Az ördög a XXI. században is közöttünk jár? (Egy laikus elmélkedései)

Figyeljetek ide, az ördög létezik! A XXI. században is! – jelentette ki Ferenc pápa, az Úr 2014. esztendejében, vagyis egy szűk esztendővel ezelőtt – éppen ezért nem lehetünk naivak, meg kell tanulnunk az evangéliumból, hogy hogyan küzdjünk ellene!

Az egész világon nő a démoni befolyás. Ez a Vatikán hivatalos álláspontja.

Medina Estévez bíboros a Vatikáni Rádióban ugyanerről a témáról nyilatkozva elmondta: A sátáni jelenlét kétféle.

1. Az egyik az ördögi (démoni) megszállottság
2. A másik pedig a mindennapjainkban jelenlévő: hazugság, korrupció, erőszak és bűn, ami szintén a Sátán műve.

Egyértelmű, hogy a katolikusok tábora számára az Ördög nemcsak fogalomként - a rossz szinonimájaként létezik - hanem „személyként” is. A Biblia is hasonlóképpen vélekedik, mégis úgy tűnik nekem, mintha más felekezetek vallási főméltóságai és hívei nyugodtan ülnek a babérjaikon.

Ott vannak például a reformátusok…

Ők vajon miért hiszik azt, hogy nincsen szükségük különleges módszerekkel felvértezett és kiképezett ördögűzőkre?
Több lelkészük írását elolvastam, de egyik sem említi az ördögöt személyként, egy olyan láthatatlan Erőként, amely akár az emberi testet, tudatot is a hatalmába kerítheti.

A „belebújt az ördög” szólásunkat persze ők is jól ismerik, de mintha csak átvitt értelemben értelmeznék az ördöggel kapcsolatosan, ... az ember hajlamát a rosszra.

Az egyik protestáns pedig egyenesen hókuszpókusznak minősítette az ördögűzést, ami azért meglepő, mert Jézus az ördögűzés tudományát a tanítványainak is átadta.

Számomra hatalmas a zűrzavar - még vallási berkekben is - ezért az egyszerű, laikus emberek vélekedésein már egyáltalán nem csodálkozom.

- Az ördög nem létezik, mese!
- A bukott angyalok azonosak a földönkívüliekkel
- Az ördög az ember árnyoldala, a személyiségének negatív aspektusa
- Démoni megszállás nem létezik. A megszállottság pszichiátriai betegség.

Ajjaj, mindegyik olyan igaznak, olyan logikusnak tűnik. Kiknek higgyek? Mit higgyek?Létezik egyáltalán az Ördög?
Lehet, hogy hazudnak az evangéliumok? Kérdőjelezzem meg Jézus és Szent Pál szavait, akik óva intettek bennünket a gonosz erőktől? S ha mégis létezik, hogyan nyilvánul meg? Áh, én már magam sem tudom, hogy mit higgyek felőle…

No, lám, lám, ismét bizonyságot nyert, hogy az ördög egyik legnagyobb ravaszsága éppen abban rejlik, hogy elhiteti az emberekkel, hogy nem létezik.

Tudtommal a reformátusok is hisznek abban, hogy a Szentlélek önmagával kívánja betölteni a híveket. Akik elfogadják, hogy a Szent Szellem ily módon teljesíti küldetését, miért nem feltételezik, hogy a negatív Erők képviselői, a démonok is képesek hasonlóra?

Talán a reformátusok is eltöprengtek már azon, hogy hátha mégiscsak igazuk van a katolikusoknak, mert a Református Világszövetség elnökhelyettesét, Gottfried Lochert választották az einsiedelni kolostor első református ördögűző mesterévé. (http://www.evelet.hu/archivum/2006/12/045 )

VAJON TÉNYLEG SZÜKSÉG VAN ÖRDÖGŰZŐKRE?

Egy biztos: nem minden látható, ami létezik.

A régi korok emberei az ördögűzés szükségességét nem vonták kétségbe. Íme, néhány világhírű alkotás, amelyet az ördögűzés ihletett meg.

Francisco Goya festményén Borgia Szent Ferenc exorcizmust végez:
http://www.aheartforgod.org/wp-content/uploads/2013/11/Saintfrancisborgi...

Szent Ferenc démonokat űz Arezzóban. Giotto freskójának egyik részletén: http://www.poderesantapia.com/images/art/giotto/expulsionofthedemons700.jpg

Közben eltelt pár évszázad, de az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének felszentelt, hivatalosan kiképzett ördögűző papjai, még most is, a 21. századunkban is, égetik a démonokat, Jézus szent nevében - maguk elé tartva a keresztet, mint egy pajzsot - miközben imákat mormolnak.

Addig szörföztem a világhálón - a pokolian meleg szobámban, a legnagyobb kánikulában - amíg egy református lelkésztől végre megtudtam, hogy szerintük miért nincs szükség ördögűzőkre.

„Engem nem arra hatalmazott fel Isten, hogy „ördögöt űzzek”, hiszen Jézus az ördögűző. Én imádkozom az illetővel együtt, ő kimondja, hogy az ördöggel minden kapcsolatot megtagad, és behívja Jézust az életébe. És amikor az erősebb, vagyis Jézus átveszi a hatalmat, kiűzi a gyengébbet, vagyis az ördögöt”. (http://mindennapi.hu/cikk/eletmod/az-okkultizmus-lelkileg-megkotoz-de-va... )

Aha, tehát az imádság erejét és az ördög egyértelmű megtagadását elegendőnek érzi!
Vajon mit szólna a tiszteletes úr, ha egy ilyen erővel találná magát szembe?
videó: https://www.youtube.com/watch?v=98XswZs_7qs

A „lári - fári, ilyesmi csak a filmekben létezik” kételkedők meggyőzése nem célom. Legyen mindenkinek a maga hite szerint!

A Római Ördögűző Rituálé egyébként szépen felsorolja azokat a jeleket, amelyek démoni megszállottságra utalhatnak:

- a megszállott személy általa nem ismert idegen vagy ősi nyelveket beszél,
- természetfölötti képességekkel vagy erővel bír,
- olyan elrejtett vagy távoli tárgyakról tud, amelyekről nem lehet tudomása,
- bármiféle szent dologgal kapcsolatban averziót, idegenkedést táplál, vagyis irtózik a szent tárgyaktól, ceremóniáktól,
- heves istenkáromló és/vagy szentségtörő viselkedést tanúsít. :)

Az első különösen érdekes, mert ismerjük Szentírás eme részletét:

„Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak... Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól: “Mi akar ez lenni?” Mások azonban gúnyolódva mondták: “Édes bortól részegedtek meg” (ApCsel 2,1-4)

No, ennél a pontnál feladtam, mert ördögi sugallatra olyasmiket kezdtem gondolni, amik egyértelműen nem tartoznak az Istennek tetsző cselekedetek (és gondolatok) közé.

----------------

A megszállottság jelei: https://hu.wikipedia.org/wiki/ExorcizmusIlyen volt, ilyen lett...

http://avilagtitkai.com/wp-content/uploads/2015/10/anneliese-michel-ordo...
Ő Anneliese Michel, az Ördög egy legközismertebb áldozata.

Anneliese életének első 16 éve úgy telt, mint bármelyik másik vallásos, német lányé. Az 1952-ben született leányzó jó magaviseletű volt, sokat mosolygott, és talán még többet imádkozott. Gyakran aludt a csupasz padlón, így vezekelve bűneiért (amik valószínűleg nem is nagyon lehettek neki). 16 évesen viszont látomások kezdték gyötörni, és gyakran fogta el furcsa remegés. Azt mesélte, olyankor úgy érezte, mintha valaki a teljes súlyával ránehezedne a mellkasára, és emiatt egy szó, vagy egy hang sem tudná elhagyni a torkát.

A lány gimnáziumi tanulmányai miatt kollégiumban lakott egy ideig, de az egyik éjszaka során olyan erős rohama volt, hogy beszállították a pszichiátriára. "Azt éreztem, hogy valami, nem tudom, hogy micsoda... bejött a szobámba, megragadott, lerántott az ágyamról a padlóra... szörnyű volt" - mesélte a kórházban az ekkor már nehezen mozgó lány.

Később imádkozás közben ördögi képek sejlettek fel előtte. Hangokat hallott, amik azt mondták neki, hogy el van átkozva, és a pokolban fog elégni. Az orvosok is összezavarodtak, amikor Anneliese arról beszélt, hogy a hangok utasításokat adnak neki. 1973-ra annyira romlott az állapota, és olyan mély depresszióba süllyedt, hogy az öngyilkosság gondolata kezdte foglalkoztatni. Ekkorra már mindennapos dolognak számított nála, hogy széttépte a ruháit, pókokat és szenet evett, valamint felnyalta saját vizeletét a padlóról.

Miután a katolikus egyház engedélyezte, 1976-ban, 10 hónapon át zajlott az ördögűzés Anneliese-nél. Összesen 67-szer próbálták belőle kiűzni a gonoszt, heti 1-2 alkalommal. Egy-egy "szeánsz" négyórásra is elhúzódott.

Ezen alkalmak során megfigyelték, hogy a lánynak csaknem emberfeletti ereje van: néha három férfi kellett, hogy lefogják. De egy idő után ez sem volt elég, ekkor már láncokat használtak.

Több nyelven és több hangszínen is beszélt az egyes alkalmak során. Egyszer héberül a következőket mondta: "mi vagyunk, akik bennetek lakozunk. Én vagyok az, aki Káin testében lakoztam". A katolikus egyház elborzadt az ördögűzésekről megtudott részleteken, és elkezdték felvenni ezeket.

videó: https://www.youtube.com/watch?v=x4n9vK0_mdk

(http://avilagtitkai.com)

Kérdések: Tényleg a Sátán szállta meg? Vagy epilepszia okozta a vesztét? Esetleg skizofréniában szenvedett?
Én tudom a választ.... A Sátán tényleg tétezik!

Ezt valaki tarthatja esti mesének is, de a tényeken nem változtat.

Azért aludjatok jól, mert mégiscsak előfordulhat, hogy tévedek! :) Jó éjt!Akarjátok-e tudni, hogy hívják a Sátánt? :)

A „www" 666-ot jelent, ami az internetezők körében jól ismert!

"A Kabbala okkult tanítása szerint minden héber betűhöz egy-egy neki megfelelőszám tartozik. Ezt Rudolf Steiner az Apokalipszis-ciklus 11. előadásában,1908. június 28-án adta részletesen elő, ahol a Nap- démon, Sorát nevének megfejtéséről volt szó. Ott mutatott rá, hogy a W-betűnek (a héber waw-nak) a 6-os felel meg a számvilágban. Kiderül belőle, hogy okkult nyelven a „www" 666-ot jelent és annak a Fenevadnak a neve a szakadékból, akiről titokzatosan azt mondja a Jelenések Könyve, hogy „Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, számlálja meg a Fenevad számát, mert egy embernek a száma és annak száma hatszázhatvan-hat." Az „egy embernek a számára" történő utalás itt azt jelenti, hogy az emberi tulajdonságok nélküli Fenevad egy olyasvalami, ami magától az embertől ered, és amit az emberiség elleni támadásra használnak majd fel. Véleményem szerint ide tartozik ma az Internet és általában minden mesterséges intelligenciával kapcsolatos dolog is."

A pókháló-imaginációs elméletről (= Internet) részletesen itt olvasható:

http://www.camphill.hu/wp-content/uploads/Prokoffief-Az-internet-%C3%A9s...Köd előttem, köd mögöttem…

https://www.youtube.com/watch?v=aS-K8AWyUo4
„Szeretőm a Titok, Ő sem tudja, ki vagyok”.

Ej, ha rájövök, hogyan lehet láthatatlanná válni a világhálón, akkor megvalósul, hogy „köd előttem, köd mögöttem…”„Hogy mi van az elmédben? Mi már láttuk”!

A Wyoming-incidens

Ez a videó egy újabb érdekes példája annak, ahogy maga a médium válik félelmetessé. Az 1987-es televízióadást „hackerek” (bár a szó akkor még nem nagyon létezett) zavarták, és helyette valami olyasmit sugároztak, ami röviden jellemezve a konceptuális művészet, a terrorizmus, a tömegpszichózis és a szektás vallásosság érdekes elegye.

A titokzatos üzenet: 333-333-333 után a műsor a következőkkel biztat: YOU WILL SEE SUCH PRETTY THINGS, azaz, „Ön most nagyon szép dolgokat fog látni”. Persze „szép dolgok” helyett maszkszerű, groteszk arcok és különös üzenetek jönnek, mint például hogy „nem bújhatsz el örökre”, vagy hogy „mi van az elmédben? mi már láttuk”. (http://24.hu/elet-stilus)

videó: https://www.youtube.com/watch?v=IBHkW0aKHRc

Azt kutattam, hogyan lehet a világhálón láthatatlanná válni, így bukkantam rá ezekre a különös videókra.Az Ördög az Internet Hercege

Username: 666

Ez tipikusan egy olyan videó, amelyet már az internet mindent elnyelő és megőrző fekete lyuka generált. A videó tanúsága szerint egy ismeretlen, de ázsiai nyelvet beszélő netező a „666” nevű YouTube felhasználó csatornájára szeretne rákeresni. Bár a videómegosztó szól, hogy a felhasználót felfüggesztették, a láthatatlan főhős újra és újra megnyomja a frissítés gombot. Lassan de biztosan szétesik a YouTube jól ismert felülete, és tényleg megjelenik a „666” felhasználó profilja. Az általa feltöltött videók absztraktak és nyomasztóak. És innen jön a csavar a történetben: az óvatlan nézelődő nem tudja leállítani a videót, nem tud kilépni a böngészőjéből, és persze a számítógépét sem tudja kikapcsolni. Mi pedig elkezdhetünk gondolkodni, hogy kinek van kedve megismételni a kísérletet. (http://24.hu/elet-stilus)

Csak erős idegzetűeknek! https://www.youtube.com/watch?v=7iFXyLah2oQMár régóta tanulgatom William Shakespeare szövegét :)

A barátnőim szerint nem is létezik az Ördög... és a különös tapasztalataim mögött csupáncsak a fejlett technikai eszközök ügyessége állt, ezért kénytelen vagyok megcáfolni önmagamat.

Nagy csalódás számomra, hogy Ádám csak egy sima ember, :) és nem a Pokol hercege, mert így soha nem fogunk a Pokol tornácán Rómeót és Júliát játszani! :)

Már régóta tanulgatom William Shakespeare szövegét, hogy ügyesen alakíthassam majd Júliát, de így nincsen értelme! :)Sjcg123

Kobe Shoes Nike
Timberland Outlet
ray ban wayfarer eyeglasses
Nike Air Max Cheap
billige nike sko
Air Max Femme
Nike Air Max 90
Boutique Ugg
Boty Nike Air
Nike Pas Cher Homme
nike air
Michael Kors Outlet
newest lebron shoes
Sneakers Nike
chaussure Nike homme
uggs for cheap
adidas store
Adidas Originals Superstar
reebok running shoes
new jordan releases
Air Jordan Retro Sale
Jordan Schoenen
nike tn pas cher
chaussures de foot pas cher
Nike Store
Ugg Button
Adidas Superstar
Adidas Shoes Discount Marketplace
scarpe hogan outlet
official NHL jerseys
Moncler Store
botas de futbol
Doudoune Moncler Solde
Ugg Femme Pas Cher
tru religion jeans
uggs for women
moncler coats for women
pandora jewelry store
nike sneakers
nfl store
vans shoe store
pandora beads
ugg clearance
Michael Kors
Bottes Ugg Pas Cher
huarache sneakers
Air Nike
cheap nike air max
canada goose jackets on sale
toms sale
zapatilla adidas
Orecchini Pandora
pandora rings
Pandora Official Website
Canada Goose Official Site
Canada Goose Outlet
Cheap Michael Kors
hogan scontate
Nike Zapatos
Moncler Sale
cheap uggs
Canada Goose Outlet
Womens Ugg Boots
nike sportschuhe damen
australia uggs outlet
portafoglio michael kors
Soccer Boots Outlet nike
pandora online
Cheap Stone Island Jackets
michael kors handbags on sale
longchamp tote bag
moncler outlet
nike mercurial soccer cleats
moncler girls
Ugg Pas Cher En France
Moncler Outlet Online
coach factory outlet online
Uomo Hogan
Lebron 13
Coach Bags On Sale
Ugg boots Sale
Botte Ugg Femme
Uggs Outlet Store
religion store
Moncler Jacket Womens
Michael Kors handbag discount
Michael Kors handbag on sale
ugg factory outlet
nike chaussures
Nike Online Store
nike jordan shoes
new pandora charms
Air Jordan News
Bottes Ugg Femme Pas Cher
Doudoune Moncler Pas Cher
Nike Air Jordan 11
hogan rebel donna
Timberland skor
ugg boots for women
Chaussure Nike Air Max Pas Cher
Air Jordan Release Date
nike schuhe günstig
nike air max running shoes
retro jordans for cheap
pandora charm bracelet sale
Doudoune Moncler Femme Pas Cher
Michael Kors Handbags Discount
Ugg Outlet Online Store
zapatillas nike baratas
Oakley Sunglasses Cheap
zapatillas running
australia uggs outlet
Stone Island Outlet
womens nike air max
christian louboutin outlet
Air Huarache
Air Max For Sale
Ray ban sale online
23 is back
Nike Air Women
cheap christian louboutin
Chestnut Ugg Boots
chaussure basket homme
Yeezy Black
nike sportschuhe
adidas schoenen
Veste Moncler Femme
Oakley Outlet
nike joggesko
Jordan Store
Ugg Grise Pas Cher
fitflops sale uk
nike shoes
sac coach soldes
Ugg Boots On Clearance
Chaussure Nike Pas Cher
sac a main michael kors
nike air jordan pas cher
ugg boots cheap
adidas kläder
The official UGG
prada outlet
chaussures nike pas cher
adidas outlet stores online
new yeezy shoes
Toms Shoes For Women
Pandora Store
uggs outlet
Yeezy Boost Sale Online
converse store
Canada Goose Outlet Store
longchamp bags on sale
cheap real uggs
adidas outlet
abercrombie and fitch store
nike free
air force one pas cher
louboutin heels
michael kors bags outlet
nike damenschuhe
Sportschuhe Nike
scarpe nike
nike air schuhe herren
Air Max Sneakers
Nike Shoes Sale Store
Nike Air Sneakers
cheap air max outlet
ugg store
zapatos de futbol nike
ugg outlet online
Nike Air Huarache For Sale
Nike Air 90
Nike Air Max Boutique
canada goose jacket outlet
Nike Pas Cher Femme
ugg boots outlet online
hyperdunk 2014
nike sb stefan janoski
ugg boots classic
goedkope nike air max
Sheepskin Ugg Boots
air jordan
Pandora Beads And Charms
Jordan Sneakers For Sale
Soldes Ugg
Ugg Noir Pas Cher
Ugg Pas Cher Femme
Uggs Pas Cher Soldes
Negozi Pandora
Toms Outlet Online
Ray-Ban Official Discounted Site
Ugg Classic Tall
Anelli Pandora
moncler jacket sale
Nike Factory Store
Doudoune Femme Pas Cher
Air Max 90
Jordan Future
Veste Moncler Pas Cher
Doudoune Moncler Site Officiel
canada goose sale online
Vans Black Sneakers
pandora bracelet charms
cheap uggs for women
pandora outlet store
toms shoes outlet
Ugg Homme Pas cher
Original Ugg Boots
0123Sjcg123Istenem, azért voltak ám olyan pillanatok...

amikor egyáltalán nem Ördögnek neveztem, hanem angyalnak, akiről lent írtam, de a LELKEM - dacolva a szívem lángolásával is - mindig azt kiabálta: "menekülj"!

Talán ismertem az előző életemből ... és már korábban is "megölt", ezért tudat alatt tudtam valami olyasmit, amire egyébként nem emlékeztem! KARMIKUS TALÁLKOZÁS VOLT ... így valószínűsítem!

Azt mondta, hogy SOHA nem tudna bántani, mégis megtette.
Áh, nem is így volt, mert másképpen fogalmazott... és ha jobban belegondolok, akkor el kell ismernem, hogy figyelmeztetett!Hogyan néz ki az Ördög vagyis Sátán?

Válaszok: http://www.gyakorikerdesek.hu/kultura-es-kozosseg__vallas__1502771-hogya...

Magam is úgy gondolom, hogy még senki sem látta, bár néhány esztendővel ezelőtt meggyőződésem volt, hogy már találkoztam vele! Egy olyan érzékelhető energiaörvény vette körül, aminek hatózónájában a lélek segítségért kiabált. Képzelődtem? Meglehet... de néha még mostanában is úgy vélem, hogy a barna szemablakain keresztül maga az ördög pásztázott engem.

Ha az illető, akit azonosítottam az Ördöggel, elolvasná eme soraimat, kissé rossz néven venné, :) de nem írhatok mást, csak azt, amit akkor kiabált a lelkem: „menekülj”!

Omega-Fekete Pillangó: https://www.youtube.com/watch?v=HLztm3PD-KQ:)

Az ördögöket általában nagy orral ábrázolják, mert az átlagostól eltérő nagyságú orr: a bujaságra való hajlam mértékére is utal. :)

Ó, akkor pokolian könnyű dolgom van, mert az orra alapján felismerem az ördögöt!
A piszék angyalok, a nagy orrúak pedig gyanúsak! :)Egy Catalina nevű leány...

széles körben azt terjesztette magáról, hogy közösült az ördöggel. A helyi bába megvizsgálta Őt, de szűznek találta. :)

(forrás: Pivárcsi István: Boszorkányok könyve)

Mivel az ördögnek nincsen hús-vér dákója, :) hanem csak szexuális energiákat mozgat, akár szűz is maradhat az a leányzó, akivel rendszeres nemi életet él.A megszállottság épületekhez is kötődhet

Csizmadia Zoltán (katolikus pap) gondolatai:

Ha valaki például háromszor ugyanott töri el a lábát, az nem biztos, hogy a balszerencse, hanem az ördög jelenlétének a megnyilvánulása is lehet – mondta Csizmadia Zoltán. Tragikus, de tipikus jel, ha sorozatos halálesetek történnek a családban.

Azok, akiket megszállt a sátán, jellemzően különleges képességek birtokába jutnak. Olyan nyelven szólalnak meg, amit korábban egyáltalán nem beszéltek, vagy például természetfeletti testi erőre tesznek szert.

– Vácon történt, hogy a szentmisén egy lány hirtelen összeesett, férfihangon ordibált, később pedig nem emlékezett semmire.

A lány aztán Pécsre került, ahol sikerült kiűzni belőle az ördögöt – számolt be egy emlékezetes esetről Csizmadia Zoltán, akinek még egy szabolcsi „strici” is volt az ügyfelei között.
hirdetés

A megszállottság nem feltétlenül személyekhez, hanem épületekhez is kötődhet – közölte a volt pap.

folytatás: http://nol.hu/kultura/szellemkapu-a-satanhoz-1616329„Eladtam a lelkem az Ördögnek?”

Kérdezi az első részben egy híresség.
- Ahhoz érdeklődnöm kellett volna a lelked iránt – válaszolja neki Lucifer.

Hm, ezek szerint még az Ördög is „személyválogató” (LÉLEKVÁLOGATÓ)!

Forrás: Lucifer című filmVárom a megérdemelt jussom! :)

Hahó, Ördög, ma is úgy hajtsam álomra a fejemet, ahogyan eddig, tök tudatlanul? Már 4045 napja kérdezgetem tőled, hogy mibe keveredtem bele, de a válasszal még mindig tartozol. Remélem, hogy nem a 6666 napon akarsz tiszta vizet önteni a pohárba, mert az még piszkosul messze van! A próbákat becsülettel kiálltam , ezért most várom a megérdemelt jussom! (De nehogy egy pofon legyen... mert abból már kaptam éppen eleget) :DAz Erő velem van!

Az egyház összeesküdött ellenem :) és a papok szoros védőfalat "építettek" Ádám köré. :)

Ó, mily balgák, hiszen én azokat a "falakat" nem óhajtom áttörni, ezért tök felesleges idő - és energiapocsékolás! (De ha akarnám, akkor az "Atya" könnyedén átemelne engemet azokon a falakon, :) és a kezemet megmosnám a szenteltvízben. Aztán pedig, mivel törülköző nagy valószínűséggel nem lenne ott, szembefröcskölném a plébánosokat) :DMegnéztem...

a Lucifer című sorozat első 3 percét és lájkoltam!
http://indavideo.hu/video/Lucifer_1_resz:)

Az Ördög tegnap küldött egy JELET, de nem is jelet, hanem egy teljes nevet, de hát köztudott, hogy Ő a csalás nagy Mestere!

Ezt most mennyire vehetem komolyan? - kérdeztem tőle, de Ő huncutul csak rám kacsintott, aztán köddé vált.Ha Isten nem küld JELET...

akkor küldjön az Ördög, de végre hadd araszoljak már egy picikét előrébb!
(... évek óta ugyanazokat a köröket futom, ezért fohászkodtam Istennek nem tetsző módon)***

Én nem bánom, ha Ördög a lovagom, de tisztességesen mutatkozzon be, ahogy úriemberhez illik! Utána pedig mesélje el: mikor, hogyan és miért szeretett belém, :) hiszen ez a romantikus udvarlás része.A gonosz létezése nem mitológia

A feljegyzések szerint a legrégebbi időktől fogva tudnak ördögtől megszállott személyekről, sőt ma is vannak ilyenek. Leginkább a dühös, gyűlölettel eltelt személyekben mutatkozik meg. Maga az alvilág fejedelme küldi őket elsősorban olyanokhoz, akiket a keresztény ideálokban vagy az életszentség útján akar megingatni, eltántorítani, félrevezetni. A nagy szentek életében igen gyakran találunk erre példát. Az ars-i szent plébános életrajzából kitűnik, hogy a gonosz lélek évtizedeken át minden éjszaka feltűnt a közelében. Alig hunyta le szemét, az ördög őrjöngő kiabálással, zörgéssel, a függönyök letépésével, a bútorok felforgatásával akarta megfélemlíteni Vianney Jánost. Szidta, káromolta a szent életű plébánost, és azzal fenyegette, hogy halála óráján mindenképpen megszerzi őt magának. Vianney János a kereszt jelével űzte el magától a gonosz lelket. Mindezekről számtalan hiteles tanú vallomásaiból tudunk, akik plébánosuk védelmében a parókián tartózkodtak.

Az emberi élet realitásai iránt a középkori ember sokkal nagyobb fogékonyságot mutatott, mint a mai bölcsek. A sátánról hasonló tapasztalataik voltak, mint amilyenekről a Biblia beszámol. A tudományosságra hivatkozva ma nagyon könnyen állítják, hogy a sátán csupán egy kigondolt, legendás alak. Tulajdonképpen ezt akarja a sátán is, hiszen nem kíván nyíltan színt vallani.

forrás: Hitélet, 1992. szeptember (http://www.katolikus-honlap.hu)...

Hogyan lehetséges az, hogy a Mítoszok Palotájáról, illetve Ádámról csakis én állítok furi dolgokat? Ha igaz volna és lenne az, amiket összehordok, akkor mások is beszámolnának hasonló tapasztalatokról. Ó, rólam így könnyen feltételezhető, hogy az ördög súgja a fülembe a hamis állításokat!A Lucifer című sorozat epizódjai

már megtekinthetők a világhálón, úgyhogy hamarosan "randevúzom" vele! :) Persze már 2010-ben is azt gondoltam, hogy vele randevúzok, :) de az csak egy téves képzelgés volt, :) semmi több!A magyar az ördög nyelve?

"Nem is olyan régen találkoztam az Érmellék fővárosának is nevezett Tasnádon egy kávézó bájos pincérnőjével, aki konokul játszotta, hogy nem érti szerény rendelésemet: „Kérek két kávét!”, holott a számot kezemmel is mutattam… A felvidéki Somorja város német tulajdonú (!) cipőboltjából kirúgták azt az eladót, aki magyar vevőkkel magyarul beszélt. A csángó születésű, tehát magyar származású és anyanyelvű bákói papnövendékekbe a közelmúltban is azt sulykolták szemináriumi tanáraik, papok, akik szintén csángók (!), hogy „a magyar az ördög nyelve”. - ezt Tasnádi Gábor írta.

Folytatás: http://magyaridok.hu/velemeny/magyar-az-ordog-nyelve-606316/

A magyar észjárásnak, nyelvünk logikájának tényleg nincs párja, de nem hiszem, hogy az ördög csak egy nyelven beszél. :)**

Az egyetlen logikus magyarázat mindenre: az ördög, de nyitott kérdések még így is szép számmal akadnak!
De ha Isten útjai kifürkészhetetlenek, akkor miért lenne egyenes és világos az Övé? :) Ó, tudtam én ezt már 2010-ben is... kiálthatnék most fel elégedetten, de mit is tudtam? A mítosz és a valóság szálai oly annyira összegabalyodtak, hogy ember legyen a talpán, aki azt simára tudja fésülni!

(Az ördögön csupáncsak a kósza emberi eltévelyedéseket értem, hiszen a naiv képzetekben nem hiszek) :D
Ó, ez a filmsorozat nagyon veszélyes! http://endtimeinfo.com/wp-content/uploads/2016/02/Lucifer.jpgA Balatonnál fotózták az ördög rendszámát :)

http://www.vezess.hu/app/uploads/2016/07/20160702_0951451.jpg
http://www.vezess.hu/app/uploads/2016/07/nevtelen-2-helyreallitva-620x41...

"A bűvös 666-ot bizonyára senkinek nem kell bemutatni, ahogy a rendszám alatt olvasható “Lucifer” feliratot sem. De a cseresznyét az INC dobja a koktélba, ugyanis az ennyit tesz, hogy vállalat, részvénytársaság."

Az autó tulajdonosa helyében nagyon megsértődnék, :) mert nem vicces ám! :)Komolyabb téma :)

Valaki azt állította 2010-ben, hogy érzékeli a Sátánt.

"Érzékelem a Sátánt (ördögöt). Hangokat hallok, és volt olyan mikor megjelent. Nagyon félek az ilyenektől. Mit csináljak? Azt mondják, hogy hallucinálok, de tudom hogy nem. Néha előre látok dolgokat, olyan dézsavü érzéseim szoktak lenni".

Néhány érdekes válasz:

1. A gond akkor is eltűnne-megszűnne, ha eltolnád a segged az orvosig. Először háziorvoshoz, utána ő beutal, ahová kell. És nem, nem néznek hülyének, én is voltam már hasonló problémákkal orvosnál, végighallgatott, megértette, mondtam neki, hogy biztosan nincs valami rendben, úgyhogy keressük meg az okát, egy CT kimutatta hogy jóindulatú agydaganat. Könnyen eltávolították, már a helye is alig van meg a hajam alatt. Gyors volt és semmi probléma. Én a látásomon vettem észre a gondot, aztán jöttek a különböző hallucinációk, és a velem egy szobában lévő, még nem műtött betegtársam is hallucinált.

2. A sátánbácsit nem érzékelheted, be van fagyva a pokol mélyén, így nem tud mászkálni, hogy rémisztgessen.
De lehetséges hogy démoni lények zargatnak, vagy természeti szellemek, esetleg angyali lények, vagy holtak szellemei látogatnak. Hangokat mind hallathat, és meg is jelenhet mind.

Ha bármelyik alkalmatlankodik, egyszerűen zavard el, mondhatod is mantraszerűen hogy : menj el!, de elég lehet ha gondolatban küldd el őket. A lényeg hogy erre koncentrálj. Mindenképp ellenőrizd, nincs-e nyitva hagyott átjáró a közelben, mert ha a szobádban idézgettél, és megijedtél, és nem zártad le a kaput, könnyen átmászhat rajta bármi. Mielőbb zárd le. Elég a koncentráció, vagy keress utána záró rituálénak.

3. Valamiért úgy érzem: kamuzol. Ha mégsem, kapsz 1 tanmesét.

- Öregapám, mondd meg, mi szállt meg engem?
- Amit táplálsz magadban, kisfiam.

4. Igen. Létezik a Sátán!!! AVE SATANAS. Szerencsés vagy, mert én is szeretnék vele találkozni. És végigsétálni a vörösen izzó kővel kirakott ösvényen.

Egyébként én is néha előre megálmodom ami másnap történni fog. És tökéletesen egyezik az álmom.
Kapj az alkalmon. Ne félj. Ami rád vár: ott nincs törvény, nincs szabály, nincs félelem, fájdalom. Azt csinálsz, amit akarsz. Ott nem lesz megkötve a kezed és nem élsz törvények szerint, mint a mennyországban.

De ha később a poklra kerülsz és eltemetnek a temetőbe, akkor a lelked nem nyugszik és visszajár, bojong örökké.
Én ezért fogom a hamvaimat szétszóratni a dunába.

Teljes terjedelemben itt: http://www.gyakorikerdesek.hu/ezoteria__parapszichologia__1211849-erzeke...Angyal és ördög (humoros videó)

https://www.youtube.com/watch?v=mplqe0yngbM

"Rémi Gaillard, a nagy francia mókamester ezúttal a golfozókat tréfálta meg, méghozzá nem is akárhogyan: volt, aki mérgében üldözőbe vette az idén negyven éves komédiást!".

De ha Ádám tényleg egy KOCKA volt, akkor jaj, és jaj, hiszen előbb látta azt, amit csak később küldtem át neki! Ó, remélem, hogy mégsem volt kocka! Voltak különös észleléseim már akkoriban is a gépemmel kapcsolatosan, de remélem, hogy csak az angyalkám huncutkodott!KOCKÁNAK képzeltem :)

Már összekeveredtek a fejemben a dolgok, illetve igencsak megkoptak az emlékképeim, de nekem úgy rémlik, mintha egyszer valamiféle bizonyítékot találtam volna arra vonatkozólag, hogy Ádám igencsak magas szintű informatikai ismeretekkel rendelkezik… programozás… vagy ilyesvalami. Egy szakmai fórumon bukkantam a nyomára, ahol angolul beszélgetett. Már a részletekre nem emlékszem, de akkoriban KOCKÁNAK képzeltem.

Ha ez igaz, s tényleg Ő volt azon a fórumon, akkor felesleges aggódnom érte, hiszen észrevenné, ha egy esetleges online kémkedés áldozata lenne.

Nekem mániám az Ő megmentése, :) pedig nem egy gyönge virágszál!Ma szereztem egy piros pontot :)

A Jóistennél bizonyára szereztem ma egy piros pontot, :) mert látta az Atya, hogy én még az ellenségemet is megmenteni igyekszem. Viszont ez nem tekinthető igazi próbatételnek, drága Atyám, hiszen Ádám, az Ádám, akit én soha nem taszítottam a közömbösségem szakadékába.