Isten egyértelműen kívül fekszik a tudomány hatókörén?

Mint ismeretes kiírtam egy egy millió forintos pályázatot (http://istenteszt.blog.hu/) ateisták és szkeptikusok számára az Általános Isten definíciója levezetésem kritikai próbájaként, ami a tudományos módszertan egyik eleme. A kiírás részben komoly, részben provokatív, és James Randi 1 millió dolláros kihívásának és a hazai Szkeptikus Társaság paródiája is. Fő feladata az, hogy egyre többeket ráébresszen, hogy tévedés az, hogy Istent ne lehetne tudományos igényességgel meghatározni. Tévedés az az álláspont, hogy Isten egyértelműen kívül fekszik a tudomány hatókörén. Ha az adott szót pontosan és tudományos igényességgel definiáljuk, hogy mit is jelent, és nem elfogadjuk valamelyik dogmatikus meghatározást, akkor akár arra is rádöbbenhetünk, hogy semmi értelme a teizmusnak és az ateizmusnak, mert egy pontosan definiált Isten létezése igen is tudományos ténynek tekinthető.

Azt még viszonylag sokan megértik, hogy az emberek annyiféleképpen határozzák meg Istent, hogy ez egyértelmű bizonyítéka, hogy nem ugyanabban az Istenben hisznek és nem ugyanazt az Istent tagadják. Ezt egy több éves adatgyűjtés sorozattal bizonyítottam, melyben azt kértem nagyon széles társadalmi rétegeket lefedve, hogy definiálják számomra Isten fogalmát. A beérkezett cirka 5-6 ezer ilyen definícióból, adatrendezéssel kiválogattam 134-et, (http://vallaskritika.virtus.hu/index.php?id=detailed_article&aid=1192) amelyek jellemzően már nem egymás ismétlései és variációi. Más egyéb szűrési elvet nem alkalmaztam. Igazából folytathattam volna szinte a végtelen variációkig ezt a gyűjtőmunkát, de értelme nem lett volna, hiszen már ez is bőven elégségesnek kellene lenni az általam felvázolt megértési folyamathoz.

Tehát az egyértelműen bizonyított dolog, hogy "Istennek nem adható meg egy minden vallást kielégítő, pontos definíciója!" éppen ezért ezzel kísérletezni, vagy erre törekedni teljesen felesleges is. A vallások különféle Isteneit nevezhetjük nyugodtan éppen ezért Speciális, vagy Dogmatilus Isteneknek, amelyek csak a saját vallási rendszerűkön belül elfogadottak, de más vallási rendszerekkel már ütköznek.

Arra viszont érdemes és lehet is törekedni, hogy az adott szó legalább a tudományos módszertant elfogadók között egységes értelmezést nyerhessen. Ennek jelenleg egyik dogmatikus akadálya egy áltudományi ág, az európai zsidó-keresztény-katolikus teológia, illetve annak államegyházi összefonódásának maradék terméke, amely kijelenti, hogy

"Isten egyértelműen kívül fekszik a tudomány hatókörén.
Nem lehet sem bizonyítani, sem cáfolni."

Mi is a fő gond ezzel a kijelentéssel, állítással? Ez ugyebár egy olyan állításnak kíván látszani, amely betartja a tudományos módszertant, azaz ezt egy tudományos és logikus állításnak kívánják egyesek beállítani. Ilyen állítást viszont ( a tudományos módszertan szerint) csak pontosan definiált dologra lehet ugyebár tenni. Tehát ez azt jelenti, hogy az állítónak pontosan, tudományosan, és ellentmondás mentesen meg tudnia nekünk magyarázni, hogy mi is az általa használt "Isten" szó jelentése. Mire is tartja pontosan érvényesnek ezt az állítást? Tehát eljutottunk egy Gödel nevű gondolkodó nem kifordított, hanem helyes elméletének az értelmezéséhez. Mert ugyebár, ha az állítás igaz, akkor annak önmagára nézve is igaznak kellene lennie, de ha az így van, akkor az azt jelenti, hogy az állítás hamis.

Tehát ha egy krétai kijelenti, hogy minden krétai hazudik, abból a helyes megállapítás az, hogy egy rendszer nem igazolhatja és nem is cáfolhatja bizonyos esetekbe önmagát, mert ahhoz külső vizsgálat szükségeltetik. Tehát a biblia nem lesz attól igaz, mert az írja magáról, hogy minden szava igaz. Ezen elv alapján az "Isten egyértelműen kívül fekszik a tudomány hatókörén" állítás szintén egy ilyen körbezárt logikai elvet hozott létre. Tehát ezt az elvet, mint hibás dogmát nyugodtan elvethetjük. A körbezárt logika ugyan is nem tartozik az elismert tudományos módszertan, érvelés és bizonyítás elemei közzé.

CsatolmányMéret
Isten és tudós.jpeg6.68 KB

HozzászólásokVitacsoport a facebookon

Akit komolyabban is érdekel a következő logikai, vallástudományi, bölcseleti vita, azt várnám a következő csoportba: Lehet-e Istent tudományosan definiálni? https://www.facebook.com/groups/356607377685587/Isten, azaz az Általános Isten létezése tudományos tény

1 millió forintot adok annak, aki az Általános Isten, azaz Isten létezését cáfolni tudja.

1 millió forintos kihívás ateistáknak
http://istenteszt.blog.hu/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
A szabad gondolkodás mindenkinek kijár, akárcsak a széles látókör.Ejnye

Abból a sok mindenből, amit itt fentebb leírtál, arra következtetek, hogy Neked meggyőződésed, hogy nincs Isten.
De miért foglalkozol olyannal, ami nincs?

http://rockxy.extra.hu
Most élsz. Most vigyázz, hogy jól csináld.Azért van mindig igazam, mert leírtam, hogy mindig igazam van

"Isten egyértelműen kívül fekszik a tudomány hatókörén.
Nem lehet sem bizonyítani, sem cáfolni."

Ez a kijelentés tudományosság szempontjából és logikailag egyenlő ezzel:

Nekem mindig igazam van. Azért van mindig igazam, mert leírtam, hogy mindig igazam van.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
A szabad gondolkodás mindenkinek kijár, akárcsak a széles látókör.