Lét a negyedik dimenzión túl: Az inka csomók titka : Echnic Almanac 3rész

Lét a negyedik dimenzión túl: Az inka csomók titka : Echnic Almanac 3rész

Fonalak mint adattárolók.

A számolás és az irás eszköze a Quipu:
Egyszerű kötél, amelyen minden csomónak pontos jelentése van.

Az irás beszélt nyelv jelek által történő megjelenitése.
Az első módszer az volt, hogy rovásokat véstek valamilyen tárgyba,
És onnan haladtak fokozatosan a népek a sokkal bonyolultabb közlési módok –
Kialakitása felé.
Ám nem mindegyik nép járta be ezt a fejlödési utat.

Az inka birodalom nm ismerte a hangirást.
Kifejlesztett azonban egy jól kidolgozott,emlékezetet segitő eljárást,A quiput.
Ez abból állt,hogy a csomókat bogoztak külömböző szinű fonalakra,
És a zsinórok száma,szine, a rájuk kötött csomók száma és elrendezése hordozta-
A tájékoztató adatokat.
Az inkák az egyszerű fonalak segitségével pontos számvitelt tudtak vezetni,
És fel tudták jegyezni történelmük eseményeit is.

A nap birodalma:

A kecsua nép egyik törzse, az inkák, kr.u.1100 körül-
cuzcóban óriási birodalmat hozott létre,
amely a XV. Századra magában foglalta a mai perut, boliviát,
Argentina és chile északi részét,

Hatalmas és félelmetes birodalom volt,
mégis szinte nevetséges rövid idő alatt összeomlott annak-
a körülbelül kétszáz spanyol konkvisztádornak a támadására,
akik 1527-ben francisco pizarro vezetésével jelentek meg.

A császár, az inka a napisten leszármazotja,
Abszólút hatalommal rendelkezett alatvalói felett.
Atahualpa, az utolsó uralkodó, akit 1533-ban,peru meghóditásakor végeztek ki a spanyolok,
Nem véletlenül mondta:

Ebben a királyságban madár nem repül,
Falevél nem hull alá,ha azt nem én akarom úgy.
A valóban erősen központositott inka birodalmat alkotó tartományok-
mindenben számadással tartoztak a központi hatalomnak.

A terület nagy kiterjedése és a politikai szervezet megkövetelte,
Hogy olyan kellően összetett jelrendszert dolgozzanak ki,
Amellyel információkat lehetett továbbitani, számitásokat lehetett végezni,
És meg lehetett örökiteni az inka civilizáció dicső eseményeit.

Nevezetes csomók:

Számos kultúra tulajdonitott különös jelentőséget a csomóknak-
és a zsinorokból meg fonalakból kialakitott dolgoknak,
és ezek némelykor nagyon hiressé is váltak.

A Gordiuszi csomó:

Phrügai legendás királyának, Gordiásznak a kocsijához igencsak különleges-
Csomóval rögzitették az igát.
Valamilyen jóslat kihirdette, hogy aki a csomót meg tudja oldani,
Elnyeri az ázsia fölötti uralmat.

Sokan probálkoztak, de a csomó olyan bonyolultnak bizonyult,
Hogy senkinek nem sikerült kibogoznia.
Végül is Nagy Sándor oldotta meg a kérdést:
Kardjával átvágta a csomót.
A kifejezés azóta egyenértékű a gyakorlatilag megoldhatatlan problémával.

A Fonalak Mágiája :

Leggyakrabban az animista vagy szakrális hagyományokhoz kötődik,
És olyan zsinórt használ, amelynek összecsomózták a két végét.
Polinézia és Melanézia szigetein alkalmazzák .
Az amerikai indiánok abban hisznek,
Hogy a kötélalakzatokat a távoli múltban bizonyos pókemberekből álló legendás-
Nép találta föl, míg az alaszkai eszkimók hite szerint-
Létezik a bajt okozó kötelek külön életet élő szelleme.

Echnic külön kis cikke:
A jövőben külömböző kristályokból, méreteiből , hosszuságaiból,formályából-
Külömböző képeket,eseményeket, hangokat, lesznek képesek tárolni.
Mindössze csak egy kristály képes lesz tárolni egy egész életet.
Nem kellenek a mostani mágneses adattárolok.
A jövő kristályait képesek lesznek úgy kialakitani, hogy mindössze elhelyezéseikkel,
Ilesztéseikkel, képesek legyenek tárolni mindent.
Képesek legyenek energiát formálni, gyógyitani,életre kelteni meghalt emereket.

A jövő csodája és technikája itt van a kezünkben,tisztán látni.
Mindössze csak arra vár hogy valaki fel ismerje a titkának alkalmazásást.
A legdurvább az egészben, hogy a múlt század emberei,döbbenetes intelligenciával,
Döbbenetes tudással birtak.

A mai nagy tudású emberekkel szemben ők tudták a titkokat.
És a gyakorlatban is alkalmazni tudták.
A mai emberek miért nem képesek erre?
Talán még nehéz a felfogásuk, és mindent bonyolultan akarnak megoldani.
Minden elméleteiket bonyolult fogalmakra épitenek.
Túl van bonyolitva minden.

Címkék: