Fontos telefonszámok – „hívj segítségül engem a nyomorúság idején”

„És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.” (Zsolt. 50,15.)

Az emberi élet hullámvölgyei néha igencsak keményen megpróbálnak bennünket. A legnagyobb „nyomorúság” idején a „felhők fölött mindig süt a Nap” ígérete már kevés, hiszen nem látunk mást életünk sötét égboltján, csak ijesztő, feketén gomolygó esőfelhőket.

Egyedül Isten ígéretének fénysugara képes áttörni azon a sűrű felhőrétegen: „hallak téged… hívj segítségül engemet a nyomorúság idején”.

Amikor gyenge vagy, szomorú és erőtlen, hívd fel Őt! Ezt megteheted „sima” szavakkal is, de Igéin keresztül (Igéinek olvasása közben) talán rögtön útmutatást is kapsz.

A LEGFONTOSABB TELEFONSZÁMOK

Ha szomorú vagy, hívd a János 14-et!
Ha valaki cserbenhagy, hívd a Zsoltárok 27-et!
Ha termékenyebb szeretnél lenni, hívd a János 15-öt!
Ha bűnt követtél el, hívd a Zsoltárok 51-et!
Ha aggódsz valami miatt, hívd a Máté 6,19-34-et!
Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et!
Ha Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt 139-et!
Ha hitednek erősítésre van szüksége, hívd a Zsidók 11-et!
Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at!
Ha keserű és kritikus lettél, hívd az 1Korintus 13-at!
Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Máté 11,25-30-at!
Ha a világ nagyobbnak tűnik Istennél, hívd a Zsolt 90-et!
Ha honvágyad van, hívd a Zsolt 121-et!
Ha imáid gyengék és önzőek, hívd a Zsolt 67-et!
Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józsué 1-et!
Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et!
Ha elvesztetted a bizalmadat az emberekben, hívd az 1Kor 13-at!
Ha az emberek rosszindulatúnak tűnnek, hívd a Jn 15-öt!
Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsolt 126-ot!

Figyelem! Ezeket a számokat csakis személyesen hívd! Minden vonal 0-24 óráig hívható.

MILYEN MEGERŐSÍTÉSEKRE SZÁMÍTHATSZ AZ ÚRTÓL?

1. Amikor szomorú vagy, s felhívod a János 14-et, az Úr a következőket mondja neked: „Ne nyugtalankodjon a Te szíved: higgy énbennem…(…) …”
(„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem”) Ha végigolvasod János evangéliumának 14. fejezetét, bizonyára megtalálod benne azt az üzenetet, amit csakis neked rejtett el benne az Úr. Ez lehet egyetlenegy szó, vagy egy olyan sor, ami valamire rávilágít. http://szentiras.hu/UF/Jn14)

2. Ha valaki cserbenhagy, hívd a Zsoltárok 27-et!
„Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?” Azt mondják, hogyha ezeket szavakat hittel ismételgeted, mint valamiféle mantrát, a feldúlt lelked lassan megnyugszik.
(Zsoltárok könyve 27. rész: http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=27&v=0&vs=)

3. Ha termékenyebb szeretnél lenni, hívd a János 15-öt!
„Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen …” (http://szentiras.hu/UF/Jn15) A szőlő az élet szimbóluma, az élet fája. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy Te sem, ha nem maradsz őbenne. Bízz a végtelen szeretetében és kérd a termékenységet! (… a kérésed életed bármelyik területére vonatkozhat)

Tóth Árpád: Isten oltó-kése című versének néhány sora mindenképpen ide kívánkozik.

Tudom és érzem, hogy szeretsz:
Próbáid áldott oltó - kése bennem
Téged szolgál, mert míg szívembe metsz,
Új szépséget teremni sebez engem.

Összeszorítom ajkam, ha nehéz
A kín, mert tudom, tiéd az én harcom
És győztes távolokba néz
Könnyekkel szépült, orcád - fényű arcom.

4. Ha bűnt követtél el, hívd a Zsoltárok 51-et!
„Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet” (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=51&v=0&vs= )
A zsoltáros szerint: az Úr számon tartja a bűnöket, semmi sem titok előtte. Vizsgáld meg a lelkiismereted, vedd számba vétkeidet, amiket gondolatban, szóban, cselekedetben vagy mulasztással elkövettél. Valahányszor egy vétked eszedbe jut, szakíts le egy virágot vagy egy fűszálat, és tartsd a markodban őket. Ezekért a vétkeidért elpusztult egy-egy fűszál vagy virág. De nem ez a legsúlyosabb következményük. Gondolj arra, hány embert bántottál, mennyi fájdalmat okoztál. Most vidd a csomót a tűzhöz, és dobd bele. Isten szeretetében vétkeink úgy válnak semmivé, ahogyan a tűz ezeket a növényeket elemészti.

5. Ha aggódsz valami miatt, hívd a Máté 6,19-34-et!
„Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felõl, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felõl, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?
Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csûrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?” (https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9+6%3A19-34&ve...)
Az aggodalmaskodás azt jelenti, hogy gyenge a hited. Persze ezt nem én állítom, hanem az igehirdetők. Azt tanácsolják, hogy erősen kell hinned abban, hogy Isten kezében tartja a jelened, a jövőd, a sorsod! S engedned kell, hogy Isten mércéje alá kerüljön minden! Sok ember a bizonytalanság elviselhetetlensége miatt vonja meg a bizalmát az Istentől, pedig akkor kéne még inkább bíznia. Mi Isten gyógyszere az aggodalmaskodás ellen? Ne aggódj, hanem imádkozz, s hálával a szívedben tárd fel előtte a kívánságaidat!

6. Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et!
Hívás után mondd: Oltalmam, váram vagy, drága Istenem, bízom benned!
(„Én oltalmam, váram, Istenem ő benne bízom!”)

Mire számíthatsz? Ezek a képszerű sorok elmesélik:
„… ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.
Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és pánczél az ő hűsége”.
(http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=91&v=1)

7. Ha Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt 139-et!
Isten mindenütt jelen van (http://szentiras.hu/UF/Zsolt139 )
A bibliai Dávid kérdezte: „hová mehetnék szellemed elől ?” (Vagyis létezik-e olyan hely a Földön, ahová el lehetne menekülni, bújni Isten jelenléte elől?) A válasz nemleges, hiszen Isten mindenütt jelen van, s akarata nélkül még egy fűszál sem nőhet. Ha Istent távolinak érzed, menj ki a természetbe, ahol valamilyen formában „megmutatkozik”! Ez úgy lehetséges, hogy minden teremtett létező magán viseli az istenség pecsétjét, ezért a természet bizonyságot tesz Istenről. Fizikailag, szellemileg és lelkileg is jót tesz, ha a szabadban „keresed” Isten lábnyomát.

8. Ha hitednek erősítésre van szüksége, hívd a Zsidók 11-et!
„A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés”. (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=58&c=11&v=1&vs=1-16)

9. Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at!
„Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem”. (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=23&v=1&vs=1-4)
Soha nem vagy egyedül! Talán néha úgy érzed, de Isten látja, hogy min mész keresztül. S nemcsak látja, hanem törődik is veled. Mindig, minden helyzetben veled van, és megsegít, ha bízol Benne! „Soha ne felejtsd: Isten és egy ember, vagyis Te és Isten, már nem egy, hanem kettő!”.

A továbbiakban elcsendesedem, s hagyom, hogy Isten Igéinek üzenete csakis a szöveg által fogalmazódjon meg!

10. Ha keserű és kritikus lettél, hívd az 1Korintus 13-at!
„A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.” (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=46&c=13&v=1&vs=1-13 )
A szeretet mindenre gyógyír!

11. Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Máté 11,25-30-at!
„Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket”. (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=40&c=11&v=25&vs=25-30 )

12. Ha a világ nagyobbnak tűnik Istennél, hívd a Zsolt 90-et!
„Térj vissza Uram! meddig késel? és könyörülj a te szolgáidon” (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=90&v=0&vs= )

13. Ha honvágyad van, hívd a Zsolt 121-et!
„Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem.
Az én segítségem az Úrtól van, a ki teremtette az eget és földet.” (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=121&v=0&vs= )

14. Ha imáid gyengék és önzőek, hívd a Zsolt 67-et!
(http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=67&v=0&vs=)

15. Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józsué 1-et!
Légy bátor és erős… (…)…Csak légy bátor és igen erős, (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=6&c=1&v=0&vs= )

Keress egy ágat, és törd ketté. Gondolj arra, és mondd el Istennek, hol törött ketté az életed, mikor érezted magad megtörtnek, milyen sebeket kaptál életed során és a közelmúltban, mi az a fájdalom, ami bensődet hasogatja, minek a hiányától szenvedsz, mire van szükséged. Mi az, ami miatt nem tudsz teljes életet élni? Rakd egymásra merőlegesen a két kis ágat, majd kötözd össze a cérnával. Isten együtt érez veled a fájdalmadban, bekötözi a sebeidet, meg tud vigasztalni, és meg tud gyógyítani, meg tudja adni, amire szükséged van, be tudja tölteni a hiányt, teljes életet akar ajándékozni neked, sőt, megtört ágacskaként is lehetsz az örömhír hordozója.

16. Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et!
„Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?” (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=27&v=0&vs= )
Megannyi kérésedet teljesítette már az Úr, sőt olyasmivel is megajándékozott már, amit kérni sem, remélni sem mertél. Keress magadnak egy helyet a patak partján (lejjebb is sétálhatsz), ahol hálaköveket gyűjthetsz. Attól lesznek hálakövek, hogy miközben egymásra helyezed őket, elmondhatod Istennek, miért vagy hálás Neki. A hálaoltárodba beleépítheted mindazt, amiért köszönetet akarsz mondani Istennek. A hála érzése segít leküzdeni a depressziót.

17. Ha elvesztetted a bizalmadat az emberekben, hívd az 1Kor 13-at!
„Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő ércz vagy pengő czimbalom”. (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=46&c=13&v=1&vs=1-13 )

18. Ha az emberek rosszindulatúnak tűnnek, hívd a Jn 15-öt!
„Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket”. (http://szentiras.hu/UF/Jn15 )
Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket.

19. Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsolt 126-ot!
„Sírva mennek előre, míg a magot szórják, de ujjongva jönnek visszafelé és összegyűjtik kévéiket”. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, ujjongva érkezzék, ha kévéit hozza! (http://szentiras.hu/UF/Zsolt126 )

Hívd hát Őt segítségül, gyermeki hittel, bizalommal, mint ahogy gyermekként szaladtál az édesapádhoz, amikor valamilyen sérelem, bánat ért, hiszen Ő: valamennyiünk Atyja! Számomra picikét furcsa, hogy cserében hálát vár: „én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem”, de ez talán azt jelenti, hogy nemcsak jogaink (lehetőségeink) vannak, hanem kötelességeink is, vagyis a „nem hiszek benned, de segíts” módszer éppen a hitetlenségünk miatt nem vezet (nem vezethet) eredményre.

-----------
Források: keresztény portálok sokasága … és a www.reformatus.huAz Ige hatalma

Chicago városban egy hideg, sötét éjszakán beállt egy nagy hóvihar. Egy kisfiú újságot árult a sarkon, az emberek közül néhányan bent, páran kint voltak a hidegben. A kisfiú annyira fázott, hogy meg sem próbált több újságot eladni.

Odament egy rendőrhöz és megkérdezte:
- Uram, meg tudná mondani, hogy egy szegény fiú hol találhat meleg helyet, ahol éjszaka elalhat? Tudja, egy dobozban alszom a sarok után mindjárt lefelé a sikátorban, és ez elég hideg lesz számomra. Legyen olyan kedves, segítsen egy meleg helyet találnom éjszakára.

A rendõr végignézte a kisfiút és ezt mondta:
- Menj lefelé az utcában addig a nagy fehér házig és kopogtass be. Amikor ajtót nyitnak, te csak mondd azt, hogy János 3:16 és be fognak engedni.- A kisfiú megtette. Felment a lépcsőn, kopogott az ajtón és egy hölgy válaszolt.

A kisfiú felnézett és ezt mondta:
- János 3:16.

A hölgy ezt válaszolta:

- Gyere be fiam.
Bevezette a gyereket és leültette egy megrepedt aljú hintaszékbe a hatalmas régi öreg tűzhely előtt majd kiment. A fiú ott ült egy rövid ideig és gondolkodott: János 3:16… Én ezt nem értem, de ez biztosan felmelegít egy átfagyott fiút.

Később visszajött a hölgy és megkérdezte:
- Éhes vagy?
- Hát, csak egy kicsit. Jó pár napja nem ettem és találgattam, meddig bírom még valamicske étel nélkül.

A hölgy bevezette õt a konyhába és leültette egy csodálatosabbnál csodálatosabb ételekkel megrakott asztalhoz. A kisfiú csak evett és evett addig, amíg nem bírta tovább. Akkor ezt gondolta magában: János 3:16… Haver, én ezt nem értem, de egy éhes fiút jóllakottá tesz
A hölgy ezután felvezette a lépcsőn a fürdőszobába egy hatalmas fürdőkádhoz tele meleg vízzel. A kisfiú ott maradt és áztatta magát egy ideig. Amíg ezt tette, elgondolkodott: János 3:16… Ezt én nem értem, de egy piszkos fiúból tisztát varázsol. Az az igazság, hogy úgy igazán, még soha nem fürödtem egész életemben. Az egyetlen fürdőm az volt, amikor odaálltam a nagy öreg tűzcsap elé, amikor az kitört.

A hölgy bejött és kivitte, bevezette egy szobába, lefektette egy nagy régi puha ágyba, betakarta a nyakáig, jó éjt puszit adott neki és eloltotta a lámpát. Amíg ott feküdt a sötétben és kinézett az ablakon a lehulló hópelyhekre azon a hideg éjszakán, ezt gondolta magában: János 3:16… Ezt én nem értem, de egy fáradt fiút kipihentté tesz.

A következő reggel a hölgy visszajött és újra levitte a kisfiút ahhoz a nagy asztalhoz, tele ennivalóval.

Miután evett, visszavitte ahhoz a nagy, öreg repedt aljú hintaszékhez a tűzhely előtt és felemelte a nagy, öreg Bibliát. A hölgy leült a kisfiú elé és belenézett fiatal arcába.

- Érted a János 3:16-ot? - kérdezte szelíden.

A kisfiú felelt:

- Nem hölgyem, nem értem. Első alkalommal akkor hallottam, amikor a rendőr mondta, hogy ezt mondjam.
A hölgy kinyitotta a Bibliát a János 3:16-nál és elkezdett neki Jézusról beszélni. Ott, a nagy, öreg tűzhely előtt a kisfiú átadta a szívét és életét az Úr Jézusnak. A kisfiú ott ült és gondolkodott: János 3:16… Ezt nem értem, de egy elveszett fiút megmentetté tesz.

Tudod… bevallom, hogy nem értem, Isten hogyan akarhatta elküldeni az Ő Fiát, hogy meghaljon értem és Jézus hogyan egyezhetett bele, hogy megtegyen egy ilyen dolgot. Nem értem az Atya és az összes angyal gyötrelmét a mennyben, amint látták Jézust szenvedni és meghalni. Nem értem azt a nagyfokú szeretetet IRÁNTAM, ami Jézust a kereszten tartotta a haláláig. Én nem értem ezt, de egy életet teljes értékűvé tesz.

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

János 3: 16
Ha te nem szégyelled ezt, kérlek, kövesd az utasításokat. Jézus mondta: „Aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt.” Csak akkor add tovább, ha érted ezt. Én szeretem Istent. Ő az én élet forrásom. Ő tesz engem működőképessé nap mint nap.Igemagyarázat

“Történt pedig, hogy amikor mentek az úton, valaki azt mondta: Követlek téged, bárhova mégy is!… Ennek Jézus azt felelte: Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, az nem alkalmas az Isten országára.” (Lk.9,57.62)

Ha önmagamra hagyatkozok, akkor órákig töprengek a fenti Ige jelentésén... de másoktól sikerült megtudnom, hogy mit akart mondani mindezzel Jézus...

"Azoknak, akik elindulnak, hogy Krisztust kövessék az úton, fel kell adják azt az elképzelést, hogy ez a világ az otthonuk. Vándorok vagyunk, pihenés nélkül haladva előre,felhasználva az élet menedékhelyeit az úton, de anélkül, hogy helyünk lenne a végleges letelepedésre.

Krisztus tanítványának fel kell készülnie arra, hogy feladja otthoni kényelmét, ha szükséges és meg kell tagadnia azt az igényt is, hogy az otthoni feladatok elsőbbséget élvezzenek.
Krisztus követőjének fel kell készülnie arra, hogy döntő módon szakítson a családi vonzalom visszahúzó erejével. Egy katonának az a hivatása, hogy nemzetének megvédéséért harcoljon és a családnak fel kell készülnie arra, hogy elhagyja őket és kimegy a frontra.

Ha kezünket az Isten országa szolgálatának erkélyére tesszük, az a családi élet örömeinek bizonyos feláldozásával jár, amely egyre növekedhet, ahogyan az eke előrehalad. Ha a könnyebb élet után sóvárgunk a szántásunk könnyen abbamaradhat vagy elromlik".

Hm, ez aztán a megfejtés... :)Áldott vasárnapot!

"A hetedik napon Isten megpihent. A hetedik napot megáldotta és megszentelte." /Ter 2,2-3/
http://1.bp.blogspot.com/_pZ2aBHykHP4/TVFkwXcUbyI/AAAAAAAAAHw/V4EG56EMCg...
Mifelénk esik az eső. Szép vasárnapot, jó pihenést kívánok mindenkinek!„Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké"Kis mag a gránitkövek között

A németországi Hannover temetőjében van egy sír, amelyen hatalmas gránitkövek és márványdarabok fekszenek, betonnal és acélpántokkal összefogva. Ez egy olyan asszony sírja, aki nem hitte el, hogy Jézus feltámadt a halálból, s azt sem, hogy a halál után lesz feltámadás. Végrendeletében elrendelte, hogy sírját olyan biztonságosan zárják le, hogyha lenne is halottak feltámadása, akkor se nyíljon fel a sír. A márványkőre ezeket a szavakat vésette: "Ezt a sírt sohasem szabad felnyitni!" Azonban egy kis mag a gránitkövek alá került és növekedni kezdett. A kikelt növény kereste a világosságot. Senki sem gondolta volna, hogy egy fejlődő palánta képes szétfeszíteni a vastag acélpántokat és a lebetonozott köveket. A kis mag fává cseperedett, és az óriási kövek szétnyíltak előtte. Jézus ellenségei - közöttük Kajafás - azt gondolták, amikor Jézus testét betemették a sírba, hogy többé nem kerülhet ki onnét. De Isten hatalma, amely Hannoverben egy kis növény által nyilvánult meg, még csodálatosabban működött Jézus sírjánál Jeruzsálem közelében.

(Forrás: világháló)**

Atyám, rájöttem, hogy véletlenek nincsenek ... és az én nyájam Pásztorai értik legjobban a dolgukat!Ha a Biblia lenne a mobilunk...

Mi lenne, ha a Bibliánkat úgy kezelnénk,
mint ahogy a mobilunkat?
Mi lenne, ha mindig magunkkal hordanánk?
Mi lenne, ha mindig visszafordulnánk érte, ha otthon felejtettük?
Mi lenne, ha az igékre úgy néznénk, mint az sms-ekre?
Mi lenne, ha ajándékként adnánk?
Mi lenne, ha vészhelyzet esetén elsőnként ezt vennénk elő?
Mi lenne, ha úgy tekintenénk rá,
hogy nem tudunk nélküle élni a mai modern világban?
Mert a Biblia olyan, mint a mobilunk. Összeköt Istennel, ezáltal is
tudunk Vele kommunikálni, aki ezen keresztül is válaszol.
És miért jobb a Biblia, mint a mobil? Mert soha nem kell a térerő miatt
aggódnunk, ugyanis Jézus Krisztus a kereszthalálával megteremtette a 100%-os lefedettséget az egész Földön és kiontott vérével aláírta azt a szerződést, mely örökre szól, és állja minden számlánkat, így ingyenesen hívható…

(Az én nyájam weblapjáról)Isten nem ígért mindig kék eget...

Isten nem ígért mindig kék eget,
Mindig virágos, víg ösvényeket,
Ború nélkül derűt, árnyék nélkül fényt,
És fájdalom nélkül békét nem ígért.
De ígért erőt minden új naphoz,
Munkádhoz nyugalmat, világot utadhoz,
Bajban is nyugalmat és segítő kezet,
Mindig veled érző örök szeretetet!Tanulj meg Jézusban bízni és mindig felfele tekinteni!

"Egy kisbárány beleesik a szakadékba. A Pásztor azonnal észreveszi, és odamegy, hogy felmérje a helyzetet. A szerencsétlen jószág kétségbeesetten próbál kimászni, béget, kapálózik, de csak mind jobban betemeti magát. A laza kövek mindig visszaomlanak, és csak reménytelenebbnek tűnik a helyzete. Már kezd kimerülni, tele van horzsolással, de nem bír kijutni!

A Pásztor, az a Jó Pásztor pedig csak néz, türelmesen vár, de gyakorlatilag „ nem csinál semmit” ! Nem lusta, nem közömbös, ....csak tudja, hogy jelenleg nem tehet semmit.

Tudja, hogy a kis birkuci a saját erejéből nem képes kijutni.

Kell az Ő segítsége. Mindig van nála kötél, bot vagy valami hasonló eszköz erre az esetre. De hadd kérdezzem meg tőled, hogy veszed rá a barit az együttműködésre?

Sehogy. Ezért a Pásztorunk vár, amíg ki nem fullad az a birka, amíg abba nem hagyja a kapálódzást, amíg el nem csendesedik és le nem rakja az ülepét a szakadék aljára. Előbb-utóbb elcsendesedik a bárányka.

ÉS MOST FIGYELJ !

Birkapajtás bámul a semmibe, magába és a gödörbe roskadva, reménytelenül, búcsút mondva kóró és bogáncs vacsoráknak, melyek a Kánaánt jelentették számára a Kánaán földjén....És mit lát?

A Jó Pásztor megpróbálja kiszabadítani a báránykát. Először közel hajol, szeretettel beszél hozzá, a szemébe néz....

Majd meglátja bárányka a segítséget! Egy kötél végét, vagy egy kampót a nózija előtt! Nem béget, nem kapálódzik, nem kiabál kétségbeesve, hanem ráharap a kötélre, és hagyja, hogy a föntről jövő segítség kihúzza őt a veremből. És ez így van a valóságban is , nem mese, nem ámítás!

És hogy mi ebben a történetben a tanulság?

Azt már megtanultad, hogy Jézus Krisztus a Jó Pásztor, aki szeretettel terelget minket a helyes útra.

Azt is sejtheted, hogy az az egyetlen bárányka, aki eltévedt, az esetleg pont te vagy, vagy egy kedves barátod, ismerősöd.

Vajon mit jelent a szakadék?

Van olyan helyzet az életedben, hogy nem is veszed észre azt, hogy menyire eltávolodtál a Jó Istentől. Talán az osztálytársak a suliban, akik csak egyszerűen szórakozni akarnak, és semmi rosszat, visznek magukkal a rossz útra. Vagy egy film a tévében vagy a moziban ébreszt olyan gondolatokat a buksidban, amik eddig ismeretlenek voltak a számodra. Sok minden történhet, de a lényeg mindig ugyanaz.

-Észreveszed, hogy baj van.

-Észre veszed, hogy nincs visszaút.

-Észreveszed, hogy segítségre van szükséged.

A világ legtermészetesebb dolga, hogy megpróbálsz kimenekülni az adott problémából, ugyanúgy mint a kisbárány a szakadékból. És a világ legtermészetesebb dolga, hogy amikor úgy érzed, hogy bajban vagy, akkor gyorsan akarsz csinálni valamit!

Láttál már ideges embereket? Nem tudják, hogy mit csináljanak, elindulnak, aztán megállnak. Kinyitnak valamit majd becsukják és újra kinyitják. Kapkodva elkezdenek csinálni valamit, majd hirtelen abba hagyják és sokáig nem csinálnak semmit...

A legjobb amit tehetsz, hogy szépen abbahagyod a kapkodást, picit leülsz és próbálsz elcsendesedni a szívedben.

Ilyenkor jusson az eszedbe, hogy van egy Jó Pásztor, Jézus Krisztus, aki mindig veled van.

Csak a kapálódzásaid miatt nem tud segíteni.

Türelmes. Megvárja, míg abba hagyod a hiába való erőlködést és felfele tekintesz.

Tanulj meg mindig Jézusban bízni és mindig felfele tekinteni!"

(https://sites.google.com)ElgondolkodtatóIlyen az igazi hit

http://1.bp.blogspot.com/-QnjP1CecgDY/VOa-KXw9oII/AAAAAAAAG18/qtbd20MT2-...
https://1.bp.blogspot.com/-fSj92uobsu8/V1PB4fjybWI/AAAAAAAAJTI/6Un8BOsAT...

Egy anekdota szerint Will Rogers felkereste barátját, Eddie Cantort, és tanácsot kért tőle. Will szeretett volna a szerepében néhány fontos dolgon változtatni, de aggódott, hogy milyen hatással lesz az egész darabra, hogyan fogja érinteni a mű egészét. Eddie Cantor így válaszolt: "Miért nem mersz kimászni az ág végére? A gyümölcs pedig mindig ott terem." Ez az igazság a hitre is vonatkozik. (http://virtualiskavezonoknek.blogspot.hu)

Szép álmokat!Nem számít a vihar, ha Istennel vagy...

Noé bölcsessége
Mindenre, amit tudnod kell az életben, megtanít Noé Bárkája.
1. Ne késd le a hajót!
2. Emlékezz, mind ugyanabban a hajóban vagyunk!
3. Tervezz előre! Akkor sem esett az eső, amikor Noé megépítette a bárkáját.
4. Tartsd jó kondiban magadat! Mikor hatvanéves leszel, lehet, hogy valaki felkér egy nagy dologra.
5. Ne törődj a kritikákkal! Csak tedd meg a munkát, amit meg kell tenni!
6. A jövődet építsd magasra!
7. A biztonságod érdekében mindig párban utazz!
8. A sebesség nem mindig számít. A csiga és a párduc is ugyanabban a hajóban van.
9. Ha stresszes vagy, lebegj kicsit!
10. Emlékezz: a bárkát amatőrök, a Titanicot pedig profik építették.
11. Nem számít a vihar, ha Istennel vagy, a végén mindig vár a szivárvány.

(http://ajnacsko-plebania.webnode.hu)A lámpák

Egy bizonyos hegyi faluban évszázadokkal ezelőtt egy nemesember azon gondolkodott, hogy milyen örökséget hagyjon a falu lakóinak. Végül eldöntötte, hogy templomot épít hagyatékként. A templomépítés tervét titokban tartotta egészen a befejezésig. Amikor az emberek összegyűltek, csodálkoztak a templom szépségén és tökéletességén. Sok dicsérő megjegyzés után egy jó megfigyelő megkérdezte: - "De hol vannak a lámpák? Miként világítják meg a templomot?" - Anélkül, hogy válaszolt volna, a nemes rámutatott a falon lévő lámpatartókra, aztán minden egyes családnak adott egy lámpát, hogy vigyék magukkal az istentiszteletre és függesszék fel a falra: - "Valahányszor itt vagytok, az a hely, ahol ültök, világos lesz - felelte a nemesember. - Amikor pedig nem lesztek itt, az a hely sötét lesz. Amikor távol maradtok a templomtól, Isten házának bizonyos része sötéten marad."

Vajon a mi lámpásunk meg van gyújtva? Azon a helyen világítunk, ahová Isten helyezett minket?
Ha a megfelelő helyen világít életünk, akkor igazi a mi Krisztus várásunk.

(http://ajnacsko-plebania.webnode.hu)A HŰSÉG JUTALMA (tanmese)

Egy gazdag ember munkásokat toborzott. Azzal a feladattal bízta meg őket, hogy az udvarán lévő kútból húzzák fel a vizet és egy vesszőkosárba öntsék. Külön kérése még az volt, hogy a munkát gondosan és hűségesen végezzék mindaddig, míg a kútból a víz ki nem fogy.
A munkások összesúgtak, és megállapodtak egymás között, hogy ezt nem vállalják. Azt mondták a megbízónak:
- Mi minden munkát nagyon szívesen elvégzünk, különösen, ha jól megfizetik. De ez annyira értelmetlen munkának látszik, hogy nem vállaljuk. Keresünk valami hasznosabb munkát. - S választ sem várva otthagyták.
Az egyik munkás viszont másként gondolkozott:
Ha a munkát elvégzem, a fizetést megkapom. Ha a munkaadóm nem találja értelmetlennek ezt a munkát, és még ráadásul fizetést is ad, akkor én elvállalom, A gondolatot tett követte, és csak húzta, húzta a vizet hűségesen és kitartóan.
De mi történt?! Az utolsó vödörrel, amelynek vize már nagyon zavaros és iszapos volt, valami más is felkerült. Amikor kiöntötte a vesszőkosárba a vizet, előtűnt egy nagyon értékes, csodaszép gyémánt ékszer.
A gazdag ember nagyon megörült, mert megkerült az elveszett ékszer. Most értette meg a munkás, hogy miért kellett vesszőkosárba öntenie a vizet, és nem a veteményre, ami talán hasznosabbnak tűnt volna. Ráadásul a bérén felül még külön jutalomban is részesült.

A mi Urunk szintén hűséges munkásokat keres. A munka néha értelmetlennek látszik. mert nem látunk eredményt. Sokszor nem értjük, hogy miért is kell ezt vagy azt tenni. Ez a kis történet emlékeztessen bennünket a hűségre.

Ne feledjük el Jézus Krisztus ígéretét: »Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját« (Jel 2,10).A SÜTEMÉNY (tanmese)

Sokszor gondolkodunk azon: „Mivel érdemeltem ki ezt a rosszat?"
„Miért engedi meg Isten ezt a dolgot az életemben?"

Ha benned is felmerülnek ezek a kérdések, itt van egy rövid, aranyos kis történet:

Egy lány, amikor hazament édesanyjához elkezdett panaszkodni: „Anya, meg fogok bukni algebrából, a barátom szakított velem és a legjobb barátnőm elköltözik. Miért kell, hogy ilyen sok rossz dolog történjen velem?"
Mialatt a lány elmesélte bánatát, az édesanyja éppen egy süteményt sütött. Megkérdezte a lányát, hogy kér-e enni valamit.
Erre a lány egyből így felelt:

- „Persze anya, te mindig valami nagyon finomat csinálsz."
- „Megkínálhatlak egy kis olajjal?"
- „Fúúúúj, anya ettől lenne aztán szörnyűbb a napom."
- „Akkor adhatok néhány nyers tojást előételnek?"
- „Jaj, anya, az is undorító."
- „Talán lisztet vagy egy kis szódabikarbónát?"
- „Anya!!!!!!! Valami normális dolgot szeretnék enni!!!"
- Erre az édesanyja így felelt: „Drága kicsim! Sokszor a dolgok, egymagukban rossznak tűnnek. De ha megfelelően összerakod őket, akkor a végeredmény egy nagyon finom és csodálatos sütemény lesz, amit szeretni fogsz! És drága lányom ez nem csak a sütésre igaz..."

(http://hitremenyszeretet.network.hu)Csak a keskeny út vezet a mennybe

Máté 7:13-14
Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak.
Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.

Kapcsolódó videók
https://www.youtube.com/watch?v=bSnMtvb0abY
https://www.youtube.com/watch?v=lF4g7Hb90jk

"Magam is sokáig azt hittem, és úgy gondolom velem együtt sokan mások is, hogy az a széles út, amelyik a veszedelemre visz, a durva bűnökbe merült embereknek az életútja, a rablók, erkölcstelen züllöttek, istenkáromlók, huligánok, becstelenek országútja. Rájöttem, hogy azon a széles úton nemcsak káromkodó emberek járnak, hanem imádkozók, zsoltárt éneklők is. Azon a széles úton nemcsak kocsmák vannak, hanem templomok is. Olyan tömegek is vonulnak rajta, akiknek a zászlaján ilyen feliratok olvashatók: Isten, vallás, keresztyén erkölcs. És ezért veszedelmes ez a bizonyos széles út, mert az ember, miközben keresztyén jelszavakat hangoztat, bibliai idézeteket citál, észre sem veszi, hogy őmaga is azon jár. Hagyjuk most a betörőket, meg a gyilkosokat, meg a széles út többi züllött vándorát, - azok talán még hamarabb bejutnak majd az Isten országába, mint azok, akik azt hiszik magukról, hogy jó úton járnak". (Dr. Joó Sándor )Uram, neked adom szívem...

Uram, neked adom szívem - Csiszér László: https://www.youtube.com/watch?v=R0A2wgvfuyI
Érdemes meghallgatni, mert nagyon szép!Tebenned bíztunk eleitől fogva

Ezt a nagymamám emlékére adom most közre. https://www.youtube.com/watch?v=oQpvhJd0cZg
Sokat énekelte.

Atyám, én semmit sem tudok elénekelni neked, mert az életemből kimaradtak az egyházi énekek!A véletlen álnév, melyet Isten használ...

amikor nem akar saját nevében aláírni.
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/2f/88/61/2f88611895e014fed8696...

Ezt felírtam...

 

Amikor Isten csodát tesz, ne kérdezd, hogyan, csak köszönd meg!

A CSODATÉVŐ KÉPESLAPOK (THE MIRACLE OF THE CARDS)

Igaz történet alapján készült film egy 8 éves agytumoros kisfiúról.

"Amikor Isten csodát tesz, ne kérdezd, hogyan, csak köszönd meg!" - hangzik el a filmben. Igen, az egy akarattal és Istent dicsőíteni akaró alázattal elmondott imádságok nyomán ma is csodák történnek"

Teljes film - Feliratos: https://www.youtube.com/watch?v=0l4BgLVRCr0

Greg, a 8 éves kisfiú arra panaszkodik, hogy víz ment a fülébe. Szülei orvoshoz viszik ahol nem észlelnek komoly bajt. A probléma nem múlik, a rosszullétei erősödnek, míg egy vizsgálat megállapítja, hogy a tünet okozója agydaganat.

Az édesanya isteni jelet kap az orvosra mutatóan, hisz benne és bízik abban, hogy segítsége nyomán eltávolítják a baj okozóját.

Az orvos megkísérli a reménytelent, eltávolítani a daganatot, de az csak részben sikerül neki. Kemoterápiát, sugárkezelést is alkalmaznak a siker érdekében, de ehhez fontos, hogy legyen valami ami inspirálja a gyereket: terv a Guinness rekord megdöntése, a kapott képeslapok gyűjtésében.

Édesanyja támogatja az elképzelést, meg is szervezi a folyamatot. Hiszi, hogy Isten segíteni fog a kisfiún akit meggyógyulva vihetnek majd haza otthonukba. Férje szkeptikus a dologban.

Sikerül-e a az elképzelés, és sikerül-e legyőzni a halálos kórt, a rákot?
Ezt követhetjük végig, figyelemmel és izgalommal.

(http://www.hotdog.hu/mozik/teljes-filmek/a-csodatevo-kepeslapok-film )Igaz történetUtolsó mondatának nyelvtani és lélektani elemzése

Ádám utolsó mondata így nézett ki:

……………………………, különben ………………………….

Látható, hogy a második tagmondatát a „különben” kötőszóval vezette be.
A különben kötőszó: ultimátum színezetű, s egyértelműen fenyegető, hiszen egyértelműsíti, hogyha az első tagmondatban megfogalmazott dolgok nem teljesülnek, akkor annak súlyos következményei lesznek... vagyis az ellenkező esetben…. „dühbe jövök” :) típusú mondatépítést alkalmazta.

Borulj le Isten előtt, különben örök kárhozatban lesz részed!
Ezt írta? Ó, nem egészen, :) mert Istent kihagyta a történetünkből.Ő mindent helyreállít

Egy Ági nevezetű hölgy igaz története

Három éve ismerem JÉZUS KRISZTUST, három gyermekem van, és tizenhét éve vagyunk házasok a férjemmel. Tizennégy éven keresztül borzalmas volt a házasságunk, a párom elhagyott, más nőkkel élt együtt, játék termekbe hordta a pénzt, a válás szélén voltunk. Az unokatestvérem azt mondta: csak ISTEN tudja megmenteni a házasságunkat, és Ő mindent helyre állít. Nem tudtam mit tenni, azt gondoltam, ha elmegyünk a férjemmel, ki tudja, hátha igaz, amit mondtak. Az Úr az én tanúm, hogy megtörtént! DICSŐSÉG AZ ÚRNAK!

Azóta boldog házasságban élünk, a családban több mint 25-en átadták az életüket JÉZUSNAK. Ha mindig is tudtam volna, hogy milyen ez a szeretet, amit az ÚRTÓL kapunk minden percben - nem haboztam volna megtérni. Ugyanis vagy öt hónapon át beszélt az unokatestvérem JÉZUSRÓL, de DICSŐSÉG AZ ÚRNAK hogy megismerhettük őt!

Az ÚR ÁLDJON MEG TÉGED AKI OLVASod most - BÍZZ AZ ÚRBAN, NE ADD FEL, TARTS KI. (http://www.mindenlehetseges.shp.hu )Ne támaszkodj a saját bölcsességedre!

Egy testvérünk életében valami történt, felmerült egy olyan probléma, amin nagyon csodálkozott, sehogy sem értette a történteket, és megkérdezte az Urat, hogy mi ennek az oka?

Néhány napig semmi sem történt, de egy éjszaka álmot látott: mély, sötét kút mélyén találta magát. Ahogy körbenézett, a félhomályban egy lépcsőt látott felfelé. Nagyon megörült, mert úgy gondolta, így könnyen kijuthat az odafent látott nagy fénybe, hiszen itt semmi keresnivalója. Tudta, hogy erősek a lábai, jó fizikai kondícióban van, kétsége sem volt, hogy menni fog a dolog. Megindult a lépcsőn, de kiderült, hogy egyes fokok erősen síkosak, mások töröttek, ezért többször visszacsúszott a kút aljára. Újra megindult és egyre feljebb jutott, már majdnem a kút pereméhez ért, de akkor végleg megakadt, mert néhány fok hiányzott, sőt újra a kút fenekére esett vissza. Rádöbbent, hogy mégsem tud kijutni! Elkeseredésében felkiáltott az Úrhoz.

Akkor egy hang szólt hozzá: „ne a testi erőddel és értelmeddel akarj megtenni dolgokat, ne bízz a saját erődben, sem a saját eszedben, képességeidben. Hívd segítségül az én nevemet, és megszabadítalak.”

Ekkor az Úr Jézust hívta segítségül, a következő pillanatban pedig minden akadály nélkül felfutott egy fehér lépcsőn, és már kint is volt a fényben.

Péld 3:5 Bizodalmad (egyetért, hisz, bizalommal van, alárendelt (-té válik), engedelmeskedik, bízik) legyen az Úrban teljes (minden, teljes, egész) elmédből (szív); a magad (saját) értelmére (bölcsesség) pedig ne támaszkodjál (saját bölcsességedben ne bízz).

Zsolt 50:15: hívj segítségül engem a nyomorúság (kínzás, gyötrődés, terhelt, üldözés, megpróbáltatás, baj) idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.

(http://www.mindenlehetseges.shp.hu )Istennek semmi sem lehetetlen

"Egy alkalommal nem tudtam dolgozni menni, mert az influenza miatt erőtlenül, rossz közérzettel szenvedtem. Kerestem az Urat, és elmondtam neki, hogy van egy fontos dolog amit senki nem fog megcsinálni másnap a munkahelyemen. Most mi lesz, hiszen nagyon beteg vagyok. Ekkor egy csodálatos érzés töltött el: éreztem Jézus jelenlétét a szobában. Nehéz megfogalmazni, de úgy éreztem, hogy alig birom elhordozni az Úr csodálatos jelenlétével elboritó hatalmas érzéseket. Látni nem láttam Őt, csak átéltem.

Csodálkozva kérdeztem: Mi volt ez Uram? A választ az előttem lévő Bibliámat kinyitva vártam. Szinte kinagyitva ezek a sorok jelentek meg a szemem előtt:
Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erő áradott vala ki belőle, megfordult a sokaságban, és mondta:Kicsoda illetett engem? (Mk.5.30.) Nekem ez az ige élő és ható volt! Hullt a könnyem, és megköszöntem Jézusnak, hogy a kérdésemre azonnal válaszolt az Igén keresztül.

Azonnal meggyógyultam, sőt, energikusan és vidáman mentem másnap dolgozni." (http://www.mindenlehetseges.shp.hu)Feltámadás a halálból

Bizonyság arról, hogy van nagyobb hatalom a halálnál: https://www.youtube.com/watch?v=zVUNddWW2Ag
(Korábban ezt a videót már valaki közreadta a thesecret.hu webhelyen, de nem árt az ismétlés)Isten mindig megsegít (4 perces filmrészlet)

Jézus Szeretete - Isten mindig megsegít (Ben Hur)

"Részlet a Ben Hur című filmből, amely nagyon megragadott és megindított. Ennél a jelenetnél mindig könnybe szökik a szemem. Mindig arra döbbent rá, hogy a Szeretet mennyire fontos, és hogy a Jóisten Szeretete is mindig velünk van, a legnehezebb pillanatokban; segít, amikor már az utolsó reményt is feladnánk."

https://www.youtube.com/watch?v=WqLJ0I8gp5UHogyan tüntessem el az ént?

Szabó Katalin: Hogyan?

....Bocsásd meg, hogy a szívem ilyen zavaros..
Mit tegyek? Kérlek, mondd!
Csak Te tudod a választ,
az érzést, mi eláraszt..
Ami bennem van..
Te ismersz a legjobban..
Talán önző vagyok...
Talán nem kellene várnom...
Talán ezt akarod...
megtanítani velem...
az igazi szeretetet...
Istenem, miért nem értelek?
Pedig a lelkembe helyezted..
S itt vagy Te is.. érzem...
Istenem, miért ilyen nehéz ez?

Sok a kérdés, lelkem elmélyül
a gondolatokban..
Keresem a válaszokat,
melyek talán bennem vannak,
de csak nézek befelé magamba...
Üresnek érzem agyamat...
Nem látom az utat,
melyre lépnem kellene;
Uram, kérlek, mutasd meg nekem!

Hogyan kell szeretni..?
igazán.. szívből..
mint ahogyan egy csoda jön...
Hogyan tüntessem el az ént?
szeretnék örömöt látni mások szemén...
Lelkén.. enyhíteni fájdalmat..
mert sok van a világban...

**
Secret Papi, a keresztények majmolnak bennünket! :)A BIBLIA: a szellemi életünk vize, teje, kenyere és húsa

Nem sok sikerre számíthatsz a szellemi harcodban, ha halálra éhezteted magadat. Ezért szükségünk van arra, hogy táplálkozzunk az Isten Igéjével.

Hogyan táplálkozhatunk Isten Igéjéből, mit tehetünk, hogy ez megvalósuljon?

• Fogadd be a hallott Igét a füleddel. Kötelezd el magad arra, hogy jársz gyülekezetbe és hallgatod a prédikáción keresztül Isten Szavát.

• Olvasd a Szentírást a szemeiddel. Ahogy már mondtam, önmagában az, hogy van egy Biblia az otthonunkban, még nem fogja megáldani az életünket. A szívedben is ott kell lennie a Bibliának!

• Kutasd Isten beszédét a kezeiddel és a száddal. Amikor tanulmányozod az Isten szavát, fogj egy tollat a kezedbe. Írd le, mit tanított Isten. Amit felfedeztél, azt oszd meg más hívőkkel is vagy a környezetedben levő kiscsoportban.

• Gondolkodj az Igén az elméddel. Töprengj és elmélkedj az Isten Szaván.

• Emlékezz az Igére a szíveddel. Ritkán lesz éppen akkor nálad a Bibliád, amikor erre szükséged lenne. Tanuld meg az Igeverseket. :)

forrás: http://napiremeny.blog.hu