Általános Isten - Megismerheted

Nyerj 1 millió forintot! Vonzd be magadnak! Itt van tálcán!

Annie Wood Besant (1847-1933) ; ”Eddig soha nem definiáltak egy olyan Istent, amely ne lett volna nyilvánvalóan önellentmondásos és képtelen, soha nem írták le Istent olyannak, hogy a fogalom róla az emberi gondolkodás számára lehetséges lenne.”

Mostantól ez már másként van. Titok volt, de most már mindenki megismerheti. Ami elválasztotta az emberiséget, az most összekötheti. Akiknek az volt a fontos, hogy Isten ne legyen logikátlan, önellentmondásos és kiállja a tudományosság próbáját, az most elkiálthatja magát heuréka, mert feltártam ezt az Istent számukra. Persze, akiknek ez az Isten nem megfelelő, vagy nem szimpatikus, az maradhat a már meglévő speciális Istenek valamelyikénél, nem zavar. Mi értelme ennek? Kérdezhetik sokan. A legfőbb értelme, hogy értelmetlenné és elavulttá is tesz egy olyan dolgot, ami az emberiséget eddig megosztotta. Mert az emberiség történelmében az ilyen jellegű ideológiai és világnézeti különbségek miatt volt eddig a legtöbb szenvedés a földön.

- Isten létezik
- Isten nem létezik
- A mi Istenünk, csak Isten, a tietek hamis Isten
- Isten csak egy lelki betegség
- Istenért harcolunk az istentelenek ellen
- Kinyírunk, megbüntetünk, mert nem hiszel a mi Istenünkben
- Isten velünk van a harcunkban
- Istent nem lehet meghatározni, mert túl van a megismerhetőségen

Eljött az idő, ismerd meg a TITKOT!

Minek hinni Istenben, vagy bármiben, ha tudhatod is?
Az ateizmus és a teizmus fölött is eljárt már az idő.
Kinövi mindkét butaságát az emberiség.

Itt olvashatod a felismerés egyik munkafázisát, amely még részleteiben némi további kiegészítéseken és pontosításokon át fog esni, de az alapok és a lényeg már érthetőek belőle:
http://vilagnezet.blog.hu/2007/05/18/altalanos_isten_definicioja_fejlesz...

Aki esetleg ki tudja mutatni, hogy az alapok még is hibásak, az 1 millió forintot nyerhet:
http://istenteszt.blog.hu/Kassai Csilla?

Saját maga írta le nyilvánosan a neten, hogy megjárta a nagykállói sárga házat. Nos ezt az ország azon felében a bolondokháza szinonimája. Csak az istenhit gyógyíthatósága miatt kísértem némileg figyelemmel. Segítettem neki, mielőtt teljesen tönkretette volna magát.

A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
http://p-dox.hu/láttam ám

Most
http://www.youtube.com/watch?v=H67fS6Tje9Q&feature=related

Kassai Csillával a hadakozásodat. Nekem ne beszéld be, hogy nincs benned vadász :D

De legyen így. ÁmenAz én véremben nincs gyilkolás

A tiedben lehet, hogy van, de az enyémben nincs. A Hadkötelezettséget Ellenzők Ligájában aktív tag voltam és most a Figyelő Bizottságának a tagja vagyok. Ott a nevem Iván Gáborként: http://www.c3.hu/~farkashe/hel/ny041113.html

A vallásom és a lelkiismeretem is tiltja a másik ember megölése, vagy megsebesítés miatti fegyverfogást.

A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
http://p-dox.hu/Nézd

Most
http://www.youtube.com/watch?v=H67fS6Tje9Q&feature=related

Lehet neked nem tűnt fel, de még ma sem vagyunk civilizáltak. És a gyilkolás a vérünkben van. A tiédben is. Lehet nagyon mélyen, de ott van. Ott van a vadász. A vadász, amit ma is sokan azzal azonosítanak, hogy beállnak katonának. Rálőnek egy emberre. És tudod mit? Meg is értem. És tudod mit? Ezen a szintemen én is fegyvert fognék, ha kitörne a háború és a családomat védeni kéne. És tudod miért? Mert ez a világ ma még javarészt tudatlan ösztöneitől vezérelt emberek, akiket javarészt pénzéhes és hatalom éhes gazemberek vezetnek. Tisztelet a kivételnek.

De egyet tehetek, mint amit már nagyon sokan kezdtek el megtenni napjainkban. Rálépnek a tudatosság útjára, és belépnek a saját jelenükbe, a saját valóságukba. Sai baba, Tolle mester, Rajinder mester, Láma Ole... ő rájuk fog a világ hallgatni. Mert ők össze fogtak, és járják a világot és világosságukkal világosságot gyújtanak bennünk. És tiszta tanításuk, egyszerű szavaikat megértheti bárki, aki a cipőjét be tudja kötni.
És a világosságunk hatványozódik és pár év és a világ kinyílik akár egy lótusz. És a magafajták elhallgatnak. És a másokat istenkáromlónak üvöltők elhallgatnak. Mert egyetlen vallás létezik, az pedig a szeretet. Ez Isten egyetlen neve. És az emberek oda gyűlnek majd, ahol a szépség és nem oda ahol a biztonság. Mert megértik, hogy a szépség ők maguk, a biztonság pedig kapaszkodás.

Menj békévelMi a véleményem a bibliáról?

A biblia egy tanmese és egy mítoszgyűjtemény. Ráadásul nem is túl eredeti, hiszen tele van régebbi vallásokból származó koppintásokkal. Semmivel sem jobb mint bármelyik más irodalmi mű, ebben a műfajban. Horror, gyilkosságok, a bibliai Isten benne a legnagyobb egoista diktátor. Nem gyerekek kezébe való destruktív mű. Nem valódi, hanem ál érték. A biblia jelenleg még vallások alapműve, de nemsokára csak mítosz lesz. Kinövi ezt is az emberiség.

"mítosz: 1. hitrege - a társadalmi fejlődés korai szakaszában keletkezett vallási jellegű mesés elbeszélés, amelyben a természet és a társadalom jelenségei, hatóerői megszemélyesítve, természetfeletti lények és legendás hősök képében jelennek meg. 2. egyén v. a közösség cselekedeteit természetfölöttivé nagyító felfogás, elbeszélés, monda. 3. ritk. nem létező, kitalált dolog (forrás: Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára, Akadémiai kiadó , Budapest 1986)"

A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
http://p-dox.hu/A biblia nem hibás?

John Adams (1735-1826)
Az Amerikai Egyesült Államok második elnöke (1797-1801)
Ahogy én látom, a keresztény hit kinyilatkoztatás. De vajon hogy történhetett, hogy tanmesék, történetek, legendák milliói úgy keveredtek össze a keresztény és a zsidó kinyilatkoztatással, hogy az a legvéresebb vallássá tette, amely valaha is létezett?
-- levél F. A. Van der Kampnak

2 Móz. 32,27 "Ezt mondja az Úr, Izráel Istene: Kössön mindenitek kardot az oldalára, ... és kiki ölje meg az ô attyafiát, barátját és rokonságát."

1 Sám. 6,19 "... És a nép szomorkodott, hogy az Úr ily nagy csapással [az eredeti szöveg szerint: mészárlással] sújtotta vala a népet."

1 Sám. 15,2-3.7-8 "Így szól a Seregek Ura [az Úr]: ... Most azért menj el és verd meg Amáleket, és pusztítsátok el mindenét; és ne kedvezz néki, hanem öld meg mind a férfit, mind az asszonyt; mind a gyermeket, mind a csecsemôt; mind az ökröt, mind a juhot; mind a tevét, mind a szamarat. ... Saul pedig megveré Amáleket ... a népet pedig mind kardélre hányatá."

4 Móz. 15,36 "Kivivé azért őt az egész gyülekezet a táboron kívül, és agyon kövezék őt, és meghala, a miképen parancsolta vala az Úr Mózesnek."

Hós. 14,1 "Meglakol Samaria, mert daczolt az ő Istenével. Fegyver által hullanak el; csecsemőik földhöz veretnek, és terhes asszonyaik ketté vágatnak."

Zsolt. 137,9 "Áldott legyen, a ki megragadja és sziklához paskolja kisdedeidet!"
A nevetés a legfőbb szentség.

A biblia tele van különféle ölésre és gyűlöletre való felszólítással. Sokkal többször szerepel benne az ölj és ölés szóösszetétel, mint a szeress.

Micimackó sokkal jobban szeret téged!
http://p-dox.hu/ejnye

Most
http://www.youtube.com/watch?v=H67fS6Tje9Q&feature=related

nem a biblia a hibás sosem, hanem akik félreolvasták, hanem akik gyávák és betegek a szívükben

mint teÉrted é amit mondani akarok?

Értem és jogodban áll butaságokat és valótlanságokat írni. A biblia destruktív és gyűlöletkeltő voltát a történelem bizonyította és az ideológiája által kioltott emberéletek milliói.

Nálam ilyen eddig nem történt és nem is fog történni soha, mert a tanaim teljesen mások.

Ha azt írod, hogy a Einsteint el kell felejteni, akkor meg a bibliát és a benne írt ostobaságok tömkelegét meg pláne ideje lenne már elfelejteni.

A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
http://p-dox.hu/Értem, köszönöm

Most
http://www.youtube.com/watch?v=H67fS6Tje9Q&feature=related

Viszont álláspontodból kiindulva nem látok mást, mint hogy gyűlölet keltő vagy és destruktív vagyis pusztító. És azzal, hogy ezt mondtam rád már én is az lettem. Jön majd egy másvalaki, az mind a kettőnkre ezt mondja, és már hárman leszünk destruktívak. Érted é amit mondani akarok?

Einsten halott, szerintem nyugodtan el is lehet szépen felejteni, és talán nem ártana sok sok halottainkat elfelejteni. Mert ha nem, hát az én nagyapám se feledjük el soha, szerintem tett annyit az emberiségért, mint Albert bácsi vagy Napóleon. Vagyis Napóleonnál sokkal többet tett, mert Napóleon inkább rombolt és ölt mint tett.

Szóval végső soron szerintem nem a te utad az, ami az öldöklésnek véget vet, hanem éppen csak több düh keletkezik.
Tudod a víz oda folyik, ahol a legkönnyebben haladhat az útján. Te inkább gátja vagy a víznek.

Szélmalom harcod ahhoz hasonlítanám - és merem ezt tenni azért, mert voltaképpen te sem teszel mást - mint amit éppen az összes többi vallás is tesz. Beleneveli az embereket valamibe, amihez voltaképpen nincs joga.

Ma sem fogom fel igazán, hogyan hihet egy nép egy maréknyi embernek. Hogyan hiheti azt, hogy kell vezető. Illetve vannak elképzeléseim, de megtartom magamnak.

Véleményem szerint te magadnak add oda az egymillió forintot Gabi, mert nem minden arany ami fénylik, de ez a kijelentés azt feltételezi, hogy létezik arany.

Részemről nincs több kérdésem:)

Viszont véletlenül sem gondolom azt, hogy a szándékod rossz lenne. Csak éppen zsákutca amit szerintem fel fogsz ismerni idővel. Csak ahhoz előbb el kell engedned, hogy valóságában lásd azt, amit állítasz.

Békés öleléssel: SilentAz Általános Isten a P-DOX vallás egyik legfontosabb eleme

Ezen nem hétköznapi vallás szerint, a vallási és ideológiai különbözőségek és nézeteltérések miatt volt és van jelenleg is a legtöbb konfliktus, háború és szenvedés a földön. Hazánk politikai rendszere is ezen módszerek mentén oszt meg embereket, családokat és barátokat. Ezt kívánja egy nagyon sajátos módszerrel megoldani és megszüntetni a P-DOX, hogy a jövőben ilyen már ne történhessen. Ne lehessen vallási és ideológiai alapokon embereket fanatizálni és egymás ellen ugrasztani. Küzd a társadalmukban lévő kettős mércék, álértékek, a valódi értékeket romboló korrupció, pártosság és klikkesedés ellen. A humort, a tudást, az önálló emberi gondolkozást népszerűsíti. Az ember önmagával és a világgal való hazugság, önbecsapás és kettős mérce nélküli harmóniáját építi.

A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
http://p-dox.hu/Zeuszt fogadják el Istennek Jézus helyett?

Zeusz főisten, az Istenek Istene. Jézus, meg még a keresztény tanok nagy részében is csak harmadolt Isten. Mindenki azt hisz, ami neki jólesik, engem nem zavar, csak mások se zavarjanak engem, hogy nekem mi a véleményem az ilyen hitekről:-)

A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
http://p-dox.hu/Szerinted a biblia butaság?

Ebben részben Einstein álláspontját osztom:

„Az a szó, hogy «isten», számomra semmi más, mint az emberi gyengeség kifejezése és terméke; a Biblia tiszteletreméltó, ám primitív és meglehetősen gyermeteg legendák gyűjteménye. Ezen számomra a legkifinomultabb értelmezés sem fog változtatni.”... „Számomra a zsidó vallás – mint minden más vallás – a lehető leggyermekdedebb babonák megtestesülése. És a zsidó nép, amelyhez boldogan tartozom, és amelynek mentalitásához erősen kötődöm, semmiben nem különbözik a többi néptől. Tapasztalataim szerint nem jobbak, mint más embercsoport, bár a legrosszabbtól megvédi őket a hatalom hiánya. Ettől eltekintve semmilyen szempontból nem «kiválasztott nép»”. (saját kézzel írt levél 1954-ben Erich Gutkind filozófusnak)

Annyi a különbség köztünk a biblia megítélésében, hogy én nem tartom tiszteletreméltónak sem, hanem inkább gyűlölet keltőnek és destruktívnak.

A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
http://p-dox.hu/Sajnos érdektelen

Kedves MészyG!
Elolvastam, de amit írtál, az egyik sem a logikára, se nem a tudományos módszertanra épülő dolgok, hanem inkább a hitre. Így számomra és az Általános Isten cáfolata szempontjából is érdektelen.

A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
http://p-dox.hu/Kedves IGe

Kérlek engedd meg h egy érdekes ember pár leirt mondatát idézzem. az illető neve Anthony de Mello és az Abszúrd egypercesek cimű könyvéből fogok idézni pár dolgot ettől függetlenül ajánlanám olvasd el az egész könyvet.
"A következő történetekben a Mester nem egyetlen szemény. Lehet hindu guru, zen roshi, taoista bölcs, zsidó rabbi, keresztény szerzetes, vagy szúfi misztikus, Buddha vagy Jézus, Zaratusztra vagy Mohamed. Tanítása megtalálható az időszámításunk előtti hetedik században és az időszámításunk utáni huszadik században is. Bölcsessége egyaránt megtalálható Keleten és Nyugaton. Számítanak-e egyáltalán a történelmi előzmények? A történelem, végül is, csak a megnyilvánulások leírása és nem a Valóság, a doktrínák feljegyzése és nem a Csendé."
és talán a következő egyperces szerintem az egyik legjobb próbálkozás arra, hogy választ adjon neked a kérdésedre (ráadásul ő hamarabb meghalt minthogy tudott volna a te egymillió forintos pályázatodról):
"Eljött az előadás ideje, és a Mester így tanított:
- A zeneszerző zeneisége zenéjének kottáiban található meg. De a hangjegyek elemzése nem fogja feltárni zsenialitását. A költő nagyságát szavai hordozzák, de a szavak tanulmányozása nem fogja felfedni ihletettségét. Isten a teremtésben mutatja meg magát, de hiába veted a teremtést a legaprólékosabb elemzés alá, Istent éppúgy nem találod meg, mint amikor a test alapos vizsgálatával a lelket keresed.
Amikor a tanítványok kérdezhettek, az egyik kérdés igy hangzott:
- Hogyan találjuk hát meg Istent?
- Úgy,hogy nézed a teremtést, s nem analizálod
- És hogyan kell nézni?
- A földműves kimegy, hogy megtalálja a naplementében a gyönyörűséget, de mindaddig csak a napot, a felhőt, az eget és a horizontot látja, amíg rá nem ébred, hogy a gyönyörűség nem valamilyen "dolog", hanem különleges látás. Istent is hiába keresed mindaddig, amig meg nem érted, hogy Istent nem lehet "dologként" látni, ahhoz különleges nézés kell, valami olyasmi, mint a kisgyermekek látása, amit még nem torzitottak el az előregyártott hiedelmek és doktrinák."
valamint az biblia illetve más iratok boncolgatására is van vmi:
"Amikor arról volt szó, hogy hogyan kell a Szent Iratokat használni, a Mester azokról az időkről mesélt, amikor tanító volt, és megkérdezte a diákoktól, hogy hogyan határoznák meg egy épület magasságát egy barométer segitségével? Az egyik ifjú igy válaszolt:
-Leengedném a barométert egy zsineggel, és aztán megmérném a zsineg hosszát.
- Tudatlanságában is találékony- kommentálta a Mester. Aztán pedig hozzátette- Pontosan ilyen azoknak a találékonysága és tudatlansága is, akik az eszükkel próbálják a Szent Iratokat megérteni. Mert azokat is csak éppen annyira lehet ésszel megérteni, mint a naplementét, az óceánt, vagy a fák közt zúgó szelet."
és még egy utolsó:
"Amikor a Valóságról beszélsz - mondta a Mester - akkor a Kifejezhetetlent próbálod szavakba önteni, s így szavaidat biztosan félreértik. Ezért amikor az emberek a Valóságnak a kifejezését olvassák, amit Szent Iratoknak nevezünk, akkor elbutulnak és durvák lesznek, mert nem a józan eszüket követik, hanem azt, amiről azt ihszik, hogy Szent Irataik mondják. A legtalálóbb példabeszéde erre a következő volt:
- A falusi kovács talált magának egy segédet, aki hajlandó volt kevés pénzért keményen dolgozni. A kovács azonnal hozzáfogott a fiú okításához.
- Amkor a fémet kiveszem a tűzből, ráteszem majd az üllőre s ha megbiccentem a fejem, te majd ráütsz s kalapáccsal.
A segéd pontosan úgy tett, amint értelmezte a kovács szavait. Másnap ő volt a falu kovácsa."
nagyon remélem legalább valamennyit sikerült megértened belőle v legalább annyira felkeltettem az érdeklődésed h abból az egymillió forintos jutalompénzből kb 500-600ft-ot költesz rá és elolvasod ha már annyira érdekel ez az Isten téma...:)

Most
http://www.youtube.com/watch?v=H67fS6Tje9Q&feature=related

Nagyon sok keresztény Istennek hiszi Jézust. Te azt szeretnéd, hogy akik Jézust hiszik Istennek, azok fogadják el Zeuszt is Istennek?:)

Most
http://www.youtube.com/watch?v=H67fS6Tje9Q&feature=related

És szerinted emiatt a biblia butaság, és nem kell olvasni?A bibliai Isten egy speciális, vagy is dogmatikus Isten

Így van, pontosan és egyértelműen. A bibliai Isten, csak egy a kb. 10.000-i hasonló dogmatikus Isten közül, amelyek csak a saját hitviláguk ismer el, de más hitvilágokkal ütközik.

A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
http://p-dox.hu/Az Általános Isten ismertetése és kritikai tesztelése

Itt is történik már eléggé régóta:

http://istenteszt.blog.hu/

A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
http://p-dox.hu/:)

Most
http://www.youtube.com/watch?v=H67fS6Tje9Q&feature=related

Tehát a bibliai Isten szerinted nem az általános Isten és mindig jelölni kéne, hogy a bibliai Istenről beszélünk?