/-459996993-1sq899c-953ht9otg4s6mna/o...

"Én még mit sem tudtam rólad, Te már akkor szerettél"
https://www.youtube.com/watch?v=GLPa6kg1Bfs

Atyám, megmondom neked őszintén, hogy jobb lett volna, ha soha nem ismerjük meg egymással! S Jézus fiaddal való találkozásomat is szívesen kihagytam volna! (.... és hogy ez pontosan így van, azt Te tudod a legjobban):)

Most meglepődtem azon, hogy egyesek milyen tájékozottak! Bandikám, megleptél! :)
Szerettem volna részt venni a "Láthatatlan ember" című pályázaton, de sajnos nem arról szól, amire én gondoltam! :)Május Isten legszebb ajándéka

http://sweethome.blogcdn.p3k.hu/files/2017/04/2017.05_SweetHome_1920x108...
Csodaszép álmokat, csodaszép holnapot kívánok mindenkinek!Nincs olyan fájdalom, gond...

Vesd az Úrra terhedet, és Ő gondot visel rád!
https://www.youtube.com/watch?v=LfZkV4aXmmAMikor még semmi nem létezett

"A szerző Michael W. Smith, az eredeti címe: Above All"
https://www.youtube.com/watch?v=kGneEVfJ34wE titkos akkord, mely szívemben szól...

Szemerédi Bernadett: Hallelujah: https://www.youtube.com/watch?v=ZGIRVLQRwlA

E titkos akkord, mely szívemben szól,
mint Dávid lantja a zsoltárokból,
Belőled indul s Hozzád visszatér.
A sok-sok dal úgy felkavar,
de mélyen zeng egy ősi hang:
Ne félj, hited elég a hosszú útra!
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja!

(Nincs földem és nincs vagyonom,
a szükségest mégis megkapom,
Te mindent értesz, gondot viselsz rám.
Köszönöm, hogy sosem hazudsz,
nem ítélsz, bár bűnömről tudsz,
hadd zengjen másként most e Halleluja!
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja!)

Te ott vagy, hol a szeretet győz,
hol kételyt bizonyosság előz,
itt vagy vélem, érzem, szüntelen,
mint fény ajtómnak kulcslyukán
vagy billentyű a zongorán,
s csak állok én, a szívem lángra gyúlva.
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja!

Az utolsó versszakot tudatosan hagytam ki, Atyám! Miért?
Mert talán jobb lett volna, ha soha meg se születek!Tervek nélkül várom a holnapot...

de kell, hogy legyen megoldás!
https://www.youtube.com/watch?v=0L7DKKUYgWc

Lájk! Nekem nagyon tetszik!Atyám, a Te igazságod nem igazság...

és a Te "igazságosságod", megbocsátásod néha egy másik ember rovására történik. Ez bármennyire ünneprontó a mai napon, de mindenképpen kikívánkozott belőlem!

Feloldoztad azt, aki bizonyos értelemben megtagadott téged ... de engemet simán hagytál "keresztre feszíteni".
Sokan vakon hisznek abban, hogy TE, vagyis Isten nem személyválogató, de az utóbbi esztendőkben ez számomra egyértelműen megcáfolódott.

Már nem vádaskodom.
Legyen meg a Te akaratod!

Áldott húsvéti éjszakát kívánok mindenkinek!Minden látogatónak áldott ünnepeket kívánok!

Ezen a dalon könnyeztem. https://www.youtube.com/watch?v=_WalCvPOOzs

Azt mondjuk és hittel átitatva hangoztatjuk: "Ha Isten velem, kicsoda ellenem".
Hol volt Isten, amikor halandó emberek a fiát kínozták? Nem értem...Legnagyobb szeretet - Húsvéti dal

A Palánta Misszió gyermekdala: https://www.youtube.com/watch?v=CAtl4TPLZBYAz első Húsvét hajnala óta van feltámadás!

Pintér Béla énekel: https://www.youtube.com/watch?v=5yCFT1BVKHo

„Ha tehát azt hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt holtából, hogyan állíthatják néhányan közületek, hogy nincs feltámadás?
Ha nincs feltámadás, akkor Krisztus sem támadt fel.
Ha pedig Krisztus nem támadt fel, hiábavaló a mi igehirdetésünk, s hiábavaló a ti hitetek”.

(Pál apostol első levele a korintusiakhoz)Sokan azt mondják, hogy Isten már nem él…

vagy csak kőszobor egy kis templom mélyén!

Ó, ez egyáltalán nem így van, mert Pintér Béla személyesen is beszélt vele! Hiszek neki!
Az Úr él! https://www.youtube.com/watch?v=mqMD0oNXExs"Meg tudom tenni a lehetetlent"

hirdeti Pintér Béla ebben a vadi új számában: https://www.youtube.com/watch?v=_N0Ro_Gi75Q
Bárcsak nekem is ilyen erős lenne a hitem!

Szép álmokat kívánok mindenkinek!Nem kell az embernek az Istennel kikezdeni

"Nem kell az embernek az Istennel kikezdeni. Ha valamit elvesz, ne mondjuk, hogy amit adna, az se kell. Az ember csak magának árt, ha durcáskodik."

"Én a kinyilatkoztatott igazságok elsőbbségét nem vonom kétségbe. De vannak kérdések, amelyekben nem történt kinyilatkoztatás. Isten csak az erkölcs és a szeretet kérdéseiben tartotta fontosnak, hogy mintegy személyesen szóljon, az olyan kérdéseket, mint a természet szerkezete, tévelygő eszünk tornájául hagyta".

"Az erkölcsi törvény nem ismer tudóst és tudatlant, vagyonost, szegényt. Akármi van a fejemben, a Sinai-hegy nekem sem adott külön tízparancsolatot."

(Németh László gondolatai)Halló, Isten, szeretnék veled beszélni!

Hallasz engem? Jó a térerő?

Kérlek, mondd meg nekem, hogy mi igaz ebből az egészből!? Találtam egy írást, ami felkavart. Felolvasom neked.

Azt hitték: emberek (... pedig igazi angyalok voltak)
Számos esetben azonban – a rejtve maradás, valamint talán az emberek kímélése céljából – a hírnökök e dicsőség megmutatása nélkül jelennek meg az embereknek, egészen emberi formát öltve. Ilyenkor előfordul, hogy a meglátogatott nem jön rá, hogy nem emberrel találkozott. Lót például két angyalt fogadott be a házába, vacsoráztatott meg, s akart minden erővel megvédeni Szodoma homo-, illetve biszexuális lakosságának erőszakjától – akik szintén azt hitték, hogy a két látogató közönséges férfi. A jövevények azonban nem szorultak rá a házigazda védelmére: különleges képességeik csak akkor derültek ki Lót számára, amikor olyan szellemi vaksággal verték meg hirtelen üldözőiket, hogy azok nem találták meg az ajtót, ami előtt álltak (ugyanakkor nem vakultak meg a szó fizikai értelmében, így nem is vették észre, mi lett a tehetetlenségük oka) – majd pedig természetfeletti csapással, kén- és tűzesővel pusztították el a várost.

Mint említettük, ezek az angyalok előzőleg még vacsoráztak is Lótnál, miután ebédjüket korábban még annak nagybátyjánál, Ábrahámnál költötték el: látható tehát, hogy nem valamiféle ködpárák, látomások, kísértetek voltak, hanem teljesen valóságos fizikai testtel rendelkező, többek között evésre is képes lények. (Arra, hogy az angyalok egyébként is, a mennyben is étkeznek, szintén utal a Szentírás – Zsolt 78:24–25.)

A bibliakutatók között többféle vélemény is van arról, hogy szexuális életre is képesek-e, ugyanis Jézus azt mondta, hogy „a feltámadáskor nem nősülnek, és férjhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben” (Mt 22:30). Ugyanakkor Mózes 1. könyve beszámol arról, hogy a Noé előtti korban a bukott angyaloknak megtetszettek az emberek lányai, lejöttek hozzájuk, feleségül vették őket, és gyermekeket nemzettek velük. Az így született hibrid lényeket a Szentírás nefilimnek nevezi, amelynek pontos jelentése: bukottak, „akik lezuhantak/leestek”; valamint azt mondja róluk az Ige: „Ezek azok a hősök, akik ősidőktől fogva hírneves férfiak voltak.” (1Móz 6:4) A nefilim szót tradicionálisan óriásoknak is fordítják". (http://www.ujexodus.hu/tema/angyalok_pedig_vannak)

Atyám, én egy nagyon magas leány vagyok! Lehetséges, hogy angyalvér csörgedezik az ereimben?
Sok-sok pasi mellett óriásnak érzem magam, ami régen nagyon zavart!Uram, segíts!

Napoleon Boulevard - Uram, segíts!
https://www.youtube.com/watch?v=I46AnOe5AsI

Uram segíts, hitetlen vagyok,
Nem látok mást csak harcot,
Békét hirdet minden szavad,
Mondd, melyik az igazi arcod?

Álmodom arról, milyen lehet,
Ha eljön a te országod,
Attól félek, hogy messziről,
Máris olyannak látod.

Tudom, mit érzek, most is kevés,
Kéne, hogy térdre boruljak,
De szemem az égre hiába néz,
Könnyeim földre hullnak.Sjcg123

Kobe Shoes Nike
Timberland Outlet
ray ban wayfarer eyeglasses
Nike Air Max Cheap
billige nike sko
Air Max Femme
Nike Air Max 90
Boutique Ugg
Boty Nike Air
Nike Pas Cher Homme
nike air
Michael Kors Outlet
newest lebron shoes
Sneakers Nike
chaussure Nike homme
uggs for cheap
adidas store
Adidas Originals Superstar
reebok running shoes
new jordan releases
Air Jordan Retro Sale
Jordan Schoenen
nike tn pas cher
chaussures de foot pas cher
Nike Store
Ugg Button
Adidas Superstar
Adidas Shoes Discount Marketplace
scarpe hogan outlet
official NHL jerseys
Moncler Store
botas de futbol
Doudoune Moncler Solde
Ugg Femme Pas Cher
tru religion jeans
uggs for women
moncler coats for women
pandora jewelry store
nike sneakers
nfl store
vans shoe store
pandora beads
ugg clearance
Michael Kors
Bottes Ugg Pas Cher
huarache sneakers
Air Nike
cheap nike air max
canada goose jackets on sale
toms sale
zapatilla adidas
Orecchini Pandora
pandora rings
Pandora Official Website
Canada Goose Official Site
Canada Goose Outlet
Cheap Michael Kors
hogan scontate
Nike Zapatos
Moncler Sale
cheap uggs
Canada Goose Outlet
Womens Ugg Boots
nike sportschuhe damen
australia uggs outlet
portafoglio michael kors
Soccer Boots Outlet nike
pandora online
Cheap Stone Island Jackets
michael kors handbags on sale
longchamp tote bag
moncler outlet
nike mercurial soccer cleats
moncler girls
Ugg Pas Cher En France
Moncler Outlet Online
coach factory outlet online
Uomo Hogan
Lebron 13
Coach Bags On Sale
Ugg boots Sale
Botte Ugg Femme
Uggs Outlet Store
religion store
Moncler Jacket Womens
Michael Kors handbag discount
Michael Kors handbag on sale
ugg factory outlet
nike chaussures
Nike Online Store
nike jordan shoes
new pandora charms
Air Jordan News
Bottes Ugg Femme Pas Cher
Doudoune Moncler Pas Cher
Nike Air Jordan 11
hogan rebel donna
Timberland skor
ugg boots for women
Chaussure Nike Air Max Pas Cher
Air Jordan Release Date
nike schuhe günstig
nike air max running shoes
retro jordans for cheap
pandora charm bracelet sale
Doudoune Moncler Femme Pas Cher
Michael Kors Handbags Discount
Ugg Outlet Online Store
zapatillas nike baratas
Oakley Sunglasses Cheap
zapatillas running
australia uggs outlet
Stone Island Outlet
womens nike air max
christian louboutin outlet
Air Huarache
Air Max For Sale
Ray ban sale online
23 is back
Nike Air Women
cheap christian louboutin
Chestnut Ugg Boots
chaussure basket homme
Yeezy Black
nike sportschuhe
adidas schoenen
Veste Moncler Femme
Oakley Outlet
nike joggesko
Jordan Store
Ugg Grise Pas Cher
fitflops sale uk
nike shoes
sac coach soldes
Ugg Boots On Clearance
Chaussure Nike Pas Cher
sac a main michael kors
nike air jordan pas cher
ugg boots cheap
adidas kläder
The official UGG
prada outlet
chaussures nike pas cher
adidas outlet stores online
new yeezy shoes
Toms Shoes For Women
Pandora Store
uggs outlet
Yeezy Boost Sale Online
converse store
Canada Goose Outlet Store
longchamp bags on sale
cheap real uggs
adidas outlet
abercrombie and fitch store
nike free
air force one pas cher
louboutin heels
michael kors bags outlet
nike damenschuhe
Sportschuhe Nike
scarpe nike
nike air schuhe herren
Air Max Sneakers
Nike Shoes Sale Store
Nike Air Sneakers
cheap air max outlet
ugg store
zapatos de futbol nike
ugg outlet online
Nike Air Huarache For Sale
Nike Air 90
Nike Air Max Boutique
canada goose jacket outlet
Nike Pas Cher Femme
ugg boots outlet online
hyperdunk 2014
nike sb stefan janoski
ugg boots classic
goedkope nike air max
Sheepskin Ugg Boots
air jordan
Pandora Beads And Charms
Jordan Sneakers For Sale
Soldes Ugg
Ugg Noir Pas Cher
Ugg Pas Cher Femme
Uggs Pas Cher Soldes
Negozi Pandora
Toms Outlet Online
Ray-Ban Official Discounted Site
Ugg Classic Tall
Anelli Pandora
moncler jacket sale
Nike Factory Store
Doudoune Femme Pas Cher
Air Max 90
Jordan Future
Veste Moncler Pas Cher
Doudoune Moncler Site Officiel
canada goose sale online
Vans Black Sneakers
pandora bracelet charms
cheap uggs for women
pandora outlet store
toms shoes outlet
Ugg Homme Pas cher
Original Ugg Boots
0123Sjcg123Szeretethimnusz karácsonyra (Pál apostol alapján)

Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező.

Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs benne szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő.

Ha a szegénykonyhában segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket, és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit nem használ nekem.
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg, miről is szól a karácsony.

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje.
A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát.

A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is.

A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van.

A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.

A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.

A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.

A videojátékok tönkre mennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak, de a szeretet ajándéka megmarad.

A szeretet soha el nem múlik.

(Bácsi Irma gondolatai)Ezt látják a karácsonyi angyalok

Karácsonykor angyalok szállnak át a városok felett, belesnek a kéményeken és az ablakokon. Hópelyheken utaznak és gomolygó felhőkön. Aranyszínű a hajuk, piros az arcuk és fehér habos a ruhájuk.

Sok-sok angyalka repül, ilyenkor már kora délután elindulnak távoli, mesés lakóhelyükről, hogy karácsony titkokkal teli, varázslatos éjszakáján megérkezzenek az emberekhez. Vannak olyan angyalkák, akik az ajándékokat hozzák a gyerekeknek, mások egyszerűen csak a vidámságot és a szeretetet hozzák. Mialatt ők fenn röpködnek az égben, az emberek házaikban a karácsonyi vacsorához készülődnek, vagy áhítattal állják körül a fenyőfát.

Sok család van, ahol nem telik pulykasültre és kalácsra, az angyalok beröppennek ezekhez a családokhoz, és szeretettel erősítik meg az emberi szíveket. Ezért érzi mindenki karácsony estéjén a nyugalmat és a békességet.

Sok ember van, aki egyedül ünnepel, gyertyát gyújt és csillagszórót, és szomorúan gondol szeretteire, akik messze kerültek tőle. A karácsonyi angyalkák hozzájuk is elmennek, és egy pillanatra legalább örömet és mosolyt
varázsolnak a magányos emberek arcára.

Ha karácsony estéjén megzörren az ablakotok vagy befütyül a szél a kéményeteken, gondoljatok a karácsonyi angyalkákra, mert biztosan ők járnak közöttetek. Legyetek ti magatok is olyanok, mint az angyalok, vigyetek boldogságot nagyszüleiteknek, családotoknak.

A szeretethez és békességhez néha nagyon kevés kell. Gondoljatok erre, ha kavarognak a karácsonyi hópelyhek, de akkor se feledjétek ezt, ha majd meleg nyár lesz!

forrás: keresztény bizonyságtételekHolnap este

mindenkinek ez a kép, ez a történet jut majd eszébe.
http://hatterkep.eu/wallpapers/16/img-2264.jpg

Ghymes - Ó, ha Magyarországba: https://www.youtube.com/watch?v=vgCS0V0hcnQ

Istenem szeretete legyen mindenkivel!Az árulás csókja

Pintér Béla: Ugyanúgy: https://www.youtube.com/watch?v=baMRWr2g-zg
Istenem, hogyan történhetett ez meg a fiaddal!? Egyszerűen nem értem, hogy hol voltál akkor, amikor keresztre feszítették a szemed fényét... !?