A polaritás törvénye

kurt tepperwein polaritas szellemi törvényekEz a törvény azt jelenti, hogy minden létezőnek két pólusa van ugyan, valójában azonban minden egy. Minden látszólag ellentétes, lényegét tekintve azonos, csak kifejeződési fokát tekintve különböző. Boldogság és boldogtalanság, szeretet és gyűlölet valójában ugyanannak a dolognak a két oldala. Ezen a világon minden jelenségnek két oldala van. Ám a kettő között egy és ugyanazon tartomány húzódik meg.
Mihelyt ezt belátjuk, mihelyt felismerjük a két pólus közötti egyet, a látszólagos dualitás megszűnik, s mi újra összhangban vagyunk önmagunkkal, az élettel, az egész teremtéssel.
Mindezt könnyen felismerhetjük, ha tudatunkat a hideg-forró ellentétpárra irányítjuk. Tételezzük fel, hogy odakint húsz fok van, amit valószínűleg inkább kellemesnek érzékelnek, mint hidegnek vagy melegnek. Egy közép-afrikai lakos minden valószínűség szerint hidegnek találja, egy eszkimó viszont melegnek, holott se nem ez, se nem az. Minthogy az ellentétek igaz természetük szerint egyek és ugyanazok, bármely pillanatban átfordíthatjuk őket önmaguk ellentétpárjába. A gyűlölet így fordítható át például szeretetbe. Nem kell mást tennem, csupán álláspontomat megváltoztatnom, s a dolgok megváltoznak. A félelmet bátorsággá alakíthatom, a sötétséget fénnyé. Tudatom rezgésének megváltoztatásával „álláspontomat" változtatom meg. Szellemi technikák alkalmazásával segítséget tudok nyújtani embertársamnak, hogy gyengéjét erősségévé változtassa, éspedig oly módon, hogy tudata rezgését megemelje, mert a pozitív pólus mindig magasabb rezgésszámú. Tudatunk rezgésszintjének emelésével azonban nem csupán magunkat változtatjuk, hanem egész életünket is, hiszen a rezonancia törvénye értelmében más eseményeket, személyeket és életkörülményeket vonzunk magunkhoz.
Tudatunk rezgésének emelésével a körülöttünk lévő embereket is megváltoztatjuk, hiszen a rezonancia törvénye értelmében önmagunkban is új tartományokat mozgatunk meg, amelyek ezáltal aktiválódnak: olyan erőket és képességeket ébresz¬tünk ekképpen bennük, melyek létezéséről korábban tudomásuk sem volt. A szó szoros értelmében „felébresztjük" az emberben rejlő jót, ekképpen mi magunk válunk „gyógyszerré" a többiek számára - és áldássá az egész világ számára.

Aki tudatát magasabb rezgésszintre hozza, ezzel természetesen az alacsonyabb tudatszint ellenreakcióját hívja életre, ám ha továbbra is magasabb szinten tartja magát, ez az ellenreakció nem érhet fel hozzá. Céltudatosan haladhat az „én-pólustól"
az „én vagyok pólus" felé, azaz Igaz Valója felé, és felismeri, hogy nem a világ poláris, hanem csupáncsak a mi tudatunk. Tudatom megváltoztatásával megváltoztatom a világomat. Tudatrezgésünk tudatos és célzott megemelését követően ugyanúgy uralni tudjuk rezgéseinket, mint egészségünket, életkörülményeinket és ekképpen sorsunkat - birtokba vettük tehát szellemi örökségünket.
(Kurt Tepperwein)

Hozzászólásokegyetértésemet szeretném

egyetértésemet szeretném kifejezni ugyanakkor leirhatatlan hálámat h ezt ide felraktad :D

"Mi dolgunk a világon? A nevetés, a megértés és a szeretet""Miért osztjuk fel az életet jóra és rosszra, amikor ezzel ellentétek konfliktusát okozzuk?

Megszabadítható-e az elme a lefoglaltságtól?

Vagyis lehet-e az elme tökéletesen mentes mindentõl, megszabadulhat-e az emléktõl, a jó és rossz gondolatoktól, anélkül, hogy valamelyiket kiválasztaná?

A jó és rossz konfliktusának problémája mindig velünk van, mivel mi hoztuk létre.

A jó valóban a rossz ellentéte?

Minden dolog magában hordozza saját maga ellentétének csíráját is.

Ezért a jóság nem a gonoszság ellentéte, hanem attól teljesen eltérõ állapot.

Vajón milyen ez az állapot?

A jóságnak nyilvánvalóan nincs indítéka, mivel minden motiváció alapja az "én" amely nem más, mint az elme önközpontusága.

Akkor pedig mit értünk jóságon?

Az biztos, hogy jóság csak a teljes odafigyelés állapotában lehetséges.

A figyelemnek nincs indítéka.

Az idõk során a fejlõdés folyamatában a gonoszság központját jelentõ "én" lehet-e valaha is jó és fennkölt?

Nyilvánvalóan nem.

A pszichológiai "én" mindig gonosz marad.

Ezzel a ténnyel azonban nem akarunk szembesülni."

/Judi Krishnamurti/Egy

A mindenség kétpolusú Egy, jin és jang. Nő és férfi.
Úgyanannyi lány és fiú születik. Pontosabban 114 fiú születésre jut 100 lány születés. De! mire elérik az ivaréret kort 100 lány és 100 fiú lesz életben (14 fiú meghal)
Honnan tudja a megtermékenyült petesejt, hogy lánynak vagy fiúnak kell lennie ahhoz, hogy a férfi-női arány fenmaradjon?
Örömteli napot :)Ez szép!

"A gyűlölet így fordítható át például szeretetbe. Nem kell mást tennem, csupán álláspontomat megváltoztatnom, s a dolgok megváltoznak. A félelmet bátorsággá alakíthatom, a sötétséget fénnyé. Tudatom rezgésének megváltoztatásával „álláspontomat" változtatom meg."
Kívánom neked, hogy a sikerrel kézenfogva járj!
http://www.youtube.com/watch?v=RaHgxfZZEm4&feature=related
lollipop