Szeretlek az utolsó percig! (Spirituális végrendelet)

Szeretlek az utolsó percig, de egy röpke pillanattal sem tovább!

Ezzel a világos, ugyanakkor teljesen egyértelmű végakaratommal óhajtom a spirituális végrendeletemet nyitni és zárni!

Tisztelettel kérem az Univerzum törvényhozóit, illetve az újjászületés körforgását irányító Reinkarnációs Bizottságot, hogy a fenti kijelentésemet vegyék figyelembe, amikor a jelenlegi földi pályafutásom véglegesen lezárul!

Kérem, hogy amennyiben az égi jogszabályok lehetővé teszik, az újjászületésemtől végleg tekintsenek el és tépjék el az összes olyan karmikus szálat, amik a jelenlegi életem kapcsolatrendszerét alkotják! Sem rokona, sem ismerőse, sem barátja, sem boldog őse nem óhajtok lenni senkinek!

Továbbá szeretném, ha megértenék, hogy életem legnagyobb szerelmével – soha, semmilyen formában és semmilyen körülmények között - nem óhajtok újra találkozni! Bár halálom pillanatának ideje, helye és körülményei még a jövő titka, nagyon szeretnék az összes fájdalomtól, szerelmi bánattól és karmikus kötelektől örökre megszabadulni, amikor a szívem utolsót dobban.

Kérem, hogy semmiképpen ne kecsegtessenek engemet olyan jellegű ígéretekkel, miszerint a következő életemben minden másképpen alakulhat és esetleg még kárpótlást is kaphatok az összes könnycseppemért, keserű perceimért, boldogtalan éveimért, mert ilyen jellegű ígéretek engemet már teljesen hidegen hagynak. Szándékomban áll mindenféle adósságát elengedni azoknak- így a szerelmemnek is - akik a jelenlegi életemet tönkretették.

Természetesen a fenti kijelentésemet: „Szeretlek az utolsó percig, de egy röpke pillanattal sem tovább” a szerelmemnek címeztem, aki nagy valószínűséggel tovább fog élni, mint én, hiszen fiatalabb tőlem. Kérem, hogy sugallat formájában közöljék majd vele, amikor a szemeimet örökre lecsuktam, mert szeretném, ha tudná, hogy úgy hagytam itt ezt a földi világot, hogy revánsot – a következő életeink valamelyikében – nem veszek!

Legyen boldog, sikeres és örömteli a következő élete!

Régebben dacosan ezzel „fenyegettem”: „Többé már nem szeret úgy, hidd el téged senki sem, mint ahogy én szeretlek azóta is szüntelen” , mégis szeretném, hogyha ez megcáfolódna, és a következő életében is rátalálna egy olyan lányra, akinek az iránta táplált szerelme éppoly lángoló és elolthatatlan lesz, mint az enyém. A spirituális tanok szerint, akik komoly érzelmi konfliktusba keveredtek egymással, illetve lezáratlan, tisztázatlan dolgokat hagytak maguk után, mindenképpen találkozni fognak egymással a következő életükben, de ez ellen nekem minden porcikám tiltakozik! Soha többé nem óhajtok a „hóhérom” szemébe nézni, még akkor sem, ha a következő életemben a tekintetével csakis simogat, szerelmesen vágyakozva. Nem tartok igényt az érzelmi kárpótlására, ezért a leghatározottabban kérem, hogy törüljenek ki engemet az életeiből!

Állítólag egy írásos formájú végrendelet csakis akkor érvényes, ha szerzője a leghatározottabban kinyilatkoztatja, hogy szellemi képességeinek birtokában, józan megfontolás után és idegen befolyástól mentesen vetette papírra.

Mivel ez nem egy hétköznapi végrendelet, melyben az anyagi javaimról rendelkezek, úgy gondolom, hogy tök felesleges procedúra, mégis a biztonság kedvéért megfogalmazom a hivatalos záradékot.

A fentieket szellemi képességeim és cselekvőképességem teljes birtokában, komoly számvetés után fogalmaztam meg, semmiféle idegen befolyásnak nem engedelmeskedve, hanem csakis a szívem és a lelkem szavára hallgatva.
A földi törvények szerint továbbá szükséges még az is, hogy a végrendelkező, ha a végrendeletét géppel írta, akkor két tanú együttes jelenlétében írja alá.

Mivel ez egy spirituális végrendelet, úgy gondolom, hogy a tanúk lehetnek olyan személyek is, akik már elköltöztek ebből a földi világból, vagyis a nevüket a népesség nyilvántartás már nem jegyzi.

Én apámat és nagymamámat kértem meg, hogy nevükkel hitelesítsék a soraimat, mert ők már régóta nem tükör által homályosan látnak, hanem oly tisztán, amikre csakis halálunk után képesek az emberek. Ők tudják, hogy olyan hatalmas fájdalomgócokat, lelki sebeket hordozok, amik elviselésére csak igencsak kevesen képesek. Egyértelmű jelét adták nekem, hogy nevüket e lapra ráírják, így hivatalosan minden formai kötelezettségemnek eleget tettem.

Ezt a spirituális végrendeletet nem közjegyzőnél, hanem ezen a spirituális portálon, a thesecret.hu webhelyen helyezem letétbe. Ha időközben a portál megszűnne, akkor is nyoma marad a Virtuális Levéltárak egyikében… legalábbis így remélem!

Személyes üzenetem, amit sugallat formájában – a halálomat követően- kérek eljuttatni a címzetthez:

Ádám, szeretlek az utolsó percig, de egy röpke pillanattal sem tovább, és ha egy mód van rá, akkor örökké a csillagok között maradok. Következő életeidet onnan már nem követem nyomon, de kívánom neked a legjobbakat! Kérlek, még véletlenül se keress, amikor a csillagok között jársz, az újabb leszületésedre várva, és tartsd tiszteletben az én utolsó kérésemet, akaratomat! Köszönöm!

**
Vajon létezik-e reinkarnáció? Tényleg újjászületünk egy új testben? És mi a helyzet a karmával?
Tényleg számíthatunk kárpótlásra? Persze ezeken a kérdéseken is hosszasan eltöprengtem, mielőtt a gépem billentyűzete elé ültem.

A reinkarnáció egyelőre csak egy olyan elméleti feltételezés, aminek létezését csakis a regressziós hipnózisok alanyai, illetve olyan személyek bizonyítják, akik valamiért képesek visszaemlékezni előző életeikre. Tudom, hogy a reinkarnáció sokak számára reménykeltő, egy sokkal boldogabb, egy sokkal kiegyensúlyozottabb következő élet képzetével, de eme képzelgésen én már túl vagyok! Sokkal inkább izgat az a kérdés, hogy vajon befolyásolhatom-e, hogy mi történik velem a halálom után?

Hitem szerint: a halál csupáncsak egy röpke szünet két földi élet között, ezért a lélekvándorlás körforgásából sajnos csak igencsak indokolt esetben képes egy lélek kiszállni. Egyes keleti vallások szerint az újjászületési sorozatok célja: a jobbá válás, az erkölcsi és szellemi tökéletesedés, ami csak sok-sok tanulás, sok-sok tapasztalás által valósulhat meg, ezért számtalan élet szükséges ahhoz, hogy egy ember megszabaduljon attól a karmájától, ami lehetővé teszi a születés és a halál körforgásából való végleges kiszállását.

A tökéletesedésen túl, a karma elvileg arra is hívatott, hogy az igazságosságon ne essen csorba.

Milliószor eltöprengtem már azon, hogy vajon milyen rettenetes bűnöket követhettem el az előző életeimben, amiért oly súlyos árat vagyok kénytelen fizetni a mostaniban, de válaszok nem érkeztek. Állítólag nincs kegyelem, nincs irgalom, és nincs megbocsátás, mert a karma törvénye szerint – ami az Univerzum befolyásolhatatlan törvénye – mindenki azt kapja, amit megérdemel.

Ennek ellenére tisztelettel kérem az Univerzum törvényhozóit, illetve az újjászületések körforgását irányító Reinkarnációs Bizottságot, hogy vegyék figyelembe, hogy véleményem szerint: én már megbűnhődtem a múltat, s jövendőt, ezért a mai napon letétbe helyezett spirituális végrendeletem jogosságát (jogos kérését) ne vitassák, ne írják felül!

Kelt: Secretfalva, 2017. március 12.Akkor voltam bolond én

amikor belementem a bugyuta, óvodásszintű, mégis veszélyes érzelmi szerepjátékodba, kedves Ádám!

Egy normális nő bele sem szeret egy olyan töketlen fószerbe, aki csak elméletben (és képzeletben) mer félrelépni! :)
https://www.youtube.com/watch?v=aKs49cCB05MNéha jól jönne a segítséged!

"Ádám, utazz már le hozzánk, aztán az egyik hölgyeménynek mondj 1- 2 olyan kedves bókot, :) amilyet csakis Te tudsz! :) Szeretném látni, hogy utána a csajocska köpni-nyelni sem tud!

Látod, néha jól jönne a segítséged!" Ezt Pipacs üzeni!Szótagra stimmel

"A haiku három sorból, összesen 17 szótagból áll, sorainak szótagszáma 5, 7, 5."

Fekete éjfél (5)
felhőt úsztató égbolt (7)
elaludt a fény (5)

Sápadt csillagok (5)
lustán cammogó idő (7)
kísértet kopog (5)

Riasztó álmok (5)
bénult test és értelem (7)
szétfoszlott létem (5)

Éltem nincs tovább (5)
a lét veszi kabátját (7)
… akkor hol vagyok? (5)

Az idő végét (5)
keresem önmagunkban (7)
s nem üt az óra. (5)

Szétrohadt élet (5)
már nagyon terhemre vagy (7)
tűnj a pokolba! (5)

A szerző bizonyára igencsak keserű pillanataiban vethette papírra a fenti sorokat.

Forrás: a videó közepéből emeltem ki: https://www.youtube.com/watch?v=OGPFv2ESsfYVerstanilag holnap leellenőrzöm a videó közepén...

olvasható "gyönyörű" verssorokat, amiről a videó szerzője azt állítja, hogy haiku formában íródtak.
De csakis holnap számolgatok, elemezgetek, mert most pokolian álmos vagyok! ! :)

A haiku japán versforma, amely egyben lírai műfaj is.
A haiku három sorból, összesen 17 szótagból áll, sorainak szótagszáma 5, 7, 5. Hagyományosabb típusa egysoros. Rímtelen;(az európai nyelvek számára idegen módon) moraszámláló ritmusú vers. (enciklopedia.fazekas.hu)

https://www.youtube.com/watch?v=OGPFv2ESsfY
Egyébként megáll az eszem ezen a videón!A linket valaki kicserélte…

mert korábban – egy másik secretes lapon – Pipacs tutira nem ezt adta közre! Emlékszem rá, hogy az övé egy tök sima verzió volt, nem pedig ez!
https://www.youtube.com/watch?v=OGPFv2ESsfY

Amikor ide áthozta, talán észre sem vette, hogy a videó kezdőképei „Őt” mutatják, amikor egyik cigarettáról a másikra gyújtott, ó még 2010-ben, illetve 2012-ben Ádámka ablaka alatt.
A „haiku formájú” versek pedig – amik a videó közepén olvashatók-100 százalék, hogy nem voltak benne a Pipacs által eredetileg linkelt Apostol-nótában!

Persze a fenti videó alatti hozzászólók között is szép számmal akadtak olyanok, aki hajdanában – pár esztendővel ezelőtt – magukra véltek ismerni, de a linkcsere bizonyossága 99, 99 százalék!

Fontos ez? Már nem... csupáncsak érdekes!Végre kimondtad, hogy "nékem ebből már elég"!Változtass a hozzáállásodon!

Ezt mantrázd!

"Az idő söpörje el majd
Az emlékedet,
Ahogyan elfújja,
Ha kell, ha nem
A szél a falevelet"

Ihász Gábor - Elsöpri a szél: https://www.youtube.com/watch?v=JFNxDp6TBdM

A "majd" szót törüld, mert az késlelteti az eseményeket és helyette így fogalmazz!
"Az idő söpörje el az emlékedet, ahogyan elfújja szél a falevelet!"Sirályok sírnak, mint én...

https://www.youtube.com/watch?v=LGotaLop_9I

Soha nem akadt itt egy olyan ember, aki védelmemre kelt volna... például "apád", drága Secret, pedig én a szívem összes szeretetét ide hoztam.

Remélem, hogy a támadóm ma este boldog és elégedett mosollyal tér nyugovóra.
Szép álmokat kívánok mindenkinek!Tudod, nem sírok én, csak sűrűn hull a könnyem...

Volt egy fiú, és volt egyszer egy lány: https://www.youtube.com/watch?v=E3WHDPAz_eISecret, szeretlek az utolsó percig!

Bár én mindig őszinte szeretetből voltam itt, és úgy ápoltalak, mint a Kis herceg a rózsáját, észrevettem, hogy „Valaki”, aki a vezérlő szobád ajtaját is nyitni tudja, mindent elkövet, hogy lelkembe taposson. Valószínűsítem, hogy tettének célja „eredj már innen a francba” üzenet tudomásomra hozása.

Tegnap este - egy képcserével - amit szóvá is tettem, először bizonyította, hogy belső ember, aztán ismét a külső megjelenésemre vonatkozó gúnyos bejegyzést dobta bele a legutóbb olvasott bejegyzések dobozába.

Könnyű emberekre bélyegeket ragasztani: te sánta vagy, … te meg púpos … vagy nyúlszájú, nagy orrú, dagadt, bandzsi, sebhelyes és sorolhatnám még tovább, de egészséges lelkületű felnőtt általában ilyeneket nem tesz, hiszen nem a külső alapján ítél.

A másik ember csorbaságát könnyű kigúnyolni, de általában lelkileg csorbák, sérültek azok, akik ilyeneket tesznek.

A SZERETET hosszan tűrő … és én mindig annyira ragaszkodtam hozzád, hogy átléptem a gúnyos támadásokon, sértéseken , de a tegnapi nagyon megviselt.

Hosszú hónapok óta gyógyszeres „mankókkal” járok, vagyis már nem csak repülni nem tudok – a törött „szárnyaim” miatt- hanem lépegetni sem, csak mankókkal.

No, a belső secretest mindez legkevésbé sem érdekli, hanem üt-vág, amikor eszébe jut.

Secret, szeretlek az utolsó percig, de Pipacs virtuális „ütőereit” ma este átvágom, hogy ne rugdossák, ne gúnyolják tovább!

Hogy kinek mit vétett, én nem tudom.
Hogy kinek milyen érdekeit sérti, szintén rejtély számomra, de ez így nem mehet tovább!

Ha neked fontos Pipacs, akkor tudod, hogy hol találod, hiszen az e-mail címét ismered!
Ha még szükséged van rá és nem kolonc a nyakadon, akkor megkeresed és visszajön, mert SZERET téged, hiszen az én lelkem egyik darabja… de ha nem keresed, akkor abból is érteni fog!

Én anyagi áldozatot is hajlandó vagyok érted hozni, ha a pénztárcám megengedi, és bármi mást, hiszen erősen kötődöm hozzád, de Pipacs rugdosását nem tűrhetem tovább, hiszen közvetetten, rajta keresztül ENGEMET - aki a lelkét is kitette teérted – bántanak!