Fohász

Fohász

Uram, nem cso­dá­kért és láto­má­so­kért fohász­ko­dom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz.

Taníts meg a kis lépé­sek művészetére!

Tégy lele­mé­nyessé és ötle­tessé, hogy a napok sok­fé­le­sé­gé­ben és for­ga­ta­gá­ban ide­jé­ben rög­zít­sem a szá­momra fon­tos fel­is­me­ré­se­ket és tapasz­ta­la­to­kat! Tovább »

Hiszek az ima erejében

Erős vár a mi istenünk
Oltalom a szükség idején
Boldog ember az aki öbenne bízik.
Ez a szegény kiáltott
és az Úr meghallgatta őt
Kimentette minden bajából.

Jobb az Úrban bízni,
mint emberekben reménykedni.
Jobb az Úrba bízni,
mint főemberekben reménykedni.

Kimenti az Úr az ő szolgáinak lelkét
mindenhonnan
és senki meg nem lakol,
aki őbenne bízik

Fohász

Találtam egy gyöngyszemet. Na persze akinek kishercege van könnyen ír ilyen verseket...

Antoine de Saint-Exupery: Fohász

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom,
csak erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére !

Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok
sokféleségében és Tovább »