Lét a negyedik dimenzión túl. Echnic Almanac sorozat 1 rész : A sejtek vészjelzései.

Lét a negyedik dimenzión túl. Echnic Almanac sorozat 1 rész : A sejtek vészjelzései.

Azoknak, akik szeretik a hosszú irományokat!
Érdeklődőknek, akik szeretik a tudományos gyüjteményeket. és bárkinek,
Akinek nem esik rosszul a hosszú iromány.
Elvégre a regények sokkal hosszabbak.:Echnic

Tudományos alapon próbálja megközeliteni és bizonyitani az eddig babonának tartott
És sokak által kétségbevont jelenségek létezését.
Bepillantást enged a parapszichológia izgalmas világába.
A tudomány mószereivel,a biólogia és fizika segitségével kisérel meg választ adni korunk
Racionálisan gondolkodó,- de a titokra, a megmagyarázhatatlanra mindig
fogékony –emberek számára.

Számos érdekes eset leirásával igyekszik megközeliteni a témát,
Melyek kiterjednek többek között az okkultizmus és miszticizmus,
Levitáció,a bióerőtér,az energiaátadás,a telepátia,,a telekinézis,a jövöbe látás területére is.
A szokatlan történetek és példák teszik szinessé, érdekfeszitővé.
Az olvasó pedig egy újabb tapasztalattal,élménnyel válik gazdagabbá.

1 rész : Sejtek vészjelzései – kicsit hosszú – de elgondolkodtató.

G. Gurvics szovjet biológus vetette fel először
1923-ban azt a gondolatot, hogy az élő szervezetben,
iletve annak környezetében egy jellegzetes biológiai erőtér létezik.
A megállapitás egy könnyen elvégezhető kisérlettel igazólható.

A kisérlet lényege a következő:
Helyezzünk el két hagymát egymással szemben úgy,
hogy a gyökereik ne érintkezzenek, de lássák egymást.
Az egyik hagyma gyökerei tartalmazzanak nagyszámú osztodó sejtet, a másiké ne.

Az osztodó sejtek olyan sugárzást bocsátanak ki,
amelyek a nem osztódó hagymában is osztódást váltanak ki.
Viszonylag könnyen megállapitható volt ennek a sugárzásnak a természete.
Ha a két hagymát kvarcüveg edénybe helyeztük,
Akkor a jelenség megismétlödött.

Normál üvegben elmaradt.
Ebböl világossá vált, hogy a kibocsátott sugarak,
amit Gurvics mitogenetikus sugaraknak nevezett,
a lényegében ibolyántúli sugarak, amelyeket a kvarcüveg nem nyel el,
a közönséges üveg igen.

További kisérletek azt bizonyitották,
hogy nem csak a hagyma bocsát ki mitogenetikus sugarakat,hanem az élesztő,
az állatok izomzatának,májának,szivének sejtjeinek is,
Gurvics leánya, Anna alekszandrovna és munkatársai –
rendkivül érzékeny fénymérökkel közvetlenül is tudták bizonyitani ezeknek –
a sugaraknak a létezését.

G. D. Zalesszkij professzor és tanitványai megvizsgálták a Gurvics féle eredményeket-
A kvantumelmélet tükrében.
Azt tapasztalták, hogy a sejtosztódást egy olyan fotonkisugárzás kiséri,
Amelynek az energiaforrása a sejt energiatartalékaiból táplálkozik.
Ezeknek a fotonoknak fontos szerepe van egy olyan jeltovábbitásban,
Amelyet a szomszédos sejtek rádióvevő mintájára képesek felfogni és ezen –
Keresztül tájékozódni a szomszédos sejt állapotáról.

Más kutatók, például a Kaznacsajev –féle kutatócsoport-
megmérte az egészséges sejt Sugárzását.
A műszerek egyenletes kitérése jelezte,
Hogy minden rendben folyik, minden az előirt genetikai program szerint történik,
Minden másodpercben végbemegy az a több milliárd kémiai reakció,
Amely a sejt egészséges müködését jellemzi.
Ekkor durván beavatkoztak a sejt életfolyamataiba,
a műszerek azonnal rendellenes magas szélsőértékeket kezdtek mutatni.

A kisérleteket számtalanszor megismételték, az eredmény mindig azonos volt.
A sejttenyészetet A –13 as virussal fertőzték, ibolyántúli sugarakkal roncsolták,
Mérgező szublimát oldattal kezelték.A vészjelek nem maradtak el.
A szomszédos sejtek vették ezeket a vészjeleket,
Az ép sejtek is megbetegedtek és ugyanúgy elpusztultak mint a fertőzöttek.

A kutatás ezzel nem fejeződött be.
A novoszibirszki orvostudományi kutató intézet szövettenyésztő aboratóriumában
L. A. kulikova az orvostudományok kanditátusa egész szervek, sőt az emberi-
Test egészének sugárzását kezdte tanulmányozni.
Kimutatta, hogy a vér, a látható szinkép tartományában bocsát ki sugarakat,
De sugároz a vese, a sziv, a tüdő és az agy is.

Ez a sugárzás betegség esetén jellegzetesen megváltozik.
Ezt a változást ma már használják a diagnosztikában, És a gyógyitásban is.
A kisérletek meggyőzően azt bizonyitják,
Hogy az élő szervezeten belül is müködik egy hiradó mechanizmus,
Amely a szervezet részeinek az állapotáról tájékoztatja az élő szervezet többi részét.

Érdekes hogy miközben ezek a biológiai SOS jelek,
pontosan tájékoztatják a szervezetünk minden sejtjét,
ez az információ mégsem jut el minden esetben a tudatunkig,
megmarad egy derengő sejtés, egy rossz közérzet szintjén.

Nevezzük ezt a belső megsejtést endopátiának.
Az endopátia útján szerzett belső információk néha álomképekben törnek elő,
Amikor az éber tudat szigorú ellenőrzése kissé gyengül.
Ezeket a belső információkat akaratunktól függetlenül szétsugározzuk,
Érzékeny hozzátartozóink esetleg ezeket képesek venni.

Igy jelenhet meg egy álomképben, sejtésben a közelgő halál veszedelme,
Mint azt az alábbi irodalmi példát is szemléltetik.

Apró székely fiú kopogtat a parókia ajtaján:
Haldoklóhoz hivja a lelkészt.
A pap megteszi az előkészületeket és elindul Máté Dani bácsi háza felé.
A ház közelébe érve bosszúsan látja, hogy a haldokló makk egészségesen-
Tesz vesz a ház körül.
A lelkész faggatni kezdi Dani bácsit a dolgok mikéntjéről.

Az öreg székely körülményesen, titokzatosan elmeséli,
Hogy álmában itt járt nála a sok évvel ezelőtt meghalt felesége.

-készülgess, mert a te időd es elérkezett…
neked es jönnöd kell! Holnap tizenegy órakor meghalsz.
Nono –ijedtem meg. Azt te honnan tudod?
Szamár embőr kérdez effélit,-szidot meg.
Még pár szót váltottak, az asszony kis rendet teremtett a szobában,
Az ajtóból még visszaszólt és eltünt.

A lelkész értetlenül hitetlenkedve hallgatta az előzményeket.
Dani bácsi befeküdt a tiszta,frissen vetett ágyba,meggyónt, felvette az utolsó kenetet,
Azzal falnak fordult és elszenderedett.
Nem telt bele fél óra, s már harangoztak az őreg Dani lelkiüdvéért.
Ne legyen Nyirő józsef a becsületes nevem,ha nem igy történt –
Fejezi be elbeszélését a két világháború között ismert pap – iró.

Az endopatikus úton a szervezetben oda -vissza áramló jeladás a hanyatló életerőről,
A közelgő végről,ha álmainkban jelenik meg,agyunk a rideg száraz tényekhez-
Meglepő meséket költ, színes, kalandos képcsoportokat társit.
Más magyar irónál is,mint például Féja Gézánál,
Vagy Vas Istvánnál is találkozhatunk hasonló élmény leirásával.

Az idézett szerzőknek em volt okuk,hogy kitalált történetekkel gazdagitsák munkájukat.
A hivatkozott részek mentesek minden célzatosságtól,
A szerzőktől és műveiktől távol áll a parapszichológiai kérdésekben való állásfoglalás.

Vas istván önéletrajzi irásában olvashatjuk a következőket:

Nem tudhattam persze… hogy Eti el lehet készülve a halálra…
A szervezete valószinűleg tudta, öntudattalanul is,
Hogy hamar vége lesz…

Féja Géza önéletrajzi irásában is találkozhatunk a megsejtett halál érzésével.
De itt még többről van szó.
Nem csak a beteg sejti előre a közeledő végzetét,
Hanem férje is tudomást szerez erről telepatikus úton.
A testileg, lelkileg egymásra hangolt emberek közötti biokommunikáció jó példája ez.

Vártuk a gyereket, közben pedig baljós sejtelmek szállottak meg,
Mint később kiderült nem csupán engem, Hanem feleségemet is.
A várakozás fokozott érzékenységében megéreztük a leselkedő halált,
De egyikünk sem szólott erről.

Néhány hónappal szülés előtt orvosi vizsgálatra vittem Gizit.
Klinikai szobában,spanyolfal mögött folyt a vizsgálat, én is benn ültem.
Egyszerre ájulás lepett el,lefordultam a székről.
Eddig sohasem történt velem ilyesmi….
A szorongó érzés azóta sem hagyott el, folyamatosan feszültségben teltek napjaim,
Új élet érkezését vártam,ugyanakkor tragédia közeledését éreztem.

… Volt a feleségemnek egy vastag kémiai könyve,
édesanyám hozzám intézett levelet talált lapjai között.
Feleségem 1930.május 12én irta, halálának biztos tudatában – október 30 –án-
Lélegzett utolsót.

A halál előérzete olykor művészi produkciókban is megjelenik,
Néha nem kevésbé különös rendezői, dramaturgiai közremüködéssel.
Mi másnak is lenne tekinthető mint endopatikus vészjelzésnek,
Utolsó üzeneteknek Máté Péter (1947- 1984 a fiatalon szivrohamban meghalt zeneszerző-
És táncdalénekes utolsó világsikert arató hires dala:

:: Elmegyek , elmegyek,
Milyen úton indulok még nem tudom.
Elhagyom otthonom, még a jóbarátoktól sem búcsúzom.

Endopátia és sorsszerű szereposztás lehet a magyarázata Somogyvári Rudolf szinmüvész-
Utolsó szerepének, amelyet Noel Coward: vidám kisértet cimű darabjában alakitott.
Az egész darab a földi lét és a túlvilág kapcsolatának humoros jeleneteiből áll.
Emlékezetes Somogyvári levonulása a szinpadról,
A kisértetjárás,a túlvilági üzenetek szinhelyéről, miközben búcsút vesz a nézőktől,
Amelyből egy kicsit sejteni lehet, hogy ez egy végső búcsú.

Körmendi János szinész igy emlékszik viszza arra az utolsó próbára, amelyet-
Márkus László halála szakitott félbe:
A szilveszter éji előadásra készülődtünk a kongresszusi palota öltözöjében.
Laci panaszkodott rossz közérzete miatt.Én nyugtattam, bátoritottam.
Tréfássan elénekeltem neki jelenetünk kis dalocskáját:

Most még lent vagy,
Mindjárt fenn vagy…
Lásd ott távol csillag gyúl…

Te Janikám – mondta hirtelen – te mindig rosszkor lépsz be a táncba.
Légy szives vigyázz!

Jó vigyázni fogok. De most átszaladok a sminkszobába, hozok neked egy kis pirositót.

.- Jó de siess vissza! Ha nem vagy itt nyugtalan vagyok….
Mire visszaértem, Gávölgyi Jancsi az ajtóban elém állt.
Ne menj be Janikám!… Laci .azt hiszem meghalt.

A csillagokba szállás baljós előjelét vehetjük észre a következő példában is
Az amerikai ürhajozásban alkalmazott gyakorlat szerint a kiemelt fontosságú –
Repülések külön jelvényt kapnak, amely az ürhajósok overálján, a repüléssel kapcsolatos –
Dokumentumokon egyaránt ott látható.

Az emblémák legtöbször sok szimbólikus elemmel fejezik ki a vállalkozás Körülményeit,
Célját stb.
Igy volt ez az 1986. január 28 –án katasztrófát szenvedett Challenger repülésekor is.
Az emblémának szembetűnő furcsasága, hogy az eredeti célt illetően a föld körüli-
Pályára inditott ürrepülőgép a razon nem a föld körül bezáródó pályán, hanem egy-
Elszálló pályán repül.
Talán a rajzoló baljós előérzetefejeződött ki ebben az elrajzolásban.

Abelső információs hirlánc nemcsak tájékoztatja a sejtcsoportokat.
Szerveket,hanem szabályozó funkciót is ellát.
Lev Vencaunas szovjet fizikus,a bioinformációs laboratóriumban vezetője elmoöndta,
Hogy az intézetben szerzett tapasztalatok szerint vannak emberek,
Akik nemcsak érzékelni tudják a beteg megváltozott erőterét,
Hanem be tudnak avatkozni ebbe a folyamatba és gyógyitani is tudják a betegséget.

Érdekes példát is emlit arra, hogy egy ilyen adotságokkal rendelkező ember képes volt-
Mütét közben egy nem látható, sérült érből ömlő vérzést a hipnotizőrre emlékeztető –
Kézmozdulatokkal ellálitani.
Ezekre a különös képességekre nem mostanában derült fény.
Mint olvasható a homéroszi hősök is el tudták állitani a vérzést ráolvasással.

A módszer a népigyógyászatban kelléktárában is megtalálható.
Egy Standfuss nevű sziléziai lelkész mint szemtanú irja le,
Hogy a bozólot irtó munkások egyikének a keze megsebesült.
A munkások között volt egy, aki ismerte a vérzés elállitásának ezt a módszerét.
A vérzés elállitása egy-két perc alatt sikerült, s a seb gyógyulása is kedvező lefolyású volt.
Vencaunas szerint jelentős azoknak a száma, akik ilyen adottságokkal rendelkeznek.

Képzéssel a képességeik fejleszthetők.
Érdekes szűrővizsgálatot is emlit a legalkalmasabbak felkutatására.
Különleges fényérzékeny anyagon sikerült rögziteniük a kezek kisugárzásának a nyomait.
Ha a nyomok dőlt betűk szabályosságára emlékeztetnek,
akkor ez a kiváló képesség előjele Lehet.

Elmosódott apró nyomok a kisebb tapasztalattal rendelkezőkre volt jellemző.
Érdekes, hogy fényképészeti úton regisztrálható ez a kisugárzás,
De más műszerekkel nem- mondta egy interjú kapcsán –
Vencaunas a bioinformációs laboratórium vezetője.

Hozzászólásoküzenet Freebirdnek - Echnictöl

Sajnálom és részvétem: azt hiszem mélyen legbelül mindenki érzi ezeket dolgokat.
csak beszélni nem fog rólla senkinek. - szép hétvégét kivánokKedves Echnic!

Számomra nagyon érdekes, amit itt leírtál. Már csak azért is, mert én mindkét esetben megéreztem szüleim halálát.
17 éves voltam, amikor édesanyám kórházba került. Már három hete feküdt az intenzíven, amikor egy hajnali órán azt álmodtam, hogy előttem áll és mosolyog. Azonnal felébredtem és tudtam, hogy meghalt. Édesapám két óra múlva hozta anyám halálhírét.
Tizenöt évvel később apámmal baleset történt, amputálni kellett a lábát. A műtét jól sikerült, utána többször is beszéltünk, de a legutolsó beszélgetésünk olyan fura volt. Hihetetlenül nyugodt volt a hangja, még sosem hallottam ilyennek. Azt mondta, hogy jól van és ne aggódjunk érte, minden rendben lesz. Valahogy mégis úgy éreztem, semmi sincs rendben. Mire bementem hozzá a kórházba, már kómában volt. Másnap elhunyt.

Köszönöm, hogy megosztottad velem ezt az írást! A többit is elolvasom!