Próféciák: Első felismerés - a kritikus tömeg

Új spirituális ébredés zajlik az emberi kultúrában: egyre több ember érzi úgy, hogy élete titokzatos
véletlenek irányítása nyomán spirituális irányba fordul, és ezeknek az embereknek a száma kezdi
elérni a kritikus tömeget.
Az első felismerés erről az ébredésről szól, és a mindannyiunk életében előforduló titokzatos
véletlenekre összpontosít. Évszázadokon át természetesen a vak szerencse játékának tartottuk az
ilyen eseteket, és nem tulajdonítottunk jelentőséget nekik. Ám ha tekintetbe vesszük létünk
spirituális dimenzióját, és megnyitjuk elménket, olyan jelenségeket tapasztalunk, amelyeket már
nem lehet legyintéssel elintézni. Miért van az, hogy reggel felébredve első gondolatunk egy rég nem
látott barátunk, és később a nap folyamán váratlanul jelentkezik az illető? Miért van az, hogy egy
véletlen találkozás hatalmas változást idézhet elő karrierünkben, kapcsolatainkban, rejtett
tehetségeink kibontakoztatásában?
Carl Jung, a svájci pszichológus szinkronicitásnak nevezte el az életben előforduló jelentős
véletlenek jelenségét. Ha megállunk, és elgondolkodunk ezeken az eseteken, óhatatlanul arra a
következtetésre jutunk, hogy ezek az életünkben érvényesülő isteni erő közvetlen megnyilvánulásai.
Nem véletlenül születtünk erre az életre, nem egy értelmetlen színdarab szerepeit alakítjuk.
Életünknek, sorsunknak célja van, és a jelek arra mutatnak, hogy egy titokzatos erő, valamiféle
gondviselés abba az irányba terelget bennünket.
A szinkronicitás visszatekintve figyelhető meg különösen könnyen: ha végiggondoljuk életünk
sorsfordulóit, a személyiségformálásunkat elindító családi hátteret, az érdeklődési körünk
kialakításában, iskolaválasztásunkban szerepet játszó embereket, az útelágazásokat, ahol döntéseink
oda juttattak, ahol most tartunk.
A jelenben sokkal nehezebb állandóan ébren tartani ezt a tudatosságot. Kivel találkozunk ma?
Milyen információ jut el hozzánk, hogy esetleg fordulatot hozzon életünkbe?
Azonnal arra törekszünk, hogy jobban megértsük a folyamatot, és többet tudjunk meg arról, hová
vezetnek ezek a titokzatos véletlenek. Még az a kérdés is megfordul a fejünkben: léteznek ezek
egyáltalán? Vajon valóban olyan fontos felfigyelni az egybeesés eseteire? Ezek a kérdések
közvetlenül vezetnek el a második felismeréshez.

Forrás: James Redfield: Mennyei Prófécia zsebkalauz a kilenc felismeréshez
http://www.youtube.com/watch?v=bFmqVcu00iU&feature=relatedlin

The copy watch is very nice, this is a high-end style with a clear display.Luxury uk Replica Watches I really like this replica watch. The store service is very good, the quality of the watch is very good, and the price is very cost-effective.Luxury uk Replica accessories watches I think I am very cheap and inexpensive.