Szatmári L. Miklós

Tréning információk: 

A kvantumszemlélet

"Problémáid megoldásához és a Boldogsághoz nem feltétlenül hitre, gondolati rendszerekre, vagy azokból kiinduló cselekedetekre van szükséged, hanem a látható világ mögötti Valóság megértésére.…”

A Kvantumszemlélet arra az elve épül, hogy a tudatos teremtés folyamatában az els?dleges tényez? a Tudatosság, enélkül pusztán akarattal, a személyiséged dominálta állapotból, lassabb, nehézkesebb, és kevésbé örömteli vágyaid manifesztációja. Azonban ha tisztában vagy a Tudat és az Elme szerepével, s így képes vagy a tudatos létezésre, akkor meglátod, a teremtés folyamata is egy örömet adó játékká válik.

Kinek ajánlott a Kvantumszemlélet?
Mindenkinek, aki:

- kedvelte a Titok és a Mi a csudát tudunk a világról? c filmeket, könyveket, és az ott tanultak gyakorlati felhasználását hatékonyabbá szeretné tenni,
- szeretné megérteni a Tudat és Elme összefüggéseit és azok felhasználását a hétköznapokban.
- nyitott és kíváncsi az anyagi elveken túlmutató elvek, néz?pontok felé,
- megértette a kvantumfizika nyújtotta lehet?ségeket.

Miért más a Kvantumszemlélet?
Azért, mert:

- túlléphetsz az elméleti tudásodon és gyakorlati tanácsokat kapsz
- megismerkedsz a kvantumfizika alapjaival
- a hangsúlyt a Tudat és az Elme összefüggéseire helyezi
- megvilágosodik el?tted a Tudat kérdésének fontossága
- ráébredhetsz a kvantumszemlélet el?nyeire
- megérted a teremtés folyamatos ciklikusságát, lényegét
- megtanulod azt felhasználni a mindennapokban.

Egy valódi tanításban a tanító személye másodlagos, a lényeg, hogy a Te lényedben mit fog megvilágítani az amit mond, vagy amire rámutat (mert elmondani mindent nem lehet, van amit neked kell átélned/ megtapasztalnod). A kulcs, hogy a tanultak hatására miként változik létezésed min?sége. A kvantumszemlélet rólad szól, a te képességeid, lehet?ségeid kiteljesítését célozza. Amennyiben érdekel az oktató személye, a kvantumszemlélet rövid bemutatása után azt is megismerheted. azonban a lényeg a következ?:

A Titok és a Mi a csudát tudunk a világról? cím? filmek, könyvek elsöpr? sikere megmutatta, milyen hatalmas igény él az emberekben az Univerzum és a Valóság mélyebb összefüggéseinek megértése iránt. A kedvez? fogadtatás bebizonyította, hogy eljött a pillanat, hogy új dimenziók nyíljanak meg az egyéni és a globális Tudatban egyaránt. Azonban az is kiderült, hogy bár itt az id? a paradigmaváltásra, az elmélet ismeretek önmagukban nem elegend?ek. Nem elég elhinned, hogy, te teremted a valóságodat, és képes vagy a tudatos teremtésre. Az ebben való hit még mindig a gondolati valóság része, a mindennapi életben való alkalmazáshoz több kell. A saját felismerések és a tudatosságod növekedése kikerülhetetlen az Ébredésed (vagyis a valódi titok megszerzésének) folyamatában.

A tudatos teremtés témájáról könyvtárnyi irodalom elérhet?, de a sikerkönyvek, bármilyen szuper technikákat is adnak a kezedbe, legtöbbször nem m?ködnek, vagy csak részlegesen. Ennek az oka, hogy soha nem lehet olyan technikát leírni, ami automatikusan m?ködik mindenkinél, mert van egy hiányzó rész ezekben az írásokban. Ez pedig az önismeret, aminek a legnehezebb része akkor jön el, amikor elérsz a (képzelt) személyiségednek a korlátjaihoz, elkezded azt feszegetni. Ez kezdetben öröm aztán már fájdalmas. S ennek az oka, hogy, ráérezhetsz a neveltetésed öntudatlan szokásaira, amelyek úgy megszoktál, hogy már csak ritkán ébredsz rá létükre, s így nehezen tudsz szabadulni korlátozó hatásuk alól. Észre kell azonban venned, hogy minden szokás tanult dolog így le lehet dobni. Semmilyen technika, tanítás vagy tréning nem veheti el t?led. Ezt csak magadnak teheted meg. Ha azonban találsz egy olyan embert, aki önmagának ezt már megtette, az segíthet új néz?pontból megvilágítani a helyzetet és gyakorlati tanácsokkal segíteni a benned már megindult változást.

A tréningek óraszáma: 4 X 2 óra (egész napos) részletek a tréningekr?l: www.kvantumtudat.hu
Az oktató: Szatmári L Miklós – KvantumTudat Tréner, KvantumTükör Tanácsadó
Oktató bemutatkozása: www.baraka-ter.com/oktatoink-bemutatkozasa-szatmari-l-miklos
Tanácsadásra vagy tréningre a kvantumtudat@gmail.com címen jelentkezhetsz

A kvantumszemlélet cím? könyv hamarosan megjelenik, melyben részletesen olvashatsz a kvantumfizika gyakorlati felhasználási lehet?ségeir?l!