Fontos telefonszámok – „hívj segítségül engem a nyomorúság idején”

„És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.” (Zsolt. 50,15.)

Az emberi élet hullámvölgyei néha igencsak keményen megpróbálnak bennünket. A legnagyobb „nyomorúság” idején a „felhők fölött mindig süt a Nap” ígérete már kevés, hiszen nem látunk mást életünk sötét égboltján, csak ijesztő, feketén gomolygó esőfelhőket.

Egyedül Isten ígéretének fénysugara képes áttörni azon a sűrű felhőrétegen: „hallak téged… hívj segítségül engemet a nyomorúság idején”.

Amikor gyenge vagy, szomorú és erőtlen, hívd fel Őt! Ezt megteheted „sima” szavakkal is, de Igéin keresztül (Igéinek olvasása közben) talán rögtön útmutatást is kapsz.

A LEGFONTOSABB TELEFONSZÁMOK

Ha szomorú vagy, hívd a János 14-et!
Ha valaki cserbenhagy, hívd a Zsoltárok 27-et!
Ha termékenyebb szeretnél lenni, hívd a János 15-öt!
Ha bűnt követtél el, hívd a Zsoltárok 51-et!
Ha aggódsz valami miatt, hívd a Máté 6,19-34-et!
Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et!
Ha Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt 139-et!
Ha hitednek erősítésre van szüksége, hívd a Zsidók 11-et!
Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at!
Ha keserű és kritikus lettél, hívd az 1Korintus 13-at!
Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Máté 11,25-30-at!
Ha a világ nagyobbnak tűnik Istennél, hívd a Zsolt 90-et!
Ha honvágyad van, hívd a Zsolt 121-et!
Ha imáid gyengék és önzőek, hívd a Zsolt 67-et!
Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józsué 1-et!
Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et!
Ha elvesztetted a bizalmadat az emberekben, hívd az 1Kor 13-at!
Ha az emberek rosszindulatúnak tűnnek, hívd a Jn 15-öt!
Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsolt 126-ot!

Figyelem! Ezeket a számokat csakis személyesen hívd! Minden vonal 0-24 óráig hívható.

MILYEN MEGERŐSÍTÉSEKRE SZÁMÍTHATSZ AZ ÚRTÓL?

1. Amikor szomorú vagy, s felhívod a János 14-et, az Úr a következőket mondja neked: „Ne nyugtalankodjon a Te szíved: higgy énbennem…(…) …”
(„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem”) Ha végigolvasod János evangéliumának 14. fejezetét, bizonyára megtalálod benne azt az üzenetet, amit csakis neked rejtett el benne az Úr. Ez lehet egyetlenegy szó, vagy egy olyan sor, ami valamire rávilágít. http://szentiras.hu/UF/Jn14)

2. Ha valaki cserbenhagy, hívd a Zsoltárok 27-et!
„Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?” Azt mondják, hogyha ezeket szavakat hittel ismételgeted, mint valamiféle mantrát, a feldúlt lelked lassan megnyugszik.
(Zsoltárok könyve 27. rész: http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=27&v=0&vs=)

3. Ha termékenyebb szeretnél lenni, hívd a János 15-öt!
„Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen …” (http://szentiras.hu/UF/Jn15) A szőlő az élet szimbóluma, az élet fája. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy Te sem, ha nem maradsz őbenne. Bízz a végtelen szeretetében és kérd a termékenységet! (… a kérésed életed bármelyik területére vonatkozhat)

Tóth Árpád: Isten oltó-kése című versének néhány sora mindenképpen ide kívánkozik.

Tudom és érzem, hogy szeretsz:
Próbáid áldott oltó - kése bennem
Téged szolgál, mert míg szívembe metsz,
Új szépséget teremni sebez engem.

Összeszorítom ajkam, ha nehéz
A kín, mert tudom, tiéd az én harcom
És győztes távolokba néz
Könnyekkel szépült, orcád - fényű arcom.

4. Ha bűnt követtél el, hívd a Zsoltárok 51-et!
„Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet” (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=51&v=0&vs= )
A zsoltáros szerint: az Úr számon tartja a bűnöket, semmi sem titok előtte. Vizsgáld meg a lelkiismereted, vedd számba vétkeidet, amiket gondolatban, szóban, cselekedetben vagy mulasztással elkövettél. Valahányszor egy vétked eszedbe jut, szakíts le egy virágot vagy egy fűszálat, és tartsd a markodban őket. Ezekért a vétkeidért elpusztult egy-egy fűszál vagy virág. De nem ez a legsúlyosabb következményük. Gondolj arra, hány embert bántottál, mennyi fájdalmat okoztál. Most vidd a csomót a tűzhöz, és dobd bele. Isten szeretetében vétkeink úgy válnak semmivé, ahogyan a tűz ezeket a növényeket elemészti.

5. Ha aggódsz valami miatt, hívd a Máté 6,19-34-et!
„Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felõl, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felõl, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?
Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csûrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?” (https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9+6%3A19-34&ve...)
Az aggodalmaskodás azt jelenti, hogy gyenge a hited. Persze ezt nem én állítom, hanem az igehirdetők. Azt tanácsolják, hogy erősen kell hinned abban, hogy Isten kezében tartja a jelened, a jövőd, a sorsod! S engedned kell, hogy Isten mércéje alá kerüljön minden! Sok ember a bizonytalanság elviselhetetlensége miatt vonja meg a bizalmát az Istentől, pedig akkor kéne még inkább bíznia. Mi Isten gyógyszere az aggodalmaskodás ellen? Ne aggódj, hanem imádkozz, s hálával a szívedben tárd fel előtte a kívánságaidat!

6. Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et!
Hívás után mondd: Oltalmam, váram vagy, drága Istenem, bízom benned!
(„Én oltalmam, váram, Istenem ő benne bízom!”)

Mire számíthatsz? Ezek a képszerű sorok elmesélik:
„… ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.
Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és pánczél az ő hűsége”.
(http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=91&v=1)

7. Ha Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt 139-et!
Isten mindenütt jelen van (http://szentiras.hu/UF/Zsolt139 )
A bibliai Dávid kérdezte: „hová mehetnék szellemed elől ?” (Vagyis létezik-e olyan hely a Földön, ahová el lehetne menekülni, bújni Isten jelenléte elől?) A válasz nemleges, hiszen Isten mindenütt jelen van, s akarata nélkül még egy fűszál sem nőhet. Ha Istent távolinak érzed, menj ki a természetbe, ahol valamilyen formában „megmutatkozik”! Ez úgy lehetséges, hogy minden teremtett létező magán viseli az istenség pecsétjét, ezért a természet bizonyságot tesz Istenről. Fizikailag, szellemileg és lelkileg is jót tesz, ha a szabadban „keresed” Isten lábnyomát.

8. Ha hitednek erősítésre van szüksége, hívd a Zsidók 11-et!
„A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés”. (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=58&c=11&v=1&vs=1-16)

9. Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at!
„Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem”. (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=23&v=1&vs=1-4)
Soha nem vagy egyedül! Talán néha úgy érzed, de Isten látja, hogy min mész keresztül. S nemcsak látja, hanem törődik is veled. Mindig, minden helyzetben veled van, és megsegít, ha bízol Benne! „Soha ne felejtsd: Isten és egy ember, vagyis Te és Isten, már nem egy, hanem kettő!”.

A továbbiakban elcsendesedem, s hagyom, hogy Isten Igéinek üzenete csakis a szöveg által fogalmazódjon meg!

10. Ha keserű és kritikus lettél, hívd az 1Korintus 13-at!
„A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.” (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=46&c=13&v=1&vs=1-13 )
A szeretet mindenre gyógyír!

11. Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Máté 11,25-30-at!
„Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket”. (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=40&c=11&v=25&vs=25-30 )

12. Ha a világ nagyobbnak tűnik Istennél, hívd a Zsolt 90-et!
„Térj vissza Uram! meddig késel? és könyörülj a te szolgáidon” (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=90&v=0&vs= )

13. Ha honvágyad van, hívd a Zsolt 121-et!
„Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem.
Az én segítségem az Úrtól van, a ki teremtette az eget és földet.” (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=121&v=0&vs= )

14. Ha imáid gyengék és önzőek, hívd a Zsolt 67-et!
(http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=67&v=0&vs=)

15. Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józsué 1-et!
Légy bátor és erős… (…)…Csak légy bátor és igen erős, (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=6&c=1&v=0&vs= )

Keress egy ágat, és törd ketté. Gondolj arra, és mondd el Istennek, hol törött ketté az életed, mikor érezted magad megtörtnek, milyen sebeket kaptál életed során és a közelmúltban, mi az a fájdalom, ami bensődet hasogatja, minek a hiányától szenvedsz, mire van szükséged. Mi az, ami miatt nem tudsz teljes életet élni? Rakd egymásra merőlegesen a két kis ágat, majd kötözd össze a cérnával. Isten együtt érez veled a fájdalmadban, bekötözi a sebeidet, meg tud vigasztalni, és meg tud gyógyítani, meg tudja adni, amire szükséged van, be tudja tölteni a hiányt, teljes életet akar ajándékozni neked, sőt, megtört ágacskaként is lehetsz az örömhír hordozója.

16. Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et!
„Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?” (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=27&v=0&vs= )
Megannyi kérésedet teljesítette már az Úr, sőt olyasmivel is megajándékozott már, amit kérni sem, remélni sem mertél. Keress magadnak egy helyet a patak partján (lejjebb is sétálhatsz), ahol hálaköveket gyűjthetsz. Attól lesznek hálakövek, hogy miközben egymásra helyezed őket, elmondhatod Istennek, miért vagy hálás Neki. A hálaoltárodba beleépítheted mindazt, amiért köszönetet akarsz mondani Istennek. A hála érzése segít leküzdeni a depressziót.

17. Ha elvesztetted a bizalmadat az emberekben, hívd az 1Kor 13-at!
„Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő ércz vagy pengő czimbalom”. (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=46&c=13&v=1&vs=1-13 )

18. Ha az emberek rosszindulatúnak tűnnek, hívd a Jn 15-öt!
„Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket”. (http://szentiras.hu/UF/Jn15 )
Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket.

19. Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsolt 126-ot!
„Sírva mennek előre, míg a magot szórják, de ujjongva jönnek visszafelé és összegyűjtik kévéiket”. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, ujjongva érkezzék, ha kévéit hozza! (http://szentiras.hu/UF/Zsolt126 )

Hívd hát Őt segítségül, gyermeki hittel, bizalommal, mint ahogy gyermekként szaladtál az édesapádhoz, amikor valamilyen sérelem, bánat ért, hiszen Ő: valamennyiünk Atyja! Számomra picikét furcsa, hogy cserében hálát vár: „én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem”, de ez talán azt jelenti, hogy nemcsak jogaink (lehetőségeink) vannak, hanem kötelességeink is, vagyis a „nem hiszek benned, de segíts” módszer éppen a hitetlenségünk miatt nem vezet (nem vezethet) eredményre.

-----------
Források: keresztény portálok sokasága … és a www.reformatus.huVárj három napot!

Szép tavaszi nap volt.A fiatalasszonyt békesség töltötte el, miközben Jézus haláláról és feltámadásáról elmélkedett.
megállt egy pillanatra a lépcsőknél, amelyek a főutcára vezettek, és amely már tele volt munkába siető emberekkel.
A régi helyén, az átjáró kezdetén ült az idős virágárus néni. A lába elé, egy újságpapírra sorakoztatta ki a friss virágokból készített csokrait. A néni mosolygott; idős, ráncos arca valamilyen benső örömtől sugárzott.
A fiatalasszony nem sokat gondolkodva lehajolt, kiválasztott egy csokrot és közben megkérdezte a nénitől:
- Ahogy nézem, ma boldog, ugye?
- Miért ne lennék? - válaszolta. -Minden renben van, hát nem?
Toprongyos volt és nagyon öreg. A fiatalasszony ezért meglepődött a matróna válaszán.
- Maga már évek óta itt ül. És mindig mosolyog.Úgy látszik jól viseli a bajokat!
- Aki ilyen magas életkort megélt, az nem kerülheti el a bajokat. Tudja, kedvesem, olyan ez, mint Jézus és a nagypéntek... S akkor elhallgatott.
- Mint micsoda?- kérdezte a fiatalasszony.
- Mondom, mint Jézus és a nagypéntek... Amikor Jézus pénteken meghalt a kereszten, ez volt az emberiség legrosszabb napja. S amikor jönnek a bajok, nekem mindig ez jut az eszembe. Mert ilyenkor az is eszembe jut, mi történt harmadnap, Húsvétkor. Jézus feltámadt a halálból. Amikor a dolgok rosszul mennek, már megszoktam, hogy várok három napot, mert akkor valahogy minden jóra fordul.

A fiatalasszony búcsúzásul a nénire mosolygott, majd továbbment. Azóta, amikor csak gondjai támadnak, mindig eszébe jutnak a néni szavai:

"Adj alkalmat Istennek, hogy segítsen! Várj három napot!"

(forrás: http://velunkazisten.hu/ … és a lenti történeté is ua.)Jézus és a többiek

Egy ősi legenda szerint egy férfi egyszer eltévedt vándorlásai közben, és futóhomokos talajra került.

Konfucius meglátta a férfi nyomorúságát, és így szólt: „Nyilvánvaló, hogy az embernek el kell kerülnie az ilyen helyeket."

Ezután Buddha vizsgálta meg a helyzetet, és ő azt mondta: „Ennek az embernek a szerencsétlensége legyen példa a többiek számára!"

Aztán arra járt Mohamed, és azt mondta a süllyedő embernek: „Ó, jaj, ez Isten akarata!"

Végül Jézus jelent meg a színen, és így szólt: „Fogd meg a kezem, testvérem! Megmentelek".
-----------------
Sok vallás van a világon - és mindegyikben vannak csodálatraméltó, sőt igaz dolgok is.
Azonban egyetlenegy nyújt szabadulást a bűnből. Jézus azt mondta: „Én vagyok az út, az igazság, és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam" (Jn 14,6). Egyetlen más vallási vezető sem állított soha ilyet - mert nem is tehette. Egyedül Jézusnak van ereje és hatalma az ég alatt, hogy megbocsássa a bűneinket, és örök életet adjon nekünk. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" (Jn 3,16).Egy elgondolkodtató történet

Havas karácsonyeste volt. A meleg házban vidáman ragyogtak a karácsonyfa fényei, alatta ott sorakozott tucatnyi ajándék.
Az anya és a gyerekek ünneplőbe öltözve készülődtek a templomba. "Gyere velünk"- kérték az apát, mert nagyon szerették.
"Én aztán nem" - csattant fel. "Én nem hiszem el ezt a sok vallásos szemetet".
A felesége évek óta próbált neki Jézus Krisztusról és az általa felkínált üdvösségről beszélni. Arról, hogy Isten Fia hogyan lett emberré, hogy megmutassa nekünk az utat a Mennybe.
"Ostobaság" - mondta erre mindig a férfi.
A család elindult a templomba, és a férfi egyedül maradt kényelmes kis vidéki házukban. Egy pillantást vetett az ablakon át a hideg havas tájra. Aztán a tűz felé fordult, hogy melegedjen. Ahogy azonban elfordult, szeme sarkából valami mozgást észlelt kinn a hóban. Újra odapillantott. Cicák! Három kiscica sétált el lassan az ablaka előtt.
"Az ostobák!" - gondolta. "Meg fognak fagyni!" Felvette kalapját és kabátját, és kinyitotta az ajtót. A jeges téli szél megborzongatta.
"Gyertek ide, cicuskák! Gyertek be ide, ahol meleg és étel vár benneteket! Odakinn elpusztultok." A cicák azonban elfutottak, megijedve az ajtóban álló idegentől.
Ő kiment. "Gyertek vissza! Ne féljetek! Meg akarlak menteni titeket!"
A cicák azonban eltűntek. Túl késő volt.
"Nos, én minden tőlem telhetőt megtettem értük" - motyogta magában a férfi. "Mit tehettem volna még? Nekem is macskává kellene válnom ahhoz, hogy elérjem és megmentsem őket. Ha macskává válnék, elmondhatnám és megmutathatnám nekik. Akkor hinniük kellene nekem, hacsak nem bolondok."
Ahogy visszaért az ajtóhoz, a távolban megkondultak a harangok. A férfi egy pillanatra megállt és hallgatózott. Aztán bement a tűzhöz, letérdelt, és sírva fakadt.
----------
Pontosan erről szól a karácsonyi történet. A világmindenség teremtője annyira szeretett bennünket, hogy lejött a Földre ember alakban megmutatni nekünk, hogyan menekülhetünk meg. És ha hallgatunk Rá, és követjük Őt, akkor nem fogunk elkárhozni, hanem örök életet kapunk (Jn 3,16; Fil 2,6-8).
------------------
Jel. 3.20 Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.
Jn. 3.16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Fil. 2.6-8 mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.Az önbeteljesítő „jóslat”

Alcím: A tejesember ajándéka

Amikor Cheryl Prewitt négy éves volt, sok időt töltött apja kis vidéki boltjában. A tejesember majdnem minden nap bejött a boltba, és ezekkel a szavakkal köszöntötte: „Hogy van az én kis szépségkirálynőm?" Először csak kuncogott, aztán megszokta... és egy kicsit tetszett is neki. A tejesember köszöntése nemsokára kisgyerekkori álma lett... aztán kamaszkori álma. Végül cél lett belőle... és 1980-ban ott állt egy színpadon Atlantic City-ben, és fejére tették a koronát. .. Ő lett Miss America.
---------------------------------
A tejesember valószínűleg sosem ismerte fel, hogy a kis Cheryl Prewitt komolyan veszi a köszöntését, és hogy az egy napon valóra válik.

Ugyanígy lehet, hogy te sem veszed észre, hogy szavaiddal pozitív és negatív irányba is befolyásolhatsz embereket. Ha bátorító szavakat mondunk másoknak, valószínű, hogy meg akarják azokat valósítani. Ha viszont lehúzunk másokat, és elbátortalanító dolgokat mondunk nekik, az kétségbeeséshez és negatív viselkedéshez vezethet.

„Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat" - írja Pál az 1Thessz 5,11-ben. Ha így teszel, csodálatos ajándékot adsz valakinek.

forrás: http://velunkazisten.hu"Olyan ez mint az ötlapos pókerjátszma"

,,Köszönöm, hogy olyan csodálatosan összetetté formáltál. A szakszerűséged lenyűgöző - ezt jól tudom." (Zsoltárok 139,14, NLT fordítás, második kiadás)

Ha valaki szenved, akkor egyszerű, de nem leegyszerűsített igazságra van szüksége. Nem elég azt mondani neki, hogy imádkozzon, olvassa a Bibliáját és járjon gyülekezetbe. Segítened kell neki rájönnie, hogyan változtathat az életén.

Az életünkön viszont addig nem tudunk változtatni, amíg nem értjük meg az identitásunkat. Addig nem tudsz mindazzá válni, aminek Isten teremtett, amíg nem fogadod el teljesen az identitásod: a senkivel sem összetéveszthető, egyedi - ugyanakkor hiányosságokkal is rendelkező - önmagad, akit Isten egy bizonyos céllal teremtett.

Csodálatosan összetett vagy (Zsoltárok 139,14). Ahhoz, hogy be tudd tölteni Isten rád vonatkozó tervét, meg kell vizsgálnod az életed minden dimenzióját és meg kell értened az életedet befolyásoló öt tényezőt. Ezután pedig ki kell hoznod a legtöbbet abból, amit kaptál. Mindannyian különböző szülők gyermekei vagyunk. Különbözőek a fájdalmaink, a problémáink és a bennünk rejlő lehetőségek is. Egy nap mégis arról adunk majd számot, hogy mit kezdtünk ezekkel a tényezőkkel.

Olyan ez mint az ötlapos pókerjátszma: nem keverheted meg a lapjaid és nem is te választod ki azokat. A neked osztott lapokkal kell játszanod.

A kémiád az első tényező, amely meghatározza milyen vagy. Ez magába foglalja a DNS-ed, a génjeidet, a hormonjaidat és a kémiai felépítésedet. Van köztetek túlérzékeny és van, akinek különösen magas a fájdalomküszöbe. Egyeseknek alacsony az energiaszintje, mások viszont egész nap nyüzsögnek. Van aki hajlamos a hátfájásra, rosszul lát vagy törékenyek a csontjai. Vannak olyanok is, akiknél az oxytocin hormon szintje alacsony, ez a hormon pedig hatással van arra, hogy hogyan viszonyulunk másokhoz.

Egyetlen hiányosság sem bűn vagy szégyellnivaló - Isten ilyennek tervezett bennünket! Vettem egyszer egy kopott farmert, amelynek a címkéjén ez állt: ,,Ez a farmer tele van szándékos hibákkal, azért, hogy egyedi legyen." Ez a génjeidre is igaz: a hibáid tesznek különlegessé. Ezek a hibák részei az egyedi tervnek és Isten saját céljaira és dicsőségére tervezte azokat.

Sosem fogsz tudni változást elérni az életedben vagy betölteni Isten célját, amíg nem érted meg, hogy csodálatosan összetett és hibákkal is rendelkező teremtmény vagy Isten dicsőségére.

A kérdés tehát az, hogy mit fogsz kezdeni a neked osztott lapokkal.

(forrás: http://blog.xfree.hu)A "pókerjátszma" kifejezéseddel mire akartál utalni?

Ezt nem sikerült összeraknom...Kedves Ronaldo, hozott Isten!

Csak neked: http://www.meska.hu/img/product/normal/t/u/tulipanoskata_product_8531_11...
Ha a lenti szavakat nekem szántad, akkor örömmel tölt el, hogy találtál az írások között kedvedre valót! Szia-mia!Pókerjátszma

Helo! Szia ! amiket kiirsz ezek elég jók Istenről , hiszek istenben, :) !Ezzel az angyalos képpelHoztam egy érdekes sztorit

A logika vizsga

Egy nagy egyetem kezdő logika kurzusán a professzor szokatlan ajánlatot tett a záróvizsgára készülő diákoknak. „A vizsga napján annyi információt hozhatnak magukkal, ami egy füzetlapra ráfér."

Minden diák kihegyezte a ceruzáját és egész héten kemény munkával igyekezett a lehető legtöbb adatot belesűríteni egy A/4-es füzetlapba.

Az egyik diák azonban besétált a terembe, letett egy füzetlapot a földre, és egy haladó logika osztályba járó diákot állított a papírra. Ez a diák mindent elmondott neki, amit csak tudnia kellett. Az eredmény az lett, hogy ő volt az egyedüli diák az osztályban, aki ötöst kapott.
----------------------------
A végső záróvizsga akkor lesz, amikor meg kell állnod Isten előtt, és Ő megkérdezi: „Miért kellene örök életet adnom neked?" Te egyedül nem tudsz átmenni ezen a vizsgán. Akármennyit tudsz, nem tudod a helyes választ erre a kérdésre.

De van valaki, Aki odaáll helyettünk, és helyesen válaszol. Jézusnak hívják.

Amikor Jézus meghalt a bűneinkért, vállalta a nekünk járó egyest, hogy mi ötöst kaphassunk. Jézus a keresztre ment, hogy meghaljon a bűneinkért, és ez lehetővé teszi számunkra, hogy tökéletes eredménnyel álljunk Isten elé. Ahogy János apostol írja: „Van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus, mert Ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is" (1Ján 2,1-2).

(forrás: http://velunkazisten.hu)
3 perc múlva jövök...Mások szolgálata mindig a javunkra válik

A történet címe: A hó fogságában

Egy ember, aki az alaszkai Chugach hegységben túrázott, remélte, hogy még a halálos hófúvás előtt eljut a táborhelyre. De már túl késő volt. A hófúvás olyan dühvel tört rá, hogy egy méternyit sem látott előre. Miközben igyekezett megtalálni a helyes útirányt, a szélfútta hó és jég leverte lábáról. Bár tudta, hogy nagyon közel van a tábor, elveszítette tájékozódó képességét, és nem tudta eldönteni, merre menjen.
Végül az éj sötétjében - csuromvizesen, átfagyva és teljesen kimerülten - leroskadt egy hókupacra. Nem bírt továbbmenni. Beletörődött, hogy itt kell meghalnia.
Ahogy ott feküdt a hóban, úgy tűnt, mintha valamit hallott volna - valamiféle halk sírást, mintha egy kutyakölyök szűkölne. Szólongatni kezdte, és megpróbálta a hang irányába vonszolni magát. Hát persze, hogy egy kutya volt az, ami szintén eltévedt a hófúvásban. A kiskutya valahogy elkeveredett az anyjától, és most halálra fagyva nyüszített a hóban. A férfi gyorsan elkezdte dörzsölni a kis testet, hogy a vérkeringés beinduljon, és így életben maradhasson. Leheletével is melengette a kutyust, és egész éjszaka azon fáradozott, hogy életben tartsa.
Másnap falusi járőrök megtalálták a férfit és a kutyát, mindkettőt élve. Kiderült, hogy amíg az éjszaka folyamán azon fáradozott, hogy életben tartsa a kutyust, önmagát is életben tartotta.
----------------------
Amikor másoknak szolgálunk, sok jót teszünk nekik. De talán ennél is fontosabb, hogy mi magunk is megváltozunk. Javunkra válik. Növekszünk. Mindinkább Krisztushoz kezdünk hasonlítani. Ha lelkileg üresnek érzed magad, talán arra van szükséged, hogy most már ne önmagad körül forgolódj, hanem kezdj el másoknak szolgálni. A lelki egészség kulcsa az, hogy feladod önmagadat.

(Forrás: http://velunkazisten.hu)A csók

Richard Selzer orvos Halálos leckék című könyvében (Touchstone Books, 1987) leír egy kórtermi jelenetet, mely azt követően játszódik, hogy műtétet hajtott végre egy fiatal nő arcán:

Ott állok az ágy mellett, amelyben a fiatalasszony fekszik... arca, mint műtét után... ajka bénán görbül... bohócszerű.

Az arcidegnek egy kis ága, az egyik szájizom el van vágva. Mostantól fogva így fog kinézni. Szinte megszállottan követtem az archús görbületeit, állíthatom. De ahhoz, hogy eltávolítsam az arcban lévő daganatot, át kellett vágnom ezt a kis ideget. A nő fiatal férje a szobában van. Az ágy másik oldalán áll, és úgy tűnik, hogy ők teljesen a maguk világában vannak az éjjeli lámpafénynél... tőlem elszigetelten... meghitten.

- Kik ők? Kérdezem magamtól... a férfi és ez a fanyar arc, amelyet én csináltam; akik olyan gyöngéden néznek egymásra és érintik meg egymást. A fiatalasszony megszólal:

- Mindig ilyen marad a szám? - kérdi.

- Igen - válaszolom. - Azért van ez így, mert az ideget el kellett vágni.

Bólint és hallgat. De a fiatalember mosolyog.

- Nekem tetszik - mondja. - Olyan pajkos.

Azonnal rájövök, ki ő. Megértem, és lesütöm a szemem. Senki sem bátor, amikor Istennel találkozik. A fiatalember nem zavartatja magát, lehajol, hogy megcsókolja a görbült ajkat, és én elég közel vagyok ahhoz, hogy lássam, hogyan torzítja el saját ajkát, hogy a feleségééhez igazítsa... hogy megmutassa neki: a csókjuk még mindig a régi.
-------------------------------------
Isten alkalmazkodott hozzánk, amikor kisbabaként jött le a mennyből. Eljött hozzánk, és hagyta, hogy teste eltorzuljon a kereszten, hogy megmutassa nekünk: Isten szeretete még mindig a régi. A bűn pusztítása miatti sebhelyeidtől függetlenül szeret téged Isten. Számára szép vagy. Az Ő képmására lettél teremtve, és hasonló vagy az Ő Fiához. Ő sosem szűnik meg szeretni téged. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta" (Jn 3,16)

forrás: http://velunkazisten.huNéha Krisztus ereje más embereken keresztül érkezik hozzánk

Kilencedikesként Dave volt a legkisebb a középiskolában. Ám 150 centis magasságával és negyven kilójával tökéletesen bevált a pehelysúly kategóriában, mint az iskolai birkózócsapat tagja.

A kis csapat pehelysúlyú tagjaként kezdte, aztán bekerült az iskolai válogatottba, amikor elköltözött az a fiú, akié az a hely volt.

Sajnos Dave első éve nem sikerült valami fényesen. A hat válogatott mérkőzésből hatszor két vállra fektették.

Dave álma az volt, hogy egyszer elég jó birkózó legyen ahhoz, hogy megkaphassa a sportoló-betűjét. A sportoló-betű egy textil embléma, rajta az iskola kezdőbetűivel, amit azok a sportolók kapnak, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak sportágukban. Akik olyan szerencsések voltak, hogy kaptak ilyet, büszkén viselték iskolai zakójukon.

Ahányszor Dave beszélt az álmáról, hogy „betűt" kapjon birkózásból, legtöbb csapattársa és barátja csak nevetett. Akik biztatni akarták, azok is csak ilyeneket mondtak: „Tudod, nem az számít, hogy nyersz, vagy veszítesz..." vagy „Nem az a fontos, hogy megkapod-e a betűt...". Dave azonban eltökélte, hogy keményen fog dolgozni, és egyre jobb birkózó lesz.

Iskola után minden nap a konditerembe ment, hogy növelje az erejét, vagy a sportpályán futott, hogy fokozza az állóképességét, vagy éppen az edzőteremben fejlesztette a birkózási technikáját.

Az egyetlen ember, aki kitartóan hitt Dave-ben, a nagymamája volt. Ahányszor találkoztak, mindig emlékeztette Dave-et arra, hogy imádsággal és kemény munkával bármit el lehet érni. Azt mondta neki, hogy összpontosítson a célra. Újra meg újra ilyen igeverseket mondott neki, mint például: „Mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít" (Fil 4,13 Károli).

Az új szezon kezdete előtt egy nappal Dave nagymamája meghalt. Dave vigasztalhatatlan volt. Most már, ha el is éri egy nap a célját, és megkapja az iskolai betűt, nagymamája sosem fogja megtudni!

Abban a szezonban Dave ellenfelei egy új emberrel álltak szemben. Könnyű győzelmekre számítottak. Ehelyett elkeseredett küzdelemmel szembesültek. Dave abban az évben az első tíz meccsből kilencet megnyert.

A szezon félidejében Dave-et magához hívatta az edzője, hogy tudassa vele: megkapja a középiskolai betűt. Dave magán kívül volt az örömtől. Ennél már csak akkor érezhette volna magát jobban, ha megoszthatta volna a nagymamájával. Bárcsak ő is tudná!

Ekkor az edző elmosolyodott, és átnyújtott neki egy borítékot. A borítékon Dave neve állt, a nagymamája kézírásával. Kinyitotta és elolvasta:

Kedves Dave!

Tudtam, hogy sikerülni fog! Félretettem 100 dollárt egy iskolai zakóra neked, amire kitűzheted a betűt.

Remélem, büszkén fogod viselni, és nem felejted el: „Mindenre van erőd Krisztusban, aki téged megerősít!"

Gratulálok! Nagyi

Amikor Dave elolvasta a levelet, az edző a háta mögül elővett egy vadonatúj zakót a rávarrt betűvel, elöl pedig Dave neve volt ráhímezve. Dave akkor értette meg, hogy a nagymamája végül is tudott róla.
-------------------------------

Krisztus valóban erőt ad arra, hogy nagy dolgokat érjünk el, és néha Krisztus ereje más embereken keresztül érkezik hozzánk. Dave-et az indította a kemény munkára, hogy bátorítást kapott nagymamájától. A nagymamája nagyon is valóságos értelemben Krisztus ereje volt a számára, ami munkálkodott az életében. Így mi is, amikor egymást bátorítjuk és támogatjuk, lehetővé tesszük, hogy Krisztus munkálkodjon rajtunk keresztül erőteljes módon.

Te másokat bátorító ember vagy? Túl gyakran vagyunk olyanok, mint Dave barátai és csapattársai. Lehúzzuk és elbátortalanítjuk egymást, mígnem aztán elcsüggedünk. Ha van azonban legalább egyvalaki, aki hisz bennünk, erőt nyerünk arra, hogy keményen dolgozzunk, és kihozzuk a lehető legtöbbet magunkból.

Az, aki mindig hinni fog bennünk, Isten. Mások lehúzhatnak, de mennyei Atyánk annyira hisz bennünk, hogy odaadta a Fiát, hogy meghaljon értünk. (http://velunkazisten.hu)Hű, de ciki! :)

Egy lány a Középnyugatról elutazott a kaliforniai Hollywoodba, hogy megnézze a látnivalókat, és lehetőleg megpillantson egy valódi filmszínészt.

Egyik délután ellátogatott Beverly Hills-be, és bement egy fagyizóba, hogy vegyen egy fagyit. Elmondta, hogy mit szeretne, és hirtelen ráébredt, hogy a sorban mögötte álló ember nem más, mint Paul Newman! El se akarta hinni! A szíve majd kiugrott.

De igyekezett megőrizni higgadtságát. Nem akart úgy viselkedni, mint egy ostoba kis csitri. Nem akart cikis helyzetbe kerülni egy olyan ember előtt, mint Paul Newman. Igyekezett nem bámulni, és nem kimutatni az érzelmeit. Fizetett a pénztárosnak, megfordult, és szép nyugodtan kisétált az üzletből.

Amikor kiért, mély levegőt vett, és hirtelen rájött, hogy a fagyija nélkül jött ki a cukrászdából. Jaj, ne! Biztos otthagyta a pulton. Most mehet vissza a fagyijáért éppen Paul Newman előtt! Ezt nem teheti!

Így aztán úgy döntött, kint vár, amíg Newman elmegy a pulttól. Amikor látta, hogy már nem áll ott, visszament a boltba, hogy elvegye a fagyiját. Amikor azonban a pulthoz ért, valaki megérintette a vállát. Megfordult, és... PAUL NEWMAN VOLT AZ!

Megvillantva híres mosolyát, így szólt: „Kisasszony, ha a fagyiját keresi... azt betette a táskájába!"
-----------------------------
Akárhogy is próbálkozunk, néha elő fog fordulni, hogy ostobának látszunk. Megpróbálhatunk „higgadtnak" tűnni, vagy úgy tenni, mintha teljesen kezünkben tartanánk a dolgokat, de legbelül félelmekkel, aggodalmakkal, önbizalomhiánnyal és alacsony önbecsüléssel küszködünk. És néha hagyjuk, hogy ezek a dolgok lehúzzanak, és így nem tapasztaljuk meg mindazt, amit Isten tartogat a számunkra.

Az Ige bátorít arra, hogy engedjük el a büszkeséget, és alázzuk meg magunkat - hogy legyünk szolgák (ami sokaknak igen cikis lehet). Péter kényelmetlenül érezte magát, amikor Jézus szolgaként viselkedett, és meg akarta mosni az ő koszos lábait. De gondoljunk arra, Jézus hogyan érezte magát! Ő Isten volt, mégis letérdelt, és egy szolga munkáját végezte el.

Lehet, hogy keresztyénként néha ostobának látszunk, de „mi bolondok vagyunk a Krisztusért" (1Kor 4,10).

**
Láthatjátok, hogy a keresztények is vicces emberek!Egy humoros példázat

Címe: Fogd meg a ... mit?

Van egy főiskola, ahol lehet egy Környezeti tanulmányok nevű kurzusra jelentkezni, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a kinti világról szól. Általában több tanulmányi kirándulást is szerveznek, ezek közül az egyik egy hosszú hegyi túra, több meredek ösvénnyel.

Egyik évben, hogy felkészítse a diákokat a túrára, a professzor összehívta őket egy tisztásra, és valami nagyon szokatlant kért tőlük.

„Szeretném, ha összekeverednének, és megfognák egymás fenekét" - mondta. „Addig fogdossák egymás fenekét, amíg azt nem mondom, hogy állj!"

Így a húsz főiskolás elkezdett összevissza járkálni, és megfogni egymás fenekét. Először egy kicsit idegesek voltak, aztán egy idő után már mulatságosnak találták.

A gyakorlat után a professzor elmagyarázta, miért volt szükség erre a szokatlan eljárásra.

„Egy meredek, szűk, csúszós ösvényen fogunk mászni" - magyarázta. „Ezért egyesével kell haladnunk, előre hajolva, négykézláb. Ha az előttünk haladó ember megcsúszik, az első, amivel szembetalálkozunk, a feneke lesz. Ha ez bekövetkezik, mindkét kezünkkel előre kell nyúlnunk, megragadnunk, és megakadályoznunk, hogy lezuhanjon. Ha nem vagyunk hozzászokva, hogy megfogjuk valakinek a fenekét, kísértést érezhetünk arra, hogy kitérjünk az útjából, és hagyjuk lecsúszni. Ez veszélyeztetné azt az embert és a mögöttünk haladókat is."
---------------------
Ugyanez az elv érvényes a gyülekezetben is. Nem egymás fenekét kell megfognunk, de elég jól meg kell ismernünk egymást ahhoz, hogy jobban segíteni tudjunk a másiknak a szükségben. Miért van a Krisztus teste. Lehet, hogy valaki nagy szükségbe kerül, és te vagy az egyetlen, aki segíteni tudna. Ha nem szántál időt arra, hogy megismerd a másikat, jó az esélye annak, hogy félreállsz, és hagyod lecsúszni őt.

forrás: http://velunkazisten.huVajon ez igaz?

A méhcsípés

Egy vakációzó család autóval utazik. Lehúzott ablak mellett élvezik a meleg napsugarat és a langyos szellőt. Hirtelen egy méh repül be az ablakon, és zümmögve keringeni kezd a kocsiban.
Egy kislány kucorog a hátsó ülésen, aki nagyon érzékeny a méhcsípésre. Ha a méh megcsípi, egy órán belül meghalhat a kislány.
- Ó, apa! - rikoltja kétségbeesetten. - Egy méh! Meg fog csípni!
Az édesapa lehúzódik a kocsival egy parkírozóba, és hátranyúl, hogy elkapja a méhet. A méh zümmögve megy felé, majd nekiütközik a szélvédőnek, ahol az apa végül elkapja.
Markában tartva várja az elkerülhetetlen csípést. A méh megcsípi az apa kezét, ő pedig fájdalmában elengedi a méhet. Az ismét szabadon repked a kocsiban. A kislány megint pánikba esik.
- Apa! Megcsíp!
Az apa szelíden így szól:
- Nem, drágám, most már nem fog téged megcsípni. Nézd csak a kezemet!
A méh fullánkja ott van a kezében.

-----------------------
Pál így ujjong az 1Kor 15,55-ben: „Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?" Jézus így szól hozzánk: „Nézd a kezemet!"
A Sátán fullánkja, a halál fullánkja, a bűn fullánkja, a megtévesztés fullánkja, az értéktelenség érzésének fullánkja őbenne van. Ezek a fullánkok mind Jézus kezében vannak. Ha látod az ő átszegzett kezét, megérted, hogy Jézus érted vállalta mindazt a fájdalmat, amivel csak
sújtani tudta a Sátán.
A Sátánt egy nagy fekete méhvé zsugorította össze, amely elveszítette a fullánkját - a Sátán semmi másra nem képes már, csak zümmögni tud. Ez az a győzelem, amit Jézus megszerzett neked.

forrás: http://velunkazisten.huA HIT próbája

A kötél és a talicska

Ez a történet Charles Blondin nevű híres francia cirkuszi mutatványosról szól a 19-dik században, aki egy hosszú acélkábelt feszített ki a Niagara vízesés fölött. Erős szélben is biztonsági védőháló nélkül járkált, futott, sőt táncolt a kötélen az őt figyelő óriási tömeg ámulatára és gyönyörűségére.

Egyszer fogott egy téglával megrakott talicskát, és azzal ejtette ámulatba a tömeget, hogy könnyedén áttolta a kötélen a vízesés egyik szélétől a másikig. Ekkor Blondin odafordult a tömeghez, és azt kérdezte tőlük: - Hányan hiszik el, hogy ebben a talicskában egy embert is át tudok tolni a kötélen?

A vélemény egyöntetű volt. Mindenki éljenezett, és magasra emelte a kezét. Mindenki elhitte, hogy meg tudja tenni!

- Akkor - kérdezte Blondin, - egyikük vállalkozna rá, hogy ő legyen az az ember?

Amilyen gyorsan a magasba emelkedtek a kezek, ugyanolyan gyorsan ereszkedtek le. Egyetlen néző sem akadt, aki vállalkozott volna a hajmeresztő mutatványra, és az életét Blondinra bízta volna.

---------------
Sokan mondják Jézusnak: „Igen, hiszek." Ha te is azok közé tartozol, akik ezt mondják, kész vagy-e hited bizonyítékát adni azáltal, hogy teljesen őrá bízod az életed? Kész vagy-e „beülni a talicskába", és kockára tenni mindent a hitedért? Ezt jelenti hinni. A hit nem csupán értelmi tevékenység. Teljes elkötelezettséget kíván.

(http://velunkazisten.hu )Meghallgatott imádság

Dr. Helen Roseveare orvost egy éjjel szüléshez hívták. Bár a nővérekkel együtt mindent megtett, amit csak tudott, az anya meghalt. Pici koraszülöttet és egy kétéves leánykát hagyott hátra. A kongói eldugott kis kórház missziói orvosát a tehetetlenség keserű érzése szorongatta.

– Ha azt akarjuk, hogy a gyermek életben maradjon – fordult a szülésznőkhöz – , egyenletes hőmérsékletet kell biztosítanunk a számára. De hát nem volt inkubátor, nem volt elektromosság! Az egyik nővér kerített valami dobozt, s a csecsemőt vattába bugyolálva beletette. A másik elsietett egy meleg vizes gumitömlőért. A harmadik pedig fűteni kezdett.

- Végtelenül sajnálom, doktor – jelentette a gyógyeszközökért felelős nővér -, megforrósítottam a vizet, s amikor beleöntöttem, a tömlő szétrepedt. Pedig ez volt az utolsó melegvizes gumitömlőnk. Gyógyszertár nem létezett, ahol másikat vehettek volna, így az orvos kiadta az utasítást:

- Nincs más megoldás, helyezzétek el a csecsemőt a tűz közvetlen közelében, te pedig feküdj a baba meg az ajtó között, és ügyelj, hogy a kicsit huzat ne érje. Másnap délben Dr. Roseveare szokása szerint maga köré gyűjtötte az árva gyerekeket, hogy együtt imádkozzanak. Felsorolta a különböző imatémákat, és beszámolt a kis koraszülöttről is, hogy milyen erőfeszítésekre van szükség az életben tartásához. Megemlítette a szétrepedt melegvizes tömlőt, és elmondta, mennyire sír a kétéves testvérke, hogy az édesanyja meghalt. Imádkozás közben egy Nammy nevű tízéves kislány az Úr elé vitte a hallottakat azzal az egyszerű őszinteséggel, ahogy az afrikai gyerekek szokták:

- Istenem, kérlek, küldj nekünk egy gumitömlőt – de holnap már nem jó, mert addigra a kisbaba meghal. Kérlek, küldd ma délután. - Majd hozzátette: - De Istenem, nem küldenél akkor már egy babát is annak a síró kislánynak? Úgy talán megérti,hogy még most is szereted őt! Mondhatott ilyen imára őszintén áment a misszionáriusnő? Az igazat megvallva, nem nagyon hitte, hogy Isten ezt a kérést meghallgatja. Abban természetesen nem kételkedett, hogy az Úr mindent megtehet. Hiszen hányszor énekelt erről, és mennyiszer hallotta a prédikációkban! Valóban lehetséges, hogy Isten ezzel az üggyel is foglalkozik? A három év alatt, mióta itt él – töprengett Helen -, még egyszer sem kapott csomagot. Ilyesmi ide nem érkezik. Levél még csak jön hébe-hóba, ha akad olyan, aki egyenesen errefelé utazik és elhozza. No, de tegyük fel, hogy valaki otthonról, Nagy-Britanniából csomagot küldene – kinek jutna eszébe meleg vizes tömlőt tenni bele? Hiszen itt forró az éghajlat!

- Aztán körülbelül a délután közepén – mesélte a misszionáriusnő -, amikor éppen az ápolónők iskolájában tanítottam, valaki ezzel az értesítéssel állított be: „Doktornő, egy autó áll a háza előtt…” Hazaszaladtam, de mire odaértem, az autó eltűnt. A verandán azonban egy dobozt találtam, amit Angliából küldtek. A könnyeimmel küszködtem. Úgy éreztem, egyedül képtelen vagyok felbontani. Hívattam tehát az árva gyerekeket, és együtt nyitottuk ki. Legfelül egy csomó ruha volt, élénk színűek, amit a gyermekek annyira kedvelnek. Tágra nyílt szemmel lesték, amint egyik darabot a másik után szedtem ki. Közben egyre imádkoztam: „Ó, Uram, csak jusson belőle mindegyiknek! Aztán néhány kötött fásli következett a leprások részére, ami a társaságot nem nagyon érdekelte. Majd egy nagydarab szappan került elő, de ez még kisebb lelkesedést aratott. A szemük azonban újra felcsillant, amikor gyümölcskeverékkel teli, csinos csomagra bukkantam. Lesz belőle egy rakás sütemény hétvégére! Utána pedig kiemeltem – egy teljesen új meleg vizes gumitömlőt! Elsírtam magam.” Nammy egészen elől állt a gyerekek között. Odafurakodott a dobozhoz.

- Ha Isten megküldte a palackot, el kellett küldenie a babát is! – mondta izgatottan. Mindkét kezével belekotort a csomagba, és előhúzta a babát. Felnézett Dr. Rosevearere és azt kérdezte:

- Ugye, mami, elmehetek a kislányhoz, hogy megtudja: Jézus szereti őt? A csomag öt hónapig volt úton. Ez minden képzeletet felülmúl! Öt hónappal korábban Isten a szívére helyezte egy angliai vasárnapi iskolai csoportnak, hogy csomagot küldjön a missziói területre. Valamelyik tanítónak azt az ötletet adta, hogy tegyenek bele egy melegítő tömlőt is, noha a csomag rendeltetési helye az Egyenlítő környéke volt. Az Úr szólított meg egy gyermeket a messzi Angliában, hogy adja oda a babáját egy anyátlan afrikai kislánynak.

---------------

Igen – Isten elindította válaszát egy imára, mielőtt azt egy gyermek elmondta volna. Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok, még beszélnek, én már meghallgatom (Ézs. 65:24)

forrás: http://velunkazisten.hu"Maga Isten"?

Alighogy véget ért a második világháború, Európa kezdte összerakosgatni a széthullott darabokat. Az óhaza romokban hevert. Szétdúlta a háború. Talán mind között a legszomorúbb látvány az volt, ahogy éhező kis árvák kószáltak a háború sújtotta városok utcáin.

Egy fagyos reggelen egy amerikai katona visszafelé igyekezett londoni barakkjába. Ahogy terepjárójával befordult egy sarkon, észrevett egy kisfiút, aki egy pékség kirakata előtt állt, orrát az ablaküveghez nyomva. Odabent a pék tésztát gyúrt egy újabb adag friss fánkhoz. Az éhes fiú némán bámulta, orrát az ablakhoz szorítva, és tátott szájjal leste a pék minden mozdulatát. A katona a járdaszegély mellé húzódott az autóval, megállt, és kiszállt.

„Fiacskám, szeretnél belőle?"

A fiú meglepődött. „Ó, igen... szeretnék."

Az amerikai belépett a boltba, vett egy tucat fánkot, betette egy zacskóba, és visszament oda, ahol a fiú állt a londoni reggel ködös hidegében. Mosolyogva odanyújtotta a zacskót, és csak ennyit mondott: „Tessék!"

Ahogy megfordult, hogy elmenjen, érezte, hogy megrángatják a kabátját. Hátranézett, és hallotta, ahogy a gyerek halkan megkérdezi: „Uram... maga Isten?

Amikor feltétel nélkül szeretjük az embereket, akkor valami Istenhez illőt teszünk. Nagyon valóságos módon bemutatjuk, hogy milyen Isten. Isten feltétel nélküli, agapé szeretettel szeret bennünket, ami kegyelmes, kedves és ritka.

Sok embernek nehezére esik, hogy higgyen egy olyan Istenben, akit nem lát. „Tapintható" Istent akarnak. Ezért küldte el Isten a Fiát, Jézust, és ezért hozta létre Gyülekezetét is. Mi Isten küldöttei vagyunk a világban - és amikor szolgálunk mások felé, és isteni szeretettel szeretjük őket, akkor megmutatjuk az embereknek, milyen Isten. Segítünk nekik megérteni, hogy Isten úgy szereti őket, ahogy mi - csak még sokkal jobban.

Valaki azt mondta egyszer: „Lehet, hogy te vagy az egyetlen Jézus valaki számára." Ez igaz. Keresztyénekként kiváltság számunkra, hogy Krisztust képviselhetjük a világ felé. Vigyázzunk, hogy helyesen tegyük!

(Forrás: http://velunkazisten.hu)Nagyon egyszerű dolog szeretni a szép, vidám embereket

Ez a történet egy katonáról szól, aki hazatért a vietnami háborúból.
San Frascisco-ból telefonált haza szüleinek...

- Megyek haza. Valamit még meg kell kérdeznem. Itt van velem a barátom, szeretném, ha velem jöhetne ő is hozzánk.
- Természetesen - válaszoltak a szülők - szívesen látjuk őt is.
- Valamit még tudnotok kell. - folytatta a fiú - Az én barátom súlyos sebesüléseket szerzett. Egy aknára lépett, elvesztette egyik kezét és lábát. Nincs neki hova menni és én nagyon örülnék, ha velünk lakhatna.
- Ez borzasztó fiam. Természetesen szívesen segítünk neki lakást keresni.
- Nem, apa, anya. Azt akarom, hogy velünk lakjon.
- Fiam, - válaszolt az apa - nem tudod, mit mit kérsz tőlünk. Valaki ilyen hátrányokkal óriási gondokat okozna nekünk. Van nekünk egy életstílusunk, csak nem várod tőlünk, hogy miatta azt csak úgy megváltoztassuk. Szóval gyere haza, de azt a srácot felejtsd el. Bizonyára képes lesz magáról egyedül is gondoskodni.

A fiú rögtön letette a telefont és többször már nem jelentkezett. Pár nap múlva a szülőket San Francisco rendőrségéről hívták. A fiúk leugrott egy felhőkarcoló tetejéről és szörnyethalt. A rendőrség öngyilkosságként zárta le az esetet.

A kétségbeesett szülők azonnal repülőre szálltak, hogy azonosítsák fiuk holttestét. Felismerték őt és megdöbbenéssel vették tudomásul, hogy a fiúknak hiányzott az egyik keze és a lába.

E történet szereplői olyanok, mint sokan közülünk. Nagyon egyszerű dolog szeretni a szép, vidám embereket, de nem szeretjük azokat, akik valamiben hátráltathatnának bennünket, vagy a kényelmünket...
Szívesen feledkezünk meg azokról, akik nem egészségesek, szépek vagy elég ügyesek. Legyen bátorságunk nem elfordulni azoktól, akiknek szükségük van a segítségünkre, próbáljuk meg nem becsukni a szemünket hiányosságuk láttán. Hisz senki nem tudhatja közülünk, mikor fogunk mások segítségére szorulni, nem tudhatjuk, hogy holnap nem vár-e ránk valahol egy "akna" esetleg egy elsuhanó autó, vagy alattomos betegség képében...

Nem szabad megfeledkezni arról az ajándékról, amit úgy hívnak, BARÁTSÁG, mert az igaz barátok minket olyannak szeretnek, amilyenek a valóságban vagyunk,még ha nem is vagyunk tökéletesek, a legszebbek, a legügyesebbek.

Az igaz barátság ajándék. Az igaz barát meg tud nevettetni, tud buzdítani, meghallgat és kinyitja nekünk egész szívét.(http://velunkazisten.hu)Sokkal jobban járunk akkor, ha beismerjük vétkünket

Egyik barátom a nappaliban üldögélt egy nap, amikor a macskája egy kis „ajándékot" vonszolt be a szájában - valamilyen elpusztult állatot. Ahogy közelebbről megvizsgálta, döbbenten ismerte fel benne a szomszéd kislány, Boróka nyulacskáját. A barátom szörnyen érezte magát amiatt, hogy feltehetően macskája ölte meg a kisnyulat.

Gyors észjárású lévén, hamar kieszelt egy tervet. A macska szájából kivette az élettelen állatot, ami most egy koszos szőrcsomó volt, és beletette a mosdókagylóba. Egy kis meleg víz és sampon segítségével letisztogatta a nyuszit, ahogy tudta. Ezután hajszárítóval - ami most nyúlszárítóvá lépett elő - addig szárítgatta, amíg a nyuszi elfogadható állapotba nem került. Végül fogta az elpusztult nyulat, elsétált vele a szomszéd nyúlketrecéhez, és visszatette a helyére. Úgy ki volt fésülve, hogy egész természetesnek hatott a kis dobozkájában.

Másnap reggel a barátom kinézett az ablakon, és nagy tömeget látott összecsődülve a szomszéd nyúlketrece előtt. Úgy tűnt, hogy mindenki beszél és mutogat. A barátom eldöntötte, hogy átmegy, és úgy tesz, mint ahogy bármelyik kíváncsi szomszéd tenne, és megérdeklődi, mi történt.

Amikor odaért, Boróka édesanyja így szólt hozzá: „Nem fogja elhinni, mi történt! Valóságos csoda! Boróka nyula pár nappal ezelőtt elhunyt, és oda temettük..."

-----------------------

Próbáltad-e már egyik bűnödet egy másikkal fedezni? Ha elkendőzzük a bűnt, csak még rosszabb lesz a helyzet. Ha például rajtakapnak, miközben valami rosszat teszünk, lehet, hogy megpróbáljuk egy hazugsággal eltussolni. Azonban, akárcsak Boróka nyula esetében, az eredmény nem az lesz, amire számítunk. A végén nevetségessé válunk. Sokkal jobban járunk akkor, ha beismerjük vétkünket, és vállaljuk a következményeket.Egy érdekes tanmese

Magányos juhakolhoz ért a vándor egy este. Az ajtó nyitva volt, így beléphetett. A juhok közt ott ült a pásztor, aki rövid köszöntés után ismét a bárány fölé hajolt, amely nyilvánvalóan betegen feküdt a szalmán.

- Mi baja? - kérdezte a vándor.

- Eltört a lába - felelte a pásztor, miközben lágyan simogatta a bárányt.

Az idegen tudni akarta, hogy történt a dolog. A pásztor elmondta:

Én magam törtem el a lábát, mert már nem tűrhettem engedetlenségét. Hónapokon át próbáltam szeretettel jóra bírni, de nem hallgatott a szavamra. Mindig a maga útját járta. Volt úgy, hogy meredek szikláról kellett lehoznom, máskor a szakadék mélyéről kiemelnem. Egyszer csaknem elragadta a sas; a legrosszabb azonban az volt, hogy más juhok is a nyomába eredtek, futottak utána. Nem maradt más hátra, el kellett törjem a lábát, hogy ne tudjon többé elfutni. Először rettenetesen felháborodott, nem evett, és a fejével felém döfött, de most már alázatosan nyaldossa a kezemet és figyel a hangomra is. Nemsokára újra járni tud majd, de egyben biztos vagyok: nem lesz már többé engedetlen juh a nyájamban.

Mikor a vándor folytatta útját, arra gondolt: „Nem így kellene, hogy bánjon a Mennyei Pásztor is a juhaival?"

Áldásunkra van Urunk, ha keményen bánsz velünk, de tekinteted megvigasztal, ha összetörten könnyezünk. Mily boldogság, Pásztorunk, oltalmadban élnünk: Veled vígan járhatunk, csak jót teszel vélünk. (http://velunkazisten.hu)Jó reggelt, Isten!

"Jó reggelt, Isten! - Inkább jó napot!
Világ födelét fölnyitottad immár,
s fényed özönlik, nyitnak csodáid is –
szellő bókol, madár ujjongva szólal,
minden teremtett lélek, lelkes állat,
a millió fű mind s külön-külön,
az érzéketlen kő is megragyog".

És jó reggelt, emberek, illetve TheSecret!

(Elmentem dolgozni... )HmTöbbféle szövegváltozata létezik

de a lényege ugyanaz és én mindig megkönnyezem.

A férfi a járda szélén ült, és az utcát bámulta. Néhányan visszafordultak, és a pillantásukkal végigmérték a borotválatlan arcú, görnyedt vállú és szakadt cipőjű idegent. Ő azonban ezt észre sem vette, mert gondolata a távoli múltban járt. Már nem egy éhenkórász csavargó volt, aki az elmúlt éjszaka a vasúti híd alatt aludt, hanem egy kisfiú, aki egy piros téglaházban lakott a szomszéd utcában, több mint 20 évvel ezelőtt. Ki tudja, azóta talán már le is rombolták azt a házat. Csak remélni merte, hogy közben nem taposták agyon az árvácskákat. Különös, hogy milyen tisztán emlékezett az árvácskákra, a hintára, amit az apja fölszerelt neki, meg a kerti útra, ahol biciklizni tanult. Hónapokig tartott, míg sikerült elég pénzt félretenni arra a biciklire!

Hirtelen vállat vont, mert a képek élénksége szinte fájt. Gondolataiban inkább továbbment még vagy tíz évet. A biciklit közben felcserélte egy motorkerékpárral, és attól kezdve ritkábban látogatott haza. Közben állása is akadt, és barátokban sem volt hiány. A szülei mindig szomorúnak látszottak, és valahogy olyan unalmas volt a társaságuk – a kocsmában sokkal jobban érezte magát. Ezekre, az évekre nem is nagyon akart visszagondolni. Amikor eladósodott, hazament, pénzt akart kérni a szüleitől. Teával kínálták, de a végén nem tudta elmondani, miért is jött. Azt viszont jól tudta, hogy apja hol tartja a pénzt, és amikor kimentek a kertbe, minden nehézség nélkül hozzájutott a pénzhez.

Akkor látta szüleit utoljára. Külföldre ment, és szülei semmit sem tudtak róla, sem az évekig tartó bolyongásról, sem a börtönbüntetésről. De ott, a cellájában sokat gondolt rájuk, különösen éjszakánként. Amikor nem tudott elaludni és csak forgolódott, miközben a hold fénye végigpásztázta a falat; de sokszor eszébe jutottak! Ha kiszabadul, még egyszer szeretné látni őket, ha még életben vannak egyáltalán, és akarják őt látni!

Amikor idejét letöltötte, munkát keresett a városban, de valahogy nem tudott megnyugodni. Mintha valami húzta, vonta volna hazafelé, és ettől a sürgető érzéstől nem tudott szabadulni. Minden alkalommal, amikor az utcákat járta, valami eszébe juttatta a kis téglaházat és a kisfiút, aki az iskolából szaladt hazafelé.

Nem akart pénz nélkül érkezni, ezért vagy gyalog, vagy autóstoppal tette meg a hazaút nagy részét. Hamarabb is hazaérkezett volna, de hirtelen elbizonytalanodott. Mi joga van ahhoz, hogy ilyen állapotban a szülei szeme elé kerüljön? Vajon össze tudnák egyeztetni ezt a tönkrement, megviselt férfit azzal a fiúval, akit annyira szerettek, és aki olyan nagy csalódást okozott nekik?

Vett magának ennivalót, és szinte az egész napot egy fa alatt töltötte. A levél, amit aznap este adott postára, rövid volt nagyon, de órákig tartott, mire megírta. Ezekkel a szavakkal zárta:

„…tudom, nem várhatom, hogy egyáltalán látni akartok…rajtatok áll! Csütörtök reggel korán eljövök az utca végébe. Ha szeretnétek, hogy jöjjek, akasszatok ki egy fehér zsebkendőt a régi szobám ablakába! Ha ott lesz a zsebkendő, jövök. Ha nem akkor búcsút intek a régi háznak, és tovább megyek.”

És most elérkezett a csütörtök reggel. Ő pedig megérkezett az utca végébe. De most, hogy ott volt, egyáltalán nem találta sietősnek a dolgot. Csak leült a járdára, és a köveket bámulta. Nos, hát mindörökre nem várhat vele, és – ki tudja – közben talán el is költöztek. Ha nem lesz ott a zsebkendő, megpróbál érdeklődni, mi lett velük, mielőtt elmenne a városból. Ahhoz még nem volt bátorsága, hogy végiggondolja, mit is tenne, ha a szülei nem akarnák látni őt.

Nagy nehezen felállt, mert minden porcikája sajgott a járdán töltött éjszaka után. Az utca még mindig árnyékban volt. A hűvös hajnali levegőben megborzongott, és lassan odament a vén platánfához, ahonnan tisztán, világosan lehetett látni a régi házukat. Egy pillanatig csukott szemmel állt az ágak alatt. Majd mély lélegzetet vett, és kinyitotta a szemét. Azután meg csak állt és állt, szemét meresztve bámult!

A nap már rásütött a kis piros téglaházra, de most már nem kis piros téglaháznak látszott, mert a ház össze fala ünnepi fehérbe öltözött! Minden ablakban lepedők lógtak, párnahuzatok, törülközők, abroszok, zsebkendők és szalvéták, a padlásszobából pedig fehér muszlinfüggönyt fújt ki a szél a tetőre. Az egész ház úgy ragyogott a reggeli napsütésben, mintha hóból épült volna! Szülei semmit sem bíztak a véletlenre! A férfi felemelte a fejét, és a megkönnyebbülés kiáltása szakadt fel belőle. Azután végigszaladt az utcán, s egyenesen be a nyitott ajtón át!

Isten vár. Várja, hogy akik elveszettek voltak, most visszataláljanak Teremtőjükhöz. Ő nem örül az emberek nyomorúságain, nem örül a szenvedéseiken, és nem örül, amikor a szakadékba beleesnek. Ő kinyújtja a kezét, és ki akar menteni mindenkit, hogy megismerjék az Ő végtelen kegyelmét. Isten otthagyja a kilencvenkilencet, csakhogy azt az egyet /aki lehet, hogy éppen te vagy!/ megtalálja és visszafogadja.

„…nagyobb öröm lesz a Mennyben egy megtérő bűnösön, hogy nem kilencvenkilenc igaz emberen, akinek nincs szüksége a megtérésre.” / Lukács 15, 7/

„Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett!”
/ Lukács 19, 10./

(Patricia M. St.John – Vetés és aratás)Néha Isten a jó barátokon keresztül nyilvánul meg ...

általuk "szólal" meg, s ezt már nagyon sokszor így gondoltam, amikor egy-egy nehéz napom közepén írtál néhány sort! Köszönöm!Ó, ez is ismerős!

"... tudat alatt nagyon is tisztában vagyok a válasszal, de még mindig nem merek vele szembesülni, túl nagy fájdalmat okozna.
Amit most az egyéb gondjaim miatt, nem biztos, hogy el tudnék viselni. Attól félek, az a leheletvékony jég beszakadna alattam és nem tudom fel tudnék-e úszni a mélyből, ha elmerülnék". (... de talán az önvédelem egyik sajátos fajtája).Ezt a "fontos" címkéjű borítékomba raktam

"Először csak rövid időre, majd egyre hosszabbakra és közben teljesen kegyetlenül őszintén(!) átgondolni, önmagaddal "megbeszélni" a problémákat. A válaszok automatikusan rávilágítanak arra, mit kellene tenned.
Tudod, idáig én is mindig eljutok... már.

Tulajdonképpen a következő lépés az kellene, hogy legyen... szintén nagyon őszintén, egy papírra leírni, (fontos a vizualitás) mi mindent ad nekünk és mi mindent vesz el tőlünk az adott szituáció, történés, ami ekkora gondot, dilemmát okoz nekünk.

Ha elég erősnek érzed magad a kíméletlen szembesítéshez, tedd meg. Talán valamit segít".

A "fontos" címkéjű borítékomba őrzőm azokat a hasznos dolgokat, amik közül válogathatok, amikor egy -egy probléma megoldását keresem! Köszönöm!Okos, tartalmas gondolatokat osztottál meg a csendről

kedves Leire! A természet „élő” csendjét szeretem, meg az üres templomok különleges, ünnepélyes csendjét.
„Élő” csenden azt értem, amikor bizonyos háttérzajok beleszűrődnek (tücsökciripelés, madárdal, ágak reccsenése, de se autó, se emberi hang nem piszkítja be a tisztaságát)

Ennek a második felét megtapasztaltam, de már nem rágódom rajta.
„De amilyen szép és nemes a hallgatás, éppúgy lehet kárhozat is. Mondhatunk vele életre való gyönyörűségeket s életfogytiglan nyomorba is dönthetünk vele valakit”.

Áh, nem magam miatt aggódtam ma, hanem fiókáim miatt, mert több olyan szituáció követte egymást, amit nehezen viseltem!

Figyelmedet köszönöm! Ölellek! És még egyszer átolvasom, amit írtál!Kedves Pipacska! :)

Igaz, nem nagyon érzem magam itthon ebben a témában ezen az oldalon... nem is szándékoztam ebbe a csoportba írni.... most mégis kivételt teszek.

http://3.bp.blogspot.com/--wsE-oOss7Y/UHVdH0u8ZNI/AAAAAAAAEww/f0Yg_Ii2sT...
(Az egész napom csupa aggodalom, s hiába próbálom, nem tudom megtenni azt, amit a fenti Ige javasol, pedig ezerszer könnyebb lenne minden!)"

Ne keseregj...
Nem tudom mi miatt aggódsz és szorongsz ennyire. De ha megengedsz egy tanácsot,próbálj néhány lépést hátralépni, ellazulni... elcsendesíteni a lelked.
Először csak rövid időre, majd egyre hosszabbakra és közben teljesen kegyetlenül őszintén(!) átgondolni, önmagaddal "megbeszélni" a problémákat. A válaszok automatikusan rávilágítanak arra, mit kellene tenned.
Tudod, idáig én is mindig eljutok... már.
Tulajdonképpen a következő lépés az kellene, hogy legyen... szintén nagyon őszintén, egy papírra leírni, (fontos a vizualitás) mi mindent ad nekünk és mi mindent vesz el tőlünk az adott szituáció, történés, ami ekkora gondot, dilemmát okoz nekünk.
Ha elég erősnek érzed magad a kíméletlen szembesítéshez, tedd meg. Talán valamit segít. :)

Én például még sosem mertem ezt a második lépést megtenni... Még mindig félek a bizonyosságtól.
Hogy miben reménykedem még?... Gőzöm nincs.
Hiszen tudat alatt nagyon is tisztában vagyok a válasszal, de még mindig nem merek vele szembesülni, túl nagy fájdalmat okozna.
Amit most az egyéb gondjaim miatt, nem biztos, hogy el tudnék viselni. Attól félek, az a leheletvékony jég beszakadna alattam és nem tudom fel tudnék-e úszni a mélyből, ha elmerülnék.
Fogalmam sincs melyik megoldás a jobb, hiszen a lelkem így is, úgy is folyamatosan sérül.

Most kissé hosszabb csendet választottam, mely újra felszínre hozott olyasmit, amit mindig is éreztem.

Nemrég találtam egy írást a csendről. Nagyon találó... olvasd el, nekem tetszik.

Tarczay Erzsébet: A csend
http://epa.oszk.hu/02000/02076/00227/pdf/EPA02076_napkelet_1927_10_846-8...

OLVASÓKÖNYV.

Alig birom letenni a kezemből.
Csak nézem, nézem. Nyűttes és avitt,
de olyan ismerős .. . s oly ismeretlen!
tanácsait oly rég tudom . . . s feledtem!
s oly messze már .. . s oly messze még a hit,
mellyel betűztem kövér betűit.
Oly messze még . . .

«Ihol ni, a vonat! — de rég, de rég
gördült felém ez a mozdonykerék . . .
a «földmíves» is megöregedett,
(nem is csoda)
mióta veti már a búzaszemeket!

Az élet itt oly egyszerű. «A jóság
mindent legyőz», «a munka nemesít»,
«csak a mesékben vannak gonoszok» . . .
jaj, igaz mesék, jaj hazug valóság!
-Tarczay Erzsébet-

Részletek az Írásból:

"SZERETNÉM, ha úgy gondolnánk most a csendre, mint egy hangra. Mert ez is hang, negatív hang. Oda tartozik a hangok tanához.
Annak alfája, interpunkciója és omegája, azaz keletkezése, értelmet kölcsönzője és elmúlása. Olyan a hangok közt, mint a számjegyek sorában a zérus; azt mondjuk rá : semmi; mégis nagyon számottevő. A hangsorban is elindulunk a hangtalanságtól és megyünk a hangtalanság felé, el a hangtalanságig. Semmitől semmiig. Csendtől csendig.
Az alaphang, a hangok alapja : a még nem hangos hang, a csend. Hangvoltát bizonyítja, hogy hallgatni szoktuk, meghalljuk.
Sokszor érezzük, hogy a csend több, mint a hangos hang. Mert a hangnak vannak korlátai, véges ; de a csend — korlátlan. Át kell éreznünk a csendet; megértenünk, hogy róla beszélni is nagy ellentmondás. Mert mihelyt kimondom, tönkretettem.
Megsemmisül a megnevezésével. Kimondhatatlan.
Egy felséges, természetfeletti, magasabb légkörbe tartozó, lelki elképzelés. És egyúttal valami olyan, ami örökkönvaló, a mult és a jövendő felé. Eredettől fogva megvolt, nem lett, volt. Akkor lett semmivé, mikor az első hang megtörte.
(..... )A legnagyobb öröm vagy fájdalom is csendes és könnyei befelé hullanak. A költő mondja ezt ilyeténképen : nem érez, aki érez, szavakkal mondhatót. Szükségtelen is ilyenkor a beszéd. Csak bánt.
Maga a megszólalás is szentségtörés számba mehet és felháborít. (......)

Vannak a csendnek különböző fajtái. Szempontok szerint osztályozható.

1. Van jóleső csend és van olyan csend, mely fáj. Jólesik a csend a kifáradott, meggyötört embernek: pihenést, erőt hoz neki; a betegnek gyógyulást hoz ; a szenvedőnek megenyhíti a fájdalmát. (.....) Sokszor azonban fáj a csend. Olyan nyomasztóan, sajgóan fáj, mint a seb, mit régente teleöntének nárdusolajjal. Ilyenkor jól esik, ha jön a hang. Betölti, behegeszti a sebet, áthidalja a bántó érzést. (.....)
2. A csend az emberéletben mint barát és mint ellenség is szerepel. Barátja a csend csak annak lehet, akinek a lelkiismerete jó. Rossz lelkiismerettel nem köt barátságot. Annak ellensége, kinzó ostora.(......) Félünk a csendtől, ha lelkünk háborog. Elkergetjük zajjal. A gyermek fél, hangosan beszél, kiabál. Itt merül fel az a látszólagos ellentmondás, hogy a nagy lárma felér a mély csenddel. (....)
3. Sokszor önkéntelen a csend, mely elfog; máskor csak ránk parancsolt. Persze értékesebb a csend, mely magától ereszkedik reánk. Ez a fennkölt csend, a csend eszménye. Vannak helyek, amelyek ilyen csendet követelnek. (----) Ilyen önkéntelen csend vesz erőt rajtunk temetőkben, hol a már nem beszélő, az elcsendesedett emberek falvai, városai, utcasorai, lakhelyei vannak. Halkítjuk hangunkat, kordában tartjuk gondolatainkat is. A haláltól, mint valami ismeretlentől való félelem okozza ezt a csendet. Halottak jelenléte is csendet parancsol. (.....) A tisztelet csendjét oly lelki és földi felsőbbség ébreszti bennünk, kinek felsőbb voltát, tökéletességét érezzük, kit magunknál magasabb fokú embernek ismerünk el. Tehát a mások lelkének nagysága. A megvetés csendjét a hamis vád okozza, mely ellen nem tehetünk, a méltatlanul szenvedett bántalom, aminek igaztalan voltát szívünk érzi s nem tartja érdemesnek védekezni. Ezt a saját lelkünk nagysága, erkölcsi erőnk érzete fakasztja. Mindezen csendek ú. n. ünnepélyes csendek. Lelkünk burkolózik csendből szőtt ünneplő köntösébe. Csend borul reánk.
4. Megint más szempontból nézve : a csend lehet a természet csendje, hallgatása és lehet az ember csendje, szótlansága. Nagy hatása van az egyiknek a másikra. A természet hallgatása elhalgattatja az embert. Ahol a természet nagyszerű, ott rendesen csendes. «Mentűl inkább hallgatsz, annál többet, annál szebbet mondasz», árulja el a természet titkát Petőfi. Az ember fia is elhallgat benne. (......) Két forrása van tehát az ember csendjének : bölcseség és bánat.
5. A csend sok esetben büntetésnek tekinthető, de nagyon sok esetben találkozunk vele, mint érdemmel. Érdem a titoktartás. A titok pedig mi egyéb, mint csend. Erős jellemek vonása. Sokszor áldozatba kerül, fájdalom jár a nyomán karöltve felemelő érzéssel. Mint önbüntetés is szerepel a csend. Némelyek vezeklésképen, örök hallgatást fogadva mérik magukra. De a beszéd megvetése túlzás. Nem lehet a Teremtő akarata, különben nem adta volna a beszélni tudás áldását. (......)
De amilyen szép és nemes a hallgatás, épúgy lehet kárhozat is. Mondhatunk vele életre való gyönyörűségeket s életfogytiglan nyomorba is dönthetünk vele valakit.
6. A csend egyik formája az írás is. Az írás a beszéd temetője. Az élő szó az írás művelete által megmerevedik. Holttá teszi a hangot, de egyúttal függetleníti az időtől. A betűk nem egyebek, mint a hangok apró mumiái. És elérik a feltámadást, ha emberhang újra életet önt beléjük s megteszik a visszautat az elcsendesedéstől a hangosságig, a betűtől a hangig. Az irodalomban nagy szerepe van a csendnek. (......) Még a zenében is, mely csupa hang, ott a csend. Zene közben a szünet, a csend mily hatásos és számottevő ! Kifejezést ad a hangok egymásutánjá- nak, mint az olvasásnál a szünetjelek. Értelmessé teszi a zene beszédjét, nem folyik össze értelmetlen szóhalmazzá. A csend a zene mellett, mint kisérője is szerepel. A zene megszólal és követeli maga körül a hallgatást.
7. Fokozatai is vannak a csendnek. Saját mélysége s az ember természete szerint. A mély érzések szótlanok, mélységesen csendesek. A szavak kopottak lesznek, mire a mélyből feltörnek. Színtelen gyenge hangokká válnak, nem fejezik ki, amit akartak. Az ily érzések ereje, végtelensége csak a szemekben olvasható. Ily csendes embereknél a lélek uralkodik a szív felett. Neveli, finomítja, féken tartja. Érzéseik ezért csak gyöngédek, csendesek, szótlanok lehetnek. (.......) A leghevesebb szeretet szótlan imádattá válik, ha a szív mélységét hasogatja. A legirtózatosabb fájdalom hangtalanná lesz, mikor tetőpontját elérte. A legnagyobb csodálatnak sincs szava, legfeljebb sóhaja. A nagy meglepetés szóhoz sem engedi jutni a halandót. Az igazán átérzett, valódi, mély érzések kimondhatatlanok. A tenger is, ha fent viharzik, harsog és tombol, alant a méltóságos mélységben csendes. A mozdulatlanság is csend: tagjaink csendje, nyugalma. Néma a legmélyebb áhitat is. (......) Ezért mondom : a szótlanság a legnagyobb ékesszólás. A kimondhatatlan felé ezek a lépcsőfokok : a beszéd, a szöveges ének, a szöveg nélküli zene, a csend, vagyis a gondolat és a kimondhatatlan. Valami olyan fokozat ez, mint az életkoroké : a hangosan síró apró gyermek, a beszé- des ifjú, a komoly férfi, a hallgatag aggastyán és az örökre elhallgatott halott. Az ember mindig csendesebb lesz a korral. A gondolatok növekedésével fogy a bőbeszédűség. Az értelem fokozódásával rövidebben és mégis érthetőbben beszél az ember.

8. A nemzetek közt is vannak beszédesek, csacskák, meg szótlan, csendes, szófukar nemzetek. Érdekes megfigyelni, mennyi a csend-elem, a hallgatásrész életük megnyilvánulásaiban. (......) Beszédünk halk szavai és szilaj sikoltásai, könnyeket fakasztó öröme és kacajba fuló bánata mind megszólal szótlanul, de érthetően a magyar dalban. Van dalaink közt egy különös teremtmény : a csend dala, a magyar hallgató. Ki hallgat ezekben ? A lélek, aki muzsikál ? Az hallgatja tán csendben, a háttérben önmagát ? Ugy látom, hogy minél csendesebb természetű egy-egy nép vagy néposztály, annál kifejezőbbek alkotásai: dalai, költészete, művészete. (......) * * * Magasabb fokozata a csendnek az a megértő csend, mely egymással lélekben rokon emberek közt uralkodik. Szó nélkül is van mély megértés. Nem a hangos felület érvényesül, hanem az érzések mélysége. Olyan érdekesen átlátszóakká válnak lassan az emberek hosszas, csendes szemlélésük után !
--- Röntgen-szemmel látjuk bennök a gondolatokat keringeni, Röntgen-füllel halljuk gondolataikat. ---- Közelebb jutnak egymáshoz az emberek a csend által közös gondolatoknak egy időben való elgondolása folytán is. (......) A csend tehát magasabb fokú, eszményített beszéd. A hang konkrét alakja a beszédnek, a csend annak abstraktuma. (.......) Minden érzelem kifejezhető a nyelvvel, ha az értelem elég csiszolt hozzá. De, mikor az emberi érzések bármelyike legmagasabb fokát éri el, mégis azt mondjuk rá, hogy az kimondhatatlan és elhallgatunk. Mert a legszebb, a legeszményibb beszéd — a hallgatás, a csend."