Idézetek a boldogságról

A boldogság emléke már nem boldogság, de a fájdalom emléke még fájdalom. - George Gordon Byron
Az ember élete két részből áll. Az elsőben reménylünk egy boldog jövőt, a másodikban bánkódunk elkövetett hibáink felett. E két időszak között alig marad egy percünk a csendes, boldog élvezetre. - Széchenyi István
Azok a dolgok, amelyekre leginkább áhitozunk, nem történnek meg, vagy ha megtörténnek is, nem abban az időben és nem olyan körülmények között amikor szertelen örömet okoznának. - La Bruyére
Ki bánatot sosem ismert: boldogságot meg sem ért. - Rusztaveli
A boldogság könnyelmű fruska, nem időz sokat egy helyen, hajad szemedből elsimítja, megcsókol, s tűnik hirtelen. - Heinrich Heine
A boldogság nem könnyű dolog. Önmagunkban meglelni nagyon nehéz, másokban meglelni lehetetlen. - Chamfort
A boldogság vagy boldogtalanság egy sereg olyan dologtól függ, amely nem látszik, amelyről nem beszélünk, s amelyet nem is lehet elmondani.- Chamfort
Nem boldog, aki nem akar boldog lenni. - Joubert
...ha boldogságunk van, mindenünk van; ha pedig nincs, mindent elkövetünk, hogy megszerezzük. - Epikurosz
...lehetetlen boldognak lenni, ha nem akarjuk; akarni kell tehát a boldogságot és megteremteni. - Alain
Nagyon kevés kell ahhoz, hogy boldoggá tegyenek minket, de ahhoz, hogy azok is maradjunk, több kell,mint amennyi a mennyben és a földön csak megtalálható. - Joseph Heller
Attól, hogy még orvos vagy,
Beteg is lehetsz. Attól még, hogy bíró vagy, Bűnös is lehetsz. Attól még, hogy ember vagy, Boldog is lehetsz! - Fodor Ákos

Nem teheted boldoggá az embereket a te metódusod szerint, hagynod kell őket boldoggá, vagy boldogtalanokká lenni a maguk módján. - Marcus Aurelius
A természet folyvást gondoskodik az emberi boldogság legfőbb eszközeiről. Figyeld meg, mint nő a gabona, mint fakad a bimbó; haladj ziháló tüdővel az eke mögött; olvass, gondolkodj, szeress, mert ezek a dolgok, amik az embert boldoggá teszik. - Puskin
Boldogságunk kilenc tizede az egészségen alapszik. - Arthur Schopenhauer
A boldogság, kedveseim, a magunkfelejtő szeretettől hajtott, egy nyelvet beszélő és egy nyelvet valló közösségért végzett sikeres munka öröme. - Mezei Mária
A boldogok természetesnek veszik azt, ami körülöttük történik. Franz Kafka
Nincs nagyobb boldogság, mintha szeretnek bennünket. - Charlotte Bronte
A kapcsolatok célja nem az, hogy általuk rálelj a teljességre, hanem általuk megoszd a teljességedet másokkal. Nem az, hogy felleld az örömöd, hanem megoszd az örömödet. Nem az, hogy megtaláld a boldogságot, hanem hogy megoszd a boldogságodat. - Neale Donald Walsch
A boldogság forrása nem rajtunk kívül, hanem bennünk van. - Lev Tolsztoj
Boldogok,akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége szórakozásuknak. - Gyökössy Endre
Boldogok, akik jóindulattal értelmezik mások botlásait akkor is, ha naivnak tartják őket, mert ez a szeretet ára. - Gyökössy Endre
Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz. - Gyökössy Endre
Boldogok,akik észreveszik a diófában a bölcsőt,az asztalt és a koporsót,és mindháromban a diófát, mert nemcsak néznek, hanem látnak is. - Gyökössy Endre
Boldogok,akik figyelnek mások hívására anélkül,hogy nélkülözhetetlennek hinnék magukat, mert ők az öröm magvetői. - Gyökössy Endre
Boldogok,akik tudják,hogy másoknak is lehet igaza, mert békesség lesz körülöttük. - Gyökössy Endre
Boldogok,akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fintort, mert útjuk napfényes lesz. - Gyökössy Endre
Boldogok,akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni,mert mosolyogva ébrednek fel és örömmel indulnak útjukra. - Gyökössy Endre
Boldogok,akik csodálkoznak ott is,ahol mások közömbösek,mert öröm lesz életük. - Gyökössy Endre
A boldogsághoz nem vezet út. Az út maga a boldogság. - Buddha
Kaphatsz elég boldogságot,hogy kedvessé tegyen; elég nehézséget,hogy erőssé tegyen; elég fájdalmat,hogy emberivé tegyen; elég reményt,hogy boldog lehess.- Paolo Coelho
A boldogságot nem lehet ajándékba kapni,egyetlen titka:adni,mindig csak adni. Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet és sok-sok önzetlen szeretetet.- Goethe
A boldogság mindig kicsinek tűnik,amíg csak a saját kezedben tartod. De engedd szabadjára, és azonnal megtanulod,mennyire nagy és értékes. - Makszim Gorkij
A mesterség, boldog lenni: igen könnyű,de ritka. Nem kell azért messze menni,bennünk van a titka. - Kisfaludy Sándor
A boldogság csak egy-egy rendkívüli pillanat,legfeljebb perc. A többi csak a rá való emlékezés. - Dallos Sándor
Sokan a boldogságot az embernél magasabb régiókban keresik,mások lejjebb. Holott a boldogság emberi mértékre van kiszabva. - Konfucius
A boldogság azokra talál rá, akik egymást boldogítják. - kelta mondás
Az igazi boldogság forrása önmagunkban rejlik,és mások nem tehetik igazán boldogtalanná azt,aki boldog akar lenni. - Rousseau
Emlékezz arra,hogy a boldogság nem attól függ,hogy ki vagy,vagy mi van veled. Egyedül attól függ,hogy mit gondolsz. - Carnegie
Boldog csak az,akinek szíve megtalálta a békességet... Békesség pedig csak ott van,ahol minden szenvedély és bűn tüze kialudt. - Buddha

Ismeretlen szerzőktől
Sokféle boldogság van az életben. De a legnagyobb talán az, amikor hosszú távollét után ismét találkozunk szeretteinkkel.
A legnagyobb boldogság, ha tudhatjuk, hogy szeretnek azért, amilyenek vagyunk, pontosabban annak ellenére amilyenek vagyunk.
Amikor a boldogság egyik kapuja bezárul, egy másik kinyílik előttünk. Néha olyan sokáig nézzük a bezárt ajtót, hogy nem vesszük észre azt, amelyik kinyílt. - Keller
A boldogság, akár a jó barát, néha váratlanul állít be, többnyire olyankor, amikor nagyon el van az ember foglalva valami egészen mással.
...a boldogság nem földi javakon, hatalmon vagy hírnéven múlik, hanem azon, milyen a viszonyod azokkal az emberekkel, akiket szeretsz és tisztelsz.
Nem teheted maradéktalanul boldoggá azt, akit szeretsz, akár minden kívánságát teljesíted is, ha Te magad nem vagy boldog.
A boldogság olyan, mint a levegő: csupán a hiánya tűnik fel.
Ne várj arra, hogy a boldogság megkeressen, neked kell rátalálnod.

Forrás:Wikiidézet

Címkék: