A hatodik felismerés: TISZTÁZNI A MÚLTAT

Minél többet merítünk ebből a forrásból, annál jobban érzékeljük azokat az időszakokat, amikor a
kapcsolat - többnyire stresszhelyzetben - mégis megszakad. Ilyenkor megfigyelhetjük önmagunkat,
megállapíthatjuk, milyen eszközökkel igyekszünk energiát lopni másoktól. Ha manipulációinkról
tudomást szerzünk, az energiaforráshoz fűződő kapcsolatunk tartósabbá válik, így több alkalmunk
nyílik felfedezni életfeladatunkat, spirituális küldetésünket - azt a lehetőséget, amely egyedül reánk
vár, amellyel csak mi járulhatunk hozzá a világ fejlődéséhez. Ha egyszer megtaláltuk önmagunkban
az isteni energia belső forrását, azonnal megismerjük azokat a pillanatokat, amikor a kapcsolat
elvész. Ez általában olyankor fordul elő, ha stressz alatt állunk, vagy szorongás vesz erőt rajtunk, ha
úgy érezzük, hogy életünk irányítása kicsúszik a kezünkből.
Ilyen alkalmakkor, ilyen körülmények között fedezhetjük fel önmagunk működésében azt a
jellegzetes stílust, ahogyan megpróbáljuk irányítani a többi embert - a "hatalmi drámák"
valamelyikét, vagy egyszerre többet is. A különböző stílusok, a passzivitástól az agresszivitásig
terjedő skálán helyezkednek el. Ha például bűntudatot akarunk ébreszteni valakiben, és arra
hivatkozunk, hogy nem törődik velünk eleget (ő pedig bedől ennek, és lelkiismeretét úgy igyekszik
csitítani, hogy minden figyelmével felénk fordul), ezt a működési módot nevezzük "szegény én"-
nek.
Használhatunk kevésbé passzív eszközöket is a mások feletti hatalom megszerzéséhez:
távolságtartással, titkolózással, homályos célozgatással - abban a reményben, hogy ezzel felkeltjük
valaki kíváncsiságát, aki majd érdeklődni, kutatni, faggatni kezd, így meríthetünk energiát az illető
ránk irányuló figyelméből. Ez a "zárkózott" hatalmi drámája.
Ennél több agresszivitás van a hatalmi drámák harmadik fajtájában; az ilyen ember kötözködik,
állandóan a hibát keresi másokban, zavarba hozza az embereket, és arra készteti őket, hogy mindig
résen legyenek, különben éles megjegyzéseknek teszik ki magukat - ez a "vallató" módszere. Végül
pedig a hatalmi drámák közül a legagresszívabb a "megfélemlítő", aki félelemben tartja
környezetét, hogy mindenki rá figyeljen, és elszedhesse energiájukat.
Ha el akarjuk kerülni, hogy a drámák csapdájába essünk, fel kell ismernünk saját módszereinkben a
hatalmi drámát, nemritkán egyszerre többet is, és minden egyes alkalommal, ha ilyenhez
folyamodunk, tetten kell érnünk önmagunkat. Hogy miért? Mert ha teljesen tudatosítjuk
módszereinket, megszabadulunk a tudattalan beidegződésektől, s így egyre tovább maradhatunk
kapcsolatban a belső energiaforrással, egyre tovább a bizalom és a szeretet állapotában. Így leszünk
nyitottak arra, hogy felismerjük igazi életcélunkat, spirituális küldetésünket.
Ha hatalmi drámánkat már teljesen tudatosítottuk, és a belső energiaforrással tartós a kapcsolatunk,
akkor már eléggé szabadok vagyunk ahhoz, hogy őszintén vegyük vizsgálat alá önmagunkat és
életünket. Először meg kell állapítanunk, hogy gyermekkorunkban a családi kapcsolatok dinamikája
miként erősítette hatalmi drámánkat: hogyan zajlott a hatalmi harc a családtagok között. Ezután
gyerekkorunk vizsgálatában meghatározhatjuk a harcok hátterében rejlő spirituális célt.
Kissé távolodjunk el gondolatban, és tegyük fel a kérdést: miért éppen ott voltam? Az élet mely
területei iránt váltam érzékennyé? E kérdés teljes feltárásához szüleink életét is szemügyre kell
vennünk. Kérdezzük meg önmagunktól: Mi az, amit apám képviselt? Mit ért el, miben volt erős? Mi
az, amit szeretett volna elérni az életben, de sohasem sikerült?
Ugyanígy meg kell vizsgálnunk anyánk életét is, vele kapcsolatban is fel kell tennünk ugyanazokat
a kérdéseket. Miről szólt az élete? Mit akart elérni, függetlenül attól, hogy végül is sikerült-e?
Ezekből az elemzésekből meghatározhatjuk azt a közeget, amelybe születtünk: megismerhetünk két
nézőpontot, amelyeket eredeti szándékunk szerint még gyermekkorunkban akartunk magunkévá
tenni. Spirituális szempontból két életszemlélet tárul elénk, amelyek bizonyos mértékig eltérnek
egymástól, sőt talán éppen ellentétesek. Mi pedig pontosan azért születtünk ide, hogy feloldjuk a két
szemlélet ellentéteit, és magasabb szinten szintetizáljuk őket. Ez az a spirituális folyamat, amelyben
a nemzedékek tovább fejlesztik és igazabbá formálják az elődeiktől örökölt valóságot. Egész
életünk arról szól, hogy egységbe hozzuk a gyerekkorunkban megismert igazságokat, és
folyamatosan egyre magasabb szintre fejlesztjük, míg végül a magunk igazságának továbbadása
válik küldetésünkké. Ha megértjük ezt az igazságot, belátjuk, hogy életünk minden élménye, az
összes szinkronisztikus esemény mind-mind erre a küldetésre készített fel bennünket. Ez a mi saját
módszerünk a világ felemelésére.cheap adidas yeezy shoes

The store has been solving problems for me,cheap adidas yeezy shoes the service is very patient, this is a perfect shopping experience. When I received the shoes, I thought it was a good copy of the shoes. tanie buty adidas yeezyI like this online store, this shoe is simple and generous. Very satisfied with this purchase.Csak önmagunk érzékenységének növelésével és érzékelő készség

, helyesebben e készségünk fejlesztésével érhető el mindaz, amit a tekercsek adnak nekünk.