A szeretet törvénye

szeretetA szeretet törvénye

A szeretet alaptörvénye annak az erőnek, melyet mi Istennek nevezünk. Ha megtanulunk szeretni, és ezt párosítani is tudjuk bölcsességgel, akkor tökéletesek leszünk. Feladatunk és egyben életünk értelme is ezen a földön, hogy megtanuljunk szeretni. Nemcsak a partnerünket, hanem egy olyan, mindent átfogó szeretet képességét kell elsajátítanunk, amely többé már senkit és semmit nem zár ki. Ekképpen az Ő szeretetének hírnökei lehetünk. A szeretet azt is jelenti, hogy lehetőséget adok mások számára önmaguk megismerésére.
Szerelmesnek lenni és igazán szeretni két különböző dolog, miként a virág és a gyümölcs. A gyümölcs megjelenésével eltűnik a virág. A szeretet azt jelenti, hogy megértően, tudatosan elfogadom a tökéletlent. Nem külső cselekedetekben nyilvánul meg, hanem létünk alapvetően megváltozik. A szeretetben mindig éppen azt a társat találjuk meg, aki nekünk megfelel, ugyanis a rezonancia törvé¬nyének megfelelően csak ilyen partnert tudunk magunkhoz vonzani. Igen gyakran csupán ezért keressük a szeretetet valamely partnerkapcsolatban, mert képtelenek vagyunk magunkat szeretni. Mindenki alkot magáriak egy ideálképet önmagáról, akár tudatosan, akár tudattalanul, és így saját másságát nem fogadja el. Minthogy a külső csupán a belső tükörképe, ekképpen saját külsejét is elutasítja. Az ideálkép azonban cél, és valamely célt csak úgy érhet el az ember, ha nekivág az útnak.
Azzal, hogy nem fogadjuk el magunkat olyannak, amilyenek vagyunk, csak azt az érzésünket erősítjük, hogy másmilyennek teremtettek bennünket. Másmilyenek azonban csupán akkor leszünk, ha megváltoztatjuk magunkat. És erre minden pillanatban lehetőségünk van. Ezzel a lehetőséggel azonban csak akkor élhetünk, ha előbb elfogadjuk magunkat olyannak, amilyenek vagyunk, és így is szeretni tudjuk magunkat.

Ha valakit szeretek, akkor önmagamat adom, az illetőnek a legjobbakat akarom és kívánom, anélkül hogy ezért bármiféle ellenszolgáltatást várnék. A szeretet adni akar, és az adásban teljesíti ki magát.
A szeretet az az öröm, amelyet akkor érzünk, amikor a szeretett emberre gondolunk, vagy a társaságában vagyunk, vagy valamely közösen végzett munkában beteljesülést találunk. A szeretet azt jelenti, hogy megnyitom magam, és beengedem a többieket, hagyom, hogy részt vegyenek mindabban, ami engem foglalkoztat, megosztom magam velük, önmagamat felkínálom nekik. A szeretet azt jelenti, hogy örömmel munkálkodom mások javán, és hozzájárulok személyes kibontakozásukhoz.
Gyakran mondjuk: „szeretlek", ám többnyire ezen azt értjük: „szükségem van rád", vagy: „ne hagyj el". Mindez azt mutatja, hogy az igazi szeretetet még nem tapasztaltuk meg. Ennek előfeltétele, hogy önmagunkat feltétel nélkül elfogadjuk, és olyannak szeressük, amilyenek vagyunk. Ennek segítségével eljutunk oda, hogy egyedül is boldogok és elégedettek leszünk, s akkor mások kritikája már nem érint bennünket fájdalmasan, nem függünk többé másoktól. Ameddig ugyanis szükségem van másokra, nem vagyok teljesen szabad. Mihelyt megszabadulunk attól a félelmünktől, hogy egyedül maradunk, képesek leszünk partnerünknek is nagyobb szabadságot adni. Csak ekkor válik lehetővé az igaz szeretet, mert a szeretet nem zár be, és nem tart fogva. Ha megpróbáljuk a másikat láncra verni, meghal a szeretet, és nem marad belőle más, mint a megszokás.

Vonzódunk a hozzánk hasonlókhoz, mert általuk megerősítve érezzük magunkat abban, amilyenek vagyunk. Ugyanakkor az ellentétek, amennyiben kiegészítik egymást, vonzzák is egymást. Mindarra, ami bennünket tökéletessé tesz, szükségünk van, és magunkhoz vonzzuk. Azt mondhatjuk hát, hogy az alapvető hasonlóságok egy kapcsolat alapját adják, az egymást kiegészítő különbözőségek pedig az igézetet.
A szerelmes szélsőséges hangulatváltozásokat és féltékenységet érez, és a külső szemlélő számára meglehetősen egoistának tűnik, mivel érzései viszonzását várja el. Sok esetben egyenesen fenyegető, követelőző, sőt fojtogató lehet szerelme tárgya számára, akitől folyvást azt követeli, hogy adja szerelmének egyértelmű bizonyítékát. A szerelmes birtokolni akarja szerelmét, kisajátítani, függővé tenni. Csakhogy mindaddig, amíg a szeretetben a függőségnek bármilyen formája megvan, a kapcsolat nem tökéletes.
A szeretet azt a vágyat kelti életre szívemben, hogy a másik boldog legyen, és kész vagyok ennek érdekében bármit megtenni: időt adni neki, ha időre van szüksége, figyelmet, ha figyelemre van szüksége, és szabadságot, ha szabadságra van szüksége. A szeretetben nem várok feltétlen viszonzást, cselekedeteim mozgatórugója a gyengéd odafigyelés, nagyrabecsülés és csodálat. Szerethetek mellet¬te másokat is, és ezt a jogot neki is megadom. Érzelmileg független vagyok a másik reakcióitól, mert szeretem őt, függetlenül attól, hogy érzelmeim viszonzásra találnak-e vagy sem.

Művészet-e a szeretet?
Sokan úgy vélik, hogy a szeretet, szerelem a véletlen műve, ami felbukkan az ember életében, ha éppen szerencséje van. Ám ha a szeretet, szerelem művészet, akkor tudnom kell az összefüggéseket, és készen kell állnom, hogy mindent megtegyek, ami szükséges. És éppen ez a probléma, hogy a legtöbb embert a szeretetnek csupán egy része érdekli, éspedig az, amelyet ő kap. Azt akarja, hogy őt szeressék, és igen kevéssé törődik azzal, vajon ő maga képes-e szeretetet adni.
Sokan úgy vélik, hogy nincs is mit tanulni, hiszen a szeretet, szerelem nem az egyén képességeitől, hanem a szerelem, szeretet tárgyától függ. Ha rátalálok az igazi páromra, akkor a szerelem, szeretet magától jön, vélik sokan. Ám elfelejtik, hogy a szeretet egyszerre jelenti, hogy adok és kapok, és mindig az adással kezdődik. Ez a szeretet, szerelem legnagyobb titka.

HozzászólásokKedves mindenki!

Én ezt átéltem, átélem, és a jövőben is átélem. Valóban csodálatos és felemelő érzés, de... azért van de is...:) A világ bizonyos szemében, akik ezt nem ismerik fel, tünhet vak bolondságnak, a szerelem rózsaszín ködének, mazohizmusnak, stb. Így a secret körön kívül nem igen hagyom, hogy a témáról beszéltessenek, igaz szerencsére lehetőség sem kínálkozik.:) Tehát valahol igaz is a mondás, hogy erről kár beszélni, ezt jobb megélni.:) Még egy valami: szavak és jelentések deffinálása: valóban a "tankönyvi" szerelem nem egyenlő ezzel a szeretettel, ami itt le van írva. Ám azonban, én arra gondoltam magamban, hogy miért ne lehetne ezt is szerelemnek nevezni. Itt az oldalon már volt cikk arról, hogy szerelmesnek lenni a világba... tehát a "szerelem" szót már mertük úgy használni, mint egy mély, felemelőbb, tudatosabb meghatározás. Miért ne alakíthatnánk ki a "szerelem" szóról is az új képet? Itt az ideje, hogy a "Rómeó és Júlia" féle, és egyéb irodalmi, "tankönyvi" szerelemről, átáljunk erre, hiszen úgy is mindenki erre vágyik...:) Persze ha valakit nagyon zavar a "szerelem" szó, mert folyton ama másik tartalom jut az eszébe, akkor Isten Őrizzen, hogy használatba vegye...:)
Végül: én is találtam egy olyan lányismerőst, akivel úgy fel tudjuk pörgetni egymást, mint a szél, s igen észrevettem h nagyon hasonlít rám... észrevettem sok előnyt és jót ezzel kapcsolatban, mégsem hiszem, hogy hatalmas - hogy úgymondjam - gyümölcsaratás lenne belőle, egyszerűen csak együtt ünnepeljük az életet, s megosztjuk egymással szívünk vágyait. Ő ezzel a szívem vágyával együtt fogad el, kedvel, és ez így jó.:) Mindezt csak azért írtam le, mert szeretném jelezni h van sejtésem, fogalmam, érzésem arról, hogy miért szoktak nagyon hasonló karaktert keresni maguknak emberek.
Befejezésül: Valamiért én azt érzem, hogy a legnagyobb kincs (a többi kincs mellett) az a férfi-női kapcsolat, ahol már tanubizonyságként átélte mindkét fél (egész:)), ezt a fajta szeretetet. Így bennem két gondolat, tudatállapot okoz - ebből a szempontból - örömet:
1. Ő is és én is átéltük, ha bár meg nem fogalmaztuk a jelenséget így, mintha külső szemlélők lennénk.
2. Amikor bennem él, bennem léteznek az Ő érzései... egyszerűen érzem, ahogy visszakaptam azt a sok szeretetet... ahogy mélyen átérezte és átadta nekem... ahol egyszer ez már megtörtént az egy KINCS!cheenska

Koszonom,hogy megosztotad velem/velunk.

Szeretettel,
felebarat