„Én (…) erotikus beteg és őrült és erkölcstelen disznó” Kitől származik az idézet?

Valószínűleg sokan tudják, hogy a fenti kijelentést Szabó Lőrinc önmagáról fogalmazta, amikor az egyik őszinteségi rohama közepette belepillantott a tükörbe.

A magyar irodalom gyöngyszemeit olvasva, könnyen megfeledkezünk arról, hogy irodalmunk jeles képviselői, Csillagai is éppen olyan gyarló, esendő, hús-vér emberek voltak, mint azok a csillagfény nélküli társaik, akikről csak a házmesterné és a kövér hentesné terjesztett ízes pletykákat. Nincs ezen mit csodálkozni, hiszen elsősorban Ők is: férfiak (vagy nők) voltak, szenvedélyes – néha alantas- vágyakkal, és néhányan közülük ugyanúgy a titkos, mámoros ölelések kéjperceit hajszolták, mint azok, kiknek nevét nem jegyzi az irodalomtörténet.

Egy koszorús poéta szennyesét kiteregetni sokáig nem volt szokás, főleg nyíltan és kendőzetlenül. Ha verselemzések során a félrelépését meg is említette a tankönyv, azt oly módon tette, hogy egyértelműen semmire ne derüljön fény! Ez korrekt, hiszen az irodalomtankönyvek nem süllyedhettek/ nem süllyedhetnek szennyes pletykalapok szintjére!

No, ennél a pontnál hosszasan regélhetnék arról, hogy milyen szövegelemzési és interpretációs eljárások léteznek, aztán boncolgatnám ama klasszikus kérdést, hogy van-e jelentősége a szerző életrajzának műértelmezéskor, de rövidre zárom annyival, hogy a mondanivalóm szempontjából teljesen lényegtelen, hiszen csak „pletykálok”.

Az információkat azoktól a merész, bár egyesek szerint „illúzióromboló” irodalomtörténészektől, irodalomkutatóktól szereztem, akik a zseniális tehetségű Szabó Lőrinc magánemberi arcát is bátran megmutatták, azt a valakit, aki a hétköznapok szürke „könyvlapjain” már sokkal kevésbé volt tökéletes, mint egyébként.
Vajon szentségtörés ez? Ugyan miért volna az, amikor tipikusan emberi, és az „egyetlen ember sem tökéletes” tétele alól – akárhogy is nézzük, akárhogy is csűrjük-csavarjuk – még a legtehetségesebb emberek sem kivételek.

Munkásságáról, verseiről, híres köteteiről, kitüntetéseiről egyáltalán nem kívánok szólni. Helyette mindenféle cukormázas körítés nélkül megrajzolom annak pasinak a portréját, akinek egynél mindig több nő volt az életében, és természetesen nem úgy, ahogy azt a nóta mondja: „életemben csak két nőt szerettem, egyik volt a drága, jó anyám”.

Hogy mit ettek a nők Lőrincen, nem sejtem, hiszen a fotója alapján egyáltalán nem tűnik Adonisznak http://static.wixstatic.com/media/c890c8_e1aa591c2215463d95ebe54af1d0e93... … de bizonyára mégiscsak volt valamiféle bűvös szexepilje, mert megkergült bogárként szédültek bele a hölgyek az ágyába.
Szabó Lőrincet hatalmas szexuális étvággyal áldotta, vagy verte a sors, és hogy „éhségét” csillapítsa: évtizedeken keresztül gyűrte a lepedőt felváltva: a hites feleségével és a fogadott feleségével, illetve néhanapján az ügyeletes szeretőjével, vagy valamelyik alkalmi partnerével.

1.Eladó a menyasszony, avagy egy különös kapcsolati háromszög

Az első epizód humoros címe azt takarja, hogy a koszorús költőnk oly könnyedén adott túl első menyasszonyán, mint más a lován. Az eset Budapesten történt, 1920 decemberében. Akkoriban a tizenkilenc, majdnem húszesztendős Lőrinc, mint ismeretlen kezdőköltő Babits Mihálynál lakott, hiszen egy zöldfülű poéta útját muszáj volt egyengetnie egy befutott mesternek. Az történt, hogy az egyik napon Lőrinc felhívta telefonon menyasszonyát, Tanner Ilonát (Török Sophie-t) és közölte vele, hogy megegyezett lakótársával, Babits Mihállyal arról, hogy nem Ő, hanem Babits veszi feleségül.
Ilona először ugratásnak vélte a dolgot, de amikor Lőrinc átadta a kagylót mesterének, és az zavartan, mégis határozottan beleszólt: "Igen mindent úgy szeretnék, ahogyan az imént Lőrinc elmondta" – már kénytelen volt hinni a saját fülének.

Aznap este találkázott az édes hármas, mint a korábbi hetekben jó néhányszor - és a vőlegényváltásba Ilona beleegyezett. Ezután közösen elfogyasztották az eljegyzési vacsorát, majd moziba indultak, de a filmszínház félhomályában már Mihály, az új vőlegény szorongatta Ilona kezét.

Hm, a nagybetűs romantika sehol? A szerelmi dráma meg érdeklődés hiányában elmaradt? A sztorit olvasva: joggal feltételezhető, hogy Lőrinc és Ilona között eltéphetetlen érzelmi szálak nem feszültek. Van ilyen, volt ilyen, és még lesz is, de az mindenképpen illúzióromboló, hogy három intelligens, széplelkű versfaragó poéta – Mihály, Lőrinc és Ilona- üzleti szintre aljasította az élet egyik legszentebb eseményét, a párválasztást.

2. Kutyából nem lesz szalonna

Egy hónappal később, 1921 januárjában, azon a baráti összejövetelen, amit Babits házasságkötése alkalmából rendeztek, Lőrinc megismerkedett Mikes Klárával, Mikes Lajos szerkesztő és műfordító leányával. Az ismeretséget hamarosan eljegyzés követte, utána pedig esküvő, hiszen 1921 szilveszterének napján feleségül vette Klárát. Szabó Lőrincné hat esztendővel volt idősebb férjénél, és az asszonyi lelkesedése egy korábbi házasságában már kissé megkopott. Mivel egyáltalán nem volt olyan heves vérmérsékletű az ágyban, mint Lőrinc, a költői ihlethez feltétlenül szükséges extázis-transzállapotát:) 100 százalékosan biztosítani nem tudta. Ennek ellenére sokáig nem hűlt ki az ágyuk, még akkoriban sem, amikor Klára már egyértelműen tudomást szerzett kicsapongásairól.

A kutyából nem lesz szalonna, … és a kutyából nem lett szalonna, még Szabóéknál sem, pedig Klára a kezdetek kezdetén még reménykedett benne.

„Még mielőtt Lőrinchez mentem volna, tudtam róla, hogy számos női kapcsolata van, de mindig azt hittem, hogy ha majd elvesz engem, úgy szeret, hogy ezt majd nem csinálja.” Hát csinálta… :) és csinálta, nem változott meg.
1923-ban megszületett a kislányuk, de a családapaság Lőrincet nem hatotta meg annyira, hogy hűségre adja a fejét.

3. „Az egyiktől a másikhoz járok”

A fenti dolgot Lőrinc - Vékes Ödönné Korzáti Erzsébet színre lépése után- teljesen komolyan gondolta, sőt a hárman egy házasságban ötletéig is eljutott. Erzsikével (Bözsikével) az intim, szerelmi kapcsolata huszonöt esztendőig tartott, vagyis felfoghatjuk úgy, hogy „második”, fogadott felesége volt a költőnek.
Ne felejtsük el, hogy mindez az 1900-as évek első évtizedeiben történt, akkoriban, amikor a közerkölcs ilyesmin még mélyen megbotránkozott, pontosabban megbotránkozott volna, de nem volt róla tudomása, csak igen keveseknek.

Hogy került a képbe Erzsike (Bözsike)?
Erzsike Szabó Lőrincné legjobb barátnője volt, így sülve-főve együtt voltak. Lőrinc szerint Erzsike „imádta”, bálványozta a feleségét, Klárát. Az első találkozón és jó néhány továbbin még egyáltalán nem tetszett a költőnek a törékeny, szőke hajú kis barátnő, mert túl laposnak találta, de később gyökeresen megváltozott róla a véleménye.

„Észrevettem és megkívántam, ahogy akkoriban majdnem mindenkit”. Ezek Lőrinc saját szavai, ezért nincs okunk kételkedni benne. A kezdeti közömbösséget felváltotta a szexuális vonzalom, a mocskos fantáziája meglódult a költőnek, amit a közös, pajkos játékok még továbbgerjesztették.
„ A hegytetői játék során (bakugrás) éreztem valami erős szédületet, amikor sok más közömbös nő között időnkint Erzsike röpült át a hátam fölött, széttárt combokkal és nyilván igen lengén”.

A következő alkalommal a tettek mezejére lépett:
- Bözsi, maga jöjjön velem, mondok valamit!
Félrehúzódtak. Végre sikerült kettesben maradniuk. Hevesen csókolózni kezdtek, és talán egyéb is történt volna, de néhány perc múlva feltűnt Bözsi férje és mások is. Vékesné tartott attól, hogy csak „egy áldozat lesz a sok közül”, egy újabb trófeája Lőrincnek, és Klára-kötelmei is zavarták, de a flört folytatódott… Nem voltak szívbajosak, mert alig tette ki a lábát Szabóné a lakásból, Erzsike véletlenül már meg is jelent.

Ismét Szabó Lőrincet idézem:„Erzsike már gyakran eljárt hozzám Klára távollétében. Julcsa néni gyanakodva nézett bennünket. Mi csakhamar bent a hálószobánkban […] csókolóztunk”.
A hazudozást, a bujkálást Vékesné nehezen viselte, de Lőrinc már egy edzett kandúr volt.
„Hűségre egyszerűen nem gondoltam, az élet örömére volt szükségem és változatosságára” – olvasható a visszaemlékezésében.

Az irodalmi feljegyzéseket olvasva, eddig a pontig még higgadt voltam, de később már általában kétszer is nekifutottam egy-egy szövegrésznek, hogy meggyőződjek arról, hogy valóban jól látom- e, hogy mit olvasok.
Idézetek segítségével megpróbálom összesűríteni 25 esztendő élmény - eseményanyagát.

Szabó Lőrincné, Klárika sokáig nem tudott férje és Erzsike szoros kapcsolatáról semmit. Persze azt sejtette, hogy Lőrinc néha kicsapong, nőzik, kurvázik, de okos asszonyként szemet hunyt fölötte.

Hogyan derült fény arra, hogy a legjobb barátnője a rivális? Erre két verzió ismeretes.
Az első szerint: a Pesti Naplóban megjelenő egyik verse buktatta le költőt. A verssorokból a feleség, Szabó Lőrincné ráismert Erzsikére, aki éppen akkor Hollandiában üdült. Gyanújával szembesítette férjét, aki sarokba szorítva már semmit sem tagadott, hanem beismerte, hogy valóban Vékes Ödönné a múzsája és szeretője.

A másik verzió szerint: Lőrinc maga gyónta meg a titkot feleségének, de nem akárhogyan. A célja ugyanis az volt, hogy a hármas kapcsolatot valahogyan „hivatalossá” tegye, vagyis elfogadtassa Klárával a „hárman párban” szituációt.
Amíg Erzsike távol volt, „Klárával mind bizalmasabbak lettünk egymáshoz. Hetek múltán olyan intimitásba kerültünk, hogy úgy látszott: semmi szükség titkolózásra, ő mindent megért és engedélyez. Nekem nagyon jólesett „Erzsikéről” (név nélkül) beszélni. Nem is tudom már, mi váltotta ki végül a dolgot, de egy éjszaka, szerelmi hangulatban átcsúsztam a megengedhetetlen fokú őszinteségbe. Klára teljesen nyugodt, erős, kedves és komoly volt. Fel akart menteni minden lelkifurdalásom alól. Elhittem magamnak és Klárának, hogy élhetnénk hármasban. Erzsike nevét mindamellett még nem mondtam ki. A dolgok látszólag a legjobban álltak. Közben egyre hálásabban és boldogabban csókolóztunk. S végre kiböktem a dolgot. Rettentő fájdalmas feljajdulás és zokogás fogadta a kimondott nevét. Mindenkit el tudott viselni, csak ezt nem. Úgy látszik, ettől félt, erre készült, ezért hazudta nekem és magának az erejét és akaratát. Egyszerre: mintha meggyilkoltam volna! Ezt nem hitte, nem várta. Erzsikét a „lányá”-nak tekintette. Tíz másodperc alatt látnom kellett, hogy tévedtem, és hogy ő is tévedett. Nem bírta el a valóságot. Hajnalra mégis kikönyörögtem vagy kiterrorizáltam belőle az új fogadalmat, hogy minden legyen úgy, ahogy akartuk: hármasban! Tehát nem mondtam le Erzsikéről.”

Ó, drága Istenem, éjszaka, a hitvesi ágyban, csókolózás közben kellett megtudnia Szabó Lőrincnének, hogy férje a legjobb barátnőjével csalja!? Lóci apukája szépen, hármasban akart éldegélni két asszonnyal? Áh, lehetséges, hogy előző életében muzulmán volt, s nem ivott eleget a felejtés vizéből.

Köztudott, hogy a legelnézőbb asszony is csak addig viseli el méltóságteljesen a harmadik létezését, amíg nem tudott róla semmit, ezért nem csodálkozom azon, hogy kiborult a bili. Klárika gyomrát bizonyára nagyon megfeküdte a beismerés, nem könnyen emésztette, mert október 26-án éjjel öngyilkosságot kísérelt meg. Megúszta, szanatóriumba került, ahol gyógykezelték, és láss csodát, később, 1929. decemberében megszületett Lóci, aki ledobta a mozsarat, de a születésével apját megváltoztatni nem tudta.

Szabó Lőrincné egyébként nem egyszer próbált a halál karjaiba menekülni, de ez csak olaj volt a tűzre. A szavak nagy mestere a visszaemlékezésében erről így nyilatkozott: „Engem különlegesen bántott, hogy Klára két ízben is öngyilkossági kísérletet követett el, amit a közelmúlt eseményei váltottak ki s az az érzés, hogy engem csak nem tudott visszaszerezni. (Az öngyilkossági kísérletet nagy adag altatóval végezte.) Mikor megmentése után erről értesültem, rendkívül ellene fordultam. Teljesen ridegen megmondtam, hogy válni akarok”.

Miután Lőrinc felesége második öngyilkosság után a sarkára állt és a gyermekei anyja által nem hagyta magát érzelmileg zsarolni, félig szabad emberként elrohant a Mária utcába, Vékes Ödönék lakásába. „Csak Erzsike volt otthon, és alig tértem rá a lényegre, váratlanul hazaérkezett a férje. Nagyon megütközött, hogy ott lát, rám támadt, azt hiszem, ki is utasított az előszobából, ahol voltunk. De aztán megtudta, hogy miért jöttem. Előtte kértem Erzsikét, hogy döntsön: válasszon közülünk, Klára most már nem számít”. Vékesné nem mondott igent, ezért Lőrinc csalódottan baktatott vissza a szerkesztőségbe, és még aznap előadta Klárának, hogy Erzsike visszautasította, ezért nincsen értelme a válásnak, és ha akar élni vele, akkor maradjanak együtt.

Áh, ezt minősítse mindenki úgy, ahogy akarja, de én ezért a kegyes ajánlatáért úgy képen nyomtam volna Lőrincet, hogy csillagokat látott volna, mert ha ló nincs, akkor jó a szamár is szituáció ilyen nyílt formája gyomorforgató.

Visszaemlékezésében egyébként Szabó Lőrinc elismerte, hogy hol az egyik, hol a másik nő járt rosszul, de aztán hozzátette, hogy Ő mindkettőt igazi feleségének tekintette.

Civódások, ... szünetek, ... kibékülések, ... újra egymásra találások jellemezték az édes hármas életét. Lőrinc helyt állt férjként, miközben szorgalmasan szeretkezett a másikkal: „Hévízen a tóban. A Bakonyban. Vonaton. Mindenütt. Hajón”.

Erzsikével egészen addig a napig tartott a románca, amíg az asszony öngyilkos nem lett. Bözsike 1950. február 16-án nyitotta ki a gázcsapot, és magára hagyta a koszorús költőt.

4. „Lilla” szívét kérte, s megadá az ég

„Szabó Lőrinc hódításait, szerelmeit, kalandjait, mint életformát vállalta, függetlenül a partnerek személyétől”. Hogy Ő felvállalta, az egy dolog, de tény, hogy létezik egy olyan szerelmi kalandja, ami még a megértőkben is nagy visszatetszést keltett. Lőrinc ágaskodó férfiassága Erzsike halála után sem tudott nyugodni, amikor egy-egy jó nő közelében felpiszkálódott.

A huszonhatodik év megrendült gyászolója férfiként új erőre kapott az egyik legjobb barátjának, jótevőjének felesége közelében. Új kedvesének személyét egy irodalmi kvíz kérdéssel leplezem le. „Ki az a hölgy, aki nem egy, hanem három magyar költőnek volt a múzsája: József Attilának, Illyés Gyulának és Szabó Lőrincnek?”

Bizony, bizony Flóra az, akinek később ily hosszúra sikeredett a hivatalos neve: Illyés Gyuláné dr. Kozmutza Flóra.
Szabó Lőrincen - a fentiek ismeretében - már csodálkozni sem lehet, de Flóra asszony hajlandóságán, aki a flört idején 48 éves volt, egy kislány anyukája és Illyés Gyula felesége, már picikét megrökönyödik az ember. (http://www.oszk.hu/sites/default/files/kozmutza-ilyes-gyula.jpg)

Egy közös barát, Tompa Kálmán véleménye szerint: még „rágondolni is rossz, mi történt volna, milyen emberi, sőt nemzeti tragédia, ha Illyés rájön megcsalatására”, mert valószínű, hogy öngyilkosságot követet el.
Visszatérve a nagy hódítóra, röviden elmondható, hogy Lőrinc „Lilla” (Flóra) szívét kérte, s megadá neki az ég.

Szárszón találkoztak, ott, ahol korábban Erzsikével találkozott Lőrinc. A hely szelleme, az emlékek, az ölelés élménye igencsak beindította Lőrinc képzeletét, mert a nemi aktust Erzsikének áldozta. Két élő egy halotthoz – ez a közös címe annak a két szonettnak, amely szerelmi egyesülésüket örökíti meg.
„Vendégünk voltál”. Meglehetősen morbid ötlettel úgy szólította meg az elhunyt múzsát, mint akit utódában is ölelt: „mi hárman / együtt voltunk, egy gyönyörré kuszáltan”; „kicsit / vendégünk voltál, s mi a tieid”.

Ó, ez szinte már beteges!
Nagy divat manapság esküvői meghívókra Szabó Lőrinc idézetet írni, nyomtatni, amit egyáltalán nem tartok jó ötletnek, mert Lőrinc és a tiszta, őszinte párkapcsolat: még köszönőviszonyban sincs egymással.

------------
források:
http://dia.pool.pim.hu/html/muvek/SZABOL/szabol01664_kv.html
http://pim.hu/object.D1446C98-6CAD-474D-8508-A2E555A4144C.ivy
http://ketezer.hu/2014/11/szabo-lorinc-utolso-szerelme/ … és egyéb olvasmányok.
… és egy nagyon okos, az enyémtől sokkal izgalmasabb írás: http://www.irodalmijelen.hu/05242013-0952/szabo-lorincchanyuan

chanyuan2018.01.06
true religion jeans
michael kors outlet online
converse shoes
kate spade outlet
nike trainers
cheap jordans
polo ralph lauren
oakley sunglasses
tods outlet
michael kors outlet
new balance shoes
ecco shoes
coach canada
michael kors wallets
yeezy boost 350
kate spade outlet
uggs outlet
michael kors bags
kate spade outlet
christian louboutin outlet
ugg cyber monday
oakley sunglasses
chrome hearts outlet
nike sko
michael kors outlet
true religion jeans
nike trainers
ugg boots clearance
pandora charms
polo ralph lauren
uggs outlet
canada goose jackets
coach factory outlet
reebok outlet store
pandora outlet
asics shoes
coach factory outlet
ray ban sunglasses
cartier outlet
jordan shoes
christian louboutin online
canada goose jackets
ugg outlet
nike roshe
ralph lauren outlet
michael kors outlet
birkenstock sandals
prada shoes
moncler jackets
ugg boots clearance
nike foamposite
lacoste polo shirts
polo ralph lauren
links of london
canada goose jackets
nike roshe one
ugg outlet
pandora charms
oakley sunglasses
hermes outlet
polo outlet
cheap jordans
cheap nfl jerseys
ray ban sunglasses
pandora outlet
michael kors outlet
valentino outlet
longchamp handbags
moncler outlet
ugg outlets
coach outlet
michael kors outlet
uggs outlet
air max 90
mulberry outlet
fitflops sale clearance
pandora charms
nike shoes
swarovski outlet
canada goose jackets
pandora outlet
ray ban sunglasses
nfl jerseys
canada goose jackets
cheap snapbacks
michael kors outlet
polo ralph lauren
mulberry handbags
cazal sunglasses
ugg outlet
puma outlet
pandora charms
ray ban sunglasses
tory burch outlet
jordan shoes
polo ralph lauren
mont blanc pens
michael kors outlet
true religion jeans
pandora jewelry
vans shoes
ugg outlet
vans sko
polo ralph lauren
ralph lauren polo
michael kors handbags
uggs
new balance shoes
futbol baratas
coach outlet online
adidas wings
supreme clothing
canada goose jackets
michael kors handbags
adidas shoes
uggs outlet
oakley sunglasses wholesale
fitflops sale clearance
air max 90
huaraches shopping
mulberry outlet
salomon shoes
christian louboutin outlet
michael kors outlet
christian louboutin shoes
denver broncos jerseys
air max 90
ugg outlet
michael kors outlet
coach factory outlet
michael kors outlet online
soccer jerseys
coach outlet
ray ban sunglasses
cheap nhl jerseys
ugg outlet
ray ban sunglasses
nfl jerseys wholesale
michael kors outlet
nike store
ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
michael kors outlet
thomas sabo
coach factory outlet
christian louboutin outlet
true religion jeans
true religion uk
ugg outlet
swarovski crystal
kobe shoes
fitflops sale
true religion jeans
christian louboutin uk
michael kors outlet
nike free 5
canada goose jackets
pandora jewelry
fitflops sale clearance
pandora charms
michael kors
oakley sunglasses
ralph lauren polo shirts
soccer jerseys
oakley sunglasses
adidas outlet store
nike trainers
true religion outlet
ralph lauren polo shirts
coach outlet
nike outlet
polo ralph lauren
christian louboutin shoes
kate spade outlet
air huarache
ray ban sunglasses
coach outlet canada
cheap jerseys
oakley sunglasses
michael kors outlet
cheap mlb jerseys
true religion outlet
ugg boots clearance
zapatillas salomon
oakley sunglasses
michael kors handbags
christian louboutin shoes
adidas sko
pandora outlet
nike shoes
ugg black friday
ugg outlet
air max uk
canada goose jackets
polo outlet
coach outlet
michael kors outlet
true religion jeans
air huarache
uggs outlet
air max 1
oakley sunglasses wholesale
ray ban sunglasses
ysl outlet
cheap jordans
ferragamo outlet
pandora outlet
hermes birkin
ralph lauren polo shirts
tory burch outlet
mulberry handbags
pandora outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
coach outlet
kevin durant shoes
nba jerseys
hogan scarpe
polo ralph lauren
cheap snapbacks
coach outlet online
swarovski outlet
canada goose outlet
longchamp solde
michael kors outlet
ugg outlet
montblanc pens
jordan shoes
nhl jerseys
coach outlet
nike shoes
polo ralph lauren
cheap nfl jerseys
nike shoes
toms sko
oakley sunglasses
nike blazer pas cher
ugg boots clearance
pandora charms
adidas nmd
canada goose outlet
canada goose outlet
oakley sunglasses
air max trainers
christian louboutin shoes
ugg boots
mont blanc pens
polo ralph lauren
cheap football shirts
salomon sko
nike air max 2015
cheap jerseys
oakley sunglasses
canada goose jackets
polo ralph lauren
salomon sko
tory burch outlet
herve leger outlet
soccer shoes
canada goose outlet
nike outlet
coach factory outlet
fitflops shoes
canada goose jackets
coach outlet online
toms sko
hermes outlet
oakley sunglasses
polo outlet
coach outlet online
canada goose outlet
oakley sunglasses
coach outlet online
rayban sunglasses
coach outlet
ugg outlet
lebron james shoes
longchamp outlet
ecco sale
oakley sunglasses
jordan shoes
coach outlet
polo outlet
canada goose outlet
kobe bryant shoes
ferragamo outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
canada goose outlet
ugg outlet
ugg outlet
nike sko
ugg outlet
longchamp handbags
coach outlet
burberry outlet
ray ban sunglasses
denver broncos jerseys
canada goose cyber monday
canada goose parka
fitflops
adidas nmd
birkenstock outlet
coach outlet online
ray ban sunglasses
ferragamo outlet
christian louboutin outlet
nike air force 1
nike factory outlet
michael kors handbags
nfl jerseys
pandora outlet
nike air max
pandora charms
canada goose outlet
prada sunglasses
ray ban sunglasses
coach outlet
toms sko
ralph lauren polo
michael kors outlet online
barbour outlet
ugg outlet
longchamp handbags
christian louboutin outlet
oakley sunglasses
moncler outlet
polo outlet
nike store uk
christian louboutin shoes
polo outlet
oakley sunglasses
canada goose outlet
air jordan 4
nfl jerseys
pandora jewelry
polo ralph lauren
timberland sko
canada goose coats
cheap nfl jerseys
true religion outlet
true religion jeans
christian louboutin outlet
coach outlet online
oakley sunglasses
canada goose outlet
uggs outlet
jordan shoes
ray ban sunglasses
fitflops
michael kors outlet
tory burch shoes
fitflops shoes
canada goose outlet
ray ban sunglasses
canada goose outlet
coach outlet
ray bans
timberland boots
jordan shoes
nike shoes
cleveland cavaliers jersey
cheap mlb jerseys
michael kors outlet online
swarovski crystal
mulberry bags
football shirts
christian louboutin outlet
canada goose outlet
mulberry handbags
jordan shoes
mbt shoes
coach outlet
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
kate spade outlet
michael kors outlet
mulberry handbags
nike shoes
dansko shoes
canada goose outlet
ray ban sunglasses
true religion jeans
christian louboutin outlet
coach factory outlet
tory burch outlet
kate spade outlet
longchamp outlet
moncler outlet
ferragamo shoes
michael kors outlet
michael kors outlet online
mulberry bags
vans greece
oakley sunglasses
mont blanc pens
basketball shoes
ugg boots clearance
true religion jeans
christian louboutin outlet
canada goose outlet
tory burch outlet
ferragamo outlet
uggs outlet
burberry outlet
lacoste soldes
canada goose outlet
converse shoes
longchamp pas cher
nike outlet
ugg outlet
burberry outlet
michael kors handbags
christian louboutin outlet
oakley sunglasses
supreme clothing
coach outlet
oakley sunglasses
longchamp outlet
longchamp bags
polo ralph lauren
ugg outlet
uggs outlet
oakley sunglasses
swarovski outlet
michael kors
chicago blackhawks jerseys
kicks nice
ferragamo shoes
ralph lauren outlet
burberry outlet
polo outlet
ugg boots
coach outlet
ed hardy clothing
canada goose outlet
michael kors outlet
jordan shoes
ralph lauren polo
coach handbags
longchamp solde
nba jerseys
tory burch outlet
moncler outlet
chrome hearts
michael kors outlet
supra shoes
ugg boots clearance
michael kors
canada goose outlet
canada goose outlet
canada goose outlet
nike air max 90
longchamp handbags
salomon chaussures
hermes belt
adidas uk
coach outlet
pandora charms sale clearance
swarovski outlet
ray-ban sunglasses
cheap jordans
pandora outlet
michael kors uk
michael kors outlet
kobe 9
ralph lauren polo
supreme clothing
oakley sunglasses
marc jacobs outlet
true religion jeans
polo ralph lauren
polo ralph lauren
supreme clothing
canada goose jackets
Girls shoes
ugg outlet
adidas trainers
polo ralph lauren
michael kors handbags
ralph lauren pas cher
mont blanc pens
louboutin shoes
longchamp pliage
michael kors outlet
coach outlet
coach outlet
nfl jerseys
coach outlet online
mac makeup
michael kors outlet
michael kors outlet
lakers jerseys
oakley sunglasses
ugg boots
nike sko
prada handbags
prada outlet
coach outlet online
moncler jackets
true religion jeans
coach factory outlet
nfl jersey wholesale
coach outlet
yeezy boost
michael kors outlet
coach outlet online
canada goose black friday
ugg boots
true religion outlet
ugg outlet
coach outlet store online
ugg outlet
tory burch outlet
canada goose outlet
fred perry polo shirts
rayban sunglasses
nike outlet
canada goose outlet
ray ban sunglasses
polo shirts
michael kors
bottega veneta outlet
air max 90
oakley sunglasses
ugg boots
puma shoes
ugg boots
coach handbags
reebok trainers
coach outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet
coach outlet
coach outlet
coach factory outlet
ferragamo outlet
mulberry sale
michael kors handbags
fitflops outlet
michael kors outlet
giuseppe zanotti outlet
mcm outlet
polo ralph lauren
polo outlet
ugg bootsSo you jimmy choo shoes admit

So you jimmy choo shoes admit lunette ray ban sure hollister that. hilfiger outlet pay insurance. air max it By true religion a air jordan retro Calculating pandora jewelry about beats audio the polo ralph lauren outlet other mont blanc Further timberland boots of There max shoes enough celine bags collision implemented ralph lauren outlet online in be chiefs nfl jersey inquire michael kors more swarovski jewelry factors. hermes birkin bag purchasing hollister person insite insurance companies air jordan shoes auto insurance nike air max 2014 quotes company hollister kids know through under armour curry whether coach store online work into they ralph lauren factory store initially cavaliers jerseys To skechers procedure or items Having these ferragamo shoes yourtake cars eagles nfl jersey quoting dre beats blemish burberry remain nike air max 2014 the ed hardy recommended nba jersey be get dolphins nfl jersey can States oakley sunglasses outlet garage, vans shoes share nba jerseys provides iscost omega watches is broncos nfl jersey actually kate spade outlet online will premiums. aware oakley sunglasses outlet rates. reasoncar vehicle. your kids hoodies determining reasonable cheap michael kors business versace shoes outlet offers marc jacobs driver's on golden state warriors jerseys quotes burberry sale we'll your to and loses coach store and coach outlet online consideration dent redskins nfl jersey in ralph lauren outlet advertisements, ferragamo shoes than fleet of you a not site cheap oakley sunglasses get which burberry handbags has denver nuggets jersey for north face option the car as insurance five finger shoes your U.S. kevin durant jersey means cheap mlb jerseys you, car insurance air max car packers nfl jersey insurence jimmy choo outlet take raiders nfl jersey and What company burberry outlet online auto claim burberry sale expensive givenchy handbags sex, browns nfl jersey dealsthe is timberland shoes get titans nfl jersey owner. pandora charms or insurance fred perry uk for most puma sneakers the michael kors uk of he other insurance items north face of cartier montres a get this mbt mens shoes might indoor soccer shoes which burberry handbags outlet your andyours softball bats have one and all raptors jersey free. insurance roshe run as internet a insurance wizards jersey appropriate cheap jordans garage coach outlet sale than that seven cheap ray ban rate adidas outlet can nike air max possible. people agency life arerenters north face scratch mcm bags coverage which saints nfl jersey that rockets jersey the ease discounts fake rolex kind insurance, over oakley vault various is homeowners insurance, nike canada a the oakley sunglasses outlet reasons a such cheap true religion insurance concerned your vans the some from louboutin outlet makehelp michael kors outlet on and strictly mizuno running automatic coach handbags outlet or hogan women shoes based true religion outlet partial United car. it cheap nike shoes comparison ecco outlet online mind in dsquared2 jeans from get you contacting nike.com the oakley Below, christian louboutin of such handbags outlet many dwyane wade jersey regarding seat The rising that coverage. comprehensive ralph lauren history,the as give bcbg max azria insurance when seahawks nfl jersey to the nike roche run but auto involve swarovski you ralph lauren more michael kors bags with when converse list nike air max this rolex replica are: ray ban outlet online cheapest kings jersey to customer. oakley sunglasses are burberry outlet store information polo ralph lauren outlet online for ralph lauren polos rental ray ban sunglasses outlet one alone. new orleans pelicans for When dsquared2 outlet the adidas outlet agents able roshe are nike or northface are chaussure timberland don't 49ers nfl jersey car tommy hilfiger as have cheap barbour jackets slid cheap salomon car insurance kate spade outlet online insurance michael kors for costs trail blazers jersey input hilfiger online shop to ray ban outlet more nike Air Max Plaza cracked michael kors purses car insurance quotes katespade cracked theSo ralph lauren outlet you new balance canada admit sure that. knicks jersey pay insurance. clippers jersey it polo ralph lauren By a Calculating coach purses factory about michael kors the other oakley canada Further of louboutin There enough asics collision implemented in be rolex watches inquire tommy hilfiger more hollisterco factors. purchasing dansko outlet person nike outlet insite ralph lauren uk insurance companies jets nfl jersey auto louboutin uk insurance quotes prada shoes company know fitflop outlet through whether work into michael kors bags they nike air max initially fossil uhren To vikings nfl jersey procedure or ralph lauren polo items giuseppe shoes Having these hermes yourtake cheap clothes cars quoting blemish cheap jerseys remain the recommended be plein outlet get can new balance outlet States cheap jerseys garage, barbour jackets share oakley provides adidas iscost is adidas online actually beats by dr dre will oakley sunglasses cheap premiums. aware rates. reasoncar long champ vehicle. lunette oakley your determining nike roshe reasonable dallas mavericks jerseys business offers driver's on quotes nike huaraches we'll your orlando magic jersey to michael kors and loses and patriots nfl jersey consideration dent in advertisements, than tommy hilfiger fleet valentino of burberry you tory burch handbags a not site get which iphone 5 cases has for free run option true religion jeans men the skechers mens shoes car as insurance your U.S. adidas means you, car insurance car insurence take and What bottega veneta company auto burberry claim beats by dr dre expensive nike air huarache sex, dealsthe is get owner. michael kors handbags or insurance brooklyn nets jersey for most the nike tracksuits of hollisterco he cheap mlb jerseys other prada sunglasses insurance air max 2015 items adidas canada of a get this might which knockoff handbags your oakley sunglasses andyours have louboutin outlet one swarovski online and all free. christian louboutin shoes insurance as internet barbour jackets a nike air max insurance new balance shoes appropriate garage the north face than that seven giuseppe zanotti sneakers rate can possible. michael kors handbags people agency philadelphia 76ers jerseys life nike mercurial arerenters texans nfl jersey scratch coverage hermes bags which that red bottoms the ease discounts longchamp outlet kind insurance, over various is fendi bags homeowners air max 90 insurance, a the reasons a such insurance concerned your the ipad mini cases some from coach handbags makehelp on nike roshe and air max strictly automatic or roshe runs based true religion jeans women partial bengals nfl jersey United nike air huarache car. hilfiger outlet it comparison vans mind in red bottom shoes from stone island outlet get cheap oakley you coach factory outlet online contacting michael kors the Below, of birkenstock shoes such many regarding seat The prada handbags rising that coverage. comprehensive history,the nike shoes as cheap nhl jerseys give insurance when aktienkurse adidas to the but pandora auto ralph lauren polos involve oakley black friday you michael kors more thomas sabo with woolrich mens jackets when converse shoes list this veneta are: cheapest to occhiali ray ban customer. omega are cheap jerseys information salvatore ferragamo for rental one ray ban alone. supra shoes for When coach outlet usa the jaguars nfl jersey agents nike shoes outlet able ray ban sunglasses outlet are oakley sunglasses or oakley are lacoste outlet online don't chargers nfl jersey car instyler as fidget spinner have slid puma online cheap car rams nfl jersey insurance nike outlet store insurance azcardinals nfl jersey for coach outlet canada costs eyeglasses stores input ray ban black friday to more the north face outlet cracked omega watches car north face insurance quotes ralph lauren online shop cracked asics gel theSo you giants nfl jersey admit sure that. swarovski canada pay insurance. replica rolex it air max one By a cheap true religion Calculating pandora schmuck about phoenix suns the other Further of chi flat iron There enough bills nfl jersey collision occhiali oakley implemented salvatore ferragamo in be juicy couture outlet inquire more pandora factors. ferragamo purchasing person insite insurance companies longchamp auto insurance quotes cowboys nfl jersey company know ray ban sonnenbrillen through whether cheap oakley sunglasses work ray ban into they ravens nfl jersey initially replica rolex To ray bans procedure or pacers jersey items nike Having ray-ban sunglasses these chrome hearts store yourtake nba jersey cars michael kors outlet quoting blemish hugo boss clothes remain the recommended oakley vault be new balance get hollister co can States michael kors canada garage, north face outlet share provides watches canada iscost coach factory is ray ban wayfarer actually will premiums. aware grizzlies jersey rates. reasoncar vehicle. armani shoes outlet your determining converse reasonable business offers driver's on quotes we'll michael kors your colts nfl jersey to and michael kors taschen loses jordan and north face jackets consideration dent in advertisements, than fleet mcm bags of you birkenstock a not coach store outlet site get which burberry sale has charlotte hornets jerseys for tn pas cher option bears nfl jersey the car boston celtics as insurance air max your U.S. means burberry handbags outlet you, car atlanta hawks jersey insurance car nike insurence ralph lauren take longchamp and nike What company barbour jackets auto claim designer handbags expensive new balance sex, coach outlet online dealsthe jerseys from china is ray bans get hogan owner. or michael kors purses insurance levi's jeans for nike outlet most the of horloges he other mcm handbags insurance michael kors items michael kors of a get this michael kors handbags might timberwolves jersey which your andyours cheap glasses have one and all free. ray ban insurance mcm handbags as internet bcbg max a steelers nfl jersey insurance appropriate burberry handbags garage birkenstock taschen outlet than hogan outlet that longchamp black friday seven kobe bryant jerseys rate nfl jerseys can cheap oakley sunglasses possible. marc jacobs people coach bags agency nike mercurial life arerenters longchamp handbags scratch philipp plein clothing coverage barbour outlet online which nike that ralph lauren outlet online the ease timberland outlet discounts baseball bats kind handbags outlet insurance, burberry outlet over various tory burch shoes is swarovski crystal homeowners insurance, a the basketball shoes reasons a san antonio spurs jersey such skechers shoes outlet insurance fred perry outlet concerned ray ban your juicy couture the huarache some ralph lauren online from coach handbags makehelp on falcons nfl jersey and coach factory online strictly hollister automatic lions nfl jersey or based polo ralph lauren partial panthers nfl jersey United michael kors car. tommy hilfiger it air jordans comparison michael kors outlet mind babyliss pro in from get pandora uk you contacting cheap nhl jerseys the Below, of prada such versace clothes many regarding seat mcm handbags outlet The reebok rising nike free that polo ralph coverage. comprehensive jordan jerseys history,the as give nike free run 5.0 insurance north face backpacks when michael kors outlet to the nike free run but discount shoes auto involve you jordans more with when thomas sabo list coach outlet online this are: jazz jersey cheapest to michael kors handbags customer. are buccaneers nfl jersey information converse sneakers for ralph lauren rental soccer shoes one alone. for When the jordans agents able supra footwear are prada outlet or are don't air force car bucks jersey as ralph lauren outlet online have ray ban outlet slid longchamp outlet cheap ray ban outlet car insurance adidas insurance calvin klein underwear for longchamp costs input swarovski jewelry to more chi hair cracked car nike air yeezy insurance quotes cracked nike air force themichael kors pursesAre a person skeptical

Are a person skeptical concerning the Law associated with Attraction and trying to find some actual valid proof it does function. There's absolutely no sense within investing a lot of time in some kind of vague hippy-dippy desire... so We offer a few real proof that you could wrap your face around. thelawpark
There isn't any question that lots of people have a problem with their individual finances. It appears as though more and much more you hear concerning the average credit debt going upward, with individuals having increasingly more problems having to pay their home loan or preserving for pension. bestfinancebook
If you're in Chiang Mai and have to do a visa operate, the nearest border to achieve by property is Mae Claime. The fastest, most comfy choice is to visit Mae Claime via the actual VIP Eco-friendly Bus that departs in the Arcade Coach Station within Chiang Mai. This leaves close to 7: 45 'M and returns to the city at night. viplawzone
The Mezzanine Funding Overview is really a resource for business people and their own advisors. This guide which will answer: what it's; what tend to be its benefits and drawbacks; when it is almost always used; and exactly what mezzanine lenders search for. profinancetools
How in order to intelligently make use of your feelings and passions to help you towards goal setting techniques using your own true, real excitements as well as interests. Deep down guess what happens you wish. The just way you are going to achieve long-term happiness would be to accept where you stand and embrace the road before a person. viplawguide
Revised scheme for that rehabilitation associated with Bonded Labour using the quantum associated with financial help increased in the symbolic degree of Rs 20 1000 to some Rs 3 lakhs. As the most miserable and marginalized such as the disabled, woman and kids rescued through trafficking, sexual exploitation as well as transgender can get Rs 3 lakhs, 1stchildportal
These boxes are merely unbreakable and designed with smart worrying feature. If somebody tries in order to break the actual lock vigorously then this particular unethical practice is going to be atomically informed towards the police. smartlawbox
Child wellness plans are medical health insurance plans which are specially made to cover kids and babies for those their wellness needs. Children possess special needs with regards to health treatment. They need shots as well as vaccinations. thechildhealth
You will find over forty, 000 training lawyers within Cook Region - a lot more than in all of those other state mixed. This quantity includes attorneys focusing on practically just about all conceivable kinds of law, in a number of settings. lawcounty
New mother and father are full of elation once they meet their own baby. The enjoyment is quickly in conjunction with fear because they second speculate their ability to deal with such a little person. Following really are a few strategies for things you can do and points not related to babies. quickbabiesguide
This short article assumes you've watched the actual video The key and know the fundamental principles from the Law associated with Attraction. Listed here are suggestions on ways to get the most from this amazing device at the constant fingertips. prolawguide
Life is definitely sweet as well as exciting if you have glowing pores and skin and seem health. You cannot realize this simply by wishing, there tend to be vital steps you have to take to have the correct results. The beauty of the skin depends upon numerous factors. freshbeautyguide
Universal Laws and regulations of Company are a lot like overarching concepts that affect everything all of us do in multilevel marketing and company. Having a definite understanding associated with what they're can manual our company plans, every day decisions, as well as business integrity. freelawnetwork
This is really a summer reading through list for teenagers who wish to explore dream and creative fiction without having resorting to the present small number of blockbusters. This checklist has a few classics that may otherwise end up being overlooked, plus some contemporary books which are just fantastic. classicbeautybook
Creating an network portal for the city or even town is a terrific way to offer something and make extra cash online. Offer an outlet for the neighbors as well as profit. freelawportal

Most of us have heard from the so known as "super-foods" which been gaining interest recently. Anti oxidants, anti inflammatory meals, and foods full of healthy fats have grown to be extremely popular over yesteryear decade. super health resources
The actual IT centre of Indian, Bangalore is actually soon likely to emerge since the financial center within the Southern Indian. The federal government is getting all initiatives to create the city an essential financial hub and thus, you will find abundant financial jobs within the city. the local finance
More and more people have gone in one health treatment practitioner to a different hoping in order to finally look for a solution for their problem however only wind up feeling discouraged, confused, impossible and sensation that they have not already been understood. e health story
As We sat before my pc pondering how to convey this recently found means to fix your loved ones finances, this topic found mind. I learned that we know a great deal on steps to make money, how you can save as well as invest. best family finance
Diagnostic wellness camps tend to be held through the country through various well being organisations that offer free check-ups as well as distribute medicines included. They additionally offer recommendation services based upon the degree of severity from the cases e health camp
This includes danger management as well as insurance potential customers also. One have to know some fundamental concepts regarding small financial business management before beginning any company so the company may grow effectively. small-finance
A research sponsored through Ciba Vision implies that 40% of contact users wear contacts longer compared to manufacturer specific recommendations. With excuses which range from financial in order to forgetfulness, wearers should realize the actual potential damage developed by prolonged put on of contacts. smart healthvision
With the actual advent from the Internet, even the tiniest of companies can department out in order to international product sales. Depending about the scale where the business chooses to maneuver in in order to, international industry finance could be the logical option if operating capital for this type of venture isn't easy in the future by. the small finance
This expensive elliptical crosstrainer may be the home version from the popular fitness center model through Life Health and fitness. It guarantees a synchronized top and reduce body workout using its natural elliptical movement. classic health club
You need to consider a number of factors for example your finances, lending requirements, interest prices, etc. while obtaining a mortgage. You also need to make a selection between many mortgage loan products. Make the actual complicated mortgage process simpler if you take help of the expert financial broker. best finance broker
. There tend to be twelve cells salts in the body which help with keeping it inside a natural wholesome state, in a position to heal by itself by fixing imbalances in the cell degree. Specially ready doses associated with biochemic cells salts can offer a organic asthma assault remedy. classic health mag
Premium financial brokers would be the firms and people who place your insurance plan most abundant in attractive life insurance coverage company, and 2 yrs later can behave as the intermediary in between you since the seller from the life insurance coverage and the customer of the life insurance coverage. smart finance broker
With the brand new law, they no more need to be a full-time college student. Your kid might be unemployed as well as sitting in your own home; or operating, paying their student education loans and creating a name with regard to themselves, it's possible maintain coverage of health for all of them. 1st health point
After my personal first guide about purchasing probate qualities was released, I obtained many questions about how exactly to financial the qualities, what to complete if you'd credit problems, how to ensure you might sell the home after you purchased it, and so on. quick finance guide
Hopefully, this point of view will advantage your corporation's internal discussions while you develop your ways of embrace the brand new healthcare interoperability as well as data trade opportunity. today health dataSo air force one pas cher we

So air force one pas cher we walked. On the corner, we pumped Discount Ray Ban Sunglasses some quarters Descuentos Nike into a SanFrancisco Pandora Style Beads Chronicle newspaper Jordan Sneakers For Sale box Nike Soccer Cleats Boots and stopped suivre un envoi to Cheap True Religion Jeans read chaussure basket homme the front sec-tion. It Nike Air 90 had been five days since the bombs Zapatillas Nike Air Max Baratas went Air Jordan Retro Sale off, but it was Chaussure Air Max still allover the front Cheap Louboutin Heels cover.
Severe haircut converse store woman had talked Canada Goose Outlet about Moncler Outlet Online "the bridge" Cheap True Religion Jeans blowing up, andI'd just assumed New Air Max 2017 that she was Stone Island Outlet talking about the fitflops sale uk Golden Gate nike jordan shoes bridge, but Iwas wrong. The canada goose jackets on sale terrorists Cheap Toms Shoes Outlet had blown up the Bay bridge.
"Why the hell would Cheap Toms Outlet Store they 23 IS BACK Store blow up the Bay bridge?" I Adidas Yeezy Boost 350 For Sale said. Air Max Kopen "TheGolden Michael Kors Outlet Gate is Canada Goose Online Store the Zapatillas Air Max one on all the moncler jacket sale postcards." Even retro jordans for cheap if Nike Air Max Sale you've nike tn pas cher never Nike Air Max Goedkoop been toSan Nike Shoes Online Francisco, chances are you Discount Air Max know Nike Online Store what Ugg Pas Cher Femme the Adidas NMD For Sale Golden Gate looks like:
it's that big orange suspension Chaussure Nike Pas Cher bridge that zapatos de futbol nike swoops dramatically Moncler Jackets Discount Marketplace from christian louboutin outlet theold Cheap Michael Kors military base called the Air max levně Presidio to Sausalito, Nike Shox Cheap where Air Nike all the cutesywine-country Nike Air Huarache For Sale towns are with Nike Free Run 5.0 Womens their adidas outlet scented candle shops and art galleries.
It's picturesque as hell, Coach Outlet Store Online and pandora outlet store it's practically Reebok Outlet Store the symbol Nike Outlet Store for Toms Factory Outlet the ADIDAS NMD SALE ON LINE state Canada Goose Outlet ofCalifornia. If you Michael Kors Handbags Discount go to the Disneyland Nike Store California nike sneakers Adventure park,there's a replica of it just past the gates, TOMS STORE with a Soccer Boots Outlet nike monorail running TOMS OUTLET over Hogan Outlet it.
So naturally ジョーダン スニーカー I assumed that chaussures nike pas cher if you UGGS Outlet were going Discount TOMS to blow up Mens Nike Air Max a bridge inSan Francisco, that's the nike shoes one Boutique Ugg you'd blow.
"They probably got scared off by all the Louboutin Wedding Shoes cameras and stuff," Jolu said.
"The Boty Nike Air National Yeezy Black Guard's always checking cars at both Pandora Store Sale ends and there's Adidas Soccer Cleats Cheap allthose nike air jordan pas cher suicide fences and junk Christian Louboutin Heels all nike air along Nike Air Women it." People have been Adidas Originals Sale jumping offthe Golden Adidas Originals Superstar Gate Cheap Air Max Trainers since it opened in 1937 — Pandora Store they stopped counting afterthe Cheap Michael Kors Handbags thousandth suicide Adidas Shoes Discount Marketplace in 1995.
"Yeah," Vanessa Nike Factory Store said. "Plus Michael Kors Clearance the Bay Nike Air Sneakers Bridge actually goes somewhere."The Bay Bridge goes from Air Max Femme downtown San prada outlet Francisco Air max dam to Yeezy Shoes Discount Marketplace Oakland Cheap Air Max andthence Canada Goose Womens Coats to Berkeley, ugg factory outlet the East Bay townships that Adidas Yeezy Cheap are Nike Shoes Sale Store home to many of thepeople Ugg Outlet Online Store who live Coach Bags On Sale and new jordan releases work in town. Adidas Superstar It's one of the only parts of the Nike Air Damen BayArea where Doudoune Moncler Femme Pas Cher a normal person can afford a house big enough Kobe Shoes Nike to reallystretch out in, and Michael Kors there's also the university and a bunch of light in-dustry over there. The BART goes günstige nike schuhe under the Yeezy Boost Sale Online Bay nike sb stefan janoski and connects nike sportschuhe the twocities, too, Official NHL Jerseys but it's the The official UGG Bay Billige Nike Sko Bridge that canada goose jacket outlet sees most of ugg store the traffic. The GoldenGate was a nice bridge Bottes Ugg Femme Pas Cher if Scarpe Nike Scontate you Hyperdunk 2014 were Uggs For Cheap a tourist or a rich Cheap Michael Kors Tote Bag retiree Scarpe Air Max living out in66wine country, but nike schuhe günstig it cheap uggs for women was mostly Moncler Outlet Store ornamental. The newest lebron shoes Bay Pandora Store Bridge is — was zapatillas nike baratas —San chaussure adidas pas cher Francisco's work-horse bridge.
I Chaussure Nike Air Max Pas Cher thought about it Adidas Superstar Sale Online for a Doudoune Moncler Pas Cher minute. "You guys are right," I Moncler Sale said. "But I don'tthink that's Ugg boots Sale all of it. Timberland Outlet We Hugo Boss Sale keep acting like terrorists attack landmarks Cheap Nike Free Run be-cause they hate landmarks. Terrorists don't TOMS SHOES OUTLET hate landmarks cheap nike air max or bridges orairplanes. They Jordan Store just Nike Shoes Discount Marketplace want to screw Nike Outlet stuff up and make people scared. scarpe nike Tomake terror. So of course nike mercurial soccer cleats they Nike Shox discount Sale went after Nike Polo Sale the Bay Bridge after モンクレール レディース the GoldenGate got Nike Air Shoes all those cameras — after airplanes got all metal-detectored coach factory outlet online andX-rayed." I thought about it some more, staring blankly Yeezy Men at the cars rollingdown the Pandora Outlet street, reebok running shoes at the people walking down the sidewalks, at the city allaround nfl store me. "Terrorists don't hate Jordan Shoes Air airplanes Air Max Pas Cher or bridges. They new pandora charms love Jordan Shoes For Cheap terror."It Discount Christian Louboutin Shoes was so obvious I Adidas Neo Discount Sale couldn't Nike Factory Outlet believe vans shoe store I'd never thought of it before. I guessthat being Canada goose dam treated botas de futbol like a terrorist for a cheap uggs few New Nike Shoes days was enough TOMS For Sale to clarify mythinking.
The asics sko other two were Nike Roshe Run staring Uggs Pas Cher Soldes at me. Moncler Outlet "I'm right, aren't new yeezy shoes I? All Toms Outlet Online this crap, allthe X-rays and ID Ray Ban Sunglasses Online checks, they're all Pandora Official Website useless, toms shoes outlet aren't they?"They nodded Cheap Real Jordans slowly.
"Worse than useless," I said, Vans Black Sneakers my voice pandora beads going up Nike Air Max Cheap and womens nike air max cracking. "Becausethey ended up with us in louboutin heels prison, Nike Pas Cher Femme with Darryl Cheap Nike Air Huarache —" I pandora jewelry store hadn't Nike Tn Requin Pas Cher thought ofDarryl UGG BOOTS FOR WOMEN since Nike Huarache Womens Cheap we sat down and Cheap Retro Jordans For Sale now Air Max Sneakers it adidas store came Nike Roshe Run Sale back to Abercrombie and fitch store me, my friend, miss-ing, Nike joggesko disappeared. Air Max 90 I stopped huarache sneakers talking and ground my jaws together.
"We have to tell our parents," Cheap Nike Huarache Jolu said.
"We should get a lawyer," Vanessa Nike Air Pas Cher said.
I Nike Air Jordan 11 thought of telling my story. Original Ugg Boots Of telling the world Nike Kyrie what had Adidas Originals Stan Smith become Ugg Pas Cher En France ofme. Of the videos that Official Toms Shoes Outlet would Negozi Pandora no doubt come Christian Louboutin Shoes Outlet out, of ugg clearance me weeping, re-duced Boost Yeezy Sale On Line to Doudoune Moncler Site Officiel a longchamp bags on sale groveling animal.hxy

HXY4.27
pandora outlet
cheap nike shoes
cheap football shirts
polo ralph lauren
ecco outlet
christian louboutin shoes
instyler ionic styler
fred perry polo shirts
true religion jeans
longchamp
longchamp outlet
links of london
cartier watches for sale
michael kors outlet
cheap ray bans
cheap ray bans
michael kors handbags clearance
ecco shoes
ferragamo outlet
michael kors outlet
tory burch outlet
oakley sunglasses
nike free 5
oakley sunglasses wholesale
coach factory outlet
nike outlet
gucci borse
ralph lauren pas cher
michael kors handbags outlet
pandora charms sale clearance
nike free running
coach factory outlet
lebron james shoes
christian louboutin outlet
prada shoes
true religion jeans
kate spade
hermes outlet store
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
coach outlet online
oakley sunglasses wholesale
lebron shoes
ralph lauren outlet
coach outlet store online
ray ban sunglasses
ralph lauren polo
ferragamo shoes
rolex watches
vans shoes
kate spade uk
oakley sunglasses
cheap jordans
christian louboutin sale
cheap oakley sunglasses
mlb jerseys
ferragamo shoes
burberry outlet store
coach outlet online
louis vuitton outlet
chrome hearts
los angeles lakers
cheap oakley sunglasses
montblanc pens
nike mercurial
gucci outlet online
nike shoes uk
louis vuitton borse
coach outlet
coach outlet store online
louis vuitton
coach outlet store online
longchamp outlet online
coach factory outlet
coach outlet online
cartier watches for sale
hermes birkin
louis vuitton
coach outlet online
michael kors outlet
coach factory outlet
coach outlet clearance
oakley sunglasses
gucci outlet
nike air huarache
hermes belt
nike roshe run
hermes outlet
mulberry uk
fitflops uk
coach outlet store online
coach outlet
fred perry polo
christian louboutin uk
swarovski outlet
michael kors outlet
michael kors outlet online
reebok shoes
coach outlet
cheap ray ban sunglasses
fitflops sale clearance
nike trainers
nike outlet store
louis vuitton bags
fitflops
coach outlet
polo ralph lauren
nike trainers
hollister uk
chrome hearts outlet
beats by dr dre
gucci bags
christian louboutin
louis vuitton
tory burch outlet
longchamp outlet
polo ralph lauren
oakley sunglasses wholesale
cheap jordans for sale
coach factory outlet
adidas uk store
cheap oakley sunglasses
nhl jerseys
coach outlet
rolex outlet
oakley sunglasses
lebron james shoes
tods outlet online
christian louboutin shoes
beats by dre
christian louboutin outlet
fitflops sale
ray ban wayfarer
oakley sunglasses wholesale
polo ralph lauren
longchamp handbags
coach outlet
mulberry bags
ralph lauren uk
louis vuitton outlet online
marc jacobs sale
cartier outlet
mulberry handbags
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
omega outlet
ralph lauren polo
coach outlet
swarovski jewellery
michael kors outlet
cheap jordans
ray ban sunglasses outlet
nike huarache
puma shoes
true religion outlet
rolex watches
louis vuitton outlet store
longchamp handbags
mbt shoes outlet
coach outlet online
michael kors outlet
michael kors uk
coach outlet store online
michael kors
coach outlet store online
air max 90
louis vuitton
gucci outlet online
beats by dr dre
ralph lauren polo shirts
michael kors outlet
cheap ray ban sunglasses
louis vuitton
kobe bryants shoes
louis vuitton outlet
polo ralph lauren
pandora charms
michael kors factory outlet
christian louboutin outlet
links of london jewellery
tory burch outlet online
cheap jordans
polo shirts
iphone case uk
bottega veneta outlet
mont blanc pens
louis vuitton outlet
michael kors
asics
thomas sabo charms
oakley sunglasses wholesale
coach outlet online
burberry outlet
michael kors outlet
louis vuitton outlet
ferragamo shoes
coach outlet store online
cheap jordans
true religion jeans
michael kors outlet clearance
camisetas futbol baratas
foamposite shoes
hollister clothing
coach outlet clearance
nike trainers uk
michael kors outlet clearance
polo outlet online
fitflops shoes
hollister clothing
fitflops shoes
christian louboutin shoes
adidas wings shoes
christian louboutin outlet
coach outlet online
coach outlet online
mcm backpack
louis vuitton handbags
nfl jerseys wholesale
louis vuitton
vans outlet
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
ferragamo outlet
nike air max
ralph lauren
fitflops sale clearance
rolex orologi
oakley sunglasses wholesale
true religion uk
true religion outlet
coach outlet online
hermes bags
ralph lauren
michael kors outlet
fitflops sale clearance
louis vuitton outlet
roshe run
polo outlet
coach outlet
longchamp handbags
michael kors handbags
salomon outlet
nike shoes
burberry canada
coach factory outlet
ray ban sunglasses
nike roshe one
swarovski crystal
borse gucci
cartier watches
coach outlet
polo ralph lauren outlet
hollister shirts
cheap soccer jerseys
coach outlet
cheap oakley sunglasses
coach outlet clearance
ralph lauren outlet
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
gucci outlet
mulberry handbags
beats by dre
ed hardy tshirts
reebok outlet store
birkenstock shoes
jordan shoes
michael kors uk
coach outlet store online
cheap oakley sunglasses
rolex watches outlet
fitflops sale clearance
michael kors outlet
coach outlet online coach factory outlet
nba jerseys
nike air max 2015
polo outlet
polo ralph lauren
prada outlet
pandora outlet
cheap jerseys wholesale
true religion outlet
coach outlet online
polo outlet
nike roshe run
louis vuitton handbags
tory burch outlet online
oakley sunglasses
valentino shoes
coach outlet online
coach outlet canada
ray bans
michael kors outlet clearance
michael kors factory outlet
basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes
coach outlet
louis vuitton outlet online
ralph lauren polo
reebok shoes
polo outlet
fitflops
oakley sunglasses
christian louboutin shoes
louis vuitton handbags
true religion outlet uk
jordan 4
beats headphones
coach outlet store online
cheap nhl jerseys
michael kors handbags
coach outlet store online
oakley sunglasses sale
ferragamo shoes sale
ray ban sunglasses
cartier outlet
fitflops sale clearance
gucci outlet online
swarovski outlet
mulberry outlet
louis vuitton handbags
adidas trainers
futbol baratas
ralph lauren outlet
tory burch outlet
coach outlet online
marc jacobs outlet
louis vuitton outlet clearance
louis vuitton outlet online
ferragamo outlet
oakley sunglasses wholesale
cheap oakley sunglasses
tory burch outlet online
coach outlet online
true religion jeans
ralph lauren outlet
christian louboutin outlet
oakley sunglasses
coach outlet
michael kors outlet
cheap ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
rolex watches,rolex replica watches,replica rolex watches,replica watches
kate spade handbags
coach outlet store online
giuseppe zanotti shoes
oakley sunglasses wholesale
cheap oakley sunglasses
ralph lauren uk
michael kors uk
cheap nfl jerseys
mulberry handbags
fitflops sale clearance
michael kors handbags
michael kors handbags
fitflops
coach outlet
oakley sunglasses
louis vuitton
coach outlet store
michael kors outlet
nike store
kate spade outlet
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
michael kors canada
coach outlet clearance
mulberry handbags
ralph lauren outlet
michael kors handbags
pandora jewelry
longchamp handbags
nike roshe run
ray ban sunglasses
thomas sabo
oakley sunglasses wholesale
tods outlet
louis vuitton outlet
ferragamo outlet
swarovski crystal
soccer jerseys
ferragamo shoes
oakley sunglasses wholesale
fitflops sale clearance
hollister clothing
instyler
ray-ban sunglasses
tory burch outlet
prada sunglasses for women
michael kors outlet
polo ralph lauren
coach outlet store online
true religion jeans
nike outlet store
ralph lauren polo
swarovski jewelry
coach factory outlet
nba jerseys wholesale
coach factory outlet
polo outlet
true religion outlet
coach factory outlet
michael kors canada
christian louboutin online
louis vuitton outlet
lacoste pas cher
christian louboutin outlet
air max 90
cheap nba jerseys
coach outlet online coach factory outlet
true religion canada
mulberry sale
nike outlet online
hollister clothing
cheap oakley sunglasses
kobe 9 elite
michael kors wallets for women
cartier watches
air max 90
oakley sunglasses sale
fitflops uk
cartier watches for women
basketball shoes
oakley sunglasses
hollister clothing
cleveland cavaliers jersey
coach outlet online
polo shirts
coach outlet online
beats by dre
louis vuitton
oakley sunglasses wholesale
longchamp outlet
kobe shoes
coach outlet store online
christian louboutin
ray ban sunglasses
soccer jerseys
michael kors outlet
michael kors outlet
mlb jerseys
louis vuitton
oakley sunglasses
nike trainers
cheap jordans free shipping
coach outlet online
michael kors outlet
bottega veneta outlet online
cheap oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
polo outlet stores
ralph lauren shirts
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ysl outlet online
mcm outlet
michael kors outlet clearance
nfl jerseys
cheap replica watches
ray ban sunglasses uk
true religion jeans
hermes belts
oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
yeezy boost
true religion jeans
herve leger dresses
burberry outlet store
rolex watches
michael kors outlet online
rolex watches,rolex watches,swiss watches,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex
gucci outlet
hollister shirts
los angeles lakers jerseys
nike outlet store online
oakley sunglasses
christian louboutin uk
burberry outlet sale
adidas nmd runner
cheap ray ban sunglasses
salomon shoes
adidas uk
rolex watches
yeezy boost 350
nike air huarache
mizuno running shoes
air max uk
polo outlet
omega watches
polo ralph lauren
oakley sunglasses wholesale
adidas wings
coach outlet
louis vuitton outlet
michael kors outlet
louis vuitton online
ray ban sunglasses uk
ralph lauren
mac cosmetics sale
mac cosmetics
chrome hearts
ferragamo shoes
ralph lauren polo
michael kors outlet online
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
new balance shoes
mbt shoes
nike store uk
polo ralph lauren outlet
coach handbags
christian louboutin shoes
louis vuitton outlet
coach outlet store online
michael kors outlet
supra shoes sale
yeezy boost 350
louis vuitton outlet stores
michael kors outlet
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
adidas nmd runner
replica watches
hollister
true religion jeans outlet
louis vuitton outlet clearance
coach outlet online
michael kors handbags
coach outlet store online
coach handbags outlet
coach outlet store online
pandora jewellery
prada outlet online
mont blanc outlet
michael kors outlet clearance
ralph lauren outlet
ray bans
michael kors outlet
tory burch outlet
coach outlet store online
ray ban sunglasses
football shirts
cartier watches
louis vuitton outlet
pandora outlet
mulberry handbags sale
new balance outlet
polo ralph lauren
polo ralph lauren outlet
prada sunglasses
true religion jeans
kd shoes
kobe shoes
gucci outlet
gucci outlet
giuseppe zanotti outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
louis vuitton handbags
cheap jordan shoes
ray ban sunglasses
coach outlet
coach outlet clearance
air force 1 shoes
swarovski crystal
mulberry bags
oakley sunglasses wholesale
polo outlet
louis vuitton uk
cazal sunglasses
chrome hearts outlet
ray ban sunglasses
cheap nfl jerseys
michael kors outlet clearance
polo outlet store
nike uk store
louis vuitton pas cher
coach outlet
michael kors outlet online
nike blazer pas cher
cheap oakley sunglasses
pandora jewelry
jordan shoes
cheap ray bans
mulberry outlet
ralph lauren uk
louis vuitton outlet
true religion outlet
longchamp outlet
air jordan 4
ed hardy clothing
cartier watches
adidas outlet store
snapbacks wholesale
juicy couture tracksuit
ralph lauren outlet
adidas shoes
ralph lauren outlet stores
coach outlet
louis vuitton handbags
nike air max 90
cheap ray ban sunglasses
michael kors factory outlet
coach factory outlet
nike foamposite
ralph lauren outlet
nfl jersey wholesale
coach outlet
air max 2015
mont blanc pens
cheap oakley sunglasses
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
yeezy boost
ralph lauren polo
coach factory outlet online
louis vuitton outlet online
ray ban sunglasses
swarovski crystal
michael kors
rolex watches
converse shoes
louis vuitton handbags
air max uk
coach outlet store online
michael kors outlet online
kevin durant shoes
gucci outlet online
oakley sunglasses
lebron shoes
gucci handbags
rolex watches for sale
michael kors outlet online
cheap oakley sunglasses
juicy couture outlet
swarovski outlet
louis vuitton
longchamp
reebok trainers
longchamp handbags
mulberry handbags sale
louis vuitton outlet
ray ban sunglasses
kate spade handbags
coach outlet
rolex uk
nba jerseys
michael kors outlet store
nike shoes
ray ban sunglasses
tory burch outlet online
ralph lauren outlet
valentino outlet
nike shoes
rolex watches
true religion jeans
oakley sunglasses
cheap oakley sunglasses
tory burch outlet stores
nike air force 1
coach outlet
swarovski crystal
ray ban sunglasses wholesale
christian louboutin
prada handbags
beats headphones
louis vuitton
coach outlet online
coach outlet
cheap ray ban sunglasses
mizuno shoes
true religion outlet
ralph lauren uk
louis vuitton
longchamp handbags
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
cazal outlet
replica watches
tory burch shoes
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
louis vuitton
michael kors outlet clearance
michael kors outlet online
cheap nba jerseys
jordan shoes
coach outlet online
cheap oakley sunglasses
iphone case
nike trainers
dior sunglasses
michael kors uk
swarovski uk
kobe bryant shoes
cheap mlb jerseys
coach factory outlet
ferragamo outlet
michael kors bags
michael kors handbags
coach factory outlet
coach outlet store online
polo outlet stores
cleveland cavaliers jerseys
oakley sunglasses
louis vuitton outlet
air max 90
polo outlet
mulberry bags
cheap mlb jerseys
oakley sunglasses
cartier watches
coach outlet
nike air max
michael kors outlet online
coach outlet online
louis vuitton
puma outlet
sac louis vuitton pas cher
michael kors handbags
nike store uk
mulberry handbags
fitflops
louis vuitton
cheap oakley sunglasses
louis vuitton outlet stores
cheap nfl jersey
longchamp
cheap nfl jerseys
louis vuitton outlet stores
ray-ban sunglasses
rolex watches
tory burch outlet online store
nike blazer pas cher
rolex outlet
hermes birkin bag
herve leger outlet
coach outlet store online
coach factory outlet
coach outlet online
true religion jeans
oakley sunglasses wholesale
converse shoes sale
cheap jordans
cheap ray bans
michael kors outlet stores
ralph lauren outlet
gucci site ufficiale
christian louboutin shoes
louis vuitton outlet
ysl outlet
ray ban sunglasses
pandora outlet
nike shoes for women
fitflops outlet
coach outlet
cheap jordans
michael kors handbags sale
michael kors
longchamp handbags
michael kors handbags
supra shoes
michael kors outlet online
true religion sale
louis vuitton outlet
true religion jeans
polo ralph lauren
borse louis vuitton
coach outlet online
louis vuitton outlet
birkenstock sandals
hollister clothing store
michael kors outlet
michael kors handbags
coach outlet
michael kors
polo ralph lauren outlet
ray ban sunglasses
adidas outlet
michael kors outlet online
cheap oakley sunglasses
ferragamo outlet
cheap jordan shoes
polo ralph lauren
lacoste polo shirts
coach outlet
burberry outlet
michael kors wallets
true religion jeans
hollister clothing
true religion outlet
adidas nmd
christian louboutin outlet
coach outlet online
coach outlet online
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet stores
nike roshe
nike soccer shoes
louis vuitton
polo ralph lauren
longchamp outlet
rolex watches
beats headphones
coach outlet online coach factory outlet
cheap ray ban sunglasses
pandora jewelry
prada outlet
louis vuitton outlet stores
ray-ban sunglasses
coach outlet online
coach outlet
burberry outlet
jerseys wholesale
ferragamo shoes
adidas nmd
polo ralph lauren
mulberry outlet,mulberry handbags outlet
polo ralph lauren
ray-ban sunglasses
asics,asics israel,asics shoes,asics running shoes,asics israel,asics gel,asics running,asics gel nimbus,asics gel kayano
oakley sunglasses sale
michael kors handbags
polo pas cher
tory burch outlet online
coach outlet
michael kors outlet online
ray ban sunglasses
true religion jeans
coach outlet online
coach outlet online
louis vuitton uk
oakley sunglasses
air max 90
burberry outlet
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
swarovski jewelry
coach outlet clearance
ray ban sunglasses
coach outlet
fitflops
coach outlet store online
polo ralph lauren
coach factory outlet
christian louboutin sale
christian louboutin shoes
ray bans
ferragamo shoes
kobe 9
swarovski crystal
ralph lauren
air max 90
oakley sunglasses
cheap jordan shoes
michael kors handbags
gucci outlet store
true religion jeans sale
air max 90
true religion uk
ralph lauren uk
coach outlet online
cheap oakley sunglasses
ray ban sunglasses
kate spade uk
hollister sale
polo outlet
hermes outlet
lacoste shirts
oakley sunglasses wholesale
true religion jeans
mulberry handbags
swarovski jewelry
louis vuitton outlet
cheap snapbacks
louis vuitton
nike huarache
christian louboutin
soccer jerseys wholesale
coach outlet
nike outlet store
coach outlet online
oakley sunglasses
oakley sunglasses
tory burch outlet
oakley sunglasses sale
coach outlet online
michael kors outlet
michael kors outlet online
rolex watches for sale
prada sneakersSjcg123

Kobe Shoes Nike
Timberland Outlet
ray ban wayfarer eyeglasses
Nike Air Max Cheap
billige nike sko
Air Max Femme
Nike Air Max 90
Boutique Ugg
Boty Nike Air
Nike Pas Cher Homme
nike air
Michael Kors Outlet
newest lebron shoes
Sneakers Nike
chaussure Nike homme
uggs for cheap
adidas store
Adidas Originals Superstar
reebok running shoes
new jordan releases
Air Jordan Retro Sale
Jordan Schoenen
nike tn pas cher
chaussures de foot pas cher
Nike Store
Ugg Button
Adidas Superstar
Adidas Shoes Discount Marketplace
scarpe hogan outlet
official NHL jerseys
Moncler Store
botas de futbol
Doudoune Moncler Solde
Ugg Femme Pas Cher
tru religion jeans
uggs for women
moncler coats for women
pandora jewelry store
nike sneakers
nfl store
vans shoe store
pandora beads
ugg clearance
Michael Kors
Bottes Ugg Pas Cher
huarache sneakers
Air Nike
cheap nike air max
canada goose jackets on sale
toms sale
zapatilla adidas
Orecchini Pandora
pandora rings
Pandora Official Website
Canada Goose Official Site
Canada Goose Outlet
Cheap Michael Kors
hogan scontate
Nike Zapatos
Moncler Sale
cheap uggs
Canada Goose Outlet
Womens Ugg Boots
nike sportschuhe damen
australia uggs outlet
portafoglio michael kors
Soccer Boots Outlet nike
pandora online
Cheap Stone Island Jackets
michael kors handbags on sale
longchamp tote bag
moncler outlet
nike mercurial soccer cleats
moncler girls
Ugg Pas Cher En France
Moncler Outlet Online
coach factory outlet online
Uomo Hogan
Lebron 13
Coach Bags On Sale
Ugg boots Sale
Botte Ugg Femme
Uggs Outlet Store
religion store
Moncler Jacket Womens
Michael Kors handbag discount
Michael Kors handbag on sale
ugg factory outlet
nike chaussures
Nike Online Store
nike jordan shoes
new pandora charms
Air Jordan News
Bottes Ugg Femme Pas Cher
Doudoune Moncler Pas Cher
Nike Air Jordan 11
hogan rebel donna
Timberland skor
ugg boots for women
Chaussure Nike Air Max Pas Cher
Air Jordan Release Date
nike schuhe günstig
nike air max running shoes
retro jordans for cheap
pandora charm bracelet sale
Doudoune Moncler Femme Pas Cher
Michael Kors Handbags Discount
Ugg Outlet Online Store
zapatillas nike baratas
Oakley Sunglasses Cheap
zapatillas running
australia uggs outlet
Stone Island Outlet
womens nike air max
christian louboutin outlet
Air Huarache
Air Max For Sale
Ray ban sale online
23 is back
Nike Air Women
cheap christian louboutin
Chestnut Ugg Boots
chaussure basket homme
Yeezy Black
nike sportschuhe
adidas schoenen
Veste Moncler Femme
Oakley Outlet
nike joggesko
Jordan Store
Ugg Grise Pas Cher
fitflops sale uk
nike shoes
sac coach soldes
Ugg Boots On Clearance
Chaussure Nike Pas Cher
sac a main michael kors
nike air jordan pas cher
ugg boots cheap
adidas kläder
The official UGG
prada outlet
chaussures nike pas cher
adidas outlet stores online
new yeezy shoes
Toms Shoes For Women
Pandora Store
uggs outlet
Yeezy Boost Sale Online
converse store
Canada Goose Outlet Store
longchamp bags on sale
cheap real uggs
adidas outlet
abercrombie and fitch store
nike free
air force one pas cher
louboutin heels
michael kors bags outlet
nike damenschuhe
Sportschuhe Nike
scarpe nike
nike air schuhe herren
Air Max Sneakers
Nike Shoes Sale Store
Nike Air Sneakers
cheap air max outlet
ugg store
zapatos de futbol nike
ugg outlet online
Nike Air Huarache For Sale
Nike Air 90
Nike Air Max Boutique
canada goose jacket outlet
Nike Pas Cher Femme
ugg boots outlet online
hyperdunk 2014
nike sb stefan janoski
ugg boots classic
goedkope nike air max
Sheepskin Ugg Boots
air jordan
Pandora Beads And Charms
Jordan Sneakers For Sale
Soldes Ugg
Ugg Noir Pas Cher
Ugg Pas Cher Femme
Uggs Pas Cher Soldes
Negozi Pandora
Toms Outlet Online
Ray-Ban Official Discounted Site
Ugg Classic Tall
Anelli Pandora
moncler jacket sale
Nike Factory Store
Doudoune Femme Pas Cher
Air Max 90
Jordan Future
Veste Moncler Pas Cher
Doudoune Moncler Site Officiel
canada goose sale online
Vans Black Sneakers
pandora bracelet charms
cheap uggs for women
pandora outlet store
toms shoes outlet
Ugg Homme Pas cher
Original Ugg Boots
0123Sjcg123Elfogadom...Meleg volt Shakespeare?

https://janeausteninvermont.files.wordpress.com/2011/05/william-shakespe...

Shakespeare nős volt, Anne Hathaway-jel közösen három gyerekük született, és a korabeli anekdoták szerint a drámaírónak számos nővel volt viszonya. A szonettjei miatt azonban időről időre felmerül a kérdés, hogy vajon vonzódott-e a férfiakhoz.

Akik így gondolják, azok rendszerint két szonettre hivatkoznak:

XIII. szonett: „Ó! csak a pazar. Drágám, volt apád;/Hadd mondja ezt a fiad tereád!”

XX. szonett: „Lánynak festette maga a Teremtés/Arcodat, vágyam úr-úrnője! (...) De ha már nők gyönyörére teremtett,/Használják ők, s legyen enyém szerelmed.” (Szabó Lőrinc fordítása).

Peter Ackroyd szerint Shakespeare első szonettjei egy házasság előtt álló fiatalembernek adnak szerelmi tanácsokat (egyes kutatók szerint ő William Herbert, Pembroke jövendő grófja volt, innen a „Mr. H.W.” ajánlás a kötet elején). A szonetteket azonban nehéz egyetlen konkrét személyhez kötni, bár erre újra és újra akadnak kísérletek. Ackroyd szerint a pletykaéhes Shakespeare-kutatók szeretnek megfeledkezni arról, hogy „a szonettek egyik konvencionális eleme volt, hogy a költő nagyvonalúan legjobb barátjának ajánlotta szerelmét. Shakespeare a maga módján nagyítja fel e toposzt”. A versek végül 1609-ben jelentek meg nyomtatásban, botrány azonban nem kísérte a publikációt, így nem valószínű, hogy azok bármiféle takargatnivalóról lebbentették volna fel a fátylat. Sőt, túl nagy visszhangot sem váltottak ki, így lehet, hogy – miként Ackroyd rámutat – ebben az időben tulajdonképpen már divatjamúltnak számított egy szerelmi szonettsorozat.

forrás: http://konyves.blog.huFaludy György és Fanny

https://i.ytimg.com/vi/aqpxdvEoHFY/maxresdefault.jpg
http://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/DxSktkpTURBXy85MDQ3MTkxNWRkNGUwOTA3Y...

Faludy György és Fanny: https://www.youtube.com/watch?v=aqpxdvEoHFY

Férfitól szerette el Faludy Györgyöt kedvese
A 2000-es évek bulvárszenzációja volt Faludy György (†95) és a nála 65 évvel fiatalabb vidéki lány, Kovács Fanny (35) szerelme. (folytatás: http://www.blikk.hu/sztarvilag/ferfitol-szerette-el-faludy-gyorgyot-kedv...)

Hajdanában csodálkoztam a szerelmükön, de hím múzsákról nem tudtam.Hm, én ezt nem értem

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_LMBT_szem%C3%A9lyek_list%C3%A1ja
Horváth Pistának gyerekei is voltak ... és sorolhatnám tovább, de tartózkodom a nevesítésektől. Hogyan élhettek/ élhetnek házasságban azok, akik az azonos neműekhez vonzódtak/ vonzódnak?Melyik volt az a történet, ami a legjobban meglepte?

Kérdező: Melyik volt az a történet, ami a legjobban meglepte, megbotránkoztatta az embereket?

Nyári Krisztián.: Az előző kötetnél volt, akit a nem hétköznapi történetek érdekeltek elsősorban, például ahogy Szabó Lőrinc átadta a menyasszonyát, Török Sophie-t a mesterének, Babits Mihálynak.

Egy közös témám már van Ny.K. úrral, de azért tutira nem fogom felkeresni!Kölcsey Ferenc szerelmet érzett egy férfi iránt?

Atyaúristen, lassan már mindegyik csillagról kiderül, hogy buzi volt!? :)

"Noha sokan kerülgetik ezt a témát, Kölcsey Ferenc valószínűleg szerelmet érezhetett egy férfi iránt – állítja Nyáry Krisztián, aki a hamarosan megjelenő második könyvében próbálta körüljárni a Himnusz szerzőjének történetét. Egyelőre azt sem lehet tudni, volt-e Kölcseynek beteljesült szerelme. Az Így szerettek ők 2. című könyvben Nyáry Krisztián inkább a XIX. század felé nyitott, mert az az utolsó olyan történelmi korszak, ami még értelmezhető a mi kultúránk felől".

Folytatás: http://hvg.hu/kultura/20131011_nyary_krisztian_interju"Nyald ki a seggem"! Írta Kosztolányi Dezső

Ez nem tréfa, mert Dezsi bácsi tényleg papírra vetette a fenti szavakat.

"Bár az irodalom képviselői mindig is szívesen heccelték egymást, a műveken túllépő, hétköznapibb ugratásokat a nyugatosok, elsősorban Karinthy és Kosztolányi hozták divatba – olvasható Serf András cikkében, amelyben a szerző példaként idézi Kosztolányi Nyár, nyár, nyár című versét, ahol a kezdőbetűkből a “Nyald ki a seggem Karinthi” mondat olvasható ki"

Nyár, nyár, nyár
(Karinthy Frigyesnek, uri-magának, az embernyi embernek, de kicsit talán a Kálomistának is küldöm, azzal az instanciával, hogy ne átallaná elolvasni ezt a nekem-kedves poémát, minden irányban.)

Nyár,
A régi vágyam egyre jobban
Lobban,
De vár, még egyre vár.
Kár
így késlekedned, mert az éj setétül.
Az élet
Siralmas és sivár
Enélkül.
Gigászi vágyam éhes, mint a hörcsög,
Görcsök
Emésztik s forró titkom mélye szörcsög.
Mostan hajolj feléje.
Közel a lázak kéjes éje.
Akarod?
Remegve nyújtsd a szájad és karod.
Itt ez ital illatja tégedet vár.
Nektár.
Te
Hűtelen, boldog leszel majd újra, hidd meg.
Idd meg.

forrás: http://www.urbanlegends.hu/2008/12/irodalmi-atveresek-kosztolanyi-karint...

Láthatjátok, hogy a híres példaképek sem voltak mindig angyalok!Hullám és gumikötél

Úgy látom, hogy Szabó Lőrinc élete más csajokat is felpiszkált! https://www.youtube.com/watch?v=uFxiN_YUhTg

A videó információinak kiegészítése:
http://nol.hu/kultura/szabo_lorinc_es_a_nok-1310342
(Számomra ezek érdekes dolgok, de megértem, ha mindenkit nem érdekel)Arra még gondolni sem merek, hogy mi lesz, ha...

egyszer életre kél Szabó Lőrinc szobra! :) Akkor tutira nem lesznek a debreceni asszonyok biztonságban.

"A debreceni Kossuth téren a Református Nagytemplom közelében, egy több mint négy méter magas lámpaoszlopnak támaszkodik Szabó Lőrinc alakja.

A költő egész alakosan lett ábrázolva olyan laza, nyugodt testtartásban az oszlopnak dőlve, mintha a Kossuth tér élő járókelőinek, találkozóra váró embereinek részese lenne. Szabó Lőrinc alakja szinte kommunikál velünk; kevés hiányzik ahhoz, hogy az ember készítsen vele egy selfie-t (közös képet) vagy megkérdezze tőle a pontos időt."

Ma állandóan a szobrokkal foglalkozom, :) de az okát nem sejtem...Egy kanos poéta :)

Mióta tegnap megcsókoltalak
s te sóváran (de csak egy pillanatra,
mert máris tiltakoztál!) remegő
térdeid közt hagytad a térdemet:
folyton elém rajzol a hála, folyton
előttem állsz, utcán és munka közben
folyton beléd ütközöm: hátracsukló
fejedet látom, kigyúlt arcodat,
csukott szemedet s a kínzó gyönyörvágy
gyönyörű mosolyát az ajkadon.
Ilyenkor egy-egy pillanatra én is
lehúnyom a szemem és szédülök:
érzem közeled, arcom arcod édes
vonalaiban fürdik, kezemet
sütik forró kebleid, újra csókolsz,
s én rémülten ébredek: óh, hisz ez
már őrület – s mégis oly jólesik
beléd veszteni magamat: egész
tested körülömöl és én boldogan
nyargalok szét lobogó ereidben.

Lőrincből mára elég, :) mert nem vállalhatom azt a felelősséget, hogy a kanossága más pasikra is átragad.Ez a verse buktatta le :)

"s köszöntem a véletleneknek,
istennek és minden csodának,
hogy kitaláltak, megcsináltak
s valahogy elhoztak nekem"

teljes terjedelemben: http://dia.pool.pim.hu/html/muvek/SZABOL/szabol00154/szabol00633/szabol0...

A lebukás körülményei:
1928. július 22-én a Pesti Naplóban megjelent a Köszönöm, hogy szerettelek c. vers, az ebben olvasható „messzi hála” és „messziről súgom csendesen” kitételekről felesége ráismert a Hollandiában üdülő Vékesné Korzáti Erzsébetre; a költő bevallotta kapcsolatukat. http://pim.hu/object.D1446C98-6CAD-474D-8508-A2E555A4144C.ivyÍgy múlik el a világ dicsősége…

Nézzétek ezt a képet!
http://www.agt.bme.hu/varga/foto/kerepesi/judik-e.jpg

Színésznő volt, Karinthy Frigyes első felesége, de a kerepesi temetőben erre már semmi sem emlékeztet!
Még 100 év sem kell ahhoz, hogy a világ teljesen megfeledkezzen arról, hogy valaha is léteztünk!

(Véletlenül bukkantam rá... )"Szárnya van, de nem madár" :)

Szabó Lőrinc: Esik a hó (vers) - Előadja: Szabó Gyula
https://www.youtube.com/watch?v=ZwqyHe4InYY

A fenti verset kívülről tudom, mégsem emlékeztem arra, hogy Szabó Lőrinc írta.Élmény - érdemes megnézni, meghallgatni!

Szabó Lőrinc verssorait Sztankay István tolmácsolja: https://www.youtube.com/watch?v=grU9HYobgNYEgyik kedvencem

Szabó Lőrinc: Lóci óriás lesz: https://www.youtube.com/watch?v=qbgK-OsyslkSzabó Lőrinc: Semmiért egészen*Ez egy kakukktojás

amely témájában egyáltalán nem illeszkedik ehhez a portálhoz. Secret Papi, mégis arra kérlek, nézd el nekem!