Születésnap és névnap

szülinap és névnap
Ezt a topikot azért nyitottam hogy egymást felköszöntsük
ahogy drága Sanyi barátommal (Álomkereső) tettük :D

HAJRÁ:D"Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk"!

Varga Miklós - Székely Himnusz: https://www.youtube.com/watch?v=V4jhyGU0dhs
A Székely himnusz 1921-ben született, szövegét Csanády György írta, zenéjét pedig Mihalik Kálmán szerezte.

Csanády György költő, újságíró ezen a napon, 1895. február 23-án született.

A magyarok Istene régóta ránk sem bagózik! Nekem ez a véleményem…Kolozsváron megszületett Mátyás király

574 esztendővel ezelőtt, 1443. február 23-án. Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet fiaként látta meg a napvilágot.

Léteznek azonban más vélemények is.

A szülőházán elhelyezett emléktábla szerint március 27-én született.
A történetírók véleménye sokáig eltérő volt. Nem csupán Mátyás király születése napját, hónapját, hanem évét illetően is. Jeles történettudósaink, mint Katona István, Pray György, Horváth Mihály, Szalay László, a Hunyadi-kor kiemelkedő kutatójával, gróf Teleki Józseffel együtt, a XIX. század végéig mondhatni egyöntetűen azon a véleményen voltak, hogy Mátyás 1443-ban született.

Ezzel szemben a király halálának 400. évfordulóján, 1890-ben Fraknói Vilmos, különböző forrásokra hivatkozva, Hunyadi Mátyás király élete: 1440–1490. (Magyar történeti életrajzok) című munkájában arra a következtetésre jutott, hogy nem 1443-ban, hanem 1440-ben látta meg a napvilágot. Véleményét a magyar tudományos élet elfogadta és évtizedekig kitartott mellette. Ez az esztendő a történészektől az iskolai tankönyvekig általánosan elfogadott lett.

Folytatás: http://archivum2.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/artic...Ezen a napon (1535. február 22-én ) született Bornemisza Péter

Köztudott róla, hogy költő, egyházi és drámaíró, evangélikus prédikátor, Balassi Bálint nevelője volt.

Semptén, a Vág folyó partján álló városkában jelent meg 1578-ban az a könyve - az Ördögi kísírtetek- amely „általános megrökönyödést keltett, hiszen a szenvedélyes és utánozhatatlan tollú költő és prédikátor, Balassi Bálint nevelője, olyan nyers szókimondással és kendőzetlenül idézi a maga vívódásait, a maga és mások kísértéseit és bűneit, ami szokatlan volt a XVI. században”.

A mű eme szörnyű esetek felsorolását tartalmazza, szinte katalógusa a korabeli „paráznaságoknak és szörnyű undokságoknak”. Hoztam néhány példát.

1. „Röttenetes dolgokat sok ezert hallotam sok klastrombéliekről, barátokról, apácákról, jézsuitákról, káptalanságról, papokról, kik külső szüzességeket mutogatván, ezerszer undokbak voltak az sodomabélieknél, mert sokan apró fírfiúgyermecskékkel, sok móddal, sokan szamár barommal undokoskodtak, némely tehénnel, borjúval, némely disznó és eb barommal.”

2. „Hallottam, hogy az asszony is reá vonta az ebet, régen Semiramis királyné asszony lóval baromkodott, és megholt az mérge miatt, mint írják. Voltak oly undokok, kik az tyúkot is kínoztak…”

3. „Az elromlott klastromokba az apácáknak árnyékszékeket rakva találták mindenütt apró gyermek csontjaival. Jaj, ki vak volt ez világ!” „Egy ifjún oly nagy szörnyü kévánság volt, hogy az oltárra felhágott titkon, az fa festett asszonyemberre. Az ördögnek röttenetes gyühösségét fakasztja ki Isten azfélékkel is.”

4. „Igen röttenetes szörnyű dolgot míelt egy deák Csatárt, Váradhoz közel. Egy nemesasszony hal meg, és éjszakára az koporsóba tettetik az templomba, hogy másnap eltemetnék. Az deák beorozkodott, és véle undokoskodott ez rút eb. De természet felött való latorsága ez az sátánnak. Piha, undok lator!”

5. „Két fő magyar prédikátort tudok én időmben, kiknek ferelmes életjek szörnyű volt. Mindketten megholtak. Dolgokat Isten ítéletire hágyom, az egyik sokat pironkodott, mert miatta asszonyt is, leányt is öltek, és mikor kinn láták, akár utcán, akár mezőn, az kapások is azt kiáltották: Bika, bika, bika. Netalám szégyenébe megkeseredett, és megtért Istenhöz.”

6. „Ismét egy jeles prédikátort láttam gyermekkoromban, Kálmáncsai Mártont, ki elein igen nagy híres doktor volt, ki Debrecenben holt meg. Ez mikor Újhelyen laknék, Batizi Demeternek megmondja titokját, hogy régtűl fogva egy leányt tartott fírfiúi ruhába inasul, és véle lakott…”

(forrás: http://mno.hu/migr_1834/bornemisza-peter-es-az-ordogi-kisertetek-784803)Mai névnap: Gerzson

Gerzson jelentése: A Gerzson név találékony éles eszű gondolkodás kialakulását támogatja. Olyan személyiséget, aki könnyen alkalmazkodik akár hirtelen bekövetkezett új helyzetekhez is. Érdeklő, nyitott mások személye és az új tapasztalatok lehetősége iránt. Gyakran változik, alakul a véleménye. Már az első találkozás során is jó benyomást tesz a legtöbbekre. Kiváló előadóművész válhat belőle. (http://mainevnap.hu/)

Boldog névnapot! https://i.ytimg.com/vi/giVacsof3Vc/maxresdefault.jpgEgy igazi hús-vér emberóriás születésnapja

Robert Pershing Wadlow 1918.február 22-én született. Utoljára mért magassága 1940 június 27-én 2,72 méter volt, testtömege pedig 199 kilogrammot nyomott.

videók: https://www.youtube.com/watch?v=5McWw03Ryrs
https://www.youtube.com/watch?v=RwzMWuAxANwMai névnap: Eleonóra

Eleonóra jelentése: Az Eleonóra név olyan egyéniség kialakulását támogatja, aki igényli a változatosságot. Sok mindenben tehetségesnek mutatkozik, és több dologban ki is próbálja magát. Érdekes, hogy annak ellenére, hogy fontos számára a sokszínűség és a minél mozgalmasabb élet, a rendszerek biztonsága mégis nagy erővel vonzza. Oyannyira, hogy néha azon kapja magát, hogy teljesen beleveszett az egyhangúságba. Munkájában, napi feladataiban a kihívást keresi. Képes koncentráltan, keményen dolgozni, de csak addig, amíg az adott tevékenység próbára teszi. (http://mainevnap.hu/)

A TheSecret virágcsokra: http://balkonada.cafeblog.hu/files/2015/04/ballag%C3%A1s12.jpg

Boldog névnapot!A Kis vakond rajzolója...

Zdeněk Miler cseh rajzfilmkészítő és illusztrátor is ezen a napon született. Hősét minden magyar gyerek ismeri.
A kis vakond nadrágja: https://www.youtube.com/watch?v=Vqdli2HH3VYII. Rákóczi Ferenc örökre elhagyta Magyarországot...

1711. február 21-én.

Bujdosó ének a Rákóczi él című történelmi zeneműből: https://www.youtube.com/watch?v=l0eO57pw8js
Kuruc dalok: https://www.youtube.com/watch?v=hxcv6IN6NfgKottaner Jánosné (született: Wolfram Ilona) bűne

Kottaner Jánosné (leánykori nevén: Wolfram Ilona) ezen a napon –1440. február 21-én - lopta el a Szent Koronát a visegrádi várból.

„A Szent Koronát 1440 februárjában a visegrádi várban egy kincseskamrából nyíló lepecsételt helyiségben őrizték. Innen lopta el február 21-re virradó éjszaka Erzsébet királyné kérésére Kottaner Jánosné (szül. Wolfram Ilona), aki kalandjáról részletesen beszámolt német nyelvű emlékiratában. A színleg a Visegrádon hátrahagyott udvarhölgyekért érkező Kottanerné - és a feljegyzéseiben tapintatosan név nélkül említett férfi segítőtársa - éjjel, gyertyafény mellett az ajtó lakatjainak fáradságos felnyitás után rabolta el a koronát. Reggel az udvarhölgyekkel együtt szánra ültek, és a vörös bársonyvánkos belsejébe rejtett koronával Komáromba utaztak. Itt született meg a korona érkezésének másnapján a remélt fiúörökös, László.” (http://mult-kor.hu/cikk.php?id=8328)

Róla eddig még nem hallottam, ezért az iskolai történelemkönyvek a bűnét nem tarják számon.Honthy Hanna 1893. február 21-én született

Előttem mindig így jelenik meg: https://www.youtube.com/watch?v=Bh_bv_jo_6k

Rengeteg legenda kering Honthy Hannáról. Akik színházban látták rajongtak érte, de haragosainak, irigyeinek és riválisainak számával talán minden pályatársát lekörözte. Nem törekedett arra, hogy környezete megszeresse, „beérte” tízezrek, „az ő drága közönsége” csodálatával. Méltó volt színházi rangjára.
Lássuk mi is az, amit kevésbé tudunk róla.

1. Hügel Hajnalka néven látta meg a napvilágot.

2. 10 éves korában felvették az Opera balettiskolájába, de a szólókarrierhez nem volt megfelelő a testalkata.

3. Első szerepe a Tengerész Kató című operettben volt, már mint Hajnal Hajnalka lépett fel, de a várt átütő siker elmaradt.

4. A Honthy Hanna művésznevet férje, dr. Halmos Géza miniszteri tanácsos alkotta meg számára.

5. 1922-ben, a Bajadér című Kálmán Imre-operett Király színházi előadásán mérte össze tudását, tehetségét a kor ünnepelt, nála 14 évvel idősebb primadonnájával, Fedák Sárival. Neve ettől kezdve vált igazán ismertté Budapesten.

6. Ha úgy tartotta úri kedve, megsértődött és délután négykor lemondta az előadást, hogy még véletlenül se tudjanak változtatni a műsoron vagy a szereposztáson. Egyszer-kétszer, amikor beteget jelentett, Fenyvessy Éva ugrott be helyette. Gyűlölte, mivel harmadik férje, Rácz László előtte neki udvarolt. Amint meghallotta, azonnal meggyógyult. Ilyen és hasonló cselekkel próbálták kivédeni kisebb-nagyobb zsarolásait.

7. Az Operettszínház moszkvai vendégszereplésén óriási fogadást rendeztek a tiszteletére. A művésznő állítólag annyira elbűvölte Sztálint, hogy egy autót küldetett neki ajándékba.

8. Amikor Honthy Hanna kiöregedett a primadonna szerepből, Békeffi István és Kellért Dezső átírta a szövegkönyvet. 1954-ben, az akkor már 61 éves művésznő számára főszereppé bővítették Cecília (az eredeti változatban Anhilte) szerepét, s így még 80 évesen is hatalmas sikerrel énekelte a szerepét.

9. Még 70 évesen is ének és táncórákra járt.

10. Egyetlen barátnője volt Soós Szabó Edit, akit azzal vádoltak, hogy Hanna halála után hasznot akar húzni a barátságból. Nos, mire meghalt, a kerületi tanács emberei mindent széthordtak. Eltűntek a bundái, az ékszerei, a rengeteg ezüstje. Nemigen maradt miből „hasznot húzni”. (forrás: http://kozonseg.hu)Nemzetközi Anyanyelvi Nap

Friss videó: https://www.youtube.com/watch?v=_749n1LKT5w

Banglades javaslatára az ENSZ 1999-ben február 21-ét NEMZETKÖZI ANYANYELVI NAPPÁ nyilvánította. 2000-ben ünnepelték először.

OKA:
1952-ben Bangladesben az urdut nyilvánították az egyetlen hivatalos nyelvvé, noha a bangladesiek anyanyelve a bengáli. Február 21-én Dakkában a diákok fellázadtak az intézkedés ellen. Ekkor a rendőrség és a tüntetők összetűzésbe keveredtek, öt diák meghalt. A bangladesiek akkor az anyanyelv napjává nyilvánították a napot. (Neumann-ház – Irodalmi Szerkesztőség)

„De hát miért is van annyiféle nyelv a világon? A költő csak néz és csodálkozik. Nem, nem gondol a nyelvek kialakulásának oly homályos őstörténetére (vagy élettanára? lélektanára, filozófiájára?), csak a saját mesterségére gondol. Hiszen ő – a versíró – érzi legerősebben a nyelvvel élők között egy-egy kifejezés másképp-nem-lehet-jét, mozdíthatatlan evidenciáját, szavakba horgonyzottságát. Mindig újra kínos tapasztalat rájönnie, hogy a költői evidencia anyanyelvi határig tart. Mért is hívhatják az asztalt table-nak, ha asztalnak hívják? Mért hívhatják másképp a hattyút, a vért, a jobbra csavaró borkősavat? Hány nyelv férhet el az emberiség tudatában? Vagy ne kérdezzük ezt? Ne kérdezzük, hogy hány angyal férhet el egy tű hegyén?” (Nemes Nagy Ágnes)Boldog születésnapot kívánok mindazoknak...Rihanna szülinapos….

ma ünnepeli a 29. életévét.

Ezt a videóját 1 304 450 961 tekintették meg: https://www.youtube.com/watch?v=kOkQ4T5WO9E … ami a sikerességét ékesen bizonyítja.

Vajon mit tartogat még nekünk, milyen nótákkal rukkol elő a 30. születésnapja után? Majd kiderül...

Isten éltesse sokáig!Munkácsy Mihály Halak csillagjegyű…

hiszen 1844. február 20-án született.

Krisztus Trilógia a Biblia fényében - Dr. Reisinger János előadása: https://www.youtube.com/watch?v=nyocbG7IMfUFeszl Frigyes 1821. február 20-án született

„Pesten német polgári családban született Feszl Frigyes, a 19. századi magyar építészet egyik legkiemelkedőbb alakja. Legfőbb munkái közé tartozik a Dreher-sörgyár, a pesti Vigadó, a Balassovitz-ház, az Oszvald-ház, valamint a Dohány utcai zsinagóga kupolás szentélye.”

Virtuális séta a Pesti Vigadóban: https://www.youtube.com/watch?v=9qMzinYOE_8

„Íme, a romantikus építészet gyöngyszeme, melyet pezsgő zenei, irodalmi és képzőművészeti élet jellemez már 150 éve, ahol a városlakók átélhetik a közös ünnepeket, találkozhatnak a művészekkel és kulturális élményekkel gazdagodhatnak. 1865-ben nyitotta meg kapuit a Feszl Frigyes tervezte Vigadó, melyet felújítva 2014-ben adtak át. Bebarangolhatjuk a regényes történetű épületet a földszintjétől a díszlépcsőházán és oszlopcsarnokain keresztül a hangversenyterméig, az új előadó- és kiállítótermekig, elidőzhetünk homlokzati szobrain, organikus, hol arab, hol népies motívumain, Than Mór és Lotz Károly monumentális belső képein.”Mai névnapok: Aladár, Álmos

Boldog névnapot! http://www.alliteracio.eoldal.hu/img/picture/2173/nevnap-pasiknak5.jpg

Álmos vezérünkre pedig ezzel a videóval emlékezek:
https://www.youtube.com/watch?v=7zBGiVAu8XwMai névnap: Zsuzsanna

Zsuzsanna jelentése: A Zsuzsanna név olyan karakter kialakulását támogatja, aki folyamatosan igényli a változást, szeret utazni, keresi az új lehetőségeket. Ez a folyamatosan aktív egyéniség nem viseli könnyen, ha egy kialakult rendszerbe kell belehelyezkednie, vagy számára unalmas, egyhangú dolgot kell csinálnia. Ezért a feladatok megoldására újfajta, a korábbinál hatékonyabb megoldásokat keres és talál. Ügyesen irányít másokat, de türelmetlen, és ha valami nem megy valakinek, akkor legszívesebben maga végezné el az adott munkát. Tehetséges lehet, mint ügynök vagy eladó, valamint szerencsés lehet a szerencsejátékokban, de jobb ha óvatos, és nem hisz túlzott önbizalmának. (http://mainevnap.hu/)

Boldog névnapot!

http://s8.images.www.tvn.hu/2013/01/19/07/27/www.tvn.hu_38e91690b39c271b...Már 27 éves a Photoshop

A legendás képszerkesztő szoftver születésnapját február 19-én ünnepelik szerte a világon.
„1990 februárjában az Adobe a Photoshop kiadásával átformálta a képszerkesztés és a grafika világát. A látszólag egyszerű szoftveralkalmazás hamarosan a legnagyobb példányszámban eladott grafikus szerkesztőprogram lett a piacon”.

Csodákra képes! https://www.youtube.com/watch?v=cPnfjwKfkSk
https://www.youtube.com/watch?v=qcVTLyefWKwGregor Bernadett is ma ünnepeli a névnapját

Mária Magdolna dalát választottam most ki tőle: https://www.youtube.com/watch?v=35LFrTTqtok
Boldog névnapot!Mai névnap: Bernadett

Bernadett jelentése: A Bernadett olyan személyiség kialakulását támogatja, akinek fontosak az anyagi javak és jó üzleti érzéke van. Ügyes szervező, jól irányítja a munkálatokat, jól gazdálkodik az idővel, és mindemellett megvan a szükséges önbizalma ahhoz, hogy találékonysága érvényesülhessen. Gondolkodása gyakorlatias, igyekszik sikeres emberek társaságában tölteni az idejét. Kapcsolatait úgy használja, hogy azok a javára váljanak. (http://mainevnap.hu/)

A TheSecret portál nevében: http://img5.lapunk.hu/tarhely/tanitoikincseim/galeria/788602.jpg
Boldog névnapot!John Travolta már 63 éves!?

Ó, Istenem, hogy repül az idő! Ő is ezen a napon született.

A link alatt a nők bálványa! https://www.youtube.com/watch?v=BnRshnWxkW4Rátonyi Róbert 1923. február 18- án született

Egy 1967-es felvétellel emlékezek rá:
https://www.youtube.com/watch?v=SYIK7mMgb80

Ez az örök orosz - magyar barátság :) emléke is!Boldog születésnapot kívánok mindazoknak...Mai névnap: Donát

Donát jelentése: A Donát név okos, tehetséges, humán érdeklődésű személyiség kialakulását támogatja. A szépség minden megjelenési formája ihlető hatást gyakorol rá, és ilyenkor alkotóképessége szinte határtalan. Érzelmi reakciói nagyon gyorsak, így nem mindig jut ideje arra, hogy belegondoljon: ésszerű-e, amit tenni készül. Sokat segít, ha megtanulja kissé kordában tartani érzéseit. Általában sokkal többet érzékel a körülötte zajló eseményekből, mint amit ért. A misztérium iránti érdeklődése miatt vonzódik az okkultizmushoz és a valláshoz. (http://mainevnap.hu/)

Boldog névnapot kívánok kétféleképpen:
http://www.alliteracio.eoldal.hu/img/picture/3094/nevnap-pasiknak-italok...
http://www.nevnapok.ro/images/71.jpgHallgassuk meg Dévai Nagy Kamilla egyik dalát!

Legyen elég https://www.youtube.com/watch?v=XNjuezHnsak
Az énekesnő szintén a mai napon született.

Isten éltesse sokáig!Ónodi Eszter is szülinapos

„Így születtem” (Ónodi Eszter története)
Gergőnek várták, de lány lett. https://www.youtube.com/watch?v=8WjVOlSlfVI

Isten éltesse sokáig!Eperjes Károly is szülinapos!

Azt állítja ebben a videóban, hogy Ő halva született:
https://www.youtube.com/watch?v=8s6Zr0bW5oI

Rengeteget tanulhatunk a szülésről, születésről, az élet legfontosabb pillanatáról, ha felmerült bennünk a kérdés: vajon mi hogyan születtünk.

Miért fontos ez? Azért, mert születésünk történetén keresztül esetleg saját magunkat is jobban megismerhetjük.
A fenti link alatt Eperjes Károly mesél.Cserhalmi György énekel …

aki hazánk Kossuth-díjas színésze és ma ünnepeli a születésnapját.
Hosszú menet: https://www.youtube.com/watch?v=-q_nBKMqDZwSokféle mendemonda kering róla…

de ez mit sem változtatat azon, hogy ezen a napon született Peterdi Pál sportoló, edző, sportújságíró és humorista.
Peterdi Pál - Börtönlátogatás (kabaré): https://www.youtube.com/watch?v=OCOSmwRuDiw

A kabaré csattanója szenzációs!Vincze Lilla is névnapos!

Szálljunk (ünnepeljünk) vele együtt egy dal erejéig! https://www.youtube.com/watch?v=tUjaCyajRR4