Kuthumi:14:4 Öleld át örömöd lovagját. Mai napra vonatkozó anyag.

Fordította:

Mácz Annamária; [kommentárok]: Szigeti Antal

Kuthumi nagyúr

14:4 Az örömöd lovagjának
átölelése

Michelle Eloff © közvetítése révén

Johannesburg – 2008. március 24.

Hogy többet megtudhass Michelle
Eloffról és a Fényszövőről, kérlek, látogasd meg a www.thelightweaver.org weboldalt.

Ebből az információból semmi nem
használható fel pénzkeresetre, nem változtatható meg, nem lehet törölni belőle,
vagy beépíteni valamibe semmilyen formában a szerző és kiadó engedélye nélkül.
Mivel ezért az átiratért fizetni kell, kérem gondolj azokra az emberekre, akik
fizetnek érte, és ezért ne terjeszd és ne publikáld ingyen ezt az anyagot. Az
összes a www.thelightweaver.org
–on publikált channelling viszont szabadon megosztható másokkal mindaddig, amíg
a szerző és kiadó említésre kerül, és az információ semmilyen módon nem
változik, nincs belőle törölve, vagy nincs beépítve.

Kérjük, vedd
figyelembe, hogy ennek az információnak az elolvasása hatással lesz rád.
Energetikailag összekapcsolódsz a csatornázott lénnyel, és ez hasonló
folyamatot indít el benned is. Ez nem teljesen ugyanaz, mintha ott lennél a
csatornázott Mester jelenlétében, ugyanakkor a hatása éppen annyira erőteljes.
Ne aggódj a channeling résztvevőinek megadott időpontokkal kapcsolatban. Te is
hasonló utat jársz majd be isteni tervednek, időzítésednek és célodnak
megfelelően.

Kuthumi vagyok, és a Szeretet és Bölcsesség
sugarain érkezem hozzátok, hogy ma mindannyiótokat üdvözöljelek, és hogy
elhozzam nektek a szabadság, a spirituális tudatosság, az intelligencia, az
aktiválás és az élvezet áldásait. Üdvözlet szeretteim!

Nagy örömmel és boldogsággal a szívünkben gyűlünk
ma össze veletek, miközben szilárdan Krisztus szívében és biztonságban Isten
tenyerén tartunk benneteket.

Szeretteim, a mai üzenet lehetőséget nyújt
számotokra, hogy megértsétek a bennetek létező fényt. Ez az a fény, ami a
gyönyörűség érzeteként jelenik meg az életetekben, önmagatok olyan aspektusa
ez, ami végtelenül kifejező, végtelenül kapcsolódik hozzátok, az én
mélységeiből érkezik és folyton a kifejezés útjait keresi. Amikor ezt a részt
elnyomjátok, ha kell, felküzdi magát a felszínre, és ez gyakran azt
eredményezi, hogy az illető a frusztráció és ingerültség különböző szintjeit
éli meg, különösen mikor negativitással szembesül a saját terében, és gyakran
azt eredményezi, hogy az illető leszívottnak, kimerültnek érzi magát, mintha
valaki pszichikailag rácsatlakozott volna az energiáira és kiszívta volna
életereje egy részét, mert a kifejezés útját keresi. Léteznek olyanok, akikre
gyakran lélek-vámpírként utaltunk, akik képesek rácsatlakozni erre az energiára
és szó szerint kiszívni belőletek, így ez az energia leggyakrabban a
szexcsakrán, a napfonaton és a szívcsakrán keresztül ürül ki.

Azért hozom fel ezt pont most, mert néhányotok
most áll ez előtt a kihívás előtt, és mert a Háromszoros [férfi] Isten lovag
aspektusával dolgozunk, és fontos hogy megértsétek, hogy használjátok a
páncélzatot. Most nem egy védelmi célokat szolgáló páncélról beszélek, ami
meggátol benneteket abban, hogy megtapasztaljátok az élet gyönyörű aspektusait,
hanem olyan páncélról beszélek, amelyik megóv benneteket azoktól az
aspektusoktól, amelyek megpróbálják kiszippantani az életetek örömteli és remek
aspektusait. Ezek a páncélok most alapvető fontossággal bírnak, egyszerűen
azért, [mert] rengeteg aktív lélek-vámpír van mostanában, sokan közülük
nincsenek tudatában annak, hogy mit tesznek, mindazonáltal szükségleteik
vannak, amiket ki kell élniük, és gyakran ez nem más, mint saját örömteliségük
hiánya. Örömük és szépségük kifejezési formát keres, és mivel mások
gyönyörűségét szipkázzák el, saját gyönyörűséges énjük összefonódik egy
illuzórikus mátrixszal. Ennek aztán egy csomó drámába fulladó esemény lesz a
vége, ez a dráma táplálja a bennük lévő szükségletet, ekkor pedig létrejön egy
drámai forgatókönyv, amelyben úgy tűnik, [hogy] ők a hősök vagy a hősnők, az
öntelt, mindenható megmentők, vagy a dráma megteremtői és végül áldozatként fogják
magukat ábrázolni. Ez rendkívül manipulatív energia, és ahogy már többször
említettem, [hogy] sokszor nincsenek is
tudatában a drámateremtő képességüknek, olyan, mintha személyiségük számos
aspektusa a színfalak mögött munkálkodna, és minden tőle telhetőt megtenne,
hogy kielégítse a szükségleteit, szükségletük pedig nem más, mint az a belső
üresség, ami - mint tudjuk - a szeretet hiányára vezethető vissza.

A ragyogó páncélzatú lovagot, aki rohamra tör
hatalmas, nemes paripáján, hogy megmentse a bajba jutott kisasszonyt, szintén
azzal az archetipikus forgatókönyvvel ábrázolják, amit most azért hozok létre,
hogy bemutassam hogyan viselkedik az alsóbb egó, hogy szükségletei kielégíttessenek, és hogy milyen
szélsőségekig hajlandó elmenni azért, hogy szeretetre leljen, hogy
megtapasztalhassa a helyeslést, az elégedettséget és megpróbálja kielégíteni a
szeretet utáni belső igényét, függetlenül attól, hogy milyen címkét akasztanak
rá. Függetlenül az általa viselt álarctól, szomját csillapítani kell, ez az
egyetlen célja.

Amikor a lovag rohamra tör, hogy megmentse a
bajban lévő kisasszonyt, akkor ez a lovag manipulatív aspektusa öntudatlan
állapotban, hogy úgy mondjam, és fejletlen tudatossága vezet ahhoz a
viselkedéshez, amitől arrogánsnak, önteltnek, manipulatívnak látszik, énjének
ez a része az önsajnálatban dagonyázik, hogy a szükségletei kielégítését
végülis elérje. Az áldozat archetípusa táplálja kifejező képességének sötét
oldalát. Ha férfiként utalok e személyekre, azt annak érdekében teszem, amivel
most dolgozunk. Befejeztük a Háromszoros Istennő utazását, most pedig a Háromszoros
[férfi] Isten utazásával foglalkozunk.

A lovag olyan fiatal férfi, aki épp csak belépett
újonnan felfedezett erejének egyik szintjére kémiailag, érzelmileg és
mentálisan. Fizikailag érzi, hogy férfias, úgy érzi [hogy] érinthetetlen, [hogy]
semmi sem állíthatja meg, és mindenben igaza van. Fizikai és intellektuális
ereje abba az irányba hajtja, hogy bebizonyítsa álláspontját, függetlenül
attól, hogy mi áll az útjába, ám fejlődésének ezen a pontján a lovagra egy
lecke vár, mégpedig az, hogy meg kell testesítenie önmaga bölcs aspektusait, amelyeket
a kifejezés korábbi ciklusaiban juttatott mesteri szintre, és egyesítenie kell
ezt a bölcsességet az erejével, így erejének intenzitását arra fordíthatja,
hogy a fény törvényei szerint manifesztálja azt, ami a szükségletei
kielégítéséhez szükséges. Ő képviseli az emberiség nagy részének egó
irányította tudatosságát, ami jelenleg hatással van a világotokra.

Amint ti, akik tisztában vagytok azzal, hogy ez az
energia hogyan működik, egyre többet és többet integráltok be a bennetek tárolt
ősi bölcsességből, és a kettőt egyesítitek, ti lesztek azok, akik képesek eltolni
a fókuszt a lélek sötét Lovagjáról, a lovag fénnyel telt [de-light-full:
szójáték] élvezetes utazása felé.

Volt egy történet a zöld lovagról. A zöld lovag
gyakran kihívás elé állította Lady Guinevierre-t utazása során, aminek a célja
az volt, hogy egyesítse a Háromszoros Istennő energiáit a Háromszoros [férfi]
Isten energiáival. A lovag energia kihívások elé állítja a férfiakat és a
nőket. A világotokban élő nők többsége vonzódik az úgynevezett sötét lovaghoz,
egyszerűen azért, mert ez az aspektus tükrözi vissza az önmagukban rejlő
sötétséggel kapcsolatos megoldatlan dolgaikat. Az ápolatlan sebek, azon a
részei, amik igénylik, hogy megmentsék őket, az úgynevezett „bajban lévő
kisasszony” bevonzza a sötét lovagot, aki azért van ott, hogy megmentse a bajba
jutott kisasszonyt, de amint [már] említettem, a megmentésére érkező sötét
lovag manipulatív.

Amint a férfiakban és a nőkben rejlő nőiesség
erejét magatokévá teszitek, hogy használhassátok a lovag páncélját, és fényetek
erejével megvédjétek, megóvjátok magatokat, képesek lesztek arra, hogy hátat
fordítsatok, és meglássátok a fénnyel teli lovagot, aki mindig jelen van, és
mindig is jelen volt, de nem kapott lehetőséget arra, hogy kifejezze önmagát. És
hogy is csinálja ezt a zöld lovag? - kérdezheted. Egyszerűen úgy, hogy hangot
ad a fényének, kifejezi ezt a fényt, attól függetlenül, hogy hogyan próbálja a
sötét lovag beburkolni ezt a fényt. A sötétség eónok óta próbálja beinni a
fényt, elnyelni a fényt, letagadni a hangját. Most, amikor kezdtek rájönni,
hogy a fény hatalma örökkévaló és végtelen, [ráébredtek, hogy] mindaz, ami
megpróbálja elnyelni ezt a fényt, végül maga is fénnyé válik. Az autentikusság
is fény, annak legtisztább és legerőteljesebb formájában.

Az egyik módszer, amivel a sötét lovag az
emberiséget manipulálta, az volt, hogy megpróbálta eltiporni ezt a fényt,
manipulatív erejét használva megpróbálta meggyőzni a fénnyel teli lovagot, hogy
a fénye bántani fog másokat. Ezért aztán az emberiség felült [annak] az
illúziónak, hogy az igazság kimondásával megbántjuk azokat, akiket szeretünk,
az igazság kimondásával több fájdalmat okozunk és [hogy] az igazság kimondása
csak fájdalmat szül. Ha már itt tartunk, azt kell mondanom, hogy igen, bizonyos
értelemben valóban fájdalmat okoz, ennek pedig az az oka, hogy az igazság
kihívás elé állítja az én összes olyan aspektusát, amelyek tagadásban vannak.
[Kihívás elé állítja] az én sérült aspektusait, amelyek nem érezték eléggé
biztonságban magukat, nem érezték elég hatalmasnak magukat ahhoz, hogy kitegyék
magukat az én örömteli részeinek, hogy ily módon meggyógyulhassanak. Tehát csak
a sérült rész tapasztal fájdalmat, mivel a seb kerül felszínre, a seb érez, nem
az autentikus ént bántjátok meg, nem az autentikus én érzi a fájdalmat. Amikor
tehát az autentikus én felülemelkedik a sérült én kivetítésein, és hatalmának középpontjában
tud maradni, szemlélőként megvizsgálva azt, hogy mi történik, akkor soha nem
lehet kizökkenteni középpontjából, mert énjének ez a része, a fény
meghatalmasodott lovagja tudja, hogy az igazság győzni fog. A fény lovagja
tudja, hogy az igazságot soha nem kell megvédeni, mert mindig, de mindig
megtalálja az útját a fénybe.

Az utatok, szeretteim ez alkalommal arról szól,
hogy engedjétek meg az igazságnak, hogy megtalálja a saját útját a fénybe,
álljatok a középpontotokban, legyetek autentikusak, és engedjétek meg a
bennetek létező igazságnak, hogy [olyan] eszközzé váljon, ami megtisztítja az utat
számotokra. Az utazásnak ez a része, amelyik a Háromszoros [férfi] Isten lovag
aspektusának energiáját tartalmazza, majdnem úgy söpör keresztül az életeden,
mint egy tornádó, intenzitása nagyon vadnak tűnhet, de nem érint majd meg
téged. Amikor az igazságodban állsz, csak annyi történik, hogy keresztülsöpör
rajtad, és elviszi mindazt, ami nem tükrözi az igazságodat.

Ismét lehetőséged nyílik arra, hogy újjászüless. A
feltámadás ideje ez, amikor önmagad előtt állsz, az Isten-éned előtt, és
miközben szembenézel ezzel a részeddel, megtapasztalod érzékeiddel az Ítélet
napját, mert nem az Isten-éned ítél meg téged, hanem a sötét lovag ítélkezik, a
manipulatív, félelemmel teli, tudatlan részed ítélkezik feletted, és megpróbál meggyőzni
arról, hogy te és fényed nem vagytok rendben. Édes Istenem, költő vagyok,
igazán le vagyok nyűgözve saját magamtól!

Járjatok hát a sötét lovag kedvében, ha muszáj. Ne
haragudjatok erre a részetekre! Abban a pillanatban, mikor megharagszotok rá,
erővel ruházzátok fel, és akkor kínozni és gyötörni fog benneteket, és meggyőz majd
arról, hogy végig neki volt igaza. Engedjétek, hogy az öröm betöltse az
életeteket! Dönts úgy, hogy inkább önmagad örömteli aspektusai kifejeződésének engedsz
utat, és nem önmagad sötét lovag aspektusainak, amelyek elfojtják a fényt, és a
düh, az ingerültség, és a frusztráció érzéseivé válnak, amelyeket oly gyakran
érzel..

Amikor hangot adsz önmagad örömteli aspektusainak,
a lélek-vámpírok nem tudnak behatolni szexcsakrádba, napfonatodba, és
szívcsakrádba, hogy lemerítsenek. Páncélod ekkor működésbe lép, és pajzsként
tart téged középpontodban, a Végtelen Forrás fényében és összes örömteli részed
hatalmában. Ez visszavisz titeket a gyermekkorotokba, amikor még kapcsolatban
voltatok a gyönyörűséggel, a boldogsággal, az örömmel, és ezáltal a
kifejezéssel is. A Háromszoros [férfi] Isten ilyen szintű integrálása rendkívül
meghatalmasító, mert megvan bennetek a nyers erő, a kitartás és az előrelátás,
hogy az életet legteljesebb lehetőségeiben lássátok. Abban a helyzetben vagy,
hogy egyesülhetsz az anyával, a Császárnővel, a lovag pedig átalakul [azzá a]
bölcsességgé és erővé, amit a Császár testesít meg. Ha a Császár magához ragadja
hatalmát egyfajta apaként, akkor készen áll arra, hogy királlyá váljon, hogy
főpapként a főpapnő mellé állhasson, és hogy egyesítse az én mindezen
aspektusait.

Ezen a ponton integráljátok a Dávid csillag által kibocsátott energiák 77.
szintjét. Ez a szint előidézi a négy alsóbb test érzelmi csakráinak
aktiválását. A Föld Anya testének érzelmi csakrái jelenleg rendkívül erőteljes
változáson mennek át. Rákényszerítik az emberiséget, mint egységes egészet,
hogy belépjen az érzelmi intelligenciába. Az emberiség pszichológiájának muszáj
fejlesztenie átalakulási képességét, hogy a Fénymunkások spirituális és érzelmi
intelligenciája ugyanabban a mértékben egyensúlyba kerülhessen. Már korábban is
mondtam, hogy az a spirituálisan megvilágosodott egyén, aki pszichológiai
szempontból éretlen, rendkívül veszélyes. Fókuszotokban jelenleg ennek a
pszichológiai energiának az ugyanolyan fontosságú kiegyensúlyozása áll, és a
fény lovagja, az örömteli aspektusaitok hozzák el ezt az egyensúlyi állapotot.
Amint hetvenhét érzelmi csakrátok az öntudat a kedvezőbb egyensúly állapotába
kerül, elkezditek megérteni a Dávid csillagot alkotó Háromszoros [férfi] Istenben
és Háromszoros Istennőben létező aspektusokat, amelyek háromdimenziós formában
részét képezik fény merkaba járműveteknek.

Ez a konkrét alakzat jelenleg a szívedben gyökeredzik. Forgása közben
automatikusan magába húzza az ezen érzelmi csakrák aktiválásához szükséges
energiát. A Föld Anya is megtapasztalja testében ennek a háromdimenziós Dávid
Csillagnak a hetvenhetes aktiválását, és minden résztvevő hasonló folyamatot él
át. Álljatok rá készen, hogy elengedjetek minden olyan dologhoz való érzelmi
kötődést, ami az érzelmi és spirituális intelligencia kiegyensúlyozott
formájának hiányát testesíti meg. Miközben ebben a szellemben fejlődtök, arra
is rá fogtok jönni, hogy ha egyszer befejezitek a hetvenhét aktiválás ciklusát,
olyan helyzetbe kerültök, hogy képesek lesztek kezelni azokat, akik
érzékelhetően még nincsenek érzelmileg egyensúlyban, és [olyan] utat tudtok
mutatni számukra, amin eljuthatnak az érzelmi intelligencia megszerzéséig,
anélkül, hogy a sötét lovag megingathatná őket.

A fény lovagjából lesz a Császár, és miközben a Császár hatalmában állsz,
automatikusan integrálod a Császárnő és a Császár, az anya és az apa egyesített
erejét, és miközben ez a két energia egyesül, létrejön a szent frigy egyik
szintje. Ezzel megkezdődik a fogantatás folyamata, a hetvenhét arany gyermek
megfoganásáé. Mindegyik aranymagzat magában hordozza egy lehetőség magját. Ez
az energia bolygószerte feltérképezésre kerül, és ezen a ponton megkérjük
Salome nővérünket (Szent Test, Szent Föld), aki a Föld Anya testének
energiáját térképezi fel, hogy térképezze fel ezeket a pontokat a Föld Anya
testén és ismertesse ezt az információt mindenkivel, aki szeretne ezzel
dolgozni. Azzal, hogy mindnyájan ráhangolódtok Gaia testének egy-egy olyan
pontjára, ahol érzelmi csakra aktiválódik, elvetitek a magokat, ő megfogan egy
aranymagzattal, ti pedig automatikusan ráhangolódtok erre a frekvenciára, és
ugyanaz a lehetőség megfogan bennetek is. A lehetőség ekkor már bennetek is ott
van, a magatok módján hordjátok ki, összhangban személyes fénytervetekkel, ezáltal
a lehetőség kollektív teste megerősödik, erőteljesebbé válik, és elkövetkezik
néhány hetvenhét napos sorozat az elkövetkezendő kilenc hónapban, ami alatt ez
az energia megszületik. Azt mondom kilenc hónapon belül, mivel ez alkalommal
nem tölti ki a teljes terhességet, ez egy héthónapos várandósság lesz, amit
koraszülésként is felfoghatnánk, ám az új energia miatt, a Föld Anya testében
lehetőséget formáló új magok többségének, sőt a gyermekekként a várandósság
szakaszában lévő új magoknak is elegendő lesz hét hónapig az anyaméhben
maradniuk, és meglehetősen életképesen jönnek a világra így is.

Mindez az új energia az érzelmi intelligencia számos új hullámát hozza el
az emberiség számára. Ezt a spirituális intelligencia számos erőteljes hulláma
követi majd, azért hogy az emberiség átölelje ezeket, és eggyé váljon velük.
Ezeknek az energiáknak az erejére most szükség van. Szükség van rájuk, mert még
mindig nagyon sokan táncolnak a sötétséggel, akik foglalkoznak a sötét
lovaggal, nem azért, mert a szívükben gonoszak, vagy mert ördögi lelkek, hanem
egyszerűen azért, mert más utat nem ismernek, mi pedig most éppen rájuk
összpontosítunk, és nekik hozzuk el a felébredés lehetőségeit. Az emlékezés,
újraébredés, és feltámadás ezen időszaka csodálatos új periódust, egy
csodálatos új korszakot hoz magával minden Fénymunkás számára. Egyetlen dolgot
szükséges tennetek, biztosítsátok, hogy spirituálisan, érzelmileg, mentálisan,
lelkileg a lovagenergiátok örömteli aspektusaiban merültök el, beléptek az Császár
energiájába és átölelitek a belső apátokat. Ez felerősíti az életetek külső
aspektusainak érzékelését. Együtt dolgozunk majd mindannyiótokkal, hogy
segítsünk lerombolni az összes régi idegpályátokat, és hogy újakat hozzatok
létre annak alapján, hogy az én örömteli aspektusaira összpontosítotok, amiket
betápláltok tudatos elmétekbe. Régi világotok összes hiedelemrendszerét
eltávolítja ez a tornádó, de a ti felelősségetek, hogy melyik lovagnak adtok
hatalmat.

Szánjunk rá tehát most egy percet, hogy átölelhessétek az örömteli lovag
energiáját, ezért hunyjátok be a szemeteket, vigyétek figyelmeteket a
légzésetekre, mélyen a testetekbe lélegezve, és a kilégzésnél ellazulva. Engedd
meg a lélegzésednek, hogy feltöltsön a Végtelen Forrással. Legyen minden
belégzés nyitás az öröm egy-egy új dimenziója felé.

Képzeld el, amint a tested megtelik az öröm energiájával, adj neki formát,
ha szükséges, és engedd, hogy keresztülutazzon tested minden sejtjén.

Most azt szeretném, ha elképzelnéd a sötét lovagot. Figyeld meg, hogy éned
ezen része hogy néz ki. Egyszerűen csak figyeld meg [azt], hogy amit látsz, az
emlékeztető arra, hogy milyennek tűnik neked a sötét lovagod. Ez azt a célt
szolgálja, hogy ettől a pillanattól kezdve emlékeztessen arra, hogy hogyan fest
a sötét lovagod, így minden alkalommal [amikor az] eszedbe jut mit látsz,
tudatában leszel annak, hogy mivel foglalkozol.

Azt szeretném, ha most köszönetet mondanál sötét lovagodnak azért a
szerepért, amit eddig játszott az életedben. Köszönd meg neki a remek munkát,
amit azért végzett, hogy megvédje sérült énedet. Köszönd meg neki, hogy minden
tőle telhetőt megtett azért, hogy megvédjen téged a további fájdalmaktól és a
további sérülésektől.

Most mondd el neki, hogy elértél egy olyan pontot fejlődésed során, amikor
már tökéletesen képes vagy felelősséget vállalni önmagad védelmezéséért, és
biztosítani azt, hogy a sebeid begyógyulnak és több sérülést nem okoznak neked.
Mondd el neki, hogy itt az ideje lemondania az ellenőrzésedről és átadni azt saját
meghatalmasodott, örömteli aspektusának. Biztosítsd ezen részedet afelől, hogy
gondoskodni fogsz magadról, hogy minden tőled telhetőt megteszel, hogy
biztosítsd, hogy a múlt ösvényeit, amik az eredeti sebeket okozták, soha nem
teremted újra. Mondd el neki, hogy tudatában vagy annak, hogy mit kell tenned
azért, hogy kielégítsd a szükségleteidet, és hogy minden módon megóvd magad.

Most pedig képzeld el, amint örömöd lovagja testet ölt. Alaposan nézd meg,
azt akarom, hogy emlékezz a szexcsakrából, napfonatból és a szívcsakrából
előbukkanó erőteljes, örömteli fényre. Lásd a boldogságot, a könnyedséget és a
szeretetet az arcán! Képzeld el, amint közvetlenül a sötét lovagodat nézi, és
közben kibocsátja az öröm e rendkívül erőteljes fényét az említett csakrákon
keresztül, és ez a fény elkezdi körülvenni a sötét lovagot. Képzeld el, amint a
sötét lovag megadja magát, és ahogy átadja magát ennek a fénynek, a sebek
erősségekké alakulnak, a fájdalom erővé válik, a félelemből motiváció lesz, a düh
átalakul örömmé.

Most figyeld meg örömteli lovagodat, és látni fogod, [ahogy] elkezd
átalakulni Császárrá, és a Császár bölcsessége, az apa bölcsessége, szeretete
és ereje most körülöleli azon részeidet, amelyeknek szeretetre van szüksége. A Császár
a bölcsességével kiterjeszti a fényt a hetvenhét érzelmi csakrádba. A Császárnő,
és az ugyanezen a folyamaton átmenő Föld Anya mellett a bölcs Császár áll, és a
fény lovagja, az ő lendületével, kitartásával és erejével. Most már látni
fogod, hogy a Császár és az öröm lovagja egy[etlen] energia, akik utat vágnak
maguknak feléd, kinyitják a csakráidat, üdvözöld őket, add meg magad, és add át
magad a fénynek.

A következő tíz napban teljesen lehorgonyzod a lovag és a Császár
energiáját. Ez az energia segít majd téged az érzelmi csakra aktiválások
hetvenhét napján. Ne feledd, merülj el az örömben!

Mondj köszönetet azon aspektusaidnak, akik jelen voltak, hogy felfedjék
erejüket, fényüket és sebezhetőségüket! Emlékeztesd magad arra, hogy van erőd,
és tudod hogyan vállalj felelősséget azért, hogy milyen irányba irányítod az
energiádat. Biztonságos számodra a cselekvés, biztonságos számodra aktívan
kifejezni igazságodat, kormányozni az energiádat és azt tenned, ami szerinted
számodra helyes. Emlékezz rá, hogy amikor a sötét lovag elkezdi megtölteni az
elmédet és belső látásodat, figyelj oda, azért vonja magára a figyelmedet, mert
van valami, ami zavar és nyugtalanít téged, és ő behúzza ezt a fénybe. Hívd meg
fénylovagodat a Császárral együtt. Engedd, hogy a fény kiterjedjen ebből a három
csakrából, és nézd meg mi az, amit be kell hoznod a fénybe, az örömbe.
[de-light, szójáték]. Senkinek nincs hatalma szerencsétlenné tenni téged,
ellopni az örömödet, és elvenni a fényedet, kivéve persze, ha szándékosan adod
át. Emlékezz [arra, hogy] az öröm a páncélod.

Így van ez, szeretteim, átölelünk benneteket az öröm aktív erejében és
megosztjuk veletek ezt a fényt. Maradjatok a középpontotokban a Végtelen Forrás
energiájában és legyetek tudatában, hogy az igazság mindig a ti oldalatokon
lesz, és mindig megmutatja majd, hogy mi az autentikus. Bízzatok a számtalan
láthatatlan karban, ami benneteket tart, tudván, hogy egyetlen pillanatban sem
vagytok egyedül, és hogy mi mindannyian egyek vagyunk a Minden Létező fényével.
Tárja fel az általatok választott út a legnagyszerűbb erősségeiteket!

Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség Arany sugarának chohanja,
szeretetben üdvözöllek és megáldalak benneteket. Adonai.
forrás:Espavo

Címkék: