Állati Mágnesség! Mesmerizmus, Gyógyitás, kézrátétel

Állati Mágnesség! Mesmerizmus, Gyógyitás, kézrátétel

A XVIII. Század második felében Párizst meröben újfajta divat,
A delejes gyógyitás büvölte el:
Csodás gyógyulásokról beszélt mindenki.
A hivatalos orvoslás elutasitotta ezt a gyógymódot,
amely azonban néhány tudományos fölfedezés alapjául szolgált.

Mesmer Dézsái

Mesmer egy dézsa körül kezelte a betegeit.
Ezt a dézsát a mágnesség elosztó készülékévé alakitotta.
A tartályban víz volt, abba pedig mágneseket,vasreszeléket,vasdarabokat,
Összetört üveget és ként tett, és a viztartályokat drótok kötötték össze.
A páciensek csuklós vasrudakat meritettek a dészába,
Azt aztán önmaguk vagy a beteg testrész felé irányithatták.
A betegek egymás kezét is fogták, hogy érzékeljék a mágneses áramlatokat,
És igy láncot alkottak.

A kollektiv szeánszokon félhomály, csend és mozdulatlanság uralkodott, csak mesmer
Mozgot a teremben, közben vagy a kezével, vagy egy pálcával megérintette a betegeket.
Idönként azonban megengedte, hogy zene szóljon.
1779 – ben a delejes gyógymód kitalálója,
Mesmer kiadta az állati mágnesség fölfedezéséről szóló emlékiratát:
Huszonhét cikkelyben fejtette ki tanitását ebben a műben,
És ez a szöveg az, amelyre azután hivei a továbbiakban hivatkoztak.

Vita és siker.

Mesmer terápiája abban állt,
hogy a betegségnek megfelelően vagy egy bizonyos helyre tette a kezét,
vagy általában érintette a testet.
Ezzel kivánta visszadni a páciens idegeinek a frisseségét, és elfolytani a fájdalmat,
Megszüntetni az ideges rángatózást.
Az első följegyzés bizonyos Osterwald nevű betegről szól,
A bajor akadémia tagjáról,
akit Mesmer csodával határos módon kigyógyitott a bénulásból és teljes vakságból,
a bécsi korház azonban nem volt hajlandó hitelesiteni ezt a gyógyulást.

Ez volt az első összecsapás Mesmer és a hivatalos orvostudomány közt,
Amely sohasem ismerte el Mesmer kezeléseinek eredményességét.
Mesmer azután olyan betegségek gyógyitásába fogott, mint a féloldali bénulás, a szemgyuladás és a vérhányás.

Úgy látszik, ért is el eredményeket.
Miksa József bajor nagyherceg kétszer is Müchenbe hivatta,
Hogy ott mutassa be módszerét.
Igazi hirnévre azonban Horka báró meggyógyitásával tett szert:
Olyan nyelőcsögörcsökből gyógyitotta ki, amin előtte egy orvos sem tudott enyhiteni.

1775 – ben azonban a tudós berlini akadémia közleményt jelentett meg,
amelyben szemfényvesztésnek minősitette a mágnességet.
Mesmer azonban rendületlenül tovább kezelte betegeit.
Számos kudarc és az orvosok kitartó ellenállása arra késztette, hogy elhagyja bécset,
És 1778 –ban párizsban telepedett le.
A következő évben az állati mágnesség fölfedezéséről szóló emlékirat felkeltette –
Iránta az érdeklödést, és ismét hozzáfogott a kezelésekhez.

Rájött hogy a mágnes tulajdonságait át lehet vinni más tárgyakra, példál vasrudakra is.
Arra gondolt , hogy a víz is képes közvetiteni az állati mágnességet.
Igy találta föl a hires,, dézsáját, és fejlesztette a kollektiv mágnesség gyakorlatokat is,
Amelyekre kb. tiz páciens gyült össze.

A kollektiv delejezést váltogatta az egyénivel, amelyet a beteg lakásán is el lehetett végezni.
Mesmer ezután olyan manipulációkat kezdet, amelyek csakis a beteg testrészre korlátozódtak:
Ez gyakran hosszú masszást jelentett.
Általában csak nagyon kevés orvosságot irt fel.

Az 1783-84 es években Mesmer kúrái lettek a legdivatosabbak.
Ekkor azonban az orvosi fakultás elérte, hogy betiltsák szeánszait:
Ez aztán kiváltotta mind a páciensek, mind a közvélemény haragját.
XVI. Lajos két bizotságot állitott föl a jelenség tanulmányozására.
Az egyiket a királyi orvosi társaság tagjai alkották,
A másikat a tudományos akadémia tudósai.
Az ő itéletük ellen nem volt fellebbezés.
A vizsgálat kijelentette, hogy nem létezik egyetemes fludium, és hangsúlyozta, hogy –
A delejezésben milyen nagy szerepet játszik a képzelet.

Egy másik jelentés szerint a memerizmus veszedelmes az erkölcsökre, mert szexuális –
Jellege van ( ezen azt értették, hogy a kézrátétel során tulajdonképpen hozzáértek a testhez.

A kiábrándult Mesmer –akinek megtiltották,
Hogy gyakorolja a delejezést,bára betegek tanúsitották gyógyulásukat –Konstanzba költözött,
És ott élt jámboran haláláig (1815).Tanitványai azonban folytatták munkáját.
Ezek közül a legfontosabbak a következők:
Deleuze, Faria abbé és de Puységur márki.
1784 –ben Puységur meglepődve látta, hogy páciensei a kézrátétel során elalszanak.
Igy fedezte fel a mesterséges holdkorosságot ( amelyet, görcsös álom-nak nevezett el.

James Braid angol sebész,aki szakitani akart bizonyos fokig a mesmerizmussal,
1843 ban az alvajárást szót a hipnózis kifejezéssel helyetesitette.
Végül Charcot ideggyógyász- professzor (1825-1893 a Salpétriére- ben (régi párizsi korház-
Elmebetegek számára ) fölhasználta a hipnózist kezelései során.
A mesmerizmus, amelyet föltalálója életében nyilvánosan elutasitottak az orvosok,
Hosszú ideig tovább élt a hivatalos orvostudomány kebelén belül is.

Echnic cikke.
A mai napig sem akarja az orvos tudomány elfogadni ezeket atényeket.
Bár már orvosi körökben is alkalmazzák a kézrátételes gyógyitásokat.
Sokkal könnyebb mindent elutasitani mint elismerni.

Hába minden javulás, hiába járst természetgyógyászhoz, a tudomány mégsem akarja mé most sem elfogadni azt a tényt, hogy létezik az állati mágnesség.
Mágnesség, rezgések, alacsony herczek, jótékony hatások, Már több millióan meggyógyultak már kézrátétel által alkalmazott kezeléstöl. De az tudománynak ez nem elég. Nem létezik.-számukra.

Mint ahogy a tiltott találmányok sem.
Amik segitségével mindössze egy négyzetméterböl is hatalmas energia nyerhető.

HozzászólásokEchnic válasza

igy van nincs szüksége mágnesre.persze hogy mágneses, ebben

persze hogy mágneses, ebben igazad van, én csak azt mondtam hogy a magnetizmushoz nincs szülkség mágnesre :) vagy szerinted igen?Echnic - válasza

A magnetizmusnak nem sok köze van a mágneshez????? Mért ne lenne?
ki mondta ezt az ostobaságot? A magnetizmus is egy másneseség.
vonzás miegyébb, még a statikus áram is mágneses.
mindössze a erőségétől függ mekkora vonzása vagy éppen taszitása van.Magyarok is vannak, akik

Magyarok is vannak, akik elég behatóan foglalkoztak ezzel a témával. De ez inkább a titkos társaságok köreiben terjedt el, s kevesen tudnak róla. De azért a leírásban van egy-két túlzás is, a magnetizmusnak ugyanis nem sok köze van a mágneshez :-)