univerzális

Univerzális hit

hitA világ mai nagy-nagy felfordulásában kevés szó esik arról, ami összeköt bennünket a mindenség erőivel, azzal amiről maga a TITOK című film is szól, magáról a HITről. Egy kiváló - ma már nem ebben a dimenzióban élő - egykori EMBERtől, Dombi Ferenc atyától tanultam legtöbbet a HITről. Tulajdonképpen három féle hit van a világon. Az egyiket úgy hívják ÁLTALÁNOS vagy GENERÁLIS HIT. Ez alatt azt érthetjük, hogy mindenki a világon valamiben hisz. Aki azt mondja hogy nem hisz semmiben, az azt HISZI, hogy nem hisz senkiben. Aztán van a SPECIÁLIS HIT. A különböző vallások hitvallási tételeikben fogalmazzák meg a tételeiket, azokat akik azt elfogadják, azokat magukéhoz tartozónak érzik az egyes vallási alakultok, egyházak, felekezetek. A harmadik fajta hit az UNIVERZÁLIS HIT. E szerint minden ember hisz abban, Tovább »