Napi Tanítások - 2010 - Január

Napi Tanítások – 2010 – Január

Előzmények:

Drága Moncsi feltett számunkra Napi Tanításokat, amikből egész évben sokat tanultunk…majd átvette Beus és folytatta, hogy ne szenvedjünk benne hiányt. Köszönjük nekik!
Viszont ezek a tanítások elfogytak, hiszen eltelt egy év! Szavazásra bocsájtottam, hogy lenne-e kedvetek más bölcsességeket is olvasni? Sokan már hetek óta várjátok…de a technika ördöge mindig valamit belezavart! De most túljártam az eszén
A könyv, amiből kiírom a napi tanításokat, „Kurt Tepperwein: Az élet nagykönyve” lesz!
Egy kis használati utasítás a tanítások feldolgozásához:
„Az életkönyvben minden naptári nap három egymással összehangolt építőkockából tevődik össze. Ezek:

- az adott napra szóló „életbölcsesség”;
- a témához kapcsolódó magyarázat, kiegészítés;
- az elhatározás, avagy a „napi feladat”.

Aki napról-napra előveszi az életkönyvet, elgondolkodik az életbölcsességeken, a szívébe meg az értelmébe fogadja a magyarázatokat és elvégzi a napi feladatokat, az az év folyamán számtalan „aranykristállyal” gazdagodik. És amikor az év végén visszatekint, látni fogja, milyen komoly fejlődésen ment keresztül:
Elkezdte megvalósítani az életét - napról napra!”

„Minden életbölcsesség három síkon értelmezhető:

- általános értelemben;
- saját magunkra vetítve;
- hogyan valósíthatjuk meg az életünkben?

Amikor befogadjuk a napi életbölcsességeket, azt kérjük a tudatunktól, hogy mind a három síkon adjon megfelelő ösztönzést."

Minden hónapnak van egy vezérfonala, a januárinak ezt a címet adta az író: Szellemi Törvény

Január 31. Vasárnap

A gondolat formálja a szokásokat, a szokások a jellemet, a jellem a sorsot. A kiindulási pont tehát a gondolat.

Sok ember számára az egyik legnehezebben teljesíthető "belső funkció" az, hogy a gondolattól a tetthez vezető lépést megtegye. Legtöbbször ugyanis azt gondoljuk, hogy elég, ha jó gondolataink vannak. Ám mit ér a jó gondolat, ha nem követi tett? A mag csak termékeny földbe hullva csírázik ki, a jó gondolat is csak akkor ér valamit, ha tetté válik.

Ma kitalálok valami jót és meg is valósítom azt.

Január 30. Szombat

Meztelenül jöttünk és meztelenül fogunk elmenni. Nem vihetünk magunkkal mást, mint felismeréseket, szeretetet és bölcsességet.

Sokszor jelentéktelen dolgokért törjük magunkat és csak ritkán tekintünk életünk eseményeire az örökkévalóság szempontjából. Carlos Castaneda (latin-amerikai származású amarikai antropológus, akit a mexikói varázslóhagyományról írt könyvei tettek világhírűvé - A szerk.) ezért azt ajánlja, hogy minden döntésünkhöz a halált hívjuk tanácsadónak. Ez azt jelenti, hogy elképzeljük, amint a halálos ágyunkon fekszünk és visszatekintünk az életünkre. Ebben a helyzetben világosan látjuk, hogy melyek azok a döntések és tettek, amelyekkel "kincseket gyűjtöttünk az örökkévalóság számára".

A mai cselekedeteimet tudatosan az örökkévalóság szolgálataiba állítom.

Január 29. Péntek

Az élet általános érvényű értelme az, hogy egyre tökéletesebben juttassuk kifejezésre valós lényünk tökéletességét. "Legyetek tökéletesek, ahogy az Atya is tökéletes az égben."

Ha Jézus a tökéletességre biztatta az embert, akkor mi sem áll távolabb tőlünk, mint hogy idegen dolgokat erőltessünk magunkra. A tökéletesség az énünk kibontakoztatása, amikor a bensőnkből fakadóan alkotni kezdünk és ott keressük Istent, ahol megtaláljuk: saját magunkban.

Ma felidézem életem egy tökéletes pillanatát, egy olyan pillanatot, amikor megélhettem a tökéletességet.

Január 28. Csütörtök

Az életemet, ugyanúgy, mint az egész teremtést, egy belső rend hatja át.

A "kozmosz" szó görög eredetű és "rendet" jelent. Ahogy a bolygók a nap körül keringenek és a naprendszerek bizonyos rendben a tejúton mozognak, úgy úgy keringenek az elektronok is az atommag körül egy belső rendnek engedelmeskedve. Mindenütt megtaláljuk ezt a rendet. Egy nagy szellem alkotása fejeződik ki benne. Mi, emberek, megkaptuk az önálló akarat ajándékát, hogy tanuljunk az önfejűségünkből és tudatosabb alkotótársai legyünk ennek a rendnek.

Ma megnézek egy virágot vagy egy levelet és elgondolkodom a belső rendjéről, mert én is ilyen rend szerint vagyok felépítve

Január 27. Szerda

Minden szorosan és végtelenül összefügg.

Egy tudós egyszer bebizonyította, hogy "ha Grönlandon köhög egy légy, az befolyásolja Közép-Európa időjárását". Valamennyien kölcsönhatásban állunk egymással. Kölcsönös függésben élünk, amit divatos szóval "interdependenciának" nevezünk. Minden gondolatunkkal és tettünkkel hatunk az egészre, ezért folyamatosan összhangba kell hozni a gondolatainkat és a cselekedeteinket az egésszel.

Ma átgondolom, hogy kivel vagy mivel állok kölcsönhatásban és ezeknek különös figyelmet szentelnek.

Január 26. Kedd

Minden, ami történik, az ok és okozat törvényének engedelmeskedik. Amit véletlennek mondunk, az csak az ismeretlen.

A véletlen mindig ismeretlen, de nem ok nélkül való. Számottevő különbség van aközött, hogy előírjuk az életnek, HOGYAN teljesítse az elvárásainkat és az elképzeléseinket - tehát megkíséreljük megerőszakolni az életet, amit az nem fog hagyni -, és a között, hogy van egy belső vezérfonalunk ás életet illetően, de a részleteket szabadon hagyjuk, hogy elég játéktere legyen a teremtésnek.

Ma nyitott akarok lenni a meglepetésekre, amelyeket ez a nap tartogat a számomra.

Január 25. Hétfő

Az egészség belülről fakad. Testi síkon erő, életerő, potencia, fittség és jó közérzet formájában jut kifejezésre. Lelki síkon életöröm, harmónia és boldogság jellemzi. Szellemi síkon felismerés, bölcsesség és megvilágosodás jár a nyomában.

Kevesen vannak tisztában valódi érzéseikkel. Mire vágynak? Mire törekszenek? A vágynak, az elhatározásnak először önmagunkban kell megszületnie, ahogy az íjásznak is először magához kell húznia a nyílvesszőt, mielőtt kilövi a célra.

Ma tisztázom magamban, hogy mely területeken irányulnak a vágyaim külsőségekre ahelyett, hogy önmagamba néznék és igyekszem helyreállítani az összhangot.

Január 24. Vasárnap

Felelős embernek lenni azt jelenti, hogy a céljaink nemcsak a magunk, hanem a bolygónk számára is pozitívak. Ezt más szóval "ökológiai gondolkodásnak" nevezzük, mert az ökológia mutat rá arra, hogy milyen hatással vannak cselekedeteink a nagyobb rendszerre.

Az életben tapasztalható visszásságok nagy részét mindenekelőtt az idézte elő, hogy a gondolatainkból és a cselekedeteinkből hiányzik az ökológia és emiatt gondolkodásunkban, szemléletünkben vagy tervezéskor képtelenek vagyunk figyelembe venni a "nagyobb egészet". Ha önfejűen "teremtjük meg" az életfeltételeinket, ne csodálkozzunk azon, ha egy nap arra ébredünk, hogy elszigetelődtünk a külvilágtól. Hosszú távon az önfejűség nem tesz boldoggá és sikerhez sem vezet.

Ma abból a szempontból vizsgálom meg életem egyik területét, hogy a gondolkodásom, a hozzáállásom és a cselekedeteim összhangban vannak-e az egésszel, avagy nem, és ezért változtatnom kell rajtuk.

Január 23. Szombat

Milyen életet kívánunk magunknak? Egészséget, jólétet, sikert? Akkor jobbat nem is tehetünk, mint hogy ugyanezt kívánjuk lehetőleg mindenkinek.

Minden gondolat, amit másokkal közlök, először a saját agytekervényeimen megy keresztül és "átjárja" a sejtrendszeremet. Ha valakinek sikertelenséget kívánok, a sikertelenség energiája először az én szellememen halad át, így mielőtt a másik embert elérné a gondolatom, előbb ENGEM érint meg. Ha egészséget, jólétet és sikert kívánok neki, saját MAGAMAT is ezekre a pozitív dolgokra hangolom.

Ma egy olyan emberre fogok gondolni, akinek sürgősen sikerre van szüksége és a talán nehéz életkörülményei helyett a ragyogó, szép lényét látom.

Január 22. Péntek

Bármilyen furcsán hangzik: minél több jót tesz valaki másokkal, annél nagyobb "egoista". Vagy fordítva: az árt magának a legtöbbet, aki csak önmagára gondol és másoktól mindent sajnál.

Jézus azt mondta: akinek van, annak adnak. Akinek nincs, attól azt a keveset is elveszik, amije van. Ha kapcsolatban vagyok a belső énemmel, igazi bőségforrásában van részem, ami rajtam keresztül keresi kibontakozását. Ez a forrás utat keres magának, szét akar áradni a világba. Ha azt kívánom, hogy másoknak semmi se jusson, azt bizonyára azért teszem, mert a hiány kialakulásában hiszek - és ez ENGEM érint először.

Ma egy szívből jövő jótettet fogok végrehajtani.

Január 21. Csütörtök

Ha bármit elkövetünk más ellen, az visszaszáll ránk. Ezért mondja Jézus: ha megütik a bal orcádat, tartsd oda a jobbat is. Ha ugyanis visszaütünk, nem teszünk jót magunknak, mert minden visszaszáll ránk.

Nem mazochizmus tehát, ha a másik orcámat is odatartom, hanem szellemi törvény. Ha megállom, hogy nem reagálok a rossz bánásmódra, akkor nem tart sokáig ez az állapot. Én szabad vagyok és az élet talál majd megoldást számomra, miközben a másik még mindig a problémájával küszködik.

Ma tartózkodom a rossz cselekedetektől, az erőszaktól és a személyes támadásoktól

Január 20. Szerda

Az akció-reakció törvénye valóban zseniális. Ez ugyanis azt is magában foglalja, hogy akkor tesszük magunkkal a legjobbat, ha másoknak a legjobbat kívánjuk.

Egy indiai közmondás azt mondja: "Légy olyan, mint a kókuszpálma - ha megdobják kővel, ízletes gyümölcsöt ad cserébe." Ha megáldjuk azt, aki barátságtalan gondolatokkal közeledik hozzánk, vagyis őszintén csak a legjobbat kívánjuk neki, akkor nem az ő rosszindulatú gondolata, hanem az áldás száll vissza ránk. Az áldás szellemi "jui jicu", amivel minden gonosz gondolatot elűzhetünk!

Ma egy olyan emberre fogok gondolni, aki rosszat kívánt nekem. Megáldom, és a belső képeimben látom, amint megszabadul a szenvedéstől és boldog.

Január 19. Kedd

A világegyetem úgy működik, hogy minden akció előidézőjét utoléri a reakció.

Jézus azt mondja: más szemében meglátjuk a szálkát, de a magunkéban a gerendát sem. Ha megfigyeljük az életet és azt, hogy milyen következetes, azt láthatjuk, hogy mindenki azt aratja, amit a gondolataival és a cselekedeteivel elvetett. Nincs értelme erről másoknak prédikálni, sokkal jobban tesszük, ha ehelyett a saját életünket tesszük tisztává. Önmagunk megtisztításával ugyanis pozitív példát adunk másoknak.

Ma megvizsgálom az életem egyik körülményét vagy eseményét és vállalom a rám háruló felelősséget.

Január 18. Hétfő

Ha valaki kritizál vagy becsap bennünket, neki kell viselnie a következményeket, nem nekünk. Képzeljük csak el, milyen kényelmes ez a helyzet! A kisujjunkat sem kell mozdítanunk azért, hogy bosszút álljunk.

Minden bírálat, rágalmazás, csalás kizárólag az egónkat érinti, soha nem a valós énünket. Ha kritika ér, ne sértődjünk meg, hanem vizsgáljuk meg, hogy van-e javítani való a magatartásunkon, vagyis TÁRGYILAGOSAN szemlélve jogos-e a bírálat. Amennyiben jogos, akkor - akarva-akaratlanul - jó szolgálatot tett a bíráló. Ha jogtalannak bizonyul a kritika, tehát téves az ítélet, akkor ez az ő problémája.

Ma kedvezően fogadom a bírálatot és megvizsgálom, hogy hol tudok javítani a viselkedésemen.

Január 17. Vasárnap

A valós lényünk szerint összhangban élünk a teremtéssel.

A teremtéssel való összhang, amire olyan nagyon vágyunk, nem olyan dolog, amiért össze kell törni magunkat vagy különösebb áldozatot kell hoznunk. "Isten közelebb van, mint gondolnád" - mondják a beavatottak. A teremtésben az a szép, hogy nem kell "színlelnünk", csak önmagunkkal kell megtalálni az összhangot, hogy harmóniába kerüljünk vele.

Ma azokra a cselekedetekre és gondolatokra összpontosítok, amelyek megfelelnek az igazi lényemnek.

Január 16. Szombat

A világegyetemet KOZMOSZnak nevezzük, ami REND-et jelent. Be vagyunk ágyazva ebbe a rendbe és ez a rend hat át bennünket. Ennek a rendnek a részei vagyunk, és mi is rendben vagyunk.

Szívesen mondogatjuk, hogy "XY rendben van" anélkül, hogy tudnánk, mit jelent ez valójában. Minden bizonnyal azt akarjuk kifejezni, hogy az illető jó haver vagy szimpatikus. Voltaképpen azt állítjuk róla, hogy része a nagyobb rendnek. Mindenki, aki OLYAN, mint ő, rendben van, tehát a "nagy egész" része.

Ma egy olyan emberre gondolok, akivel problémáim vannak és eltűnődöm azon, hogy mit tudnék "rendben levőnek" találni vele kapcsolatban.

Január 15. Péntek

Ha az univerzum maga a tiszta intelligencia, akkor az én szellemi állapotomat érzékeli.

A kvantumfizika legújabb kutatásai bebizonyították, hogy tényleges értelemben vett "anyag" nem létezik, csak "szervezett intelligencia". Amíg "testhüvelybe zárt egóként" járok-kelek, addig tisztán anyaginak, úgymond butának élem meg a világot: semmi sem változik, minden marad, ahogy van. De mihelyt felismerem, hogy én is ugyanabból a szellemből való vagyok, mint minden létező, cselekvőképessé válok a világban.

Ma tudatosan megválok a "testhüvelybe zárt egyéntől" és kapcsolatba lépek egy emberrel, állattal, növénnyel vagy kővel.

Január 14. Csütörtök

Felelős embernek len ni annyit tesz, hogy figyelembe vesszük a gondolataink és a cselekedeteink hatását a körülöttünk élő emberekre, a világra és a világmindenségre.

A modern pszichológia egy érdekes fogalmat vezetett be: a visszahatás elméletét.
Kutatások igazolják, hogy a bűnözők és a társadalomperifériájára szorult, lecsúszott emberek túlnyomó része nincs tudatában annak, hogy folyamatosan hatással vannak másokra. Ha felismerjük hatásunkat a környezetünkre, megnő a felelősségérzetünk - és boldoggá tesz a tudat, hogy meg tudunk változtatni valamit önmagunkban és a világban.

Ma tudatosan megfigyelem, hogy a viselkedésem hatására hogyan változnak meg körülöttem az emberek és a körülmények rövid és hosszú távon.

Január 13. Szerda

Ha azt akarjuk, hogy sokáig legyen örömünk az autónkban, akkor azt megfelelően kell ápolni. Ugyanez vonatkozik a tudatunkra is.

A tudat nagyon finoman strukturált. Ha megfelelő érzékünk lenne a finom különbségtételekre, felismernénk, hogy milyen differenciáltan tudjuk alkalmazni a tudatunkat. És ha a "tudatosságot" bevisszük a tudatunkba, egyre jobban megtanulunk bánni a tudatunkkal, miként az autót is egyre magabiztosabban vezetjük, ahogy nő a gyakorlatunk.

Ma tudatosságot akarok vinni az életmódomba és a gondolkodásomba.:)

Feltételezem, hogy Aladár tud ám programozni, :) ezért megkérem, hiszen úgyis sok a szabadideje, :) hogy programozzon nekem nőnapra egy Secret- klónt!

Virágcsokor helyett: átadja nekem az új portál linkjét, aztán boldogon élünk, amíg meg nem halunk, akár a mesékben! :)

Bár eddig programozni még soha nem láttam, de ha működik a Vonzás Törvénye, :) ami persze nem lehet kétséges, :) akkor tutira egy olyan pasit vonzottam be, aki az összes programozási nyelvet ismeri!

Leveszi a zakóját, aztán ingujjra gyürkőzik :) és ha kell, akkor 9 éjszaka nem alszik, hanem csak programoz, programoz és programoz!:)

Ó, én nagyon szeretnék a "secretes boszorkányok boszorkánya" lenni! Megvalósítható ez a Titokkal? :)

Igen, csapjon bele a villám Aladár tévéjébe, :) mert én sokkal érdekesebb vagyok, mint a bugyuta tévésorozatok! :)
http://2.bp.blogspot.com/-706cdl1La2c/U1ij6YBz_EI/AAAAAAAAVmw/Es-O8eRkJy...

Ma éjszaka magamra öltöm ezt a boszorkányruhát:
https://i.pinimg.com/originals/e5/9d/34/e59d34f37003e7eead987760a0085bfd... ... és álmában elvarázsolom! :)Ezzel a szent szóval soha nem játszadozom!

Hogy a szerelmes „szeretlek” szó azóta még soha nem hagyta el a számat, no, ez még számomra is meglepő. (… vagyis hús-vér pasit 2010 óta soha nem ajándékoztam meg ezzel a szóval, vagyis az ajkaimmal hallható szóvá nem formáltam)

Szerintem egész Magyarországon nincs párom! :)

Talán már éppen ideje lenne valakit, valamikor megajándékoznom vele, mert így szép, lassan az enyészeté lesz és teljesen berozsdásodik a szókészletemben!

De a szerencsés lovagnak előtte ezt mindenképpen ki kell érdemelnie, mert én ezzel a szent szóval soha nem játszadozom!

Ugyanis ha kimondom, az úgy van .... és nem másképp!Kitörültem...

mert úgy láttam jónak. Szép álmokat kívánok mindenkinek!Álmomból felkeltve is tudtam, fújtam...

az egész 2010-es naptárt: a dátumokat, a napszakokat, az eseményeket, de mostanára olyannyira megkoptak az emlékképeim, hogy még a híres szerelmi vallomásom dátuma is kérdésessé vált számomra.

De Ádám tutira emlékszik rá, :) hiszen élete egyik legszebb napja volt. :)*

Tény, hogy nem vagyok 2010 - januárjának sorai között, ami csak azt jelenti, hogy 2010. januárjában eltértem a secretes forgatókönyvtől és rögtönöztem. :) Csodálkozott is aznap "forgatókönyvíró" a merészségemen.

(Álmos vagyok... nagyon sokat dolgoztam ma)*

Hogy nem vagyok 2010 - Januárjának sorai között, az teljességgel meglepett már a múltkor is, :) mert elbizonytalanítja ama feltételezésemet, hogy Valaki szemmel tartott, :) már akkor is, amikor még valóság útjain bolyongtam.

Jó éjt, drága Secret!:)

Nem találtam magamat a sorok között, így aztán megállapítottam, hogy Secret sem tud ám mindent! :)Szeretem a helyzeteket tisztázni

utólag is, ... és még akkor is, ha általa - miközben tiszta víz kerül a pohárba - olyat koppanok, mint egy falhoz csapódott cserebogár. A nyitva maradt kérdések, a le nem zárt, tisztázatlan szituációk viszont zavarnak, mert olyanok, mint amikor valaki elfelejti a mondatok végére kitenni az írásjelet. Ha pedig nem teszi ki, akkor többféleképpen értelmezhető, amit leírt: kijelentésnek, kérdésnek, felkiáltásnak ... stb.*

Ádám már napok óta a templomban ül, :) és Jézus feltámadását várja. :)

Én viszont keresztszemes mintájú tojást készítettem egy másik pasinak:
http://husvetitojasvarazs.freewb.hu/feltolt/galeria/m_20110420092649_p80...Veszített egy rajongót

De mi az neki? Semmi. Majd akad (vagy már akadt is) egy másik.

Ma este nem haragszom rá - mármint Ádámra - mert fáradt vagyok mindenhez! :)Az előbb kitörültem

de most újra leírom. Mit? Azt, hogy perpillanat ismét Ádám van nálam a "porondon" :) mert könnyű azt sárral dobálnom, aki nincsen itt és nem tud védekezni! :) Szeretném, ha a pokol ördögei háromszor vernék rajta vissza azt - mint a Ludas Matyi mesében - amit ellenem elkövetett!A saját tévedésem áldozata voltam?

Nem csak a látszat, hanem a tények is ellenem szólnak, ... s az Idő az Ő koronatanúja lett, ... az Ádámé, ... nem az enyém. A saját tévedésem áldozata voltam?

Meglehet, de már nincsen jelentősége!
Ami a réven elveszett, az a vámon visszajött! Angyaltársam van!Könnyeden elfeledé hívét

Ugyan Pipacs, :) lehet, hogy csak te képzelted magad akkoriban a végzet asszonyának!

Mivel Ádám úrfi elég könnyeden elfeledé az egyik legnagyobb hívét, ... téged, ... a mély benyomásról, amit tettél rá, kétségeim vannak.Csillagportál

"Csodálkoztam is rajta, hogy milyen nagy hatással bírok lenni egy komoly, megfontolt emberre. Meg aztán szaladgált is, mint a pók a falon, s véletlenül éppen arra, ahol én voltam.".

Láthatjátok, hogy ez mind igaz, mert ha nem lenne igaz, akkor Ádám már régen eljuttatta volna a tiltakozó levelét a thesecret.hu webhelyre, s abban a leghatározottabban kérte volna a helyreigazítást, mert a feddhetetlen személyére az írásaim által árnyék vetődött. :)

Bár az is lehet, hogy nem járt még erre, ... vagy ha járt, akkor nem ismert önmagára.
(Őt keresve ragadtam itt, de már nélküle is ez az én csillagportálom)Olyan zavarban volt, mint egy hosszú lábú, setesuta kamaszfiú

"Nem csak szóban lehet a másik tudtára adni, hogy szereted, hogy fontos neked. Hanem a zavaroddal. Egy pirulással, néhány esetlen szóval, a viselkedéseddel. Amiből a másik pontosan tudja, hogy zavarban vagy. Amit úgy imád. Mert ettől bájos vagy, csodálatos, megható."

Csitáry-Hock Tamás

Láttam én rajta, - akárhogy is tagadja, - hogy olyan zavarban volt, mint egy hosszú lábú, setesuta kamaszfiú.
Csodálkoztam is rajta, hogy milyen nagy hatással bírok lenni egy komoly, megfontolt emberre. Meg aztán szaladgált is, mint a pók a falon, s véletlenül éppen arra, ahol én voltam. :)

Amikor egyszer átöleltem, ... no,ez nem idevaló téma.Mondj igazat és betörik a fejed!

Nekem ez a Napi Tanítás jutott most eszembe.Hová tettem akkor nap a józan eszem?

"No, visszatérve a kiinduló gondolatomhoz, elmondanám, hogy egyértelműen láttam rajta, hogy tudja, mit akarok neki mondani, ... és amikor kimondtam, ... abszolút nem lepődött meg rajta. :)"

Szeretem a dolgokat önmagammal megbeszélni, bár nem sok értelme van!
Az tuti, hogy Ő nagyon jól tudta, hogyan érzek iránta, mégis kávézni hívott. Mire véljem ezt? :)
Szerintem tetszett neki a helyzet, csak nem akart róla nyíltan hallani.

Miért? Mert felettébb kínos volt számára.
Azt szerette volna, hogy egy vidáman úszkáló halacska legyek! Hát, egy kicsikét elszámította magát, :) meg én is!

Úgy nézek én ki, mint aki sokáig tud hallgatni? :) Most kacagtam a sztorin, de akkor bezzeg ...
Ó, gyerekek, hová tettem akkor nap a józan eszem!?Hmm ...

Lehetséges, hogy a régi "kedvesem", akit már 1000 éve nem láttam, empata volt.
Bár volt Ő már minden, :) nemcsak empata, ... mert néha az a bizonyos pata is kilátszott a nadrágszára alól ! :)
Az utóbbinak persze semmilyen valóságalapja sem volt, ... csak nálam felváltva viselte az angyal és az ördögjelmezt.

No, visszatérve a kiinduló gondolatomhoz, elmondanám, hogy egyértelműen láttam rajta, hogy tudja, mit akarok neki mondani, ... és amikor kimondtam, ... abszolút nem lepődött meg rajta. :)

Ha mégsem volt empata, akkor a briliáns logikájához - jó emberismeret társult. Ennyi volt a titka.

*
Közben rájöttem, hogy nem volt empata!
Ugyanis egy másik szituáció az ellenkezőjét bizonyítja.Egy kis hógolyó is képes elindítani a lavinát

Ha Grönlandon köhög egy légy, az befolyásolja Közép-Európa időjárását. Ez elég hihető, hiszen egy kis hógolyó is képes elindítani a lavinát.

Az ember nem is gondolja, amikor könnyedén összegyúrja a puha havat, hogy hamarosan leomlik tőle a hegyoldal.Bár ki tudja, mi történt Grönlandon? :)

"Egy tudós egyszer bebizonyította, hogy: "ha Grönlandon köhög egy légy, az befolyásolja Közép-Európa időjárását".
Emlékszem, hogy 2010. januárjában magam is elég sokat köhögtem. :)
De az időjárást mégsem sikerült befolyásolnom. :) Bár ki tudja, mi történt Grönlandon??Ez elég komoly

"Egy tudós egyszer bebizonyította, hogy "ha Grönlandon köhög egy légy, az befolyásolja Közép-Európa időjárását". Valamennyien kölcsönhatásban állunk egymással. Kölcsönös függésben élünk, amit divatos szóval "interdependenciának" nevezünk. Minden gondolatunkkal és tettünkkel hatunk az egészre, ..."

Megjegyzem.
Ha egy légy ilyesmire képes, ... mire lehet képes egy ember?Kedveskéim :))))))

Én is átlépek februárba..................
............. jó volt itt Veletek :))))))))))Itt ezen a grundon igazi nagy "csapat" játékos társak,

akik pajkosak....

Nem utoljára vagy te itt, én úgy látom, édes óvónénink.)

Ami a mai gondolatiság, engedtessen meg nekem, egy picurka észrevétel hozzá: "A gondolat formálja a szokásokat, a szokások a jellemet, a jellem a sorsot. A kiindulási pont tehát a gondolat. "
És itt az észrevétel: gondolataink szavakká formálódnak, azok tettekké, szokásokká, személyiségünkké, ami a mi sorsunkat teszi azzá, akiknek gondoljuk magunkat:)

Tejbetökös tisztelettel: a szeretet költőnő, AnikóMegihlettek...:)))

Drágáim!!!

Ma utoljára vagyok itt ezen a játszótéren...no, nem megijedni /vagy örülni:DDD/, nem tűnök el örökre, csak ma megnyitom a februári grundunkat, a hancúrozásra megfelelő játszóterünket!!!!
Nagyon megihlettek a hozzászólásaitok, így újabb fotókkal szeretném színesebbé tenni utolsó hozzászólásom...verseket írni sosem próbáltam, szerintem egy darabig nem is fogok, mert erőltetett lenne! Az vagy jön, vagy nem...

Viszont a fotók magukért beszélnek:))))

Akkor a sütik, amiket drága Napsugarunk sütögetett nekünk a héten...nézzük az almásat:

http://gesztenyegusztika.hu/konyha/pite.jpg
http://blogol.hu/pikz/margit2/lalm.jpg

És a túrós variáció:

http://www.lutheran.hu/z/ujsagok/evelet/archivum/2008/38/39.jpg
http://www.nosalty.hu/files/recept_kepek/habos-t%C3%BAr%C3%B3s-pite.jpg

És ne felejtkezzünk egy a Tündérekről sem...igaz, ezek Angyalkák...de ilyet ti is tudtok...most aktuális rá az idő:)))))))))))))

http://1.bp.blogspot.com/_bMLDOhmaegI/S0TRFgo0DEI/AAAAAAAABX0/jcA9nc3BQb...

És végül gyúrjunk!!!!!!!!!!!!! Ki sütit, ki havat:))))))

http://comps.fotosearch.com/comp/AKS/AKS004/snowmen-erd%C5%91-utan_~409S...

Boldogságos, vidámságos vasárnapotok legyen!!!!!

Óvónénis ölelésem:))))))))))))

Hétfőtől várlak benneteket a februári játszótéren!!!!!!!!!!!!!!!!!!Drága híres költőnk, és Vili verebünk :)))))))))

És kedves Mindenki itt a csipp-csiripp téren:))))))))

Jó úgy idejönni, hogy tudom mindig van "csipegetni való" mindig beírogat Valaki, szívünknek kedves:) Bár egyre több ilyen csodás szándékú embert tudnánk ide vonzani:) Az élet így, ebben a nagyszerű csapatban, szívemnek olyan kedves :)Ragyogás + Napsugár = Szeretet :)))))

Olyan csodálnivalóak vagytok Ti Ketten EGYütt!

NEKTEK :)))))))

Akármilyen sötét legyen, bármennyire zuhoghat a hó-takaró
Fényetek erős legyen, nekünk - értünk is - példát adó, jót-akaró!
Söpörje le a Cél lelketek ráncát homlokotokról,
Sodorja el a szél szívetek búját a gondolatokról!
Szórjátok a morzsát, a tápláló igaz érték-magot,
Daloljátok a Szót, hogy meghalljuk a rég-kért hangot.
Sóhajunk néha lelkünket mérgezi -
Van aki megkérdi, megérti, megérzi:
A Szeretet ad mindig mindennek értelmet,
Okos Titkok mellé ragályos érzelmet.
Ragyogjon a meleg tiszta-tükör-szívünk vizére
Emlékezzünk vissza a szabadság kihűlt? ízére.........

a kis nyilas tejbetök Vili verébtől :)))))Drága Napsugi - Katika :)))))

Ez történt:
"Mi maradunk akik voltunk s leszünk, _ _ _ _ _ _ _ (csiripelő, játékos tejbetökök)
csak a világ táncolt egy kört nekünk"....
Fenn a hold s a gyönyörű csillagok,
az égen szivárvány ragyogott,
éreztük az Uni is mosolyog
mikor szívünk összeért.......:))))))))

+ ez :))))))))))

:DDDDDDDDDDD

"(...)Ma felidézem életem egy tökéletes pillanatát, egy olyan pillanatot, amikor megélhettem a tökéletességet."

2010. 01. 27. 20:00

- KÖSZÖNÖM! -

cs, 01/28/2010 - 11:46 — Kinga25

:)))))))))))))))))

"SOHA NE ADJUK FEL A REMÉNYT, HOGY EGYSZER MEGTALÁLJUK AZT AZ EMBERT, AKIT KERESÜNK...
Lehet, hogy ő talál majd meg bennünket, nem is kell nekünk keresnünk.
És az akkor csodálatos érzés lesz, olyan, mintha hosszú keresgélés után hazaérkeznél:
NYUGALOM, BIZTONSÁG ÉS BOLDOGSÁG :)"

- KÖSZÖNÖM! -Mai nyamiság

alap tészta:30dkg liszt,15dkg vaj,10dkg cukor,1dl tejföl,2dkg langyos tejben felfuttatott élesztő,csipet só,A hozzávalókat összegyúrjuk,kinyújtjuk,kivajazott,lisztezett tepsibe tesszük,aztán lehet variálni,hogy mit teszünk rá.Ha kapros túrós lepény lesz belőle,akkor 1kg túrót kikeverünk 20 dkg cukorral,2 tojás sárgájával és a tojásférjéből felvert habot,friss kaporlevelet rakunk bele,rákenjük a tésztára.A tetejét megkenjük tejföllel és mehet a sütőbe.ALMÁSLEPÉNYHEZ :másfél adag tésztát gyúrunk,amit ketté osztunk,egyik felét kinyújtjuk,tepsibe rakjuk,aztán 1kg almát lereszelünk,a levét kinyomkodjuk,10dkg cukrot adunk hozzá,egy evőkanál őrölt fahéjat,rárakjuk a tésztára,majd a tészta másik felét kinyújtjuk és beborítjuk vele az almát.A tetejét megkenjük egy tojással,villával megszurkáljuk ,majd megsütjük.Holnap innen folytatom.Jó éjt madárkáim.NapsugiÉdes napsugaras Kati:) Te tényleg melengetsz itt, mint egy

jó meleg tűzhangokat pattogtatni tudó bubos kemence:)
Én örülök, ha elolvastad. Megtiszteltél vele. Okos, szép ébresztés van azokban a sorokban. Ugye?

Megyek mára:) Jó éjt puszi mindenki buksijára Evelionunk smije mellé:)))))))))) Ja, és finiségeket se feledjükkkkkkkkkkkkkk :)Nyami.