A kőfaragó

a kőfaragóVolt egyszer egy kőfaragó, aki mindig elégedetlen volt magával és az életével. Egy szép napon, amikor mendegélt elhaladt egy gazdag kereskedő háza előtt.

Benézett a nyitott kapun és látta, hogy odabent csak úgy nyüzsögnek az előkelőbbnél előkelőbb látogatók.

„Milyen hatalmas is lehet egy ilyen kereskedő!” – gondolta a kőfaragó. Elfogta az irigység, és azt kívánta, bárcsak ő is ilyen gazdag lehetne. Akkor bezzeg nem kellene szegény kőfaragó módjára tengetnie az életét.
Legnagyobb ámulatára egyszerre gazdag kereskedővé változott. Nagyobb pompa és vette körül, amit valaha álmodni mert volna. Irigyelte és gyűlölte is mindenki, aki nála szegényebb volt.

Egyszerre csak pompás gyaloghintót vittek el háza előtt, a gyaloghintóban magas rangú hivatalnok terpeszkedett, körülötte szolgák hada és gongot ütő katonák. A leggazdagabb ember is mély meghajlással hódolt a menet előtt. „Milyen hatalmas ez a hivatalnok” – gondolta. „Bárcsak magas rangú hivatalnok lehetnék!”
Ezután magas rangú hivatalnokká változott. Mindenhová dúsan hímzett gyaloghintón cipelték, és a nép reszketett tőle, gyűlölte és földig hajolt előtte, amerre csak járt.

A nyári nap forrón tűzött és a hivatalnok iszonyúan kényelmetlennek érezte a fülledt gyaloghintót. Kinézett. A nap fenségesen ragyogott az égen és tudomást sem vett a hivatalnok létezéséről.
”Milyen hatalmas a nap!” – gondolta. „Bárcsak nap lehetnék!”
Ezután nappá változott, mindenkire pokoli erővel sütött, kiégette a mezőket, és a földművesek átkot szórtak rá.

Ám egyszer csak nagy fekete felhő kerekedett, és odafurakodott a nap és földműves közé, így a nap sokat veszített erejéből.
„Milyen hatalmas az a viharfelhő!” – gondolta. „Bárcsak viharfelhő lehetnék!”
Ezután hatalmas felhővé változott, elárasztotta a mezőket és a falvakat, mindenki kétségbeesésére.

Hamarosan azonban úgy érezte, hogy valami nagy erővel tolja. A szél volt az. „Milyen hatalmas a szél” – gondolta. „Bárcsak szél lehetnék!”
Ezután széllé változott, lefújta a cserepeket a háztetőkről, kicsavarta tövestől a fákat, és mindenki gyűlölte őt és félt tőle, amerre csak elsüvített.

Hanem egyszerre csak nekirohant valaminek, amit bárhogyan igyekezett is elfújni, csak állt rendületlenül. Hatalmas szikla volt az. „Milyen hatalmas ez a szikla!” – gondolta. „Bárcsak szikla lehetnék!”
Ezután kősziklává változott, hatalmasabb volt mindenkinél a világon.

Ahogy ott állt, egyszer csak kopácsolást hall, egy kalapács hangját és érezte, hogy farigcsálják az oldalát. „Ki lehet hatalmasabb nálam, a sziklánál? – kérdi. Letekintett, és mélyen maga alatt meglátott egy kőfaragót.

Címkék:

Hozzászólások



Minden visszatér

Minden visszatér önmagába... Onnét, ahonnét indult... Mindenkinek meg van írva a sorsa... azt, hogy nem a sorsunk szerint alakul az életünk, sok külső körülmény befolyásolja. Sokan megbántanak mindket, eltántorítanak mindket attól a gyermekien őszinte érzéstől, hogy van bizalom, ezért sokan elfelejtenek hinni. Pedig talán a legfontosabb a hit. Hogy tudjam, hogy a legjobbat kapom. Hogy bízzak a szeretetben. Hogy valóra válhat. A kőfaragó is visszatért önmagához. Oda, ahonnét elindult. Mert egyszer kapott egy lelket, ami tisztán, minden irigységtől mentes bizalomból és hitből épült.



Angel-a, én is köszönöm, hogy olvashatom:)

És a kőfaragó meséjéről nekem is egy kőfaragós történetecském van:

Faragja, kalapálja kalapácsával a kőfaragó a kösziklát, és csak üti, csak veri, és százszor, ezerszer üti, csak üti, és az a konok kő nem esik szét.

Majd egyszerre csak, csak még egyszer lesújt a kalapácsával: és BANG! Darabjaira esik szét az a makacs kő.
Mit gondoltok mi volt szétesésének okozója?

Az az egy ütés, vagy az előző ezer?

Hát igy formálódunk magunk is az Univerzum tenyerében, aki nem kőfaragó, de lehetne akár az is, amilyen konok voltam magam is:)))) sokunkhoz hasonlóan.

Igen. Igen. Igen. Élni jó:) És én IGENT mondok életemre.



Kedves Angel-a

Nagyon tanulságos mese :-)
Köszönöm, hogy olvashattam.

Szép napot kívánok!
Jugik

http://www.jugik09.gemsziget.com