„Én (…) erotikus beteg és őrült és erkölcstelen disznó” Kitől származik az idézet?

Valószínűleg sokan tudják, hogy a fenti kijelentést Szabó Lőrinc önmagáról fogalmazta, amikor az egyik őszinteségi rohama közepette belepillantott a tükörbe.

A magyar irodalom gyöngyszemeit olvasva, könnyen megfeledkezünk arról, hogy irodalmunk jeles képviselői, Csillagai is éppen olyan gyarló, esendő, hús-vér emberek voltak, mint azok a csillagfény nélküli társaik, akikről csak a házmesterné és a kövér hentesné terjesztett ízes pletykákat. Nincs ezen mit csodálkozni, hiszen elsősorban Ők is: férfiak (vagy nők) voltak, szenvedélyes – néha alantas- vágyakkal, és néhányan közülük ugyanúgy a titkos, mámoros ölelések kéjperceit hajszolták, mint azok, kiknek nevét nem jegyzi az irodalomtörténet.

Egy koszorús poéta szennyesét kiteregetni sokáig nem volt szokás, főleg nyíltan és kendőzetlenül. Ha verselemzések során a félrelépését meg is említette a tankönyv, azt oly módon tette, hogy egyértelműen semmire ne derüljön fény! Ez korrekt, hiszen az irodalomtankönyvek nem süllyedhettek/ nem süllyedhetnek szennyes pletykalapok szintjére!

No, ennél a pontnál hosszasan regélhetnék arról, hogy milyen szövegelemzési és interpretációs eljárások léteznek, aztán boncolgatnám ama klasszikus kérdést, hogy van-e jelentősége a szerző életrajzának műértelmezéskor, de rövidre zárom annyival, hogy a mondanivalóm szempontjából teljesen lényegtelen, hiszen csak „pletykálok”.

Az információkat azoktól a merész, bár egyesek szerint „illúzióromboló” irodalomtörténészektől, irodalomkutatóktól szereztem, akik a zseniális tehetségű Szabó Lőrinc magánemberi arcát is bátran megmutatták, azt a valakit, aki a hétköznapok szürke „könyvlapjain” már sokkal kevésbé volt tökéletes, mint egyébként.
Vajon szentségtörés ez? Ugyan miért volna az, amikor tipikusan emberi, és az „egyetlen ember sem tökéletes” tétele alól – akárhogy is nézzük, akárhogy is csűrjük-csavarjuk – még a legtehetségesebb emberek sem kivételek.

Munkásságáról, verseiről, híres köteteiről, kitüntetéseiről egyáltalán nem kívánok szólni. Helyette mindenféle cukormázas körítés nélkül megrajzolom annak pasinak a portréját, akinek egynél mindig több nő volt az életében, és természetesen nem úgy, ahogy azt a nóta mondja: „életemben csak két nőt szerettem, egyik volt a drága, jó anyám”.

Hogy mit ettek a nők Lőrincen, nem sejtem, hiszen a fotója alapján egyáltalán nem tűnik Adonisznak http://static.wixstatic.com/media/c890c8_e1aa591c2215463d95ebe54af1d0e93... … de bizonyára mégiscsak volt valamiféle bűvös szexepilje, mert megkergült bogárként szédültek bele a hölgyek az ágyába.
Szabó Lőrincet hatalmas szexuális étvággyal áldotta, vagy verte a sors, és hogy „éhségét” csillapítsa: évtizedeken keresztül gyűrte a lepedőt felváltva: a hites feleségével és a fogadott feleségével, illetve néhanapján az ügyeletes szeretőjével, vagy valamelyik alkalmi partnerével.

1.Eladó a menyasszony, avagy egy különös kapcsolati háromszög

Az első epizód humoros címe azt takarja, hogy a koszorús költőnk oly könnyedén adott túl első menyasszonyán, mint más a lován. Az eset Budapesten történt, 1920 decemberében. Akkoriban a tizenkilenc, majdnem húszesztendős Lőrinc, mint ismeretlen kezdőköltő Babits Mihálynál lakott, hiszen egy zöldfülű poéta útját muszáj volt egyengetnie egy befutott mesternek. Az történt, hogy az egyik napon Lőrinc felhívta telefonon menyasszonyát, Tanner Ilonát (Török Sophie-t) és közölte vele, hogy megegyezett lakótársával, Babits Mihállyal arról, hogy nem Ő, hanem Babits veszi feleségül.
Ilona először ugratásnak vélte a dolgot, de amikor Lőrinc átadta a kagylót mesterének, és az zavartan, mégis határozottan beleszólt: "Igen mindent úgy szeretnék, ahogyan az imént Lőrinc elmondta" – már kénytelen volt hinni a saját fülének.

Aznap este találkázott az édes hármas, mint a korábbi hetekben jó néhányszor - és a vőlegényváltásba Ilona beleegyezett. Ezután közösen elfogyasztották az eljegyzési vacsorát, majd moziba indultak, de a filmszínház félhomályában már Mihály, az új vőlegény szorongatta Ilona kezét.

Hm, a nagybetűs romantika sehol? A szerelmi dráma meg érdeklődés hiányában elmaradt? A sztorit olvasva: joggal feltételezhető, hogy Lőrinc és Ilona között eltéphetetlen érzelmi szálak nem feszültek. Van ilyen, volt ilyen, és még lesz is, de az mindenképpen illúzióromboló, hogy három intelligens, széplelkű versfaragó poéta – Mihály, Lőrinc és Ilona- üzleti szintre aljasította az élet egyik legszentebb eseményét, a párválasztást.

2. Kutyából nem lesz szalonna

Egy hónappal később, 1921 januárjában, azon a baráti összejövetelen, amit Babits házasságkötése alkalmából rendeztek, Lőrinc megismerkedett Mikes Klárával, Mikes Lajos szerkesztő és műfordító leányával. Az ismeretséget hamarosan eljegyzés követte, utána pedig esküvő, hiszen 1921 szilveszterének napján feleségül vette Klárát. Szabó Lőrincné hat esztendővel volt idősebb férjénél, és az asszonyi lelkesedése egy korábbi házasságában már kissé megkopott. Mivel egyáltalán nem volt olyan heves vérmérsékletű az ágyban, mint Lőrinc, a költői ihlethez feltétlenül szükséges extázis-transzállapotát:) 100 százalékosan biztosítani nem tudta. Ennek ellenére sokáig nem hűlt ki az ágyuk, még akkoriban sem, amikor Klára már egyértelműen tudomást szerzett kicsapongásairól.

A kutyából nem lesz szalonna, … és a kutyából nem lett szalonna, még Szabóéknál sem, pedig Klára a kezdetek kezdetén még reménykedett benne.

„Még mielőtt Lőrinchez mentem volna, tudtam róla, hogy számos női kapcsolata van, de mindig azt hittem, hogy ha majd elvesz engem, úgy szeret, hogy ezt majd nem csinálja.” Hát csinálta… :) és csinálta, nem változott meg.
1923-ban megszületett a kislányuk, de a családapaság Lőrincet nem hatotta meg annyira, hogy hűségre adja a fejét.

3. „Az egyiktől a másikhoz járok”

A fenti dolgot Lőrinc - Vékes Ödönné Korzáti Erzsébet színre lépése után- teljesen komolyan gondolta, sőt a hárman egy házasságban ötletéig is eljutott. Erzsikével (Bözsikével) az intim, szerelmi kapcsolata huszonöt esztendőig tartott, vagyis felfoghatjuk úgy, hogy „második”, fogadott felesége volt a költőnek.
Ne felejtsük el, hogy mindez az 1900-as évek első évtizedeiben történt, akkoriban, amikor a közerkölcs ilyesmin még mélyen megbotránkozott, pontosabban megbotránkozott volna, de nem volt róla tudomása, csak igen keveseknek.

Hogy került a képbe Erzsike (Bözsike)?
Erzsike Szabó Lőrincné legjobb barátnője volt, így sülve-főve együtt voltak. Lőrinc szerint Erzsike „imádta”, bálványozta a feleségét, Klárát. Az első találkozón és jó néhány továbbin még egyáltalán nem tetszett a költőnek a törékeny, szőke hajú kis barátnő, mert túl laposnak találta, de később gyökeresen megváltozott róla a véleménye.

„Észrevettem és megkívántam, ahogy akkoriban majdnem mindenkit”. Ezek Lőrinc saját szavai, ezért nincs okunk kételkedni benne. A kezdeti közömbösséget felváltotta a szexuális vonzalom, a mocskos fantáziája meglódult a költőnek, amit a közös, pajkos játékok még továbbgerjesztették.
„ A hegytetői játék során (bakugrás) éreztem valami erős szédületet, amikor sok más közömbös nő között időnkint Erzsike röpült át a hátam fölött, széttárt combokkal és nyilván igen lengén”.

A következő alkalommal a tettek mezejére lépett:
- Bözsi, maga jöjjön velem, mondok valamit!
Félrehúzódtak. Végre sikerült kettesben maradniuk. Hevesen csókolózni kezdtek, és talán egyéb is történt volna, de néhány perc múlva feltűnt Bözsi férje és mások is. Vékesné tartott attól, hogy csak „egy áldozat lesz a sok közül”, egy újabb trófeája Lőrincnek, és Klára-kötelmei is zavarták, de a flört folytatódott… Nem voltak szívbajosak, mert alig tette ki a lábát Szabóné a lakásból, Erzsike véletlenül már meg is jelent.

Ismét Szabó Lőrincet idézem:„Erzsike már gyakran eljárt hozzám Klára távollétében. Julcsa néni gyanakodva nézett bennünket. Mi csakhamar bent a hálószobánkban […] csókolóztunk”.
A hazudozást, a bujkálást Vékesné nehezen viselte, de Lőrinc már egy edzett kandúr volt.
„Hűségre egyszerűen nem gondoltam, az élet örömére volt szükségem és változatosságára” – olvasható a visszaemlékezésében.

Az irodalmi feljegyzéseket olvasva, eddig a pontig még higgadt voltam, de később már általában kétszer is nekifutottam egy-egy szövegrésznek, hogy meggyőződjek arról, hogy valóban jól látom- e, hogy mit olvasok.
Idézetek segítségével megpróbálom összesűríteni 25 esztendő élmény - eseményanyagát.

Szabó Lőrincné, Klárika sokáig nem tudott férje és Erzsike szoros kapcsolatáról semmit. Persze azt sejtette, hogy Lőrinc néha kicsapong, nőzik, kurvázik, de okos asszonyként szemet hunyt fölötte.

Hogyan derült fény arra, hogy a legjobb barátnője a rivális? Erre két verzió ismeretes.
Az első szerint: a Pesti Naplóban megjelenő egyik verse buktatta le költőt. A verssorokból a feleség, Szabó Lőrincné ráismert Erzsikére, aki éppen akkor Hollandiában üdült. Gyanújával szembesítette férjét, aki sarokba szorítva már semmit sem tagadott, hanem beismerte, hogy valóban Vékes Ödönné a múzsája és szeretője.

A másik verzió szerint: Lőrinc maga gyónta meg a titkot feleségének, de nem akárhogyan. A célja ugyanis az volt, hogy a hármas kapcsolatot valahogyan „hivatalossá” tegye, vagyis elfogadtassa Klárával a „hárman párban” szituációt.
Amíg Erzsike távol volt, „Klárával mind bizalmasabbak lettünk egymáshoz. Hetek múltán olyan intimitásba kerültünk, hogy úgy látszott: semmi szükség titkolózásra, ő mindent megért és engedélyez. Nekem nagyon jólesett „Erzsikéről” (név nélkül) beszélni. Nem is tudom már, mi váltotta ki végül a dolgot, de egy éjszaka, szerelmi hangulatban átcsúsztam a megengedhetetlen fokú őszinteségbe. Klára teljesen nyugodt, erős, kedves és komoly volt. Fel akart menteni minden lelkifurdalásom alól. Elhittem magamnak és Klárának, hogy élhetnénk hármasban. Erzsike nevét mindamellett még nem mondtam ki. A dolgok látszólag a legjobban álltak. Közben egyre hálásabban és boldogabban csókolóztunk. S végre kiböktem a dolgot. Rettentő fájdalmas feljajdulás és zokogás fogadta a kimondott nevét. Mindenkit el tudott viselni, csak ezt nem. Úgy látszik, ettől félt, erre készült, ezért hazudta nekem és magának az erejét és akaratát. Egyszerre: mintha meggyilkoltam volna! Ezt nem hitte, nem várta. Erzsikét a „lányá”-nak tekintette. Tíz másodperc alatt látnom kellett, hogy tévedtem, és hogy ő is tévedett. Nem bírta el a valóságot. Hajnalra mégis kikönyörögtem vagy kiterrorizáltam belőle az új fogadalmat, hogy minden legyen úgy, ahogy akartuk: hármasban! Tehát nem mondtam le Erzsikéről.”

Ó, drága Istenem, éjszaka, a hitvesi ágyban, csókolózás közben kellett megtudnia Szabó Lőrincnének, hogy férje a legjobb barátnőjével csalja!? Lóci apukája szépen, hármasban akart éldegélni két asszonnyal? Áh, lehetséges, hogy előző életében muzulmán volt, s nem ivott eleget a felejtés vizéből.

Köztudott, hogy a legelnézőbb asszony is csak addig viseli el méltóságteljesen a harmadik létezését, amíg nem tudott róla semmit, ezért nem csodálkozom azon, hogy kiborult a bili. Klárika gyomrát bizonyára nagyon megfeküdte a beismerés, nem könnyen emésztette, mert október 26-án éjjel öngyilkosságot kísérelt meg. Megúszta, szanatóriumba került, ahol gyógykezelték, és láss csodát, később, 1929. decemberében megszületett Lóci, aki ledobta a mozsarat, de a születésével apját megváltoztatni nem tudta.

Szabó Lőrincné egyébként nem egyszer próbált a halál karjaiba menekülni, de ez csak olaj volt a tűzre. A szavak nagy mestere a visszaemlékezésében erről így nyilatkozott: „Engem különlegesen bántott, hogy Klára két ízben is öngyilkossági kísérletet követett el, amit a közelmúlt eseményei váltottak ki s az az érzés, hogy engem csak nem tudott visszaszerezni. (Az öngyilkossági kísérletet nagy adag altatóval végezte.) Mikor megmentése után erről értesültem, rendkívül ellene fordultam. Teljesen ridegen megmondtam, hogy válni akarok”.

Miután Lőrinc felesége második öngyilkosság után a sarkára állt és a gyermekei anyja által nem hagyta magát érzelmileg zsarolni, félig szabad emberként elrohant a Mária utcába, Vékes Ödönék lakásába. „Csak Erzsike volt otthon, és alig tértem rá a lényegre, váratlanul hazaérkezett a férje. Nagyon megütközött, hogy ott lát, rám támadt, azt hiszem, ki is utasított az előszobából, ahol voltunk. De aztán megtudta, hogy miért jöttem. Előtte kértem Erzsikét, hogy döntsön: válasszon közülünk, Klára most már nem számít”. Vékesné nem mondott igent, ezért Lőrinc csalódottan baktatott vissza a szerkesztőségbe, és még aznap előadta Klárának, hogy Erzsike visszautasította, ezért nincsen értelme a válásnak, és ha akar élni vele, akkor maradjanak együtt.

Áh, ezt minősítse mindenki úgy, ahogy akarja, de én ezért a kegyes ajánlatáért úgy képen nyomtam volna Lőrincet, hogy csillagokat látott volna, mert ha ló nincs, akkor jó a szamár is szituáció ilyen nyílt formája gyomorforgató.

Visszaemlékezésében egyébként Szabó Lőrinc elismerte, hogy hol az egyik, hol a másik nő járt rosszul, de aztán hozzátette, hogy Ő mindkettőt igazi feleségének tekintette.

Civódások, ... szünetek, ... kibékülések, ... újra egymásra találások jellemezték az édes hármas életét. Lőrinc helyt állt férjként, miközben szorgalmasan szeretkezett a másikkal: „Hévízen a tóban. A Bakonyban. Vonaton. Mindenütt. Hajón”.

Erzsikével egészen addig a napig tartott a románca, amíg az asszony öngyilkos nem lett. Bözsike 1950. február 16-án nyitotta ki a gázcsapot, és magára hagyta a koszorús költőt.

4. „Lilla” szívét kérte, s megadá az ég

„Szabó Lőrinc hódításait, szerelmeit, kalandjait, mint életformát vállalta, függetlenül a partnerek személyétől”. Hogy Ő felvállalta, az egy dolog, de tény, hogy létezik egy olyan szerelmi kalandja, ami még a megértőkben is nagy visszatetszést keltett. Lőrinc ágaskodó férfiassága Erzsike halála után sem tudott nyugodni, amikor egy-egy jó nő közelében felpiszkálódott.

A huszonhatodik év megrendült gyászolója férfiként új erőre kapott az egyik legjobb barátjának, jótevőjének felesége közelében. Új kedvesének személyét egy irodalmi kvíz kérdéssel leplezem le. „Ki az a hölgy, aki nem egy, hanem három magyar költőnek volt a múzsája: József Attilának, Illyés Gyulának és Szabó Lőrincnek?”

Bizony, bizony Flóra az, akinek később ily hosszúra sikeredett a hivatalos neve: Illyés Gyuláné dr. Kozmutza Flóra.
Szabó Lőrincen - a fentiek ismeretében - már csodálkozni sem lehet, de Flóra asszony hajlandóságán, aki a flört idején 48 éves volt, egy kislány anyukája és Illyés Gyula felesége, már picikét megrökönyödik az ember. (http://www.oszk.hu/sites/default/files/kozmutza-ilyes-gyula.jpg)

Egy közös barát, Tompa Kálmán véleménye szerint: még „rágondolni is rossz, mi történt volna, milyen emberi, sőt nemzeti tragédia, ha Illyés rájön megcsalatására”, mert valószínű, hogy öngyilkosságot követet el.
Visszatérve a nagy hódítóra, röviden elmondható, hogy Lőrinc „Lilla” (Flóra) szívét kérte, s megadá neki az ég.

Szárszón találkoztak, ott, ahol korábban Erzsikével találkozott Lőrinc. A hely szelleme, az emlékek, az ölelés élménye igencsak beindította Lőrinc képzeletét, mert a nemi aktust Erzsikének áldozta. Két élő egy halotthoz – ez a közös címe annak a két szonettnak, amely szerelmi egyesülésüket örökíti meg.
„Vendégünk voltál”. Meglehetősen morbid ötlettel úgy szólította meg az elhunyt múzsát, mint akit utódában is ölelt: „mi hárman / együtt voltunk, egy gyönyörré kuszáltan”; „kicsit / vendégünk voltál, s mi a tieid”.

Ó, ez szinte már beteges!
Nagy divat manapság esküvői meghívókra Szabó Lőrinc idézetet írni, nyomtatni, amit egyáltalán nem tartok jó ötletnek, mert Lőrinc és a tiszta, őszinte párkapcsolat: még köszönőviszonyban sincs egymással.

------------
források:
http://dia.pool.pim.hu/html/muvek/SZABOL/szabol01664_kv.html
http://pim.hu/object.D1446C98-6CAD-474D-8508-A2E555A4144C.ivy
http://ketezer.hu/2014/11/szabo-lorinc-utolso-szerelme/ … és egyéb olvasmányok.
… és egy nagyon okos, az enyémtől sokkal izgalmasabb írás: http://www.irodalmijelen.hu/05242013-0952/szabo-lorincSjcg123

Kobe Shoes Nike
Timberland Outlet
ray ban wayfarer eyeglasses
Nike Air Max Cheap
billige nike sko
Air Max Femme
Nike Air Max 90
Boutique Ugg
Boty Nike Air
Nike Pas Cher Homme
nike air
Michael Kors Outlet
newest lebron shoes
Sneakers Nike
chaussure Nike homme
uggs for cheap
adidas store
Adidas Originals Superstar
reebok running shoes
new jordan releases
Air Jordan Retro Sale
Jordan Schoenen
nike tn pas cher
chaussures de foot pas cher
Nike Store
Ugg Button
Adidas Superstar
Adidas Shoes Discount Marketplace
scarpe hogan outlet
official NHL jerseys
Moncler Store
botas de futbol
Doudoune Moncler Solde
Ugg Femme Pas Cher
tru religion jeans
uggs for women
moncler coats for women
pandora jewelry store
nike sneakers
nfl store
vans shoe store
pandora beads
ugg clearance
Michael Kors
Bottes Ugg Pas Cher
huarache sneakers
Air Nike
cheap nike air max
canada goose jackets on sale
toms sale
zapatilla adidas
Orecchini Pandora
pandora rings
Pandora Official Website
Canada Goose Official Site
Canada Goose Outlet
Cheap Michael Kors
hogan scontate
Nike Zapatos
Moncler Sale
cheap uggs
Canada Goose Outlet
Womens Ugg Boots
nike sportschuhe damen
australia uggs outlet
portafoglio michael kors
Soccer Boots Outlet nike
pandora online
Cheap Stone Island Jackets
michael kors handbags on sale
longchamp tote bag
moncler outlet
nike mercurial soccer cleats
moncler girls
Ugg Pas Cher En France
Moncler Outlet Online
coach factory outlet online
Uomo Hogan
Lebron 13
Coach Bags On Sale
Ugg boots Sale
Botte Ugg Femme
Uggs Outlet Store
religion store
Moncler Jacket Womens
Michael Kors handbag discount
Michael Kors handbag on sale
ugg factory outlet
nike chaussures
Nike Online Store
nike jordan shoes
new pandora charms
Air Jordan News
Bottes Ugg Femme Pas Cher
Doudoune Moncler Pas Cher
Nike Air Jordan 11
hogan rebel donna
Timberland skor
ugg boots for women
Chaussure Nike Air Max Pas Cher
Air Jordan Release Date
nike schuhe günstig
nike air max running shoes
retro jordans for cheap
pandora charm bracelet sale
Doudoune Moncler Femme Pas Cher
Michael Kors Handbags Discount
Ugg Outlet Online Store
zapatillas nike baratas
Oakley Sunglasses Cheap
zapatillas running
australia uggs outlet
Stone Island Outlet
womens nike air max
christian louboutin outlet
Air Huarache
Air Max For Sale
Ray ban sale online
23 is back
Nike Air Women
cheap christian louboutin
Chestnut Ugg Boots
chaussure basket homme
Yeezy Black
nike sportschuhe
adidas schoenen
Veste Moncler Femme
Oakley Outlet
nike joggesko
Jordan Store
Ugg Grise Pas Cher
fitflops sale uk
nike shoes
sac coach soldes
Ugg Boots On Clearance
Chaussure Nike Pas Cher
sac a main michael kors
nike air jordan pas cher
ugg boots cheap
adidas kläder
The official UGG
prada outlet
chaussures nike pas cher
adidas outlet stores online
new yeezy shoes
Toms Shoes For Women
Pandora Store
uggs outlet
Yeezy Boost Sale Online
converse store
Canada Goose Outlet Store
longchamp bags on sale
cheap real uggs
adidas outlet
abercrombie and fitch store
nike free
air force one pas cher
louboutin heels
michael kors bags outlet
nike damenschuhe
Sportschuhe Nike
scarpe nike
nike air schuhe herren
Air Max Sneakers
Nike Shoes Sale Store
Nike Air Sneakers
cheap air max outlet
ugg store
zapatos de futbol nike
ugg outlet online
Nike Air Huarache For Sale
Nike Air 90
Nike Air Max Boutique
canada goose jacket outlet
Nike Pas Cher Femme
ugg boots outlet online
hyperdunk 2014
nike sb stefan janoski
ugg boots classic
goedkope nike air max
Sheepskin Ugg Boots
air jordan
Pandora Beads And Charms
Jordan Sneakers For Sale
Soldes Ugg
Ugg Noir Pas Cher
Ugg Pas Cher Femme
Uggs Pas Cher Soldes
Negozi Pandora
Toms Outlet Online
Ray-Ban Official Discounted Site
Ugg Classic Tall
Anelli Pandora
moncler jacket sale
Nike Factory Store
Doudoune Femme Pas Cher
Air Max 90
Jordan Future
Veste Moncler Pas Cher
Doudoune Moncler Site Officiel
canada goose sale online
Vans Black Sneakers
pandora bracelet charms
cheap uggs for women
pandora outlet store
toms shoes outlet
Ugg Homme Pas cher
Original Ugg Boots
0123Sjcg123Elfogadom...Meleg volt Shakespeare?

https://janeausteninvermont.files.wordpress.com/2011/05/william-shakespe...

Shakespeare nős volt, Anne Hathaway-jel közösen három gyerekük született, és a korabeli anekdoták szerint a drámaírónak számos nővel volt viszonya. A szonettjei miatt azonban időről időre felmerül a kérdés, hogy vajon vonzódott-e a férfiakhoz.

Akik így gondolják, azok rendszerint két szonettre hivatkoznak:

XIII. szonett: „Ó! csak a pazar. Drágám, volt apád;/Hadd mondja ezt a fiad tereád!”

XX. szonett: „Lánynak festette maga a Teremtés/Arcodat, vágyam úr-úrnője! (...) De ha már nők gyönyörére teremtett,/Használják ők, s legyen enyém szerelmed.” (Szabó Lőrinc fordítása).

Peter Ackroyd szerint Shakespeare első szonettjei egy házasság előtt álló fiatalembernek adnak szerelmi tanácsokat (egyes kutatók szerint ő William Herbert, Pembroke jövendő grófja volt, innen a „Mr. H.W.” ajánlás a kötet elején). A szonetteket azonban nehéz egyetlen konkrét személyhez kötni, bár erre újra és újra akadnak kísérletek. Ackroyd szerint a pletykaéhes Shakespeare-kutatók szeretnek megfeledkezni arról, hogy „a szonettek egyik konvencionális eleme volt, hogy a költő nagyvonalúan legjobb barátjának ajánlotta szerelmét. Shakespeare a maga módján nagyítja fel e toposzt”. A versek végül 1609-ben jelentek meg nyomtatásban, botrány azonban nem kísérte a publikációt, így nem valószínű, hogy azok bármiféle takargatnivalóról lebbentették volna fel a fátylat. Sőt, túl nagy visszhangot sem váltottak ki, így lehet, hogy – miként Ackroyd rámutat – ebben az időben tulajdonképpen már divatjamúltnak számított egy szerelmi szonettsorozat.

forrás: http://konyves.blog.huFaludy György és Fanny

https://i.ytimg.com/vi/aqpxdvEoHFY/maxresdefault.jpg
http://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/DxSktkpTURBXy85MDQ3MTkxNWRkNGUwOTA3Y...

Faludy György és Fanny: https://www.youtube.com/watch?v=aqpxdvEoHFY

Férfitól szerette el Faludy Györgyöt kedvese
A 2000-es évek bulvárszenzációja volt Faludy György (†95) és a nála 65 évvel fiatalabb vidéki lány, Kovács Fanny (35) szerelme. (folytatás: http://www.blikk.hu/sztarvilag/ferfitol-szerette-el-faludy-gyorgyot-kedv...)

Hajdanában csodálkoztam a szerelmükön, de hím múzsákról nem tudtam.Hm, én ezt nem értem

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_LMBT_szem%C3%A9lyek_list%C3%A1ja
Horváth Pistának gyerekei is voltak ... és sorolhatnám tovább, de tartózkodom a nevesítésektől. Hogyan élhettek/ élhetnek házasságban azok, akik az azonos neműekhez vonzódtak/ vonzódnak?Hm, ez meglepő!

http://www.hotdog.hu/girlsnotdead/leszbik-es-meleg-temak/hires-magyar-me...
(Olyannyira meglepő, hogy másolni nem óhajtottam)Melyik volt az a történet, ami a legjobban meglepte?

Kérdező: Melyik volt az a történet, ami a legjobban meglepte, megbotránkoztatta az embereket?

Nyári Krisztián.: Az előző kötetnél volt, akit a nem hétköznapi történetek érdekeltek elsősorban, például ahogy Szabó Lőrinc átadta a menyasszonyát, Török Sophie-t a mesterének, Babits Mihálynak.

Egy közös témám már van Ny.K. úrral, de azért tutira nem fogom felkeresni!Kölcsey Ferenc szerelmet érzett egy férfi iránt?

Atyaúristen, lassan már mindegyik csillagról kiderül, hogy buzi volt!? :)

"Noha sokan kerülgetik ezt a témát, Kölcsey Ferenc valószínűleg szerelmet érezhetett egy férfi iránt – állítja Nyáry Krisztián, aki a hamarosan megjelenő második könyvében próbálta körüljárni a Himnusz szerzőjének történetét. Egyelőre azt sem lehet tudni, volt-e Kölcseynek beteljesült szerelme. Az Így szerettek ők 2. című könyvben Nyáry Krisztián inkább a XIX. század felé nyitott, mert az az utolsó olyan történelmi korszak, ami még értelmezhető a mi kultúránk felől".

Folytatás: http://hvg.hu/kultura/20131011_nyary_krisztian_interjuTitkolt homoszexualitás? – Pilinszky János

fotó: http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/wp-content/uploads/2015/06/4fiatalpi...

Pilinszky János 1955-ben házasságot kötött Márkus Annával. Szerette a nőt, de mégsem érezte jól magát házasságában. Pilinszky egész életében így működött a szerelem: viharos gyorsasággal esett szerelembe, aztán a kapcsolatban nem érezte tökéletesen boldogan magát. Többen úgy tartják (pl. Czeizel Endre), hogy Pilinszky azért volt félig boldogtalan kapcsolataiban, mert a férfiakhoz vonzódott, ám ezt katolikus vallása miatt bűnnek gondolta, így sosem engedte át magát érzéseinek. Feleségével hamarosan elváltak, de házasságuk emlékét őrzi az esküvőre ajándékba írt 72 kockás lapból álló füzet, amit Pilinszky saját verseivel írt tele a nőnek.Azt sem tudta, fiú-e vagy lány - Vay Sándor

fotó: http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/wp-content/uploads/2015/06/2vaysando...

Vay Sándor író, költő, újságíró kitűnő úriember volt, mind viselkedésében, mind külsejében a korban elvárt dzsentri normákhoz igazodott. Huszonnégy évesen ismerte meg Eszéki Emma színésznőt, akit később feleségül is vett. Ebben idáig nincs is semmi különleges, csakhogy Sándor azonban igazából nő volt és Saroltának hívták. Férfias identitására valószínűleg már gyerekként szert tett, édesapja ugyanis kezdettől fiúnak nevelte, aztán később megpróbálta ismét lánnyá formálni gyermekét, ezért leányintézetbe íratta, ahonnan immáron Sándor megszöktette egyik leánytársát. Emmával 6 évig éltek házasságban, majd viszonyba kezdett egy másik nővel. Egy jogi eljárás során elvégeztek rajta egy orvosi vizsgálatot, amelynek során fény derült az igazi nemére. A diagnózis szerint betegként kezelték. Ma már világos, amit akkor még nemigen tudtak: Vay minden bizonnyal transznemű volt, vagyis férfilélekkel született női testbe.

(http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/5-magyar-iro-es-kolto-aki-kettos-ele...)Az irodalomtörténészek most ezen a kérdésen rágódnak

Sickratman - Buzi-e vagy? https://www.youtube.com/watch?v=sujSTntcfG0 ... amikor Szerb Antal titkait fürkészik.A homoszexuális pasik miért nősülnek meg?

Miért nősültek/ nősülnek meg azok, akik a pasik farkaira gerjednek? Számomra ez felfoghatatlan. A magyar irodalom történetei néha izgalmasabbak, mint a pletykalapok.

„Szerb számos utalást tesz homoerotikus vágyaira, kapcsolataira, amely egyesek szerint nyilvánvaló bizonyítékai az író homoszexuális beállítottságának. Mások azonban kétségbe vonják ezen életrajzi adatok jelentőségét, és azt fiatalkori útkeresésnek tartják.

Szerb Antal különös házasságai:

Igencsak furcsán alakultak az író házasságai: 1925. december 19-én Budapesten feleségül vette a nála öt évvel fiatalabb Lakner Amália Irént, akitől 1928-ban elvált. Négy év elteltével, 1932-ben ismét összeházasodott Irénnel, hogy egy év múlva ezúttal végleg elváljanak. Öt év egyedüllét után 1938-ban elvette Bálint Klárát, barátjának, a Nyugat című folyóirat képzőművészeti kritikusának a lányát. (Szerb Antalné Bálint Klára 1951-ben, Szerb Antal halála után hat évvel szült egy gyereket, aki Szerb János néven lett a magyar neoavantgárd egyik legfiatalabb tagja.)

Házasságai ellenére Szerb Antal szexuális irányultsága – különös naplójának megjelenése után – irodalomtörténeti viták tárgyává vált”.
forrás: http://www.erdelyinaplo.ro/szabadido/szerb-antal-legendajaÚjabb rejtélyes Radnóti-dedikáció került elő

Ez önmagában még nem hír, de roppantul érdekes a megfogalmazása.
http://i1.wp.com/librariushu.rarecdn.com/wp-content/uploads/2016/08/nemi...

„Bíró-Balogh Tamás irodalomtörténész, író nagy szakértője és gyűjtője a különleges dedikációknak, ezúttal arra a kérdésre keressük a választ, miért félt Radnóti ‘nemileg’ Szerb Antaltól”.
Olvasnivaló: http://sushikimchi.reblog.hu/vegleglehullik-a-lepel-szerb-antalrol"Nyald ki a seggem"! Írta Kosztolányi Dezső

Ez nem tréfa, mert Dezsi bácsi tényleg papírra vetette a fenti szavakat.

"Bár az irodalom képviselői mindig is szívesen heccelték egymást, a műveken túllépő, hétköznapibb ugratásokat a nyugatosok, elsősorban Karinthy és Kosztolányi hozták divatba – olvasható Serf András cikkében, amelyben a szerző példaként idézi Kosztolányi Nyár, nyár, nyár című versét, ahol a kezdőbetűkből a “Nyald ki a seggem Karinthi” mondat olvasható ki"

Nyár, nyár, nyár
(Karinthy Frigyesnek, uri-magának, az embernyi embernek, de kicsit talán a Kálomistának is küldöm, azzal az instanciával, hogy ne átallaná elolvasni ezt a nekem-kedves poémát, minden irányban.)

Nyár,
A régi vágyam egyre jobban
Lobban,
De vár, még egyre vár.
Kár
így késlekedned, mert az éj setétül.
Az élet
Siralmas és sivár
Enélkül.
Gigászi vágyam éhes, mint a hörcsög,
Görcsök
Emésztik s forró titkom mélye szörcsög.
Mostan hajolj feléje.
Közel a lázak kéjes éje.
Akarod?
Remegve nyújtsd a szájad és karod.
Itt ez ital illatja tégedet vár.
Nektár.
Te
Hűtelen, boldog leszel majd újra, hidd meg.
Idd meg.

forrás: http://www.urbanlegends.hu/2008/12/irodalmi-atveresek-kosztolanyi-karint...

Láthatjátok, hogy a híres példaképek sem voltak mindig angyalok!Hullám és gumikötél

Úgy látom, hogy Szabó Lőrinc élete más csajokat is felpiszkált! https://www.youtube.com/watch?v=uFxiN_YUhTg

A videó információinak kiegészítése:
http://nol.hu/kultura/szabo_lorinc_es_a_nok-1310342
(Számomra ezek érdekes dolgok, de megértem, ha mindenkit nem érdekel)Arra még gondolni sem merek, hogy mi lesz, ha...

egyszer életre kél Szabó Lőrinc szobra! :) Akkor tutira nem lesznek a debreceni asszonyok biztonságban.

"A debreceni Kossuth téren a Református Nagytemplom közelében, egy több mint négy méter magas lámpaoszlopnak támaszkodik Szabó Lőrinc alakja.

A költő egész alakosan lett ábrázolva olyan laza, nyugodt testtartásban az oszlopnak dőlve, mintha a Kossuth tér élő járókelőinek, találkozóra váró embereinek részese lenne. Szabó Lőrinc alakja szinte kommunikál velünk; kevés hiányzik ahhoz, hogy az ember készítsen vele egy selfie-t (közös képet) vagy megkérdezze tőle a pontos időt."

Ma állandóan a szobrokkal foglalkozom, :) de az okát nem sejtem...Egy kanos poéta :)

Mióta tegnap megcsókoltalak
s te sóváran (de csak egy pillanatra,
mert máris tiltakoztál!) remegő
térdeid közt hagytad a térdemet:
folyton elém rajzol a hála, folyton
előttem állsz, utcán és munka közben
folyton beléd ütközöm: hátracsukló
fejedet látom, kigyúlt arcodat,
csukott szemedet s a kínzó gyönyörvágy
gyönyörű mosolyát az ajkadon.
Ilyenkor egy-egy pillanatra én is
lehúnyom a szemem és szédülök:
érzem közeled, arcom arcod édes
vonalaiban fürdik, kezemet
sütik forró kebleid, újra csókolsz,
s én rémülten ébredek: óh, hisz ez
már őrület – s mégis oly jólesik
beléd veszteni magamat: egész
tested körülömöl és én boldogan
nyargalok szét lobogó ereidben.

Lőrincből mára elég, :) mert nem vállalhatom azt a felelősséget, hogy a kanossága más pasikra is átragad.Ez a verse buktatta le :)

"s köszöntem a véletleneknek,
istennek és minden csodának,
hogy kitaláltak, megcsináltak
s valahogy elhoztak nekem"

teljes terjedelemben: http://dia.pool.pim.hu/html/muvek/SZABOL/szabol00154/szabol00633/szabol0...

A lebukás körülményei:
1928. július 22-én a Pesti Naplóban megjelent a Köszönöm, hogy szerettelek c. vers, az ebben olvasható „messzi hála” és „messziről súgom csendesen” kitételekről felesége ráismert a Hollandiában üdülő Vékesné Korzáti Erzsébetre; a költő bevallotta kapcsolatukat. http://pim.hu/object.D1446C98-6CAD-474D-8508-A2E555A4144C.ivyÍgy múlik el a világ dicsősége…

Nézzétek ezt a képet!
http://www.agt.bme.hu/varga/foto/kerepesi/judik-e.jpg

Színésznő volt, Karinthy Frigyes első felesége, de a kerepesi temetőben erre már semmi sem emlékeztet!
Még 100 év sem kell ahhoz, hogy a világ teljesen megfeledkezzen arról, hogy valaha is léteztünk!

(Véletlenül bukkantam rá... )"Szárnya van, de nem madár" :)

Szabó Lőrinc: Esik a hó (vers) - Előadja: Szabó Gyula
https://www.youtube.com/watch?v=ZwqyHe4InYY

A fenti verset kívülről tudom, mégsem emlékeztem arra, hogy Szabó Lőrinc írta.Élmény - érdemes megnézni, meghallgatni!

Szabó Lőrinc verssorait Sztankay István tolmácsolja: https://www.youtube.com/watch?v=grU9HYobgNYEgyik kedvencem

Szabó Lőrinc: Lóci óriás lesz: https://www.youtube.com/watch?v=qbgK-OsyslkSzabó Lőrinc: Semmiért egészen*Ez egy kakukktojás

amely témájában egyáltalán nem illeszkedik ehhez a portálhoz. Secret Papi, mégis arra kérlek, nézd el nekem!