Fontos telefonszámok – „hívj segítségül engem a nyomorúság idején”

„És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.” (Zsolt. 50,15.)

Az emberi élet hullámvölgyei néha igencsak keményen megpróbálnak bennünket. A legnagyobb „nyomorúság” idején a „felhők fölött mindig süt a Nap” ígérete már kevés, hiszen nem látunk mást életünk sötét égboltján, csak ijesztő, feketén gomolygó esőfelhőket.

Egyedül Isten ígéretének fénysugara képes áttörni azon a sűrű felhőrétegen: „hallak téged… hívj segítségül engemet a nyomorúság idején”.

Amikor gyenge vagy, szomorú és erőtlen, hívd fel Őt! Ezt megteheted „sima” szavakkal is, de Igéin keresztül (Igéinek olvasása közben) talán rögtön útmutatást is kapsz.

A LEGFONTOSABB TELEFONSZÁMOK

Ha szomorú vagy, hívd a János 14-et!
Ha valaki cserbenhagy, hívd a Zsoltárok 27-et!
Ha termékenyebb szeretnél lenni, hívd a János 15-öt!
Ha bűnt követtél el, hívd a Zsoltárok 51-et!
Ha aggódsz valami miatt, hívd a Máté 6,19-34-et!
Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et!
Ha Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt 139-et!
Ha hitednek erősítésre van szüksége, hívd a Zsidók 11-et!
Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at!
Ha keserű és kritikus lettél, hívd az 1Korintus 13-at!
Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Máté 11,25-30-at!
Ha a világ nagyobbnak tűnik Istennél, hívd a Zsolt 90-et!
Ha honvágyad van, hívd a Zsolt 121-et!
Ha imáid gyengék és önzőek, hívd a Zsolt 67-et!
Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józsué 1-et!
Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et!
Ha elvesztetted a bizalmadat az emberekben, hívd az 1Kor 13-at!
Ha az emberek rosszindulatúnak tűnnek, hívd a Jn 15-öt!
Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsolt 126-ot!

Figyelem! Ezeket a számokat csakis személyesen hívd! Minden vonal 0-24 óráig hívható.

MILYEN MEGERŐSÍTÉSEKRE SZÁMÍTHATSZ AZ ÚRTÓL?

1. Amikor szomorú vagy, s felhívod a János 14-et, az Úr a következőket mondja neked: „Ne nyugtalankodjon a Te szíved: higgy énbennem…(…) …”
(„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem”) Ha végigolvasod János evangéliumának 14. fejezetét, bizonyára megtalálod benne azt az üzenetet, amit csakis neked rejtett el benne az Úr. Ez lehet egyetlenegy szó, vagy egy olyan sor, ami valamire rávilágít. http://szentiras.hu/UF/Jn14)

2. Ha valaki cserbenhagy, hívd a Zsoltárok 27-et!
„Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?” Azt mondják, hogyha ezeket szavakat hittel ismételgeted, mint valamiféle mantrát, a feldúlt lelked lassan megnyugszik.
(Zsoltárok könyve 27. rész: http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=27&v=0&vs=)

3. Ha termékenyebb szeretnél lenni, hívd a János 15-öt!
„Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen …” (http://szentiras.hu/UF/Jn15) A szőlő az élet szimbóluma, az élet fája. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy Te sem, ha nem maradsz őbenne. Bízz a végtelen szeretetében és kérd a termékenységet! (… a kérésed életed bármelyik területére vonatkozhat)

Tóth Árpád: Isten oltó-kése című versének néhány sora mindenképpen ide kívánkozik.

Tudom és érzem, hogy szeretsz:
Próbáid áldott oltó - kése bennem
Téged szolgál, mert míg szívembe metsz,
Új szépséget teremni sebez engem.

Összeszorítom ajkam, ha nehéz
A kín, mert tudom, tiéd az én harcom
És győztes távolokba néz
Könnyekkel szépült, orcád - fényű arcom.

4. Ha bűnt követtél el, hívd a Zsoltárok 51-et!
„Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet” (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=51&v=0&vs= )
A zsoltáros szerint: az Úr számon tartja a bűnöket, semmi sem titok előtte. Vizsgáld meg a lelkiismereted, vedd számba vétkeidet, amiket gondolatban, szóban, cselekedetben vagy mulasztással elkövettél. Valahányszor egy vétked eszedbe jut, szakíts le egy virágot vagy egy fűszálat, és tartsd a markodban őket. Ezekért a vétkeidért elpusztult egy-egy fűszál vagy virág. De nem ez a legsúlyosabb következményük. Gondolj arra, hány embert bántottál, mennyi fájdalmat okoztál. Most vidd a csomót a tűzhöz, és dobd bele. Isten szeretetében vétkeink úgy válnak semmivé, ahogyan a tűz ezeket a növényeket elemészti.

5. Ha aggódsz valami miatt, hívd a Máté 6,19-34-et!
„Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felõl, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felõl, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?
Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csûrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?” (https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9+6%3A19-34&ve...)
Az aggodalmaskodás azt jelenti, hogy gyenge a hited. Persze ezt nem én állítom, hanem az igehirdetők. Azt tanácsolják, hogy erősen kell hinned abban, hogy Isten kezében tartja a jelened, a jövőd, a sorsod! S engedned kell, hogy Isten mércéje alá kerüljön minden! Sok ember a bizonytalanság elviselhetetlensége miatt vonja meg a bizalmát az Istentől, pedig akkor kéne még inkább bíznia. Mi Isten gyógyszere az aggodalmaskodás ellen? Ne aggódj, hanem imádkozz, s hálával a szívedben tárd fel előtte a kívánságaidat!

6. Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et!
Hívás után mondd: Oltalmam, váram vagy, drága Istenem, bízom benned!
(„Én oltalmam, váram, Istenem ő benne bízom!”)

Mire számíthatsz? Ezek a képszerű sorok elmesélik:
„… ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.
Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és pánczél az ő hűsége”.
(http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=91&v=1)

7. Ha Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt 139-et!
Isten mindenütt jelen van (http://szentiras.hu/UF/Zsolt139 )
A bibliai Dávid kérdezte: „hová mehetnék szellemed elől ?” (Vagyis létezik-e olyan hely a Földön, ahová el lehetne menekülni, bújni Isten jelenléte elől?) A válasz nemleges, hiszen Isten mindenütt jelen van, s akarata nélkül még egy fűszál sem nőhet. Ha Istent távolinak érzed, menj ki a természetbe, ahol valamilyen formában „megmutatkozik”! Ez úgy lehetséges, hogy minden teremtett létező magán viseli az istenség pecsétjét, ezért a természet bizonyságot tesz Istenről. Fizikailag, szellemileg és lelkileg is jót tesz, ha a szabadban „keresed” Isten lábnyomát.

8. Ha hitednek erősítésre van szüksége, hívd a Zsidók 11-et!
„A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés”. (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=58&c=11&v=1&vs=1-16)

9. Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at!
„Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem”. (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=23&v=1&vs=1-4)
Soha nem vagy egyedül! Talán néha úgy érzed, de Isten látja, hogy min mész keresztül. S nemcsak látja, hanem törődik is veled. Mindig, minden helyzetben veled van, és megsegít, ha bízol Benne! „Soha ne felejtsd: Isten és egy ember, vagyis Te és Isten, már nem egy, hanem kettő!”.

A továbbiakban elcsendesedem, s hagyom, hogy Isten Igéinek üzenete csakis a szöveg által fogalmazódjon meg!

10. Ha keserű és kritikus lettél, hívd az 1Korintus 13-at!
„A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.” (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=46&c=13&v=1&vs=1-13 )
A szeretet mindenre gyógyír!

11. Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Máté 11,25-30-at!
„Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket”. (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=40&c=11&v=25&vs=25-30 )

12. Ha a világ nagyobbnak tűnik Istennél, hívd a Zsolt 90-et!
„Térj vissza Uram! meddig késel? és könyörülj a te szolgáidon” (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=90&v=0&vs= )

13. Ha honvágyad van, hívd a Zsolt 121-et!
„Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem.
Az én segítségem az Úrtól van, a ki teremtette az eget és földet.” (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=121&v=0&vs= )

14. Ha imáid gyengék és önzőek, hívd a Zsolt 67-et!
(http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=67&v=0&vs=)

15. Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józsué 1-et!
Légy bátor és erős… (…)…Csak légy bátor és igen erős, (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=6&c=1&v=0&vs= )

Keress egy ágat, és törd ketté. Gondolj arra, és mondd el Istennek, hol törött ketté az életed, mikor érezted magad megtörtnek, milyen sebeket kaptál életed során és a közelmúltban, mi az a fájdalom, ami bensődet hasogatja, minek a hiányától szenvedsz, mire van szükséged. Mi az, ami miatt nem tudsz teljes életet élni? Rakd egymásra merőlegesen a két kis ágat, majd kötözd össze a cérnával. Isten együtt érez veled a fájdalmadban, bekötözi a sebeidet, meg tud vigasztalni, és meg tud gyógyítani, meg tudja adni, amire szükséged van, be tudja tölteni a hiányt, teljes életet akar ajándékozni neked, sőt, megtört ágacskaként is lehetsz az örömhír hordozója.

16. Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et!
„Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?” (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=27&v=0&vs= )
Megannyi kérésedet teljesítette már az Úr, sőt olyasmivel is megajándékozott már, amit kérni sem, remélni sem mertél. Keress magadnak egy helyet a patak partján (lejjebb is sétálhatsz), ahol hálaköveket gyűjthetsz. Attól lesznek hálakövek, hogy miközben egymásra helyezed őket, elmondhatod Istennek, miért vagy hálás Neki. A hálaoltárodba beleépítheted mindazt, amiért köszönetet akarsz mondani Istennek. A hála érzése segít leküzdeni a depressziót.

17. Ha elvesztetted a bizalmadat az emberekben, hívd az 1Kor 13-at!
„Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő ércz vagy pengő czimbalom”. (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=46&c=13&v=1&vs=1-13 )

18. Ha az emberek rosszindulatúnak tűnnek, hívd a Jn 15-öt!
„Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket”. (http://szentiras.hu/UF/Jn15 )
Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket.

19. Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsolt 126-ot!
„Sírva mennek előre, míg a magot szórják, de ujjongva jönnek visszafelé és összegyűjtik kévéiket”. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, ujjongva érkezzék, ha kévéit hozza! (http://szentiras.hu/UF/Zsolt126 )

Hívd hát Őt segítségül, gyermeki hittel, bizalommal, mint ahogy gyermekként szaladtál az édesapádhoz, amikor valamilyen sérelem, bánat ért, hiszen Ő: valamennyiünk Atyja! Számomra picikét furcsa, hogy cserében hálát vár: „én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem”, de ez talán azt jelenti, hogy nemcsak jogaink (lehetőségeink) vannak, hanem kötelességeink is, vagyis a „nem hiszek benned, de segíts” módszer éppen a hitetlenségünk miatt nem vezet (nem vezethet) eredményre.

-----------
Források: keresztény portálok sokasága … és a www.reformatus.hu

 

Amikor Isten csodát tesz, ne kérdezd, hogyan, csak köszönd meg!

A CSODATÉVŐ KÉPESLAPOK (THE MIRACLE OF THE CARDS)

Igaz történet alapján készült film egy 8 éves agytumoros kisfiúról.

"Amikor Isten csodát tesz, ne kérdezd, hogyan, csak köszönd meg!" - hangzik el a filmben. Igen, az egy akarattal és Istent dicsőíteni akaró alázattal elmondott imádságok nyomán ma is csodák történnek"

Teljes film - Feliratos: https://www.youtube.com/watch?v=0l4BgLVRCr0

Greg, a 8 éves kisfiú arra panaszkodik, hogy víz ment a fülébe. Szülei orvoshoz viszik ahol nem észlelnek komoly bajt. A probléma nem múlik, a rosszullétei erősödnek, míg egy vizsgálat megállapítja, hogy a tünet okozója agydaganat.

Az édesanya isteni jelet kap az orvosra mutatóan, hisz benne és bízik abban, hogy segítsége nyomán eltávolítják a baj okozóját.

Az orvos megkísérli a reménytelent, eltávolítani a daganatot, de az csak részben sikerül neki. Kemoterápiát, sugárkezelést is alkalmaznak a siker érdekében, de ehhez fontos, hogy legyen valami ami inspirálja a gyereket: terv a Guinness rekord megdöntése, a kapott képeslapok gyűjtésében.

Édesanyja támogatja az elképzelést, meg is szervezi a folyamatot. Hiszi, hogy Isten segíteni fog a kisfiún akit meggyógyulva vihetnek majd haza otthonukba. Férje szkeptikus a dologban.

Sikerül-e a az elképzelés, és sikerül-e legyőzni a halálos kórt, a rákot?
Ezt követhetjük végig, figyelemmel és izgalommal.

(http://www.hotdog.hu/mozik/teljes-filmek/a-csodatevo-kepeslapok-film )Igaz történetUtolsó mondatának nyelvtani és lélektani elemzése

Ádám utolsó mondata így nézett ki:

……………………………, különben ………………………….

Látható, hogy a második tagmondatát a „különben” kötőszóval vezette be.
A különben kötőszó: ultimátum színezetű, s egyértelműen fenyegető, hiszen egyértelműsíti, hogyha az első tagmondatban megfogalmazott dolgok nem teljesülnek, akkor annak súlyos következményei lesznek... vagyis az ellenkező esetben…. „dühbe jövök” :) típusú mondatépítést alkalmazta.

Borulj le Isten előtt, különben örök kárhozatban lesz részed!
Ezt írta? Ó, nem egészen, :) mert Istent kihagyta a történetünkből.Ő mindent helyreállít

Egy Ági nevezetű hölgy igaz története

Három éve ismerem JÉZUS KRISZTUST, három gyermekem van, és tizenhét éve vagyunk házasok a férjemmel. Tizennégy éven keresztül borzalmas volt a házasságunk, a párom elhagyott, más nőkkel élt együtt, játék termekbe hordta a pénzt, a válás szélén voltunk. Az unokatestvérem azt mondta: csak ISTEN tudja megmenteni a házasságunkat, és Ő mindent helyre állít. Nem tudtam mit tenni, azt gondoltam, ha elmegyünk a férjemmel, ki tudja, hátha igaz, amit mondtak. Az Úr az én tanúm, hogy megtörtént! DICSŐSÉG AZ ÚRNAK!

Azóta boldog házasságban élünk, a családban több mint 25-en átadták az életüket JÉZUSNAK. Ha mindig is tudtam volna, hogy milyen ez a szeretet, amit az ÚRTÓL kapunk minden percben - nem haboztam volna megtérni. Ugyanis vagy öt hónapon át beszélt az unokatestvérem JÉZUSRÓL, de DICSŐSÉG AZ ÚRNAK hogy megismerhettük őt!

Az ÚR ÁLDJON MEG TÉGED AKI OLVASod most - BÍZZ AZ ÚRBAN, NE ADD FEL, TARTS KI. (http://www.mindenlehetseges.shp.hu )Ne támaszkodj a saját bölcsességedre!

Egy testvérünk életében valami történt, felmerült egy olyan probléma, amin nagyon csodálkozott, sehogy sem értette a történteket, és megkérdezte az Urat, hogy mi ennek az oka?

Néhány napig semmi sem történt, de egy éjszaka álmot látott: mély, sötét kút mélyén találta magát. Ahogy körbenézett, a félhomályban egy lépcsőt látott felfelé. Nagyon megörült, mert úgy gondolta, így könnyen kijuthat az odafent látott nagy fénybe, hiszen itt semmi keresnivalója. Tudta, hogy erősek a lábai, jó fizikai kondícióban van, kétsége sem volt, hogy menni fog a dolog. Megindult a lépcsőn, de kiderült, hogy egyes fokok erősen síkosak, mások töröttek, ezért többször visszacsúszott a kút aljára. Újra megindult és egyre feljebb jutott, már majdnem a kút pereméhez ért, de akkor végleg megakadt, mert néhány fok hiányzott, sőt újra a kút fenekére esett vissza. Rádöbbent, hogy mégsem tud kijutni! Elkeseredésében felkiáltott az Úrhoz.

Akkor egy hang szólt hozzá: „ne a testi erőddel és értelmeddel akarj megtenni dolgokat, ne bízz a saját erődben, sem a saját eszedben, képességeidben. Hívd segítségül az én nevemet, és megszabadítalak.”

Ekkor az Úr Jézust hívta segítségül, a következő pillanatban pedig minden akadály nélkül felfutott egy fehér lépcsőn, és már kint is volt a fényben.

Péld 3:5 Bizodalmad (egyetért, hisz, bizalommal van, alárendelt (-té válik), engedelmeskedik, bízik) legyen az Úrban teljes (minden, teljes, egész) elmédből (szív); a magad (saját) értelmére (bölcsesség) pedig ne támaszkodjál (saját bölcsességedben ne bízz).

Zsolt 50:15: hívj segítségül engem a nyomorúság (kínzás, gyötrődés, terhelt, üldözés, megpróbáltatás, baj) idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.

(http://www.mindenlehetseges.shp.hu )Istennek semmi sem lehetetlen

"Egy alkalommal nem tudtam dolgozni menni, mert az influenza miatt erőtlenül, rossz közérzettel szenvedtem. Kerestem az Urat, és elmondtam neki, hogy van egy fontos dolog amit senki nem fog megcsinálni másnap a munkahelyemen. Most mi lesz, hiszen nagyon beteg vagyok. Ekkor egy csodálatos érzés töltött el: éreztem Jézus jelenlétét a szobában. Nehéz megfogalmazni, de úgy éreztem, hogy alig birom elhordozni az Úr csodálatos jelenlétével elboritó hatalmas érzéseket. Látni nem láttam Őt, csak átéltem.

Csodálkozva kérdeztem: Mi volt ez Uram? A választ az előttem lévő Bibliámat kinyitva vártam. Szinte kinagyitva ezek a sorok jelentek meg a szemem előtt:
Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erő áradott vala ki belőle, megfordult a sokaságban, és mondta:Kicsoda illetett engem? (Mk.5.30.) Nekem ez az ige élő és ható volt! Hullt a könnyem, és megköszöntem Jézusnak, hogy a kérdésemre azonnal válaszolt az Igén keresztül.

Azonnal meggyógyultam, sőt, energikusan és vidáman mentem másnap dolgozni." (http://www.mindenlehetseges.shp.hu)Feltámadás a halálból

Bizonyság arról, hogy van nagyobb hatalom a halálnál: https://www.youtube.com/watch?v=zVUNddWW2Ag
(Korábban ezt a videót már valaki közreadta a thesecret.hu webhelyen, de nem árt az ismétlés)Isten mindig megsegít (4 perces filmrészlet)

Jézus Szeretete - Isten mindig megsegít (Ben Hur)

"Részlet a Ben Hur című filmből, amely nagyon megragadott és megindított. Ennél a jelenetnél mindig könnybe szökik a szemem. Mindig arra döbbent rá, hogy a Szeretet mennyire fontos, és hogy a Jóisten Szeretete is mindig velünk van, a legnehezebb pillanatokban; segít, amikor már az utolsó reményt is feladnánk."

https://www.youtube.com/watch?v=WqLJ0I8gp5UHogyan tüntessem el az ént?

Szabó Katalin: Hogyan?

....Bocsásd meg, hogy a szívem ilyen zavaros..
Mit tegyek? Kérlek, mondd!
Csak Te tudod a választ,
az érzést, mi eláraszt..
Ami bennem van..
Te ismersz a legjobban..
Talán önző vagyok...
Talán nem kellene várnom...
Talán ezt akarod...
megtanítani velem...
az igazi szeretetet...
Istenem, miért nem értelek?
Pedig a lelkembe helyezted..
S itt vagy Te is.. érzem...
Istenem, miért ilyen nehéz ez?

Sok a kérdés, lelkem elmélyül
a gondolatokban..
Keresem a válaszokat,
melyek talán bennem vannak,
de csak nézek befelé magamba...
Üresnek érzem agyamat...
Nem látom az utat,
melyre lépnem kellene;
Uram, kérlek, mutasd meg nekem!

Hogyan kell szeretni..?
igazán.. szívből..
mint ahogyan egy csoda jön...
Hogyan tüntessem el az ént?
szeretnék örömöt látni mások szemén...
Lelkén.. enyhíteni fájdalmat..
mert sok van a világban...

**
Secret Papi, a keresztények majmolnak bennünket! :)A BIBLIA: a szellemi életünk vize, teje, kenyere és húsa

Nem sok sikerre számíthatsz a szellemi harcodban, ha halálra éhezteted magadat. Ezért szükségünk van arra, hogy táplálkozzunk az Isten Igéjével.

Hogyan táplálkozhatunk Isten Igéjéből, mit tehetünk, hogy ez megvalósuljon?

• Fogadd be a hallott Igét a füleddel. Kötelezd el magad arra, hogy jársz gyülekezetbe és hallgatod a prédikáción keresztül Isten Szavát.

• Olvasd a Szentírást a szemeiddel. Ahogy már mondtam, önmagában az, hogy van egy Biblia az otthonunkban, még nem fogja megáldani az életünket. A szívedben is ott kell lennie a Bibliának!

• Kutasd Isten beszédét a kezeiddel és a száddal. Amikor tanulmányozod az Isten szavát, fogj egy tollat a kezedbe. Írd le, mit tanított Isten. Amit felfedeztél, azt oszd meg más hívőkkel is vagy a környezetedben levő kiscsoportban.

• Gondolkodj az Igén az elméddel. Töprengj és elmélkedj az Isten Szaván.

• Emlékezz az Igére a szíveddel. Ritkán lesz éppen akkor nálad a Bibliád, amikor erre szükséged lenne. Tanuld meg az Igeverseket. :)

forrás: http://napiremeny.blog.huAtyám, az egyik legkedvesebb Fiad...

gyönyörű példát mutatott nekem! Nem téged hívott fel a nyomorúság idején, hanem az Ördögöt! (... pedig kívülről fújja az összes telefonszámod) Nagyon sajnálom, de nem tudok erről megfeledkezni, mert aznap egy világ omlott bennem össze.

Ennek a terhét is magammal cipelem, s a világ összes kincséért sem árulnám el másnak... vagyis emberek tudtára soha nem adom.A lelki immunrendszeremet erősítem

ezekkel a szavakkal, képekkel.
http://1.bp.blogspot.com/-90qHB4x729k/VRlqvJnA-xI/AAAAAAACR7A/58wEZLcU4T...
https://lh3.googleusercontent.com/-aLDTTK3bW8I/VmQ4eoFxZ4I/AAAAAAAAQSI/3...

Ezt véletlenül találtam:
„Ha útmutatást keresel – olvasd a Róm 12!”

Beleolvastam és megláttam a jól ismert sorokat:
„Enyém a bosszúállás, én megfizetek” - így szól az Úr.

Sőt, „ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia; mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére.”
Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval.

**
Atyám, én már nem tudok jobb lenni, mert öregek, merevek a „lélekcsontjaim” és egyébként is úgy tapasztaltam, hogy minél jobb voltam, annál több rosszabb kaptam.„Mert az Istennek beszéde élő energia"Jézus nálad hányadik helyen áll?

https://www.youtube.com/watch?v=449pJ2kCHwM
Plébános úrnak majd megmondom, hogy a mi nyájunk a legunalmasabb, ezért „bratyizok” a szektásokkal. S Ádám is mérhetetlenül csalódott volna, :) ha tudná, hogy nekem mindegy , hogy kikkel dicsérem az Urat.Van pásztor, van egy nyáj...

Érdemes meghallgatni, megnézni! https://www.youtube.com/watch?v=XRL6Hd-qouI
A plébános úr szerint szektások, :) akikkel a mi nyájunk nem vegyül. :)Istenem, küldj jelet ...

mert nagyon szeretném megérteni, hogy mibe keveredtem bele! Atyám, minden más döntést rád bízok, csak a rejtély kulcsát add ide nekem! Köszönöm!:)

Nagy örömmel tudatom mindenkivel, hogy a Titok működik, ugyanis Ádám tényleg elment a keresztesháborúba. :) Persze csak a képzelete segítségével, de megtette! Nagyon büszke vagyok rá! :)

Csak kacagok, kacagok és kacagok...
Esküszöm, hogy Ádám "gyereknek" nincs párja ... talán az egész világon!Kapcsolatba lépett velem Arsenie Boca :)

persze csak spirituális csatornákon, s így szólt: „Add közre az inspiráló idézeteimet Istenről!”

Isten szeretete a legnagyobb bűnös iránt is nagyobb, mint a legnagyobb szent szeretete Isten iránt.
Isten nem feledkezik meg az emberről, ahogy az ember megfeledkezik Róla.
Isten nem vár tőlünk csodákat. Azokat Ő teszi meg.

Boca egy roppant érdekes személyiség volt, ezért érdemes elolvasni az „életrajzát”!
http://www.ufo.eoldal.hu/cikkek/arsenie-boca-szerzetespap-jovendolesei.html„Kis telefonom van nekem, két összetett kezem”

Néhány héttel ezelőtt nagyobbik fiam meglepő kérdéssel állt elém: „Apa! Istennek mennyi a telefonszáma?” Nos, ez volt az a pillanat, amikor nagyon gyorsan kellett összeszedett, érthető és hiteles választ adnom úgy, hogy volt rá kb. 2,8 másodpercem.

Gondolkodás nélkül vágtam rá egyik gyermekénekünk első sorát szabad fordításban: „Kis telefonom van nekem, két összetett kezem…” azaz, valójában Istennek nincs telefonszáma, de van telefonja, amin mindig hívható. Tágra nyitott szemmel figyelt rám a kicsi szentem, és elfogadta válaszomat. Mit tehetett volna…? De hogy mit értett meg belőle, azt hiszem, tíz éven belül kiderül. Egy biztos: kihallhatta ebből is, hogy Isten bármikor felhívható, Vele bármikor lehet beszélni, csak a kapcsolatot kell Vele megtalálni. (Lovász Krisztián írása) http://bovitettbiblia.blogspot.hu

Canify Singers -Kis telefonom van nekem: https://www.youtube.com/watch?v=xA7JNpWTHeU*

Secret Papitól kaptam egy okos levelet!Lélekemelő gondolatok

Képzelj el egy repülő madársereget. Na? Hány madarat láttál? Tizenegyet? Tizenkilencet? Ötöt? Van némi fogalmad róla, de a pontos számot nem tudod. Akkor honnan jött ez a gondolat? Valaki odatette. Valaki, aki tudja a madarak pontos számát. És a fákét, a kövekét, a virágokét. Valaki, aki ezekben a századmásodpercekben is gondoskodik rólad, és megmutatja neked a hatalmát. --- Paulo Coelho

Ha Isten könnyet helyez a szemedbe, az csak azért van, mert a szívedben szivárványt akar kifeszíteni.-- Charles Haddon Spurgeon

Azonnal megtalálod Istent, amint ráébredsz, hogy nem kell keresned őt.--Eckhart Tolle

Amikor imádkozunk, Isten a szívünket nézi, nem a szövegeinket.--Anthony de MelloSzép álmokat mindenkinek!

A 4. zsoltárban Dávid a következőt fogalmazza meg, mint a békességes alvás titkát:
"Nagyobb örömöt adsz szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk. Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek!"

Békés, nyugodt, pihentető éjszakát!Az Úr az én Pásztorom