A szavak mágiája

Nem csak a hangunkra, hanem a szavainkra is nagyon érdemes odafigyelni! Erre mutatott rá számomra a következő cikk!

"Az elsõ egyezség mind közül a legfontosabb. Ezt a legnehezebb megtartani, ha sikerül, az ember képes lesz rá, hogy létsíkot váltson-megteremtse a földi paradicsomot. Az elsõ egyezség így hangzik: tedd tökéletessé szavaidat. Egyszerûnek hangzik, valójában komoly feladat. Miért a szavakat? A szó általunk teremtett erõ. A szó Isten ajándéka. A Bibliában János evangéliuma így szól a világ teremtésérõl:

„Kezdetben vala az ige, és az Ige
Vala az Istennél, és Isten vala az ige."

A szavakon, vagyis az Igén keresztül fejezzük ki a teremtõ hatalmunkat. Szavakon keresztül testesítünk meg mindent. Mindegy, milyen nyelven beszélünk, szavakban nyilatkozunk meg. Álmaink, érzéseink, tulajdonságaink mind-mind szavaink révén kelnek életre.

Az ember számára megadatott a szavak mágiája. Viszont, miként a kardnak, ennek is két éle van. Szavainkkal a legcsodálatosabb álmot is megalkothatjuk, ugyanúgy akár mindent lerombolhatunk magunk körül. Ha rosszul használjuk a kardot, földi pokol lesz osztályrészünk. Alkalmazzuk a szavakat, szépséget, szeretetet, és ha megfelelõen alkalmazzuk, akkor földi paradicsomot teremthetünk. Attól függõen, hogyan használjuk szavainkat: felszabadíthatnak, vagy rabságba dönthetnek. Minden mágikus képességünk a szavainkon múlik. Minden szavunk csupa mágia, és ha nem megfelelõen használjuk, fekete mágia mágiává lesz.

A szavak ereje képes kioltani milliók életét. Gondoljunk csak a II világháború figurájára. Az egész féltekén pusztították egymást az emberek, mert feltámadt bennük a félelem (Hitler).

Minden ember: varázsló.

Erre most egy példa:

találkozunk az egyik barátunkkal, és kimondjuk az elsõ dolgot, ami éppen az eszünkbe jut: „Hû de rossz színben vagy! Nem vagy rákos? Ha hallgat ránk, és egyetért velünk, akkor egy év alatt rákos lesz. Ilyen hatalmas a szavak ereje.

Valaki kinyilvánítja a véleményét, és azt mondja: „Nézzétek, milyen csúnya kislány! A kislány meghallja, és csúnyának képzeli magát.

Láthatjuk e példákból, hogy szavainknak hatalmas erejük van.
Ha oda figyelünk, a szavak áthatják szellemünket, és képesek egész hiedelemrendszerünket kellemessé varázsolni, vagy pokollá tenni. Természetesen a szavak ereje nem csak pusztítani tud, hanem gyógyítani is tud.

Most pedig lássuk mit jelent a szavak tökéletes használata:

Tökéletes az, ami makulátlan, ez pedig hibátlant vagy bûntelent jelent.

Minden, amit önmagunk ellenére érzünk, hiszünk, vagy mondunk, az a bûn. Önmagunk ellen fordulunk, ha megítéljük, vagy kárhoztatjuk magunkat bármiért. A bûn nélküli élet pont ennek az ellenkezõje.

Ha az ember bûntelen, tehát tökéletes, nem fordul önmaga ellen. Vállalja a cselekedeteiért a felelõsséget, de nem ítélkezik önmaga felett, nem kárhoztatja magát.

Ha szeretem ön magamat, és ezt a szeretetet sugárzom feléd, bûntelen vagyok, mert nem vétkezem szavakkal - és cselekedetem viszonzásra talál.

Ha szeretek, te is szeretsz engem

Ha bántalak, te is bántasz engem

Ha hálás vagyok neked, te is hálás leszel nekem

Ha önzõ módon viselkedem veled, te is ekként viszonyulsz majd hozzám

Ha megátkozlak, te is megátkozol szavaiddal.

Ha elhatározzuk, hogy nem követünk el bûnt a szavainkkal, az igazság szól majd általuk, és kitisztul belõlünk minden érzelmi méreg. Nagyon nehéz meghozni ezt a döntést, mert egész életünkben pont az ellenkezõjét tanultuk. Kapcsolataink hazugságok hálójára épülnek, és az önmagunkkal való viszonyunk is ilyen. Nem bánunk megfelelõen a szavainkkal.

Valahányszor meghallgatjuk valaki véleményét és elhisszük azt, ítéletet mondunk magunkról, ami hiedelemrendszerünk részévé lesz. Pl

Adott egy kijelentés: nem csoda a hangod, hanem elképesztõ kislányom.

Ez a kislány felnõtt, s bár szép hangja volt, sosem énekelt többé.

Egyetlen átok miatt komplexusok egész sorát építette fel. Csupán úgy cselekedett, ahogy az Õ apja, anyja és mások tettek vele már annyiszor. Rosszul használta a szavakat.

Hányszor tesszük mi is ugyanígy a saját gyerekeinkkel. Odavetünk nekik valamit, amit õk aztán átokként cipelnek hosszú évekig. Szeretteink átkoznak meg minket, de tudatában sincsenek. Ezért meg kell bocsátanunk nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.

Nagyon nehéz megtörni az efféle rontást. Az egyetlen megoldás, ha az igazságra támaszkodva új értékrendet építünk magunknak. Ha jól akarjuk használni a szavakat, az igazság a legfontosabb. Az egyik oldalon állnak a hazugságok, amelyek rontást szórnak, a másik oldalon az igazság, amelynek ereje képes megtörni a gonosz varázslatot. Csak az igazság szabadíthat fel mindannyiunkat.

Ha az emberi agyat számítógéphez hasonlítjuk, akkor a pletyka a vírus megfelelõje.

Az elsõ napon összefutsz egy ismerõsöddel az osztály elõtt, aki így szól: „Á, az a tanár nagyképû, hülye! Fogalma sincs, mirõl beszél, és egyébként is perverz disznó, majd meglátod!

Egész biztosan hatással lesznek rád ezek a szavak és az általuk közvetített érzelmek, noha nem tudhatod, mi késztette ismerõsödet erre a kijelentésre. Lehet, hogy dühös volt, mert nem kerülhetett be ebbe az osztályba, vagy csak egyszerûen jól értesültnek akart látszani, és feltételezései félelmein és elõítéletein alapulnak. Ám te megtanultad, hogy készpénznek vedd az imigyen kapott információkat, és bizonyos szinten hiszel a pletykáknak, úgyhogy kissé zavartan folytatod utad az osztályba. Míg beszél a tanár a méreg hatni, kezd, és észre sem veszed, hogy pletykás osztálytársad szemüvegén keresztül nézed a tanárt. Mikor a többiekkel beszélsz errõl, õk is ilyennek kezdik látni: hülye, perverz alaknak. Utálod az egészet, és nemsokára úgy döntesz, otthagyod. Úgy érzed a tanár hibájából, pedig a pletyka volt a hibás.

Ha belegondolunk ez nem is akkora nagy pletyka volt. Mégis, mindezt csupán egy apró vírus okozta.

Most képzeljük el, hogy ez megy vég nélkül a földön. Az eredmény olyan emberekkel teli világ lesz, akik mérgezõ, pusztító vírusokkal, fertõzõ csatornákon szerzik be az információkat. Ezeket, a fertõzõ vírusokat nevezzük mitoté-nak. Ezt úgy érzékelhetjük, mintha sok ezer hang próbálna beszélni hozzánk egy idõben. Még ennél is rosszabbak a gonosz varázslók (fekete mágia).

Ha betartjuk az elsõ egyezséget, amely azt mondja, használjuk tökéletesen a szavakat, akkor tapasztalni fogjuk az életünkben beálló változásokat. Elõször önmagunkkal szemben változtassuk meg a viselkedésünket, azután a többiekkel, különösen azokkal szemben, akiket a legjobban szeretünk. GONDOLJUK VÉGIG , HÁNYSZOR PLETYKÁLTUNK ARRÓL, AKIT SZERETÜNK, HOGY MÁSOKAT A MAGUNK PÁRTJÁRA ÁLLÍTSUK.

Életünk poklát pusztán az elsõ egyezség betartásával is gyökeresen megváltoztathatjuk. Használjuk tökéletesen szavainkat. Épp most ültetek el egy gondolatot a fejedben. Azon múlik, hogy szárba szökken e vagy sem, mennyire termékeny talajra hullik a szeretet magja. Rajtad áll, megtartod e az elsõ egyezséget: tökéletesen bánok a szavakkal. Tápláld ezt a kis magot, míg felnõ, és nyomában újabb magok serkennek, hogy felváltsák a félelem vetését. Az elsõ egyezség meghatározza, hogy milyen gondolatokra leszel fogékony a továbbiakban.

Használd tökéletesen szavaidat, csak ennyit kell betartanod, ha szabad akarsz lenni, ha boldogságra vágysz, ha ki akarsz szabadulni a pokolból. Nagyon hatékony. Használd megfelelõ módon a szavakat, használd õket, osztd szét velük a szeretet. Használd a fehér mágiát, és kezd mindjárt magadon. Meséld el magadnak milyen szép, milyen nagyszerû vagy. Meséld el mennyire, szereted magadat. Használd a szavakat a számtalan apró hiedelem megtörésére. Amelyek olyan sok szenvedést okoznak.

HA a szavaidat megfelelõen használod a POKOLNAK, NEM LESZ TÖBBÉ HATALMA rajtad.

Az elsõ egyezség segítségével beléphetsz a mennyei királyságba. HASZNÁLD tökéletesen szavaidat.

A következõ három egyezség valójában az elsõbõl származik. A második egyezség, hogy semmit ne végy személyeskedésnek.

Bármi történik körülötted, ne vedd a szívedre.pl:

Ha találkozunk az utcán, és én hülyének nevezlek anélkül, hogy ismernélek, akkor ez nem téged, hanem engem minõsít. Ha magadra veszed, akkor talán hülyének is érzed magad. Talán így szólsz magadban: Honnan Tudja? Gondolatolvasó, vagy mindenki látja, hogy hülye vagyok.

Ha szerinted is igaz, akkor beléd hatol a méreg, és egy szemvillanás alatta pokolba zuhansz. Bármilyen furcsa is elsõ hallásra, mindez saját önhittséged miatt történik így.

Az önhittség, vagyis az, hogy mindent személyeskedésnek veszünk, az önzés csimborasszója, mert azt tételezzük fel, hogy minden rólunk szól. Neveltetésünk idején, vagyis háziasításunk alatt megtanuljuk, hogy mindent vegyünk magunkra. Úgy érezzük, mindenért mi vagyunk a felelõsek. Én én ,én mindig én!

Ha az ember magára veszi a dolgokat, akkor mindent támadásként él meg, és beindul a védekezõ reakció, amibõl aztán konfliktus származik. Felfújjuk a kisdolgokat, mert muszáj, hogy igazunk legyen, és a másik megszégyenüljön. Úgy akarjuk elérni, hogy nekünk legyen igazunk, hogy igyekszünk rákényszeríteni másokra a saját véleményünket.

Hogy is kell ennek mûködnie:

Nem fontos , mit gondolsz rólam: azaz, nem figyelek fel arra ha azt mondják rólam, igen nem semmi ember, persze arra sem figyelek, ha azt mondanák rettenetes vagy. Ha boldog vagy: így kiáltasz fel: Te angyal vagy! Ha dühös vagy, azt vágod a fejemhez: szemét vagy!

Nincs szükségem arra, hogy biztosítsanak, jó, amit teszek, vagy felelõsségre vonjanak cselekedeteimért.

Akár mit gondolsz rólam, akármit érzel, az a te gondod, nem az enyém. Te így látod a világot.

HA félelem nélkül élnél, ha szeretnél, akkor nem lenne helye a lelkedben ilyen érzelmeknek. Ha nem tombolnának benned efféle érzelmek, jól éreznéd magad a bõrödben. Ha jól érzed magad, mindent szépnek látsz. Ha minden nagyszerû körülötted, mindenben örömet találsz. Nem kell görcsösen megfelelned az élet törvényeinek, hanem azok segítenek téged, mert azok a te törvényeid, amelyek azért vannak, hogy megkönnyítsék, és boldoggá tegyék az életet. Békés és kiegyensúlyozott vagy. A mennyországban élsz, ahol minden csodálatos, gyönyörû. Mindent szeretsz, amit csak érzékelsz.

Szellemünk az istenek szintjén is létezhet. A szellemünk azon a létsíkon is jelen van, képes érzékelni azt a valóságot is.

Ne vegyél semmit személyes sértésnek, mert ha így cselekszel, semmiségek miatt szenvedsz. Az emberek rászoktak a különféle fajtájú-erõsségû szenvedésekre, és segítik egymást a függõség fenntartásában.

Akárhová mész, mindig találkozol olyan emberrel, aki hazudik neked, és ahogy öntudatodra ébredsz, észreveszed, hogy te is hazudsz magadnak. Ne várd, hogy az emberek igazat mondjanak neked, mikor magunknak is hazudnak. Bíznod kell magadban, és el kell döntened, hiszed -e vagy sem, amit mondanak neked. HA tényleg olyannak látod majd az embereket amilyenek valójában, és semmit sem veszel a szívedre, akkor soha nem bánthatnak meg se szóval, se cselekedettel. Még ha mások hazudnak is, nem számít. Azért teszik, mert félnek.

Ha megtartod ezt az egyezséget: nyugodtan kérhetsz bármit, amire szükséged van. Mondhatsz igent és mondhatsz nemet, bûntudat vagy szégyenkezés nélkül választhatsz. Nyugodtan hallgathatsz a szívedre. A pokol kellõs közepén is belsõ békét és boldogságot érzel majd. Mert valójában mennyországban leszel, és a pokol minden hadai sem gyõznek le.

NE FELTÉTELEZZ SEMMIT

Hajlamosak vagyunk mindenfélét feltételezni. Ezzel az a baj, hogy a felvetésünkrõl azt hisszük, mindjárt igaz is. Akár meg is esküdnénk rá, hogy igaz. Feltételezzük, mit mond, vagy cselekszik a másik - személyeskedésnek vesszük - aztán gyorsan megvádoljuk, és érzelmi mérget fröcskölünk rá. Valahányszor feltételezünk valamit, abból komoly gondunk támad. Feltételezünk, félreértünk magunkra vesszük, és a végén óriási kalamajka keveredik a nagy semmibõl.

Egész életedben minden szomorúság és tragédia abból fakadt, hogy feltételeztél valamit, és magadra vetted a dolgokat.

Emlékezzünk a pletyka az a csatorna, amely egybefogja a pokol káprázatát és juttatjuk el a mérget. Mivel félünk rákérdezni az igazságra, mindenféle légbõl kapott magyarázatot ötlünk ki, és villámgyorsan elhitetjük magunkkal, hogy igazak a feltételezések, és be akarjuk bizonyítani, hogy mások tévednek.

Képzeld el, hogy sétálunk az utcán, és hirtelen meglátsz valakit, aki tetszik neked. Az illetõ felénk fordul, mosolyog és megy tovább. Rengeteg következtetést lehet levonni ebbõl az egy esetbõl is. Egész kis álomvilágot lehet létrehozni belõle. Az ember tényleg szeretne elhinni és igaznak vélni dolgokat, holott az egész káprázat a mi feltételezésünkbõl fakad.

Keress olyan társat, akit egyáltalán nem kell megváltoztatnod. Sokkal könnyebb olyas valakit találni, aki már most olyan, amilyet szeretnél, mint megváltoztatni kedvesedet. Ráadásul a társadnak is olyannak kell szeretnie téged, amilyen vagy, tehát ne akarjon megváltoztatni.

Annak kell lennünk, akik vagyunk, nem szabad hamis képet mutatnunk. Ha úgy szeretsz, amilyen vagyok, éljünk együtt. Ha nem szeretsz olyannak, amilyen vagyok, azt mondod: „Rendben, vége, találj magadnak valaki mást."

Képzeljük el, mi lenne, ha egy napon nem tételeznénk fel semmit a partnerünkrõl, de senki másról sem. Teljesen, megváltozna az emberek közötti értekezés, és a kapcsolatok nem futnának zátonyra a téves következtetések miatt.

A világos beszéd révén valamennyi kapcsoltatunk, megváltozik, nem csak a partnerünkkel, hanem mindenki mással is. Ezt akarom én, ezt akarod te. Ha így értekezünk egymással, tökéletesek lesznek szavaink. Ezt tehát a harmadik egyezség: ne feltételezz semmit.

A fehér mágusok, akik teremtésre használják a szavakat, jóságosak, segítõkészek, kedvesek. Ha betartjuk ezt az egyezséget, egész életünk gyökeresen megváltozik. E varázslat révén szétfoszlathatjuk az életünket, elborító ködtakarót. Amire szükségünk van, egyszerûen megszervezzük, mert szellemünk szabadon megnyilvánulhat. Ez az intuíció, a szellem, szeretet, a hála mûve az életé. Ez volt a toltékok célja. Ez az egyén szabadságához vezetõ út.

Mindig tedd meg, ami tõled telik

Az utolsó egyezség arra szolgál, hogy elmélyítse a másik három hatását. A negyedik egyezség abban segít, hogyan valósítsuk meg az elõzõ hármat: mindig tegyük a lehetõ legtöbbet. Minden körülmények között tegyünk meg mindent, ami tõlünk telik, se többet se kevesebbet. Ne feledjük azonban, hogy legjobb formánk nem lehet minden pillanatban ugyanolyan. Minden állandóan változik, így teljesítményünk néha kitûnõ, néha nem olyan jó. Ha frissen, üdén ébredünk, akkor több telik tõlünk, mint amikor fáradtak vagyunk. Hangulatunk egyik percrõl a, óráról, napról a másikra megváltozhat. Az életkor is szerepet játszik ebben. Ha szokásunkká válik, hogy betartsuk a négy egyezséget, több telik tõlünk, mint ezek nélkül.

A minõségtõl függetlenül tegyünk meg mindent, amit tudunk - se többet, se kevesebbet. Ha túlhajszoljuk magunkat, elõbb- utóbb kimerülünk, aminek egészségünk látja kárát, és még messzebb kerülünk a célunktól. Ám ha kevesebbet teszünk, mint amennyit bírnánk, az csalódást és szégyent eredményez. Pl:

Volt egy ember, aki meg akart szabadulni a szenvedéseitõl, ezért elment egy buddhista templomba, és kérte a mestert, hogy segítsen rajta. Odament hozzá és így szólt:

Mester, ha naponta négy órát meditálok, mikor jutok el a megvilágosodásig?

A mester rápillantott és így válaszolt: Ha napi négy órát meditálsz, talán tíz év múlva megvilágosodsz.

Az ember elgondolkodott és így szólt: Ó mester, ha napi nyolc órát meditálok, mikor fogok megvilágosodni?

A mester ránézett és így szólt: Ha napi nyolc órát meditálsz, talán húsz év alatt eléred a célt.

De miért tart tovább, ha többet meditálok-, kérdezte az ember.

A mester így válaszolt: Nem azért vagy itt, hogy feláldozd az életedet, vagy örömeidet. Ha két óra meditáció alatt minden tõled telhetõt megteszel, de nyolc órát elmélkedéssel töltesz, akkor csak elfáradsz, kizökkensz, és nem élvezed az életed. Tegyél meg mindent, és talán megtanulod, nem az számít, mennyit meditálsz, hanem az hogy élj, szeress és boldog légy.

Ha mindig megteszünk mindent, idõvel megtanuljuk elfogadni magunkat. Ám tisztában kell lennünk a hibáinkkal, és tanulnunk kell belõlük. Ez azt jelenti, hogy gyakoroljunk, és õszintén vizsgáljuk meg az eredményeket. Azután gyakoroljunk tovább. Így tudatossá válunk.
Indiában egy puja nevû rítust alkalmaznak. A szertartás alatt istenséget, megtestesítõ szobrot megfürdetik, megetetik, és elhalmozzák szeretetükkel. Még mantrákat is énekelnek nekik. Maga a bálvány nem fontos. Csak az a mód fontos, ahogy kifejezik: „Szeretlek Istenem".
Isten az élet. Õ varázsolja élõvé cselekedeteinket. A legjobb módja, hogy kifejezzük Isten szeretetét, ha egész életünkben mindenkor a maximumot nyújtjuk. A múlttól való elszakadás azt jelenti, hogy száz százalékosan megéljük a jelen a jelen káprázatát.

Születésünktõl fogva jogunk van a boldogsághoz. Jogunk van szeretni, élvezni és megosztani a szerelmet. Éljünk, és élvezzük az életet. Ne tiltakozzunk, ha az élet átviharzik rajtunk, mert ilyenkor Isten viharzik át. Létünk bizonyítja Isten létét. Létünk bizonyítja az élet és az energia létezését.
HA megszeged valamelyik egyezséget, másnap kezd újra, aztán a következõ napon ismét. Elõször nehéz, de egyre könnyebb lesz, míg egy napon észreveszed, hogy a négy egyezség segítségével úrrá lettél az életeden. Meg fogsz lepõdni, mennyire megváltozott az életed.
Nem kell hívõnek lenned és mindennap templomba járnod. A szeretet és önmagad iránti tisztelet egyre nõ. Meg tudod tenni. Ha nekem sikerült te is képes vagy rá. Ne félj a jövõtõl, a mára figyelj, maradj a jelenben. Egyszerre csak egy napot élj meg. Mindig kövess el minden tõled telhetõt, hogy megtartsd ezeket, az egyezségeket, és csakhamar nem is esik már nehezedre. MA ÚJ ÁLOM VESZI KEZDETÉT.

Gyakorlati megértések:

Nincsenek "negatív" és "pozitív" érzések, mi magunk tesszük egyiket negatívvá, másikat pozitívvá, attól függõen, hogy azt elfogadjuk, vagy visszautasítjuk. Számomra minden érzés fontos része az én csodálatos, örökkön változó létezésemnek. Ha szeretjük és elfogadjuk legkülönbözõbb érzéseinket is, ezek mind az élet szivárványos színeit fogják gazdagítani.
Van néhány olyan érzés, amelyet a legtöbb ember riadtan igyekszik elkerülni. Szeretnék egy-két tanácsot adni nekik, hogyan kell ezek ellen védekezni:

FÉLELEM -

A legfontosabb az, hogy felismerd és elfogadd a félelmeidet. Ha elfogadod magad olyannak, mint akinek félelmei vannak, és nem akarod elhárítani magadtól ezt az érzést, nagyobb biztonságban kezded érezni magad és félelmed csökkenni fog.

SZOMORÚSÁG -

Szoros kapcsolatban áll nyíltszívûségeddel. Ha tûröd, hogy szomorúnak érezd magad, különösen, ha képes vagy sírni is, azt fogod tapasztalni, hogy még inkább nyíltszívû leszel és még több szeretetet, fogsz érezni.

BÁNAT -

A szomorúság intenzív megnyilvánulása, ami a halálhoz, az elmúláshoz kapcsolódik. Nagyon fontos, hogy átadd magad a bánatnak, és ne zárkózz el tõle. A bánat olykor hosszú ideig elhúzódik, vagy idõnként visszatér. El kell fogadnod ezt az érzést és gyûjts erõt, hogy elviseld, amikor rád tör.

SÉRTÕDÖTTSÉG -

A sebezhetõség megnyilvánulása. Hajlamosak vagyunk arra, hogy a sebezhetõségünket a védekezés vagy a megbántottság álarca mögé rejtsük, mert akkor nem kell elismernünk. Pedig az a jó, ha kimondjuk, bevalljuk, de mi se bántsuk meg a másikat. Például így: "Nagyon megsértettél, amikor nem hívtál magaddal", de így ne: "Te nem törõdsz az én érzéseimmel. Hogy tudsz ilyen érzéketlen lenni?"

REMÉNYTELENSÉG -

A beletörõdés, a megadás rokona. Amikor reményvesztettnek érzed magad, az azt jelenti, hogy egód feladta a küzdelmet, felismerted, hogy régi sémáid egyike sem mûködõképes. Ha valóban minden küzdelmet feladsz, és teljesen reményvesztettnek érzed magad, ezt egy békés idõszak és az univerzumnak való behódolásod új szintje fogja követni.

HARAG -

Akkor érzünk haragot, amikor saját erõnket elnyomjuk és hagyjuk, hogy valaki más uralkodjon rajtunk. Általában lenyeljük a mérgünket és eltompulunk. Amint kezdjük visszanyerni erõnket, legelõször a magunkkal hurcolt, elfojtott haragot fogjuk érezni. Azok számára, akik most kezdtek tudatosabbá válni, határozottan pozitív jel, amikor határozott haragot éreznek. Ez azt jelenti, hogy erejüket hamarosan visszanyerik.

Gyakorlat
Reggel, amikor felébredsz, ismét hunyd be a szemed, és figyelmedet irányítsd tested belsejére, szívedre, hasi idegközpontodra és alhasi részeidre. Kérdezd meg magadtól, hogy állsz éppen akkor érzelmeiddel. Próbáld megkülönböztetni érzéseidet agyadban kitermelõdõ gondolataidtól. Állapítsd meg, hogy érzéseid békések, izgatottak, aggódóak, szomorúak, haragosak, vidámak, csalódottak, bûnösek, szerelmesek, magányosságot sugallók, elégedettek, komolyak, játékosak-e.
Ha nem boldogító, ha csalódást okoz az, amit magadban tapasztalsz, keresd meg ennek az okát, próbáld szóra bírni magát az érzést. Kérd meg, hogy beszéljen hozzád és mondja el pontosan, mi ez az érzés. Légy megértõ és segítõkész érzéseidhez. Kérdezd meg, hogy mit kell tenned, amivel jobban törõdhetnél önmagaddal.

Ismételd meg a gyakorlatot mielõtt nyugovóra, térsz, vagy bármikor napközben, amikor van idõd."

/forrás: Vadász Miklós Zoltán, A szavak mágiája elõadás-részlet /