Napi Tanítások - 2010 - Szeptember

Drága Játszótársak!

Előzményként csak utalnék egy linkkel a januári oldalra...ott megtalálhatjátok (akik csak most kukkantanak be ide), milyen könyvből írom a tanításokat és hogyan jó használni, értelmezni az olvasottakat:

http://www.thesecret.hu/node/10019#comment-116752

Kérésetekre belinkelem az előző havi játszótereket:)))))

http://www.thesecret.hu/napi-tanitasok-2010-majus_evelion
http://www.thesecret.hu/napi-tanitasok-2010-aprilis_evelion
http://www.thesecret.hu/napi-tanitasok-2010-marcius_evelion
http://www.thesecret.hu/node/10342
http://www.thesecret.hu/node/10019
http://www.thesecret.hu/napi-tanitasok-2010-junius_evelion
http://www.thesecret.hu/napi-tan-t-sok-2010-j-lius_evelion
http://www.thesecret.hu/napi-tan-t-sok-2010-augusztus_evelion

"Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak..."bizony-bizony!!! Elérkezett az ősz első hónapja, egyben a tanév kezdete!!!

Mindenkinek szép napokat kívánok és jó egészséget erre a hónapra is:))))

E havi fő témánk: ÉLETMŰVÉSZET

Szeptember 30. Csütörtök

Meggyőződésem, hogy a fizikai testben formát öltő élet arra való, hogy eksztatikus tapasztalat legyen.

Az eksztázis kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy kilépés. Vagyis azt, hogy az ember kilép beszűkítő érzései és gondolkodási struktúrája szorításából, kényszerzubbonyából. Ez azért is elengedhetetlen, mert a magunknak okozott beszűkültséget jogtalanul megköveteljük a környezetünktől is - ugyanakkor a környezetünknek is biztosítjuk azt a nyitottságot és szabadságot, amelyben mi magunk élünk. Ennek az eksztázisnak az előérzeteként kaptuk az orgazmust, ez azonban csak gyenge mása annak a soha el nem múló csendes örömnek, amely egy "önmegvalósított élet" velejárója.

Ma tudatosan az "eksztázis hullámhosszára" hangolódom, például légzésgyakorlatokkal, meditációval vagy azáltal, hogy elkezdek szeretni.

Szeptember 29. Szerda

Álmodjuk meg életünk álmát, majd valósítsuk meg azt.

Életünk álma és egy illúzió között finom különbség van. Az illúzió képzeteken alapul, amelyek gyakran táplálkoznak neurózisból, komplexusokból, a ránk testált szerepekből, a valóság elhárításából és sok egyéb dologból. Ezzel szemben az életálom a valóságos énünkből fakad, nem képzetekből születik. Ezt napról napra úgy éljük meg ébren, mint ami beteljesülhet.

Ma arra kérem a valós énemet, hogy mutassa meg életem álmát és azt, hogy mit talál az életemben fontosnak és álmodásra méltónak.

Szeptember 28. Kedd

Az életművészet, az életöröm, a könnyedség és a szerencse nem a körülményektől függ, hanem kizárólag magától az embertől.

Azt hisszük, hogy a boldogság vagy a boldogtalanság "csak úgy" megtörténik velünk. Holott az életkörülmények azok, amelyek "körülöttünk vannak". Még a testi szenvedések és örömök sem az énünket, "csak" a testünket érintik. A valóságos énünk nem ismer sem örömet, sem fájdalmat, egyszerűen csak VAN. Ugyanakkor a valós énünkből fakadóan képesek vagyunk boldogságot és örömet érezni.

Ma feljegyzek tíz okot, amiért boldog vagyok. Azután hálásan megállok, tudva, hogy ezek végeredményben belőlem erednek.

Szeptember 27. Hétfő

Én vagyok az egyetlen ember, aki boldoggá tehet engem. Ugyanakkor én vagyok az egyetlen, aki boldogtalanná tehet.

Dosztojevszkij írja az Ördögök című regényében: "Az emberek boldogtalanok, mert nem tudják, hogy boldogok. Ennyi az egész!" A boldogsághoz nem az kell, hogy teljesüljenek a vágyaink és nem is az, hogy kielégítést nyerjenek az igényeink, hanem hogy felismerjük: a boldogság kulcsát minden ember maga tartja a kezében. Ezzel a kulccsal kell megkeresnünk és megtalálnunk a boldogságot.

Ma önmagamban keresem és találom meg a boldogság kulcsát.

Szeptember 26. Vasárnap

Az élet játék, amelyet a saját örömünkre játszunk és amelyben csak nyerhetünk.

Miből fakad az életöröm?Magából az életből. Az élet - öröm. Ha az egónk már nem áll az utunkban, teljes valójában élhetjük ezt át. Viszonyításképpen képzeljük el, hogy be vagyunk zárva egy sötét cellába, ahol SEMMI sem történik. Vajon maga az a felismerés, hogy nem vagyunk elzárva a külvilágtól, nem indokolja-e, hogy ünnepeljük a színek, a zajok, az élmények akár egyetlen nap tapasztalható sokszínűségét?

Ma tudatosan akarom ünnepelni azt a napot, amely reggelenként minden emberre ráköszönt - akár úgy is, mint egy új élet születését.

Szeptember 25. Szombat

Bárhol legyünk is, a célban vagyunk, ezért az utat élvezzük.

A legtöbben a "majdban" élnek: "Ha majd felnőnek a gyerekeim..."; "Ha nyugdíjas leszek..."; "Ha megtalálom az ideális partnert...". Teljes életet azonban csak MOST élhetünk. Ha például valaki házat épít, már MA élvezheti a házépítés folyamatát, azt a magával ragadó kalandot, ahogy az egyik kő a másikra kerül. TUDATÁLLAPOTTÓL és nem a körülményektől függ, hogy boldogok tudunk-e lenni a MOST-ban.

Ma kis céloknak akarom szentelni magamat, élvezve minden lépést. Például az elvégzendő feladataimnak is élvezettel teszek eleget.

Szeptember 24. Péntek

Ha odafigyelek az élet által (éppen) felkínált lehetőségekre, bármelyik pillanatban találok esélyt.

Az élet állandóan kínálja az esélyeket, amelyeket legtöbbször fel sem ismerünk, mert túlságosan leragadunk a megszokott gondolkodási struktúráknál és túl nagy jelentőséget tulajdonítunk az adottságoknak. A lehetőségek felismerése tudat kérdése - a világ észlelésének egy különleges formája. Gyakran mi magunk védekezünk a lehetőségek ellen, s ez tart fogva az esélytelenség börtönében. Csak akkor ismerhetjük fel az esélyt, ha abból indulunk ki, hogy az élet jót akar.

Ma tudatosan kezelek egy új élethelyzetet és fel akarom fedezni benne a kínálkozó lehetőséget.

Szeptember 23. Csütörtök

Olyan szép az életünk, amilyenné tesszük. Teremtsünk életvidám légkört magunk körül, s a dolgos hétköznapjainkba is vigyünk eredetiséget és stílust.

A légkör, az eredetiség és a stílus az életművészet kifejeződései. Kevés ember fordít figyelmet arra, hogy mi veszi körül napközben. És még kevesebben találják meg a stílusukat - a legtöbb ember olyan környezetben él, amelynek sem stílusa, sem tartalma nincs. Az életstílus azt jelenti, hogy ismerjük önmagunkat és tudjuk, hogy mi illik hozzánk. Az életstílus egyben hídépítés is az egyén és a körülötte lévő világ között.

Ma elgondolkodom azon, hogy hogyan tudnám jobbá tenni a környezetemben a légkört, hogyan tudnék eredetiséget és stílust teremteni.

Szeptember 22. Szerda/strong>

A barátságosság és a nyitottság legyen belső tartásunk alapja. Viszonzást azonban ne várjunk cserébe: azért legyünk barátságosak, mert mi magunk így érezzük jobban magunkat.

Minden gondolatunk először a saját agytekervényeinken halad át. A barátságtalanság és a zárkózottság negatívan hat mirigyeink működésére és a hormonháztartásunkra, sőt betegségek is kialakulhatnak a hatásukra. Ám barátságosnak lenni nem azt jelenti, hogy feltétel nélkül keressük mindenkinek a kegyeit, mindössze azt, hogy elismerjük: a felebarátunk is ugyanannak a világcsaládnak a tagja. Lehetőleg akkor is kezeljük tisztelettel a másik embert, ha ő tiszteletlenül bánik velünk - saját magunkat becsüljük meg ezzel.

Ma tudatosan nyitott leszek arra, hogy egy számomra ismeretlen emberrel barátságos és előzékeny legyek.

Szeptember 21. Kedd

Az élet valóban művészet. A legtöbb ember azonban csak létezik és működik - ÖN mikor kezd el élni?

Nézzünk meg egy művészt munka közben. Teljesen feloldódik az "itt és most"-ban és úgy éli meg az alkotást, mint a világ legfontosabb dolgát. Tökéletesen egybeolvad a művészetével és hagyja, hogy a belső zsenije alkosson rajta keresztül. S művész mindenhez hozzáfér, ami a logikus-analitikus gondolkodás során nem adatik meg és pont ott tár kapukat, ahol mások csak falakat látnak. A legtöbb ember egész életében lábujjhegyen jár, abban reménykedve, hogy végig tudja azt élni - és ahelyett, hogy művészetként kezelné az életet, arra törekszik, hogy többé-kevésbé "működjön".

Ma olyan emberekről idézek fel magamban példákat, akik egyrészt "éltek", másrészt olyanokról, akik csak "működtek".

Szeptember 20. Hétfő

Tudja-e, hogy kik az igazi vesztesek az életben? Azok, akiknek NINCSEN HUMORÉRZÉKÜK!

Már maga az, hogy élünk, nyeremény azokkal a lelkekkel szemben, amelyek nem kaptak esélyt arra, hogy emberként inkarnálódjanak. Hogy a tapasztalataink jók-e, avagy rosszak, annak a halálunk után már semmi jelentősége sincs - az a fontos, hogy EGYÁLTALÁN van, illetve volt lehetőségünk a tapasztalásra. Mindenki arról álmodik, hogy "telitalálat" lesz az élete, hogy az életével kihúzza a főnyereményt. Annak ellenére, hogy a legtöbben el is érik ezt, sajnos csak kevesen ismerik fel. Ezért sokan "pancsernek" tartják magukat, holott hálát kellene adniuk az életnek azért a nagy nyereményért, amelyet naponta élvezhetnek.

Ma tudatosan azon fogok gondolkodni, hogy én magam milyen vonatkozásban értem el az életemmel "telitalálatot".

Szeptember 19. Vasárnap

A humor láthatóvá teszi az illúziónkat és azokon keresztül vezet el a valósághoz.

A humor sokszor lepi meg az embert egy váratlan elemmel, valami megdöbbentővel. Olyan, mint amikor felszakad valami, mintha kitörnénk az illúziókra épülő gondolkodásmódunkból. Megszabadít a következő gondolkodás kényszerétől és kiszabadít "bilaterális agyunk fogságából". A humor ismertetőjelei közé tartozik - többek között - az eredetiség, az utánozhatatlanság és a "belső géniuszunkból" fakadó látszólagos logikátlanság.

Ma egy eredeti, talán humoros tettemre vagy kijelentésemre szeretnék emlékezni, felidézve azt is, ahogy megszületett bennem.

Szeptember 18. Szombat

A humor mindig jóindulatú, ezért többen kedvelik, mint a csípős vicceket.

A vicc az a műfaj, amely szívesen nevetség tárgyává tesz valamit vagy valakit. Hiányzik belőle a finomság, a kedvesség. Míg a vicc csípős, szarkasztikus, sőt gonosz is lehet, addig a humor mindig építő, ösztönző és engesztelő. Nagyon sok cinikus vicc van, amely többet mond el az élcfaragóról és annak lelki állapotáról, mint arról az emberről, akit éppen kinevetnek. Ezzel szemben a humor az életművészet kifejeződése, az életművészé, amelynek sokan lennének szívesen a részesei, hogy könnyebben boldoguljanak és bölcsebben éljenek.

Ma felidézek a múltból egy kellemetlen helyzetet és keresek rá egy kedves, humoros leírást vagy választ.

Szeptember 17. Péntek

A humor olyan emberi hozzáállás, amellyel a nehezen kezelhető helyzeteket is szuverén módon, derűs higgadtsággal szemléljük.

A humor valamiképpen az ősbizalommal is kapcsolatban áll. Ha nincs bennünk ősbizalom, sem az életen, sem önmagunkon nem tudunk nevetni. Ha humorral állunk hozzá valamely ügyhöz, abban már benne van, hogy bízunk a sikerében. Ha nem akarjuk beengedni a humort az életünkbe, az azt jelenti, hogy az ősbizalmunk is fejlesztésre szorul. Az ősbizalom nem más, mint az a tudás, hogy van egy intelligens erő, amely fenntart és hordoz - egy erő, amely a nehézségi erővel szemben hat. Azzal összekapcsolódhatunk és össze is kell kapcsolódnunk.

Ma tudatosan egy olyan helyzetre fogok emlékezni, amikor éreztem az ősbizalmat és azt, hogy hordoz az élet.

Szeptember 16. Csütörtök

A humor olyan játékhoz hasonlít, amelyik megmutatja, hogy mi a lényeges és mi a lényegtelen.

Mi az, ami megnevettet humorban? A valóban jó humor mindig tartalmaz egy felismerést. Rámutat valamilyen életkörülményre, viselkedésmintára, szokásra, lerántva arról a leplet. Amin nevetünk, az a leleplezett lényegtelen. A felismerő, aki nevet - ő a lényeges. És a humor felszabadítja a lényegest.

Ma olyasvalamire gondolok, ami zavar más emberben, s ezt humorosan és szeretetteljesen fogalmazom meg.

Szeptember 15. Szerda

A humor sajátos mód az igazság láttatására és a dolgok játékos kezelésére, bármilyen komoly vagy lényeges kérdésről legyen is szó.

A humor a megfeneklett helyzetek ellentéte. Ha megkötjük magunkat és túl mereven szemléljük a világot, elveszítjük az életkedvünket. Az igazság minden pillanatban új arcát mutatja. Humor csak akkor születik, ha mély egyetértéssel igent mondunk arra, "ami van". Ilyenkor a még oly reménytelen helyzetekben is felülkerekedik a "dolgok mélyére hatoló" humorunk. Nem véletlen, hogy a királyi udvarokban a "bolondok szabadságáról" beszélünk: a "bolond" az egyetlen, aki mindig megmondhatja az igazságot anélkül, hogy a fejével fizetne érte. Mert ő teljes birtokában van a humornak, őrá nem lehet haragudni.

Ma tudatosan kapcsolatba lépek a "belső bolondommal" és megkérem, hogy szeretettel mondja el az igazságot bizonyos dolgokról.

Szeptember 14. Kedd

A humor annak a felismerése, hogy az élet valójában játék, amelyet a saját örömünkre játszunk. És ha nem örülünk, akkor valamit rosszul csinálunk. Lehet, hogy csak a humorérzékünket veszítettük el.

A humor nem külső körülményektől függ, hanem életszemlélet kérdése - van például "akasztófahumor" is. A humorhoz hozzátartozik a játékos életszemlélet és az, hogy ne ragaszkodjunk görcsösen a képzeteinkhez, illetve ahhoz, aminek "lennie kell". A humor leginkább finom navigáláshoz hasonlítható az élet viharaiban annak elkerülése érdekében, hogy fennakadjunk a körülöttünk lévő emberek képzeteinek és érzéseinek szikláin, kiszögellésein. A humor annak az eredménye, hogy mélyen megértjük és elfogadjuk az életet "olyannak, amilyen".

Ma játékosan akarok hozzáállni az életemet meghatározó témákhoz.

Szeptember 13. Hétfő

Amikor csak lehet, hallgassunk igazi jó muzsikát. Szokjuk meg, hogy van múzsánk, vagyis olyan szabad időnk, amikor semmi mást nem teszünk, csak vagyunk, életművészek vagyunk. Képzeljük el, hogy milyen lehet egy életművész napja.

A zene nem csak a lélek beszéde, de vigasz, biztatás és beszélgetőpartner is minden élethelyzetben. Létezik belső zene is, amelyet akkor hallunk, ha füldugóval bedugjuk a fülünket és befele hallgatózunk. A külső zene megérintheti és felemelheti a lelkünket. A tudatos belső és külső zenehallgatás az életművészet egyik megnyilvánulása. Természetesen más múzsák is léteznek, amelyek örömet tudnak szerezni - például a festészet, a költészet vagy a természettel való egybeolvadás.

Ma az egyik olyan élményemet szeretném felidézni, amikor megérintett a múzsa.

Szeptember 12. Vasárnap

Nem szabad arra irányítani a tudatunkat, hogy hol ütközünk éppen akadályba, vagy milyen esélyt tagad meg tőlünk az élet, hanem azokra a lehetőségekre kell összpontosítani, amelyek az adott pillanatban nyitva állnak előttünk.

Ha valami éppen más, mint amilyennek véleményünk szerint lennie kellene, tudatosítsuk magunkban az elégedetlenségünket. És ismerjük fel: "Az eszem most azt mondja, hogy milyen jó lenne, ha ez és ez teljesülne!" Ezt követően azonban nyomban irányítsuk a tudatunkat a pillanatnyi lehetőségekre. Például: ne bosszankodjunk azon, hogy a partnerünk üzleti út miatt nincs otthon éjjel, hanem élvezzük a dupla ágyszélességet.

Ma tudatosan köszönetet mondok azért, amit a pillanat önként ajándékoz, ahelyett hogy azon siránkoznék, hogy mi hiányzik.

Szeptember 11. Szombat

A legtöbb embert túlságosan leköti a létfenntartásért folytatott robot és nem marad ideje arra, hogy igazán éljen. Sokan olyan intenzíven gondoskodnak életük alkonyáról, hogy gyakran meg sem élik azt.

Az életművészet egyik legfontosabb feltétele az, hogy legyen időnk - legyen időnk magunkra. Megállni, ráérezni önmagunkra, elengedni látszólag nagyon fontos dolgokat - ezek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy regenerálódjunk és megtaláljuk önmagunkat. Nagyon fontos, hogy időt szánjunk önmagunkra. Ennek során meditálhatunk, gondolkodhatunk, zenét hallgathatunk, figyelhetjük a légzésünket...

Ma tudatosan vigyázok, hogy ne hagyjam elterelni a figyelmemet, ne legyek szétszórt és hogy időt adjak magamnak a megállásra, a gondolkodásra.

Szeptember 10. Péntek

Az élvezet nem a körülményektől függ, hanem a hozzáállásunktól.

Gyakran keresünk VALAMIT, amit élvezni tudunk. De az, hogy valóban élvezni tudjuk-e a dolgokat, nem attól függ elsősorban, hogy MIT élvezünk, hanem attól a tudatosságtól, ahogy megéljük azokat. Tegyük fel, hogy egy pohár vizet iszunk. Érezzük tudatosan, ahogy a hideg frissesség keresztülhalad a szájunkon. Érzékeljük a víz állagát, a hőmérsékletét és aktivizáljuk valamennyi érzékszervünket. Egy kis tudatossággal sok hétköznapi dologban is örömet találhatunk - többletköltségek nélkül.

Ma - "itt és most" - tudatosan akarom élvezni a hétköznapok apró örömeit: egy csésze teát, a lélegzetvételt, a fogmosást...

Szeptember 9. Csütörtök

Vannak, akik számára az élvezet és a vágy szó negatív töltést hordoz - ez nem jó. Az élet azért van, hogy élvezzük, ezért legfőbb ideje, hogy minden percében örömünket leljük.

Van rövid és van hosszú távú élvezet. Rövid távú élvezet az érzékeket felkorbácsoló stimulánsokban, az alkoholban vagy a drogokban található. Bizonyos tudati szint fölött ezek azonban már nem elégítik ki az embert. Minél tudatosabbá válunk, annál inkább a "lelkiismeret-furdalás nélküli élvezetet" keressük. Ezt érzékeink finomításával érhetjük el. Ezáltal nemesítjük a lelkünket is. Ha a lelkünk mélyére nézünk és megkérdezzük, hogy mi tesz valóban boldoggá, egyre inkább úgy érezzük, hogy "a tudat, az erő és a szeretet" táplál, s ennek a gyönyörűségét élvezzük.

Ma egy olyan pillanatra szeretnék emlékezni, amikor úgy éreztem, hogy "a tudat, az erő és a szeretet" táplált.

Szeptember 8. Szerda

Élvezni annyit jelent, mint belépni az "élet nevű titokba".

Az élvezetben benne van az "igen" szépsége. Élvezni azt jelenti: igent mondani valamire. Ez a mindenre kiterjedő "igen" megnyitja az összes belső kapunkat. És ha nemcsak elfogadjuk, hanem - lehetőség szerint - élvezzük is mindazt, ami az utunkba kerül, a jutalmunk az élethez való pozitív hozzáállás lesz. Nemhiába mondják: "Aki nem tudja élvezni az életet, hamar élvezhetetlenné válik!"

Ma tudatosan akarom élvezni a napot és azt, ahogy alakul.

Szeptember 7. Kedd

Kevésbé fontos kérdés az, hogy HOGYAN él az ember, mint az, hogy milyen minőségben. Az önazonosítás során tárul fel teljes potenciálunk, ez adja meg a "tudás mögötti tudást" és azt, hogy a tudatunk bekapcsolása nélkül is észlelhessük a valóságot.

Nyilván ismerik az orosz matrjoskafigurákat - az egymásba rejtett babákat. Hasonlóan működünk mi is: az egyik burok körülveszi a másikat. Úgy juthatunk önmagunk nyomára, ha megkérdezzük magunktól, hogy "mint kik" teszünk szert valamely tapasztalatra. Szerezhetünk ugyanis tapasztalatot elnyomottként, agresszorként, racionális számítógépként, mint Richard Kimble (Menekülés közben) vagy akár szerelmes emberként. Ha tudatosodik bennünk a "mint ki", erre már ráépül a "hogyan" is.

Ma tudatosítom magamban, hogy "mint ki" beszélgetek, cselekszem, hallgatok vagy tervezek.

Szeptember 6. Hétfő

Ne akarjunk mielőbb célba érni, inkább élvezzük az utat.

Ha csak a célra koncentrálunk, elszalasztjuk az utat - mi több, értelmetlennek tűnik az út - az élet -, ha végül úgy alakul, hogy nem érjük el a célt. Ha pedig célba érünk, azt tapasztaljuk, hogy a gondok továbbra is megvannak. Rájövünk, hogy a cél után ismét egy új út kezdődik. A valódi életművészet az, hogy élvezzük az utat, engedjük, hogy újra és újra megváltoztasson - így a végén semmi jelentősége sincs annak, hogy célba értünk-e, vagy sem.

Ma élvezni akarok minden lépést, minden cselekedetet, s az örömhöz vezető útként akarom megélni azt, hogy járom az utat.

Szeptember 5. Vasárnap

Mindig minden olyan egyszerű, vagy olyan nehéz, mint amilyennek tekintjük.

Egy kislány megkérdezte egyszer II. János Pál pápát, hogy miért tudnak repülni az angyalok. A pápa mosolyogva így felelt: "Mert nem adnak túl nagy súlyt maguknak!" Van felületes könnyedség, amit könnyelműségnek nevezünk - ez botorság. És van mélyenszántó könnyedség, amelyet életművészetnek nevezünk - ez bölcsesség. Ne vonzódjunk az életben a drámákhoz, inkább a könnyedségben keressük a harmóniát, amely a lelkünk mélyén lakozik.

Ma tudatosan olyasmivel fogok foglalkozni, ami nyomaszt és megkérdezem magamtól, hogy valóban fontos-e számomra az adott dolog, mint ahogy hiszem.

Szeptember 4. Szombat

Az életművészet azt jelenti, hogy összhangban élünk a VAN-nal.

Ha úgy gondoljuk, hogy valakinek vagy valaminek másnak kellene lennie, mint amilyen, ellenállást alakítunk ki önmagunkban a valósággal szemben, vagyis azzal szemben, "ami van". Tudatosítsuk magunkban, hogy véleményünk szerint kinek vagy minek kellene másnak lennie, mint amilyen. Azután szálljunk mélyen magunkba és tegyük fel a kérdést, hogy valóban másnak kellene-e lennie az adott embernek vagy körülménynek, mint amilyen. Ezután mentsük fel az érintett személyt vagy körülményt az alól, hogy megfeleljen az elképzeléseinknek. Amint megtesszük ezt, megtaláljuk a megfelelő hozzáállást az illető személyhez vagy körülményhez.

Ma tudatosítom magamban, hogy melyik ember más, mint amilyennek szerintem lennie kellene és megszabadítom őt ettől a képzetemtől.

Szeptember 3. Péntek

Az életet csak könnyedén, játékosan szabad élni.

A játékban bábuk és játékosok vannak, s a játékosok mozgatják a bábukat a táblán. Sajnos sokkal inkább hajlunk arra, hogy a bábukkal azonosuljunk, mintsem a játékosokkal. Ahhoz, hogy felismerjük, hogy az élet valóban játék, kapcsolatot kell teremtenünk és szembesülnünk kell létünk hátterével. A magunkkal cipelt fájdalmakat, kétségeket, aggályokat le kell vinnünk a lelkünk mélyébe, ahol rá is találunk a dolgokhoz való megfelelő hozzáállásra.

Ma arra törekszem, hogy könnyedén, játékosan álljak hozzá a dolgokhoz: nemcsak a saját feladataimhoz, hanem másokéhoz is.

Szeptember 2. Csütörtök

Ha felismerjük, hogy az élet játék, nem fogunk panaszkodni a nehézségek miatt, mert épp ez a játék varázsa. Ha mindig nyernénk, anélkül, hogy időnként megerőltetnénk magunkat, előbb-utóbb unalmassá válna a játék. A nehézségeket az teszi érdekessé, hogy legyőzhetők, bármilyen komolynak tűnnek is.

Az egyik ember felmorzsolódik a problémák súlya alatt, a másik föléjük tud kerekedni. Ha problémával találjuk szembe magunkat, tegyük fel a kérdést, hogy "a legszerencsésebb esetben" mit akar jelezni számunkra, mire szólít fel minket és az adott esetben milyen viselkedésforma visz közelebb a megoldáshoz. Valójában nem a siker számít, hanem az, hogy fel tudunk-e nőni a feladatokhoz és hogy mennyire tudjuk kihívásként kezelni azokat a gondokat, amelyekkel az élet szembesít.

Ma tudatosan úgy fogok tekinteni valamely problémára, mint egy esélyre.

Szeptember 1. Szerda

Az élet játék, ám úgy tűnik, hogy a legtöbben nem ismerik, vagy már elfelejtették a játékszabályokat.

Az egyik nagy élettitok az, hogy az élet olyan, amilyenné tesszük. Játékosan élni az életet nem könnyelműséget vagy felelőtlen kockázatvállalást jelent. Lazítsunk a gyeplőn, sőt a legjobb, ha elengedjük a különféle szerepekkel, viselkedésmintákkal és merev képzetekkel való azonosulást. Ezáltal is egyre közelebb kerülünk "minden létező egységéhez".

Ma tudatosan átgondolom, hogy milyen "játékot" játszom az életben: ha az életem egy film lenne, mi lenne annak a címe?És még valami:))))

Most tudok nektek meglepetéseket küldeni, mert napokra ismét távol leszek a gépemtől...

http://www.youtube.com/watch?v=qOds8yC-a24&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Nmx0Yqr7SCM

http://www.youtube.com/watch?v=10gj4APgf-A&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=huQYA5R3nfo&feature=related

Szeretettel....Nektek...és hatalmas öleléssel:)))))))))))Nagy a csend...

Hol jártok drága barátaim?

Ma megírom még a 2 elmaradt tanítást és egyben meg is nyitom az októberi játszóterünket!!!!

Várlak ott benneteket holnaptól:)))))

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.tourinformkiskoros.hu/pict...

SZEPTEMBER VÉGÉN
Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérci tetőt.
Még ifju szivemben a lángsugarú nyár
S még benne virít az egész kikelet,
De íme sötét hajam őszbe vegyűl már,
A tél dere már megüté fejemet.

Elhull a virág, eliramlik az élet...
Űlj, hitvesem, űlj az ölembe ide!
Ki most fejedet kebelemre tevéd le,
Holnap nem omolsz-e sirom fölibe?
Oh mondd: ha előbb halok el, tetemimre
Könnyezve borítasz-e szemfödelet?
S rábírhat-e majdan egy ifju szerelme,
Hogy elhagyod érte az én nevemet?

Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt,
Fejfámra sötét lobogóul akaszd,
Én feljövök érte a síri világból
Az éj közepén, s oda leviszem azt,
Letörleni véle könyűimet érted,
Ki könnyeden elfeledéd hivedet,
S e szív sebeit bekötözni, ki téged
Még akkor is, ott is, örökre szeret!

(Koltó, 1847. szeptember.)

Csak így búcsúzóul...hatalmas öleléssel együtt küldöm nektek:))))Nagyon köszönöm Napsugi:))))))))

Ez igen!!!!

Fantasztikus a recepted, amilyen Te magad is vagy!!!!!!!!!!!!

Gyógyipuszi a kezedre:))))))))Egy kicsit...:))))

Előre írtam a tanításokat egy kicsit, mert nem tudom mikor leszek ismét gép-közelben...ha minden úgy alakul, ahogy megálmodtam (megálmodtuk!!!), akkor októbertől gyakrabban és rendszeresebben fogom tudni látogatni a Játszóterünket:))))))))))

Szeretetteljes ölelésem küldöm nektek:))))))))))Drágáim,

mosolygós, boldog hetet kívok kedves Mindnyájatoknak szívem minden szeretetével:

Kingilitek :)EGY JÓ RECEPT

Mindenkit meghívok rá.
Hozzávalók:1 kg meleg szeretet,5 kg kacagás,3 tojásnyi kedvesség,pár csepp megfontolás.
A szeretetet átszitáljuk a türelem szitáján,nehogy pletyka mag keveredjen bele.Az egészet összegyúrjuk
3 tojásnyi kedvességgel ,míg megkel addig letakarjuk tiszta jókedvvel,ha megkelt megsütjük a kitartás
tüzénél.Mielőtt még elkészül ,végig simítjuk kedvességgel,megszórjuk asszonyi kacagással és teszünk rá
pár csepp megfontolást.Mielőtt kihűlne,annyi részre daraboljuk,hogy mindig több legyen ,mint ahányan
az asztalt körülülik,hiszen mindig akad aki még rászorul.Mosolygós arccal tálaljuk.
Egy kis fortély:ha kisütöd az első falat a tiéd.A többit oszd meg mindenkivel,mert ez csodasüti és sosem fogy el.
Szeretettel NapsugiRáadás:))))))

Ezt az előbb találtam...muszáj megmutatnom:))))))))))))))

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://krychek.freeblog.hu/Files/k%C3...

Ma este valahogy erre vagyok rákattanva...nem győzöm hallgatni:)))))))))))

http://www.youtube.com/watch?v=dy2nBvtkgyE&ob=av2eMegírom:))))

Megírom drágáim az egész hetet, mivel pénteken este nagy szülinapozást rendezünk:))))

Lánykám tölti a 26. évét!!!! Olyan vicces, mintha nem is a saját lányomról írnék, hanem én lennék még csak ennyi éves:))))

Egyszóval megírom vasárnapig a tanításokat és keresgélek valami meglepetés matricákat, de ha nem haragszotok, ismét közöset küldök nektek! Szeretlek benneteket, csak nehéz hetünk van az idős szülők állapota miatt és igen fáradt vagyok...holnapra pedig üdének kell lennem:))))

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://kaktuszka.freeblog.hu/files/%C...

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://edesszomorufuzike2.freeblog.hu...

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://tyche.freeblog.hu/files/%C5%90...

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://vasuta.freeblog.hu/files/%C5%9...

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.zoldstudio.viragcenter.hu/...

És az elmaradhatatlan Evelines öleléssel kívánok szép napsugaras őszi napokat és pihentető hétvégét mindenkinek:))))))))))Szép estét. :) Beköszönök, de

Szép estét. :) Beköszönök, de már mennem is kell tovább. :) Legyenek csodás napjaitok. :)Drága Napsugim,

örülök, hogy örülsz és köszönöm szépen a kedves bíztató szavakat :)Ó,drága kicsi Kingám

nagyon szépen köszönöm,ez nagyon jó,már mindent elkövetek,hogy megegyezzünk a kezemmel,mert ő is mást
akar,meg én is.Talán ettől dűlőre jutunk egymással végre.
Nagyon jók az e havi tanítások is,segítségükkel,igyekszem a humoros oldalát látni a dolgoknak,vagy viccet
csinálni belőlük.Látom Vilink törődik a te kis érzékeny lelkeddel(is),erősítsétek is egymást mindenben,hiszen a nagy
nap után nemcsak boldogság,hanem lehet,hogy valamelyikőtök számára fájdalmas döntést is kell hoznotok.
Kívánom,hogy ne így legyen és megtaláljátok a mindkettőtök számára legjobb megoldást.
Szeretettel ölellek NapsugiDrágáim,

nagyon szép hetet/hétvégét kívánok drága Mindnyájatoknak!
Drága Napsugi, nagyon sok gyógyító energiát küldök feléd és szeretettel gondolok Rád! Küldök Neked egy idézetet drága Vilimtől kapott könyvemből:

Gyógyító megerősítések:
"Remekül érzem magam. Sugárzik belőlem az egészség.:)"
(Louise L. Hay: Az erő benned van)

"Most minden betegségmintán túljutottam. Szabad és egészséges vagyok! Tele vagyok sugárzó egészséggel és energiával. Szeretem és teljesen elfogadom testemet. Jó vagyok testemhez, és testem is jó hozzám. Tele vagyok energiával és vitalitással. Testem kiegyensúlyozott, tökéletes harmóniában van az Univerzummal. Köszönetet mondok azért, hogy egyre egészségesebb, szebb és vitálisabb vagyok. Isten sugárzó kifejeződése vagyok. Testem és lelkem most az isteni tökéletességet fejezi ki. Isten csodákat teremt testemben, lelkemben, ügyeimben itt és most.:)"
(Shakti Gawain: Teremtő képzelet)

Drága Dius, Zsuzsó, Ragyogás, Evelin, Judy, Vilim, Tike & Jani, többiek, nagy ölelés mindenkinek! Tőlem Nektek sok szeretettel:

Az egyén és a Föld gyógyulását célzó meditációk:
"Érezd erődet. Érezd lélegzeted erejét. Érezd hangod erejét. Érzed bocsánatod erejét. Érezd változni akarásod erejét. Érezd erődet. Gyönyörű vagy. Nagyszerű, isteni lény vagy. Megérdemelsz minden jót, nemcsak egy keveset, de mindent. Érezd erődet. Békélj meg vele, mert biztonságban vagy. Köszöntsd ezt az új napot szélesre tárt karokkal és szeretettel. Úgy legyen. :)"
(Louise L. Hay: Az erő benned van)

Szeretettel: Kingitekkeresem a legmegfelelőbbet Diamyne

,majdcsak megtalálom és rendbe jövök hamar.
Szép estét kívánok Napsugiszia Napsugi

akkor valamilyen menta tartalmú biztosan gyorsabb javulást eredményezne. Ilyenből bő választék lehet. Jobbulást.
Remélem, mindannyian szép napokat éltek át. További örömtelieket kívánok.Köszönöm Anikó

,megkérdeztem kezelő orvosomat,gyógyszerészemet,de a pirosvirágú krémet nem ajánlották,mert vérbőséget
okoz és nem tesz jót az amúgy is gyulladt kezemnek,valami hűsítő,lazító krém kellene.PUSZISzeretetem ebben adom át.

Kingikémnek is.... és Mindenkinek:) Sajnos időm ami igazán kevés. Ezért a szeretetem ebbe a szépségesbe csomagolva adom át. Napsugikám, a FLP Pirosvirágú krémje segíteni tudna neked kezecskéd rendbe tételében.) Fájdalomcsillapító, vérkeringést erősen aktiváló hatású.... Szuper krém!

2010. 09. 21. kedd Maradjunk meg a hitben! (2) „Küzdjetek a hitért!” (Júdás 3)

A Biblia azt mondja: „Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk” (Zsidók 2:1). Az „elsodródni” szó meg kell hogy szólaltassa a vészcsengőket. Jézus rámutatott arra, hogy míg a szolgák aludtak, az ellenség konkolyt vetett a búza közé. Amikor felébredve meglátták, ezt mondták: „Ellenség tette ezt!” (Máté 13:28). A rák egy ismeretlen, ellenőrizetlen sejttel kezdődik, és ha nem törődnek vele, elpusztíthatja az egész testet. Ezért írja Júdás: „Küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott. Mert belopóztak közétek bizonyos emberek, akik régóta elő vannak jegyezve erre az ítéletre: istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és a mi egyedüli uralkodónkat és Urunkat, Jézus Krisztust megtagadják” (Júdás 3-4). Figyeld meg e szavakat: „a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott”. A módszereink változhatnak, de az üzenetünk soha nem változik. Pál azt írja: „Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el” (2Timóteus 4:3). Figyeld meg a fejlődést Ábrahám, Izsák és Jákób életében! Ábrahám számára az áldások az Istennel való személyes kapcsolatból eredtek. Izsák örökölte apjától az áldásokat. De amíg a filiszteusok meg nem támadták, nem ment vissza, nem ásta ki újra apja kútjait, és nem épített oltárt az Úrnak. Végül Jákób, a harmadik generáció következett, aki fondorlattal és „egyszerűbb utakkal” akarta megszerezni Isten áldását. Csak akkor állította helyre életét az Ábrahám és Izsák által lefektetett alapokon, amikor egész életét megváltoztató találkozása volt Istennel Peniélnél. Őrizzük meg a hitet; adjuk át gyermekeinknek „az igazságot, a teljes igazságot, csakis az igazságot”!

www.maiige.hu oldalról.Öröm látni,hogy ilyen szépen összejöttetek lányok

Evelinem,nem akarok panaszkodni,de a törés elmozdult és nem tökéletesen forrt össze,de nem is ezért nem tudom
mozgatni az ujjaimat,hanem azért,mert az ujjaim tövétől könyékig volt begipszelve a kezem és annyira össze
szorította a tenyerem és az alsókarom izmait és főleg inait,hogy teljesen megmerevedtek.Sajnos elég lassan
oldódnak ezek a mozgató izmok és inak,pedig szorgalmasan tornáztatom,borogatom,áztatom,még nem akarnak
engedelmeskedni nekem.Ha valaki tud valami jó gyógymódot ,nagyon örülnék neki,ha megosztaná velem.
Kingikém,ne pityeregjél drága,készülődjél a nagy napra,aztán az örökös boldogságra.
Na és Anikó idézeteit,jó betartani,mert bizony nagyon igazak.
Mindenkinek,jó egészséget,minden jót és szépet kívánok NapsugiDrágáim! :-)

Ó, már jó régen nem jártam felétek, de változatlanul nagyon szeretem kedves Mindnyájatokat! :)
Hihi... Ti már megint előre szaladtatok az időben, mert mi még "csak" az esküvő előkészületeinél tartunk :)))
Mindenkit nagyon ölelek és puszilok! Mi, mind jól vagyunk - remélem Ti is! :)

Nagy nagy szeretettel: Kingilitek

Ps.: valamit viszont gyorsan el kell mesélnem Nektek, Drágáim: voltak kicsit szomorkásabb napjaim is mostanában és épp egy ilyen pityergős este drága Vilim kedves (telefonos) szavai után tértem nyugovóra. Mint tudjátok több, mint kb. 800 km-nyire tartózkodik tőlem, de ez sem gátolta meg abban, hogy az ezt követő reggelen ő ébresszen meglepetésből :))))))))))) Gondolhatjátok mennyire örültem és mennyire meglepődtem :D Ó, és hát persze, hogy minden rosszkedvem elillant egy csapásra!! :DDDD
NAGYON SZERETLEK és NAGYON KÖSZÖNÖM!

További csodálatosan szép hétvégét és hetet kívánok, Drágáim!:)

Napsugi, meglásd, mindig jobban lesz kezed, tornáztatás és kitartás, rendbejön. :)
Ragyogás, megható a szeretet-újraélesztés idézet. Köszönöm, hogy bemásoltad.

Nektek és Mindenkinek szép napsütéses, örömteli napokat kívánok! :)Kérdések:)))

Én tehetek róla, hogy nem vagyok képben, ezért ugye kérdezhetek?

Napsugikám miért nem tudsz még fogni? Gyógytornára jársz gondolom és más egyéb kezelésre, ami beindítja kezecskédet, hogy ismét a régi legyen...igaz? Gyógyipuszika rá:))))))))))

Kingi-Vili mézesheteken??? Csak nem??? Össze is házasodtatok talán??? Uramisten mekkora boldogság!!!!!!!!!
Gyönyörű közös életet kívánok nektek:)))))

Ragyogásom köszönöm az érdeklődést! Örökmozgó jól van, sokat nőtt a lelkem:))) Bősz 6. osztályos nagy fiú lett és gyerekvasutas is egyben. A tanulmányán kell javítani, mert az iskolaváltás nagy romlást eredményezett...na, majd idén:)))))))))

Tike-Janink sok erőt és teljes gyógyulást kívánok mindkettőtöknek!!!!!!!!!!!!

Mindenki másra is szeretettel gondolok és remélem mindenkinek szépen telnek a napjai?

Köszönöm, hogy rám/ránk is sokat gondoltok és az édesapáinkra!!! Nagy erőpróba-tétel ez nekünk, rengeteg feladattal és kitartással kell lennünk. Mintha soha nem lenne vége a sok bajnak...érdekes időszaka az életünknek. Itt a hatalmas egymásra találásunk, nagyon jól működünk mindenben együtt és itt a rengeteg baj, ami miatt nem tud az ember olyan kis "felhőtlenül" boldog lenni...de mi kitartunk egymás mellett és nagyon fogjuk egymás kezét:)))))))))

Ölellek benneteket és legyen humorérzéketek...rajtunk is az (is) segít:)))))))))))Imádnivalók a srácaid, Judynk!

Átjön az életérzésetek:) És, hogy ennyire jól éreztétek magatokat, az is.

Napsugi, örülök hogy gyógyul a kiskezed:) Vigyázz magadra, ezek szerint jobban, hogy ne történhessen már semmi baj veled!:)

Evelin, együttérzek veled, és látom, mindenben megtalálod a kivezető utat. Mert keresed, s mert akarod. "Kis" hatalmas örökmozgód hogy van? És te?

Dyamninknek is!, sok-sok ölelést, és gyere te is gyakran, hiszen a játszóterünk mindennap nyitva áll.

Tike, Jani, veletek mizujs? Szép leveleket adsz mindig:) Köszönöm:)

King-Vilinkjeink, veletek mi újság? Hogy telnek a mézes napjaitok? Írjatok:)

K.Ildikénk! Édesem annyira keveset hallak!!!! Írj magadról drágám te is!

Beuss, Zsuzsa33, Lollipop, Jamy, és még sokan mások, akik be-betértek közénk, gyertek ti is, hisz várunk benneteket szeretettel, napsütéses homokpogácsával, akarom mondani hamuban sült pogácsával:)))) AnikóKevés időmmel már nem nagyon Netezek!

Reggeltől-estig dolgozom.
Szeretetem mindig veletek van, amikor nem írok is:)

www.maiige.hu oldalról két "apróság":

2010. 09. 10. Mit tegyünk, amikor elmúlik a hév? (1)
„Az első szeretetedet elhagytad.” (Jelenések 2:4 Károli)
Senki sem tervezi, egyszer csak megtörténik. A románc szembekerül a realitással; valami megadja magát, és ez általában pont a romantika. Először olyanok vagyunk, mint egy szerelmes gerlepár, és semmi sem fontosabb a földön, mint egymás boldogsága. Aztán jönnek a kis tipegő lábacskák, és jól szervezett világunk a feje tetejére áll. A gyerekek nem illenek bele szépen a naptárunkba és a napirendünkbe. Ugyanis ők nem tudnak, és nem akarnak várni. Három gyerekkel, két munkahellyel és egy jelzáloghitellel később a szerelem már csak távoli emléknek tűnik. Két túlhajtott ember azon tűnődik, hogy hol hagyták el azt a romantikus érzést, és hogy vajon vissza fog-e térni valaha. Néhányan megállapodnak egy csendes házasságban, és vannak olyanok is, akik csak addig maradnak, amíg a gyerekek nagyobbak nem lesznek, aztán zöldebb, romantikusabb legelőket keresnek. De Isten egy harmadik, sokkal izgalmasabb alternatívát kínál. Isten alternatívája: tégy meg mindent azért, hogy helyreállítsd az „első szereteted”! (Ez az igeszakasz az efézusi gyülekezetnek íródott, de az alapelv alkalmazható egy jó házasság építésére is.) Tehát: 1) Vizsgáld meg újra az érzéseidet! Azt hisszük, hogy a mostani bizsergésmentes állapot azt bizonyítja, hogy a romantikus szerelem meghalt, és az álom örökre elveszett. Ez azért van, mert a romantikát összetévesztjük a szerelemmel. A romantika hozza össze az embereket, de a szeretet tartja együtt. És azok az emberek, akik szeretik egymást, újra fel tudják éleszteni a romantikát – mindegy hogy milyen korban vagy milyen állapotban vannak. 2) Ismerd fel, hogy az a bizonyos „hév” nem elveszett, hanem te hagytad el. „Az első szeretetedet elhagytad”. Nem az hagyott el téged. Nem halt meg. Egy új partner nem megoldás. 3) Menj vissza! A szerelmet meg fogod találni ott, ahol elhagytad: alultápláltan, kirekesztetten, gondozatlanul és súlyos oxigénhiányban szenvedve, de nem holtan. A házasságot Isten teremtette. Beszélj Vele! Kövesd az Ő útmutatásait, és szerelmed újraéled!

2010. 09. 12. Mit tegyünk, amikor elmúlik a hév? (3)
„Az első szeretetedet elhagytad.” (Jelenések 2:4 Károli)
A második dolog, amire szükség van az első szeretet megújításához: a megtérés. Változtass a gondolkodásodon, az irányodon és a cselekedeteiden! Nem lehet megoldani egy problémát ugyanazzal a gondolkodásmóddal és viselkedéssel, ami előidézte; új gondolkodásmódra és új cselekedetekre van szükség. Ha a kapcsolatod valaha forró volt, akkor még mindig megvan mindened, ami ahhoz kell, hogy újra felforrósítsd. Már visszaemlékeztél arra, hogy miket tettél a kapcsolat „magaslatán”. Már elismerted, hogy azok a tettek éltették és töltötték meg kapcsolatodat, és hogy amikor mindezt abbahagytad, akkor „elhagytad az első szereteted”. Most készen állsz rá, hogy megtérj (ami azt jelenti: visszafordulni), és visszamenj oda, ahol akkor voltál, amikor a szeretet lángja fényesen lobogott. A helyreállás harmadik tényezője: a felelevenítés. „Tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet!” (Jelenések 2:5). Írd össze azokat a dolgokat, amelyeket akkor tettél, amikor a kapcsolat nagyszerű volt! Mindkettőtöknek személyesen kell imádságban elkötelezni magát arra, hogy megtesz néhányat a listán szereplő dolgok közül, anélkül, hogy elárulná társának, hogy melyiket választotta. Próbáld meg „rajtakapni” társadat azon, hogy feleleveníti „az előbbiekhez hasonló cselekedeteket”, és add tudtára, hogy milyen sokat jelent neked az, hogy törődik azzal, hogy megtegye. Amit hálával megerősítesz, abból még többet kapsz. Még egy bölcs intés: először talán furcsának fog tűnni, sőt valószerűtlennek, ha újra úgy viselkedsz, mint régen. Légy türelmes, ez majd megváltozik. Csak tedd továbbra is! És ne várj arra, hogy kedved legyen hozzá! Képes vagy arra, hogy új módon cselekedj, és az új érzéseket hozzon, még ha nem is érzel kedvet az új dolgok cselekvéséhez. Tedd, és majd érezni fogod, tedd, amíg az első szeretet öröme újra fellángol!

És ezeket olvasva mindennap, sokkal szebb a napok megélése.

Ölellek benneteket drága játszópajtásaim:)Huuuuuuuuuuuuuu, Judy:)))))))))))))))

Nagyon pazarok a fotók!!!!!!!!!!!!! Csodásak a színek, a hangulata, minden! Teljesen átjött, mennyire jól éreztétek magatokat együtt:)))))))))

Helyes kis családod van, további gyönyörű napokat és jó egészséget mindannyiótoknak!!!!!!!!!!!

Ölelésekkel együtt persze:)))))sziasztok drága játszótársaim

Judy,megnéztem a képeket,szupi,most biztos,csudaklassz formában vagy,kipihent,csodaszép emlékekkel
gazdagodva tértél haza,ez nagyon jó.
Diamyne köszönöm,javul a kezem,de az ujjaim még nem mozognak és nem tudok velük fogni,de bízom benne,hogy ez az állapot hamarosan elmúlik.
Evelin,örülök a jó hírnek és köszönöm a matricákat,na és a tanításokat is.
MINDENKINEK jó hétvégét kívánok NapsugiSzép estét a játszótéren :)

humorról szeretek olvasgatni, vdámmá teszi lelki bensőnket. :)

Zsuzsi, ha épp borús is az ég felettem, írásaidat olvasva mindig mosolyra ösztönzöl, mint a tavaszi napsugár. :)

Napsugi, remélem a kezed már teljesen ép állapotba került, s nem akadályoz semmi örökmozgó létedben és örömteliek a napjaid. :)

Evelion, a megpróbáltatások az életben arra valók, hogy beigazolódjon, megérdemeljük a szépet és a jót az életben. Most annyit kívánok, stabilizálódjon az apukák állapota, Ti pedig felhőtlen örömmel töltsétek közös perceiteket Palkóval.:) Megnéztem a matricákat, sokatmondóak. Köszönöm. Az idézeteket is.

Judy, nagyon hangulatosak és vidámak a fotók.:) Utó-nyári nosztalgia. Aranyosak a gyerkőcök is. :)

Kingilit már rég láttam errefele, remélem szépen és folyamatosan ötvöződik eggyé közös boldog életük az élet hosszú útszakaszán. :)

Ragyogás, merre vagy? Remélem, a vidámság a nyerő mindennapjaidban. :)

Tikééknél is mindig ragyogjon a nap. :)

Mesés hétvégét kívánok Nektek és Mindenkinek.:)Üdv itthonról:)

Kedves Barátaim,

Hiányoztatok:)
És köszönöm, hogy gondoltatok ránk, a nyaralásunk, hála Istennek jó volt.
Megosztom Veletek a fotóinkat, picassaban, :

http://picasaweb.google.hu/lh/sredir?uname=nickyboster&target=ALBUM&id=5...

Szeretettel ölellek Mindannyitokat!Mindenkinek:))))))))))

És az elmaradhatatlan matricák, mindenkinek!!!!!!!!!!!

Valahol az újjászületés az, ami most bennem él...ehhez a témához kerestem hangulatos matricákat!!! Fogadjátok tőlem szeretettel:))))

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.keresztenymagyarorszag.hu/...

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.hetek.hu/files/images/2008...

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://anahita-joga.hu/images/stories...

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://angyalforras.hu/index/src.php%...

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://szentkoronaradio.com/files/Pho...

És persze egy Evelines-óvónénis ölelés mellé csatolva:))))))))))):DDDDDDDDDDDDDDDD

Egy jó hír, röviden: Palkóm apukája magától ébredt és mosolygott is sokat, felismerte a szeretteit!!!! Tudja hol van és mi történt vele!!!! Fantasztikus erős a szervezete!!! És úgy látszik az Égieknek még van további terve vele, hogy itt lehet közöttünk még:))))))))))
Persze marad egy jó darabig az intenzíven, de mára feldobódtunk:)))))))))))))))Drága Evelin

a borzongás nekem is megvolt,nagyon köszönöm ,hogy megosztottad velünk.A tanításokat is köszönöm,számomra
nagyon aktuálisak,már majdnem elveszítettem a humorérzékemet és bolondos énemet,de ahogy végre napról-
napra gyógyul a kezem,úgy nyerem vissza régi énemet.Nemsokára újra a régi leszek.Nagyon örülök,hogy így egymásra találtatok Palkóval és közös erővel birkóztok meg szeretteitek betegsége miatti fájdalmaitokban.
További kitartást,erőt és boldogságot kívánok nektek.Ölellek Napsugiköszönet Evelion!

Köszönet és hála Neked a napi tanításokért, nagyon jók!

A humorról szólók most nekem különösen aktuálisak, mert a sok-sok év alatt összegyűjtött dolgaim elnyomták az eredendő humorérzékemet és humoros hozzáállásomat.

Köszönöm, hogy felnyitottad a szememet:)