Az Élet értelme

élet - pillanatAz Élet értelméről írni eleve meddő vállalkozás. Ahány vallás, ideológia, filozófia csak létezik, bizonyára másként definiálja ezt az évezredek óta fennálló problémát. Egyáltalán létezik erre egyetemes válasz? Mindenkit kielégítő megoldás? Aligha. Mégis újra és újra előkerül. Egyre többen rugaszkodnak neki ennek a - kétség kívül megoldhatatlannak látszó – kérdésnek. Én magam több mint húsz éve keresek valami szalmaszálat, amit aztán másoknak is odanyújthatnék. Hitem szerint a Bibliánkban minden válasz benne van. Egyszer azonban egy nem keresztény, ámde magát megvilágosodott szentnek tartó, meglehetősen ellentmondásos guru előadásában találtam néhány érdekes gondolatot. Talán lehet kezdeni vele valamit.

„Az életnek nincs célja. Ne omolj össze ettől. A célról alkotott minden elképzelés hibás – mohóságból származik, Az élet pusztán öröm, játékosság, móka, nevetés, minden cél nélkül. Az élet célja saját maga, nincs más célja. Amint megérted ezt, abban a pillanatban rádöbbensz, hogy miről szól a meditáció. Arról, hogy az életedet örömmel, játékosan, teljesen éljed, minden látható cél nélkül, egyáltalán minden cél nélkül. Mint ahogy a kisgyermekek játszanak a tengerparton a homokban, gyűjtögetik a kagylókat és színes kavicsokat – milyen céllal? Nincs egyáltalán semmilyen cél.” Eddig az idézet.

Ez a tipikus keleti filozófia. Azonban van benne valami gyermekiesen vonzó, amit el lehetne tanulni tőlük. Talán az örömteliség, a szabadság, a feltétel nélküli ráhagyatkozás és elfogadás, az Élet ingyen ajándékának extatikus átélése. Mit mondjak még? Ha ebből a szemszögből vizsgálom a vitaindító kérdést, akkor meglehetősen komor képet fest a mi hagyományos keresztényi megközelítésünk. Sokat gyötrődtem ezen. Bennem mind a két oldal létezik. A szenvedést elfogadó és integráló alany és a szemlélődő szemtanú. El kell döntenem, hogy melyiket választom? Vagy megmaradhatok mindkettőnél? Ki adja meg a választ?

Valamelyik nap azt írtam, hogy a keletiek bizonyos értelemben előbbre járnak a spiritualitás területén, mint mi, akik annyira büszkék vagyunk a nyugati kereszténységünkre. Továbbra is tartom ezt az állításomat. Nagyon sokat tanultam a keleti bölcsesség gyöngyszemeiből. Az agyam azonban a Bibliára van kondicionálva. Ez egyáltalán nem baj. Esetleg a mások által hozzáfűzött magyarázatokkal lehet némi defekt. Abból viszont van bőven. Az önjelölt prófétákból. A báránybőrbe bújt farkasokból. Ha Jézus ma élne, mit mondana nekik? Ugyanazt, amit annak idején a farizeusoknak: „…mérgeskígyók és viperák fajzatai…!” Kemény szavak, de a korabeli feljegyzések szerint így hangzottak el.

Már évek óta keresztény voltam, amikor szembe találkoztam egy érdekes dilemmával. Az egyetemes spiritualitás útját kövessem, vagy maradjak hűséges a mások által hagyománynak tartott útmutatásokhoz? Ma már nem látok számottevő ellentmondást a kettő között. Nem akarom összemosni a vallásokat, vagy a filozófiai irányzatokat. Viszont elgondolkodtató, hogy az Igazság olyan lenne, mint egy darab tárgy, amit azonnal, empirikusan meg lehet tapintani? Szerintem nem. Csak utalni lehet rá. Olvassuk csak el Jézus kortalan és örökérvényű példabeszédeit. Azok mind hasonlatok. Nem lehet emberi szavakkal megfogalmazni, csak körülírni.

Amikor egy antikváriumban teljesen véletlenül ráakadtam, Kenneth S. Leong: Jézus zen tanításai című könyvére, mélységesen felháborodtam. Miről beszél ez az ember? Pedig ismertem Jézus tanítását és akkor már a zen lényegét is. Néhány nap múlva megszégyenülve tettem le a könyvet. Mert abból is tanultam. Mint mindenből, ami az Ég alatt van. A szerző többek között így indítja a mondanivalóját: „Tizenhat éves koromban elhagytam Jézust, és a Tao keresésére indultam. Most, negyvenéves koromban felfedeztem, hogy Jézusban is megtalálhattam volna a Taót.” Ez égbekiáltó eretnekség! Vagy mégsem…?

Forrás: http://somafoto.freeblog.hu

Címkék:

HozzászólásokJázmin és Angelgirl

Csodálatos, csodálatos! Fantasztikus volt olvasni a soraitokat. Tudjátok, én "onnan jövök", ahol a politikai rendszer és a pénzügyi rendszer elemzése közben - érthető módon - a kilátástalan gyűlölködés volt az úr... a válaszok "itt" vannak, s nem "ott"... mégsem megyek vissza ama másik honlapra linket "dobálni", mert úgy érzem, hogy ahoz, hogy idáig eljusson valaki, ahoz valaminek történnie kell... talán fel kell ismernie, hogy a lehető legjobb dolog az életben szerelmesnek lenni az egész világba.:) S aki boldog, az bizony - mégha ismeri is azokat a trükköket, amivel az emberiség kicsiny része birtokolja az emberiség nagy részének erőforrásait, így életének materiális lehetőségeit - "nem ér rá" gyűlölködni, vagy sopánkodni - hiszen boldog - , sőt a megoldást is tudja! A megoldás itt van az orrunk előtt! Az egész emberi történelem megmutatja, hogy idáig az emberiség téves megoldást alkalmazott, mert tüzet akart oltani tűzzel. Bizony a hatalomra törők nem mindíg voltak ilyen "jól elrejtőzöttek", mint napjainkban... régen fel is gyújtották őket, el is kergették őket elég sok helyről... Mindíg azokat, akik a legveszélyesebbek voltak egy közösség egészséges életére. De ennek lett eredménye? Nem. Mutatja ezt az az igazság is pl., hogy az IGAZI közgazdaságtan alapja (megfigyelése) Arisztotelész nevéhez fűződik, aki bizony nem tegnap élt.:) Bizony "ennyit változott" azóta az emberiség... ugyanazok a trükkök, ugyanazok a zsákutcák, legfeljebb modernebb eszközökkel (régen csak aranyrudakért papírváltó, ma már elektronikus számok, bankautómaták). Tehát, hiába is álmodoznak sokan azon, hogy milyen szép is lenne, ha pl. a magyar társadalomé lenne ismét a magyar állam (franciáé a francia, amerikaiaké lenne az USA, stb.) nem ez lesz a megoldás, mert így csak a folyamat kezdődik előről! A megoldás itt van a Secret oldalra "rejtve". Nagyon sok helyen láttam már felbukkanni, ezért eme idézőjel... A szeretet és az élet csodájának és erejének felismerése, remélem tisztitótűzként fog terjedni... valahogy úgy, mint húsvétkor a katolikus templomokban a feltámadásnál a láng, mely előszőr csak a húsvéti gyertyán jelenik meg, aztán átterjed a ministránsok gyertyáira, majd később a templomba sereglett hívek is meggyújthatják jelképet hordozó gyertyáikat. Így kívánom tehát, hogy a világ gyújjék a szeretet és az életöröm lángjára... mindenki másra haszánlhatja ezt a csodát, de ha ez a csoda lesz mindnyájunk életének alapja, akkor tényleg akár meg is menekülhet a Föld a végső pusztulástól.Hát igen...

Kedves Jázmin!

Örülök neked!:-) Látod, én is ezekkel a problémákkal küzdök, már hoszzú évek óta. Az ilyen visszajelzések - mint a tied - engem csak megerősítenek abban, hogy menjek tovább a megkezdett úton!

Isten áldjon!

Szeretettel!

SomaSziasztok,

Szerintem minden vallásban van ellentmondás. Én úgy látom, hogy azok értettek meg valamit abból, hogy hogy működik a világ, akik nem csak egy vallási irányzatot ismernek. Minél többet tudsz, egyre jobban rádöbbensz, hogy mennyi mindent nem tudsz még. Mert nem lehet egyikre sem kimondani azt, hogy csak ez az igaz vallás. A Biblia általános igazságokat mond el, amit tényleg lehet félremagyarázni. Minden vallásnak a szeretetről, egymás elfogadásáról és az önismeretről kellene szólnia. Ezzel szemben ha valaki bigottan ragaszkodik a saját vallásához, akkor nem tudja elfogadni egy másban hívő ember gondolatait és magát az embert sem. Akkor miről beszélünk? Ha mindenki egy és ugyanattól a teremtőtől származik, akkor teljesen mindegy, hogy buddhista, krisnahívő, keresztény, zsidó. Isten bennünk van, tehát amit jónak találunk, azt ő is elfogadja. Merjünk élni, követni a boldogságunkat, hiszen azért vagyunk ezen a csodás bolygón. Nem azért, hogy korlátok közé zárjon bármilyen eszme, amit emberek alkottak.
Kedves Soma, nagyon szép írásaid vannak, szeretettel olvasom őket. Sok pluszt ad, köszönöm.

JázminKedves "Senki!"

Mit számít már, hogy hogyan jöttünk létre?
Kinek fontos, hogy megtudja a szerinte igaznak vélt nagy igazságot?
Mi értelme mindennek?
Ahogy Bari írta lejjebb, az értelem kutatja a lét értelmét, a szív "csupán" megéli azt...
Sztem érdemes ezen elgondolkodni...
De még mielőtt túl sokat gondolkodna bárki is, h mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, inkább ÉLJETEK!!!
Tipikus emberi hülyeség...Megszokás...Ha valami jó történik velünk egyből mögöttes tartalmat, egyfajta realitást keresünk benne...Minek?
Mindeközben elmegy melletted az élet...
És lehet, hogy a halálos ágyadon jössz csak rá: "Basszus, ahelyett, hogy az élet értelmét kerestem, talán Élnem kellett volna, ha már megtörtént eme csoda, hogy megszülettem..."

Szeretettel:

AngeDrága Soma :)

Te már tudod, hogy minden nagy változás után valami nagy CSODA történik :) Ezek a változások nem véletlenek, ahhoz hogy az "AKKOR" választott utadat végig tudd járni, kellenek az útelágazások. Most megint odaértél egyhez, tudod melyiket válaszd.... a SZERETETET....
Én tudom hogy óriási erő van benned, és megteremted a békességet körülötted, és ez Neked és az Angyalkáidnak is a BOLDOGSÁGOT hozza. Higyj magadban mert mindent elérhetsz amire csak IGAZÁN VÁGYSZ.
Este a meditációkor Rátok is gondolok nagy szeretettel :)
Szeretettel: Öbike :)
A szeretet mindent áthat.....
Mosolyogj Drága Magyarország :)NE ÍTÉLJ

Remenyik Sándor:

NE ÍTÉLJ

Istenem, add, hogy ne ítéljek -
Mit tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.

Istenem add, hogy ne bíráljak:
Erényt, hibát és tévedést
Egy óriás összhangnak lássak -
A dolgok olyan bonyolultak
És végül mégis mindnek
Elhalkulnak és kisimulnak.
És lábaidhoz együtt hullnak.
Mi olyan együgyűn ítélünk,
S a dolgok olyan bonyolultak.

Istenem, add, hogy mind halkabb legyek -
Versben, s mindennapi beszédben
Csak a szükségeset beszéljem.
De akkor szómban súly legyen, s erő
S mégis egyre inkább simogatás:
Ezer kardos szónál többet tevő.
S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem,
De egyre inkább csak igen.
Mindenre ámen és igen.
Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül.
Ámen. Igen. És a gonosztól van
Minden azonfelül.

1939Ima

SZENT FERENC IMÁJA

Uram, tégy engem a békéd eszközévé,
hogy szeretetet hozzak oda, ahol gyűlölet van,
hogy a megbocsátás szellemét hozzam oda, ahol széthúzás van,
hogy harmóniát hozzak oda, ahol hamisság van,
hogy hitet hozzak oda, ahol kételyek vannak,
hogy örömöt hozzak oda, ahol szomorúság lakik.
Uram, add meg nekem, hogy én vigasztalhassak ahelyett, hogy engem vigasztalnának,
hogy én értsek meg másokat ahelyett, hogy arra vágynék, engem értsenek meg,
hogy szeressek inkább, minthogy engem szeressenek.
Mert aki elfelejti magát, az találja meg,
aki megbocsát, annak megbocsátanak,
aki meghal, az felébred az örök életre.Ámen!

Úgy legyen!:-))Szia Soma, örülünk hogy

Szia Soma,

örülünk hogy itt vagy.A fohász részemről megtörtént:)

" A boldogságod forrása TE MAGAD VAGY:)"Kedveseim!:-)

El sem hiszitek, milyen jó olvasni a hozzászólásaitokat! Komolyan mondom! Nagyon nagy erőt adnak és egyben vivisszajelzés is számomra, hogy továbbra is csak előre a lenini úton!!!:-)))

Felebaráti szeretettel: Soma

(U.i.: Ha lesz egy szabad percetek, mondjatok egy fohászt értem, mert most nagyon-nagyon-nagyon-nagy szükségem lenne rá...!!! Köszönöm!)Bizonyíték

Kedves Soma!
Én csak pár éve keresgélek az isteni beavatkozások bizonyítéka után.
És kaptam biztos bizonyítékot odaátról.
A fejemben egy hang ennyít mondott: Ez egyértelmű bizonyíték Isten létezésére.
(Azóta már tudom, hogy ki küldte az üzenetet.)
Az előzmény az volt, hogy azon gondolkodtam, miért születik ua. lány és fiú. Honnan tudja a megtermékenyített pepesejt, hogy lánynak vagy fiúnak kell lennie ahhoz, hogy a férfi-női arány megmaradjon.
Tehát az isteni beavatkozás bizonyítéka mi magunk vagyunk.
Szerintem az élet értelmét az értelem kutatja és nem a szív. A szív alázattal tudja, hogy az Élet Egy megismerhetetlen misztérium maga a CSODA.

Szeretettel: BariSoma

Nem lehet,hogy minden igaz Tanitas egy helyrol ered?
Szeretettel,
felebarat